Trofej Bara


Trofej Bara

Informacije


Trofej Bara

23. Nov 2019.

22. Nov 2019. @ 19:00h (krajnji rok za prijavu)

Sportski centar Topolica

Bar , Crna Gora

Karate savez Crne Gore, Karate klub Bar

Kotizacija: pojedinačno 15 EUR, ekipno 25 EUR


PROPOZICIJE

NOVČANE NAGRADE:

Generalni plasman

  1. mjesto - 500,00 eura
  2. mjesto - 300,00 eura
  3. mjesto - 200,00 eura

Open kategorije - seniori (m/ž)

  1. mjesto - 200,00 eura
  2. mjesto - 100,00 eura
  3. mjesto - 50,00 eura


NAGRADE: Za prva tri mjesta medalje i diplome /dva treća mjesta/.

AWARDS: For the first three places medals and diplomas /two third places/.


PEHARI: -za sve pojedinačne pobjednike u katama (absolutnom) i borbama,

-za sve ekipne pobjednike u katama i borbama,

-za tri najuspješnija kluba u generalnom plasmanu.

CUPS: -for all the individual winners of kata and kumite,

-for all team winners of kata (absolute) and kumite,

-for the three most successful teams in the general standings.


KATE

Svi takmičari I nivoa rade učeničke kate. Mogu ponavljati katu u svakom II krugu. (Moraju znati 2 kate).

Svi takmičari II nivoa rade učeničke kate. (U polufinalu i finalu mogu raditi majstorsku katu). Mogu ponavljati katu u svakom 3krugu (moraju znati 2 kate).

Svi takmičari apsolutnog nivoa rade WKF pravila.

Kadeti, juniori, seniori rade WKF – pravila.

Bunkai nije obavezan.


All the competitors - first level do the students’ kate.

Can repeat the kate in every second turn. (they must be able to do two kate).

All the competitors - second level do the students’ kate. (In the semifinals and finals, they can do the master kate).

Can repeat the kate in every third turn. (they must be able to do two kate).

All the competitors - absolute level do WKF rules.

Cadets, Juniors, Seniors do WKF rules.

Bunkai is not required.


BORBE/KUMITE

BORBE: 2006 i mlađi - 1,5 min, ostali - 2 min.

Takmičari moraju imati propisanu opremu.

Takmičari nastupaju na sopstvenu odgovornost.

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede.

Treneri moraju imati sportsku opremu, u protivnom ne mogu biti na terenu.

Svaka ekipa moze delegirati sudiju, a organizator zadržava pravo njegovog angažovanja i omogući novčanu nadoknadu.

Inostranim sudijama novčana nadoknada u visini 60,00 €

Inostranim sudijama sa Evropskom i Svjetskom licencom 80,00 €


FIGHTS: 2006 and younger - a minute and a half, the others - two minutes.

Competitors must have proper equipment.

Competitors enter the competition at their own risk.

The organizer is not responsiblefor possible injuries.

Coaches must have sports equipment otherwise they cannot be on the ground.

Each team can delegate a referee, and the organizer reserves the right of the engagement ofthe referee and enables money compensations.

Money compensation for foreign referees is 60,00 €

Money compensation for foreign referees with European and the World licence is 80 €


Kate


Kate | Seniori 18+ | M

Kate | Seniori 18+ | M | Ekipno

Kate | Juniori (16-18) | M

Kate | Kadeti/Juniori | M | Ekipno

Kate | Cadeti U16 | M

Kate | 2006-2.NIVO | M

Kate | 2006-APSOLUTNA | M

Kate | 2006/2007 | M | Ekipno

Kate | 2006-1.NIVO | M

Kate | 2007-1.NIVO | M

Kate | 2007-2.NIVO | M

Kate | 2007-APSOLUTNA | M

Kate | 2008 - 1.NIVO | M

Kate | 2008 - 2.NIVO | M

Kate | 2008 - APSOLUTNA | M

Kate | 2008/2009 | M | Ekipno

Kate | 2009 -1.NIVO | M

Kate | 2009 -2. NIVO | M

Kate | 2009 -APSOLUTNA | M

Kate | 2010 - 1.NIVO | M

Kate | 2010 - 2.NIVO | M

Kate | 2010 - APSOLUTNA | M

Kate | 2010/2011 | M | Ekipno

Kate | 2011 - 1.nivo | M

Kate | 2011 - 2.nivo | M

Kate | 2011 - Apsolutna | M

Kate | 2012 - 1.NIVO | M

Kate | 2012 - Apsolutna | M

Kate | 2012/2013 | M | Ekipno

Kate | 2013 i mladji 1.nivo | M

Kate | 2013 i mladji Apsolutna | M

Kate | Seniori 18+ | Ž

Kate | Seniori 18+ | Ž | Ekipno

Kate | Juniori (16-18) | Ž

Kate | Kadeti/Juniori | Ž | Ekipno

Kate | Cadeti U16 | Ž

Kate | 2006-1.NIVO | Ž

Kate | 2006-2.NIVO | Ž

Kate | 2006-APSOLUTNA | Ž

Kate | 2006/2007 | Ž | Ekipno

Kate | 2007-1.NIVO | Ž

Kate | 2007-2.NIVO | Ž

Kate | 2007-APSOLUTNA | Ž

Kate | 2008 - 1.NIVO | Ž

Kate | 2008 - 2.NIVO | Ž

Kate | 2008 - APSOLUTNA | Ž

Kate | 2008/2009 | Ž | Ekipno

Kate | 2009 -1.NIVO | Ž

Kate | 2009 -2. NIVO | Ž

Kate | 2009 -APSOLUTNA | Ž

Kate | 2010 - 1.NIVO | Ž

Kate | 2010 - 2.NIVO | Ž

Kate | 2010 - APSOLUTNA | Ž

Kate | 2010/2011 | Ž | Ekipno

Kate | 2011 - 1.nivo | Ž

Kate | 2011 - 2.nivo | Ž

Kate | 2011 - Apsolutna | Ž

Kate | 2012 - 1.NIVO | Ž

Kate | 2012 - Apsolutna | Ž

Kate | 2012/2013 | Ž | Ekipno

Kate | 2013 i mladji 1.nivo | Ž

Kate | 2013 i mladji Apsolutna | Ž

Kumite


Kumite | SENIORI OPEN | M | Aps. kat.

Kumite | Seniori 18+ | M | -60 kg

Kumite | Seniori 18+ | M | -67 kg

Kumite | Seniori 18+ | M | -75 kg

Kumite | Seniori 18+ | M | -84 kg

Kumite | Seniori 18+ | M | +84 kg

Kumite | Juniori (16-18) | M | -55 kg

Kumite | Juniori (16-18) | M | -61 kg

Kumite | Juniori (16-18) | M | -68 kg

Kumite | Juniori (16-18) | M | -76 kg

Kumite | Juniori (16-18) | M | +76 kg

Kumite | Kadeti | M | -52 kg

Kumite | Kadeti | M | -57 kg

Kumite | Kadeti | M | -63 kg

Kumite | Kadeti | M | -70 kg

Kumite | Kadeti | M | +70 kg

Kumite | 2006 | M | -45 kg

Kumite | 2006 | M | -50 kg

Kumite | 2006 | M | -55 kg

Kumite | 2006 | M | -60 kg

Kumite | 2006 | M | +60 kg

Kumite | 2007 | M | -37 kg

Kumite | 2007 | M | -42 kg

Kumite | 2007 | M | -47 kg

Kumite | 2007 | M | -52 kg

Kumite | 2007 | M | +52 kg

Kumite | 2008 | M | -35 kg

Kumite | 2008 | M | -40 kg

Kumite | 2008 | M | -45 kg

Kumite | 2008 | M | -50 kg

Kumite | 2008 | M | +50 kg

Kumite | 2009 | M | -30 kg

Kumite | 2009 | M | -35 kg

Kumite | 2009 | M | -40 kg

Kumite | 2009 | M | -45 kg

Kumite | 2009 | M | +45 kg

Kumite | 2010 i mladji | M | -30 kg

Kumite | 2010 i mladji | M | -35 kg

Kumite | 2010 i mladji | M | -40 kg

Kumite | 2010 i mladji | M | -45 kg

Kumite | 2010 i mladji | M | +45 kg

Kumite | SENIORI OPEN | Ž | Aps. kat.

Kumite | Seniori 18+ | Ž | -50 kg

Kumite | Seniori 18+ | Ž | -55 kg

Kumite | Seniori 18+ | Ž | -61 kg

Kumite | Seniori 18+ | Ž | -68 kg

Kumite | Seniori 18+ | Ž | +68 kg

Kumite | Juniori (16-18) | Ž | +59 kg

Kumite | Juniori (16-18) | Ž | -59 kg

Kumite | Juniori (16-18) | Ž | -53 kg

Kumite | Juniorke | Ž | -48 kg

Kumite | Kadeti | Ž | +54 kg

Kumite | Kadeti | Ž | -54 kg

Kumite | Kadeti | Ž | -47 kg

Kumite | 2006 | Ž | -47 kg

Kumite | 2006 | Ž | -54 kg

Kumite | 2006 | Ž | +54 kg

Kumite | 2007 | Ž | -35 kg

Kumite | 2007 | Ž | -40 kg

Kumite | 2007 | Ž | -45 kg

Kumite | 2007 | Ž | -50 kg

Kumite | 2007 | Ž | +50 kg

Kumite | 2008 | Ž | +44 kg

Kumite | 2008 | Ž | -32 kg

Kumite | 2008 | Ž | -36 kg

Kumite | 2008 | Ž | -40 kg

Kumite | 2008 | Ž | -44 kg

Kumite | 2009 | Ž | -30 kg

Kumite | 2009 | Ž | -34 kg

Kumite | 2009 | Ž | -37 kg

Kumite | 2009 | Ž | -40 kg

Kumite | 2009 | Ž | +40 kg

Kumite | 2010 i mladji | Ž | -27 kg

Kumite | 2010 i mladji | Ž | -30 kg

Kumite | 2010 i mladji | Ž | -33 kg

Kumite | 2010 i mladji | Ž | -37 kg

Kumite | 2010 i mladji | Ž | +37 kg

Kontakt osobe

Veljko Brnovic

karatesavezcg@gmail.com

067214787


Almir Cecunjanin

+382 69215 664


Hoteli

Bilten


Kotizacija

Pojedinačno: 15 €

Ekipno: 25 €

Generalni poredak

Klub Zlatne Srebrne Bronzane
Karate klub Bar 21 17 24
Gorstak 9 0 3
Karate klub "Iskra" 8 8 6
Karate klub Buducnost 8 5 11
Beogradski karate savez 7 7 9
Zagrebački karate savez 7 4 7
Karate savez uže Srbije 7 1 1
KK CROHERC 6 3 4
Šotokan tim 5 1 5
Karate Klub Fokus Niksic 4 4 4
Respect Sarajevo 4 2 3
Karate Klub Bijela 4 1 4
Kubi i Karatesë "As Prishtina" 4 1 1
Regija Hercegovina 3 6 7
Karate Klub BUDVA 3 6 5
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova" 3 5 1
Karate Klub Champion 3 3 8
"Tuzla" Tuzla 3 3 4
KARATE KLUB POSITIVE 3 3 3
KK POTOCI 3 0 2
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" 2 13 27
Karate klub Kondor 2 3 2
KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH 1 7 8
Karate klub Sambon 1 3 1
Holidey 1 1 6
Karate Klub "Podgorica" 1 1 3
Onogost 1 1 3
Karate Club Rei 1 1 2
BRATSTVO 1 1 0
Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik 1 1 0
VUKOVI 1 0 3
Karate klub Jedinstvo 1 0 1
ENERGIJA 1 0 0
KK Albu 1 0 0
Karate klub "Albulena" Ulcinj 1 0 0
Karate klub "RIS" 0 5 6
Hajla 0 3 5
Karate Klub "Stari Grad" Budva 0 2 3
Karate klub Obi Kaštela 0 1 1
Karate klub Risan 0 1 1
Univerzitetski Karate Klub Vrbas 0 1 0
PORTO TOLERO 0 0 5
Klubi i Karatesë "Besa" Lluzhan 0 0 5
Šampion Novi Pazar 0 0 3
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav 0 0 1
Klubi i Karatesë "kampioni" 0 0 1
Fati Tetovo 0 0 1
KARATE KAMZA 0 0 1
Karate klub Jadran 0 0 0

