42. Karate kup "Oslobodjenja Podgorice"


42. Karate kup "Oslobodjenja Podgorice"

Informacije


42. Karate kup "Oslobodjenja Podgorice"

12. Dec 2021.

11. Dec 2021. @ 19:00h (krajnji rok za prijavu)

Sportski centar "Morača"

Podgorica , Crna Gora

Karate klub "Buducnost"

Kotizacija: pojedinačno 15 EUR, ekipno 25 EUR


PROPOZICIJE

KATE (propozicije/proposition):

6.kyu - teikyoku shodan, teikyoku nidan, teikyoku sandan

5.kyu - teikyoku shodan, teikyoku nidan, teikyoku sandan, hean shodan

4.kyu - teikyoku shodan, hean shodan, hean nidan, hean sandan

3.kyu - hean shodan, hean nidan, hean sandan, hean jodan, hean godan

2.kyu – hean kate, jion, basaidai, empi, kanku dai

1./2.kyu- wkf kate, majstorske kate,

Apsolutni - wkf kate, majstorske kate


VAŽNA NAPOMENA /IMPORTANT NOTE

-Po objavljivanju žrijeba svako brisanje naplaćivaće se dodatnih 10 € / After the draw is announced, each deletion will be charged an additional € 10

-Svaka nova prijava na licu mjesta naplaćivaće se 20 € / Each new registration on the spot will be charged € 20


Kate


Kate | U21 (18-21) 3-5.KYU | M | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | U21 (18-21) Apsolutna | M | Aps. kat.

Kate | U21 | M | Ekipno

Kate | SENIORI 16+ 3-5.KYU | M | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | SENIORI 16+ apsolutna | M | Aps. kat.

Kate | Seniori | M | Ekipno

Kate | Juniori (16 - 18) - Apsolutna | M | Aps. kat.

Kate | Juniori (16 - 18) - 3.-5.KYu | M | Zeleni pojas-Plavi pojas

Kate | Kadeti/Juniori | M | Ekipno

Kate | Kadeti (14-16) 3-5.KYU | M | Oranž pojas-Plavi pojas

Kate | Kadeti (14-16) Apsolutna | M | Aps. kat.

Kate | 2008 - 6.KYU | M | -Žuti pojas

Kate | 2008 - 5.KYU | M | -Oranž pojas

Kate | 2008 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas

Kate | 2008 - 3.KYU | M | -Plavi pojas

Kate | 2008 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2008 - APSOLUTNA | M | Aps. kat.

Kate | 2008/2009 | M | Ekipno

Kate | 2009 - 5.KYU | M | -Oranž pojas

Kate | 2009 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas

Kate | 2009 - 3.KYU | M | -Plavi pojas

Kate | 2009 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2009 - Apsolutna | M | Aps. kat.

Kate | 2009 - 6.KYU | M | -Žuti pojas

Kate | 2010 - 6.KYU | M | -Žuti pojas

Kate | 2010 - 5.KYU | M | -Oranž pojas

Kate | 2010 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas

Kate | 2010 - 3.KYU | M | -Plavi pojas

Kate | 2010 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2010 - APSOLUTNA | M | Aps. kat.

Kate | 2010/2011 | M | Ekipno

Kate | 2011 - 6.KYU | M | -Žuti pojas

Kate | 2011 - 5.KYU | M | -Oranž pojas

Kate | 2011 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas

Kate | 2011 - 3.KYU | M | -Plavi pojas

Kate | 2011 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2011 - Apsolutna | M | Aps. kat.

Kate | 2012 - 6.KYU | M | -Žuti pojas

Kate | 2012 - 5.KYU | M | -Oranž pojas

Kate | 2012 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas

Kate | 2012 - 3.KYU | M | -Plavi pojas

Kate | 2012 - 2.KYU | M | -Braon pojas

Kate | 2012 - Apsolutna | M | Aps. kat.

Kate | 2012/2013 | M | Ekipno

Kate | 2013 - 6.KYU | M | -Žuti pojas

Kate | 2013 - 5.KYU | M | -Oranž pojas

Kate | 2013 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas

Kate | 2013 - 3.KYU | M | -Plavi pojas

Kate | 2014 I MLADJI - 6.KYU | M | -Žuti pojas

Kate | 2014 I MLADJI - 5.KYU | M | -Oranž pojas

Kate | 2014 I MLADJI - 4.KYU | M | -Zeleni pojas

Kate | U21 (18-21) 3-5.KYU | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | U21 (18-21) Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Kate | U21 | Ž | Ekipno

Kate | SENIORI 16+ 3-5.KYU | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | SENIORI 16+ Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Kate | Seniori | Ž | Ekipno

Kate | Juniori (16 - 18) - Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Kate | Juniori (16 - 18) - 3.-5.KYu | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas

Kate | Kadeti/Juniori | Ž | Ekipno

Kate | Kadeti (14-16) 3-5.KYU | Ž | Oranž pojas-Plavi pojas

Kate | Kadeti (14-16) Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Kate | 2008 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2008 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2008 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas

Kate | 2008 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas

Kate | 2008 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2008 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.

Kate | 2008/2009 | Ž | Ekipno

Kate | 2009 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2009 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2009 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas

Kate | 2009 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas

Kate | 2009 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2009 - Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Kate | 2010 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2010 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2010 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas

Kate | 2010 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas

Kate | 2010 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2010 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.

Kate | 2010/2011 | Ž | Ekipno

Kate | 2011 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2011 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2011 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas

Kate | 2011 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas

Kate | 2011 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2011 - Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Kate | 2012 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2012 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2012 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas

Kate | 2012 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas

Kate | 2012 - 2.KYU | Ž | -Braon pojas

Kate | 2012 - Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Kate | 2012/2013 | Ž | Ekipno

Kate | 2013 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2013 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2013 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas

Kate | 2013 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas

Kate | 2014 I MLADJI - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2014 I MLADJI - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2014 I MLADJI - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas

Kumite


Kumite | Seniori | M | -60 kg

Kumite | Seniori | M | -67 kg

Kumite | Seniori | M | -75 kg

Kumite | Seniori | M | -84 kg

Kumite | Seniori | M | +84 kg

Kumite | U21 | M | -60 kg

Kumite | U21 | M | -67 kg

Kumite | U21 | M | -75 kg

Kumite | U21 | M | -84 kg

Kumite | U21 | M | +84 kg

Kumite | Juniori | M | -55 kg

Kumite | Juniori | M | -61 kg

Kumite | Juniori | M | -68 kg

Kumite | Juniori | M | -76 kg

Kumite | Juniori | M | +76 kg

Kumite | Kadeti | M | -52 kg

Kumite | Kadeti | M | -57 kg

Kumite | Kadeti | M | -63 kg

Kumite | Kadeti | M | -70 kg

Kumite | Kadeti | M | +70 kg

Kumite | 2008 | M | -40 kg

Kumite | 2008 | M | -45 kg

Kumite | 2008 | M | -50 kg

Kumite | 2008 | M | -55 kg

Kumite | 2008 | M | +55 kg

Kumite | 2009 | M | -37 kg

Kumite | 2009 | M | -42 kg

Kumite | 2009 | M | -47 kg

Kumite | 2009 | M | -52 kg

Kumite | 2009 | M | +52 kg

Kumite | 2010 | M | -35 kg

Kumite | 2010 | M | -40 kg

Kumite | 2010 | M | -45 kg

Kumite | 2010 | M | -50 kg

Kumite | 2010 | M | +50 kg

Kumite | 2011 | M | -30 kg

Kumite | 2011 | M | -35 kg

Kumite | 2011 | M | -40 kg

Kumite | 2011 | M | -45 kg

Kumite | 2011 | M | +45 kg

Kumite | 2012 | M | -26 kg

Kumite | 2012 | M | -30 kg

Kumite | 2012 | M | -34 kg

Kumite | 2012 | M | -38 kg

Kumite | 2012 | M | +38 kg

Kumite | Seniori | Ž | -50 kg

Kumite | Seniori | Ž | -55 kg

Kumite | Seniori | Ž | -61 kg

Kumite | Seniori | Ž | -68 kg

Kumite | Seniori | Ž | +68 kg

Kumite | U21 | Ž | -50 kg

Kumite | U21 | Ž | -55 kg

Kumite | U21 | Ž | -61 kg

Kumite | U21 | Ž | -68 kg

Kumite | U21 | Ž | +68 kg

Kumite | Juniori | Ž | -48 kg

Kumite | Juniori | Ž | -53 kg

Kumite | Juniori | Ž | -59 kg

Kumite | Juniori | Ž | +59 kg

Kumite | Kadeti | Ž | -47 kg

Kumite | Kadeti | Ž | -54 kg

Kumite | Kadeti | Ž | +54 kg

Kumite | 2008 | Ž | -39 kg

Kumite | 2008 | Ž | -44 kg

Kumite | 2008 | Ž | -49 kg

Kumite | 2008 | Ž | -54 kg

Kumite | 2008 | Ž | +54 kg

Kumite | 2009 | Ž | -35 kg

Kumite | 2009 | Ž | -40 kg

Kumite | 2009 | Ž | -45 kg

Kumite | 2009 | Ž | -45 kg

Kumite | 2009 | Ž | -50 kg

Kumite | 2009 | Ž | +50 kg

Kumite | 2010 | Ž | -32 kg

Kumite | 2010 | Ž | -36 kg

Kumite | 2010 | Ž | -40 kg

Kumite | 2010 | Ž | -44 kg

Kumite | 2010 | Ž | +44 kg

Kumite | 2011 | Ž | -30 kg

Kumite | 2011 | Ž | -34 kg

Kumite | 2011 | Ž | -37 kg

Kumite | 2011 | Ž | -40 kg

Kumite | 2011 | Ž | +40 kg

Kumite | 2012 | Ž | -28 kg

Kumite | 2012 | Ž | -32 kg

Kumite | 2012 | Ž | -36 kg

Kumite | 2012 | Ž | +36 kg

Kontakt osobe

Rajko Vujošević

karatebuducnost@t-com.me

+38269012171


Hoteli

info - Rajko Vujošević

Podgorica

karatebuducnost@t-com.me

+38269012171


Bilten


Kotizacija

Pojedinačno: 15 €

Ekipno: 25 €

Generalni poredak

Klub Zlatne Srebrne Bronzane
Karate klub Bar 33 37 37
Karate klub Buducnost 20 6 11
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" 18 16 15
Gorstak 18 5 6
Ks ZeDo kantona 16 14 14
KARATE KLUB ŠIBENIK 1066 8 5 5
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova" 8 3 1
Karate Klub "Stari Grad" Budva 7 7 4
Karate Club Rei 6 5 11
Karate Klub Fokus Niksic 6 3 4
Karate klub "Vukovi" 5 0 2
Karate Klub Bijela 4 2 10
Karate klub Borac 4 1 1
Karate klub Bjelopoljac 3 4 11
Omladinski karate klub Mawashi 2015 3 4 8
Onogost 2 3 5
Karate klub Sampion Niksic 2 3 3
Szarvas 2 3 1
Karate klub Jedinstvo 2 2 15
Karate klub Peking 2 0 1
Karate klub SEIKEN 1 4 7
Karate Klub "Podgorica" 1 2 4
Karate klub Junior 1 2 2
karate Klub "OLIMP" 1 2 0
Karate Klub BUDVA 1 1 2
Omladinski karate klub Mawashi 1 1 1
Karate Klub Samuraj 1 1 1
Karate klub "Morača" 1 1 0
Šotokan tim 1 0 2
Klubi i Karatese Kosovari 1 0 2
Karate klub Risan 0 5 5
Karate klub Kondor 0 4 11
Клуб Борилачких Спортова требиње 0 4 7
Karate klub Bregava Stolac 0 2 2
KARATE KLUB "JION" 0 2 1
Bosna 0 0 1
Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić 0 0 1

