Kup oslobodjenja Podgorice


Kup oslobodjenja Podgorice

Informacije


Kup oslobodjenja Podgorice

08. Dec 2018.

07. Dec 2018. @ 18:00h (krajnji rok za prijavu)

Sportski centar Moraca Podgorica / sport hall Morača Podgorica

Podgorica , Crna Gora

Karate klub Buducnost

Kotizacija: pojedinačno 15 EUR, ekipno 25 EUR


PROPOZICIJE

Propozicije/Rules - WKF Satnica/Hours Prijava, uplata i kontrola žreba 8.00-9.30h Registration, payment and control of the draw 8-9.30a.m. Početak takmičenja/ Start competition kate 9.30am borbe (kumite) 12.30pm

Kate


Kate | Seniori | M | Ekipno

Kate | U 21 | M | Aps. kat.

Kate | U 21 | M | Ekipno

Kate | Juniori 2001-2002 | M | Aps. kat.

Kate | Seniori | M | Aps. kat.

Kate | Kadeti/Juniori | M | Ekipno

Kate | Kadeti 2003-2004 | M | Aps. kat.

Kate | 2005 | M | -Oranž pojas

Kate | 2005 | M | -Zeleni pojas

Kate | 2005 | M | Plavi pojas-Braon pojas

Kate | 2005 | M | -Crni pojas 1.DAN

Kate | 2005 | M | Aps. kat.

Kate | 2005 | M | -Žuti pojas

Kate | Nade 2005/2006 | M | Ekipno

Kate | 2006 | M | -Žuti pojas

Kate | 2006 | M | -Oranž pojas

Kate | 2006 | M | -Zeleni pojas

Kate | 2006 | M | Plavi pojas-Braon pojas

Kate | 2006 | M | -Crni pojas 1.DAN

Kate | 2006 | M | Aps. kat.

Kate | 2007 - 1.nivo | M | -Žuti pojas

Kate | 2007 | M | -Oranž pojas

Kate | 2007 | M | -Zeleni pojas

Kate | 2007 | M | Plavi pojas-Braon pojas

Kate | 2007 | M | -Crni pojas 1.DAN

Kate | 2007 | M | Aps. kat.

Kate | Pioniri 2007/2008 | M | Ekipno

Kate | 2008 | M | -Žuti pojas

Kate | 2008 | M | -Oranž pojas

Kate | 2008 | M | -Zeleni pojas

Kate | 2008 | M | Plavi pojas-Braon pojas

Kate | 2008 | M | -Crni pojas 1.DAN

Kate | 2008 | M | Aps. kat.

Kate | 2009 | M | -Žuti pojas

Kate | 2009 | M | -Oranž pojas

Kate | 2009 | M | -Zeleni pojas

Kate | 2009 | M | Plavi pojas-Braon pojas

Kate | Poletarci 2009/2010 | M | Ekipno

Kate | 2010 | M | -Bijeli pojas

Kate | 2010 | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2010 | M | -Oranž pojas

Kate | 2011+ | M | Ekipno

Kate | 2011 i mladji | M | -Bijeli pojas

Kate | 2011 i mladji | M | -Žuti pojas

Kate | Seniori | Ž | Ekipno

Kate | U 21 | Ž | Aps. kat.

Kate | U 21 | Ž | Ekipno

Kate | Juniori 2001-2002 | Ž | Aps. kat.

Kate | Seniori | Ž | Aps. kat.

Kate | Kadeti/Juniori | Ž | Ekipno

Kate | Kadeti 2003-2004 | Ž | Aps. kat.

Kate | 2005 - 1.NIVO | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2005 - 2.NIVO | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2005 - 3.nivo | Ž | -Zeleni pojas

Kate | 2005 - 4.nivo | Ž | Plavi pojas-Braon pojas

Kate | 2005 - 5.nivo | Ž | -Crni pojas 1.DAN

Kate | 2005 - 6.nivo | Ž | Aps. kat.

Kate | 2005-2006 | Ž | Ekipno

Kate | 2006 - 1.nivo | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2006 - 2,NIVO | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2006 - 3. NIVO | Ž | -Zeleni pojas

Kate | 2006 - 4.nivo | Ž | Plavi pojas-Braon pojas

Kate | 2006 - 5.nivo | Ž | -Crni pojas 1.DAN

Kate | 2006 - 6.nivo | Ž | Aps. kat.

Kate | 2007 - 2.nivo | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2007 - 3.nivo | Ž | -Zeleni pojas

Kate | 2007 - 4.nivo | Ž | Plavi pojas-Braon pojas

Kate | 2007 - 6.nivo | Ž | Aps. kat.

Kate | 2007 - 5.nivo | Ž | -Crni pojas 1.DAN

Kate | 2007 - 1.nivo | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2007-2008 | Ž | Ekipno

Kate | 2008 - 1.nivo | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2008 - 2.nivo | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2008 - 3.nivo | Ž | -Zeleni pojas

Kate | 2008 - 4.nivo | Ž | Plavi pojas-Braon pojas

Kate | 2008 - 5.nivo | Ž | -Crni pojas 1.DAN

Kate | 2008 - 6.nivo | Ž | Aps. kat.

Kate | 2009 -1,nivo | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2009 - 2.nivo | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2009 - 3.nivo | Ž | -Zeleni pojas

Kate | 2009 - 4.nivo | Ž | Plavi pojas-Braon pojas

Kate | 2009-2010 | Ž | Ekipno

Kate | 2010 - 1..nivo | Ž | -Bijeli pojas

Kate | 2010 - 2.nivo | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2010 - 3.nivo | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2011 i mladji | Ž | -Bijeli pojas

Kate | 2011 i mladji | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2011 i mladji | Ž | Ekipno

