42. Karate kup "Oslobodjenja Podgorice"


42. Karate kup "Oslobodjenja Podgorice"

Informacije


42. Karate kup "Oslobodjenja Podgorice"

12. Dec 2021.

11. Dec 2021. @ 18:00h (krajnji rok za prijavu)

Sportski centar "Morača"

Podgorica , Crna Gora

Karate klub "Buducnost"

Kotizacija: pojedinačno 15 EUR, ekipno 25 EUR


Krajnji rok za prijavu:


PROPOZICIJE

KATE (propozicije/proposition):

6.kyu - teikyoku shodan, teikyoku nidan, teikyoku sandan

5.kyu - teikyoku shodan, teikyoku nidan, teikyoku sandan, hean shodan

4.kyu - teikyoku shodan, hean shodan, hean nidan, hean sandan

3.kyu - hean shodan, hean nidan, hean sandan, hean jodan, hean godan

2.kyu – hean kate, jion, basaidai, empi, kanku dai

1./2.kyu- wkf kate, majstorske kate,

Apsolutni - wkf kate, majstorske kate


VAŽNA NAPOMENA /IMPORTANT NOTE

-Po objavljivanju žrijeba svako brisanje naplaćivaće se dodatnih 10 € / After the draw is announced, each deletion will be charged an additional € 10

-Svaka nova prijava na licu mjesta naplaćivaće se 20 € / Each new registration on the spot will be charged € 20


Kate


Kate | U21 (18-21) 3-5.KYU | M | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | U21 (18-21) Apsolutna | M | Aps. kat.

Kate | U21 | M | Ekipno

Kate | SENIORI 16+ 3-5.KYU | M | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | SENIORI 16+ apsolutna | M | Aps. kat.

Kate | Seniori | M | Ekipno

Kate | Juniori (16 - 18) - Apsolutna | M | Aps. kat.

Kate | Juniori (16 - 18) - 3.-5.KYu | M | Zeleni pojas-Plavi pojas

Kate | Kadeti/Juniori | M | Ekipno

Kate | Kadeti (14-16) 3-5.KYU | M | Oranž pojas-Plavi pojas

Kate | Kadeti (14-16) Apsolutna | M | Aps. kat.

Kate | 2008 - 6.KYU | M | -Žuti pojas

Kate | 2008 - 5.KYU | M | -Oranž pojas

Kate | 2008 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas

Kate | 2008 - 3.KYU | M | -Plavi pojas

Kate | 2008 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2008 - APSOLUTNA | M | Aps. kat.

Kate | 2008/2009 | M | Ekipno

Kate | 2009 - 5.KYU | M | -Oranž pojas

Kate | 2009 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas

Kate | 2009 - 3.KYU | M | -Plavi pojas

Kate | 2009 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2009 - Apsolutna | M | Aps. kat.

Kate | 2009 - 6.KYU | M | -Žuti pojas

Kate | 2010 - 6.KYU | M | -Žuti pojas

Kate | 2010 - 5.KYU | M | -Oranž pojas

Kate | 2010 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas

Kate | 2010 - 3.KYU | M | -Plavi pojas

Kate | 2010 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2010 - APSOLUTNA | M | Aps. kat.

Kate | 2010/2011 | M | Ekipno

Kate | 2011 - 6.KYU | M | -Žuti pojas

Kate | 2011 - 5.KYU | M | -Oranž pojas

Kate | 2011 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas

Kate | 2011 - 3.KYU | M | -Plavi pojas

Kate | 2011 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2011 - Apsolutna | M | Aps. kat.

Kate | 2012 - 6.KYU | M | -Žuti pojas

Kate | 2012 - 5.KYU | M | -Oranž pojas

Kate | 2012 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas

Kate | 2012 - 3.KYU | M | -Plavi pojas

Kate | 2012 - 2.KYU | M | -Braon pojas

Kate | 2012 - Apsolutna | M | Aps. kat.

Kate | 2012/2013 | M | Ekipno

Kate | 2013 - 6.KYU | M | -Žuti pojas

Kate | 2013 - 5.KYU | M | -Oranž pojas

Kate | 2013 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas

Kate | 2013 - 3.KYU | M | -Plavi pojas

Kate | 2014 I MLADJI - 6.KYU | M | -Žuti pojas

Kate | 2014 I MLADJI - 5.KYU | M | -Oranž pojas

Kate | 2014 I MLADJI - 4.KYU | M | -Zeleni pojas

Kate | U21 (18-21) 3-5.KYU | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | U21 (18-21) Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Kate | U21 | Ž | Ekipno

Kate | SENIORI 16+ 3-5.KYU | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | SENIORI 16+ Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Kate | Seniori | Ž | Ekipno

Kate | Juniori (16 - 18) - Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Kate | Juniori (16 - 18) - 3.-5.KYu | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas

Kate | Kadeti/Juniori | Ž | Ekipno

Kate | Kadeti (14-16) 3-5.KYU | Ž | Oranž pojas-Plavi pojas

Kate | Kadeti (14-16) Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Kate | 2008 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2008 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2008 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas

Kate | 2008 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas

Kate | 2008 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2008 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.

Kate | 2008/2009 | Ž | Ekipno

Kate | 2009 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2009 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2009 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas

Kate | 2009 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas

Kate | 2009 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2009 - Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Kate | 2010 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2010 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2010 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas

Kate | 2010 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas

Kate | 2010 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2010 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.

Kate | 2010/2011 | Ž | Ekipno

Kate | 2011 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2011 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2011 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas

Kate | 2011 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas

Kate | 2011 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2011 - Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Kate | 2012 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2012 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2012 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas

Kate | 2012 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas

Kate | 2012 - 2.KYU | Ž | -Braon pojas

Kate | 2012 - Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Kate | 2012/2013 | Ž | Ekipno

Kate | 2013 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2013 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2013 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas

Kate | 2013 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas

Kate | 2014 I MLADJI - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2014 I MLADJI - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2014 I MLADJI - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas

Kumite


Kumite | Seniori | M | -60 kg

Kumite | Seniori | M | -67 kg

Kumite | Seniori | M | -75 kg

Kumite | Seniori | M | -84 kg

Kumite | Seniori | M | +84 kg

Kumite | U21 | M | -60 kg

Kumite | U21 | M | -67 kg

Kumite | U21 | M | -75 kg

Kumite | U21 | M | -84 kg

Kumite | U21 | M | +84 kg

Kumite | Juniori | M | -55 kg

Kumite | Juniori | M | -61 kg

Kumite | Juniori | M | -68 kg

Kumite | Juniori | M | -76 kg

Kumite | Juniori | M | +76 kg

Kumite | Kadeti | M | -52 kg

Kumite | Kadeti | M | -57 kg

Kumite | Kadeti | M | -63 kg

Kumite | Kadeti | M | -70 kg

Kumite | Kadeti | M | +70 kg

Kumite | 2008 | M | -40 kg

Kumite | 2008 | M | -45 kg

Kumite | 2008 | M | -50 kg

Kumite | 2008 | M | -55 kg

Kumite | 2008 | M | +55 kg

Kumite | 2009 | M | -37 kg

Kumite | 2009 | M | -42 kg

Kumite | 2009 | M | -47 kg

Kumite | 2009 | M | -52 kg

Kumite | 2009 | M | +52 kg

Kumite | 2010 | M | -35 kg

Kumite | 2010 | M | -40 kg

Kumite | 2010 | M | -45 kg

Kumite | 2010 | M | -50 kg

Kumite | 2010 | M | +50 kg

Kumite | 2011 | M | -30 kg

Kumite | 2011 | M | -35 kg

Kumite | 2011 | M | -40 kg

Kumite | 2011 | M | -45 kg

Kumite | 2011 | M | +45 kg

Kumite | 2012 | M | -26 kg

Kumite | 2012 | M | -30 kg

Kumite | 2012 | M | -34 kg

Kumite | 2012 | M | -38 kg

Kumite | 2012 | M | +38 kg

Kumite | Seniori | Ž | -50 kg

Kumite | Seniori | Ž | -55 kg

Kumite | Seniori | Ž | -61 kg

Kumite | Seniori | Ž | -68 kg

Kumite | Seniori | Ž | +68 kg

Kumite | U21 | Ž | -50 kg

Kumite | U21 | Ž | -55 kg

Kumite | U21 | Ž | -61 kg

Kumite | U21 | Ž | -68 kg

Kumite | U21 | Ž | +68 kg

Kumite | Juniori | Ž | -48 kg

Kumite | Juniori | Ž | -53 kg

Kumite | Juniori | Ž | -59 kg

Kumite | Juniori | Ž | +59 kg

Kumite | Kadeti | Ž | -47 kg

Kumite | Kadeti | Ž | -54 kg

Kumite | Kadeti | Ž | +54 kg

Kumite | 2008 | Ž | -39 kg

Kumite | 2008 | Ž | -44 kg

Kumite | 2008 | Ž | -49 kg

Kumite | 2008 | Ž | -54 kg

Kumite | 2008 | Ž | +54 kg

Kumite | 2009 | Ž | -35 kg

Kumite | 2009 | Ž | -40 kg

Kumite | 2009 | Ž | -45 kg

Kumite | 2009 | Ž | -45 kg

Kumite | 2009 | Ž | -50 kg

Kumite | 2009 | Ž | +50 kg

Kumite | 2010 | Ž | -32 kg

Kumite | 2010 | Ž | -36 kg

Kumite | 2010 | Ž | -40 kg

Kumite | 2010 | Ž | -44 kg

Kumite | 2010 | Ž | +44 kg

Kumite | 2011 | Ž | -30 kg

Kumite | 2011 | Ž | -34 kg

Kumite | 2011 | Ž | -37 kg

Kumite | 2011 | Ž | -40 kg

Kumite | 2011 | Ž | +40 kg

Kumite | 2012 | Ž | -28 kg

Kumite | 2012 | Ž | -32 kg

Kumite | 2012 | Ž | -36 kg

Kumite | 2012 | Ž | +36 kg

Kontakt osobe

Rajko Vujošević

karatebuducnost@t-com.me

+38269012171


Hoteli

info - Rajko Vujošević

Podgorica

karatebuducnost@t-com.me

+38269012171


Bilten


Kotizacija

Pojedinačno: 15 €

Ekipno: 25 €

Ukupno prijava / klubovi / države: 233 / 18 / 5 Ispis

Prijavljeni klubovi

Prijavljeni takmičari

Kate | 2014 I MLADJI - 6.KYU | M | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 8
Novak Radovic
6 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Đorđe Šuleić
7 god
Žuti pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Ivo Martinovic
7 god
Bijeli pojas
Karate klub Buducnost

Ajan Čobović
6 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Sava Radulović
6 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Vuk Bošković
7 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Nikša Radenović
6 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Pavle Vojvodić
7 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Kate | 2014 I MLADJI - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Milica Đurović
7 god
Bijeli pojas
Karate klub Junior

Lorena Pajović
7 god
Bijeli pojas
Karate klub Junior

Barbara Nikčević
7 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Mišel Nikčević
7 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Kate | 2014 I MLADJI - 5.KYU | M | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Aleksaj Ilinčić
7 god
Žuti pojas
Pljevlja 2016

David Kovacevic
7 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Aleksa Krstajic
7 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Kate | 2013 - 6.KYU | M | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Balša Talović
8 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Milo Strugar
8 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Kate | 2013 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Kristina Đokić
7 god
Zeleni pojas
Karate klub Junior

Asja Radončić
7 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Mona Jočić
7 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Maša Savković
8 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Kate | 2013 - 5.KYU | M | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Nikola Petanovic
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Kate | 2013 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Katarina Novakovic
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Andrea Ćorović
8 god
Žuti pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Kate | 2013 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Sofia Popovic
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Kate | 2013 - 3.KYU | M | -Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Lazar Popovic
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Kate | 2013 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Nina Krulj
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Kate | 2012 - 6.KYU | M | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Novak Čekerevac
9 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Aleksa Kovač
9 god
Oranž pojas
Karate klub Junior

Kate | 2012 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 4
MIA MILIĆ
9 god
Bijeli pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

IVANA KOVAČEVIĆ
9 god
Bijeli pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Nikolina Ilić
9 god
Oranž pojas
Karate klub Junior

Emani Radončić
9 god
Oranž pojas
Karate klub Junior

Kate | 2012 - 5.KYU | M | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Amar Čobović
9 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2012 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 2
LENA KRUNIĆ
9 god
Oranž pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Irina Babić
9 god
Oranž pojas
Karate klub Junior

Kate | 2012 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Djikanovic Lana
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Lara Savovi'
9 god
Zeleni pojas
Karate klub Junior

Kate | 2012 - 3.KYU | M | -Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Mladjan Ramovic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Kate | 2012 - Apsolutna | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Mladjan Ramovic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Kate | 2011 - 6.KYU | M | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Antonio Junković
10 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2011 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Emira Gjonoviq
10 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Sara Mugosa
10 god
Bijeli pojas
Karate klub Junior

Kate | 2011 - 5.KYU | M | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Oleg Bozovic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Amer Kurtović
10 god
Oranž pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kate | 2011 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Lena Ivanišević
10 god
Oranž pojas
Karate klub Junior

Kate | 2011 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Dahan Basovic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

stevan Markovic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Nemanja Šaranović
10 god
Bijeli pojas
Karate klub Junior

Kate | 2011 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Andja Koprivica
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Kate | 2011 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 1
Vukan Kanura
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Kate | 2011 - Apsolutna | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Teodora Ćorović
10 god
Žuti pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Kate | 2011 - Apsolutna | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Vukan Kanura
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Kate | 2010 - 5.KYU | M | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Dimitrije Lašić
11 god
Bijeli pojas
Karate klub Junior

Amer Kurtović
10 god
Oranž pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kate | 2010 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Ajla Dodić
10 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2010 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Jovan Filipović
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Peking

Lazar Djikanovic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Kate | 2010 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Agnesa Kollari
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2010 - 3.KYU | M | -Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Aleks Simonović
11 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Aleksa Đurović
10 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Kate | 2010 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 2
Petar Vojinovic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Drazen Sutovic
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Buducnost

Kate | 2010 - APSOLUTNA | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
Andrej Božović
11 god
Zeleni pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Petar Vojinovic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Uroš Stevović
11 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Drazen Sutovic
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Buducnost

Kate | 2010 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 3
Neda Beljkaš
11 god
Zeleni pojas
KK POTOCI

Teodora Medojević
11 god
Oranž pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Ina Ramovic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Kate | 2009 - Apsolutna | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 3
Lana Čormaković
12 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Nina Pešić
12 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Una Vučićević
12 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Kate | 2008 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Masa Jovicevic
12 god
Oranž pojas
Karate klub Buducnost

Kate | 2008 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
Ksenija Božović
13 god
Zeleni pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Mia Ramovic
13 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Teodora Gracun
13 god
Braon pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Tea Tešović
13 god
Oranž pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Iva Pavlović
13 god
Braon pojas
Ks ZeDo kantona

Lamija Klokić
13 god
Braon pojas
Ks ZeDo kantona

Kate | Kadeti (14-16) 3-5.KYU | M | Oranž pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Almir Perović
14 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Arian Bejta
15 god
Braon pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Luka Milić
14 god
Braon pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Kate | Kadeti (14-16) 3-5.KYU | Ž | Oranž pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Yllëza Rama
14 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Teodora Krgović
14 god
Plavi pojas
Karate klub Peking

Kate | Kadeti (14-16) Apsolutna | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Luka Popovic
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Kate | Kadeti (14-16) Apsolutna | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
Mia Ramovic
13 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Danica Radovanović
16 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

ELMA PODOJAK
15 god
Oranž pojas
KARATE-DO LEIBNITZ

Ajla Alić
15 god
Braon pojas
Ks ZeDo kantona

Kate | Juniori (16 - 18) - Apsolutna | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 3
Dzena Canovic
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Danica Radovanović
16 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

ADNA ALIBEGIC
17 god
Braon pojas
KARATE-DO LEIBNITZ

Kate | Juniori (16 - 18) - Apsolutna | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Luka Popovic
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Kate | Juniori (16 - 18) - 3.-5.KYu | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Anđela Milić
16 god
Oranž pojas
Karate klub Buducnost

Marija Jovanović
16 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Kate | U21 (18-21) 3-5.KYU | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Klara Drobnjak
21 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Peking

Kate | U21 (18-21) Apsolutna | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Filip Bakic
19 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Buducnost

Kate | U21 (18-21) Apsolutna | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
Mila Mrakovic
19 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Dzena Canovic
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Masa Djukanovic
19 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

DUSKA SIPKA
18 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE-DO LEIBNITZ

Kate | SENIORI 16+ 3-5.KYU | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Klara Drobnjak
21 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Peking

Kate | SENIORI 16+ apsolutna | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Filip Bakic
19 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Buducnost

Kate | SENIORI 16+ Apsolutna | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 7
Mia Roganovic
22 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Buducnost

Jovana Maric
22 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Buducnost

Mila Mrakovic
19 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Masa Djukanovic
19 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

ADNA ALIBEGIC
17 god
Braon pojas
KARATE-DO LEIBNITZ

DUSKA SIPKA
18 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE-DO LEIBNITZ

Leonora Jakić
21 god
Crni pojas 2.DAN
Ks ZeDo kantona

Kumite | 2012 | M | -26 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Amar Čobović
9 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2012 | M | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 3
DIMITRIJE ATELJEVIĆ
8 god
Zeleni pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

STEFAN KOPRIVICA
8 god
Zeleni pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Stefan Koprivica
8 god
Oranž pojas
Karate Klub Bijela

Kumite | 2012 | M | -34 kg / Prijavljenih takmičara: 2
JOVAN KOVAĆEVIĆ
9 god
Oranž pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

MARKO MUMALO
9 god
Žuti pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite | 2012 | Ž | -32 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Nikolina Slišković
9 god
Braon pojas
Ks ZeDo kantona

Kumite | 2011 | M | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 2
PAVLE TOMAŠEVIĆ
10 god
Oranž pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

MAKSIM MILJKOVIĆ
10 god
Oranž pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite | 2011 | M | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 5
stevan Markovic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Filip Radojević
10 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Nikita Marojević
10 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Adam Bagi
10 god
Plavi pojas
Szarvas

Huso Ljević
10 god
Plavi pojas
Karate klub Bregava Stolac

Kumite | 2011 | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Petar Zečević
10 god
Zeleni pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Márton Müller
10 god
Plavi pojas
Szarvas

Kumite | 2011 | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Vasilije Pejović
10 god
Žuti pojas
Pljevlja 2016

Vukan Popovic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Kumite | 2011 | M | +45 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Lazar Lazovic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Tarik Tuka
10 god
Plavi pojas
Karate klub Bregava Stolac

Kumite | 2011 | Ž | -34 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Andrea Šakotić
10 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

MIA GRGIĆ
10 god
Zeleni pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite | 2011 | Ž | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Djurdja Todorovic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Emira Gjonoviq
10 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Helena Peković
10 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | 2010 | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Anes Hanić
11 god
Plavi pojas
Karate klub Bjelopoljac

Tarik Hasanspahić
11 god
Plavi pojas
Ks ZeDo kantona

Kumite | 2010 | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Vuk Cimbaljević
11 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Anes Hanić
11 god
Plavi pojas
Karate klub Bjelopoljac

Nersal Vukićević
11 god
Plavi pojas
Karate klub Bregava Stolac

Kumite | 2010 | M | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Samir Ćeleš
11 god
Plavi pojas
Ks ZeDo kantona

Kumite | 2010 | M | +50 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Aleks Simonović
11 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2010 | Ž | -32 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Agnesa Kollari
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2010 | Ž | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Djurdja Todorovic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Kumite | 2010 | Ž | -44 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Ajla Dodić
10 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Tijana Vujisic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Kumite | 2009 | M | -47 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Vuk Cimbaljević
11 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Kumite | 2009 | M | -52 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Ruzsinszki Balázs
12 god
Plavi pojas
Szarvas

Kumite | 2009 | M | +52 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Balša Nedić
12 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Marko Kovacevic
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Zoltán Surányi
12 god
Plavi pojas
Szarvas

Kumite | 2009 | Ž | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Vasilija Bijelović
12 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Lamija Ljević
12 god
Plavi pojas
Karate klub Bregava Stolac

Kumite | 2009 | Ž | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Lara Šakotić
12 god
Zeleni pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | 2009 | Ž | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 1
LANA ROSIĆ
12 god
Oranž pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite | 2009 | Ž | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Adrienn Ádám
12 god
Plavi pojas
bvsc kk

Franka Ravnjak
12 god
Braon pojas
Ks ZeDo kantona

Kumite | 2009 | Ž | +50 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Marianna Bagosi
12 god
Plavi pojas
Szarvas

Kumite | 2008 | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Justin Marojević
13 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | 2008 | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Vukota Marsenic
13 god
Zeleni pojas
Karate klub Buducnost

Tarik Šipković
12 god
Plavi pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kumite | 2008 | M | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 3
ĐORĐE KARIĆ
13 god
Žuti pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

SAŠA PEJOVIĆ
13 god
Oranž pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Tarik Šipković
12 god
Plavi pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kumite | 2008 | M | +55 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Nenad Đuričić
13 god
Oranž pojas
Karate Klub Bijela

Vuk Janketic
13 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Hamza Hanić
13 god
Plavi pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kumite | 2008 | Ž | -39 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Elda Kurtović
13 god
Oranž pojas
Karate Club Rei

Kumite | 2008 | Ž | -44 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Emina Efović
13 god
Plavi pojas
Karate klub Buducnost

Kumite | 2008 | Ž | -49 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Asja Begunić
13 god
Braon pojas
Ks ZeDo kantona

Kumite | 2008 | Ž | -54 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Adna Selimović
13 god
Braon pojas
Ks ZeDo kantona

Kumite | 2008 | Ž | +54 kg / Prijavljenih takmičara: 2
SOFIJA MIKULIĆ
13 god
Zeleni pojas
Karate Klub Bijela

Ivona Jakić
13 god
Braon pojas
Ks ZeDo kantona

Kumite | Kadeti | M | -52 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Hamza Hanić
13 god
Plavi pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kumite | Kadeti | M | -57 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Nenad Đuričić
13 god
Oranž pojas
Karate Klub Bijela

Filip Bojić
14 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Peter Müller
16 god
Plavi pojas
Szarvas

Philipp Lendel
14 god
Crni pojas 1.DAN
LEADER TEAM

Kumite | Kadeti | M | -63 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Bakir Ćatović
16 god
Braon pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kumite | Kadeti | M | -70 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Arian Bejta
15 god
Braon pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Bakir Ćatović
16 god
Braon pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kumite | Kadeti | M | +70 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Almir Perović
14 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Aleksandar Džoganović
15 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Kerim Turkić
14 god
Braon pojas
Karate klub Bjelopoljac

Ákos Kemény
14 god
Plavi pojas
Szarvas

Stjepan Batarilo
14 god
Braon pojas
Ks ZeDo kantona

Kumite | Kadeti | Ž | -54 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Anja Nikolić
15 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Dina Alivodić
14 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Mateja Pantic
13 god
Žuti pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | Kadeti | Ž | +54 kg / Prijavljenih takmičara: 5
MILANA MILIŠIĆ
14 god
Oranž pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

SOFIJA MIKULIĆ
13 god
Zeleni pojas
Karate Klub Bijela

Anastasija Koprivica
14 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Bijela

Dasha Bulai
14 god
Crni pojas 1.DAN
LEADER TEAM

Sumeja Hasanspahić
15 god
Braon pojas
Ks ZeDo kantona

Kumite | Juniori | M | -61 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Gábor Hab
18 god
Plavi pojas
bvsc kk

Kumite | Juniori | M | -68 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Kelemen Kerti
18 god
Plavi pojas
Szarvas

Kumite | Juniori | M | -76 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Filip Mijanovic
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Nemanja Mikulić
17 god
Braon pojas
Karate Klub Bijela

Vinko Šamarilo
17 god
Braon pojas
Ks ZeDo kantona

Kumite | Juniori | M | +76 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Lazar Potpara
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Nikola Popovic
17 god
Plavi pojas
Karate klub Buducnost

Kumite | Juniori | Ž | -48 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Nejla Mujčinović
16 god
Braon pojas
Ks ZeDo kantona

Kumite | Juniori | Ž | -53 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Danica Radovanović
16 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Ajna Karić
16 god
Braon pojas
Ks ZeDo kantona

Kumite | Juniori | Ž | -59 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Esma Hojkuric
17 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Alexandra Ádám
18 god
Plavi pojas
bvsc kk

Kumite | U21 | M | -60 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Máté Nagy
21 god
Plavi pojas
Szarvas

Kumite | U21 | M | -67 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Mark Sindel
21 god
Plavi pojas
Szarvas

Kumite | U21 | M | -75 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Stefan Bajić
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Bendegúz Talas
21 god
Plavi pojas
Szarvas

Kumite | U21 | M | -84 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Vasilije Micunovic
19 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

MARKO TRKLJA
18 god
Plavi pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Tarik Bajić
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bjelopoljac

Kumite | U21 | M | +84 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Alija Glamoć
19 god
Braon pojas
Karate klub Bjelopoljac

Daniel Franko
21 god
Plavi pojas
Szarvas

Kumite | U21 | Ž | -55 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Stella Lendel
20 god
Crni pojas 1.DAN
LEADER TEAM

Kumite | U21 | Ž | -68 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Diellëza Rama
20 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | U21 | Ž | +68 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Magdalena Potpara
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | Seniori | M | -60 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Máté Nagy
21 god
Plavi pojas
Szarvas

Kumite | Seniori | M | -67 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Mark Sindel
21 god
Plavi pojas
Szarvas

Kumite | Seniori | M | -75 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Stefan Bajić
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Bendegúz Talas
21 god
Plavi pojas
Szarvas

Kumite | Seniori | M | -84 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Vasilije Micunovic
19 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Tarik Bajić
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bjelopoljac

Kumite | Seniori | M | +84 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Alija Glamoć
19 god
Braon pojas
Karate klub Bjelopoljac

Daniel Franko
21 god
Plavi pojas
Szarvas

Kumite | Seniori | Ž | -55 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Stella Lendel
20 god
Crni pojas 1.DAN
LEADER TEAM

Kumite | Seniori | Ž | +68 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Magdalena Potpara
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Kate | 2012/2013 | Ž | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 1
Karate klub Buducnost
 • Sofia Popovic
 • Katarina Novakovic
 • Nina Krulj

Kate | 2010/2011 | M | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 2
Karate klub Buducnost
 • Vukan Kanura
 • Lazar Djikanovic
 • Drazen Sutovic

Karate Klub "Stari Grad" Budva
 • Andrej Božović
 • Uroš Stevović
 • Mario Popović

Kate | 2010/2011 | Ž | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 1
Karate Klub "Stari Grad" Budva
 • Teodora Medojević
 • Iryna Sychova
 • Teodora Ćorović

Kate | 2008/2009 | M | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 1
Karate Club Rei
 • Edon Emsha
 • Mustafa Adzemović
 • Armin Gurzaković

Kate | 2008/2009 | Ž | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 2
Karate Klub "Stari Grad" Budva
 • Ksenija Božović
 • Teodora Gracun
 • Tea Tešović

Karate Klub "Stari Grad" Budva
 • Ksenija Božović
 • Lana Čormaković
 • Helena Grgurović

Kate | U21 | Ž | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 1
Karate klub Buducnost
 • Mila Mrakovic
 • Dzena Canovic
 • Masa Djukanovic

Kate | Seniori | Ž | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 1
Karate klub Buducnost
 • Mila Mrakovic
 • Dzena Canovic
 • Masa Djukanovic