IV Trofej ISKRA


IV Trofej ISKRA

Informacije


IV Trofej ISKRA

21. Mar 2020.

20. Mar 2020. @ 14:00h (krajnji rok za prijavu)

Sportski i kulturni centar Univerziteta Crne Gore - Studentska L2, Podgorica

Podgorica , Crna Gora

Karate klub "Iskra", Karate savez Crne Gore

Kotizacija: pojedinačno 12 EUR, ekipno 20 EUR


PROPOZICIJE

Satnica : Prijava, uplata i kontrola žrijeba od 8,00 – 9,40 časova

Organizator će pripremiti okvirnu satnicu rasporeda kategorija po tatamijima.

KATE:

Ø Početnici – biće podijeljeni u više grupa. Svi dobijaju učesničke medalje.

Ø I. Nivo - takmičari rade učeničke i predučeničke kate

-      2013 – mogu ponavljati istu katu;

-      2011-2012 – mogu ponavljati katu u svakom 3 krugu (moraju znati 2 kate);

-      2007 – 2010 - mogu ponavljati katu u svakom 4 krugu (moraju znati 3 kate);

Ø II.Nivo - takmičari rade učeničke kate;

Ø III.Nivo – takmičari rade kate po izboru;

Ø Kadeti, juniori – WKF pravila;

Ø Ekipno – bunkai se ne radi.


BORBE:

 • Kadeti –juniori-WKF pravila;
 • 2011 – borba traje 1 min;
 • 2007 -2010– borba traje 1,5 min;
 • Takmičenje se odvija na 5 borilista (u slučaju većeg broja prijava, povećaće se broj tatamija kako bi se ispoštovala inicijalna satnica);


ZAŠTITNA OPREMA:

 •  Svi takmičari su u obavezi nositi propisanu zaštitnu opremu;
 • Svaki takmičar nastupa na sopstvenu odgovornost;
 • Svaki takmičar mora biti uredno registrovan i mora posjedovati adekvatno polisu osiguranja;
 • Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede takmičara, gubitak ili kradju opreme;
 • Treneri su u obavezi na takmičenju nositi adekvatnu sportsku opremu.
 • Svaka ekipa može delegirati sudiju, a organizator zadržava pravo njegovog angažovanja i omogućuje novčanu nagradu. Inostranim sudijama pripada nadoknada u visini od 50,00 €. Inostranim sudima sa evropskom i svjetskom licencom pripada nadoknada u visini od 70,00 €.

.


Kate


Kate | Juniori (16-18) | M | Aps. kat.

Kate | Kata team - Kadeti, Juniori | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | Kadeti 14 -16 | M | Aps. kat.

Kate | 2007-1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2007-2.NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas

Kate | 2007 - APSOLUTNA | M | Aps. kat.

Kate | 2007/2008 | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | Početnici 2007, 2008, 2009 | M | -Bijeli pojas

Kate | 2008 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2008 - 2.NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas

Kate | 2008 - APSOLUTNA | M

Kate | 2009 -1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2009 -2.NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas

Kate | 2009 -APSOLUTNA | M

Kate | 2009/2010 | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | 2010 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2010 - 2.NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas

Kate | 2010 - APSOLUTNA | M

Kate | Početnici 2010, 2011 | M | -Bijeli pojas

Kate | 2011 - 1.nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2011 - 2.nivo | M | Zeleni pojas-Plavi pojas

Kate | 2011 - 3.nivo | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2011/2012 | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | 2012 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2012 - 2.NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas

Kate | Početnici 2012, 2013,2014 | M | -Bijeli pojas

Kate | 2013 - 1.nivo | M | -Žuti pojas

Kate | 2013 - 2.nivo | M | Oranž pojas-Zeleni pojas

Kate | 2013 i mladji | M | Aps. kat.

Kate | 2014 I MLADJI | M | Aps. kat.

Kate | Juniori (16-18) | Ž | Aps. kat.

Kate | Kata team - Kadeti, Juniori | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kate | Kadeti 14 -16 | Ž | Aps. kat.

Kate | 2007-1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2007-2.NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas

Kate | 2007 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.

Kate | 2007/2008 | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kate | Početnici 2007, 2008, 2009 | Ž | -Bijeli pojas

Kate | 2008 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2008 - 2.NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas

Kate | 2008 - APSOLUTNA | Ž

Kate | 2009 -1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2009 -2.NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas

Kate | 2009 -APSOLUTNA | Ž

Kate | 2009/2010 | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kate | 2010 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2010 - 2.NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas

Kate | 2010 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.