Kate - Pojedinačno

Kate | U21 (18-21) 3-5.KYU | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001468 Klara Drobnjak Karate klub Peking

Kate | SENIORI 16+ 3-5.KYU | M | Zeleni pojas-Braon pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004927 Mato Kankaraš Karate klub Peking

Kate | U21 (18-21) Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000827 Mila Mrakovic Karate klub Buducnost
2. WKF004987 Semina Keleštura Ks ZeDo kantona
3. MNE000864 Masa Djukanovic Karate klub Buducnost
3. MNE000856 Dzena Canovic Karate klub Buducnost

Kate | SENIORI 16+ 3-5.KYU | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001221 Danica Radovanović Karate klub Buducnost
2. MNE003932 Jelena Risteljić Karate klub Risan
3. MNE001468 Klara Drobnjak Karate klub Peking

Kate | SENIORI 16+ Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004944 Leonora Jakić Ks ZeDo kantona
2. MNE000827 Mila Mrakovic Karate klub Buducnost
3. MNE000864 Masa Djukanovic Karate klub Buducnost

Kate | Juniori (16 - 18) - Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004329 Krstina Jovanović Karate klub Borac
2. WKF005021 Bojana Šibalić Karate klub Borac
3. WKF004987 Semina Keleštura Ks ZeDo kantona
3. MNE001221 Danica Radovanović Karate klub Buducnost

Kate | Juniori (16 - 18) - 3.-5.KYu | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001220 Anđela Milić Karate klub Buducnost
2. MNE001230 Marija Jovanović Karate klub Buducnost
3. MNE004033 Bojana Moračanin Karate klub Jedinstvo

Kate | 2013 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001688 Sofia Popovic Karate klub Buducnost
2. MNE004181 Petra Kovačević Karate klub SEIKEN
3. MNE003897 Nerma Sijarić Karate klub Bar
3. MNE004095 Isidora Bracić Karate klub Bar

Kate | 2013 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003254 Martina Vuksanović Karate Klub BUDVA
2. MNE003882 Andrea Ćorović Karate Klub "Stari Grad" Budva
3. MNE003895 Sara Stamenković Karate klub Bar
3. MNE003735 Katarina Novakovic Karate klub Buducnost

Kate | 2013 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004964 Dželila Zahirović Ks ZeDo kantona
2. MNE003942 Sofija Kordić Karate klub Risan
3. MNE003930 Helena Dabižinović Karate klub Risan
3. MNE004299 Monika Dulovic Gorstak

Kate | 2013 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003878 Nina Krulj Karate klub Buducnost
2. MNE003795 Naira Pelinku KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE001658 Itana Badnjar Karate klub Bar
3. MNE001676 Hana Micunovic Karate klub SEIKEN

Kate | 2014 I MLADJI - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003902 Mona Desančić Karate klub Bar
2. MNE004086 Maša Masoničić Karate klub Bar
3. MNE004296 Jana Jovanovic Gorstak
3. MNE003724 Lorena Pajović Karate klub Junior

Kate | 2014 I MLADJI - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003893 Mia Bulatović Karate klub Bar
2. MNE004096 Zulejha Murati Karate klub Bar
3. MNE003903 Daša Desančić Karate klub Bar

Kate | 2014 I MLADJI - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003892 Ana Pavlović Karate klub Bar
2. MNE003722 Stefani Đuković Karate klub Bar

Kate | 2012 - Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003905 Ksenija Knezevic Karate klub Bar
2. MNE001940 Staša Petranović Karate klub Bar
3. MNE001646 Alina Bracić Karate klub Bar
3. MNE001168 Zerina Ličina Karate klub Jedinstvo

Kate | 2012 - 2.KYU | Ž | -Braon pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004983 Amna Đerzić Ks ZeDo kantona
2. MNE003905 Ksenija Knezevic Karate klub Bar
3. MNE003303 Nađa Šćekić Karate klub Bar
3. MNE003716 Srna Obradović Karate klub Bar

Kate | 2012 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003904 Hana Lukolić Karate klub Bar
2. WKF004952 Berina Zajimović Ks ZeDo kantona
3. MNE004093 Galina Čekrizova Karate klub Bar
3. MNE003121 Kristina Anakijevska Karate klub Bar

Kate | 2012 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004195 Lara Savovi' Karate klub Junior
2. MNE003898 Katarina Radojević Karate klub Bar
3. MNE002871 IVA VUKČEVIĆ Karate klub Kondor
3. MNE004458 Isidora Boljevic Karate klub Kondor

Kate | 2012 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003127 ANĐELKA POPOVIĆ Karate Klub Bijela
2. WKF005052 Danina Rexhepi karate Klub "OLIMP"
3. WKF003963 LENA KRUNIĆ Клуб Борилачких Спортова требиње
3. MNE003792 Leonisa Zeqiri KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2012 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001719 Nina Radevic Karate Klub "Podgorica"
2. MNE004802 Nikolina Ilić Karate klub Junior
3. MNE004665 Ena Popovic Karate Klub Bijela
3. MNE005001 Daria Korać Karate klub Jedinstvo

Kate | Kadeti (14-16) Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004328 Sava Jovanović Karate klub Borac
2. MNE000404 Arijana Kočan Karate klub Bar
3. MNE000852 Mia Ramovic Karate klub Buducnost
3. MNE000539 Nikoleta Markolović Karate klub Bar

Kate | Kadeti (14-16) 3-5.KYU | Ž | Oranž pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000515 Yllëza Rama KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE000558 Lana Subotić Karate klub Risan
3. WKF004957 Lejla Ćurić Karate klub Bjelopoljac
3. MNE005084 Nadja Gojačanin Karate Klub BUDVA

Kate | 2011 - Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000631 Nađa Knežević Karate klub Bar
2. WKF004978 Emina Bajrić Ks ZeDo kantona
3. WKF005010 Merjem Glavić Ks ZeDo kantona

Kate | 2011 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004300 Tasa Scepanovic Gorstak
2. MNE004176 Milica Djuranovic Karate Klub "Podgorica"
3. MNE001708 Aleksandra Ćetković Karate Klub "Podgorica"
3. WKF003977 EMA BODIROGA Клуб Борилачких Спортова требиње

Kate | 2011 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001965 Kosara Odalović Omladinski karate klub Mawashi 2015
2. MNE003798 Emira Gjonoviq KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE004036 Nija Rovčanin Karate klub Jedinstvo
3. MNE004902 Nina Rabrenović Karate klub Jedinstvo

Kate | 2011 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004979 Ajna Selimović Ks ZeDo kantona
2. WKF004980 Dženet Džinić Ks ZeDo kantona
3. MNE003727 Andja Koprivica Karate klub Buducnost
3. MNE001784 Jana Krivokapić Karate klub SEIKEN

Kate | 2011 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004952 Berina Zajimović Ks ZeDo kantona
2. WKF005010 Merjem Glavić Ks ZeDo kantona
3. MNE003886 Teodora Ćorović Karate Klub "Stari Grad" Budva
3. MNE003036 Maša Čelebić Karate klub Bar

Kate | 2011 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004978 Emina Bajrić Ks ZeDo kantona
2. MNE001942 Melina Međedović Karate klub Bar
3. MNE001879 Petra Blagojevic Karate klub Jedinstvo

Kate | 2010 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001764 Ina Ramovic Karate klub Buducnost
2. MNE001943 Lana Stanković Karate klub Bar

Kate | 2010 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005019 Sara Jojić Karate klub Borac
2. MNE003886 Teodora Ćorović Karate Klub "Stari Grad" Budva
3. WKF004757 Nejla Kurtović Karate klub Bjelopoljac
3. MNE000559 Sofija Malešević Karate klub Risan

Kate | 2010 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004053 Nina Pešić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE004032 Andrijana Moračanin Karate klub Jedinstvo
3. MNE000455 Ajla Dodić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. WKF004757 Nejla Kurtović Karate klub Bjelopoljac

Kate | 2010 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000478 Agnesa Kollari KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE000652 Martina Dabović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE003914 Vesna Anđušić Karate klub Kondor
3. MNE004906 SIMONA DAVIDOVIĆ Karate klub Kondor

Kate | 2010 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004302 Aleksandra Visnjic Gorstak
2. WKF005025 Asija Osmanović Karate klub Bregava Stolac
3. MNE000299 Iva Janjušević Karate Klub "Podgorica"
3. MNE001718 Nađa Palibrk Karate Klub "Podgorica"

Kate | 2010 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000410 Lejla Duraković Karate klub Bar
2. MNE001764 Ina Ramovic Karate klub Buducnost

Kate | 2009 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003030 Elena Dacić Karate klub Bar
2. MNE000652 Martina Dabović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE000651 Ivana Dabović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2009 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005009 Ena Karadžehenemović Ks ZeDo kantona
2. MNE003899 Elizabeta Capenko Karate klub Bar
3. MNE003146 Helena Grgurović Karate Klub "Stari Grad" Budva
3. MNE000560 Jelena Samardžić Karate klub Risan

Kate | 2009 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004982 Emina Mela Mehanović Ks ZeDo kantona
2. WKF005008 Emina Deljkić Ks ZeDo kantona
3. WKF004757 Nejla Kurtović Karate klub Bjelopoljac
3. MNE003786 Era Avdiu KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2009 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004301 Andrea Bojic Gorstak
2. MNE004303 Tamara Visnjic Gorstak
3. MNE004566 Nevena Savić Karate klub Risan
3. MNE004450 Nika Paunovic Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kate | 2009 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004968 Armina Ridžal Ks ZeDo kantona
2. MNE000569 Katarina Janković KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE004037 Rebeka Rovčanin Karate klub Jedinstvo

Kate | 2009 - Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000721 Lana Čormaković Karate Klub "Stari Grad" Budva
2. MNE000412 Ajla Berjašević Karate klub Bar
3. MNE000727 Nina Pešić Karate Klub "Stari Grad" Budva
3. WKF004968 Armina Ridžal Ks ZeDo kantona

Kate | 2008 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000727 Nina Pešić Karate Klub "Stari Grad" Budva
2. MNE000721 Lana Čormaković Karate Klub "Stari Grad" Budva
3. MNE004084 Laura Rajšić Karate klub Bar

Kate | 2008 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000852 Mia Ramovic Karate klub Buducnost
2. WKF004948 Iva Pavlović Ks ZeDo kantona
3. WKF004972 Lamija Klokić Ks ZeDo kantona
3. WKF005057 Sara Sukranli Bosna

Kate | 2008 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000891 Elda Kurtović Karate Club Rei
2. MNE000976 Ena Hodžić Karate Club Rei
3. MNE001964 Jaredić Zoja Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kate | 2008 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000874 Vasilisa Miranović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE000865 Masa Jovicevic Karate klub Buducnost

Kate | 2008 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001935 Tea Tešović Karate Klub "Stari Grad" Budva
2. MNE004076 Alisa Kisličenko Karate klub Bar
3. MNE000950 Stefani Selimović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2008 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000729 Teodora Gracun Karate Klub "Stari Grad" Budva
2. MNE004841 Amira Ayupova Karate klub Bar

Kate | 2008 - 6.KYU | M | -Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000973 Armin Gurzaković Karate Club Rei
2. MNE000563 Milan Vukasović Karate klub Risan
3. MNE001186 Vuk Papović Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kate | 2008 - 5.KYU | M | -Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000456 Leid Hodžić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2008 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000896 Edon Emsha Karate Club Rei

Kate | 2008 - 3.KYU | M | -Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000897 Mustafa Adzemović Karate Club Rei

Kate | 2008 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000449 Armin Lajka KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2008 - APSOLUTNA | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000635 Benjamin Aljošević Karate klub Bar
2. MNE000375 Aleksa Šćekić Karate klub Bar
3. WKF004322 Đorđe Paunović Karate klub Borac

Kate | Kadeti (14-16) Apsolutna | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000023 Aleksa Janjić Karate klub Bar
2. MNE000385 Ajsel Gerschwitz Karate klub Bar

Kate | U21 (18-21) Apsolutna | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000826 Filip Bakic Karate klub Buducnost

Kate | Juniori (16 - 18) - Apsolutna | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000376 Nikola Milić Karate klub Bar

Kate | SENIORI 16+ apsolutna | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005018 Savo Skitnja Karate klub Borac

Kate | Kadeti (14-16) 3-5.KYU | M | Oranž pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000973 Armin Gurzaković Karate Club Rei
2. MNE004682 Davor Sebek Karate klub "Morača"

Kate | 2014 I MLADJI - 6.KYU | M | -Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004286 Nikola Vlahovic Gorstak
2. MNE004287 Ognjen Bojic Gorstak
3. MNE004565 Filip Radojević Karate klub Jedinstvo
3. MNE004451 Niksa Paunovic Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kate | 2014 I MLADJI - 4.KYU | M | -Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003916 Milovan Jankovic Gorstak
2. MNE003900 Arijan Zoranić Karate klub Bar
3. MNE004070 Erol Gusinjac Karate klub Bar
3. MNE004565 Filip Radojević Karate klub Jedinstvo

Kate | 2014 I MLADJI - 5.KYU | M | -Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003870 Aleksa Krstajic Karate klub Buducnost
2. MNE003883 Đorđe Šuleić Karate Klub "Stari Grad" Budva
3. MNE004110 Vuk Bojovic Gorstak
3. MNE004564 Vladimir Konatar Karate klub Jedinstvo

Kate | 2012 - Apsolutna | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001766 Mladjan Ramovic Karate klub Buducnost
2. MNE002202 Mark Ciganok Karate Klub BUDVA
3. MNE001667 Vladimir Ilievski Karate klub Bar
3. MNE002514 Ajlan Durović Karate klub Bar

Kate | 2012 - 6.KYU | M | -Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004289 Balsa Scepanovic Gorstak
2. MNE004448 Kosta Jovanovic Omladinski karate klub Mawashi 2015
3. MNE001751 Memin Gurzaković Karate Club Rei
3. MNE004792 Aleksa Kovač Karate klub Junior

Kate | 2012 - 5.KYU | M | -Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004975 Kemil Čantić Karate Klub "Stari Grad" Budva
2. WKF004961 Muhamed Šunje Karate klub Bjelopoljac
3. MNE003896 Vuk Spaić Karate klub Bar
3. WKF004966 Hamza Zahirović Ks ZeDo kantona

Kate | 2012 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001810 Edonis Kraja KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE000442 Amar Čobović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE001778 Bogdan Boljević Karate klub SEIKEN
3. MNE001816 Rejan Hardolli KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2012 - 3.KYU | M | -Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001766 Mladjan Ramovic Karate klub Buducnost
2. MNE001815 Luka Konatar KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE003029 Mateja Milić Karate klub Bar
3. MNE004732 Orhan Alomerović Karate klub Bar

Kate | 2012 - 2.KYU | M | -Braon pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000716 Branko Zenović Karate klub SEIKEN
2. MNE001647 Benjamin Mehović Karate klub Bar
3. MNE001648 Bogdan Grupković Karate klub Bar

Kate | 2013 - 3.KYU | M | -Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001765 Lazar Popovic Karate klub Buducnost
2. MNE004094 Gleb Voroninskis Karate klub Bar
3. MNE003721 Alexander Okulov Karate klub Bar
3. MNE004091 Andrija Barjaktarović Karate klub Bar

Kate | 2013 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004063 Vujo Ivanišević Karate klub Bar
2. MNE004077 Aleksa Đukić Karate klub Bar
3. MNE004563 Bogdan Konatar Karate klub Jedinstvo
3. MNE002518 Omar Durović Karate klub Bar

Kate | 2013 - 5.KYU | M | -Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003883 Đorđe Šuleić Karate Klub "Stari Grad" Budva
2. MNE003877 Nikola Petanovic Karate klub Buducnost
3. WKF004965 Ajdin Tokmić Ks ZeDo kantona
3. MNE004075 Ilja Guran Karate klub Bar

Kate | 2013 - 6.KYU | M | -Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003023 ALEKSA RIHA Karate Klub Bijela
2. MNE004290 Pavle Jovanovic Gorstak
3. MNE004666 Vasilije Begovic Karate Klub Bijela
3. MNE004582 Luka Barjaktarovic Karate Klub Bijela

Kate | 2010 - APSOLUTNA | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001926 Drazen Sutovic Karate klub Buducnost
2. MNE000757 Uroš Stevović Karate Klub "Stari Grad" Budva
3. MNE000328 Andrej Božović Karate Klub "Stari Grad" Budva

Kate | 2010 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001680 Lazar Djikanovic Karate klub Buducnost
2. MNE003326 Jovan Tomić Karate klub Jedinstvo

Kate | 2010 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004950 Anis Karić Ks ZeDo kantona
2. MNE001926 Drazen Sutovic Karate klub Buducnost
3. MNE003308 Damjan Dacić Karate klub Bar

Kate | 2010 - 3.KYU | M | -Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000519 Aleks Simonović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2010 - 5.KYU | M | -Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000454 Marko Konatar KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. WKF004967 Ensar Vehabović Ks ZeDo kantona
3. MNE004138 Janko Šišević Karate klub Kondor
3. MNE001066 VASILIJE STOJANOVIĆ Karate klub Kondor

Kate | 2010 - 6.KYU | M | -Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001399 Dragan Bjekovic Omladinski karate klub Mawashi 2015
2. MNE004449 Andrija Stojanovic Omladinski karate klub Mawashi 2015
3. MNE004926 Nemanja Radulović Karate Klub BUDVA
3. MNE000417 Balša Kažić Karate Klub "Podgorica"

Kate | 2009 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000757 Uroš Stevović Karate Klub "Stari Grad" Budva
2. MNE001102 Bogdan Maljević Karate klub Bar
3. WKF004969 Marin Bodulica Ks ZeDo kantona
3. MNE000536 Hamed Erović Karate klub Bar

Kate | 2009 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004684 Nino Cikotic Karate klub "Morača"
2. MNE001065 MATIJA BOLJEVIĆ Karate klub Kondor

Kate | 2009 - 6.KYU | M | -Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000897 Mustafa Adzemović Karate Club Rei
2. MNE001711 Ilija Mijovic Karate Klub "Podgorica"
3. MNE004593 Matija Bulatovic Gorstak
3. MNE004594 Jovan Perovic Gorstak

Kate | 2009 - Apsolutna | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000292 Aleksa Barjaktarović Karate klub Bar

Kate | 2009 - 3.KYU | M | -Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003028 Anel Kaplani Karate klub Bar
2. MNE003034 Nasih Murati Karate klub Bar

Kate | 2009 - 5.KYU | M | -Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000454 Marko Konatar KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE000896 Edon Emsha Karate Club Rei

Kate | 2011 - 6.KYU | M | -Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004584 Matej Bajraktarovic Karate Klub Bijela
2. MNE004835 Filip Matkovic Karate Klub Bijela
3. MNE004834 Lazar Lakicevich Karate Klub Bijela
3. MNE004589 Thomas Harrison-Cripps Karate Klub Bijela

Kate | 2011 - 5.KYU | M | -Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001818 Tarik Nikezić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. WKF004756 Amer Kurtović Karate klub Bjelopoljac
3. MNE004034 Imran Skoko Karate klub Jedinstvo
3. MNE001687 Oleg Bozovic Karate klub Buducnost

Kate | 2011 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001689 stevan Markovic Karate klub Buducnost
2. MNE003715 Nemanja Šaranović Karate klub Junior
3. MNE001666 Vladan Bracović Karate klub Bar

Kate | 2011 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001661 Mihailo Sjekloća Karate klub Bar
2. MNE001653 Dimitrije Krković Karate klub Bar
3. MNE001664 Vasilije Ilievski Karate klub Bar

Kate | 2011 - Apsolutna | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001652 Dario Šćekić Karate klub Bar
2. MNE002516 Draško Martinović Karate klub Bar

Kate | 2011 - 3.KYU | M | -Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004081 Sergej Laković Karate klub Bar
2. MNE000442 Amar Čobović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE004843 Artjom Kisličenko Karate klub Bar

