OBAVJESTENJE ZA KLUBOVE: Vanredna skupština - 12.januar 2019.godine

Objavljeno 2019-01-09 11:54:09

Po ovlašćenjima iz člana 22, Satatuta Karate Saveza Crne Gore, sazivam vanrednu Skupštinu Karate Saveza Crne Gore, koja će se održati u subotu, 12.01.2019. godine u kongresnoj dvorani hotela „Podgorica“, sa početkom u 11:00 časova.


Za istu predlažem sledeći:


DNEVNI RED


1.Izbor radnih Tijela Skupštine

- Radnog Predsjedništva

- Verifikacione komisije (3 člana)

- Zapisničara

- Dva Ovjerivača zapisnika

2. Izvještaj Verifikacione Komisije

3. Usvajanje Dnevnog reda

4. Usvajanje zapisnika sa šeste redovne Skupštine Karate Saveza Crne Gore

5. Usvajanje Statuta KSCG shodno članu 59. Zakona o sportu

6. Donošenje odluka o izboru organa Saveza za period do 13.05.2021. godine

- Izbor Predsjednika KSCG

- Izbor (dopuna) novih članova KSCG

7. Razno


Predsjednik

Vladimir Jokovic


Podgorica, 31.12.2018.godine


VANREDNE SKUPŠTINA KSCG DNEVNI RED.pdf
OBAVJEŠTENJE VANREDNA SKUPŠTINA KARATE SAVEZA CRNE GORE.pdf
IZJAVA BR 1 PREDSJEDNIK SKUPŠTINE ČLANOVI SKUPŠTINE PREDSJEDNIK SAVEZA ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA.docx
IZJAVA BR 2 ČLANOVI SKUPŠTINE I SELEKTORI.docx
IZJAVA BR 3 ČLAN UPRAVNOG ODBORA.docx
IZJAVA BR 4 PREDSJEDNIK SAVEZA.docx
IZJAVA BR 5 OVLAŠĆENO LICE PREDSJEDNIK SAVEZA.docx

Podijelite na društvenim mrežama: