Kup oslobodjenja Podgorice


Kup oslobodjenja Podgorice

Informacije


Kup oslobodjenja Podgorice

08. Dec 2018.

07. Dec 2018. @ 18:00h (krajnji rok za prijavu)

Sportski centar Moraca Podgorica / sport hall Morača Podgorica

Podgorica , Crna Gora

Karate klub Buducnost

Kotizacija: pojedinačno 15 EUR, ekipno 25 EUR


PROPOZICIJE

Propozicije/Rules - WKF Satnica/Hours Prijava, uplata i kontrola žreba 8.00-9.30h Registration, payment and control of the draw 8-9.30a.m. Početak takmičenja/ Start competition kate 9.30am borbe (kumite) 12.30pm

Kate


Kate | Seniori | M | Ekipno

Kate | U 21 | M | Aps. kat.

Kate | U 21 | M | Ekipno

Kate | Juniori 2001-2002 | M | Aps. kat.

Kate | Seniori | M | Aps. kat.

Kate | Kadeti/Juniori | M | Ekipno

Kate | Kadeti 2003-2004 | M | Aps. kat.

Kate | 2005 | M | -Oranž pojas

Kate | 2005 | M | -Zeleni pojas

Kate | 2005 | M | Plavi pojas-Braon pojas

Kate | 2005 | M | -Crni pojas 1.DAN

Kate | 2005 | M | Aps. kat.

Kate | 2005 | M | -Žuti pojas

Kate | Nade 2005/2006 | M | Ekipno

Kate | 2006 | M | -Žuti pojas

Kate | 2006 | M | -Oranž pojas

Kate | 2006 | M | -Zeleni pojas

Kate | 2006 | M | Plavi pojas-Braon pojas

Kate | 2006 | M | -Crni pojas 1.DAN

Kate | 2006 | M | Aps. kat.

Kate | 2007 - 1.nivo | M | -Žuti pojas

Kate | 2007 | M | -Oranž pojas

Kate | 2007 | M | -Zeleni pojas

Kate | 2007 | M | Plavi pojas-Braon pojas

Kate | 2007 | M | -Crni pojas 1.DAN

Kate | 2007 | M | Aps. kat.

Kate | Pioniri 2007/2008 | M | Ekipno

Kate | 2008 | M | -Žuti pojas

Kate | 2008 | M | -Oranž pojas

Kate | 2008 | M | -Zeleni pojas

Kate | 2008 | M | Plavi pojas-Braon pojas

Kate | 2008 | M | -Crni pojas 1.DAN

Kate | 2008 | M | Aps. kat.

Kate | 2009 | M | -Žuti pojas

Kate | 2009 | M | -Oranž pojas

Kate | 2009 | M | -Zeleni pojas

Kate | 2009 | M | Plavi pojas-Braon pojas

Kate | Poletarci 2009/2010 | M | Ekipno

Kate | 2010 | M | -Bijeli pojas

Kate | 2010 | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2010 | M | -Oranž pojas

Kate | 2011+ | M | Ekipno

Kate | 2011 i mladji | M | -Bijeli pojas

Kate | 2011 i mladji | M | -Žuti pojas

Kate | Seniori | Ž | Ekipno

Kate | U 21 | Ž | Aps. kat.

Kate | U 21 | Ž | Ekipno

Kate | Juniori 2001-2002 | Ž | Aps. kat.

Kate | Seniori | Ž | Aps. kat.

Kate | Kadeti/Juniori | Ž | Ekipno

Kate | Kadeti 2003-2004 | Ž | Aps. kat.

Kate | 2005 - 1.NIVO | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2005 - 2.NIVO | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2005 - 3.nivo | Ž | -Zeleni pojas

Kate | 2005 - 4.nivo | Ž | Plavi pojas-Braon pojas

Kate | 2005 - 5.nivo | Ž | -Crni pojas 1.DAN

Kate | 2005 - 6.nivo | Ž | Aps. kat.

Kate | 2005-2006 | Ž | Ekipno

Kate | 2006 - 1.nivo | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2006 - 2,NIVO | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2006 - 3. NIVO | Ž | -Zeleni pojas

Kate | 2006 - 4.nivo | Ž | Plavi pojas-Braon pojas

Kate | 2006 - 5.nivo | Ž | -Crni pojas 1.DAN

Kate | 2006 - 6.nivo | Ž | Aps. kat.

Kate | 2007 - 2.nivo | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2007 - 3.nivo | Ž | -Zeleni pojas

Kate | 2007 - 4.nivo | Ž | Plavi pojas-Braon pojas

Kate | 2007 - 6.nivo | Ž | Aps. kat.

Kate | 2007 - 5.nivo | Ž | -Crni pojas 1.DAN

Kate | 2007 - 1.nivo | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2007-2008 | Ž | Ekipno

Kate | 2008 - 1.nivo | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2008 - 2.nivo | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2008 - 3.nivo | Ž | -Zeleni pojas

Kate | 2008 - 4.nivo | Ž | Plavi pojas-Braon pojas

Kate | 2008 - 5.nivo | Ž | -Crni pojas 1.DAN

Kate | 2008 - 6.nivo | Ž | Aps. kat.

Kate | 2009 -1,nivo | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2009 - 2.nivo | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2009 - 3.nivo | Ž | -Zeleni pojas

Kate | 2009 - 4.nivo | Ž | Plavi pojas-Braon pojas

Kate | 2009-2010 | Ž | Ekipno

Kate | 2010 - 1..nivo | Ž | -Bijeli pojas

Kate | 2010 - 2.nivo | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2010 - 3.nivo | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2011 i mladji | Ž | -Bijeli pojas

Kate | 2011 i mladji | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2011 i mladji | Ž | Ekipno