Kate - Ekipno

Kate | U21 | M | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE000405 Arijan Kočan
MNE000421 Kenan Nikočević
MNE000765 Đorđe Stojković

Kate | Seniori | M | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE000405 Arijan Kočan
MNE000421 Kenan Nikočević
MNE000526 Vladimir Mijač

Kate | Seniori | Ž | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Buducnost MNE000827 Mila Mrakovic
MNE000856 Dzena Canovic
MNE000864 Masa Djukanovic
2. Karate klub Buducnost MNE001220 Anđela Milić
MNE001221 Danica Radovanović
MNE001230 Marija Jovanović

Kate | 2010/2011 | Ž | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE000410 Lejla Duraković
MNE000631 Nađa Knežević
MNE001943 Lana Stanković
2. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000455 Ajla Dodić
MNE000478 Agnesa Kollari
MNE004053 Nina Pešić
3. Ks ZeDo kantona WKF004978 Emina Bajrić
WKF004979 Ajna Selimović
WKF004980 Dženet Džinić
3. Karate klub Jedinstvo MNE004040 Teodora Drašković
MNE004036 Nija Rovčanin
MNE004032 Andrijana Moračanin

Kate | 2012/2013 | Ž | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE003716 Srna Obradović
MNE003895 Sara Stamenković
MNE003897 Nerma Sijarić
2. Karate klub Bar MNE001940 Staša Petranović
MNE003905 Ksenija Knezevic
MNE003904 Hana Lukolić
3. Karate klub Buducnost MNE001688 Sofia Popovic
MNE003735 Katarina Novakovic
MNE003878 Nina Krulj
3. Karate klub SEIKEN MNE001676 Hana Micunovic
MNE001924 Helena Gavran
MNE004181 Petra Kovačević

Kate | U21 | Ž | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Buducnost MNE000827 Mila Mrakovic
MNE000856 Dzena Canovic
MNE000864 Masa Djukanovic

Kate | Kadeti/Juniori | Ž | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE000377 Jovana Milić
MNE000404 Arijana Kočan
MNE000539 Nikoleta Markolović
2. Karate Klub "Stari Grad" Budva MNE000758 Valentina Vuković
MNE000759 Violeta Vuković
MNE001165 Aleksandra Ljumovic
3. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000453 Izabela Hakanjin
MNE000515 Yllëza Rama
MNE000645 Djelza Muratović
3. Karate klub Bjelopoljac WKF004957 Lejla Ćurić
WKF004958 Selma Šoše
WKF004992 Amila Bećić

Kate | 2008/2009 | Ž | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE000388 Kristina Bokovac
MNE000412 Ajla Berjašević
MNE003030 Elena Dacić
2. Karate Klub "Stari Grad" Budva MNE000721 Lana Čormaković
MNE000727 Nina Pešić
MNE001135 Una Vučićević
3. Karate Club Rei MNE000891 Elda Kurtović
MNE000961 Neira Radončić
MNE000976 Ena Hodžić
3. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000874 Vasilisa Miranović
MNE000950 Stefani Selimović
MNE000569 Katarina Janković

Kate | 2012/2013 | M | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE001648 Bogdan Grupković
MNE003029 Mateja Milić
MNE003033 Zlatan Osmanagić
2. Karate klub SEIKEN MNE000716 Branko Zenović
MNE001776 Andrija Raičević
MNE001774 Andrej Popović
3. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000442 Amar Čobović
MNE001815 Luka Konatar
MNE001818 Tarik Nikezić

Kate | Kadeti/Juniori | M | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE000023 Aleksa Janjić
MNE000376 Nikola Milić
MNE000385 Ajsel Gerschwitz
2. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000450 Almir Perović
MNE000514 Arian Bejta
MNE000517 Simon Simonović

Kate | 2008/2009 | M | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE000292 Aleksa Barjaktarović
MNE000375 Aleksa Šćekić
MNE000536 Hamed Erović
2. Karate Club Rei MNE000896 Edon Emsha
MNE000897 Mustafa Adzemović
MNE000973 Armin Gurzaković

Kate | 2010/2011 | M | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Buducnost MNE000983 Vukan Kanura
MNE001680 Lazar Djikanovic
MNE001926 Drazen Sutovic
2. Karate klub Bar MNE001652 Dario Šćekić
MNE002516 Draško Martinović
MNE004081 Sergej Laković
3. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000454 Marko Konatar
MNE000519 Aleks Simonović
MNE000650 Ivan Dabović

Kumite - Pojedinačno

Kumite | 2011 | Ž | -37 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003749 Dejana Blečić Karate klub Sampion Niksic
2. MNE005016 Tatjana Burić Onogost

Kumite | 2011 | Ž | -34 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003889 Andrea Šakotić Karate Klub Fokus Niksic
2. WKF004660 MIA GRGIĆ Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite | 2011 | Ž | -30 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004040 Teodora Drašković Karate klub Jedinstvo
2. MNE005015 Teodora Perović Onogost

Kumite | 2012 | Ž | -28 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001168 Zerina Ličina Karate klub Jedinstvo
2. MNE004320 Jovana Perunović Onogost
3. MNE004665 Ena Popovic Karate Klub Bijela

Kumite | 2012 | Ž | +36 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005052 Danina Rexhepi karate Klub "OLIMP"
2. MNE004020 Milena Piljević KARATE KLUB "JION"
3. MNE003127 ANĐELKA POPOVIĆ Karate Klub Bijela
3. MNE003792 Leonisa Zeqiri KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2012 | Ž | -36 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000643 Mikhaela Volchkova KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE003795 Naira Pelinku KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2012 | Ž | -32 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004945 Nikolina Slišković Ks ZeDo kantona
2. MNE001658 Itana Badnjar Karate klub Bar

Kumite | Seniori | Ž | -55 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004493 Albulena Gervalla Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | Juniori | Ž | -53 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000788 Andjela Ivanovic Gorstak
2. WKF004935 Nejla Mujčinović Ks ZeDo kantona
3. WKF004934 Ajna Karić Ks ZeDo kantona
3. MNE001221 Danica Radovanović Karate klub Buducnost

Kumite | Seniori | Ž | -68 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000469 Diellëza Rama KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | Seniori | Ž | -61 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001808 Amira Nišić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | U21 | Ž | -68 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005043 Lucija Mileta KARATE KLUB ŠIBENIK 1066

Kumite | U21 | Ž | -50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001808 Amira Nišić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | U21 | Ž | -61 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000469 Diellëza Rama KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | U21 | Ž | +68 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005043 Lucija Mileta KARATE KLUB ŠIBENIK 1066

Kumite | U21 | Ž | -55 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004493 Albulena Gervalla Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | Juniori | Ž | +59 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005073 Valëza Gashi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
2. WKF003179 Lucija Mileta KARATE KLUB ŠIBENIK 1066

Kumite | Juniori | Ž | -59 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004988 Emina Skeledžija Ks ZeDo kantona
2. MNE001191 Jovana Ćalić Omladinski karate klub Mawashi 2015
3. MNE004567 Esma Hojkuric Karate klub Buducnost

Kumite | 2008 | Ž | -44 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004179 Sara Kračković Karate klub "Vukovi"
2. MNE001474 Emina Efović Karate klub Buducnost
3. MNE001703 Maša Bošković Šotokan tim
3. MNE000874 Vasilisa Miranović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2008 | Ž | -49 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001029 Katarina Djukic Gorstak
2. WKF004941 Asja Begunić Ks ZeDo kantona
3. WKF003227 Mare Mileta KARATE KLUB ŠIBENIK 1066
3. MNE001629 Milica Samardžić Onogost

Kumite | 2010 | Ž | +44 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003917 Ivona Vlahović Gorstak
2. WKF004830 Lanika Rexhepi karate Klub "OLIMP"
3. MNE005085 Andrea Rakočević Karate Klub Fokus Niksic
3. MNE000732 Ira Mijović Karate klub SEIKEN

Kumite | 2010 | Ž | -44 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004893 Ksenija Ugren Karate Klub Fokus Niksic
2. MNE003912 Tea Maraš Karate klub Kondor
3. MNE001691 Tijana Vujisic Karate klub Buducnost
3. MNE000455 Ajla Dodić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2010 | Ž | -32 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004172 Emira Maqedonci Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
2. MNE000478 Agnesa Kollari KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. WKF005025 Asija Osmanović Karate klub Bregava Stolac

Kumite | 2010 | Ž | -36 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004569 Sara Popović Karate klub "Vukovi"
2. MNE001019 Katarina Vukotic Karate klub Sampion Niksic
3. MNE005011 Aleksandra Damjanović Onogost

Kumite | 2009 | Ž | +50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000630 Sofija Vučković Onogost
2. MNE000386 Vasilisa Vukanović Karate klub Bar
3. MNE001748 Vasilisa Čizmović Omladinski karate klub Mawashi
3. MNE001193 Lora Pean Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kumite | 2009 | Ž | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003136 Lara Šakotić Karate Klub Fokus Niksic
2. MNE000569 Katarina Janković KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE004723 Danila Pešikan Karate klub Risan
3. WKF003181 Antea Mileta KARATE KLUB ŠIBENIK 1066

Kumite | 2009 | Ž | -35 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001747 Vasilija Bijelović Karate Klub Fokus Niksic
2. WKF004930 Lamija Ljević Karate klub Bregava Stolac

Kumite | 2009 | Ž | -45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001744 Marija Čizmović Omladinski karate klub Mawashi
2. WKF001271 LANA ROSIĆ Клуб Борилачких Спортова требиње
3. MNE003791 Lediona Zeqiri KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2009 | Ž | -45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003227 Mare Mileta KARATE KLUB ŠIBENIK 1066
2. MNE003786 Era Avdiu KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2009 | Ž | -50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001029 Katarina Djukic Gorstak
2. MNE000388 Kristina Bokovac Karate klub Bar
3. MNE000681 Saša Cerovina Šotokan tim

Kumite | 2008 | Ž | +54 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003126 SOFIJA MIKULIĆ Karate Klub Bijela
2. MNE004019 Mia Baošić KARATE KLUB "JION"
3. MNE000950 Stefani Selimović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE000976 Ena Hodžić Karate Club Rei

Kumite | 2008 | Ž | -54 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003805 Marija Tešić Šotokan tim
2. WKF004942 Adna Selimović Ks ZeDo kantona
3. MNE004561 TIJANA DAVIDOVIĆ Karate klub Kondor
3. MNE004457 Lana Vukcevic Karate klub Kondor

Kumite | 2011 | Ž | +40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003798 Emira Gjonoviq KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE001962 Gorana Đorojević Omladinski karate klub Mawashi