Kate - Pojedinačno

Kate | 2013 i mladji 1.nivo | M

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001765 Lazar Popovic Karate klub Buducnost
2. MNE002518 Omar Durović Karate klub Bar
3. MNE001944 Lazar Abramović Karate klub Bar
3. MNE003023 ALEKSA RIHA Karate Klub Bijela

Kate | 2013 i mladji 1.nivo | Ž

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001716 Milica Ognjanović Karate Klub "Podgorica"
2. MNE001658 Itana Badnjar Karate klub Bar
3. WKF003482 Ajlin Pašalić Respect Sarajevo

Kate | Cadeti U16 | Ž

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003361 Tamara Dimitrijević Beogradski karate savez
2. WKF003354 Anja Stojanović Beogradski karate savez
3. MNE001132 Teodora Marković Karate Klub BUDVA
3. MNE001120 Mila Marković Karate Klub BUDVA

Kate | Seniori 18+ | Ž

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000807 Mia Roganovic Karate klub Buducnost
2. MNE000810 Jovana Maric Karate klub Buducnost
3. MNE000808 Iva Popovic Karate klub Buducnost
3. MNE000827 Mila Mrakovic Karate klub Buducnost

Kate | 2013 i mladji Apsolutna | M

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001614 Jakov Cupara KK POTOCI
2. MNE001765 Lazar Popovic Karate klub Buducnost
3. MNE001724 Rodoljub Timotijević KARATE KLUB POSITIVE

Kate | Juniori (16-18) | Ž

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000827 Mila Mrakovic Karate klub Buducnost
2. MNE000864 Masa Djukanovic Karate klub Buducnost
3. MNE000848 Hana Sendelj Karate klub Buducnost
3. MNE000856 Dzena Canovic Karate klub Buducnost

Kate | Seniori 18+ | M

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000526 Vladimir Mijač Karate klub Bar
2. MNE000405 Arijan Kočan Karate klub Bar
3. MNE000853 Milos Gorovic Karate klub Buducnost
3. MNE001038 Rijad Mandic Karate klub Buducnost

Kate | 2011 - 1.nivo | Ž

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003483 Edna Pašagić Respect Sarajevo
2. MNE002208 Petra Stanjević Karate Klub BUDVA
3. MNE003122 Mija Zanković Karate klub Bar
3. WKF003478 Sara Drpljanin Respect Sarajevo

Kate | 2011 - 2.nivo | Ž

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF001950 Marta Bjelica Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik
2. MNE001113 Jovana Kuljanin Karate Klub BUDVA
3. MNE000394 Vera Dabanović Karate klub Bar
3. MNE000398 Maša Vujošević Karate klub Bar

Kate | 2011 - Apsolutna | Ž

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000631 Nađa Knežević Karate klub Bar
2. WKF001950 Marta Bjelica Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik
3. MNE000643 Mikhaela Volchkova KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | Juniori (16-18) | M

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000421 Kenan Nikočević Karate klub Bar
2. MNE001125 Andrej Bubanja Karate Klub BUDVA
3. MNE001038 Rijad Mandic Karate klub Buducnost
3. MNE000853 Milos Gorovic Karate klub Buducnost

Kate | 2009 -2. NIVO | Ž

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF002361 Emira Maqedonsi Kubi i Karatesë "As Prishtina"
2. MNE000295 Milena Stojanović Karate klub Bar
3. MNE000397 Milena Mrdak Karate klub Bar
3. WKF003471 Vezira Sadiković Respect Sarajevo

Kate | 2012 - 1.NIVO | M

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000316 Dušan Božović KARATE KLUB POSITIVE
2. MNE002331 Luka Barjaktarović KARATE KLUB POSITIVE
3. MNE003322 Jakov Mumin KARATE KLUB POSITIVE
3. MNE001723 Arsenije Burić KARATE KLUB POSITIVE

Kate | 2009 -1.NIVO | Ž

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003470 Berina Mehanović Respect Sarajevo
2. MNE000560 Jelena Samardžić Karate klub Risan
3. MNE003030 Elena Dacić Karate klub Bar
3. MNE003031 Natalija Kićović Karate klub Bar

Kate | Cadeti U16 | M

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF002762 Uroš Stojanović Beogradski karate savez
2. MNE001123 Lazar Sekulić Karate Klub BUDVA
3. MNE000376 Nikola Milić Karate klub Bar
3. MNE000847 David Dubak Karate klub Buducnost

Kate | 2008 - 1.NIVO | Ž

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE002515 Anja Bujković Karate klub Bar
2. MNE000891 Elda Kurtović Karate Club Rei
3. WKF003585 SARRA KRRAČKOVIĆ VUKOVI
3. WKF003570 Anira Nokić Hajla

Kate | 2010 - 1.NIVO | Ž

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003474 Zara Alibalić Respect Sarajevo
2. WKF003485 Lejla gaedžo Respect Sarajevo
3. MNE000559 Sofija Malešević Karate klub Risan
3. MNE000652 Martina Dabović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2006-1.NIVO | Ž

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001721 Violeta Petroćenko KARATE KLUB POSITIVE
2. MNE000987 Zyhra Rexha KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE003123 Rabija Kaplani Karate klub Bar

Kate | 2012 - Apsolutna | Ž

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001168 Zerina Ličina Karate klub Jedinstvo
2. MNE001096 ANASTASIJA STANIŠIĆ Karate klub Kondor
3. MNE001646 Alina Bracić Karate klub Bar

Kate | 2011 - Apsolutna | M

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003368 Petar Petrović Karate savez uže Srbije
2. MNE000310 Mihail Ćirković KARATE KLUB POSITIVE
3. MNE000474 Antonio Junković KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE001068 DAMJAN VUKČEVIĆ Karate klub Kondor

Kate | 2010 - 2.NIVO | Ž

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003375 Iva Pešić Karate savez uže Srbije
2. WKF002361 Emira Maqedonsi Kubi i Karatesë "As Prishtina"
3. MNE001146 Jana Marsenic Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav
3. MNE002195 Anastasija Stojkovska Karate Klub BUDVA

Kate | 2007-2.NIVO | Ž

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000515 Yllëza Rama KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2012 - Apsolutna | M

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000316 Dušan Božović KARATE KLUB POSITIVE
2. MNE002202 Mark Ciganok Karate Klub BUDVA
3. MNE001174 Mehmed Nikezić Karate klub Bar
3. MNE001766 Mladjan Ramovic Karate klub Buducnost

Kate | 2010 - 2.NIVO | M

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003369 Nemanja Milinković Karate savez uže Srbije
2. MNE000358 Vuk Vuković Karate Klub Bijela
3. MNE001142 Dimitrije Kaludjerović Karate Klub BUDVA
3. MNE001926 Drazen Sutovic Karate klub Buducnost

Kate | 2009 -1.NIVO | M

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001102 Bogdan Maljević Karate klub Bar
2. WKF003575 Amil Kalač Hajla
3. MNE001065 MATIJA BOLJEVIĆ Karate klub Kondor
3. MNE003028 Anel Kaplani Karate klub Bar

Kate | 2012 - 1.NIVO | Ž

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001940 Staša Petranović Karate klub Bar
2. MNE003303 Nađa Šćekić Karate klub Bar
3. MNE003121 Kristina Anakijevska Karate klub Bar
3. MNE003127 ANĐELKA POPOVIĆ Karate Klub Bijela

Kate | 2006-2.NIVO | Ž

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000044 Katarina Rondović KK POTOCI
2. MNE001721 Violeta Petroćenko KARATE KLUB POSITIVE

Kate | 2009 -APSOLUTNA | Ž

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003376 Danica Banković Karate savez uže Srbije
2. MNE000388 Kristina Bokovac Karate klub Bar
3. MNE000415 Tatjana Odović Karate klub Bar
3. MNE000412 Ajla Berjašević Karate klub Bar

Kate | 2010 - APSOLUTNA | Ž

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003375 Iva Pešić Karate savez uže Srbije
2. MNE000410 Lejla Duraković Karate klub Bar
3. MNE000651 Ivana Dabović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE001139 Iryna Sychova Karate Klub BUDVA

Kate | 2011 - 1.nivo | M

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001460 Lazar Žerajić KARATE KLUB POSITIVE
2. MNE001652 Dario Šćekić Karate klub Bar
3. MNE000442 Amar Čobović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE002516 Draško Martinović Karate klub Bar

Kate | 2006-APSOLUTNA | Ž

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001130 Anastasija Mitrović Karate Klub BUDVA
2. WKF003374 Milica Živadinović Karate savez uže Srbije
3. MNE000404 Arijana Kočan Karate klub Bar

Kate | 2010 - 1.NIVO | M

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000867 Petar Vojinovic Karate klub Buducnost
2. WKF003472 Adis gaedžo Respect Sarajevo
3. MNE001886 Matija Lakovic Karate Klub "Podgorica"
3. MNE000383 Irfan Kurpejović Karate klub Bar

Kate | 2011 - 2.nivo | M

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000310 Mihail Ćirković KARATE KLUB POSITIVE
2. MNE001460 Lazar Žerajić KARATE KLUB POSITIVE
3. MNE000868 Lazar Lazovic Karate klub Buducnost
3. MNE000983 Vukan Kanura Karate klub Buducnost

Kate | 2008 - 2.NIVO | Ž

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003311 Merima Brković "Tuzla" Tuzla
2. MNE000908 Ksenija Irić Karate klub "Iskra"
3. MNE000891 Elda Kurtović Karate Club Rei
3. MNE000308 Ksenija Božović KARATE KLUB POSITIVE

Kate | 2009 -2. NIVO | M

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000042 Andrija DESPOTOVIĆ KK POTOCI
2. MNE000536 Hamed Erović Karate klub Bar
3. MNE001107 Andrej Ristić Karate klub Jedinstvo
3. MNE000897 Mustafa Adzemović Karate Club Rei

Kate | 2006-1.NIVO | M

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000125 Đorđe Medojević Karate klub "Iskra"
2. MNE000514 Arian Bejta KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2008 - APSOLUTNA | Ž

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000108 Viktorija Raičević Karate klub "Iskra"
2. MNE000127 Tamara Klisić Karate klub "Iskra"
3. WKF003309 Lamija Softić "Tuzla" Tuzla
3. MNE000134 Katarina Vlahović Karate klub "Iskra"

Kate | 2008 - 2.NIVO | M

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000375 Aleksa Šćekić Karate klub Bar
2. MNE000409 Damir Duraković Karate klub Bar
3. MNE000449 Armin Lajka KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE001681 Lazar Tiodorovic Karate klub Buducnost

Kate | 2008 - 1.NIVO | M

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000289 Damjan Mrgudović Karate klub Bar
2. WKF003565 Tahir mujevic Hajla
3. MNE000371 Aleksa Stević Karate klub Bar