Kumite


Kumite | U 21 | M | -60 kg

Kumite | U 21 | M | -67 kg

Kumite | U 21 | M | -75 kg

Kumite | U 21 | M | -84 kg

Kumite | U 21 | M | +84 kg

Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -55 kg

Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -61 kg

Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -68 kg

Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -76 kg

Kumite | Juniori 2001-2002 | M | +76 kg

Kumite | Seniori | M | -75 kg

Kumite | Seniori | M | -60 kg

Kumite | Seniori | M | -84 kg

Kumite | Seniori | M | +84 kg

Kumite | Seniori | M | -67 kg

Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -52 kg

Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -57 kg

Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -63 kg

Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -70 kg

Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | +70 kg

Kumite | 2005 | M | -40 kg

Kumite | 2005 | M | -45 kg

Kumite | 2005 | M | -50 kg

Kumite | 2005 | M | -55 kg

Kumite | 2005 | M | +55 kg

Kumite | 2006 | M | -37 kg

Kumite | 2006 | M | -42 kg

Kumite | 2006 | M | -47 kg

Kumite | 2006 | M | -52 kg

Kumite | 2006 | M | +52 kg

Kumite | 2007 | M | -35 kg

Kumite | 2007 | M | -40 kg

Kumite | 2007 | M | -45 kg

Kumite | 2007 | M | -50 kg

Kumite | 2007 | M | +50 kg

Kumite | 2006 | M | +52 kg

Kumite | 2008 | M | -30 kg

Kumite | 2008 | M | -35 kg

Kumite | 2008 | M | -40 kg

Kumite | 2008 | M | -45 kg

Kumite | 2008 | M | +45 kg

Kumite | 2009 | M | -30 kg

Kumite | 2009 | M | -35 kg

Kumite | 2009 | M | -40 kg

Kumite | 2009 | M | +45 kg

Kumite | 2009 | M | -45 kg

Kumite | 2010 | M | -26 kg

Kumite | 2010 | M | -30 kg

Kumite | 2010 | M | +30 kg

Kumite | U 21 | Ž | -50 kg

Kumite | U 21 | Ž | -55 kg

Kumite | U 21 | Ž | -61 kg

Kumite | U 21 | Ž | -68 kg

Kumite | U 21 | Ž | +68 kg

Kumite | Juniori 2001-2002 | Ž | -59 kg

Kumite | Juniori 2001-2002 | Ž | +59 kg

Kumite | Juniori 2001-2002 | Ž | -48 kg

Kumite | Juniori 2001-2002 | Ž | -53 kg

Kumite | Seniori | Ž | -50 kg

Kumite | Seniori | Ž | -55 kg

Kumite | Seniori | Ž | -61 kg

Kumite | Seniori | Ž | +68 kg

Kumite | Seniori | Ž | -68 kg

Kumite | Kadeti 2003-2004 | Ž | -47 kg

Kumite | Kadeti 2003-2004 | Ž | -54 kg

Kumite | Kadeti 2003-2004 | Ž | +54 kg

Kumite | 2005 | Ž | -39 kg

Kumite | 2005 | Ž | -44 kg

Kumite | 2005 | Ž | -49 kg

Kumite | 2005 | Ž | -54 kg

Kumite | 2005 | Ž | +54 kg

Kumite | 2006 | Ž | -35 kg

Kumite | 2006 | Ž | -40 kg

Kumite | 2006 | Ž | -45 kg

Kumite | 2006 | Ž | -50 kg

Kumite | 2006 | Ž | +50 kg

Kumite | 2007 | Ž | -32 kg

Kumite | 2007 | Ž | -36 kg

Kumite | 2007 | Ž | -40 kg

Kumite | 2007 | Ž | -44 kg

Kumite | 2007 | Ž | +44 kg

Kumite | 2008 | Ž | -30 kg

Kumite | 2008 | Ž | -34 kg

Kumite | 2008 | Ž | -37 kg

Kumite | 2008 | Ž | -40 kg

Kumite | 2008 | Ž | +40 kg

Kumite | 2009 | Ž | -27 kg

Kumite | 2009 | Ž | -30 kg

Kumite | 2009 | Ž | -33 kg

Kumite | 2009 | Ž | -37 kg

Kumite | 2009 | Ž | +37 kg

Kumite | 2010 | Ž | -28 kg

Kumite | 2010 | Ž | +28 kg

Kontakt osobe

Veljko Brnović

karatesavezcg@gmail.com

+38267 546 151


Rajko Vujoševič

karatebuducnost@t-com.me

+382 69 012 171


Hoteli

Kontaktirati organizatora/ for hotel accommodation contact organist

Podgorica

karatebuducnost@t-com.me

+382 69 012 171


Bilten


Kotizacija

Pojedinačno: 15 €

Ekipno: 25 €

Kate - Pojedinačno

Kate - Ekipno

Kumite - Pojedinačno

Kumite - Ekipno

Ukupno prijava / klubovi / države: 572 / 36 / 6 Ispis

Prijavljeni klubovi

Prijavljeni takmičari

Kate | 2011 i mladji | M | -Bijeli pojas / Prijavljenih takmičara: 12
Ognjen Perović
9 god
Žuti pojas
Karate Klub "Podgorica"

Simon Vađon
9 god
Žuti pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Mihail Ćirković
10 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Dušan Božović
9 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Damjan Dragović
10 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

DAMJAN VUKČEVIĆ
9 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

ALAN ADŽAGIĆ
16 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

Daris Šahman
8 god
Žuti pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Lazar Žerajić
9 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Marko Gligoric
9 god
Bijeli pojas
Stari grad Budva

Radovan Dimitrijevic
9 god
Žuti pojas
Stari grad Budva

Cimur Trofimenko
8 god
Oranž pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Kate | 2011 i mladji | M | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 12
Miljan Džaković
10 god
Zeleni pojas
Pljevlja 2016

Mihail Ćirković
10 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Dušan Božović
9 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Davud Kandic
10 god
Braon pojas
Karate club Champion-Ulcinj

Djordje Otasevic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Mladen Mašković
9 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Aleksa Terzic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Vukan Kanura
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Dahan Basovic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Branko Zenović
9 god
Braon pojas
Karate klub SEIKEN

Andrej Petričević
9 god
Žuti pojas
Karate Klub BUDVA

Aleksandar Susa
9 god
Zeleni pojas
Jedinstvo Bijelo Polje

Kate | 2010 | M | -Bijeli pojas / Prijavljenih takmičara: 15
Miljan Rakočević
11 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Jegor Besedin
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Andrej Božović
11 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Vojin Popovic
11 god
Žuti pojas
Karate klub "Iskra"

Xhivat Dema
11 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Marko Pejović
10 god
Zeleni pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Mario Popović
11 god
Zeleni pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Bogdan Stanišić
10 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Andrija Stanković
10 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Dragan Bjekovic
10 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Said Kolic
11 god
Bijeli pojas
Jedinstvo Bijelo Polje

Vasilije Blagojevic
10 god
Oranž pojas
Jedinstvo Bijelo Polje

Adin Klapija
11 god
Bijeli pojas
Iskra

Stefan Tadić
10 god
Bijeli pojas
Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić

Denis Kardovic
10 god
Bijeli pojas
Hajla Rozaje

Kate | 2010 | M | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 8
Artur Muhamadiev
11 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Petar Vojinovic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Blagota Mićunović
10 god
Plavi pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Sergej Raičević
10 god
Plavi pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Dimitrije Kaludjerović
11 god
Zeleni pojas
Karate Klub BUDVA

Uroš Lakić
11 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Petar Mrdovic
10 god
Žuti pojas
Jedinstvo Bijelo Polje

Sava Jovovic
10 god
Žuti pojas
Iskra

Kate | 2010 | M | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Artur Muhamadiev
11 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Aleks Simonović
11 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Sergej Raičević
10 god
Plavi pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Slobodan Boljević
11 god
Plavi pojas
Karate klub SEIKEN

Uros Stevovic
10 god
Žuti pojas
Stari grad Budva

Kate | 2009 | M | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 15
Radoje Čabarkapa
12 god
Zeleni pojas
Pljevlja 2016

Nemanja Dragović
11 god
Žuti pojas
Karate klub "Iskra"

Ognjan Striković
11 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Andrej Kostić
11 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Luka Plemić
12 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Petar Jušković
12 god
Zeleni pojas
Karate Klub "Podgorica"

Miloš Vukčević
12 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Edon Emsha
12 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Mustafa Adzemović
11 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Luka Markolović
11 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Demir Pivić
11 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Mihajlo Korać
11 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Andrija Rabrenović
12 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Vasilije Orovic
11 god
Oranž pojas
Stari grad Budva

Marko Dedeic
11 god
Žuti pojas
Iskra

Kate | 2009 | M | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 8
Milan Dzaković
11 god
Zeleni pojas
Pljevlja 2016

Ivo Bulatovic
12 god
Žuti pojas
Karate klub Omladinac

Enes Muhović
12 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Davor Fatić
12 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Strahinja Stevović
11 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Andrej Krstic
11 god
Plavi pojas
Jedinstvo Bijelo Polje

Anes Curic
11 god
Žuti pojas
Bjelopoljac

Malik Sutovic
11 god
Žuti pojas
Hajla Rozaje

Kate | 2009 | M | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Stefan Vujović
12 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Mustafa Adzemović
11 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Strahinja Stevović
11 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Adin Licina
11 god
Oranž pojas
Jedinstvo Bijelo Polje

Kate | 2009 | M | Plavi pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Nikola Stanisic
12 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Agron Lulgjuraj
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Edon Emsha
12 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

DANIJEL STANIŠIĆ
10 god
Oranž pojas
Karate klub Kondor

Kate | 2008 | M | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 11
Petar Stojanov
12 god
Žuti pojas
Karate klub "Iskra"

Damjan Mrgudović
12 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Dejan Dabanović
13 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Armin Gurzaković
12 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Pavle Dabić
12 god
Zeleni pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Jakov Popović
12 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Lazar Grbović
13 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Vuk Papović
12 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Andrej Golubović
13 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Milo Jovović
12 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi

Daris Skenderovic
12 god
Bijeli pojas
Hajla Rozaje

Kate | 2008 | M | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 10
Vukota Marsenic
12 god
Zeleni pojas
Karate klub Buducnost

Strahinja Popovic
12 god
Oranž pojas
Karate klub Buducnost

Aleksa Stević
12 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Aleksa Todorović
12 god
Oranž pojas
Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić

Andrija Jokic
12 god
Oranž pojas
Karate klub Buducnost

Nikola Callija
12 god
Žuti pojas
Bjelopoljac

Dzanin Sahinagic
12 god
Žuti pojas
Bjelopoljac

Luka Pernjak
12 god
Oranž pojas
Omladinac

Ali Nokic
12 god
Žuti pojas
Hajla Rozaje

Amil Kalac
12 god
Bijeli pojas
Hajla Rozaje

Kate | 2008 | M | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Armin Lajka
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Ermin Taganović
12 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Saša Petrić
13 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Marko Sebek
12 god
Zeleni pojas
Jedinstvo Bijelo Polje

Kate | 2008 | M | Plavi pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Đorđe Medojević
13 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Vuk Lazarevic
12 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Aleksa Šćekić
13 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Djordje Paunovic
12 god
Braon pojas
Borac

Kate | 2008 | M | -Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 2
Novak Gvozdenović
13 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Aleksa Vujošević
13 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Kate | 2008 | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
Vuk Lazarevic
12 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Benjamin Aljošević
13 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Saša Petrić
13 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Luka Varinac
13 god
Braon pojas
Beogradski karate savez

Kate | 2007 | M | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 8
Dejan Radanović
13 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Marko Radinovic
14 god
Oranž pojas
Karate klub Buducnost

Danilo Bulajić
14 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Dušan Vukčević
13 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Vuk Lučić
13 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Uroš Čalić
14 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Martin Ivović
14 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Balsa Bosnjak
14 god
Oranž pojas
Iskra

Kate | 2007 | M | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Simon Simonović
13 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

ALIMPIJE ĐURETIĆ
13 god
Zeleni pojas
Karate klub Kondor

Kate | 2007 | M | Plavi pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Leo Velimirović
13 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Niksa Zejak
14 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Kate | 2007 | M | -Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 1
Riad Tafić
13 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2007 | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 2
Đorđe Stojanović
14 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Niksa Zejak
14 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Kate | 2006 | M | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Danilo Leković
14 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Nikola Jaredić
15 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kate | 2006 | M | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Matija Koprivica
15 god
Oranž pojas
Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić

Damjan Gobović
14 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Rodoljub Srbljak
15 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kate | 2006 | M | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Milovan Radulović
15 god
Zeleni pojas
Moraca

Kate | 2006 | M | Plavi pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Balša Mijović
14 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Danilo Raonic
14 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Kate | 2006 | M | -Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 1
xDusan Stojovic
15 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Kate | 2006 | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 2
xDusan Stojovic
15 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Danilo Raonic
14 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Kate | 2005 | M | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Jovan Plemić
15 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Kate | 2005 | M | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Aldin Bulić
16 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2005 | M | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Feliks Koba
16 god
Plavi pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Tarik Međedović
15 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Bogdan Šišević
16 god
Zeleni pojas
Moraca

Kate | 2005 | M | Plavi pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Vesko Ojdanić
16 god
Braon pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2005 | M | -Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 4
Aleksa Jokic
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Luka Popovic
15 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

xDanilo Djurovic
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

David Dubak
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Kate | 2005 | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
Aleksa Jokic
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Luka Popovic
15 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

xDanilo Djurovic
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

David Dubak
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Lazar Sekulić
15 god
Braon pojas
Karate Klub BUDVA

Igor Milovanovic
16 god
Zeleni pojas
Borac

Kate | Kadeti 2003-2004 | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
Vasilije Perovic
16 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Omladinac

Rijad Mandic
17 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Omladinac

Nikola Baralić
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Luka Krgović
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Peking

Kate | Juniori 2001-2002 | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 3
Filip Bakic
19 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Buducnost

Milos Gorovic
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Sara Šljivančanin
19 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Kate | U 21 | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 3
Dusan Romanovic
21 god
Braon pojas
Karate club Champion-Ulcinj

Marko Dabović
21 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Marko Arsenijević
21 god
Plavi pojas
Beogradski karate savez

Kate | Seniori | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Marko Dabović
21 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2009 | M | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 9
Sergej Bajceta
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Buducnost

Marko Laković
12 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Rajan Jovanović
11 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Andrija Rabrenović
12 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

BRANKO DRAPIĆ
12 god
Žuti pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

NOVAK VUKOVIĆ
11 god
Žuti pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Alija Muric
11 god
Žuti pojas
Stari grad Budva

Vukasin Jovanovic
12 god
Oranž pojas
Beogradski karate savez

Andrej Krstic
11 god
Plavi pojas
Jedinstvo Bijelo Polje

Kumite | 2009 | M | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Edon Emsha
12 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

JOVAN LONČAR
12 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

BALŠA VUKČEVIĆ
11 god
Oranž pojas
Karate klub Kondor

RADOMIR MADŽAROVIĆ
12 god
Bijeli pojas
Karate klub Kondor

Demir Pivić
11 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Malik Sutovic
11 god
Žuti pojas
Hajla Rozaje

Kumite | 2009 | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Luka Boskovic
12 god
Žuti pojas
Karate klub Omladinac

MATIJA BOLJEVIĆ
11 god
Oranž pojas
Karate klub Kondor

Sava Popović
11 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

VUK TOMAŠEVIĆ
11 god
Zeleni pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite | 2009 | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Mustafa Adzemović
11 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Uroš Lakić
11 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

JOVAN VULETIĆ
12 god
Žuti pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Ivan Dijanic
10 god
Žuti pojas
Iskra

Kumite | 2009 | M | +45 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Djordje Jankovic
12 god
Zeleni pojas
Karate klub Omladinac

Vuk Ojdanić
12 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2008 | M | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Jusuf Saljiu
12 god
Plavi pojas
Karate klub Omladinac

Armin Gurzaković
12 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Jakov Danilović
13 god
Oranž pojas
Karate klub SEIKEN

Branko Lazović
13 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Amil Kalac
12 god
Bijeli pojas
Hajla Rozaje

Kumite | 2008 | M | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 10
Sergej Pajovic
13 god
Oranž pojas
Karate klub Omladinac

Filip Šoškić
13 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Ilija Scekic
12 god
Zeleni pojas
Karate klub SEIKEN

Justin Marojević
13 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Jakov Popović
12 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Vuk Papović
12 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

ĐORĐE KARIĆ
13 god
Žuti pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Milo Jovović
12 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi

Ali Nokic
12 god
Žuti pojas
Hajla Rozaje

Jasmin Kardovic
12 god
Oranž pojas
Hajla Rozaje

Kumite | 2008 | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Novak Gvozdenović
13 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Anes Arifaj
13 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Ermin Taganović
12 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Vuk Vučinić
12 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Eco fatih
12 god
Bijeli pojas
Hajla Rozaje

Kumite | 2008 | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Stefan Miljanić
13 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Luka Nikolić
12 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Andrej Golubović
13 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Maksim Jovovic
12 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

ALEKSA TARAILO
13 god
Zeleni pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite | 2008 | M | +45 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Leid Hodžić
13 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Aleksa Papić
13 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Marko Sebek
12 god
Zeleni pojas
Jedinstvo Bijelo Polje

Kumite | 2007 | M | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 7
Balić Alan
13 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Riad Tafić
13 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Ognjen Đukanović
14 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Vasilije Irić
14 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Matija Eraković
14 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Jusuf Saliu
14 god
Oranž pojas
Omladinac

Branko Lazovic
14 god
Bijeli pojas
Iskra

Kumite | 2007 | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Uroš Čalić
14 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Aleksandar Vuckovic
13 god
Zeleni pojas
Beogradski karate savez

Sergej Pajovic
14 god
Oranž pojas
Omladinac

Kumite | 2007 | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 3
ALIMPIJE ĐURETIĆ
13 god
Zeleni pojas
Karate klub Kondor

Ilija Lalić
13 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kis Csongor
13 god
Oranž pojas
Asociatia Club Sportiv Crisan

Kumite | 2007 | M | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Mihailo Gojaković
14 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Almir Perović
14 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Matija Ivanović
13 god
Zeleni pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Vaso Abramović
14 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Mihailo Milić
14 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | 2007 | M | +50 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Simon Simonović
13 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Andrej Ojdanić
14 god
Braon pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Vuk Lučić
13 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Tadija Keljanovi'
14 god
Plavi pojas
Iskra

Nikola Obradovic
14 god
Žuti pojas
Iskra

Kumite | 2006 | M | -37 kg / Prijavljenih takmičara: 8
Balša Vojinović
15 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Damjan Gačević
15 god
Braon pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Miloš Roganović
14 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Damjan Gobović
14 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Rodoljub Srbljak
15 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

STEFAN GRUBAČ
14 god
Žuti pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Vasilije Đurašić
14 god
Plavi pojas
Karate klub Peking

Vuk Bajovic
15 god
Plavi pojas
Omladinac

Kumite | 2006 | M | -42 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Stefan Cebalović
15 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

ALEKSA TODOROVIĆ
15 god
Plavi pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite | 2006 | M | -47 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Ajdin Salagic
14 god
Plavi pojas
Karate klub Buducnost

Jovan Đuranović
15 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Petar Pajović
14 god
Plavi pojas
Karate klub Peking

Lazar lazarevic
15 god
Žuti pojas
Omladinac

Kumite | 2006 | M | -52 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Đorđije Tomović
15 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Luka Stojković
15 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Kumite | 2006 | M | +52 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Stefan Marić
15 god
Zeleni pojas
Pljevlja 2016

Lazar Đerković
15 god
Zeleni pojas
Pljevlja 2016

Tadija Keljanovic
15 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Aleksandar Džoganović
15 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Nemanja Dragaš
15 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Gulas Alexandru
15 god
Braon pojas
Asociatia Club Sportiv Crisan

Kumite | 2005 | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Feliks Koba
16 god
Plavi pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Balsa Vojinovic
16 god
Žuti pojas
Iskra

Kumite | 2005 | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Marko Milutinovic
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Omladinac

Nemanja Pekovic
16 god
Zeleni pojas
Karate klub Buducnost

Kumite | 2005 | M | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Emre Saljiu
15 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Omladinac

Becir Asanovic
15 god
Braon pojas
Karate club Champion-Ulcinj

Vlado Bigovic
15 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Tarik Međedović
15 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Art Ujkashi
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub "Albulena" Ulcinj

Kumite | 2005 | M | -55 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Andrija Danilovic
16 god
Plavi pojas
Karate klub Omladinac

Nikola Vučetić
15 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

LAZAR MADŽAROVIĆ
16 god
Plavi pojas
Karate klub Kondor

Kumite | 2005 | M | +55 kg / Prijavljenih takmičara: 7
Filip Boskovic
16 god
Braon pojas
Karate klub Omladinac

Vesko Ojdanić
16 god
Braon pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Lazar Potpara
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Božidar Šebek
15 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

ĆURIĆ ALJOŠA
16 god
Plavi pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Lazar Bezbradica
16 god
Oranž pojas
Beogradski karate savez

Mihailo Šešum
16 god
Žuti pojas
Beogradski karate savez

Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -52 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Lazar Jovović
16 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Luka Krgović
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Peking

Emre Saljiu
17 god
Plavi pojas
Omladinac

Marko Milutinovic
17 god
Plavi pojas
Omladinac

Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -57 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Vladimir Vukcevic
16 god
Plavi pojas
Karate klub Omladinac

Filip Mijanovic
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Rijad Srdanović
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav

Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -63 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Vasilije Đerković
17 god
Zeleni pojas
Pljevlja 2016

Darko Tomović
17 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Nikola Eraković
17 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Vukan Bulajić
16 god
Zeleni pojas
Beogradski karate savez

Uros Bovan
18 god
Plavi pojas
Bjelopoljac

Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -70 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Matija Pavićević
17 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Lazar Kosović
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Dražen Đorojević
17 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

STEFAN ALBIJANIĆ
16 god
Plavi pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | +70 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Emir Muhović
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

xNikola Bucalo
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Dušan Bjelić
17 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Đorđe Stojković
17 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Marko Petričić
17 god
Zeleni pojas
Beogradski karate savez

Bogdan Drljevic
16 god
Plavi pojas
Jedinstvo Bijelo Polje

Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -55 kg / Prijavljenih takmičara: 2
VASILIJE KOSJERINA
19 god
Braon pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Bozidar Josic
18 god
Žuti pojas
Beogradski karate savez

Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -61 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Ronald Jacović
19 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Denis Huremovic
19 god
Oranž pojas
Hajla Rozaje

Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -68 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Bojan Boskovic
19 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Omladinac

xOgnjejn Otasevic
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Kadro Molabećiri
19 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub "Albulena" Ulcinj

Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -76 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Vasilije Micunovic
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Ratko Nenezić
19 god
Braon pojas
Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić

Tarik Bajic
19 god
Oranž pojas
Bjelopoljac

Kumite | Juniori 2001-2002 | M | +76 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Ilija Radonjic
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Omladinac

Miljan Cicmil
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Endrit Shaqiri
20 god
Braon pojas
Pristina

Miodrag Bovan
20 god
Žuti pojas
Bjelopoljac

Kumite | U 21 | M | -60 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Nenad Dulovic
22 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Omladinac

Mergim Bekteshi
22 god
Zeleni pojas
Pristina

Eldin Hajdarpašić
21 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Champion

Kumite | U 21 | M | -67 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Nermin Ramčilović
22 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Champion

Kumite | U 21 | M | -75 kg / Prijavljenih takmičara: 2
xIvan Otasevic
21 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Uros Cetkovic
21 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Kumite | U 21 | M | -84 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Ahmed Omerović
22 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Champion

Kumite | U 21 | M | +84 kg / Prijavljenih takmičara: 1
xVuk Adzic
21 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Kumite | Seniori | M | -84 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Marko Dabović
21 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | Seniori | M | +84 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Adnan Kući
21 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2009 | Ž | -27 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Tara Ćupić
12 god
Žuti pojas
Karate klub "Iskra"

Bogdana Bajovic
11 god
Žuti pojas
Omladinac

Kumite | 2009 | Ž | -33 kg / Prijavljenih takmičara: 1
LANA ROSIĆ
12 god
Oranž pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite | 2009 | Ž | -37 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Lejla Nišić
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2008 | Ž | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Andjela Sekulic
12 god
Plavi pojas
Karate klub Omladinac

Elda Kurtović
13 god
Oranž pojas
Karate Club Rei

Kumite | 2008 | Ž | -34 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Vasilisa Miranović
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Amina Nokic
12 god
Bijeli pojas
Hajla Rozaje

Kumite | 2008 | Ž | -37 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Stefani Selimović
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Viktorija Vukadinović
13 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | 2008 | Ž | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Una Rakovic
12 god
Plavi pojas
Karate klub Omladinac

VLATKOVIĆ IVANA
12 god
Oranž pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite | 2008 | Ž | +40 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Ena Hodžić
13 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

SARA GRUBAČ
13 god
Žuti pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

VASILISA PETKOVIĆ MILOŠEVIĆ
12 god
Oranž pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Dalia Kurtagic
12 god
Žuti pojas
Hajla Rozaje

Kumite | 2007 | Ž | -32 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Sejla Kalac
14 god
Žuti pojas
Hajla Rozaje

Kumite | 2007 | Ž | -36 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Nadja Boricic
14 god
Braon pojas
Karate klub Omladinac

Kumite | 2007 | Ž | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Jana Ljiljanić
13 god
Zeleni pojas
Pljevlja 2016

Izabela Hakanjin
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Mateja Pantic
13 god
Žuti pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | 2007 | Ž | -44 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Itana Raonic
14 god
Plavi pojas
Karate klub Omladinac

Anja Jovanović
13 god
Oranž pojas
Karate klub Peking

Kumite | 2007 | Ž | +44 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Anja Ćosović
13 god
Zeleni pojas
Pljevlja 2016

Nina Pavličić
14 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Mariam Zahrane
14 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Kumite | 2006 | Ž | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Anja Nikolić
14 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Morina Yil
14 god
Braon pojas
Pristina

Kumite | 2006 | Ž | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Helena Backovic
15 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Omladinac

Lukacs Diana
15 god
Braon pojas
Asociatia Club Sportiv Crisan

Izabela hakanjin
15 god
Plavi pojas
Ulcinj

Kumite | 2006 | Ž | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Ena Radulovic
14 god
Plavi pojas
Karate klub Buducnost

Miljana Papović
15 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kumite | 2006 | Ž | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Ines Kandic
14 god
Crni pojas 1.DAN
Karate club Champion-Ulcinj

Nikolina Djurović
15 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Nejla Dedeic
15 god
Zeleni pojas
Hajla Rozaje

Sumeja Dzumdzevic
15 god
Žuti pojas
Hajla Rozaje

Kumite | 2006 | Ž | +50 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Anida Berjašević
14 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Nataša Nedić
14 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | 2005 | Ž | -39 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Nađa Tomanović
15 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Jovana Ćalić
16 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kumite | 2005 | Ž | -44 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Erza Muratović
16 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2005 | Ž | -49 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Sara Abramović
16 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Naila Kalac
16 god
Zeleni pojas
Hajla Rozaje

Kumite | 2005 | Ž | +54 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Iva Ljiljanić
16 god
Zeleni pojas
Pljevlja 2016

Kumite | 2009 | Ž | +37 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Maša Ćosović
11 god
Zeleni pojas
Pljevlja 2016

Mia Banović
12 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Lora Pean
12 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kumite | Kadeti 2003-2004 | Ž | -47 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Marija Tomanović
17 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Dobrai Renata
17 god
Zeleni pojas
Asociatia Club Sportiv Crisan

Krunić Mina
17 god
Plavi pojas
Beogradski karate savez

Kumite | Kadeti 2003-2004 | Ž | -54 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Milica Jeknic
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Omladinac

Jovana Vukotić
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Dobrai Renata
17 god
Zeleni pojas
Asociatia Club Sportiv Crisan

Kumite | Kadeti 2003-2004 | Ž | +54 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Anisa Salagic
17 god
Plavi pojas
Karate klub Buducnost

Jovana Đoković
17 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Anđela Grubač
16 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Milena Piper
17 god
Oranž pojas
Jedinstvo Bijelo Polje

DOMINA BABIĆ
16 god
Braon pojas
KARATE KLUB SOKOL SPLIT

Kate | Kadeti 2003-2004 | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 12
Andjela Lapcic
18 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Omladinac

Hana Sendelj
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Dzena Canovic
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Nikolija Ilić
16 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Anastasija Petrić
16 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Anđela Utvić
17 god
Braon pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Nina Vukčević
17 god
Braon pojas
Moraca

Ivana Milenković
17 god
Braon pojas
Beogradski karate savez

Tamara Dimitrijevic
17 god
Crni pojas 1.DAN
Beogradski karate savez

Nikolina Djuric
18 god
Zeleni pojas
Borac

Aleksandra Radovanovic
17 god
Braon pojas
Borac

Lidija Trmcic
18 god
Crni pojas 1.DAN
Borac

Kate | Juniori 2001-2002 | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
Mila Mrakovic
19 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Masa Djukanovic
19 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Ivana Bujković
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Azra Rebronja
19 god
Plavi pojas
Moraca

Kate | U 21 | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 5
Mia Roganovic
22 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Buducnost

Jovana Maric
21 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Buducnost

Marija Kaljević
21 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub BUDVA

Klara Drobnjak
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Peking

Amna Alic
22 god
Žuti pojas
Bjelopoljac

Kate | Seniori | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Seida Suma
26 god
Crni pojas 2.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2011 i mladji | Ž | -Bijeli pojas / Prijavljenih takmičara: 9
Sara Zivkovic
10 god
Bijeli pojas
Karate klub Omladinac

Iva Plemić
10 god
Žuti pojas
Karate Klub "Podgorica"

Vera Dabanović
9 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Maša Vujošević
10 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Elena Bulajić
10 god
Bijeli pojas
Karate Klub "Podgorica"

Maja Abramović
10 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Lana Prelevic
8 god
Bijeli pojas
Iskra

Zerina Licina
8 god
Bijeli pojas
Jedinstvo Bijelo Polje

Petra Blagojevic
10 god
Bijeli pojas
Jedinstvo Bijelo Polje

Kate | 2011 i mladji | Ž | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 6
Miljana Džaković
10 god
Zeleni pojas
Pljevlja 2016

Visnja Bulatovic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Omladinac

Misa Bajceta
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

xHana Vulic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Nađa Knežević
9 god
Braon pojas
Karate klub Bar

ANASTASIJA STANIŠIĆ
9 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

Kate | 2010 - 1..nivo | Ž | -Bijeli pojas / Prijavljenih takmičara: 7
Iva Janjušević
11 god
Žuti pojas
Karate Klub "Podgorica"

Teodora Medojević
11 god
Oranž pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Milana Mihajlović
10 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Elena Dacić
11 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Iva Stevanović
11 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Sofija Kuljača
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Selena Ackovic
10 god
Bijeli pojas
Iskra

Kate | 2010 - 2.nivo | Ž | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 7
Elena Lakic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Anja Jovićević
11 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Anđela Ognjanović
11 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Ajla Dodić
10 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Agnesa Kollari
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Jana Marsenic
11 god
Zeleni pojas
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav

Marija Novovic
11 god
Oranž pojas
Iskra

Kate | 2010 - 3.nivo | Ž | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Irina Raznatovic
11 god
Braon pojas
Karate klub SEIKEN

Ira Mijović
11 god
Braon pojas
Karate klub SEIKEN

Iryna Sychova
11 god
Zeleni pojas
Karate Klub BUDVA

Bruna Benić
11 god
Plavi pojas
Karate Klub BUDVA

Kate | 2009 -1,nivo | Ž | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 7
Nikolina Janjušević
11 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Vasilisa Vukanović
12 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Milena Mrdak
12 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Marijana Marković
11 god
Braon pojas
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav

Lora Pean
12 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Milica Krgović
12 god
Zeleni pojas
Karate klub Peking

Sofi Rabrenovic
11 god
Žuti pojas
Jedinstvo Bijelo Polje

Kate | 2009 - 2.nivo | Ž | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 8
Maša Ćosović
11 god
Zeleni pojas
Pljevlja 2016

Leonora Vujovic
12 god
Oranž pojas
Karate klub Omladinac

Milena Stojanović
11 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Lana Čormaković
11 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Nina Pešić
11 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Mia Banović
12 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Sara Pjevovic
11 god
Oranž pojas
Jedinstvo Bijelo Polje

Asja Mulalic
11 god
Zeleni pojas
Jedinstvo Bijelo Polje

Kate | 2009 - 3.nivo | Ž | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Kristina Bokovac
12 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Katarina Janković
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Marijana Marković
11 god
Braon pojas
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav

Neda Milačić
12 god
Plavi pojas
Karate Klub BUDVA

Kate | 2009 - 4.nivo | Ž | Plavi pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 4
ANDRIJANA RADOVIĆ
11 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Helena Popovic
12 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Tatjana Odović
12 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Una Vučićević
11 god
Plavi pojas
Karate Klub BUDVA

Kate | 2008 - 1.nivo | Ž | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 8
Elda Kurtović
13 god
Oranž pojas
Karate Club Rei

Teodora Gracun
12 god
Braon pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Ksenija Irić
12 god
Oranž pojas
Karate klub "Iskra"

Andjelina Vujović
12 god
Žuti pojas
Karate Klub BUDVA

Emina Efović
12 god
Plavi pojas
Karate klub Peking

Tea Tesovicc
12 god
Plavi pojas
Stari grad Budva

Nahla Dzuvdzevic
12 god
Bijeli pojas
Hajla Rozaje

Hana Sutovic
12 god
Bijeli pojas
Hajla Rozaje

Kate | 2008 - 2.nivo | Ž | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Masa Jovicevic
12 god
Oranž pojas
Karate klub Buducnost

Elda Kurtović
13 god
Oranž pojas
Karate Club Rei

Daria Ivković
12 god
Žuti pojas
Karate Klub BUDVA

Lejla Curic
12 god
Žuti pojas
Bjelopoljac

Amina Nokic
12 god
Bijeli pojas
Hajla Rozaje

Kate | 2008 - 3.nivo | Ž | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Ksenija Božović
12 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Stefani Selimović
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Anaa Shumilova
12 god
Oranž pojas
Stari grad Budva

Kate | 2008 - 4.nivo | Ž | Plavi pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Katarina Vlahović
13 god
Oranž pojas
Karate klub "Iskra"

Mia Ramovic
13 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Vasilisa Miranović
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2008 - 5.nivo | Ž | -Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 2
Viktorija Raičević
13 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Ena Hodžić
13 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Kate | 2008 - 6.nivo | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 5
Katarina Vlahović
13 god
Oranž pojas
Karate klub "Iskra"

Tamara Klisić
12 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Mia Ramovic
13 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Lenka Liješević
12 god
Braon pojas
Karate Klub BUDVA

Andra Krstic
12 god
Oranž pojas
Borac

Kate | 2007 - 1.nivo | M | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Almir Perović
14 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Andrej Ojdanić
14 god
Braon pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Luka Milić
14 god
Braon pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Danilo Kaleski
14 god
Žuti pojas
Omladinac

Kate | 2007 - 2.nivo | Ž | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Darja Logvinova
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Nikolina Golović
14 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Maša Račić
14 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Marija Ojdanić
14 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Jelena Ojdanić
14 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kate | 2007 - 3.nivo | Ž | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 7
Jana Ljiljanić
13 god
Zeleni pojas
Pljevlja 2016

Izabela Hakanjin
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Yllëza Rama
14 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Marija Tadić
13 god
Zeleni pojas
Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić

Djelza Muratović
14 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Sejla Kalac
14 god
Žuti pojas
Hajla Rozaje

Amila Kalac
13 god
Žuti pojas
Hajla Rozaje

Kate | 2007 - 4.nivo | Ž | Plavi pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Jovana Velimirovic
13 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Lana Tatar
13 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Katarina Radusinović
13 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub SEIKEN

Nela Nikolić
14 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub SEIKEN

Valentina Vuković
13 god
Zeleni pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Kate | 2007 - 6.nivo | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
Jovana Velimirovic
13 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Lana Tatar
13 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Jovana Milić
13 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Sandra Racanović
13 god
Plavi pojas
Karate Klub BUDVA

Kate | 2006 - 1.nivo | Ž | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Aleksandra Ljumovic
14 god
Zeleni pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Kate | 2006 - 2,NIVO | Ž | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Viktorija Kotenko
15 god
Oranž pojas
Karate Klub BUDVA

Kate | 2006 - 4.nivo | Ž | Plavi pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Šoškić Miona
15 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Violeta Vuković
15 god
Zeleni pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Lukacs Diana
15 god
Braon pojas
Asociatia Club Sportiv Crisan

Kate | 2006 - 5.nivo | Ž | -Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 1
Lukacs Diana
15 god
Braon pojas
Asociatia Club Sportiv Crisan

Kate | 2006 - 6.nivo | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 3
Elena Radović
15 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Arijana Kočan
14 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Anastasija Mitrović
14 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub BUDVA

Kate | 2005 - 1.NIVO | Ž | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Milica Biberdžić
16 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kate | 2005 - 2.NIVO | Ž | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Jovana Mihojević
16 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Anđela Milić
16 god
Oranž pojas
Karate klub SEIKEN

Kate | 2005 - 3.nivo | Ž | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Jovana Ćalić
16 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Tamara Radulović
16 god
Zeleni pojas
Moraca

Kate | 2005 - 4.nivo | Ž | Plavi pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Jasmina Canovic
15 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Nađa Perović
15 god
Braon pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Danica Radovanović
16 god
Braon pojas
Karate klub SEIKEN

Kate | 2005 - 5.nivo | Ž | -Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 1
Erza Muratović
16 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2005 - 6.nivo | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 2
Jasmina Canovic
15 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Mila Marković
16 god
Braon pojas
Karate Klub BUDVA

Kumite | 2010 | M | -26 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Edon Emsha
12 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Marko Laković
12 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