Kumite


Kumite | U 21 | M | -60 kg

Kumite | U 21 | M | -67 kg

Kumite | U 21 | M | -75 kg

Kumite | U 21 | M | -84 kg

Kumite | U 21 | M | +84 kg

Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -55 kg

Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -61 kg

Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -68 kg

Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -76 kg

Kumite | Juniori 2001-2002 | M | +76 kg

Kumite | Seniori | M | -75 kg

Kumite | Seniori | M | -60 kg

Kumite | Seniori | M | -84 kg

Kumite | Seniori | M | +84 kg

Kumite | Seniori | M | -67 kg

Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -52 kg

Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -57 kg

Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -63 kg

Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -70 kg

Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | +70 kg

Kumite | 2005 | M | -40 kg

Kumite | 2005 | M | -45 kg

Kumite | 2005 | M | -50 kg

Kumite | 2005 | M | -55 kg

Kumite | 2005 | M | +55 kg

Kumite | 2006 | M | -37 kg

Kumite | 2006 | M | -42 kg

Kumite | 2006 | M | -47 kg

Kumite | 2006 | M | -52 kg

Kumite | 2006 | M | +52 kg

Kumite | 2007 | M | -35 kg

Kumite | 2007 | M | -40 kg

Kumite | 2007 | M | -45 kg

Kumite | 2007 | M | -50 kg

Kumite | 2007 | M | +50 kg

Kumite | 2006 | M | +52 kg

Kumite | 2008 | M | -30 kg

Kumite | 2008 | M | -35 kg

Kumite | 2008 | M | -40 kg

Kumite | 2008 | M | -45 kg

Kumite | 2008 | M | +45 kg

Kumite | 2009 | M | -30 kg

Kumite | 2009 | M | -35 kg

Kumite | 2009 | M | -40 kg

Kumite | 2009 | M | +45 kg

Kumite | 2009 | M | -45 kg

Kumite | 2010 | M | -26 kg

Kumite | 2010 | M | -30 kg

Kumite | 2010 | M | +30 kg

Kumite | U 21 | Ž | -50 kg

Kumite | U 21 | Ž | -55 kg

Kumite | U 21 | Ž | -61 kg

Kumite | U 21 | Ž | -68 kg

Kumite | U 21 | Ž | +68 kg

Kumite | Juniori 2001-2002 | Ž | -59 kg

Kumite | Juniori 2001-2002 | Ž | +59 kg

Kumite | Juniori 2001-2002 | Ž | -48 kg

Kumite | Juniori 2001-2002 | Ž | -53 kg

Kumite | Seniori | Ž | -50 kg

Kumite | Seniori | Ž | -55 kg

Kumite | Seniori | Ž | -61 kg

Kumite | Seniori | Ž | +68 kg

Kumite | Seniori | Ž | -68 kg

Kumite | Kadeti 2003-2004 | Ž | -47 kg

Kumite | Kadeti 2003-2004 | Ž | -54 kg

Kumite | Kadeti 2003-2004 | Ž | +54 kg

Kumite | 2005 | Ž | -39 kg

Kumite | 2005 | Ž | -44 kg

Kumite | 2005 | Ž | -49 kg

Kumite | 2005 | Ž | -54 kg

Kumite | 2005 | Ž | +54 kg

Kumite | 2006 | Ž | -35 kg

Kumite | 2006 | Ž | -40 kg

Kumite | 2006 | Ž | -45 kg

Kumite | 2006 | Ž | -50 kg

Kumite | 2006 | Ž | +50 kg

Kumite | 2007 | Ž | -32 kg

Kumite | 2007 | Ž | -36 kg

Kumite | 2007 | Ž | -40 kg

Kumite | 2007 | Ž | -44 kg

Kumite | 2007 | Ž | +44 kg

Kumite | 2008 | Ž | -30 kg

Kumite | 2008 | Ž | -34 kg

Kumite | 2008 | Ž | -37 kg

Kumite | 2008 | Ž | -40 kg

Kumite | 2008 | Ž | +40 kg

Kumite | 2009 | Ž | -27 kg

Kumite | 2009 | Ž | -30 kg

Kumite | 2009 | Ž | -33 kg

Kumite | 2009 | Ž | -37 kg

Kumite | 2009 | Ž | +37 kg

Kumite | 2010 | Ž | -28 kg

Kumite | 2010 | Ž | +28 kg

Kontakt osobe

Veljko Brnović

karatesavezcg@gmail.com

+38267 546 151


Rajko Vujoševič

karatebuducnost@t-com.me

+382 69 012 171


Hoteli

Kontaktirati organizatora/ for hotel accommodation contact organist

Podgorica

karatebuducnost@t-com.me

+382 69 012 171


Bilten


Kotizacija

Pojedinačno: 15 €

Ekipno: 25 €

Kate - Pojedinačno

Kate - Ekipno

Kumite - Pojedinačno

Kumite - Ekipno

Ukupno prijava / klubovi / države: 572 / 36 / 6 Ispis

Prijavljeni klubovi

Prijavljeni takmičari

Kate | 2011 i mladji | M | -Bijeli pojas / Prijavljenih takmičara: 12
Ognjen Perović
11 god
Žuti pojas
Karate Klub "Podgorica"

Simon Vađon
11 god
Žuti pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Mihail Ćirković
11 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Dušan Božović
11 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Damjan Dragović
12 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

DAMJAN VUKČEVIĆ
11 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

ALAN ADŽAGIĆ
18 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

Daris Šahman
10 god
Žuti pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Lazar Žerajić
11 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Marko Gligoric
11 god
Bijeli pojas
Stari grad Budva

Radovan Dimitrijevic
11 god
Žuti pojas
Stari grad Budva

Cimur Trofimenko
10 god
Oranž pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Kate | 2011 i mladji | M | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 12
Miljan Džaković
11 god
Zeleni pojas
Pljevlja 2016

Mihail Ćirković
11 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Dušan Božović
11 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Davud Kandic
12 god
Braon pojas
Karate club Champion-Ulcinj

Djordje Otasevic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Mladen Mašković
11 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Aleksa Terzic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Vukan Kanura
12 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Dahan Basovic
12 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Branko Zenović
11 god
Braon pojas
Karate klub SEIKEN

Andrej Petričević
11 god
Žuti pojas
Karate Klub BUDVA

Aleksandar Susa
11 god
Zeleni pojas
Jedinstvo Bijelo Polje

Kate | 2010 | M | -Bijeli pojas / Prijavljenih takmičara: 15
Miljan Rakočević
12 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Jegor Besedin
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Andrej Božović
13 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Vojin Popovic
13 god
Žuti pojas
Karate klub "Iskra"

Xhivat Dema
13 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Marko Pejović
12 god
Zeleni pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Mario Popović
12 god
Zeleni pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Bogdan Stanišić
12 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Andrija Stanković
12 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Dragan Bjekovic
12 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Said Kolic
13 god
Bijeli pojas
Jedinstvo Bijelo Polje

Vasilije Blagojevic
12 god
Oranž pojas
Jedinstvo Bijelo Polje

Adin Klapija
12 god
Bijeli pojas
Iskra

Stefan Tadić
12 god
Bijeli pojas
Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić

Denis Kardovic
12 god
Bijeli pojas
Hajla Rozaje

Kate | 2010 | M | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 8
Artur Muhamadiev
13 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Petar Vojinovic
13 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Blagota Mićunović
12 god
Plavi pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Sergej Raičević
12 god
Plavi pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Dimitrije Kaludjerović
13 god
Zeleni pojas
Karate Klub BUDVA

Uroš Lakić
12 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Petar Mrdovic
12 god
Žuti pojas
Jedinstvo Bijelo Polje

Sava Jovovic
12 god
Žuti pojas
Iskra

Kate | 2010 | M | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Artur Muhamadiev
13 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Aleks Simonović
13 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Sergej Raičević
12 god
Plavi pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Slobodan Boljević
13 god
Plavi pojas
Karate klub SEIKEN

Uros Stevovic
12 god
Žuti pojas
Stari grad Budva

Kate | 2009 | M | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 15
Radoje Čabarkapa
13 god
Zeleni pojas
Pljevlja 2016

Nemanja Dragović
13 god
Žuti pojas
Karate klub "Iskra"

Ognjan Striković
13 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Andrej Kostić
13 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Luka Plemić
13 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Petar Jušković
14 god
Zeleni pojas
Karate Klub "Podgorica"

Miloš Vukčević
14 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Edon Emsha
14 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Mustafa Adzemović
13 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Luka Markolović
13 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Demir Pivić
13 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Mihajlo Korać
13 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Andrija Rabrenović
14 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Vasilije Orovic
13 god
Oranž pojas
Stari grad Budva

Marko Dedeic
13 god
Žuti pojas
Iskra

Kate | 2009 | M | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 8
Milan Dzaković
13 god
Zeleni pojas
Pljevlja 2016

Ivo Bulatovic
14 god
Žuti pojas
Karate klub Omladinac

Enes Muhović
13 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Davor Fatić
14 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Strahinja Stevović
13 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Andrej Krstic
13 god
Plavi pojas
Jedinstvo Bijelo Polje

Anes Curic
13 god
Žuti pojas
Bjelopoljac

Malik Sutovic
13 god
Žuti pojas
Hajla Rozaje

Kate | 2009 | M | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Stefan Vujović
13 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Mustafa Adzemović
13 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Strahinja Stevović
13 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Adin Licina
13 god
Oranž pojas
Jedinstvo Bijelo Polje

Kate | 2009 | M | Plavi pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Nikola Stanisic
14 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Agron Lulgjuraj
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Edon Emsha
14 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

DANIJEL STANIŠIĆ
12 god
Oranž pojas
Karate klub Kondor

Kate | 2008 | M | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 11
Petar Stojanov
14 god
Žuti pojas
Karate klub "Iskra"

Damjan Mrgudović
14 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Dejan Dabanović
14 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Armin Gurzaković
14 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Pavle Dabić
14 god
Zeleni pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Jakov Popović
14 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Lazar Grbović
15 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Vuk Papović
14 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Andrej Golubović
15 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Milo Jovović
14 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi

Daris Skenderovic
14 god
Bijeli pojas
Hajla Rozaje

Kate | 2008 | M | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 10
Vukota Marsenic
14 god
Zeleni pojas
Karate klub Buducnost

Strahinja Popovic
14 god
Oranž pojas
Karate klub Buducnost

Aleksa Stević
14 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Aleksa Todorović
14 god
Oranž pojas
Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić

Andrija Jokic
14 god
Oranž pojas
Karate klub Buducnost

Nikola Callija
14 god
Žuti pojas
Bjelopoljac

Dzanin Sahinagic
14 god
Žuti pojas
Bjelopoljac

Luka Pernjak
14 god
Oranž pojas
Omladinac

Ali Nokic
14 god
Žuti pojas
Hajla Rozaje

Amil Kalac
14 god
Bijeli pojas
Hajla Rozaje

Kate | 2008 | M | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Armin Lajka
15 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Ermin Taganović
14 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Saša Petrić
14 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Marko Sebek
14 god
Zeleni pojas
Jedinstvo Bijelo Polje

Kate | 2008 | M | Plavi pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Đorđe Medojević
15 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Vuk Lazarevic
14 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Aleksa Šćekić
15 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Djordje Paunovic
14 god
Braon pojas
Borac

Kate | 2008 | M | -Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 2
Novak Gvozdenović
14 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Aleksa Vujošević
15 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Kate | 2008 | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
Vuk Lazarevic
14 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Benjamin Aljošević
14 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Saša Petrić
14 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Luka Varinac
14 god
Braon pojas
Beogradski karate savez

Kate | 2007 | M | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 8
Dejan Radanović
15 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Marko Radinovic
15 god
Oranž pojas
Karate klub Buducnost

Danilo Bulajić
16 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Dušan Vukčević
15 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Vuk Lučić
15 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Uroš Čalić
16 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Martin Ivović
16 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Balsa Bosnjak
15 god
Oranž pojas
Iskra

Kate | 2007 | M | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Simon Simonović
15 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

ALIMPIJE ĐURETIĆ
15 god
Zeleni pojas
Karate klub Kondor

Kate | 2007 | M | Plavi pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Leo Velimirović
15 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Niksa Zejak
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Kate | 2007 | M | -Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 1
Riad Tafić
15 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2007 | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 2
Đorđe Stojanović
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Niksa Zejak
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Kate | 2006 | M | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Danilo Leković
16 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Nikola Jaredić
17 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kate | 2006 | M | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Matija Koprivica
17 god
Oranž pojas
Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić

Damjan Gobović
16 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Rodoljub Srbljak
17 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kate | 2006 | M | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Milovan Radulović
16 god
Zeleni pojas
Moraca

Kate | 2006 | M | Plavi pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Balša Mijović
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Danilo Raonic
16 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Kate | 2006 | M | -Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 1
xDusan Stojovic
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Kate | 2006 | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 2
xDusan Stojovic
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Danilo Raonic
16 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Kate | 2005 | M | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Jovan Plemić
17 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Kate | 2005 | M | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Aldin Bulić
18 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2005 | M | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Feliks Koba
17 god
Plavi pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Tarik Međedović
17 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Bogdan Šišević
18 god
Zeleni pojas
Moraca