Kumite | 2011 | Ž | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001674 Djurdja Todorovic Karate klub Buducnost
2. MNE004153 Helena Peković Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | 2008 | Ž | -39 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003181 Antea Mileta KARATE KLUB ŠIBENIK 1066
2. MNE001018 Anastasija Vukotic Karate klub Sampion Niksic
3. MNE000891 Elda Kurtović Karate Club Rei

Kumite | Kadeti | Ž | +54 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF002390 Qendresa Ibrahimi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
2. WKF005073 Valëza Gashi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. WKF004938 Sumeja Hasanspahić Ks ZeDo kantona
3. MNE003126 SOFIJA MIKULIĆ Karate Klub Bijela

Kumite | Kadeti | Ž | -47 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004986 Sumeja Heldovac Ks ZeDo kantona
2. MNE001750 ADŽEMOVIĆ MEDINA Karate Club Rei
3. MNE005068 JOVANA MARAŠ Karate klub Kondor

Kumite | Kadeti | Ž | -54 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF002390 Qendresa Ibrahimi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
2. WKF004513 Esra Maqedonci Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. MNE001475 Dina Alivodić Karate klub Buducnost
3. WKF004985 Hana Merdanović Ks ZeDo kantona

Kumite | 2008 | M | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000789 Balsa Danilovic Gorstak

Kumite | 2011 | M | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004155 Petar Zečević Karate Klub Fokus Niksic
2. MNE003891 Filip Radojević Karate Klub Fokus Niksic
3. MNE003890 Nikita Marojević Karate Klub Fokus Niksic
3. MNE001783 Jovan Radević Karate klub SEIKEN

Kumite | 2011 | M | -35 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003052 Arijan Aljošević Karate klub Bar
2. MNE004081 Sergej Laković Karate klub Bar
3. MNE001689 stevan Markovic Karate klub Buducnost
3. MNE003750 Bogdan Gnjatović Karate klub Sampion Niksic

Kumite | 2011 | M | -30 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001652 Dario Šćekić Karate klub Bar
2. MNE001068 DAMJAN VUKČEVIĆ Karate klub Kondor
3. WKF001869 MAKSIM MILJKOVIĆ Клуб Борилачких Спортова требиње
3. WKF001865 PAVLE TOMAŠEVIĆ Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite | 2012 | M | -26 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001832 Veljko Matović Onogost
2. MNE003023 ALEKSA RIHA Karate Klub Bijela
3. WKF004966 Hamza Zahirović Ks ZeDo kantona
3. MNE001751 Memin Gurzaković Karate Club Rei

Kumite | 2012 | M | -30 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001667 Vladimir Ilievski Karate klub Bar
2. MNE004050 Mihailo Mašulović Karate klub Sampion Niksic
3. WKF003964 DIMITRIJE ATELJEVIĆ Клуб Борилачких Спортова требиње
3. WKF003967 STEFAN KOPRIVICA Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite | 2011 | M | -45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001000 Lazar Rakocevic Gorstak
2. MNE003881 Vukan Popovic Karate klub Buducnost
3. MNE004154 Branko Miljanić Karate Klub Fokus Niksic
3. MNE001664 Vasilije Ilievski Karate klub Bar

Kumite | Kadeti | M | -52 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005038 Ivan Baričević KARATE KLUB ŠIBENIK 1066
2. WKF003187 Karlo Ramljak KARATE KLUB ŠIBENIK 1066
3. MNE004024 Nikola Mikić KARATE KLUB "JION"
3. WKF004755 Hamza Hanić Karate klub Bjelopoljac

Kumite | Juniori | M | -61 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001002 Dusan Todorovic Gorstak
2. MNE004111 Sava Tapuskovic Gorstak

Kumite | Juniori | M | -68 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004649 Kelemen Kerti Szarvas
2. WKF005040 Ante Musić KARATE KLUB ŠIBENIK 1066
3. MNE000596 Mirza Mehmedović Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić
3. WKF004751 Bakir Ćatović Karate klub Bjelopoljac

Kumite | Juniori | M | -55 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005044 Karlo Ramljak KARATE KLUB ŠIBENIK 1066

Kumite | Juniori | M | -76 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000285 Lazar Jovović Karate klub Bar
2. WKF005036 Toma Mileta KARATE KLUB ŠIBENIK 1066
3. MNE000830 Filip Mijanovic Karate klub Buducnost
3. WKF004946 Vinko Šamarilo Ks ZeDo kantona

Kumite | Juniori | M | +76 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001927 Nikola Popovic Karate klub Buducnost
2. WKF004956 Harun Pajić Karate klub Bjelopoljac

Kumite | U21 | M | -60 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003495 Albinot Selmani Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
2. WKF004650 Máté Nagy Szarvas

Kumite | U21 | M | -67 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000271 Stefan Bajić Karate klub Buducnost
2. WKF004650 Máté Nagy Szarvas
3. WKF004649 Kelemen Kerti Szarvas
3. WKF003494 Arlind Selmanaj Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | U21 | M | -84 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004123 Tarik Bajić Karate klub Bjelopoljac
2. WKF001273 MARKO TRKLJA Клуб Борилачких Спортова требиње
3. MNE000849 Vasilije Micunovic Karate klub Buducnost

Kumite | 2009 | M | -52 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005062 Tarik1 Buljić Ks ZeDo kantona
2. WKF005046 Faris Kozlić Ks ZeDo kantona
3. MNE000896 Edon Emsha Karate Club Rei
3. WKF004996 Prijam Gashi Klubi i Karatese Kosovari

Kumite | 2009 | M | -37 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000792 Lazar Perisic Gorstak
2. MNE001067 BALŠA VUKČEVIĆ Karate klub Kondor
3. MNE001201 Rajan Jovanović Omladinski karate klub Mawashi 2015
3. MNE000659 David Vulanović Onogost

Kumite | 2009 | M | -42 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004109 Vuk ŠKATARIĆ Karate klub "Vukovi"
2. MNE001102 Bogdan Maljević Karate klub Bar
3. MNE004010 Filip Bulajić KARATE KLUB "JION"
3. MNE003328 Vladimir Nedović Karate klub Jedinstvo

Kumite | 2009 | M | -47 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000791 Ratko Grujic Gorstak
2. MNE001211 Sava Popović Omladinski karate klub Mawashi 2015
3. MNE001065 MATIJA BOLJEVIĆ Karate klub Kondor
3. WKF004754 Anes Hanić Karate klub Bjelopoljac

Kumite | 2012 | M | -34 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003047 Nemanja Dožić Gorstak
2. MNE004728 Ardit Đonbaljaj Karate klub Bar
3. MNE004666 Vasilije Begovic Karate Klub Bijela
3. MNE001815 Luka Konatar KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2010 | M | -50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004936 Samir Ćeleš Ks ZeDo kantona
2. WKF003182 Ante Kaleb KARATE KLUB ŠIBENIK 1066
3. MNE000454 Marko Konatar KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE004007 Darko Šćepanović KARATE KLUB "JION"

Kumite | 2010 | M | -45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001000 Lazar Rakocevic Gorstak
2. MNE000389 Aleksa Đuranović Karate klub Bar
3. MNE000362 Vuk Cimbaljević Karate Klub Bijela
3. MNE001804 Vasilije Vuković Karate klub SEIKEN

Kumite | 2010 | M | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004950 Anis Karić Ks ZeDo kantona
2. WKF004937 Tarik Hasanspahić Ks ZeDo kantona
3. MNE001399 Dragan Bjekovic Omladinski karate klub Mawashi 2015
3. MNE001050 Adem Ramović Karate klub Bar

Kumite | 2010 | M | -35 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001014 Filip Radusinovic Karate klub Sampion Niksic
2. MNE000530 Boris Božović Karate klub Bar
3. MNE003325 Duško Sošić Karate klub Jedinstvo
3. MNE004130 Aleksa Jakšić Onogost

Kumite | 2012 | M | -38 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003188 Roko Županović KARATE KLUB ŠIBENIK 1066
2. MNE004894 Danilo Ugren Karate Klub Fokus Niksic
3. MNE003043 Uroš Samardžić Gorstak
3. MNE005013 Uroš Krulanović Onogost

Kumite | Kadeti | M | -57 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005032 Sinan Paljevac Karate Klub Samuraj
2. WKF005033 Faruk Karamustafić Karate Klub Samuraj
3. MNE004055 Lazar Škatarić Karate klub "Vukovi"
3. WKF005031 Ahmed Vuk Karate Klub Samuraj

Kumite | U21 | M | +84 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000284 Nemanja Jovović Karate klub Bar
2. WKF004991 Matija Barišić Ks ZeDo kantona
3. WKF004122 Alija Glamoć Karate klub Bjelopoljac

Kumite | 2009 | M | +52 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000672 Balša Nedić Karate Klub Fokus Niksic
2. MNE001659 Kenan Hodžić Karate klub Bar
3. MNE004583 Marko Kovacevic Karate Klub Bijela
3. MNE000897 Mustafa Adzemović Karate Club Rei

Kumite | 2011 | M | +45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003049 Luka Djuric Gorstak
2. MNE000868 Lazar Lazovic Karate klub Buducnost
3. MNE001009 Petar Mrvaljevic Karate klub Sampion Niksic
3. WKF004932 Tarik Tuka Karate klub Bregava Stolac

Kumite | Seniori | M | -60 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003495 Albinot Selmani Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
2. WKF004650 Máté Nagy Szarvas

Kumite | Kadeti | M | -63 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001161 Lazar Djurčević Karate klub "Vukovi"
2. MNE000353 Nenad Đuričić Karate Klub Bijela
3. MNE000353 Nenad Đuričić Karate Klub Bijela

Kumite | 2012 | M | +38 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000442 Amar Čobović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE001816 Rejan Hardolli KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. WKF004999 Dajt Gashi Klubi i Karatese Kosovari
3. WKF005035 Marko Bulat KARATE KLUB ŠIBENIK 1066

Kumite | 2008 | M | -50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004645 Ruzsinszki Balázs Szarvas
2. WKF001262 ĐORĐE KARIĆ Клуб Борилачких Спортова требиње
3. WKF001283 SAŠA PEJOVIĆ Клуб Борилачких Спортова требиње
3. MNE000973 Armin Gurzaković Karate Club Rei

Kumite | 2008 | M | -45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000635 Benjamin Aljošević Karate klub Bar
2. MNE000791 Ratko Grujic Gorstak
3. MNE001197 Demir Pivić Omladinski karate klub Mawashi 2015
3. MNE004109 Vuk ŠKATARIĆ Karate klub "Vukovi"

Kumite | 2008 | M | -55 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001186 Vuk Papović Omladinski karate klub Mawashi 2015
2. MNE000564 Vasilije Pešikan Karate klub Risan
3. MNE005086 Vasilije Mitrić Karate Klub Fokus Niksic
3. MNE000375 Aleksa Šćekić Karate klub Bar