Kate | Početnici 2010, 2011 | Ž | -Bijeli pojas

Kate | 2011 - 1.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2011 - 2.nivo | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas

Kate | 2011 - 3.nivo | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2011/2012 | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kate | 2012 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2012 - 2.NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas

Kate | Početnici 2012, 2013,2014 | Ž | -Bijeli pojas

Kate | 2013 - 1.nivo | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2013 - 2.nivo | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas

Kate | 2013 i mladji | Ž | Aps. kat.

Kate | 2014 I MLADJI | Ž | Aps. kat.

Kumite


Kumite | Juniori (16-18) | M | -55 kg

Kumite | Juniori (16-18) | M | -61 kg

Kumite | Juniori (16-18) | M | -68 kg

Kumite | Juniori (16-18) | M | -76 kg

Kumite | Juniori (16-18) | M | +76 kg

Kumite | Kadeti 14 -16 | M | -52 kg

Kumite | Kadeti 14 -16 | M | -57 kg

Kumite | Kadeti 14 -16 | M | -63 kg

Kumite | Kadeti 14 -16 | M | -70 kg

Kumite | Kadeti 14 -16 | M | +70 kg

Kumite | 2007 | M | -40 kg

Kumite | 2007 | M | -45 kg

Kumite | 2007 | M | -50 kg

Kumite | 2007 | M | -55 kg

Kumite | 2007 | M | +55 kg

Kumite | 2008 | M | -35 kg

Kumite | 2008 | M | -40 kg

Kumite | 2008 | M | -45 kg

Kumite | 2008 | M | -50 kg

Kumite | 2008 | M | +50 kg

Kumite | 2009 | M | -30 kg

Kumite | 2009 | M | -35 kg

Kumite | 2009 | M | -40 kg

Kumite | 2009 | M | -45 kg

Kumite | 2009 | M | +45 kg

Kumite | 2010 | M | -30 kg

Kumite | 2010 | M | -35 kg

Kumite | 2010 | M | -40 kg

Kumite | 2010 | M | +40 kg

Kumite | 2011 i mladji | M | -30 kg

Kumite | 2011 i mladji | M | +30 kg

Kumite | Juniori (16-18) | Ž | -48 kg

Kumite | Juniori (16-18) | Ž | -56 kg

Kumite | Juniori (16-18) | Ž | +56 kg

Kumite | Kadeti 14 -16 | Ž | -47 kg

Kumite | Kadeti 14 -16 | Ž | -54 kg

Kumite | Kadeti 14 -16 | Ž | +54 kg

Kumite | 2007 | Ž | -39 kg

Kumite | 2007 | Ž | -44 kg

Kumite | 2007 | Ž | -49 kg

Kumite | 2007 | Ž | +49 kg

Kumite | 2008 | Ž | -33 kg

Kumite | 2008 | Ž | -37 kg

Kumite | 2008 | Ž | -42 kg

Kumite | 2008 | Ž | -47 kg

Kumite | 2008 | Ž | +47 kg

Kumite | 2009 | Ž | -32 kg

Kumite | 2009 | Ž | -36 kg

Kumite | 2009 | Ž | -40 kg

Kumite | 2009 | Ž | +40 kg

Kumite | 2010 | Ž | -30 kg

Kumite | 2010 | Ž | -35 kg

Kumite | 2010 | Ž | +35 kg

Kumite | 2011 i mladji | Ž | +28 kg

Kumite | 2011 i mladji | Ž | -28 kg

Kontakt osobe

Veljko Brnovic

Karatesavezcg@gmail.com

+38267514787


Vuk Žarić

karateiskra@gmail.com

+38267518080


Hoteli

Bilten


Kotizacija

Pojedinačno: 12 €

Ekipno: 20 €

Kate - Pojedinačno

Kate - Ekipno

Kumite - Pojedinačno

Kumite - Ekipno

Ukupno prijava / klubovi / države: 188 / 8 / 3 Ispis

Prijavljeni klubovi

Prijavljeni takmičari

Kate | 2013 i mladji | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Jakov Cupara
10 god
Oranž pojas
KK POTOCI

Kate | 2012 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Amar Čobović
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Djordjije Zejak
11 god
Žuti pojas
Karate klub Omladinac

Vasilije Janjusevic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub "Podgorica"

Kate | 2012 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 6
Nina Radevic
10 god
Bijeli pojas
Karate Klub "Podgorica"

Monika Perisic
10 god
Bijeli pojas
Karate Klub "Podgorica"