Kate | 2008 - APSOLUTNA | M

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000635 Benjamin Aljošević Karate klub Bar
2. MNE000751 Saša Petrić Karate Klub "Stari Grad" Budva
3. MNE000106 Aleksa Vujošević Karate klub "Iskra"
3. WKF002002 Luka Varinac Beogradski karate savez

Kate | 2007-APSOLUTNA | Ž

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001126 Sandra Racanović Karate Klub BUDVA
2. MNE000377 Jovana Milić Karate klub Bar
3. WKF002724 Tamara Dimitrijević Beogradski karate savez
3. MNE000863 Lana Tatar Karate klub Buducnost

Kate | 2007-1.NIVO | Ž

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000891 Elda Kurtović Karate Club Rei
2. MNE001650 Dajana Šćekić Karate klub Bar
3. MNE003124 Maša Lisenko Karate klub Bar
3. WKF003572 Emina Kalač Hajla

Kate | 2007-2.NIVO | M

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003469 Benjamin Mehanović Respect Sarajevo
2. MNE000437 Danilo Bulajić Karate Klub "Podgorica"
3. MNE000641 Dušan Vukčević Karate Klub "Podgorica"
3. MNE000419 Ognjen Ognjanović Karate Klub "Podgorica"

Kate | 2007-1.NIVO | M

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001076 ALIMPIJE ĐURETIĆ Karate klub Kondor
2. MNE000449 Armin Lajka KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2010 - APSOLUTNA | M

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000509 Blagota Mićunović KARATE KLUB POSITIVE
2. MNE000757 Uroš Stevović Karate Klub "Stari Grad" Budva
3. MNE000519 Aleks Simonović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE000606 Sergej Raičević KARATE KLUB POSITIVE

Kate | 2009 -APSOLUTNA | M

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000292 Aleksa Barjaktarović Karate klub Bar
2. MNE000606 Sergej Raičević KARATE KLUB POSITIVE
3. MNE000757 Uroš Stevović Karate Klub "Stari Grad" Budva
3. WKF003319 Alan Suljić "Tuzla" Tuzla

Kate | 2006-APSOLUTNA | M

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003373 Jovan radisavljević Karate savez uže Srbije
2. MNE001114 Uroš Vulović Karate Klub "Stari Grad" Budva
3. MNE000029 Marko Đačić KK POTOCI

Kate | 2006-2.NIVO | M

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000517 Simon Simonović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2007-APSOLUTNA | M

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003353 Dušan Cerović Beogradski karate savez
2. MNE000023 Aleksa Janjić Karate klub Bar
3. MNE000385 Ajsel Gerschwitz Karate klub Bar
3. MNE000296 Đorđe Stojanović Karate klub Bar

Kate | 2013 i mladji Apsolutna | Ž

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001658 Itana Badnjar Karate klub Bar

Kate - Ekipno

Kate | Seniori 18+ | Ž | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Buducnost MNE000807 Mia Roganovic
MNE000808 Iva Popovic
MNE000810 Jovana Maric
2. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000462 Seida Suma
MNE000464 Antigona Ramović
MNE000469 Diellëza Rama

Kate | Kadeti/Juniori | M | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Buducnost MNE000809 Aleksa Jokic
MNE000819 Luka Popovic
MNE000847 David Dubak

Kate | Kadeti/Juniori | Ž | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Buducnost MNE000848 Hana Sendelj
MNE000856 Dzena Canovic
MNE000864 Masa Djukanovic
2. Karate Klub BUDVA MNE001120 Mila Marković
MNE001121 Anja Varagić
MNE001132 Teodora Marković
3. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000441 Erza Muratović
MNE000157 Ardita Dibra
MNE000469 Diellëza Rama

Kate | 2010/2011 | Ž | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate Klub BUDVA MNE001113 Jovana Kuljanin
MNE001139 Iryna Sychova
MNE002195 Anastasija Stojkovska
2. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000455 Ajla Dodić
MNE000478 Agnesa Kollari
MNE000651 Ivana Dabović
MNE000652 Martina Dabović
3. Karate klub Bar MNE000394 Vera Dabanović
MNE000398 Maša Vujošević
MNE000631 Nađa Knežević
3. Karate klub Buducnost MNE001691 Tijana Vujisic
MNE001674 Djurdja Todorovic
MNE001764 Ina Ramovic

Kate | 2010/2011 | M | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. KARATE KLUB POSITIVE MNE000328 Andrej Božović
MNE000509 Blagota Mićunović
MNE000606 Sergej Raičević
2. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000454 Marko Konatar
MNE000519 Aleks Simonović
MNE000650 Ivan Dabović
3. Karate Klub BUDVA MNE001142 Dimitrije Kaludjerović
MNE001143 Nikola Karadzic
MNE002197 Branko Martinović
3. Karate klub Buducnost MNE000867 Petar Vojinovic
MNE000983 Vukan Kanura
MNE000984 Dahan Basovic

Kate | 2012/2013 | Ž | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. KK Albu WKF003610 Cazim Djelosevic
WKF003612 Arlinda Đelošević
WKF003613 Anabela Dragović
2. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000643 Mikhaela Volchkova
MNE001813 Humeijra Duraku
MNE002520 Marija Brisković
3. Karate klub Buducnost MNE000885 Misa Bajceta
MNE001682 Marta Marsenic
MNE001676 Hana Micunovic

Kate | 2012/2013 | M | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Buducnost MNE001672 Andrija Mirkovic
MNE001765 Lazar Popovic
MNE001766 Mladjan Ramovic
2. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000442 Amar Čobović
MNE001810 Edonis Kraja
MNE001818 Tarik Nikezić
3. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000443 Nikola Cenić
MNE001816 Rejan Hardolli
MNE001815 Luka Konatar
3. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE001809 Ćazim Đeljošević
MNE001814 Kenan Sukalić
MNE001811 Emin Nišić

Kate | 2006/2007 | M | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE000023 Aleksa Janjić
MNE000296 Đorđe Stojanović
MNE000385 Ajsel Gerschwitz
2. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000450 Almir Perović
MNE000514 Arian Bejta
MNE000517 Simon Simonović

Kate | 2006/2007 | Ž | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Buducnost
2. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000453 Izabela Hakanjin
MNE000515 Yllëza Rama
MNE000987 Zyhra Rexha

Kate | Seniori 18+ | M | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE000405 Arijan Kočan
MNE000421 Kenan Nikočević
MNE000526 Vladimir Mijač
2. Karate klub Buducnost MNE001038 Rijad Mandic
MNE000826 Filip Bakic
MNE000853 Milos Gorovic
3. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000466 Marko Dabović
MNE000471 Elvir Isljamović
MNE000472 Albert Rudović

Kate | 2008/2009 | M | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE000292 Aleksa Barjaktarović
MNE000532 Davor Fatić
MNE000536 Hamed Erović
2. Karate klub Buducnost MNE000843 Vukota Marsenic
MNE001693 Vuk Janketic
MNE001928 Vukasin Gogic
3. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000449 Armin Lajka
MNE000457 Anton Elezović
MNE000875 Agron Lulgjuraj

Kate | 2008/2009 | Ž | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub "Iskra" MNE000108 Viktorija Raičević
MNE000134 Katarina Vlahović
MNE000127 Tamara Klisić
2. Karate klub Bar MNE000388 Kristina Bokovac
MNE000412 Ajla Berjašević
MNE000415 Tatjana Odović
3. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000874 Vasilisa Miranović
MNE000950 Stefani Selimović
MNE000569 Katarina Janković
3. "Tuzla" Tuzla WKF003309 Lamija Softić
WKF003310 Lamija Mršić
WKF003311 Merima Brković

Kumite - Pojedinačno

Kumite | 2008 | Ž | -32 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003309 Lamija Softić "Tuzla" Tuzla
2. WKF003261 Suela Arifi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. MNE000874 Vasilisa Miranović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | Juniori (16-18) | Ž | -53 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF002564 Nikolina Čučak ENERGIJA
2. WKF003512 ANAMARIJA BORAS Regija Hercegovina
3. WKF003556 Lolita Lana Ivaković Karate klub Obi Kaštela

Kumite | 2010 i mladji | Ž | -27 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF002361 Emira Maqedonsi Kubi i Karatesë "As Prishtina"
2. WKF003384 Vanesa Imamovic KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH
3. WKF002740 Elena Krstin Beogradski karate savez
3. MNE000394 Vera Dabanović Karate klub Bar

Kumite | Kadeti | Ž | -47 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000788 Andjela Ivanovic Gorstak
2. MNE000104 Zana Barjaktarević Karate klub Bar
3. WKF003449 Ajla Kos KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH
3. WKF003400 Sara Sdiković Holidey

Kumite | 2010 i mladji | Ž | +37 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003427 Petra Kovač Zagrebački karate savez

Kumite | 2007 | Ž | -35 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003425 Tia Smolčić Zagrebački karate savez
2. WKF003003 MIA MUSA KK CROHERC
3. WKF003571 Šejla Kalač Hajla
3. MNE000348 Jovana Bogdanović Karate Klub Bijela

Kumite | 2009 | Ž | -30 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF002997 Stela Bulić KK CROHERC
2. MNE001747 Vasilija Bijelović Karate Klub Fokus Niksic
3. WKF003461 Sara Hukara KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH
3. WKF002361 Emira Maqedonsi Kubi i Karatesë "As Prishtina"

Kumite | 2010 i mladji | Ž | -30 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001674 Djurdja Todorovic Karate klub Buducnost
2. MNE000255 Darija Savić Karate klub "RIS"
3. MNE000478 Agnesa Kollari KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2008 | Ž | -36 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003311 Merima Brković "Tuzla" Tuzla
2. WKF003261 Suela Arifi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. MNE000874 Vasilisa Miranović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. WKF003570 Anira Nokić Hajla

Kumite | 2009 | Ž | -34 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003136 Lara Šakotić Karate Klub Fokus Niksic
2. MNE000018 Tara Ćupić Karate klub "Iskra"
3. MNE001744 Marija Čizmović Karate Klub Fokus Niksic
3. WKF003310 Lamija Mršić "Tuzla" Tuzla

Kumite | 2010 i mladji | Ž | -33 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000777 Zoja Seba Šotokan tim
2. MNE000255 Darija Savić Karate klub "RIS"
3. MNE000455 Ajla Dodić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2010 i mladji | Ž | -37 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001225 Lana Vojinović Karate klub "Iskra"
2. WKF003554 AMNA BABIC KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH
3. MNE000651 Ivana Dabović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE000652 Martina Dabović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2007 | Ž | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000760 Ljubica Vlahovic Gorstak
2. WKF003261 Suela Arifi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. WKF003356 Anđela Zvezdanović Beogradski karate savez
3. WKF003007 MARTA STOJIĆ KK CROHERC

Kumite | Juniori (16-18) | Ž | -59 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000520 Sara Raković Karate klub Bar
2. WKF003340 Nejla Mujkovic Karate klub Sambon
3. WKF003268 Ana Sinković PORTO TOLERO
3. WKF003511 IVONA ĆORIĆ Regija Hercegovina

Kumite | Kadeti | Ž | -54 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001395 Sara Abramović Karate klub "Iskra"
2. WKF003556 Lolita Lana Ivaković Karate klub Obi Kaštela
3. WKF003512 ANAMARIJA BORAS Regija Hercegovina
3. WKF003587 Jelena MARAŠ VUKOVI

Kumite | 2007 | Ž | -50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF001553 Mateja Pantic Karate Klub Fokus Niksic
2. MNE000515 Yllëza Rama KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE000453 Izabela Hakanjin KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2007 | Ž | -45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000497 Jovana Damjanović Karate Klub Bijela
2. WKF002390 Qendresa Ibrahimi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. WKF003401 Lamija Muratspahić Holidey
3. WKF003594 Nadija Makaš Karate Klub Champion