Kumite | Kadeti | M | -70 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001161 Lazar Djurčević Karate klub "Vukovi"
2. MNE000636 Đorđe Durutović Karate klub Bar
3. WKF005041 Mile Matić KARATE KLUB ŠIBENIK 1066
3. MNE000026 Mihailo Gojaković Karate klub Bar

Kumite | Seniori | M | -67 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000271 Stefan Bajić Karate klub Buducnost
2. WKF003494 Arlind Selmanaj Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | Seniori | M | +84 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004123 Tarik Bajić Karate klub Bjelopoljac
2. MNE000284 Nemanja Jovović Karate klub Bar
3. WKF004122 Alija Glamoć Karate klub Bjelopoljac
3. WKF004991 Matija Barišić Ks ZeDo kantona

Kumite | Seniori | M | -84 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004123 Tarik Bajić Karate klub Bjelopoljac
2. WKF004122 Alija Glamoć Karate klub Bjelopoljac
3. MNE005071 VUK AJKOVIĆ Karate klub Kondor

Kumite | 2008 | M | +55 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000353 Nenad Đuričić Karate Klub Bijela
2. MNE003643 Jakša Kalezić Karate klub SEIKEN
3. MNE000387 Dejan Dabanović Karate klub Bar

Kumite | Kadeti | M | +70 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005036 Toma Mileta KARATE KLUB ŠIBENIK 1066
2. MNE001779 Damjan Lukovac Karate klub SEIKEN
3. MNE000517 Simon Simonović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. WKF004752 Harun Šoše Karate klub Bjelopoljac

Kumite | 2010 | M | +50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004996 Prijam Gashi Klubi i Karatese Kosovari
2. MNE000519 Aleks Simonović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE001663 Rayan Zahrane Karate klub Bar
3. MNE001010 Vuk Radusinovic Karate klub Sampion Niksic

Kumite | 2010 | Ž | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001674 Djurdja Todorovic Karate klub Buducnost
2. MNE003791 Lediona Zeqiri KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE001943 Lana Stanković Karate klub Bar
3. WKF003191 Gabrijela Burić KARATE KLUB ŠIBENIK 1066

Kumite - Ekipno

Kate - Pojedinačno

Kate - Ekipno

Kumite - Pojedinačno

Kumite - Ekipno

Ukupno prijava / klubovi / države: 809 / 43 / 9 Ispis

Prijavljeni klubovi

Prijavljeni takmičari

Kate | 2014 I MLADJI - 6.KYU | M | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 19
Aleksaj Ilinčić
9 god
Žuti pojas
Pljevlja 2016

Ivo Martinovic
10 god
Bijeli pojas
Karate klub Buducnost

Boris Vujanović
10 god
Žuti pojas
KK POTOCI

Jovan Lalić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Mihailo Peličić
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Dimitrije Pješčić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Nikola Vlahovic
8 god
Žuti pojas
Gorstak

Ognjen Bojic
9 god
Žuti pojas
Gorstak

Andrija Tomic
9 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Niksa Paunovic
10 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Filip Radojević
9 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Karlo Kovacic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Sava Radulović
9 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Vuk Bošković
9 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Nikša Radenović
9 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Pavle Vojvodić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Viktor Vukmarković
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Maid Alomerović
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Luka Koprivica
8 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Kate | 2014 I MLADJI - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 20
Maja Bulatovic
10 god
Bijeli pojas
Karate Klub "Podgorica"

Milica Đurović
10 god
Bijeli pojas
Karate klub Junior

Lorena Pajović
10 god
Bijeli pojas
Karate klub Junior

Melina Gurzakovic
8 god
Oranž pojas
Karate Club Rei

Mona Desančić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

IDA BODIROGA
9 god
Bijeli pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Džana Muzurović
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Maša Masoničić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Milica Vasiljević
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Ljubica Abramovic
9 god
Žuti pojas
Gorstak

Masa Scepanovic
8 god
Žuti pojas
Gorstak

Tea Jankovic
10 god
Žuti pojas
Gorstak

Anja Vlahovic
8 god
Žuti pojas
Gorstak

Jana Jovanovic
9 god
Žuti pojas
Gorstak

Maris Kozulic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Nadja Bulajic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Barbara Nikčević
10 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Mišel Nikčević
10 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Sofija Ocokoljić
8 god
Oranž pojas
Karate Klub BUDVA

Mila Jonović
8 god
Žuti pojas
Karate Klub BUDVA

Kate | 2014 I MLADJI - 5.KYU | M | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 10
Aleksaj Ilinčić
9 god
Žuti pojas
Pljevlja 2016

David Kovacevic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Đorđe Šuleić
9 god
Žuti pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Aleksa Krstajic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Simon Paladin
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Dilan Agović
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Balša Leković
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Vuk Bojovic
9 god
Oranž pojas
Gorstak

Vladimir Konatar
8 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

David Vukmarković
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2014 I MLADJI - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Ana Pejović
9 god
Žuti pojas
Pljevlja 2016

Mia Bulatović
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Daša Desančić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Zulejha Murati
10 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Kate | 2014 I MLADJI - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Stefani Đuković
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Ana Pavlović
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2014 I MLADJI - 4.KYU | M | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 6
Arijan Zoranić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Milovan Jankovic
9 god
Žuti pojas
Gorstak

Erol Gusinjac
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Viktor Dukić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Filip Radojević
9 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Vladimir Konatar
8 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Kate | 2013 - 6.KYU | M | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 12
Filip Popovic
11 god
Bijeli pojas
Karate Klub "Podgorica"

ALEKSA RIHA
11 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Ognjen Radmanović
10 god
Žuti pojas
Gorstak

Đorđe Živković
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Ervin Muzurović
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Pavle Jovanovic
10 god
Žuti pojas
Gorstak

Bogdan Konatar
10 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Luka Barjaktarovic
11 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Vasilije Begovic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Balša Talović
10 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Milo Strugar
11 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Vuk Koprovica
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Kate | 2013 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 10
Sofija Kordić
10 god
Oranž pojas
Karate klub Risan

Helena Dabižinović
11 god
Žuti pojas
Karate klub Risan

Kristina Đokić
10 god
Zeleni pojas
Karate klub Junior

Monika Dulovic
10 god
Žuti pojas
Gorstak

Mila Sladoja
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Vasilisa Radulovic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Asja Radončić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Mona Jočić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Maša Savković
10 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Dželila Zahirović
10 god
Žuti pojas
Ks ZeDo kantona

Kate | 2013 - 5.KYU | M | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 6
Boris Perović
10 god
Žuti pojas
KK POTOCI

Đorđe Šuleić
9 god
Žuti pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Nikola Petanovic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Lev Šatohin
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Ilja Guran
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Ajdin Tokmić
10 god
Oranž pojas
Ks ZeDo kantona

Kate | 2013 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Martina Vuksanović
10 god
Žuti pojas
Karate Klub BUDVA

Katarina Novakovic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Andrea Ćorović
10 god
Žuti pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Sara Stamenković
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2013 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 6
Omar Durović
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Jovan Anđušić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

Neven Maraš
10 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

Vujo Ivanišević
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Aleksa Đukić
10 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Bogdan Konatar
10 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Kate | 2013 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Sofia Popovic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Petra Kovačević
10 god
Žuti pojas
Karate klub SEIKEN

Nerma Sijarić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Sofija Anđušić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

Isidora Bracić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2013 - 3.KYU | M | -Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Jakov Cupara
11 god
Oranž pojas
KK POTOCI

Lazar Popovic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Alexander Okulov
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Gleb Voroninskis
10 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Andrija Barjaktarović
10 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Kate | 2013 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Hana Micunovic
10 god
Žuti pojas
Karate klub SEIKEN

Itana Badnjar
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Naira Pelinku
10 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Nina Krulj
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Kate | 2012 - 6.KYU | M | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 11
Memin Gurzaković
11 god
Bijeli pojas
Karate Club Rei

Vuk Koprivica
11 god
Bijeli pojas
Karate Klub "Podgorica"

Imar Krajina
11 god
Žuti pojas
KK POTOCI

Petar Kordić
12 god
Oranž pojas
Karate klub Risan

Balsa Scepanovic
11 god
Žuti pojas
Gorstak

Kosta Jovanovic
11 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Nikola Petrovic
11 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Novak Čekerevac
11 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Aleksa Kovač
12 god
Oranž pojas
Karate klub Junior

Muhamed Šunje
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bjelopoljac

Filip Milović
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kate | 2012 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 8
Nina Radevic
11 god
Bijeli pojas
Karate Klub "Podgorica"

IVANA KOVAČEVIĆ
11 god
Bijeli pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Sofija Jankovic
11 god
Žuti pojas
Gorstak

Milja Sladoja
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Ena Popovic
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Nikolina Ilić
12 god
Oranž pojas
Karate klub Junior

Emani Radončić
11 god
Oranž pojas
Karate klub Junior

Daria Korać
12 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Kate | 2012 - 5.KYU | M | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 8
Tarik Nikezić
11 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Dijar Avdiu
12 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Vuk Spaić
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Ognjen Maraš
11 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

MILJAN STOJANOVIĆ
11 god
Bijeli pojas
Karate klub Kondor

Muhamed Šunje
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bjelopoljac

Hamza Zahirović
11 god
Oranž pojas
Ks ZeDo kantona

Kemil Čantić
11 god
Zeleni pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Kate | 2012 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 7
Mikhaela Volchkova
12 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

ANĐELKA POPOVIĆ
11 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Leonisa Zeqiri
11 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

LENA KRUNIĆ
11 god
Oranž pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Irina Babić
11 god
Oranž pojas
Karate klub Junior

Mia Mrdak
12 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Danina Rexhepi
11 god
Oranž pojas
karate Klub "OLIMP"

Kate | 2012 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 7
Amar Čobović
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Rejan Hardolli
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Edonis Kraja
11 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Bogdan Boljević
12 god
Zeleni pojas
Karate klub SEIKEN

Zakir Murati
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Šuković Miloš
11 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Konstantin Tereščenko
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2012 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Djikanovic Lana
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

IVA VUKČEVIĆ
12 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

Katarina Radojević
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Lara Savovi'
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Junior

Isidora Boljevic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

Kate | 2012 - 3.KYU | M | -Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Luka Konatar
11 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Mladjan Ramovic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Mark Ciganok
11 god
Plavi pojas
Karate Klub BUDVA

Mateja Milić
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Orhan Alomerović
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Kate | 2012 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Teodora Šebek
11 god
Oranž pojas
Karate klub Jedinstvo

