42. Karate kup "Oslobodjenja Podgorice"


42. Karate kup "Oslobodjenja Podgorice"

Informacije


42. Karate kup "Oslobodjenja Podgorice"

12. Dec 2021.

11. Dec 2021. @ 18:00h (krajnji rok za prijavu)

Sportski centar "Morača"

Podgorica , Crna Gora

Karate klub "Buducnost"

Kotizacija: pojedinačno 15 EUR, ekipno 25 EUR


Krajnji rok za prijavu:


PROPOZICIJE

KATE (propozicije/proposition):

6.kyu - teikyoku shodan, teikyoku nidan, teikyoku sandan

5.kyu - teikyoku shodan, teikyoku nidan, teikyoku sandan, hean shodan

4.kyu - teikyoku shodan, hean shodan, hean nidan, hean sandan

3.kyu - hean shodan, hean nidan, hean sandan, hean jodan, hean godan

2.kyu – hean kate, jion, basaidai, empi, kanku dai

1./2.kyu- wkf kate, majstorske kate,

Apsolutni - wkf kate, majstorske kate


VAŽNA NAPOMENA /IMPORTANT NOTE

-Po objavljivanju žrijeba svako brisanje naplaćivaće se dodatnih 10 € / After the draw is announced, each deletion will be charged an additional € 10

-Svaka nova prijava na licu mjesta naplaćivaće se 20 € / Each new registration on the spot will be charged € 20


Kate


Kate | U21 (18-21) 3-5.KYU | M | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | U21 (18-21) Apsolutna | M | Aps. kat.

Kate | U21 | M | Ekipno

Kate | SENIORI 16+ 3-5.KYU | M | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | SENIORI 16+ 3-5.KYU | M | Aps. kat.

Kate | Seniori | M | Ekipno

Kate | Juniori (16 - 18) - Apsolutna | M | Aps. kat.

Kate | Juniori (16 - 18) - 3.-5.KYu | M | Zeleni pojas-Plavi pojas

Kate | Kadeti/Juniori | M | Ekipno

Kate | Kadeti (14-16) 3-5.KYU | M | Oranž pojas-Plavi pojas

Kate | Kadeti (14-16) Apsolutna | M | Aps. kat.

Kate | 2008 - 6.KYU | M | -Žuti pojas

Kate | 2008 - 5.KYU | M | -Oranž pojas

Kate | 2008 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas

Kate | 2008 - 3.KYU | M | -Plavi pojas

Kate | 2008 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2008 - APSOLUTNA | M | Aps. kat.

Kate | 2008/2009 | M | Ekipno

Kate | 2009 - 5.KYU | M | -Oranž pojas

Kate | 2009 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas

Kate | 2009 - 3.KYU | M | -Plavi pojas

Kate | 2009 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2009 - Apsolutna | M | Aps. kat.

Kate | 2009 - 6.KYU | M | -Žuti pojas

Kate | 2010 - 6.KYU | M | -Žuti pojas

Kate | 2010 - 5.KYU | M | -Oranž pojas

Kate | 2010 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas

Kate | 2010 - 3.KYU | M | -Plavi pojas

Kate | 2010 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2010 - APSOLUTNA | M | Aps. kat.

Kate | 2010/2011 | M | Ekipno

Kate | 2011 - 6.KYU | M | -Žuti pojas

Kate | 2011 - 5.KYU | M | -Oranž pojas

Kate | 2011 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas

Kate | 2011 - 3.KYU | M | -Plavi pojas

Kate | 2011 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2011 - Apsolutna | M | Aps. kat.

Kate | 2012 - 6.KYU | M | -Žuti pojas

Kate | 2012 - 5.KYU | M | -Oranž pojas

Kate | 2012 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas

Kate | 2012 - 3.KYU | M | -Plavi pojas

Kate | 2012 - 2.KYU | M | -Braon pojas

Kate | 2012 - Apsolutna | M | Aps. kat.

Kate | 2012/2013 | M | Ekipno

Kate | 2013 - 6.KYU | M | -Žuti pojas

Kate | 2013 - 5.KYU | M | -Oranž pojas

Kate | 2013 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas

Kate | 2013 - 3.KYU | M | -Plavi pojas

Kate | 2014 I MLADJI - 6.KYU | M | -Žuti pojas

Kate | 2014 I MLADJI - 5.KYU | M | -Oranž pojas

Kate | 2014 I MLADJI - 4.KYU | M | -Zeleni pojas

Kate | U21 (18-21) 3-5.KYU | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | U21 (18-21) Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Kate | U21 | Ž | Ekipno

Kate | SENIORI 16+ 3-5.KYU | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | SENIORI 16+ Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Kate | Seniori | Ž | Ekipno

Kate | Juniori (16 - 18) - Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Kate | Juniori (16 - 18) - 3.-5.KYu | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas

Kate | Kadeti/Juniori | Ž | Ekipno

Kate | Kadeti (14-16) 3-5.KYU | Ž | Oranž pojas-Plavi pojas

Kate | Kadeti (14-16) Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Kate | 2008 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2008 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2008 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas

Kate | 2008 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas

Kate | 2008 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2008 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.

Kate | 2008/2009 | Ž | Ekipno

Kate | 2009 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2009 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2009 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas

Kate | 2009 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas

Kate | 2009 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2009 - Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Kate | 2010 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2010 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2010 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas

Kate | 2010 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas

Kate | 2010 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2010 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.