Kate | 2005 | M | Plavi pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Vesko Ojdanić
18 god
Braon pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2005 | M | -Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 4
Aleksa Jokic
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Luka Popovic
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

xDanilo Djurovic
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

David Dubak
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Kate | 2005 | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
Aleksa Jokic
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Luka Popovic
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

xDanilo Djurovic
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

David Dubak
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Lazar Sekulić
17 god
Braon pojas
Karate Klub BUDVA

Igor Milovanovic
18 god
Zeleni pojas
Borac

Kate | Kadeti 2003-2004 | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
Vasilije Perovic
18 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Omladinac

Rijad Mandic
19 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Omladinac

Nikola Baralić
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Luka Krgović
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Peking

Kate | Juniori 2001-2002 | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 3
Filip Bakic
20 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Buducnost

Milos Gorovic
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Sara Šljivančanin
21 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Kate | U 21 | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 3
Dusan Romanovic
23 god
Braon pojas
Karate club Champion-Ulcinj

Marko Dabović
23 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Marko Arsenijević
23 god
Plavi pojas
Beogradski karate savez

Kate | Seniori | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Marko Dabović
23 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2009 | M | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 9
Sergej Bajceta
13 god
Zeleni pojas
Karate klub Buducnost

Marko Laković
13 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Rajan Jovanović
13 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Andrija Rabrenović
14 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

BRANKO DRAPIĆ
14 god
Žuti pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

NOVAK VUKOVIĆ
13 god
Žuti pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Alija Muric
13 god
Žuti pojas
Stari grad Budva

Vukasin Jovanovic
14 god
Oranž pojas
Beogradski karate savez

Andrej Krstic
13 god
Plavi pojas
Jedinstvo Bijelo Polje

Kumite | 2009 | M | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Edon Emsha
14 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

JOVAN LONČAR
14 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

BALŠA VUKČEVIĆ
13 god
Oranž pojas
Karate klub Kondor

RADOMIR MADŽAROVIĆ
14 god
Bijeli pojas
Karate klub Kondor

Demir Pivić
13 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Malik Sutovic
13 god
Žuti pojas
Hajla Rozaje

Kumite | 2009 | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Luka Boskovic
14 god
Žuti pojas
Karate klub Omladinac

MATIJA BOLJEVIĆ
13 god
Oranž pojas
Karate klub Kondor

Sava Popović
13 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

VUK TOMAŠEVIĆ
13 god
Zeleni pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite | 2009 | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Mustafa Adzemović
13 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Uroš Lakić
12 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

JOVAN VULETIĆ
13 god
Žuti pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Ivan Dijanic
12 god
Žuti pojas
Iskra

Kumite | 2009 | M | +45 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Djordje Jankovic
13 god
Zeleni pojas
Karate klub Omladinac

Vuk Ojdanić
14 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2008 | M | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Jusuf Saljiu
14 god
Plavi pojas
Karate klub Omladinac

Armin Gurzaković
14 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Jakov Danilović
14 god
Oranž pojas
Karate klub SEIKEN

Branko Lazović
15 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Amil Kalac
14 god
Bijeli pojas
Hajla Rozaje

Kumite | 2008 | M | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 10
Sergej Pajovic
15 god
Oranž pojas
Karate klub Omladinac

Filip Šoškić
15 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Ilija Scekic
14 god
Zeleni pojas
Karate klub SEIKEN

Justin Marojević
14 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Jakov Popović
14 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Vuk Papović
14 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

ĐORĐE KARIĆ
15 god
Žuti pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Milo Jovović
14 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi

Ali Nokic
14 god
Žuti pojas
Hajla Rozaje

Jasmin Kardovic
14 god
Oranž pojas
Hajla Rozaje

Kumite | 2008 | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Novak Gvozdenović
14 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Anes Arifaj
14 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Ermin Taganović
14 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Vuk Vučinić
14 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Eco fatih
14 god
Bijeli pojas
Hajla Rozaje

Kumite | 2008 | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Stefan Miljanić
15 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Luka Nikolić
14 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Andrej Golubović
15 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Maksim Jovovic
14 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

ALEKSA TARAILO
15 god
Zeleni pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite | 2008 | M | +45 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Leid Hodžić
15 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Aleksa Papić
15 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Marko Sebek
14 god
Zeleni pojas
Jedinstvo Bijelo Polje

Kumite | 2007 | M | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 7
Balić Alan
15 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Riad Tafić
15 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Ognjen Đukanović
15 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Vasilije Irić
16 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Matija Eraković
16 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Jusuf Saliu
15 god
Oranž pojas
Omladinac

Branko Lazovic
15 god
Bijeli pojas
Iskra

Kumite | 2007 | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Uroš Čalić
16 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Aleksandar Vuckovic
15 god
Zeleni pojas
Beogradski karate savez

Sergej Pajovic
15 god
Oranž pojas
Omladinac

Kumite | 2007 | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 3
ALIMPIJE ĐURETIĆ
15 god
Zeleni pojas
Karate klub Kondor

Ilija Lalić
15 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kis Csongor
15 god
Oranž pojas
Asociatia Club Sportiv Crisan

Kumite | 2007 | M | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Mihailo Gojaković
16 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Almir Perović
16 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Matija Ivanović
15 god
Zeleni pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Vaso Abramović
15 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Mihailo Milić
16 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | 2007 | M | +50 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Simon Simonović
15 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Andrej Ojdanić
16 god
Braon pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Vuk Lučić
15 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Tadija Keljanovi'
15 god
Plavi pojas
Iskra

Nikola Obradovic
15 god
Žuti pojas
Iskra

Kumite | 2006 | M | -37 kg / Prijavljenih takmičara: 8
Balša Vojinović
17 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Damjan Gačević
17 god
Braon pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Miloš Roganović
16 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Damjan Gobović
16 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Rodoljub Srbljak
17 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

STEFAN GRUBAČ
16 god
Žuti pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Vasilije Đurašić
16 god
Plavi pojas
Karate klub Peking

Vuk Bajovic
16 god
Plavi pojas
Omladinac

Kumite | 2006 | M | -42 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Stefan Cebalović
17 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

ALEKSA TODOROVIĆ
17 god
Plavi pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite | 2006 | M | -47 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Ajdin Salagic
16 god
Plavi pojas
Karate klub Buducnost

Jovan Đuranović
17 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Petar Pajović
16 god
Plavi pojas
Karate klub Peking

Lazar lazarevic
16 god
Žuti pojas
Omladinac

Kumite | 2006 | M | -52 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Đorđije Tomović
17 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Luka Stojković
17 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Kumite | 2006 | M | +52 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Stefan Marić
17 god
Zeleni pojas
Pljevlja 2016