Kristina Anakijevska
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Hana Lukolić
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Galina Čekrizova
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Berina Zajimović
11 god
Plavi pojas
Ks ZeDo kantona

Kate | 2012 - 2.KYU | M | -Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Branko Zenović
12 god
Braon pojas
Karate klub SEIKEN

Benjamin Mehović
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Bogdan Grupković
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2012 - 2.KYU | Ž | -Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Nađa Šćekić
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Ksenija Knezevic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Srna Obradović
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Monika Đukić
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Amna Đerzić
11 god
Braon pojas
Ks ZeDo kantona

Kate | 2012 - Apsolutna | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
Zerina Ličina
12 god
Braon pojas
Karate klub Jedinstvo

Alina Bracić
11 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Staša Petranović
11 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Ksenija Knezevic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Hana Sukranli
12 god
Plavi pojas
Bosna

dunya Sukranli
12 god
Zeleni pojas
Bosna

Kate | 2012 - Apsolutna | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
Vladimir Ilievski
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Mladjan Ramovic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Mark Ciganok
11 god
Plavi pojas
Karate Klub BUDVA

Ajlan Durović
12 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Kate | 2011 - 6.KYU | M | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 6
Nemanja Jurisevic
12 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Thomas Harrison-Cripps
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Matej Bajraktarovic
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Lazar Lakicevich
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Filip Matkovic
13 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Muhamed Šunje
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kate | 2011 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 8
Aleksandra Ćetković
12 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Antonela Zvicer
12 god
Žuti pojas
Karate klub SEIKEN

Martina Bošković
13 god
Žuti pojas
KK POTOCI

Sara Mugosa
13 god
Bijeli pojas
Karate klub Junior

Ksenija Vojvodić
12 god
Oranž pojas
Karate klub Risan

EMA BODIROGA
12 god
Bijeli pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Milica Djuranovic
13 god
Žuti pojas
Karate Klub "Podgorica"

Tasa Scepanovic
12 god
Žuti pojas
Gorstak

Kate | 2011 - 5.KYU | M | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Oleg Bozovic
12 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Tarik Nikezić
11 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Vuk Savić
13 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

Imran Skoko
13 god
Oranž pojas
Karate klub Jedinstvo

Amer Kurtović
12 god
Oranž pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kate | 2011 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Kosara Odalović
12 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Emira Gjonoviq
13 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Nija Rovčanin
13 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Lena Ivanišević
12 god
Oranž pojas
Karate klub Junior

Nina Rabrenović
12 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Kate | 2011 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Dahan Basovic
13 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

stevan Markovic
12 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Vladan Bracović
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Nemanja Šaranović
13 god
Bijeli pojas
Karate klub Junior

Kate | 2011 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Jana Krivokapić
12 god
Zeleni pojas
Karate klub SEIKEN

Andja Koprivica
13 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Ajna Selimović
12 god
Zeleni pojas
Ks ZeDo kantona

Dženet Džinić
12 god
Zeleni pojas
Ks ZeDo kantona

Kate | 2011 - 3.KYU | M | -Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Amar Čobović
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Sergej Laković
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Artjom Kisličenko
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2011 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Maša Čelebić
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Teodora Ćorović
13 god
Žuti pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Berina Zajimović
11 god
Plavi pojas
Ks ZeDo kantona

Merjem Glavić
12 god
Plavi pojas
Ks ZeDo kantona

Kate | 2011 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 5
Dušan Borović
13 god
Zeleni pojas
KK POTOCI

Vukan Kanura
13 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Mihailo Sjekloća
12 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Vasilije Ilievski
12 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Dimitrije Krković
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2011 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 5
Matea Leovac
12 god
Oranž pojas
KK POTOCI

Maša Vujošević
12 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Petra Blagojevic
12 god
Zeleni pojas
Karate klub Jedinstvo

Melina Međedović
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Emina Bajrić
12 god
Braon pojas
Ks ZeDo kantona

Kate | 2011 - Apsolutna | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
Nataša Šubarić
13 god
Zeleni pojas
KK POTOCI

Nađa Knežević
12 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Emina Bajrić
12 god
Braon pojas
Ks ZeDo kantona

Merjem Glavić
12 god
Plavi pojas
Ks ZeDo kantona

Kate | 2011 - Apsolutna | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 3
Vukan Kanura
13 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Dario Šćekić
12 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Draško Martinović
12 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Kate | 2010 - 6.KYU | M | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Balša Kažić
13 god
Bijeli pojas
Karate Klub "Podgorica"

Dragan Bjekovic
13 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Andrija Stojanovic
13 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Amer Kurtović
12 god
Oranž pojas
Karate klub Bjelopoljac

Nemanja Radulović
14 god
Bijeli pojas
Karate Klub BUDVA

Kate | 2010 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 8
Iva Janjušević
14 god
Žuti pojas
Karate Klub "Podgorica"

Nađa Palibrk
13 god
Bijeli pojas
Karate Klub "Podgorica"

Lediona Zeqiri
13 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

ANA BODIROGA
14 god
Bijeli pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Aleksandra Visnjic
13 god
Žuti pojas
Gorstak

Ksenija Radenkovic
13 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Bojana Stijepovic
14 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Asija Osmanović
13 god
Žuti pojas
Karate klub Bregava Stolac

Kate | 2010 - 5.KYU | M | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Marko Konatar
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

VASILIJE STOJANOVIĆ
13 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

Dimitrije Lašić
13 god
Bijeli pojas
Karate klub Junior

Janko Šišević
13 god
Oranž pojas
Karate klub Kondor

Ensar Vehabović
13 god
Oranž pojas
Ks ZeDo kantona

Kate | 2010 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Agnesa Kollari
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Martina Dabović
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Vesna Anđušić
13 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

SIMONA DAVIDOVIĆ
14 god
Bijeli pojas
Karate klub Kondor

Kate | 2010 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Jovan Filipović
14 god
Zeleni pojas
Karate klub Peking

Lazar Djikanovic
13 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Jovan Tomić
13 god
Oranž pojas
Karate klub Jedinstvo

Kate | 2010 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 6
Ajla Dodić
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Ivana Dabović
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Nina Pešić
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Andrijana Moračanin
13 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Sara Popović
13 god
Zeleni pojas
Karate klub "Vukovi"

Nejla Kurtović
13 god
Zeleni pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kate | 2010 - 3.KYU | M | -Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Aleks Simonović
13 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2010 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Sofija Malešević
13 god
Plavi pojas
Karate klub Risan

Teodora Ćorović
13 god
Žuti pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Nejla Kurtović
13 god
Zeleni pojas
Karate klub Bjelopoljac

Sara Jojić
13 god
Plavi pojas
Karate klub Borac

Kate | 2010 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 2
Ina Ramovic
13 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Lana Stanković
13 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Kate | 2010 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 3
Drazen Sutovic
14 god
Zeleni pojas
Karate klub Buducnost

Damjan Dacić
13 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Anis Karić
13 god
Braon pojas
Ks ZeDo kantona

Kate | 2010 - APSOLUTNA | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 3
Andrej Božović
14 god
Zeleni pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Uroš Stevović
14 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Drazen Sutovic
14 god
Zeleni pojas
Karate klub Buducnost

Kate | 2010 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 3
Neda Beljkaš
13 god
Zeleni pojas
KK POTOCI

Lejla Duraković
14 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Ina Ramovic
13 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Kate | 2009 - 6.KYU | M | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Mustafa Adzemović
14 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Ilija Mijovic
14 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Matija Bulatovic
14 god
Bijeli pojas
Gorstak

Jovan Perovic
14 god
Bijeli pojas
Gorstak

Denis Draskovic
15 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Kate | 2009 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 6
Isidora Kulić
14 god
Oranž pojas
KK POTOCI

Nastasija Kulić
14 god
Oranž pojas
KK POTOCI

Nevena Savić
14 god
Oranž pojas
Karate klub Risan

Andrea Bojic
15 god
Žuti pojas
Gorstak

Tamara Visnjic
15 god
Žuti pojas
Gorstak

Nika Paunovic
14 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kate | 2009 - 5.KYU | M | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Marko Konatar
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Edon Emsha
14 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Kate | 2009 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Katarina Janković
14 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Rebeka Rovčanin
15 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Tijana Vučetić
14 god
Žuti pojas
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav

Lana Popovic
14 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Armina Ridžal
15 god
Oranž pojas
Ks ZeDo kantona

Kate | 2009 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 2
MATIJA BOLJEVIĆ
14 god
Oranž pojas
Karate klub Kondor

Nino Cikotic
14 god
Zeleni pojas
Karate klub "Morača"

Kate | 2009 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 6
Era Avdiu
14 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Izabela Gutić
14 god
Oranž pojas
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav

Nina Pešić
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Nejla Kurtović
13 god
Zeleni pojas
Karate klub Bjelopoljac

Emina Mela Mehanović
14 god
Zeleni pojas
Ks ZeDo kantona

Emina Deljkić
14 god
Zeleni pojas
Ks ZeDo kantona

Kate | 2009 - 3.KYU | M | -Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 3
FILIP JOVIĆ
14 god
Oranž pojas
KK POTOCI

Anel Kaplani
14 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Nasih Murati
15 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2009 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Jelena Samardžić
14 god
Braon pojas
Karate klub Risan

Helena Grgurović
14 god
Žuti pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Elizabeta Capenko
14 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Ena Karadžehenemović
14 god
Plavi pojas
Ks ZeDo kantona

Kate | 2009 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 4
Hamed Erović
14 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Uroš Stevović
14 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Bogdan Maljević
14 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Marin Bodulica
15 god
Braon pojas
Ks ZeDo kantona

Kate | 2009 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 4
Marijana Marković
14 god
Braon pojas
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav

Ivana Dabović
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Martina Dabović
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Elena Dacić
15 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Kate | 2009 - Apsolutna | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 7
Lena Lončar
14 god
Zeleni pojas
KK POTOCI

Kristina Bokovac
15 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Ajla Berjašević
14 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Lana Čormaković
14 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Nina Pešić
14 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Una Vučićević
14 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Armina Ridžal
15 god
Oranž pojas
Ks ZeDo kantona

Kate | 2009 - Apsolutna | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 3
Luka Klačar
15 god
Braon pojas
KK POTOCI

Aleksa Barjaktarović
14 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

lenny bourlard
14 god
Plavi pojas
Bosna

Kate | 2008 - 6.KYU | M | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Armin Gurzaković
15 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Milan Vukasović
15 god
Žuti pojas
Karate klub Risan

Vuk Papović
15 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kate | 2008 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Elda Kurtović
15 god
Oranž pojas
Karate Club Rei