DANIJEL STANIŠIĆ
10 god
Oranž pojas
Karate klub Kondor

Kumite | 2010 | M | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Artur Muhamadiev
11 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Aleksa Đuranović
11 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Denis Kardovic
10 god
Bijeli pojas
Hajla Rozaje

Kumite | 2010 | M | +30 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Aleks Simonović
11 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

NIKOLA KOPRIVICA
12 god
Žuti pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Ivan Dijanic
10 god
Žuti pojas
Iskra

Aleksa Rakocevic
11 god
Bijeli pojas
Omladinac

Kumite | 2010 | Ž | -28 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Agnesa Kollari
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Lana Vojinović
10 god
Žuti pojas
Karate klub "Iskra"

mina boricic
10 god
Žuti pojas
Omladinac

Kumite | 2010 | Ž | +28 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Elena Dacić
11 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

KUKIĆ ANA
11 god
Oranž pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Petra Markovic
10 god
Oranž pojas
Omladinac

Kate | 2007 - 1.nivo | Ž | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Nikoleta Markolović
13 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Dina Alivodić
14 god
Braon pojas
Karate klub Peking

Kumite | Juniori 2001-2002 | Ž | -59 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Bogdan Malina
19 god
Crni pojas 1.DAN
Asociatia Club Sportiv Crisan

Kumite | Juniori 2001-2002 | Ž | +59 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Milena Jovanovic
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Omladinac

Bogdan Malina
19 god
Crni pojas 1.DAN
Asociatia Club Sportiv Crisan

DOMINA PAVLOVIĆ
18 god
Braon pojas
KARATE KLUB SOKOL SPLIT

Kumite | U 21 | Ž | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Sara Radenković
21 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | U 21 | Ž | -55 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Sara Radenković
21 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | U 21 | Ž | -61 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Bogdan Andreea
21 god
Crni pojas 1.DAN
Asociatia Club Sportiv Crisan

Kumite | U 21 | Ž | -68 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Bogdan Andreea
21 god
Crni pojas 1.DAN
Asociatia Club Sportiv Crisan

Kumite | Seniori | Ž | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Seida Suma
26 god
Crni pojas 2.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | Seniori | Ž | -61 kg / Prijavljenih takmičara: 1
NINA JOLIĆ
25 god
Braon pojas
KARATE KLUB SOKOL SPLIT

Kumite | Seniori | Ž | +68 kg / Prijavljenih takmičara: 1
ANTONIA RUPIĆ
24 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB SOKOL SPLIT

Kumite | Seniori | Ž | -68 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Hantija Ibročević
26 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2011+ | M | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 4
Karate Club Rei
 • Edon Emsha
 • Mustafa Adzemović
 • Armin Alović

Bjelopoljac
 • Nikola Callija
 • Anes Curic
 • Tarik Zaimovic

KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
 • Antonio Junković
 • Stefan Simonović
 • Marko Marniković

KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
 • Armin Lajka
 • Agron Lulgjuraj
 • Aleks Simonović

Kate | Poletarci 2009/2010 | M | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 4
Karate Klub "Stari Grad" Budva
 • Marko Pejović
 • Uroš Stevović
 • Mario Popović

Karate Club Rei
 • Ejub Djokovć
 • Edon Emsha
 • Mustafa Adzemović

Jedinstvo Bijelo Polje
 • Said Kolic
 • Petar Mrdovic
 • Vasilije Blagojevic

Karate klub Bar
 • Aleksa Barjaktarović
 • Davor Fatić
 • Andrija Kosović

Kate | Pioniri 2007/2008 | M | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 4
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
 • Paskual Kočović
 • Simon Simonović
 • Riad Tafić

Karate klub Bar
 • Aleksa Janjić
 • Đorđe Stojanović
 • Ajsel Gerschwitz

Omladinski karate klub Mawashi 2015
 • Lazar Grbović
 • Vuk Papović
 • Uroš Čalić

KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
 • Almir Perović
 • Leid Hodžić
 • Andrej Ojdanić

Kate | Nade 2005/2006 | M | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 1
Karate klub Buducnost
 • Aleksa Jokic
 • Luka Popovic
 • David Dubak

Kate | Kadeti/Juniori | M | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 1
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
 • Ronald Jacović
 • Elvir Isljamović
 • Albert Rudović

Kate | 2011 i mladji | Ž | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 2
Karate klub Bar
 • Vera Dabanović
 • Maša Vujošević
 • Nađa Knežević

KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
 • Ajla Bileca
 • Mikhaela Volchkova
 • Beisa Demirović

Kate | 2009-2010 | Ž | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 6
Karate Klub "Stari Grad" Budva
 • Lana Čormaković
 • Nina Pešić
 • Teodora Medojević

Jedinstvo Bijelo Polje
 • Sofi Rabrenovic
 • Sara Pjevovic
 • Asja Mulalic

Karate klub Bar
 • ANDRIJANA RADOVIĆ
 • Kristina Bokovac
 • Tatjana Odović

Omladinski karate klub Mawashi 2015
 • Milana Mihajlović
 • Mia Banović
 • Lora Pean

KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
 • Katarina Janković
 • Ivana Dabović
 • Martina Dabović

Karate Klub BUDVA
 • Una Vučićević
 • Neda Milačić
 • Bruna Benić

Kate | 2007-2008 | Ž | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 2
Karate klub "Iskra"
 • Katarina Vlahović
 • Tamara Klisić
 • Ksenija Irić

KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
 • Vasilisa Miranović
 • Stefani Selimović
 • Yllëza Rama

Kate | 2005-2006 | Ž | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 3
Karate Klub "Stari Grad" Budva
 • Violeta Vuković
 • Nađa Perović
 • Aleksandra Ljumovic

Karate klub SEIKEN
 • Anđela Milić
 • Danica Radovanović
 • Marija Jovanović

Iskra
 • Viktorija Raicevic
 • Katarina Vlahovic
 • Tamara Klisic

Kate | Kadeti/Juniori | Ž | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 3
Karate klub Buducnost
 • Mila Mrakovic
 • Hana Sendelj
 • Masa Djukanovic

Karate Klub "Stari Grad" Budva
 • Nikolija Ilić
 • Anastasija Petrić
 • Anđela Utvić

Moraca
 • Nina Vukčević
 • Azra Rebronja
 • Tamaraa Radulovic

Kate | U 21 | Ž | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 1
Karate klub Buducnost
 • Mia Roganovic
 • Milica Bjelica
 • Jovana Maric