KK URANIKU -DIBER

Makedonija

  • Predsjednik kluba:
  • Sekretar:
  • Kontakt osobe:
    Durim Pacuku
  • Kontakt:
    durim_pacuku@hotmail.com
    38971200931

Klub nema članova