Karate klub "Karate akademija TN"

Crna Gora

 • Predsjednik kluba: Ratko Popović
 • Sekretar: Nikola Tatar
 • Kontakt osobe:
  Nela Tatar
  Karate akademija TN
 • Kontakt:
  nela.t@t-com.me
  069031703
  karateakademija.tn@gmail.com
  069031703

Klub nema članova