Ena Hodžić
15 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Jaredić Zoja
15 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kate | 2008 - 5.KYU | M | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Leid Hodžić
15 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2008 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Masa Jovicevic
15 god
Oranž pojas
Karate klub Buducnost

Vasilisa Miranović
16 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2008 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Edon Emsha
14 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Kate | 2008 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Stefani Selimović
16 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Tea Tešović
15 god
Oranž pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Alisa Kisličenko
15 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2008 - 3.KYU | M | -Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Mustafa Adzemović
14 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Kate | 2008 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Teodora Gracun
15 god
Braon pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Amira Ayupova
16 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2008 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 1
Armin Lajka
16 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2008 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 3
Lana Čormaković
14 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Nina Pešić
14 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Laura Rajšić
15 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Kate | 2008 - APSOLUTNA | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
Aleksa Šćekić
16 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Benjamin Aljošević
15 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Đorđe Paunović
15 god
Plavi pojas
Karate klub Borac

fabio umina
15 god
Oranž pojas
Bosna

Kate | 2008 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
Mia Ramovic
15 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Ksenija Božović
15 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Una Vučićević
14 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Iva Pavlović
15 god
Braon pojas
Ks ZeDo kantona

Lamija Klokić
15 god
Braon pojas
Ks ZeDo kantona

Sara Sukranli
15 god
Plavi pojas
Bosna

Kate | Kadeti (14-16) 3-5.KYU | M | Oranž pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Armin Gurzaković
15 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Davor Sebek
16 god
Zeleni pojas
Karate klub "Morača"

Kate | Kadeti (14-16) 3-5.KYU | Ž | Oranž pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 10
Elda Kurtović
15 god
Oranž pojas
Karate Club Rei

Yllëza Rama
16 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Lana Subotić
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Risan

Elma Basic
16 god
Plavi pojas
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav

ADŽEMOVIĆ MEDINA
16 god
Bijeli pojas
Karate Club Rei

Armina Gutić
16 god
Oranž pojas
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav

Teodora Krgović
16 god
Plavi pojas
Karate klub Peking

Lejla Ćurić
17 god
Zeleni pojas
Karate klub Bjelopoljac

Selma Šoše
17 god
Oranž pojas
Karate klub Bjelopoljac

Nadja Gojačanin
16 god
Oranž pojas
Karate Klub BUDVA

Kate | Kadeti (14-16) Apsolutna | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 5
Aleksa Janjić
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Luka Popovic
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Ajsel Gerschwitz
16 god
Braon pojas
Karate klub Bar

MIlan Bojović
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav

Josip Bosnjak
17 god
Braon pojas
Ks ZeDo kantona

Kate | Kadeti (14-16) Apsolutna | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 10
Mia Ramovic
15 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Arijana Kočan
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Yllëza Rama
16 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Nikoleta Markolović
16 god
Braon pojas
Karate klub Bar

ELMA PODOJAK
17 god
Oranž pojas
KARATE-DO LEIBNITZ

Sava Jovanović
17 god
Plavi pojas
Karate klub Borac

Ajla Alić
17 god
Braon pojas
Ks ZeDo kantona

Lejla Ljevaković
16 god
Braon pojas
Ks ZeDo kantona

Dženita Halilović
16 god
Braon pojas
Ks ZeDo kantona

Sandra Chen
18 god
Braon pojas
Bosna

Kate | Juniori (16 - 18) - Apsolutna | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 9
Dzena Canovic
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Anja Memedovski
19 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Risan

Desa Arsenijević
19 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav

Ivana Vidojević
18 god
Braon pojas
Šotokan tim

Danica Radovanović
18 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

ADNA ALIBEGIC
19 god
Braon pojas
KARATE-DO LEIBNITZ

Krstina Jovanović
18 god
Plavi pojas
Karate klub Borac

Semina Keleštura
20 god
Crni pojas 2.DAN
Ks ZeDo kantona

Bojana Šibalić
19 god
Plavi pojas
Karate klub Borac

Kate | Juniori (16 - 18) - Apsolutna | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 2
Luka Popovic
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Nikola Milić
19 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Kate | Juniori (16 - 18) - 3.-5.KYu | M | Zeleni pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Ermir Kurtović
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Club Rei

Aldin Bulić
18 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | Juniori (16 - 18) - 3.-5.KYu | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Anđela Milić
18 god
Oranž pojas
Karate klub Buducnost

Marija Jovanović
19 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Bojana Moračanin
19 god
Zeleni pojas
Karate klub Jedinstvo

Kate | U21 (18-21) 3-5.KYU | M | Zeleni pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Elvir Isljamović
22 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Ermir Kurtović
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Club Rei

Kate | U21 (18-21) 3-5.KYU | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Klara Drobnjak
23 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Peking

Kate | U21 (18-21) Apsolutna | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Filip Bakic
21 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Buducnost

Kate | U21 (18-21) Apsolutna | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
Mila Mrakovic
22 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Dzena Canovic
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Masa Djukanovic
21 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

DUSKA SIPKA
20 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE-DO LEIBNITZ

Semina Keleštura
20 god
Crni pojas 2.DAN
Ks ZeDo kantona

Milica Polužić
21 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Borac

Kate | SENIORI 16+ 3-5.KYU | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Danica Radovanović
18 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Klara Drobnjak
23 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Peking

Jelena Risteljić
26 god
Braon pojas
Karate klub Risan

Kate | SENIORI 16+ apsolutna | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 2
Filip Bakic
21 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Buducnost

Savo Skitnja
33 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Borac

Kate | SENIORI 16+ Apsolutna | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 5
Mila Mrakovic
22 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Masa Djukanovic
21 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

ADNA ALIBEGIC
19 god
Braon pojas
KARATE-DO LEIBNITZ

DUSKA SIPKA
20 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE-DO LEIBNITZ

Leonora Jakić
23 god
Crni pojas 2.DAN
Ks ZeDo kantona

Kumite | 2012 | M | -26 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Memin Gurzaković
11 god
Bijeli pojas
Karate Club Rei

Veljko Matović
11 god
Oranž pojas
Onogost

ALEKSA RIHA
11 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Aleksa Đukić
10 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Hamza Zahirović
11 god
Oranž pojas
Ks ZeDo kantona

Kumite | 2012 | M | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 10
Vladimir Ilievski
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Tarik Nikezić
11 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Mihailo Mašulović
11 god
Bijeli pojas
Karate klub Sampion Niksic

DIMITRIJE ATELJEVIĆ
10 god
Zeleni pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

STEFAN KOPRIVICA
10 god
Zeleni pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Todor Klikovac
11 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

Kosta Jovanovic
11 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Petar Nikolić
10 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Roman Marojević
11 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Vasilj Popovic
11 god
Zeleni pojas
Onogost

Kumite | 2012 | M | -34 kg / Prijavljenih takmičara: 9
Luka Konatar
11 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Mateja Milić
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Nemanja Dožić
11 god
Žuti pojas
Gorstak

Luka Bulatović
11 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi

Vasilije Begovic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

JOVAN KOVAĆEVIĆ
12 god
Oranž pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

MARKO MUMALO
11 god
Žuti pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Ardit Đonbaljaj
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Stefan Krulanović
11 god
Zeleni pojas
Onogost

Kumite | 2012 | M | -38 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Uroš Samardžić
10 god
Žuti pojas
Gorstak

Roko Županović
11 god
Žuti pojas
KARATE KLUB ŠIBENIK 1066

Sergej Zlokovuc
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Danilo Ugren
11 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Uroš Krulanović
11 god
Zeleni pojas
Onogost

Kumite | 2012 | M | +38 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Amar Čobović
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Rejan Hardolli
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Dragoljub Dano Mijušković
10 god
Žuti pojas
Karate klub Sampion Niksic

Dajt Gashi
11 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatese Kosovari

Marko Bulat
12 god
Žuti pojas
KARATE KLUB ŠIBENIK 1066

Kumite | 2012 | Ž | -28 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Zerina Ličina
12 god
Braon pojas
Karate klub Jedinstvo

Jovana Perunović
10 god
Plavi pojas
Onogost

Ena Popovic
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Hana Sukranli
12 god
Plavi pojas
Bosna

Kumite | 2012 | Ž | -32 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Itana Badnjar
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Nikolina Slišković
12 god
Braon pojas
Ks ZeDo kantona

dunya Sukranli
12 god
Zeleni pojas
Bosna

Kumite | 2012 | Ž | -36 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Mikhaela Volchkova
12 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Naira Pelinku
10 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2012 | Ž | +36 kg / Prijavljenih takmičara: 4
ANĐELKA POPOVIĆ
11 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Leonisa Zeqiri
11 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Milena Piljević
10 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "JION"

Danina Rexhepi
11 god
Oranž pojas
karate Klub "OLIMP"

Kumite | 2011 | M | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 5
DAMJAN VUKČEVIĆ
12 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

Dario Šćekić
12 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

PAVLE TOMAŠEVIĆ
12 god
Oranž pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

MAKSIM MILJKOVIĆ
12 god
Oranž pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Huso Ljević
12 god
Plavi pojas
Karate klub Bregava Stolac

Kumite | 2011 | M | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 5
stevan Markovic
12 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Djordje Grujic
12 god
Žuti pojas
Gorstak

Arijan Aljošević
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Bogdan Gnjatović
12 god
Bijeli pojas
Karate klub Sampion Niksic

Sergej Laković
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kumite | 2011 | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Jovan Radević
13 god
Plavi pojas
Karate klub SEIKEN

Filip Radojević
12 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Nikita Marojević
12 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Petar Zečević
13 god
Zeleni pojas
Karate Klub Fokus Niksic

DORIJAN BULAJIC
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Kumite | 2011 | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Lazar Rakocevic
12 god
Oranž pojas
Gorstak

Milos Gagovic
13 god
Oranž pojas
Karate klub Sampion Niksic

Vasilije Ilievski
12 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Vasilije Pejović
12 god
Žuti pojas
Pljevlja 2016

Vukan Popovic
12 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Branko Miljanić
12 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | 2011 | M | +45 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Lazar Lazovic
13 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Petar Mrvaljevic
12 god
Zeleni pojas
Karate klub Sampion Niksic

Luka Djuric
13 god
Žuti pojas
Gorstak

Ljubo Lalatovic
13 god
Plavi pojas
Onogost

Tarik Tuka
12 god
Plavi pojas
Karate klub Bregava Stolac

Kumite | 2011 | Ž | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Marija Lješković
12 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "JION"

Teodora Drašković
12 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Teodora Perović
12 god
Zeleni pojas
Onogost

Kumite | 2011 | Ž | -34 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Andrea Šakotić
12 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

MIA GRGIĆ
12 god
Zeleni pojas