Kate | 2010/2011 | Ž | Ekipno

Kate | 2011 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2011 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2011 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas

Kate | 2011 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas

Kate | 2011 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2011 - Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Kate | 2012 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2012 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2012 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas

Kate | 2012 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas

Kate | 2012 - 2.KYU | Ž | -Braon pojas

Kate | 2012 - Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Kate | 2012/2013 | Ž | Ekipno

Kate | 2013 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2013 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2013 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas

Kate | 2013 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas

Kate | 2014 I MLADJI - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas

Kate | 2014 I MLADJI - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas

Kate | 2014 I MLADJI - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas

Kumite


Kumite | Seniori | M | -60 kg

Kumite | Seniori | M | -67 kg

Kumite | Seniori | M | -75 kg

Kumite | Seniori | M | -84 kg

Kumite | Seniori | M | +84 kg

Kumite | U21 | M | -60 kg

Kumite | U21 | M | -67 kg

Kumite | U21 | M | -75 kg

Kumite | U21 | M | -84 kg

Kumite | U21 | M | +84 kg

Kumite | Juniori | M | -55 kg

Kumite | Juniori | M | -61 kg

Kumite | Juniori | M | -68 kg

Kumite | Juniori | M | -76 kg

Kumite | Juniori | M | +76 kg

Kumite | Kadeti | M | -52 kg

Kumite | Kadeti | M | -57 kg

Kumite | Kadeti | M | -63 kg

Kumite | Kadeti | M | -70 kg

Kumite | Kadeti | M | +70 kg

Kumite | 2008 | M | -40 kg

Kumite | 2008 | M | -45 kg

Kumite | 2008 | M | -50 kg

Kumite | 2008 | M | -55 kg

Kumite | 2008 | M | +55 kg

Kumite | 2009 | M | -37 kg

Kumite | 2009 | M | -42 kg

Kumite | 2009 | M | -47 kg

Kumite | 2009 | M | -52 kg

Kumite | 2009 | M | +52 kg

Kumite | 2010 | M | -35 kg

Kumite | 2010 | M | -40 kg

Kumite | 2010 | M | -45 kg

Kumite | 2010 | M | -50 kg

Kumite | 2010 | M | +50 kg

Kumite | 2011 | M | -30 kg

Kumite | 2011 | M | -35 kg

Kumite | 2011 | M | -40 kg

Kumite | 2011 | M | -45 kg

Kumite | 2011 | M | +45 kg

Kumite | 2012 | M | -26 kg

Kumite | 2012 | M | -30 kg

Kumite | 2012 | M | -34 kg

Kumite | 2012 | M | -38 kg

Kumite | 2012 | M | +38 kg

Kumite | Seniori | Ž | -50 kg

Kumite | Seniori | Ž | -55 kg

Kumite | Seniori | Ž | -61 kg

Kumite | Seniori | Ž | -68 kg

Kumite | Seniori | Ž | +68 kg

Kumite | U21 | Ž | -50 kg

Kumite | U21 | Ž | -55 kg

Kumite | U21 | Ž | -61 kg

Kumite | U21 | Ž | -68 kg

Kumite | U21 | Ž | +68 kg

Kumite | Juniori | Ž | -48 kg

Kumite | Juniori | Ž | -53 kg

Kumite | Juniori | Ž | -59 kg

Kumite | Juniori | Ž | +59 kg

Kumite | Kadeti | Ž | -47 kg

Kumite | Kadeti | Ž | -54 kg

Kumite | Kadeti | Ž | +54 kg

Kumite | 2008 | Ž | -39 kg

Kumite | 2008 | Ž | -44 kg

Kumite | 2008 | Ž | -49 kg

Kumite | 2008 | Ž | -54 kg

Kumite | 2008 | Ž | +54 kg

Kumite | 2009 | Ž | -35 kg

Kumite | 2009 | Ž | -40 kg

Kumite | 2009 | Ž | -45 kg

Kumite | 2009 | Ž | -45 kg

Kumite | 2009 | Ž | -50 kg

Kumite | 2009 | Ž | +50 kg

Kumite | 2010 | Ž | -32 kg

Kumite | 2010 | Ž | -36 kg

Kumite | 2010 | Ž | -40 kg

Kumite | 2010 | Ž | -44 kg

Kumite | 2010 | Ž | +44 kg

Kumite | 2011 | Ž | -30 kg

Kumite | 2011 | Ž | -34 kg

Kumite | 2011 | Ž | -37 kg

Kumite | 2011 | Ž | -40 kg

Kumite | 2011 | Ž | +40 kg

Kumite | 2012 | Ž | -28 kg

Kumite | 2012 | Ž | -32 kg

Kumite | 2012 | Ž | -36 kg

Kumite | 2012 | Ž | +36 kg

Kontakt osobe

Rajko Vujošević

karatebuducnost@t-com.me

+38269012171


Hoteli

info - Rajko Vujošević

Podgorica

karatebuducnost@t-com.me

+38269012171


Bilten


Kotizacija

Pojedinačno: 15 €

Ekipno: 25 €

Ukupno prijava / klubovi / države: 0 / 0 / 0 Ispis

Prijavljeni klubovi

Prijavljeni takmičari