Kumite | 2008 | Ž | -44 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF002741 Jana Popović Beogradski karate savez
2. MNE001632 Radmila Vujačić Onogost
3. MNE000914 Viktorija Vukadinović Karate klub "Iskra"

Kumite | 2008 | Ž | +44 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003411 Eliana Beljo Zagrebački karate savez
2. WKF002743 Lara Miranović Beogradski karate savez
3. MNE000950 Stefani Selimović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE000787 Elena Vlahović Onogost

Kumite | 2008 | Ž | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF002992 Iva Lovrić KK CROHERC
2. WKF003315 Erna Gutić "Tuzla" Tuzla
3. WKF003266 Sara Štrbić PORTO TOLERO
3. WKF003402 Anida Popović Holidey

Kumite | 2009 | Ž | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000630 Sofija Vučković Onogost
2. WKF002804 Iva Todorović Beogradski karate savez
3. MNE000669 Dunja Kovačević Karate Klub Fokus Niksic
3. WKF003266 Sara Štrbić PORTO TOLERO

Kumite | 2009 | Ž | -37 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001029 Katarina Djukic Gorstak
2. WKF003552 NEIRA MASIC KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH
3. MNE000681 Saša Cerovina Šotokan tim
3. MNE003053 Mina Kuzman Onogost

Kumite | Juniori (16-18) | Ž | +59 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000576 Magdalena Potpara Karate klub Jadran
2. WKF003210 SARA RASPUDIĆ Regija Hercegovina
3. MNE000663 Lana Pejović Karate Klub Fokus Niksic
3. WKF003607 Lejla Kabasi Karate Klub Champion

Kumite | 2010 i mladji | M | -30 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF002990 David Paponja KK CROHERC
2. MNE000389 Aleksa Đuranović Karate klub Bar
3. MNE000358 Vuk Vuković Karate Klub Bijela
3. WKF003419 Sven Leskovar Zagrebački karate savez

Kumite | 2009 | Ž | +40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003376 Danica Banković Karate savez uže Srbije
2. WKF003609 Aljin Kurtović Karate Klub Champion
3. WKF003229 Ilijana Nakuć KK CROHERC
3. WKF003557 Sofija Kovacevic Šampion Novi Pazar

Kumite | 2007 | Ž | +50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF002995 Martina Glamuzina KK CROHERC
2. WKF003405 Sara Tomić Zagrebački karate savez
3. MNE000248 Jovana Kotlaja Karate klub "RIS"
3. WKF003460 Ajna Hadzic KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH

Kumite | SENIORI OPEN | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003351 Tara Ropret Beogradski karate savez
2. WKF003363 Suzana Lučić Beogradski karate savez
3. MNE000524 Vasilisa Bujić Karate klub Bar
3. WKF003362 Andriana Vićovac Beogradski karate savez

Kumite | 2010 i mladji | M | -35 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000361 Petar Riha Karate Klub Bijela
2. WKF003428 Dominik Mucić Zagrebački karate savez
3. MNE000269 Vasilije Laketić Karate klub "RIS"
3. MNE001000 Lazar Rakocevic Gorstak

Kumite | Juniori (16-18) | M | -76 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001024 Elsan Kolić Karate klub Bar
2. MNE000849 Vasilije Micunovic Karate klub Buducnost
3. WKF003350 Lazar Ćosić Beogradski karate savez
3. MNE000668 Dražen Đorojević Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | 2010 i mladji | M | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001105 Lazar Grujic Gorstak
2. MNE001827 Pavle Davidović Karate klub "Iskra"
3. WKF003426 Ivan Babić Zagrebački karate savez
3. MNE001663 Rayan Zahrane Karate klub Bar

Kumite | Kadeti | Ž | +54 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003420 Nina Lukenda Zagrebački karate savez
2. WKF003534 MARIJA ČULJAK Regija Hercegovina
3. MNE000247 Jelena Kotlaja Karate klub "RIS"
3. WKF003498 ENA ROZIĆ Regija Hercegovina

Kumite | 2010 i mladji | M | -45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003228 Ivano Ivanković KK CROHERC
2. WKF003522 PATRIK VUČIĆ KK CROHERC
3. MNE001827 Pavle Davidović Karate klub "Iskra"
3. MNE000263 Viktor Dakić Karate klub "RIS"

Kumite | 2006 | Ž | -54 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001052 Lea Marić Šotokan tim
2. WKF003456 Anida Hukara KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH
3. WKF003014 MONIKA MARTINOVIĆ KK CROHERC
3. WKF003578 Naila Kalač Hajla

Kumite | 2006 | Ž | -47 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000497 Jovana Damjanović Karate Klub Bijela
2. WKF002390 Qendresa Ibrahimi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. MNE000102 Lara Mazalica Karate klub "RIS"
3. WKF003425 Tia Smolčić Zagrebački karate savez

Kumite | 2010 i mladji | M | +45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001219 Ivan Dijanić Karate klub "Iskra"
2. MNE000519 Aleks Simonović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2009 | M | -30 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000690 Radovan Đurović Šotokan tim
2. WKF003457 Amar Hukara KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH
3. MNE000905 Marko Laković Karate klub "Iskra"
3. WKF003591 Zejd Tarić Karate Klub Champion

Kumite | 2006 | Ž | +54 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF002390 Qendresa Ibrahimi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
2. WKF003345 Nejla Hodzic Karate klub Sambon
3. WKF003271 Denea Franić Radić PORTO TOLERO
3. MNE000543 Anida Berjašević Karate klub Bar

Kumite | 2006 | M | -45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003598 Sinan Paljević Karate Klub Champion
2. WKF001986 Stefan Milunović Beogradski karate savez
3. MNE000370 Petar Radovanović Karate klub "Iskra"
3. MNE000695 Sergej Cimbaljević Šotokan tim

Kumite | 2006 | M | -50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003415 Dominik Šonje Zagrebački karate savez
2. MNE000370 Petar Radovanović Karate klub "Iskra"
3. WKF003393 Enis Kovač Holidey
3. WKF003537 MATEJ MARIĆ Regija Hercegovina

Kumite | 2006 | M | -55 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003383 Sanjin Hukara KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH
2. WKF003448 Adin Dzananovic KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH
3. WKF003409 Silvio Kavelj PORTO TOLERO

Kumite | SENIORI OPEN | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000294 Stefan Gojčević Karate klub Bar
2. WKF003337 Amer Varajic Karate klub Sambon
3. WKF003510 MARIN BRKIĆ Regija Hercegovina
3. WKF003601 Anes Čongo Karate Klub Champion

Kumite | 2006 | M | -60 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000701 Luka Tomanović Šotokan tim
2. WKF003423 Tibor Vitelić Paprika Zagrebački karate savez
3. WKF003547 AMIN LAKOVIC KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH
3. MNE000514 Arian Bejta KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2009 | M | -35 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000791 Ratko Grujic Gorstak
2. WKF003563 Amil Kalač Hajla
3. WKF002400 Diart Curri Klubi i Karatesë "Besa" Lluzhan
3. WKF003432 Franko Janjić Zagrebački karate savez

Kumite | Kadeti | M | -52 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001002 Dusan Todorovic Gorstak
2. WKF003532 DRAGO MARIĆ Regija Hercegovina
3. WKF003593 Berin Tarić Karate Klub Champion
3. WKF003467 Emin Škrijelj Šampion Novi Pazar

Kumite | 2008 | M | -35 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000789 Balsa Danilovic Gorstak
2. MNE000635 Benjamin Aljošević Karate klub Bar
3. WKF003396 Aid Džanonović Holidey

Kumite | Juniori (16-18) | M | -61 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000496 Nemanja Mikulić Karate Klub Bijela
2. MNE000577 Matija Bojić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. WKF003453 Andelic Nijaz KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH
3. MNE000993 Milisav Bulatovic Gorstak

Kumite | 2009 | M | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000791 Ratko Grujic Gorstak
2. MNE001065 MATIJA BOLJEVIĆ Karate klub Kondor
3. WKF002401 Aid Curri Klubi i Karatesë "Besa" Lluzhan
3. MNE000779 Petar Radović Šotokan tim

Kumite | Seniori 18+ | Ž | -55 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003491 Albulena Gervalla Kubi i Karatesë "As Prishtina"
2. MNE000100 Jovana Strujić Karate klub "RIS"

Kumite | 2008 | M | -45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000353 Nenad Đuričić Karate Klub Bijela
2. MNE001726 Milos Radulovic BRATSTVO
3. WKF003463 Hamza Plojović Šampion Novi Pazar

Kumite | Juniori (16-18) | M | -55 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003258 Arlind Selmanaj Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
2. WKF002737 Nikola Lazović Beogradski karate savez
3. WKF003586 Aleksandar Acika Radoičićć VUKOVI
3. MNE001002 Dusan Todorovic Gorstak

Kumite | 2006 | M | +60 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000879 Nemanja Dragaš Karate klub "Iskra"
2. MNE000785 Aleksandar Džoganović Karate Klub Fokus Niksic
3. MNE000020 Tadija Keljanovic Karate klub "Iskra"
3. WKF003349 Fedor Vuksanović Beogradski karate savez

Kumite | Kadeti | M | -57 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000673 Art Ujkashi Karate klub "Albulena" Ulcinj
2. WKF003555 SANJIN HUKARA KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH
3. WKF003455 Edin Gusalic KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH
3. MNE001701 Bojan Vulović Šotokan tim

Kumite | 2007 | M | -42 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003005 ŽELJKO PERVAN KK CROHERC
2. MNE000112 Balić Alan Karate klub "Iskra"
3. WKF002398 Ensar Bici Klubi i Karatesë "Besa" Lluzhan
3. WKF002399 Arbijon Fejzullahu Klubi i Karatesë "Besa" Lluzhan

Kumite | 2009 | M | -45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001659 Kenan Hodžić Karate klub Bar
2. MNE001082 RADOMIR MADŽAROVIĆ Karate klub Kondor
3. WKF002401 Aid Curri Klubi i Karatesë "Besa" Lluzhan
3. WKF003493 Fion Mustafa Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | 2008 | M | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003413 Ivano Penezić Zagrebački karate savez
2. WKF003001 DANE JURIČIĆ 28.06.2008 Juričić KK CROHERC
3. WKF003446 IIvan Zeljko Zagrebački karate savez
3. WKF003452 Amar Omerovic KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH

Kumite | 2007 | M | -37 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003413 Ivano Penezić Zagrebački karate savez
2. MNE000880 Branko Lazović Karate klub "Iskra"
3. MNE000491 Balša Stevović Onogost
3. MNE001158 Igor Pižurica Onogost

Kumite | Seniori 18+ | Ž | +68 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000524 Vasilisa Bujić Karate klub Bar

Kumite | 2008 | M | -50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001731 Gluscevic Ognjen BRATSTVO
2. MNE000334 Filip Šoškić Karate klub "Iskra"
3. MNE000290 Novak Gvozdenović Karate klub Bar
3. MNE003135 Lirim Kosumi KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | Seniori 18+ | Ž | -68 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF002753 Sofija Simović Beogradski karate savez
2. WKF003599 Dina Mahmud Karate Klub Champion
3. WKF003334 Sumejja Sejto Karate klub Sambon

Kumite | Seniori 18+ | Ž | -50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003508 KATARINA SUŠAC Regija Hercegovina
2. WKF003506 IRIS ĆORIĆ Regija Hercegovina
3. WKF003550 ADELISA KARAHODZA KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH

Kumite | Juniori (16-18) | M | +76 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000572 Lazar Potpara Karate Klub Fokus Niksic
2. MNE001125 Andrej Bubanja Karate Klub BUDVA
3. WKF002301 Melos Gashi Klubi i Karatesë "kampioni"
3. MNE000284 Nemanja Jovović Karate klub Bar