Milica Ognjanović
10 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Dunja Rajković
10 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Lana Prelević
10 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Lalovic Andjela
10 god
Bijeli pojas
Karate Klub "Podgorica"

Kate | 2012 - 2.NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Mladen Mašković
11 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Edonis Kraja
11 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2011 - 1.nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Aneta Krejović
11 god
Oranž pojas
KK POTOCI

Ejman Fata Nahhas
11 god
Žuti pojas
Karate klub Omladinac

Vito cerovic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Omladinac

Aleksa Kraljevic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Omladinac

Kate | 2011 - 1.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Sara Zivkovic
11 god
Bijeli pojas
Karate klub Omladinac

Elena Bulajić
11 god
Bijeli pojas
Karate Klub "Podgorica"

Ivana Bulatovic
12 god
Žuti pojas
Karate Klub "Podgorica"

Aleksandra Ćetković
11 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Tara Rudanović
12 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Kate | 2011 - 2.nivo | M | Zeleni pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Dušan Borović
12 god
Zeleni pojas
KK POTOCI

Ognjen Perović
11 god
Žuti pojas
Karate Klub "Podgorica"

Hristijan Zaov
12 god
Oranž pojas
Karate klub "Iskra"

Kate | 2011 - 2.nivo | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Nataša Šubarić
12 god
Zeleni pojas
KK POTOCI

Matea Leovac
11 god
Oranž pojas
KK POTOCI

Kate | 2011 - 3.nivo | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 2
Nataša Šubarić
12 god
Zeleni pojas
KK POTOCI

Visnja Bulatovic
12 god
Žuti pojas
Karate klub Omladinac

Kate | 2010 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Marko Dujovic
13 god
Bijeli pojas
Karate klub Omladinac

Kate | 2010 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Agnesa Kollari
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Nađa Palibrk
12 god
Bijeli pojas
Karate Klub "Podgorica"

Kate | 2010 - 2.NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Vojin Knežević
12 god
Zeleni pojas
KK POTOCI

Miljan Rakočević
12 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Andrej Mašković
12 god
Plavi pojas
Karate Klub "Podgorica"

Aleks Simonović
13 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Matija Lakovic
12 god
Žuti pojas
Karate Klub "Podgorica"

Kate | 2010 - 2.NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Maša Malidžan
13 god
Zeleni pojas
KK POTOCI

Neda Beljkaš
12 god
Zeleni pojas
KK POTOCI

Iva Janjušević
13 god
Žuti pojas
Karate Klub "Podgorica"

Anđela Ognjanović
13 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Kate | 2010 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 2
Maša Malidžan
13 god
Zeleni pojas
KK POTOCI

Neda Beljkaš
12 god
Zeleni pojas
KK POTOCI

Kate | 2009 -1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Njegos Milacic
14 god
Oranž pojas
Karate klub Omladinac

Adam Teplyakov
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Luka Vujović
14 god
Žuti pojas
Karate Klub "Podgorica"

Kate | 2009 -2.NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Andrija DESPOTOVIĆ
14 god
Zeleni pojas
KK POTOCI

Petar Jušković
14 god
Zeleni pojas
Karate Klub "Podgorica"

Miloš Vukčević
14 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Ilija Mijovic
13 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Kate | 2009 -2.NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Lena Lončar
14 god
Zeleni pojas
KK POTOCI

Nikolina Janjušević
13 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Kate | 2009 -APSOLUTNA | Ž / Prijavljenih takmičara: 1
Leonora Vujovic
14 god
Oranž pojas
Karate klub Omladinac

Kate | 2009 -APSOLUTNA | M / Prijavljenih takmičara: 6
Luka Klačar
14 god
Braon pojas
KK POTOCI

Vojin Đačić
14 god
Braon pojas
KK POTOCI

Ivo Bulatovic
14 god
Žuti pojas
Karate klub Omladinac

Maksim Veskovic
13 god
Oranž pojas
Karate klub Omladinac

Helena Popovic
14 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Nikola Stanisic
14 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Kate | 2008 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Armin Lajka
15 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2008 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Vasilisa Miranović
15 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Stefani Selimović
15 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Ksenija Irić
14 god
Oranž pojas
Karate klub "Iskra"

Kate | 2008 - 2.NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Vasilisa Miranović
15 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2008 - 2.NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Armin Lajka
15 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2008 - APSOLUTNA | M / Prijavljenih takmičara: 6
David Rondović
14 god
Plavi pojas
KK POTOCI