Lazar Đerković
17 god
Zeleni pojas
Pljevlja 2016

Tadija Keljanovic
17 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Aleksandar Džoganović
17 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Nemanja Dragaš
17 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Gulas Alexandru
16 god
Braon pojas
Asociatia Club Sportiv Crisan

Kumite | 2005 | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Feliks Koba
17 god
Plavi pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Balsa Vojinovic
18 god
Žuti pojas
Iskra

Kumite | 2005 | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Marko Milutinovic
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Omladinac

Nemanja Pekovic
18 god
Zeleni pojas
Karate klub Buducnost

Kumite | 2005 | M | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Emre Saljiu
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Omladinac

Becir Asanovic
17 god
Braon pojas
Karate club Champion-Ulcinj

Vlado Bigovic
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Tarik Međedović
17 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Art Ujkashi
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub "Albulena" Ulcinj

Kumite | 2005 | M | -55 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Andrija Danilovic
18 god
Plavi pojas
Karate klub Omladinac

Nikola Vučetić
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

LAZAR MADŽAROVIĆ
17 god
Plavi pojas
Karate klub Kondor

Kumite | 2005 | M | +55 kg / Prijavljenih takmičara: 7
Filip Boskovic
17 god
Braon pojas
Karate klub Omladinac

Vesko Ojdanić
18 god
Braon pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Lazar Potpara
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Božidar Šebek
17 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

ĆURIĆ ALJOŠA
18 god
Plavi pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Lazar Bezbradica
17 god
Oranž pojas
Beogradski karate savez

Mihailo Šešum
18 god
Žuti pojas
Beogradski karate savez

Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -52 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Lazar Jovović
18 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Luka Krgović
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Peking

Emre Saljiu
19 god
Plavi pojas
Omladinac

Marko Milutinovic
19 god
Plavi pojas
Omladinac

Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -57 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Vladimir Vukcevic
18 god
Plavi pojas
Karate klub Omladinac

Filip Mijanovic
19 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Rijad Srdanović
19 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav

Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -63 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Vasilije Đerković
18 god
Zeleni pojas
Pljevlja 2016

Darko Tomović
19 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Nikola Eraković
19 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Vukan Bulajić
18 god
Zeleni pojas
Beogradski karate savez

Uros Bovan
20 god
Plavi pojas
Bjelopoljac

Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -70 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Matija Pavićević
18 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Lazar Kosović
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Dražen Đorojević
19 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

STEFAN ALBIJANIĆ
18 god
Plavi pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | +70 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Emir Muhović
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

xNikola Bucalo
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Dušan Bjelić
19 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Đorđe Stojković
19 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Marko Petričić
19 god
Zeleni pojas
Beogradski karate savez

Bogdan Drljevic
18 god
Plavi pojas
Jedinstvo Bijelo Polje

Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -55 kg / Prijavljenih takmičara: 2
VASILIJE KOSJERINA
21 god
Braon pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Bozidar Josic
20 god
Žuti pojas
Beogradski karate savez

Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -61 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Ronald Jacović
21 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Denis Huremovic
20 god
Oranž pojas
Hajla Rozaje

Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -68 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Bojan Boskovic
21 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Omladinac

xOgnjejn Otasevic
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Kadro Molabećiri
21 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub "Albulena" Ulcinj

Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -76 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Vasilije Micunovic
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Ratko Nenezić
20 god
Braon pojas
Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić

Tarik Bajic
20 god
Oranž pojas
Bjelopoljac

Kumite | Juniori 2001-2002 | M | +76 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Ilija Radonjic
22 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Omladinac

Miljan Cicmil
22 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Endrit Shaqiri
21 god
Braon pojas
Pristina

Miodrag Bovan
21 god
Žuti pojas
Bjelopoljac

Kumite | U 21 | M | -60 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Nenad Dulovic
24 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Omladinac

Mergim Bekteshi
23 god
Zeleni pojas
Pristina

Eldin Hajdarpašić
22 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Champion

Kumite | U 21 | M | -67 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Nermin Ramčilović
24 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Champion

Kumite | U 21 | M | -75 kg / Prijavljenih takmičara: 2
xIvan Otasevic
23 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Uros Cetkovic
23 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Kumite | U 21 | M | -84 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Ahmed Omerović
24 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Champion

Kumite | U 21 | M | +84 kg / Prijavljenih takmičara: 1
xVuk Adzic
23 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Kumite | Seniori | M | -84 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Marko Dabović
23 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | Seniori | M | +84 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Adnan Kući
23 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2009 | Ž | -27 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Tara Ćupić
13 god
Žuti pojas
Karate klub "Iskra"

Bogdana Bajovic
13 god
Žuti pojas
Omladinac

Kumite | 2009 | Ž | -33 kg / Prijavljenih takmičara: 1
LANA ROSIĆ
14 god
Oranž pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite | 2009 | Ž | -37 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Lejla Nišić
14 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2008 | Ž | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Andjela Sekulic
14 god
Plavi pojas
Karate klub Omladinac

Elda Kurtović
14 god
Oranž pojas
Karate Club Rei

Kumite | 2008 | Ž | -34 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Vasilisa Miranović
15 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Amina Nokic
14 god
Bijeli pojas
Hajla Rozaje

Kumite | 2008 | Ž | -37 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Stefani Selimović
15 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Viktorija Vukadinović
15 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | 2008 | Ž | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Una Rakovic
14 god
Plavi pojas
Karate klub Omladinac

VLATKOVIĆ IVANA
14 god
Oranž pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite | 2008 | Ž | +40 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Ena Hodžić
15 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

SARA GRUBAČ
15 god
Žuti pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

VASILISA PETKOVIĆ MILOŠEVIĆ
14 god
Oranž pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Dalia Kurtagic
14 god
Žuti pojas
Hajla Rozaje

Kumite | 2007 | Ž | -32 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Sejla Kalac
15 god
Žuti pojas
Hajla Rozaje

Kumite | 2007 | Ž | -36 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Nadja Boricic
16 god
Braon pojas
Karate klub Omladinac

Kumite | 2007 | Ž | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Jana Ljiljanić
15 god
Zeleni pojas
Pljevlja 2016

Izabela Hakanjin
15 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Mateja Pantic
15 god
Žuti pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | 2007 | Ž | -44 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Itana Raonic
15 god
Plavi pojas
Karate klub Omladinac