Kumite | Seniori 18+ | Ž | -61 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003491 Albulena Gervalla Kubi i Karatesë "As Prishtina"
2. MNE000100 Jovana Strujić Karate klub "RIS"
3. MNE000282 Dijana Ćirović KK POTOCI
3. WKF003608 Lejla Kabaši Karate Klub Champion

Kumite | Kadeti | M | -63 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001083 LAZAR MADŽAROVIĆ Karate klub Kondor
2. WKF003525 NIKOLA MISIR Regija Hercegovina
3. MNE000017 Nemanja Simovič Karate klub "Iskra"
3. WKF003502 LUKAS LOVRIĆ Regija Hercegovina

Kumite | 2009 | M | +45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000682 Nemanja Gecaj Šotokan tim
2. MNE000264 Lazar Gospić Karate klub "RIS"
3. MNE000457 Anton Elezović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. WKF003560 Astrit Osmani Fati Tetovo

Kumite | 2008 | M | +50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000141 Anes Arifaj Karate klub "Iskra"
2. WKF003312 Adi Pipal+ "Tuzla" Tuzla
3. WKF003357 Uroš Ugarak Beogradski karate savez
3. MNE000092 Matija Laketić Karate klub "RIS"

Kumite | 2007 | M | -47 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000353 Nenad Đuričić Karate Klub Bijela
2. WKF003595 Amer Madžak Karate Klub Champion
3. WKF003414 Bartol Kadić Zagrebački karate savez
3. WKF002994 Martin Mandžo KK CROHERC

Kumite | 2007 | M | +52 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003054 Lazar Djurcevic VUKOVI
2. WKF003312 Adi Pipal+ "Tuzla" Tuzla
3. MNE000450 Almir Perović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE000517 Simon Simonović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2007 | M | -52 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003335 Harun Smajic Karate klub Sambon
2. MNE000696 Vanja Vujnović Šotokan tim
3. WKF003395 Said Hurlov Holidey
3. WKF003377 Luka El Samer Stepanović Karate savez uže Srbije

Kumite | Seniori 18+ | M | -60 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003495 Albinot Selmani Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
2. MNE003296 Denis Huremović Karate klub "Iskra"
3. MNE000471 Elvir Isljamović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. WKF003600 Eldin Hajdarpašić Karate Klub Champion

Kumite | Kadeti | M | -70 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000285 Lazar Jovović Karate klub Bar
2. WKF003421 Martin Bogat Zagrebački karate savez
3. WKF002751 Filip Nikolić Beogradski karate savez
3. WKF003499 ANTONIO BAZINA Regija Hercegovina

Kumite | Seniori 18+ | M | +84 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003533 DAVID ČULJAK Regija Hercegovina
2. WKF003476 Miloš Dejanović Univerzitetski Karate Klub Vrbas

Kumite | Juniori (16-18) | M | -68 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003389 Emrah Dragolj Holidey
2. MNE000578 Lazar Kosović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. WKF002421 Aurel Pulaj KARATE KAMZA
3. WKF003596 Afan Zukić Karate Klub Champion

Kumite | Kadeti | M | +70 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003597 Anes Bostandžić Karate Klub Champion
2. MNE000572 Lazar Potpara Karate Klub Fokus Niksic
3. WKF003444 Brunoo Špilek Zagrebački karate savez
3. MNE000700 Petar Damjanović Šotokan tim

Kumite | Seniori 18+ | M | -75 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003505 MARKO LASIĆ Regija Hercegovina
2. MNE000471 Elvir Isljamović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | Seniori 18+ | M | -67 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003358 Mladen Stanković Beogradski karate savez

Kumite | Seniori 18+ | M | -84 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003604 Dženan Čaušević Karate Klub Champion
2. WKF003388 Tarik Rišljan Holidey
3. MNE000489 Ivan Žižić Onogost
3. MNE000582 Miljan Cicmil Onogost

Kumite | Juniorke | Ž | -48 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000788 Andjela Ivanovic Gorstak
2. WKF002738 Anja Arandjelović Beogradski karate savez

Kumite - Ekipno

Kate - Pojedinačno

Kate - Ekipno

Kumite - Pojedinačno

Kumite - Ekipno

Ukupno prijava / klubovi / države: 898 / 54 / 7 Ispis

Prijavljeni klubovi

Prijavljeni takmičari

Kumite | 2010 i mladji | M | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 16
Vladimir Raičević
13 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Miloš Vujinović
13 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Vuk Vuković
13 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Šćepan Ivanović
13 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Davud Arifaj
11 god
Oranž pojas
Karate klub "Iskra"

Aleksa Đuranović
13 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

DANIJEL STANIŠIĆ
12 god
Oranž pojas
Karate klub Kondor

Vladimir Ilievski
10 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

David Paponja
13 god
Plavi pojas
KK CROHERC

Arijan Aljošević
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Boško Matović
12 god
Žuti pojas
Šotokan tim

Sven Leskovar
13 god
Plavi pojas
Zagrebački karate savez

Dino Čuljević
13 god
Zeleni pojas
Zagrebački karate savez

ZORAN PLANINIC
12 god
Zeleni pojas
KK CROHERC

Denis Kardović
13 god
Žuti pojas
Hajla

Ahmed Tarić
12 god
Bijeli pojas
Karate Klub Champion

Kumite | 2010 i mladji | M | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Vasilije Laketić
12 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

Petar Riha
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Stefan Birovljev
13 god
Žuti pojas
Šotokan tim

Lazar Rakocevic
11 god
Oranž pojas
Gorstak

Lazar Grujic
12 god
Žuti pojas
Gorstak

Dominik Mucić
12 god
Oranž pojas
Zagrebački karate savez

Kumite | 2010 i mladji | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Viktor Dakić
12 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

Lazar Grujic
12 god
Žuti pojas
Gorstak

Rayan Zahrane
12 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Pavle Davidović
12 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Ivan Babić
12 god
Plavi pojas
Zagrebački karate savez

Kumite | 2010 i mladji | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Viktor Dakić
12 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

Pavle Davidović
12 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Ivano Ivanković
13 god
Zeleni pojas
KK CROHERC

PATRIK VUČIĆ
12 god
Zeleni pojas
KK CROHERC

Kumite | 2010 i mladji | M | +45 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Aleks Simonović
13 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Ivan Dijanić
12 god
Žuti pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | 2010 i mladji | Ž | -27 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Vera Dabanović
11 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Emira Maqedonsi
12 god
Oranž pojas
Kubi i Karatesë "As Prishtina"

Elena Krstin
12 god
Oranž pojas
Beogradski karate savez

Vanesa Imamovic
11 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH

MELINA KRAJIŠNIK
12 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH

Kumite | 2010 i mladji | Ž | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Darija Savić
13 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

Agnesa Kollari
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Djurdja Todorovic
12 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Kumite | 2010 i mladji | Ž | -33 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Darija Savić
13 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

Ajla Dodić
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Zoja Seba
12 god
Žuti pojas
Šotokan tim

Kumite | 2010 i mladji | Ž | -37 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Ivana Dabović
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Martina Dabović
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Lana Vojinović
12 god
Žuti pojas
Karate klub "Iskra"

AMNA BABIC
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH

Kumite | 2010 i mladji | Ž | +37 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Petra Kovač
12 god
Oranž pojas
Zagrebački karate savez

Kumite | 2009 | M | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 16
Igor Brnada
13 god
Zeleni pojas
Šotokan tim

David Vulanović
14 god
Braon pojas
Onogost

Radovan Đurović
13 god
Oranž pojas
Šotokan tim

Mihailo Bjelic
13 god
Žuti pojas
Gorstak

Marko Laković
13 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

BALŠA VUKČEVIĆ
13 god
Oranž pojas
Karate klub Kondor

Nikola Marojević
13 god
Zeleni pojas
Onogost

Aleksandar Vujačić
14 god
Zeleni pojas
Onogost

Diart Curri
13 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Besa" Lluzhan

Filip Krstin
13 god
Zeleni pojas
Beogradski karate savez

Sven Leskovar
13 god
Plavi pojas
Zagrebački karate savez

Dino Čuljević
13 god
Zeleni pojas
Zagrebački karate savez

Amar Hukara
12 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH

Arman GRABOVICA
13 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH

Daris Tarić
14 god
Bijeli pojas
Karate Klub Champion

Zejd Tarić
14 god
Bijeli pojas
Karate Klub Champion

Kumite | 2009 | M | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 7
Ratko Grujic
14 god
Oranž pojas
Gorstak

Marko Laković
13 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Uroš Banović
13 god
Zeleni pojas
Onogost

Diart Curri
13 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Besa" Lluzhan

Franko Janjić
14 god
Zeleni pojas
Zagrebački karate savez

Amil Kalač
13 god
Oranž pojas
Hajla

Malik Šutovič
13 god
Oranž pojas
Hajla

Kumite | 2009 | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 9
Petar Radović
14 god
Žuti pojas
Šotokan tim

Ratko Grujic
14 god
Oranž pojas
Gorstak

JOVAN LONČAR
14 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

MATIJA BOLJEVIĆ
13 god
Oranž pojas
Karate klub Kondor

Andrej Ristić
13 god
Plavi pojas
Karate klub Jedinstvo

Aid Curri
14 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Besa" Lluzhan

Vuk Skataric
13 god
Žuti pojas
VUKOVI

IIvan Zeljko
13 god
Plavi pojas
Zagrebački karate savez

Fion Mustafa
14 god
Oranž pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | 2009 | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 8
Lazar Gospić
14 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

RADOMIR MADŽAROVIĆ
14 god
Bijeli pojas
Karate klub Kondor

Kenan Hodžić
13 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Aleksandar Boskovic
13 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

Aid Curri
14 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Besa" Lluzhan

Nikola Radić
13 god
Oranž pojas
Beogradski karate savez

Viktor Gvozdenović
13 god
Žuti pojas
Šampion Novi Pazar

Fion Mustafa
14 god
Oranž pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | 2009 | M | +45 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Lazar Gospić
14 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

Anton Elezović
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Nemanja Gecaj
14 god
Oranž pojas
Šotokan tim

RADOMIR MADŽAROVIĆ
14 god
Bijeli pojas
Karate klub Kondor

Astrit Osmani
13 god
Oranž pojas
Fati Tetovo

Kumite | 2009 | Ž | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Katarina Janković
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Vasilija Bijelović
13 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Emira Maqedonsi
12 god
Oranž pojas
Kubi i Karatesë "As Prishtina"

Stela Bulić
13 god
Zeleni pojas
KK CROHERC

Sara Hukara
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH

Kumite | 2009 | Ž | -34 kg / Prijavljenih takmičara: 7
Tara Ćupić
13 god
Žuti pojas
Karate klub "Iskra"

Marija Čizmović
14 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Teodora Djukanovič
13 god
Oranž pojas
Karate klub "Iskra"

Lara Šakotić
13 god
Zeleni pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Lamija Mršić
14 god
Plavi pojas
"Tuzla" Tuzla

Emina Duhović
13 god
Zeleni pojas
Holidey

Arlinda Peci
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Mitrovica"

Kumite | 2009 | Ž | -37 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Vasilisa Vukanović
14 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Saša Cerovina
14 god
Oranž pojas
Šotokan tim

Katarina Djukic
14 god
Oranž pojas
Gorstak

Mina Kuzman
14 god
Braon pojas
Onogost

NEIRA MASIC
14 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH

Kumite | 2009 | Ž | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Sofija Vučković
13 god
Zeleni pojas
Onogost