Aleksa Vujošević
15 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Đorđe Medojević
15 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Helena Popovic
14 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Nikola Stanisic
14 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Nikola Berilazic
14 god
Oranž pojas
Karate klub Omladinac

Kate | 2008 - APSOLUTNA | Ž / Prijavljenih takmičara: 3
Viktorija Raičević
15 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Katarina Vlahović
14 god
Oranž pojas
Karate klub "Iskra"

Tamara Klisić
14 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Kate | 2007-1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Ksenija Irić
14 god
Oranž pojas
Karate klub "Iskra"

Kate | 2007-2.NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Danilo Bulajić
16 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Dušan Vukčević
15 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Kate | 2007-2.NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Izabela Hakanjin
15 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2007 - APSOLUTNA | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 3
Aleksa Vujošević
15 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Đorđe Medojević
15 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Danilo Kaleski
15 god
Zeleni pojas
Karate klub Omladinac

Kate | 2007 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 3
Viktorija Raičević
15 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Katarina Vlahović
14 god
Oranž pojas
Karate klub "Iskra"

Tamara Klisić
14 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Kate | Kadeti 14 -16 | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Danilo Raonic
16 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Kate | Juniori (16-18) | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 2
Dusan Petrovic
21 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Omladinac

Ilija Jelovac
18 god
Braon pojas
Karate klub Omladinac

Kate | Juniori (16-18) | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Andjela Lapcic
20 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Omladinac

Kate | Početnici 2007, 2008, 2009 | Ž | -Bijeli pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Kristina Ćalasan
14 god
Bijeli pojas
Tigar

Valentina lalić
13 god
Bijeli pojas
Tigar

Kate | Početnici 2010, 2011 | M | -Bijeli pojas / Prijavljenih takmičara: 1
MILORAD CIPOVIC
12 god
Žuti pojas
Karate klub Omladinac

Kate | Početnici 2012, 2013,2014 | M | -Bijeli pojas / Prijavljenih takmičara: 15
Tarik Nikezić
10 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

MAKSIM VUCELJIC
10 god
Žuti pojas
Karate klub Omladinac

Aleksa Matanović
9 god
Bijeli pojas
Tigar

Lazar Zotović
9 god
Bijeli pojas
Tigar

Andrija Čubranović
8 god
Bijeli pojas
Tigar

Matija Čubranović
10 god
Bijeli pojas
Tigar

Balsa Jovovic
9 god
Bijeli pojas
Dukato

Bogdan Tatar
9 god
Bijeli pojas
Dukato

Mihailo Scekic
9 god
Bijeli pojas
Dukato

Filip Ljiljanić
8 god
Bijeli pojas
Dukato

Veljko Brnović
8 god
Bijeli pojas
Dukato

Ilija Matovic
8 god
Bijeli pojas
Dukato

Tarik Dječević
8 god
Bijeli pojas
Dukato

Aleksa Pupović
8 god
Bijeli pojas
Dukato

Matej Miljanić
8 god
Bijeli pojas
Dukato

Kate | Početnici 2012, 2013,2014 | Ž | -Bijeli pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Dunja Matovic
9 god
Bijeli pojas
Dukato

Ksenija Djuričković
9 god
Bijeli pojas
Dukato

Dunja Brajković
8 god
Bijeli pojas
Dukato

Kumite | 2011 i mladji | M | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Veselin Skataric
10 god
Žuti pojas
Karate klub Omladinac

Kumite | 2011 i mladji | M | +30 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Davud Arifaj
11 god
Oranž pojas
Karate klub "Iskra"

Filip Ilincic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Omladinac

Damjan Dragović
12 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Vuk Abramović
11 god
Oranž pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | 2011 i mladji | Ž | +28 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Petra Markovic
12 god
Plavi pojas
Karate klub Omladinac

Kumite | 2010 | M | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Vladimir Raičević
13 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | 2010 | M | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Vojin Knežević
12 god
Zeleni pojas
KK POTOCI

Vuk Vešović
12 god
Žuti pojas
Tigar

Kumite | 2010 | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Jefrim Radulovic
12 god
Žuti pojas
Karate klub Omladinac

Kumite | 2010 | M | +40 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Aleks Simonović
13 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Ivan Dijanić
12 god
Žuti pojas
Karate klub "Iskra"

Pavle Davidović
12 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | 2010 | Ž | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Agnesa Kollari
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2010 | Ž | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Mina Boricic
12 god
Oranž pojas
Karate klub Omladinac

Dijana Šibalić
12 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | 2009 | M | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Vladimir Raičević
13 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Marko Laković
13 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | 2009 | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Nemanja Dragović
13 god
Žuti pojas
Karate klub "Iskra"