Anja Jovanović
15 god
Oranž pojas
Karate klub Peking

Kumite | 2007 | Ž | +44 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Anja Ćosović
15 god
Zeleni pojas
Pljevlja 2016

Nina Pavličić
16 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Mariam Zahrane
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Kumite | 2006 | Ž | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Anja Nikolić
16 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Morina Yil
16 god
Braon pojas
Pristina

Kumite | 2006 | Ž | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Helena Backovic
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Omladinac

Lukacs Diana
17 god
Braon pojas
Asociatia Club Sportiv Crisan

Izabela hakanjin
16 god
Plavi pojas
Ulcinj

Kumite | 2006 | Ž | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Ena Radulovic
16 god
Plavi pojas
Karate klub Buducnost

Miljana Papović
17 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kumite | 2006 | Ž | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Ines Kandic
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate club Champion-Ulcinj

Nikolina Djurović
17 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Nejla Dedeic
16 god
Zeleni pojas
Hajla Rozaje

Sumeja Dzumdzevic
16 god
Žuti pojas
Hajla Rozaje

Kumite | 2006 | Ž | +50 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Anida Berjašević
16 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Nataša Nedić
16 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | 2005 | Ž | -39 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Nađa Tomanović
17 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Jovana Ćalić
18 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kumite | 2005 | Ž | -44 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Erza Muratović
17 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2005 | Ž | -49 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Sara Abramović
18 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Naila Kalac
18 god
Zeleni pojas
Hajla Rozaje

Kumite | 2005 | Ž | +54 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Iva Ljiljanić
18 god
Zeleni pojas
Pljevlja 2016

Kumite | 2009 | Ž | +37 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Maša Ćosović
13 god
Zeleni pojas
Pljevlja 2016

Mia Banović
14 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Lora Pean
14 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kumite | Kadeti 2003-2004 | Ž | -47 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Marija Tomanović
18 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Dobrai Renata
19 god
Zeleni pojas
Asociatia Club Sportiv Crisan

Krunić Mina
18 god
Plavi pojas
Beogradski karate savez

Kumite | Kadeti 2003-2004 | Ž | -54 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Milica Jeknic
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Omladinac

Jovana Vukotić
19 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Dobrai Renata
19 god
Zeleni pojas
Asociatia Club Sportiv Crisan

Kumite | Kadeti 2003-2004 | Ž | +54 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Anisa Salagic
19 god
Plavi pojas
Karate klub Buducnost

Jovana Đoković
19 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Anđela Grubač
18 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Milena Piper
19 god
Oranž pojas
Jedinstvo Bijelo Polje

DOMINA BABIĆ
18 god
Braon pojas
KARATE KLUB SOKOL SPLIT

Kate | Kadeti 2003-2004 | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 12
Andjela Lapcic
20 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Omladinac

Hana Sendelj
19 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Dzena Canovic
19 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Nikolija Ilić
18 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Anastasija Petrić
18 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Anđela Utvić
19 god
Braon pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Nina Vukčević
19 god
Braon pojas
Moraca

Ivana Milenković
19 god
Braon pojas
Beogradski karate savez

Tamara Dimitrijevic
18 god
Crni pojas 1.DAN
Beogradski karate savez

Nikolina Djuric
20 god
Zeleni pojas
Borac

Aleksandra Radovanovic
19 god
Braon pojas
Borac

Lidija Trmcic
19 god
Crni pojas 1.DAN
Borac

Kate | Juniori 2001-2002 | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
Mila Mrakovic
21 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Masa Djukanovic
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Ivana Bujković
21 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Azra Rebronja
21 god
Plavi pojas
Moraca

Kate | U 21 | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 5
Mia Roganovic
24 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Buducnost

Jovana Maric
23 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Buducnost

Marija Kaljević
23 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub BUDVA

Klara Drobnjak
22 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Peking

Amna Alic
24 god
Žuti pojas
Bjelopoljac

Kate | Seniori | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Seida Suma
27 god
Crni pojas 2.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2011 i mladji | Ž | -Bijeli pojas / Prijavljenih takmičara: 9
Sara Zivkovic
11 god
Bijeli pojas
Karate klub Omladinac

Iva Plemić
12 god
Žuti pojas
Karate Klub "Podgorica"

Vera Dabanović
11 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Maša Vujošević
12 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Elena Bulajić
11 god
Bijeli pojas
Karate Klub "Podgorica"

Maja Abramović
11 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Lana Prelevic
10 god
Bijeli pojas
Iskra

Zerina Licina
10 god
Bijeli pojas
Jedinstvo Bijelo Polje

Petra Blagojevic
11 god
Bijeli pojas
Jedinstvo Bijelo Polje

Kate | 2011 i mladji | Ž | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 6
Miljana Džaković
11 god
Zeleni pojas
Pljevlja 2016

Visnja Bulatovic
12 god
Žuti pojas
Karate klub Omladinac

Misa Bajceta
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

xHana Vulic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Nađa Knežević
11 god
Braon pojas
Karate klub Bar

ANASTASIJA STANIŠIĆ
11 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

Kate | 2010 - 1..nivo | Ž | -Bijeli pojas / Prijavljenih takmičara: 7
Iva Janjušević
13 god
Žuti pojas
Karate Klub "Podgorica"

Teodora Medojević
13 god
Oranž pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Milana Mihajlović
12 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Elena Dacić
13 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Iva Stevanović
12 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Sofija Kuljača
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Selena Ackovic
12 god
Bijeli pojas
Iskra

Kate | 2010 - 2.nivo | Ž | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 7
Elena Lakic
12 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Anja Jovićević
12 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Anđela Ognjanović
13 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Ajla Dodić
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Agnesa Kollari
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Jana Marsenic
12 god
Zeleni pojas
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav

Marija Novovic
12 god
Oranž pojas
Iskra

Kate | 2010 - 3.nivo | Ž | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Irina Raznatovic
12 god
Braon pojas
Karate klub SEIKEN

Ira Mijović
13 god
Braon pojas
Karate klub SEIKEN

Iryna Sychova
13 god
Zeleni pojas
Karate Klub BUDVA

Bruna Benić
13 god
Plavi pojas
Karate Klub BUDVA

Kate | 2009 -1,nivo | Ž | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 7
Nikolina Janjušević
13 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Vasilisa Vukanović
14 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Milena Mrdak
14 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Marijana Marković
13 god
Braon pojas
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav

Lora Pean
14 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Milica Krgović
14 god
Zeleni pojas
Karate klub Peking

Sofi Rabrenovic
13 god
Žuti pojas
Jedinstvo Bijelo Polje

Kate | 2009 - 2.nivo | Ž | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 8
Maša Ćosović
13 god
Zeleni pojas
Pljevlja 2016

Leonora Vujovic
14 god
Oranž pojas
Karate klub Omladinac

Milena Stojanović
13 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Lana Čormaković
13 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Nina Pešić
13 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Mia Banović
14 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Sara Pjevovic
13 god
Oranž pojas
Jedinstvo Bijelo Polje

Asja Mulalic
13 god
Zeleni pojas
Jedinstvo Bijelo Polje

Kate | 2009 - 3.nivo | Ž | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Kristina Bokovac
14 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Katarina Janković
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Marijana Marković
13 god
Braon pojas
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav

Neda Milačić
14 god
Plavi pojas
Karate Klub BUDVA

Kate | 2009 - 4.nivo | Ž | Plavi pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 4
ANDRIJANA RADOVIĆ
13 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Helena Popovic
14 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Tatjana Odović
14 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Una Vučićević
13 god
Plavi pojas
Karate Klub BUDVA

Kate | 2008 - 1.nivo | Ž | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 8
Elda Kurtović
14 god
Oranž pojas
Karate Club Rei

Teodora Gracun
14 god
Braon pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Ksenija Irić
14 god
Oranž pojas
Karate klub "Iskra"

Andjelina Vujović
14 god
Žuti pojas
Karate Klub BUDVA

Emina Efović
14 god
Plavi pojas
Karate klub Peking

Tea Tesovicc
14 god
Plavi pojas
Stari grad Budva

Nahla Dzuvdzevic
14 god
Bijeli pojas
Hajla Rozaje

Hana Sutovic
14 god
Bijeli pojas
Hajla Rozaje

Kate | 2008 - 2.nivo | Ž | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Masa Jovicevic
14 god
Oranž pojas
Karate klub Buducnost

Elda Kurtović
14 god
Oranž pojas
Karate Club Rei

Daria Ivković
14 god
Žuti pojas
Karate Klub BUDVA

Lejla Curic
14 god
Žuti pojas
Bjelopoljac

Amina Nokic
14 god
Bijeli pojas
Hajla Rozaje

Kate | 2008 - 3.nivo | Ž | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Ksenija Božović
14 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Stefani Selimović
15 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Anaa Shumilova
14 god
Oranž pojas
Stari grad Budva

Kate | 2008 - 4.nivo | Ž | Plavi pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Katarina Vlahović
14 god
Oranž pojas
Karate klub "Iskra"

Mia Ramovic
14 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Vasilisa Miranović
15 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2008 - 5.nivo | Ž | -Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 2
Viktorija Raičević
15 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Ena Hodžić
15 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Kate | 2008 - 6.nivo | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 5
Katarina Vlahović
14 god
Oranž pojas
Karate klub "Iskra"

Tamara Klisić
14 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Mia Ramovic
14 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Lenka Liješević
14 god
Braon pojas
Karate Klub BUDVA

Andra Krstic
14 god
Oranž pojas
Borac

Kate | 2007 - 1.nivo | M | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Almir Perović
16 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Andrej Ojdanić
16 god
Braon pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Luka Milić
16 god
Braon pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Danilo Kaleski
15 god
Žuti pojas
Omladinac

Kate | 2007 - 2.nivo | Ž | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Darja Logvinova
15 god
Oranž pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Nikolina Golović
16 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Maša Račić
16 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Marija Ojdanić
15 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Jelena Ojdanić
15 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kate | 2007 - 3.nivo | Ž | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 7
Jana Ljiljanić
15 god
Zeleni pojas
Pljevlja 2016

Izabela Hakanjin
15 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Yllëza Rama
16 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Marija Tadić
15 god
Zeleni pojas
Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić

Djelza Muratović
16 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Sejla Kalac
15 god
Žuti pojas
Hajla Rozaje

Amila Kalac
15 god
Žuti pojas
Hajla Rozaje

Kate | 2007 - 4.nivo | Ž | Plavi pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Jovana Velimirovic
15 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Lana Tatar
15 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Katarina Radusinović
15 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub SEIKEN

Nela Nikolić
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub SEIKEN

Valentina Vuković
15 god
Zeleni pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Kate | 2007 - 6.nivo | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
Jovana Velimirovic
15 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Lana Tatar
15 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Jovana Milić
15 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Sandra Racanović
15 god
Plavi pojas
Karate Klub BUDVA

Kate | 2006 - 1.nivo | Ž | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Aleksandra Ljumovic
16 god
Zeleni pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Kate | 2006 - 2,NIVO | Ž | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Viktorija Kotenko
17 god
Oranž pojas
Karate Klub BUDVA

Kate | 2006 - 4.nivo | Ž | Plavi pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Šoškić Miona
17 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Violeta Vuković
17 god
Zeleni pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Lukacs Diana
17 god
Braon pojas
Asociatia Club Sportiv Crisan

Kate | 2006 - 5.nivo | Ž | -Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 1
Lukacs Diana
17 god
Braon pojas
Asociatia Club Sportiv Crisan

Kate | 2006 - 6.nivo | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 3
Elena Radović
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Arijana Kočan
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Anastasija Mitrović
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub BUDVA

Kate | 2005 - 1.NIVO | Ž | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Milica Biberdžić
18 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kate | 2005 - 2.NIVO | Ž | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Jovana Mihojević
18 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Anđela Milić
18 god
Oranž pojas
Karate klub SEIKEN

Kate | 2005 - 3.nivo | Ž | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Jovana Ćalić
18 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Tamara Radulović
18 god
Zeleni pojas
Moraca

Kate | 2005 - 4.nivo | Ž | Plavi pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Jasmina Canovic
17 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Nađa Perović
17 god
Braon pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Danica Radovanović
17 god
Braon pojas
Karate klub SEIKEN

Kate | 2005 - 5.nivo | Ž | -Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 1
Erza Muratović
17 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2005 - 6.nivo | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 2
Jasmina Canovic
17 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Mila Marković
18 god
Braon pojas
Karate Klub BUDVA

Kumite | 2010 | M | -26 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Edon Emsha
14 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Marko Laković
13 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