Dunja Kovačević
13 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Vasilisa Čizmović
14 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Iva Todorović
14 god
Zeleni pojas
Beogradski karate savez

Sara Štrbić
13 god
Zeleni pojas
PORTO TOLERO

Kumite | 2009 | Ž | +40 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Elena Martinović
14 god
Plavi pojas
Karate klub "RIS"

Nađa Grubač
14 god
Plavi pojas
Karate klub Piva

Ilijana Nakuć
14 god
Plavi pojas
KK CROHERC

Danica Banković
14 god
Zeleni pojas
Karate savez uže Srbije

Sofija Kovacevic
13 god
Oranž pojas
Šampion Novi Pazar

Aljin Kurtović
14 god
Bijeli pojas
Karate Klub Champion

Kumite | 2008 | M | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 9
Luka Sudžum
15 god
Braon pojas
Onogost

Benjamin Aljošević
14 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Balsa Danilovic
15 god
Braon pojas
Gorstak

Branko Lazović
15 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Diart Curri
13 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Besa" Lluzhan

Aid Džanonović
14 god
Zeleni pojas
Holidey

Gent Peci
15 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Mitrovica"

Perparim Ferati
14 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Mitrovica"

Erman Selmani
14 god
Žuti pojas
Fati Tetovo

Kumite | 2008 | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 15
Filip Šoškić
15 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Aleksa Stević
14 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Arbijon Fejzullahu
14 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Besa" Lluzhan

Aid Curri
14 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Besa" Lluzhan

DANE JURIČIĆ 28.06.2008 Juričić
14 god
Plavi pojas
KK CROHERC

Milan Pezelj
14 god
Oranž pojas
Beogradski karate savez

Dženan Ćulov
14 god
Oranž pojas
Holidey

Ivano Penezić
14 god
Plavi pojas
Zagrebački karate savez

IIvan Zeljko
13 god
Plavi pojas
Zagrebački karate savez

Amar Omerovic
15 god
Braon pojas
KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH

Fion Mustafa
14 god
Oranž pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Nafi Abdulahi
14 god
Zeleni pojas
Fati Tetovo

Tahir mujevic
14 god
Bijeli pojas
Hajla

Eco Fatih
14 god
Bijeli pojas
Hajla

Ali Nokić
14 god
Žuti pojas
Hajla

Kumite | 2008 | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 11
Nenad Đuričić
15 god
Oranž pojas
Karate Klub Bijela

Dejan Dabanović
14 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Aleksa Papić
15 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Gojko Matović
14 god
Žuti pojas
Šotokan tim

Milos Radulovic
15 god
Braon pojas
BRATSTVO

Arbijon Fejzullahu
14 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Besa" Lluzhan

MIHAEL Miličević
14 god
Plavi pojas
KK CROHERC

Faris Ćurovac
14 god
Oranž pojas
Holidey

Hamza Plojović
14 god
Žuti pojas
Šampion Novi Pazar

Jasmin Kardović
14 god
Oranž pojas
Hajla

Daris Skenderović
14 god
Žuti pojas
Hajla

Kumite | 2008 | M | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 7
Novak Gvozdenović
14 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Filip Šoškić
15 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Maksim Jovovic
14 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Gluscevic Ognjen
15 god
Crni pojas 1.DAN
BRATSTVO

Lirim Kosumi
14 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Leon Puzić
14 god
Oranž pojas
Zagrebački karate savez

Mihael Mucić
14 god
Oranž pojas
Zagrebački karate savez

Kumite | 2008 | M | +50 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Matija Laketić
14 god
Plavi pojas
Karate klub "RIS"

Anes Arifaj
14 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Marko Šebek
15 god
Braon pojas
Karate klub Jedinstvo

Adi Pipal+
15 god
Plavi pojas
"Tuzla" Tuzla

Uroš Ugarak
14 god
Oranž pojas
Beogradski karate savez

ENID SPAHOVIC
14 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH

Kumite | 2008 | Ž | -32 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Vasilisa Miranović
15 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Suela Arifi
14 god
Braon pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Lamija Softić
14 god
Plavi pojas
"Tuzla" Tuzla

Kumite | 2008 | Ž | -36 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Vasilisa Miranović
15 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Katarina Djukic
14 god
Oranž pojas
Gorstak

Suela Arifi
14 god
Braon pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Merima Brković
15 god
Plavi pojas
"Tuzla" Tuzla

Anira Nokić
14 god
Žuti pojas
Hajla

Kumite | 2008 | Ž | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Hanna Vlahovic
14 god
Oranž pojas
Gorstak

Maša Miranović
15 god
Zeleni pojas
Beogradski karate savez

Iva Lovrić
15 god
Plavi pojas
KK CROHERC

Sara Štrbić
13 god
Zeleni pojas
PORTO TOLERO

Erna Gutić
15 god
Plavi pojas
"Tuzla" Tuzla

Anida Popović
14 god
Oranž pojas
Holidey

Kumite | 2008 | Ž | -44 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Viktorija Vukadinović
15 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Radmila Vujačić
14 god
Zeleni pojas
Onogost

Jana Popović
14 god
Zeleni pojas
Beogradski karate savez

Kumite | 2008 | Ž | +44 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Stefani Selimović
15 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Elena Vlahović
15 god
Braon pojas
Onogost

Lara Miranović
14 god
Zeleni pojas
Beogradski karate savez

Eliana Beljo
15 god
Plavi pojas
Zagrebački karate savez

Kumite | 2007 | M | -37 kg / Prijavljenih takmičara: 7
Balša Stevović
15 god
Braon pojas
Onogost

Igor Pižurica
15 god
Plavi pojas
Onogost

Balsa Danilovic
15 god
Braon pojas
Gorstak

Branko Lazović
15 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Ensar Bici
15 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Besa" Lluzhan

David Petrina
15 god
Plavi pojas
KK CROHERC

Ivano Penezić
14 god
Plavi pojas
Zagrebački karate savez

Kumite | 2007 | M | -42 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Balić Alan
15 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Emin Salagic
14 god
Plavi pojas
Karate klub Buducnost

Ensar Bici
15 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Besa" Lluzhan

Arbijon Fejzullahu
14 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Besa" Lluzhan

ŽELJKO PERVAN
15 god
Plavi pojas
KK CROHERC

Kumite | 2007 | M | -47 kg / Prijavljenih takmičara: 10
Nenad Đuričić
15 god
Oranž pojas
Karate Klub Bijela

Filip Bojić
15 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Luka Marković
15 god
Zeleni pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Martin Mandžo
15 god
Plavi pojas
KK CROHERC

ANTE BEVANDA
15 god
Plavi pojas
KK CROHERC

Ivan Silovski
15 god
Plavi pojas
Zagrebački karate savez

Bartol Kadić
15 god
Plavi pojas
Zagrebački karate savez

Daris Mujanović
15 god
Oranž pojas
Šampion Novi Pazar

Din Keskic
15 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH

Amer Madžak
16 god
Bijeli pojas
Karate Klub Champion

Kumite | 2007 | M | -52 kg / Prijavljenih takmičara: 10
Mihailo Gojaković
16 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Vanja Vujnović
15 god
Oranž pojas
Šotokan tim

Ognjen Đukanović
15 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

ALIMPIJE ĐURETIĆ
15 god
Zeleni pojas
Karate klub Kondor

Franjo Juričić
16 god
Plavi pojas
KK CROHERC

Harun Smajic
16 god
Zeleni pojas
Karate klub Sambon

Luka El Samer Stepanović
15 god
Plavi pojas
Karate savez uže Srbije

Said Hurlov
15 god
Zeleni pojas
Holidey

Ajdin Efendic
15 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH

Ismail Dragolovčanin
16 god
Bijeli pojas
Karate Klub Champion

Kumite | 2007 | M | +52 kg / Prijavljenih takmičara: 9
Almir Perović
16 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Simon Simonović
15 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Danilo Vujisic
15 god
Oranž pojas
Gorstak

Enrik Pjetri
15 god
Braon pojas
KARATE KAMZA

Lazar Djurcevic
15 god
Zeleni pojas
VUKOVI

Adi Pipal+
15 god
Plavi pojas
"Tuzla" Tuzla

Tarik Tahirovic
16 god
Braon pojas
KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH

EMIR KALOPER
15 god
Braon pojas
KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH

Ismail Dragolovčanin
16 god
Bijeli pojas
Karate Klub Champion

Kumite | 2007 | Ž | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Jovana Bogdanović
15 god
Zeleni pojas
Karate Klub Bijela

MIA MUSA
16 god
Plavi pojas
KK CROHERC

Tia Smolčić
15 god
Plavi pojas
Zagrebački karate savez

Šejla Kalač
15 god
Oranž pojas
Hajla

Kumite | 2007 | Ž | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Ljubica Vlahovic
15 god
Braon pojas
Gorstak

MARTA STOJIĆ
15 god
Plavi pojas
KK CROHERC

Suela Arifi
14 god
Braon pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Anđela Zvezdanović
15 god
Oranž pojas
Beogradski karate savez

Emina Čolaković
15 god
Oranž pojas
Šampion Novi Pazar

Kumite | 2007 | Ž | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Jovana Damjanović
15 god
Plavi pojas
Karate Klub Bijela

Qendresa Ibrahimi
16 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Maša Lisenko
15 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Lamija Muratspahić
15 god
Zeleni pojas
Holidey

Nadija Makaš
16 god
Bijeli pojas
Karate Klub Champion

Kumite | 2007 | Ž | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Izabela Hakanjin
15 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Yllëza Rama
16 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Mateja Pantic
15 god
Žuti pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | 2007 | Ž | +50 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Jovana Kotlaja
15 god
Plavi pojas
Karate klub "RIS"

Mariam Zahrane
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Martina Glamuzina
16 god
Plavi pojas
KK CROHERC

Sara Tomić
15 god
Plavi pojas
Zagrebački karate savez

Ajna Hadzic
15 god
Braon pojas
KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH

Kumite | 2006 | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 14
Balša Vojinović
17 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Petar Radovanović
16 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Ajdin Salagic
16 god
Plavi pojas
Karate klub Buducnost

Sergej Cimbaljević
17 god
Zeleni pojas
Šotokan tim

Stefan Milunović
16 god
Zeleni pojas
Beogradski karate savez

Trim Curri
17 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Besa" Lluzhan

Ensar Bici
15 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Besa" Lluzhan

Runi Baker
16 god
Bijeli pojas
Holidey

Tarik Muratović
16 god
Oranž pojas
Holidey

Sanin Džanonović
16 god
Zeleni pojas
Holidey

Bartol Kadić
15 god
Plavi pojas
Zagrebački karate savez

Irfan Čolaković
16 god
Zeleni pojas
Šampion Novi Pazar

LUCIJAN SABLJIĆ
17 god
Plavi pojas
Regija Hercegovina

Sinan Paljević
17 god
Bijeli pojas
Karate Klub Champion

Kumite | 2006 | M | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 8
Petar Radovanović
16 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Đorđe Durutović
16 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Trim Curri
17 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Besa" Lluzhan

Harun Smajic
16 god
Zeleni pojas
Karate klub Sambon

Enis Kovač
16 god
Žuti pojas
Holidey

Dominik Šonje
17 god
Plavi pojas
Zagrebački karate savez

MARIN LEKO
17 god
Plavi pojas
Regija Hercegovina

MATEJ MARIĆ
16 god
Plavi pojas
Regija Hercegovina

Kumite | 2006 | M | -55 kg / Prijavljenih takmičara: 8
Jovan Đuranović
17 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Benjamin Aljošević
14 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Marko Brnada
17 god
Plavi pojas
Šotokan tim

Sanjin Hukara
17 god
Braon pojas
KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH

Silvio Kavelj
16 god
Zeleni pojas
PORTO TOLERO

Leon Nedić
16 god
Plavi pojas
Zagrebački karate savez

MMartin Bogat
17 god
Plavi pojas
Zagrebački karate savez

Adin Dzananovic
16 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH

Kumite | 2006 | M | -60 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Arian Bejta
17 god
Braon pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Luka Tomanović
16 god
Zeleni pojas
Šotokan tim

Tibor Vitelić Paprika
16 god
Plavi pojas
Zagrebački karate savez

AMIN LAKOVIC
16 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH

Kumite | 2006 | M | +60 kg / Prijavljenih takmičara: 10
Tadija Keljanovic
17 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Ardian Gorana
16 god
Braon pojas
Karate klub "Albulena" Ulcinj

Aleksandar Džoganović
17 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Nemanja Dragaš
17 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

JOSIP ŠIMOVIĆ
16 god
Braon pojas
KK CROHERC

Fedor Vuksanović
17 god
Zeleni pojas
Beogradski karate savez

Jakov Silovski
17 god
Plavi pojas
Zagrebački karate savez

Bruno Špilek
17 god
Plavi pojas
Zagrebački karate savez

Edin Abdullahu
17 god
Crni pojas 3.DAN
Klubi i Karatesë "Besa" Lluzhan

PETAR GLAVAŠ
17 god
Plavi pojas
KK CROHERC

Kumite | 2006 | Ž | -47 kg / Prijavljenih takmičara: 11
Fatima Talić
16 god
Žuti pojas
Karate klub "RIS"

Lara Mazalica
16 god
Žuti pojas
Karate klub "RIS"

Jovana Damjanović
15 god
Plavi pojas
Karate Klub Bijela

Sofija Dedijer
16 god
Braon pojas
Onogost

Ljubica Vlahovic
15 god
Braon pojas
Gorstak

Qendresa Ibrahimi
16 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Borja Šutić
16 god
Plavi pojas
PORTO TOLERO

Irna Mujanović
16 god
Braon pojas
"Tuzla" Tuzla

Tia Smolčić
15 god
Plavi pojas
Zagrebački karate savez

Bedrija Kos
17 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH

ILVANA DRLJEVIC
17 god
Braon pojas
KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH

Kumite | 2006 | Ž | -54 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Lea Marić
17 god
Žuti pojas
Šotokan tim

MONIKA MARTINOVIĆ
17 god
Plavi pojas
KK CROHERC

Anida Hukara
16 god
Braon pojas
KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH

Naila Kalač
16 god
Oranž pojas
Hajla

Kumite | 2006 | Ž | +54 kg / Prijavljenih takmičara: 9
Nikolina Djurović
17 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Anida Berjašević
16 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Kaltrina Peci
16 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Mitrovica"

Qendresa Ibrahimi
16 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Denea Franić Radić
16 god
Zeleni pojas
PORTO TOLERO

Nejla Hodzic
16 god
Braon pojas
Karate klub Sambon

Sara Tomić
15 god
Plavi pojas
Zagrebački karate savez

MONIKA DUJMOVIĆ
17 god
Plavi pojas
Regija Hercegovina

Nađa Muhović
17 god
Bijeli pojas
Karate Klub Champion

Kumite | Kadeti | M | -52 kg / Prijavljenih takmičara: 11
Tarik Međedović
17 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Đorđe Samardžić
17 god
Oranž pojas
Šotokan tim

Dusan Todorovic
18 god
Crni pojas 1.DAN
Gorstak

Leonard Bulliqi
17 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Besa" Lluzhan

Trim Curri
17 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Besa" Lluzhan

David Radinović
17 god
Braon pojas
ENERGIJA

Dominikk Šonje
18 god
Zeleni pojas
Zagrebački karate savez

Martinn Bogat
18 god
Zeleni pojas
Zagrebački karate savez

Emin Škrijelj
19 god
Oranž pojas
Šampion Novi Pazar

DRAGO MARIĆ
18 god
Braon pojas
Regija Hercegovina

Berin Tarić
19 god
Bijeli pojas
Karate Klub Champion

Kumite | Kadeti | M | -57 kg / Prijavljenih takmičara: 15
Art Ujkashi
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub "Albulena" Ulcinj

Bojan Vulović
17 god
Plavi pojas
Šotokan tim

Leonard Bulliqi
17 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Besa" Lluzhan

Sherif Çuni
18 god
Plavi pojas
KARATE KAMZA

GABRIEL BARBARIĆ
18 god
Plavi pojas
KK CROHERC

Stefan Nikcevic
18 god
Zeleni pojas
VUKOVI

Antinio Frljak
18 god
Plavi pojas
Zagrebački karate savez

Edin Gusalic
18 god
Braon pojas
KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH

LUKAS LOVRIĆ
18 god
Braon pojas
Regija Hercegovina

DRAGAN VUČIĆ
17 god
Plavi pojas
Regija Hercegovina

ANTONIO MILOŠ
17 god
Plavi pojas
Regija Hercegovina

MARKO MARIĆ
18 god
Plavi pojas
Regija Hercegovina

Rigon Baruti
19 god
Crni pojas 1.DAN
Klubi i Karatesë "Mitrovica"

SANJIN HUKARA
18 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH

Amin Klino
19 god
Bijeli pojas
Karate Klub Champion

Kumite | Kadeti | M | -63 kg / Prijavljenih takmičara: 8
Nemanja Simovič
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub "Iskra"

LAZAR MADŽAROVIĆ
17 god
Plavi pojas
Karate klub Kondor

SLOBODAN KLIKOVAC
17 god
Bijeli pojas
Karate klub Kondor

Danjoll Mehmetaj
18 god
Braon pojas
KARATE KAMZA

LUKAS LOVRIĆ
18 god
Braon pojas
Regija Hercegovina

TOMA ĆORLUKA
17 god
Braon pojas
Regija Hercegovina

NIKOLA MISIR
17 god
Plavi pojas
Regija Hercegovina

DANIJEL KARAČIĆ
17 god
Zeleni pojas
KK CROHERC

Kumite | Kadeti | M | -70 kg / Prijavljenih takmičara: 8
Lazar Jovović
18 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Matija Pavićević
18 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Filip Nikolić
19 god
Braon pojas
Beogradski karate savez

Anes Zec
18 god
Zeleni pojas
Holidey

Martin Bogat
17 god
Plavi pojas
Zagrebački karate savez

Dario Gruden
18 god
Plavi pojas
Zagrebački karate savez

Jasenko Brakic
18 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH

ANTONIO BAZINA
18 god
Braon pojas
Regija Hercegovina

Kumite | Kadeti | M | +70 kg / Prijavljenih takmičara: 11
Dušan Bjelić
19 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Lazar Potpara
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Petar Damjanović
19 god
Braon pojas
Šotokan tim

Mihail Vukčević
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Sandro Krešić
19 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB ""DO"" TUZLA

Luka Radić
17 god
Plavi pojas
PORTO TOLERO

Ronald Jahaj
18 god
Plavi pojas
Zagrebački karate savez

Brunoo Špilek
18 god
Plavi pojas
Zagrebački karate savez

Edin Abdullahu
17 god
Crni pojas 3.DAN
Klubi i Karatesë "Besa" Lluzhan

STJEPAN MIKULIĆ
18 god
Braon pojas
Regija Hercegovina

Anes Bostandžić
18 god
Bijeli pojas
Karate Klub Champion

Kumite | Kadeti | Ž | +54 kg / Prijavljenih takmičara: 16
Jelena Kotlaja
19 god
Braon pojas
Karate klub "RIS"

Stojanovic Jovana
19 god
Crni pojas 1.DAN
BRATSTVO

Jovana Đoković
19 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Teodora Bubanja
18 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

TIJANA KLIKOVAC
18 god
Braon pojas
Karate klub Kondor

SARA RASPUDIĆ
18 god
Braon pojas
Regija Hercegovina

Sarah Čardaković
17 god
Braon pojas
Karate klub Sambon

Nikolina Špilek
18 god
Plavi pojas
Zagrebački karate savez

Antonija Kašinec
17 god
Plavi pojas
Zagrebački karate savez

Nina Lukenda
17 god
Plavi pojas
Zagrebački karate savez

ENA ROZIĆ
19 god
Braon pojas
Regija Hercegovina

IVONA RAMLJAK
18 god
Braon pojas
Regija Hercegovina

BARBARA ŠUNJIĆ
18 god
Crni pojas 1.DAN
Regija Hercegovina

MARIJETA MILETIĆ
17 god
Plavi pojas
Regija Hercegovina

MARIJA ČULJAK
17 god
Plavi pojas
Regija Hercegovina

IVA HERCEG
18 god
Plavi pojas
Regija Hercegovina

Kumite | Kadeti | Ž | -54 kg / Prijavljenih takmičara: 10
Sara Blagojević
19 god
Braon pojas
Karate klub Piva

Sara Abramović
18 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Nevena Vojinović
18 god
Braon pojas
Karate klub Piva

Nikolina Čučak
18 god
Braon pojas
ENERGIJA

Lara Jovanović
18 god
Zeleni pojas
PORTO TOLERO

Dženita Tutić
19 god
Oranž pojas
Holidey

ANAMARIJA BORAS
17 god
Plavi pojas
Regija Hercegovina

Lolita Lana Ivaković
18 god
Braon pojas
Karate klub Obi Kaštela

Jelena MARAŠ
18 god
Braon pojas
VUKOVI

Nudžejma Čengić
19 god
Bijeli pojas
Karate Klub Champion

Kumite | Kadeti | Ž | -47 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Zana Barjaktarević
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Nađa Tomanović
17 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Andjela Ivanovic
19 god
Oranž pojas
Gorstak

Sara Sdiković
19 god
Zeleni pojas
Holidey

Ajla Kos
18 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH

Kumite | Juniori (16-18) | M | -55 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Milisav Bulatovic
20 god
Crni pojas 1.DAN
Gorstak

Dusan Todorovic
18 god
Crni pojas 1.DAN
Gorstak

Nikola Lazović
20 god
Crni pojas 1.DAN
Beogradski karate savez

Arlind Selmanaj
19 god
Crni pojas 1.DAN
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

David Radinović
17 god
Braon pojas
ENERGIJA

Aleksandar Acika Radoičićć
19 god
Braon pojas
VUKOVI

Kumite | Juniori (16-18) | M | -61 kg / Prijavljenih takmičara: 11
Nemanja Mikulić
19 god
Braon pojas
Karate Klub Bijela

Matija Bojić
19 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Stefan Samardžić
20 god
Plavi pojas
Šotokan tim

Milisav Bulatovic
20 god
Crni pojas 1.DAN
Gorstak

LAZAR MADŽAROVIĆ
17 god
Plavi pojas
Karate klub Kondor

albin Merovci
21 god
Crni pojas 1.DAN
Klubi i Karatesë "Mitrovica"

Arlind Selmanaj
19 god
Crni pojas 1.DAN
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Adel Karahasanovic
20 god
Braon pojas
Karate klub Sambon

Andelic Nijaz
20 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH

Albinot Selmani
20 god
Crni pojas 1.DAN
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

MARKO BOBAN
19 god
Braon pojas
Regija Hercegovina

Kumite | Juniori (16-18) | M | -68 kg / Prijavljenih takmičara: 11
Dalibor Španjević
20 god
Crni pojas 1.DAN
Onogost

Lazar tadić
19 god
Crni pojas 1.DAN
Onogost

Lazar Kosović
20 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kadro Molabećiri
21 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub "Albulena" Ulcinj

