Karate savez Crne Gore - počeci

Karate je u Crnoj Gori organzovano otpočeo sa radom početkom 1968.godine. Grupa entuzijasta pri džudo klubu “Titograd”, koje je predvodio Dimo Šoć i Vladimir Gvozdenović osnovala je prvu karate sekciju u Crnoj Gori.

Ubrzo zatim, organizovan je i prvi karate seminar kojem je prisustvovalo više članova džudo kluba i oko 50 polaznika svih uzrasta. Stručni program tog seminara relizovali su Ilija i Vladimir Jorga iz Pančeva. Održano je prvo polaganje za žuti pojas dana 26.aprila 1968.godinee. Za to, tada najveće zvanje žuti pojas 5.Kuy, položili su Slobodan Boljević, Sreto Dragović, Vladimir Gvozdenović I drugi. Pored džudista posebno su se istakli i Slobodan Žarić, Milorad Terzić, Dragan Vulić, Milojica Dakić, Radivoje Krkeljić i drugi, koji će u kasnijem period predstavljati okosnicu stručnog i organizacionog rada u kaarteu u Titogradu i Crnoj Gori.

7.septembra 1969.godine, oformljen je i prvi karate klub u Titogradu. Klub se zvao “Student”, a predsjednik mu je bio Slobodan Djurović. Usvojen i prvi Statut i izabran Izvršni odbor. U toku sledeće godine oformljeni su klubovi u Cetinju, Nikšiću I Ivangradu. U ovim i drugim mjestima u Crnoj Gori, karate su širili i studenti koji su se školovali u Beogradu, Sarajevu, Zagrebu I drugim mjestima u kojima je karate bio u prednosti 3-4 godine. Tako npr, u Ivangradu pomaže u osnivanje kluba i stručno ga vodi Rajko Cemović, u Nikšiću Rajo Božović, kasnije Vladimir Mrvaljević, u Cetinju Lari Mišnić, u Kotoru Djoka Nicović, a kasnije Milo Radulović, u Pljevljima Radenko Purić, a kasnije Enver Hrapović, u Bijelom Polju Miodrag Pešić, u Baru Dragan Mandić, u Ulcinju Djoko Dabović, u Danilovgradu Vukašin Labović, itd.

Početkom 1971.godine oformljen je i Karate savez Crne Gore, za čijeg Predsjednika je izabran Uglješa Zeković. U KSCG ušli su klubovi iz Titograda, Cetinja, Ivangrada, Nikšića i Kotora. Te godine održano je prvo prvenstvo Crne Gore po težinskim kategorijama. Takmičenje je održano u domu JNA u Titogradu, a sudije su bile Vladimir Jorga i Petar Djurić.

Naslove prvaka osvojili su:

·        Laka – Derviš Beli Selhanović

·        Polusrednja – Miodrag Djikanović

·        Srednja – Milorad Terzić

·        Poluteška – Vladimir Mrvaljević

·        Teška – Slobodan Žarić

·        Apsolutna – Miodrag Dubak.

U sledećem periodu, razvoj karate u Crnoj Gori prati izraziti rast masovnosti uz skroman kvalitet. Tome svakako doprinosi zaostatak u razvoju za ostalim jugoslovenskim karate sredinama. Taj razvoj su nosili entuzijasti, amateri. KSCG 1978.godine broji 16 klubova sa oko 1800 članova. Stručnim radom rukovode ljudi koji su ujedno i takmičari, sudije a ne rijetko bili su I na rukovodećim funkcijama u Klubovima i Savezu. U tom periodu, Predsjednik KSCG bio je Slobodan Žarić u trajanju od 8 godina (2 mandata po 4 godine). Tadašnji Izvršni odbor na čelu sa Žarićem znatno je doprinio organizaciji, odnosno formiranju Saveza na socijalističkim samoupravnim osnovama.

Prvi sudijski seminar održan je u proljeće 1968.godine u sklopu takmičarskog seminara. Nekoliko polaznika steklo je zvanje “republički stožer”. Tek 18/11/1973.godine održan je sledeći sudijski seminar, na kojem su stečena prva zvanja “republički karate sudija”. Prve “savezne karate sudije”, dobili smo na seminaru u Titogradu 9/11/1975.godine. Bili su to Milojica Dakić, Slobodan Žarić, Milorad Terzić, Vladimir Popović, Milutin Vukmirović I dr.

Takmičarski rezultati koje karatisti iz KSCG postižu na prvenstvima Jugoslavije su skromni:

2.mjesto u lakoj kategoriji – Dragan Sekulović

2.mjesto u polusrednjoj – Miodrag Djikanović

3.mjesto u srednjoj – Ranko Kaludjerović

2.mjesto u teškoj - Slobodan Žarić

3.mjesto u apsolutnoj – Puniša Vojčić.   

Zaokret na bolje na stručnom planu predstavljaju organizovani trenerski seminari, koje vodi Zavod za fizičku kulturu Vojvodine i Karate savez Jugoslavije. Te 1974.godine za zvanje “kaate tenera” položili su Milorad Terzič, Slobodan Žarić, Slobodan Boljević, Derviš Selhanović, Vladimir Mrvaljević i drugi. Od tog trenutka, počelo se drugačije trenirati prvenstveno u Titogradu I Nikšiću. Prvi put su odvojeno pioniri i juniori od seniora i osnovane su takozvane “karate škole”.

Preuzeto sa http://karateklubrozaje2008.blogger.ba/