DANIJEL STANIŠIĆ
12 god
Oranž pojas
Karate klub Kondor

Kumite | 2010 | M | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Artur Muhamadiev
13 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Aleksa Đuranović
13 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Denis Kardovic
12 god
Bijeli pojas
Hajla Rozaje

Kumite | 2010 | M | +30 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Aleks Simonović
13 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

NIKOLA KOPRIVICA
14 god
Žuti pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Ivan Dijanic
12 god
Žuti pojas
Iskra

Aleksa Rakocevic
12 god
Bijeli pojas
Omladinac

Kumite | 2010 | Ž | -28 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Agnesa Kollari
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Lana Vojinović
12 god
Žuti pojas
Karate klub "Iskra"

mina boricic
12 god
Žuti pojas
Omladinac

Kumite | 2010 | Ž | +28 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Elena Dacić
13 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

KUKIĆ ANA
12 god
Oranž pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Petra Markovic
12 god
Oranž pojas
Omladinac

Kate | 2007 - 1.nivo | Ž | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Nikoleta Markolović
15 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Dina Alivodić
16 god
Braon pojas
Karate klub Peking

Kumite | Juniori 2001-2002 | Ž | -59 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Bogdan Malina
21 god
Crni pojas 1.DAN
Asociatia Club Sportiv Crisan

Kumite | Juniori 2001-2002 | Ž | +59 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Milena Jovanovic
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Omladinac

Bogdan Malina
21 god
Crni pojas 1.DAN
Asociatia Club Sportiv Crisan

DOMINA PAVLOVIĆ
20 god
Braon pojas
KARATE KLUB SOKOL SPLIT

Kumite | U 21 | Ž | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Sara Radenković
22 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | U 21 | Ž | -55 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Sara Radenković
22 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | U 21 | Ž | -61 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Bogdan Andreea
23 god
Crni pojas 1.DAN
Asociatia Club Sportiv Crisan

Kumite | U 21 | Ž | -68 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Bogdan Andreea
23 god
Crni pojas 1.DAN
Asociatia Club Sportiv Crisan

Kumite | Seniori | Ž | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Seida Suma
27 god
Crni pojas 2.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | Seniori | Ž | -61 kg / Prijavljenih takmičara: 1
NINA JOLIĆ
27 god
Braon pojas
KARATE KLUB SOKOL SPLIT

Kumite | Seniori | Ž | +68 kg / Prijavljenih takmičara: 1
ANTONIA RUPIĆ
26 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB SOKOL SPLIT

Kumite | Seniori | Ž | -68 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Hantija Ibročević
28 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2011+ | M | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 4
Karate Club Rei
 • Edon Emsha
 • Mustafa Adzemović
 • Armin Alović

Bjelopoljac
 • Nikola Callija
 • Anes Curic
 • Tarik Zaimovic

KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
 • Antonio Junković
 • Stefan Simonović
 • Marko Marniković

KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
 • Armin Lajka
 • Agron Lulgjuraj
 • Aleks Simonović

Kate | Poletarci 2009/2010 | M | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 4
Karate Klub "Stari Grad" Budva
 • Marko Pejović
 • Uroš Stevović
 • Mario Popović

Karate Club Rei
 • Ejub Djokovć
 • Edon Emsha
 • Mustafa Adzemović

Jedinstvo Bijelo Polje
 • Said Kolic
 • Petar Mrdovic
 • Vasilije Blagojevic

Karate klub Bar
 • Aleksa Barjaktarović
 • Davor Fatić
 • Andrija Kosović

Kate | Pioniri 2007/2008 | M | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 4
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
 • Paskual Kočović
 • Simon Simonović
 • Riad Tafić

Karate klub Bar
 • Aleksa Janjić
 • Đorđe Stojanović
 • Ajsel Gerschwitz

Omladinski karate klub Mawashi 2015
 • Lazar Grbović
 • Vuk Papović
 • Uroš Čalić

KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
 • Almir Perović
 • Leid Hodžić
 • Andrej Ojdanić

Kate | Nade 2005/2006 | M | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 1
Karate klub Buducnost
 • Aleksa Jokic
 • Luka Popovic
 • David Dubak

Kate | Kadeti/Juniori | M | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 1
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
 • Ronald Jacović
 • Elvir Isljamović
 • Albert Rudović

Kate | 2011 i mladji | Ž | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 2
Karate klub Bar
 • Vera Dabanović
 • Maša Vujošević
 • Nađa Knežević

KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
 • Ajla Bileca
 • Mikhaela Volchkova
 • Beisa Demirović

Kate | 2009-2010 | Ž | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 6
Karate Klub "Stari Grad" Budva
 • Lana Čormaković
 • Nina Pešić
 • Teodora Medojević

Jedinstvo Bijelo Polje
 • Sofi Rabrenovic
 • Sara Pjevovic
 • Asja Mulalic

Karate klub Bar
 • ANDRIJANA RADOVIĆ
 • Kristina Bokovac
 • Tatjana Odović

Omladinski karate klub Mawashi 2015
 • Milana Mihajlović
 • Mia Banović
 • Lora Pean

KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
 • Katarina Janković
 • Ivana Dabović
 • Martina Dabović

Karate Klub BUDVA
 • Una Vučićević
 • Neda Milačić
 • Bruna Benić

Kate | 2007-2008 | Ž | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 2
Karate klub "Iskra"
 • Katarina Vlahović
 • Tamara Klisić
 • Ksenija Irić

KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
 • Vasilisa Miranović
 • Stefani Selimović
 • Yllëza Rama

Kate | 2005-2006 | Ž | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 3
Karate Klub "Stari Grad" Budva
 • Violeta Vuković
 • Nađa Perović
 • Aleksandra Ljumovic

Karate klub SEIKEN
 • Anđela Milić
 • Danica Radovanović
 • Marija Jovanović

Iskra
 • Viktorija Raicevic
 • Katarina Vlahovic
 • Tamara Klisic

Kate | Kadeti/Juniori | Ž | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 3
Karate klub Buducnost
 • Mila Mrakovic
 • Hana Sendelj
 • Masa Djukanovic

Karate Klub "Stari Grad" Budva
 • Nikolija Ilić
 • Anastasija Petrić
 • Anđela Utvić

Moraca
 • Nina Vukčević
 • Azra Rebronja
 • Tamaraa Radulovic

Kate | U 21 | Ž | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 1
Karate klub Buducnost
 • Mia Roganovic
 • Milica Bjelica
 • Jovana Maric