Aurel Pulaj
18 god
Braon pojas
KARATE KAMZA

Imran Pozder
20 god
Crni pojas 1.DAN
Grbavica sarajevo

Emrah Dragolj
20 god
Oranž pojas
Holidey

NIKOLA DAMJANOVIĆ
19 god
Braon pojas
Regija Hercegovina

MILJENKO SABLJIĆ
20 god
Braon pojas
Regija Hercegovina

Burim Baruti
20 god
Crni pojas 1.DAN
Klubi i Karatesë "Mitrovica"

Afan Zukić
21 god
Bijeli pojas
Karate Klub Champion

Kumite | Juniori (16-18) | M | -76 kg / Prijavljenih takmičara: 8
Kristijan Božić
20 god
Crni pojas 1.DAN
Onogost

Luka Popovic
20 god
Crni pojas 1.DAN
BRATSTVO

Vasilije Micunovic
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Albert Rudović
20 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Dražen Žižić
21 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Dražen Đorojević
19 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Elsan Kolić
20 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Lazar Ćosić
19 god
Plavi pojas
Beogradski karate savez

Kumite | Juniori (16-18) | M | +76 kg / Prijavljenih takmičara: 8
Nemanja Jovović
20 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Lazar Potpara
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Nikola Bulatovic
20 god
Zeleni pojas
Gorstak

Andrej Bubanja
21 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub BUDVA

Melos Gashi
20 god
Crni pojas 1.DAN
Klubi i Karatesë "kampioni"

David Gavrilović
21 god
Braon pojas
Beogradski karate savez

FRANKO MILJKO
19 god
Braon pojas
Regija Hercegovina

Eldar Talović
20 god
Bijeli pojas
Karate Klub Champion

Kumite | Juniori (16-18) | Ž | +59 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Anisa Salagic
19 god
Plavi pojas
Karate klub Buducnost

Magdalena Potpara
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Jadran

Lana Pejović
19 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

SARA RASPUDIĆ
18 god
Braon pojas
Regija Hercegovina

Nikolina Špilek
18 god
Plavi pojas
Zagrebački karate savez

Lejla Kabasi
21 god
Bijeli pojas
Karate Klub Champion

Kumite | Juniori (16-18) | Ž | -59 kg / Prijavljenih takmičara: 8
Milica Radunovic
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Sara Raković
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Jovana Mijušković
20 god
Crni pojas 1.DAN
Onogost

Nikolina Popović
20 god
Plavi pojas
Beogradski karate savez

Ana Sinković
19 god
Braon pojas
PORTO TOLERO

Nejla Mujkovic
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Sambon

Katarina Lazarević
19 god
Plavi pojas
Beogradski karate savez

IVONA ĆORIĆ
20 god
Braon pojas
Regija Hercegovina

Kumite | Juniori (16-18) | Ž | -53 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Nikolina Čučak
18 god
Braon pojas
ENERGIJA

ANAMARIJA BORAS
17 god
Plavi pojas
Regija Hercegovina

Lolita Lana Ivaković
18 god
Braon pojas
Karate klub Obi Kaštela

Kumite | Seniori 18+ | M | -60 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Elvir Isljamović
21 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Driton Halimi
21 god
Braon pojas
Fati Tetovo

Denis Huremović
22 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Albinot Selmani
20 god
Crni pojas 1.DAN
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Eldin Hajdarpašić
33 god
Bijeli pojas
Karate Klub Champion

Kumite | Seniori 18+ | M | -67 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Mladen Stanković
25 god
Braon pojas
Beogradski karate savez

Luka Kondić
24 god
Braon pojas
Zagrebački karate savez

Armend Smajli
22 god
Crni pojas 1.DAN
Klubi i Karatesë "Mitrovica"

Kumite | Seniori 18+ | M | -75 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Stefan Gojčević
24 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Elvir Isljamović
21 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Nikola Zeljić
23 god
Crni pojas 1.DAN
Univerzitetski Karate Klub Vrbas

MARKO LASIĆ
22 god
Braon pojas
Regija Hercegovina

Kumite | Seniori 18+ | M | -84 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Ivan Žižić
21 god
Crni pojas 1.DAN
Onogost

Miljan Cicmil
22 god
Crni pojas 1.DAN
Onogost

Amer Varajic
26 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Sambon

Tarik Rišljan
24 god
Crni pojas 3.DAN
Holidey

Dženan Čaušević
33 god
Bijeli pojas
Karate Klub Champion

Kumite | Seniori 18+ | M | +84 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Nikola Vuletic
23 god
Crni pojas 1.DAN
BRATSTVO

Predrag Smolović
24 god
Crni pojas 1.DAN
Onogost

Lion Zmali
21 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KAMZA

Miloš Dejanović
25 god
Crni pojas 1.DAN
Univerzitetski Karate Klub Vrbas

DAVID ČULJAK
21 god
Crni pojas 1.DAN
Regija Hercegovina

Kumite | Seniori 18+ | Ž | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 3
IRIS ĆORIĆ
22 god
Crni pojas 1.DAN
Regija Hercegovina

KATARINA SUŠAC
23 god
Crni pojas 1.DAN
Regija Hercegovina

ADELISA KARAHODZA
22 god
Braon pojas
KARATE KLUB "SPECIJAL" BIH

Kumite | Seniori 18+ | Ž | -55 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Jovana Strujić
22 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub "RIS"

Albulena Gervalla
22 god
Crni pojas 1.DAN
Kubi i Karatesë "As Prishtina"

ANĐELA SOLDO
24 god
Crni pojas 1.DAN
Regija Hercegovina

Kumite | Seniori 18+ | Ž | -61 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Jovana Strujić
22 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub "RIS"

Dijana Ćirović
22 god
Braon pojas
KK POTOCI

Ana Sinković
22 god
Braon pojas
PORTO TOLERO

Albulena Gervalla
22 god
Crni pojas 1.DAN
Kubi i Karatesë "As Prishtina"

Lejla Kabaši
33 god
Bijeli pojas
Karate Klub Champion

Kumite | Seniori 18+ | Ž | -68 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Diellëza Rama
22 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Sofija Simović
23 god
Braon pojas
Beogradski karate savez

Sumejja Sejto
27 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Sambon

IVANA GALIĆ
24 god
Crni pojas 1.DAN
Regija Hercegovina

Dina Mahmud
33 god
Bijeli pojas
Karate Klub Champion

Kumite | Seniori 18+ | Ž | +68 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Vasilisa Bujić
23 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Stefani Krešić
22 god
Crni pojas 2.DAN
KARATE KLUB ""DO"" TUZLA

Kate | 2013 i mladji 1.nivo | M / Prijavljenih takmičara: 7
Lazar Popovic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Lazar Abramović
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Omar Durović
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

ALEKSA RIHA
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Balša Vuksanović
9 god
Žuti pojas
Karate Klub BUDVA

Relja Nikolić
9 god
Žuti pojas
Karate Klub BUDVA

Ajlin Pašalić
9 god
Oranž pojas
Respect Sarajevo

Kate | 2013 i mladji 1.nivo | Ž / Prijavljenih takmičara: 5
Hana Micunovic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Itana Badnjar
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Milica Ognjanović
10 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Martina Vuksanović
9 god
Žuti pojas
Karate Klub BUDVA

Ajlin Pašalić
9 god
Oranž pojas
Respect Sarajevo

Kate | 2013 i mladji Apsolutna | M / Prijavljenih takmičara: 3
Jakov Cupara
10 god
Oranž pojas
KK POTOCI

Rodoljub Timotijević
10 god
Oranž pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Lazar Popovic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Kate | 2013 i mladji Apsolutna | Ž / Prijavljenih takmičara: 2
Itana Badnjar
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Dunja Rajković
10 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Kate | 2012 - 1.NIVO | M / Prijavljenih takmičara: 22
Dušan Božović
11 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Nikola Cenić
11 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Cimur Trofimenko
10 god
Oranž pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Vladimir Ilievski
10 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Rejan Hardolli
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Luka Konatar
10 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Edonis Kraja
11 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Tarik Nikezić
10 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Arsenije Burić
10 god
Žuti pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Benjamin Mehović
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Bogdan Grupković
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Mladjan Ramovic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Aleksa Krapović
10 god
Žuti pojas
Karate Klub BUDVA

Mateja Milić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Luka Barjaktarović
10 god
Žuti pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Ajlan Durović
11 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Stanislav Mirin
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Zlatan Osmanagić
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

ANDRIJA IVANOVIĆ
11 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Jakov Mumin
10 god
Žuti pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Samid Šutović
11 god
Žuti pojas
Hajla

Cazim Djelosevic
11 god
Bijeli pojas
KK Albu

Kate | 2012 - 1.NIVO | Ž / Prijavljenih takmičara: 9
Marta Marsenic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Djikanovic Lana
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Staša Petranović
11 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Lana Prelević
10 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

JOVANA VUKOVIĆ
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

ANĐELKA POPOVIĆ
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Kristina Anakijevska
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Nađa Šćekić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Ksenija Knežević
11 god
Bijeli pojas
KK Albu

Kate | 2012 - Apsolutna | M / Prijavljenih takmičara: 7
Dušan Božović
11 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Amar Čobović
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Mehmed Nikezić
11 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Đorđe Jakovljević
10 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Danilo Mrdak
10 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Mladjan Ramovic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Mark Ciganok
10 god
Plavi pojas
Karate Klub BUDVA

Kate | 2012 - Apsolutna | Ž / Prijavljenih takmičara: 3
ANASTASIJA STANIŠIĆ
11 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

Zerina Ličina
11 god
Braon pojas
Karate klub Jedinstvo

Alina Bracić
10 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Kate | 2011 - 1.nivo | M / Prijavljenih takmičara: 13
Amar Čobović
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Lazar Žerajić
11 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Vladan Bracović
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Dario Šćekić
11 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Dimitrije Krković
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Zoran Pandurov
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Vasilije Milić
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Hristijan Zaov
12 god
Oranž pojas
Karate klub "Iskra"

Branko Martinović
11 god
Oranž pojas
Karate Klub BUDVA

Draško Martinović
12 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Adem Asović
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Nihad Muratović
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Antun Sabljić
12 god
Bijeli pojas
Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik

Kate | 2011 - 1.nivo | Ž / Prijavljenih takmičara: 15
Elena Bulajić
11 god
Bijeli pojas
Karate Klub "Podgorica"

Aleksandra Ćetković
11 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Melina Međedović
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Petra Stanjević
11 god
Žuti pojas
Karate Klub BUDVA

Maša Čelebić
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Mija Zanković
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Marija Knežević
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Tamara Grivić
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Sara Drpljanin
12 god
Žuti pojas
Respect Sarajevo

Edna Pašagić
11 god
Žuti pojas
Respect Sarajevo

Iris Solomun
11 god
Bijeli pojas
Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik

Sara Kalač
11 god
Žuti pojas
Hajla

Arlinda Đelošević
11 god
Bijeli pojas
KK Albu

Anabela Dragović
11 god
Bijeli pojas
KK Albu

Tamara Đakonović
12 god
Bijeli pojas
KK Albu

Kate | 2011 - 2.nivo | M / Prijavljenih takmičara: 7
Mihail Ćirković
11 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Lazar Lazovic
12 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Antonio Junković
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Vukan Kanura
12 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Stefan Perović
12 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Lazar Žerajić
11 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Mihailo Sjekloća
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Kate | 2011 - 2.nivo | Ž / Prijavljenih takmičara: 7
Vera Dabanović
11 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Maša Vujošević
12 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Jovana Kuljanin
12 god
Zeleni pojas
Karate Klub BUDVA

Djurdja Todorovic
12 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Nevena Erakovic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Marta Bjelica
12 god
Plavi pojas
Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik

Berina balić
11 god
Žuti pojas
Respect Sarajevo