Ivan Dijanić
12 god
Žuti pojas
Karate klub "Iskra"

Pavle Davidović
12 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | 2009 | Ž | -32 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Bogdana Bajovic
13 god
Zeleni pojas
Karate klub Omladinac

Teodora Djukanovič
13 god
Oranž pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | 2009 | Ž | -36 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Tara Ćupić
13 god
Žuti pojas
Karate klub "Iskra"

Lena Lončar
14 god
Zeleni pojas
KK POTOCI

Kumite | 2008 | M | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Petar Stojanov
14 god
Žuti pojas
Karate klub "Iskra"

Jusuf Saljiu
14 god
Plavi pojas
Karate klub Omladinac

Branko Lazović
15 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Marko Laković
13 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | 2008 | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Matija Vujadinovic
14 god
Bijeli pojas
Karate klub Omladinac

Kumite | 2008 | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Sergej Pajovic
15 god
Oranž pojas
Karate klub Omladinac

Filip Šoškić
15 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Maksim Jovovic
14 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | 2008 | M | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Stefan Miljanić
15 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | 2008 | M | +50 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Anes Arifaj
14 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Armin Lajka
15 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Lirim Kosumi
14 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2008 | Ž | -33 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Jelena Miladinovic
14 god
Žuti pojas
Karate klub Omladinac

Vasilisa Miranović
15 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2008 | Ž | -42 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Viktorija Vukadinović
15 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | 2008 | Ž | -47 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Una Rakovic
14 god
Plavi pojas
Karate klub Omladinac

Kumite | 2008 | Ž | +47 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Stefani Selimović
15 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2007 | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Balić Alan
15 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | 2007 | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Filip Šoškić
15 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Niksa Zejak
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub "Iskra"

Ognjen Đukanović
15 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Vasilije Irić
16 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | 2007 | M | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Stefan Miljanić
15 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Anes Arifaj
14 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | 2007 | M | +55 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Almir Perović
16 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Simon Simonović
15 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2007 | Ž | -44 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Nadja Boricic
16 god
Braon pojas
Karate klub Omladinac

Izabela Hakanjin
15 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Viktorija Vukadinović
15 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | 2007 | Ž | -49 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Itana Raonic
15 god
Plavi pojas
Karate klub Omladinac

Kumite | 2007 | Ž | +49 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Yllëza Rama
16 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | Kadeti 14 -16 | M | -52 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Balša Vojinović
17 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Marko Milutinovic
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Omladinac

Ognjen Bjelajac
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Omladinac

Petar Radovanović
16 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Vuk Bajovic
16 god
Zeleni pojas
Karate klub Omladinac

Kumite | Kadeti 14 -16 | M | -57 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Emre Saljiu
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Omladinac

Jovan Fatic
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Omladinac

Damjan Gačević
17 god
Braon pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Lazar Lazarevic
17 god
Žuti pojas
Karate klub Omladinac

Kumite | Kadeti 14 -16 | M | -63 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Andrija Danilovic
18 god
Plavi pojas
Karate klub Omladinac

Kumite | Kadeti 14 -16 | M | -70 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Filip Boskovic
17 god
Braon pojas
Karate klub Omladinac

Nemanja Dragaš
17 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | Kadeti 14 -16 | Ž | -47 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Helena Backovic
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Omladinac

Kumite | Kadeti 14 -16 | Ž | -54 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Sara Abramović
18 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | Kadeti 14 -16 | Ž | +54 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Nikolina Djurović
17 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | Juniori (16-18) | M | -55 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Nemanja Simovič
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub "Iskra"

Kumite | Juniori (16-18) | Ž | -56 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Milica Jeknic
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Omladinac

Teodora Bubanja
18 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Sara Abramović
18 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Kate | 2013 - 1.nivo | Ž | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Maja Bulatovic
9 god
Bijeli pojas
Karate Klub "Podgorica"

Kate | 2009/2010 | M | Aps. kat. | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 2
KK POTOCI
 • Luka Klačar
 • Vojin Đačić
 • Andrija DESPOTOVIĆ

Karate Klub "Podgorica"
 • Petar Jušković
 • Miloš Vukčević
 • Ilija Mijovic

Kate | 2009/2010 | Ž | Aps. kat. | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 2
KK POTOCI
 • Maša Malidžan
 • Lena Lončar
 • Neda Beljkaš

Karate Klub "Podgorica"
 • Nikolina Janjušević
 • Iva Janjušević
 • Anđela Ognjanović