VI Grand Prix MONTENEGRO 2021


VI Grand Prix MONTENEGRO 2021

Informacije


VI Grand Prix MONTENEGRO 2021

30. Oct 2021.

29. Oct 2021. @ 21:30h (krajnji rok za prijavu)

Igalo

Igalo , Crna Gora

Karate klub "Bijela" Bijela, Karate klub "Tempo" Herceg Novi

Kotizacija: pojedinačno 16 EUR, ekipno 30 EUR


PROPOZICIJE

KATE:

Opis za kate...

BORBE:

Opis za borbe...

ZAŠTITNA OPREMA:

Opis za zaštitnu opremu...


Kate


Kate | Kate | U21 (18-21) 3-5.KYU | M | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | Kate | U21 (18-21) Apsolutna | M | Aps. kat.

Kate | Kate | U21 | M | Ekipno | M | Ekipno

Kate | Kate | SENIORI 16+ 3-5.KYU | M | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | Kate | SENIORI 16+ Apsolutna | M | Aps. kat.

Kate | Kate | Seniori | M | Ekipno

Kate | Kate | Juniori (16 - 18) - Apsolutna | M | Aps. kat.

Kate | Juniori (16 - 18) | M | Zeleni pojas-Plavi pojas

Kate | Juniori (16 - 18) | M | Zeleni pojas-Plavi pojas

Kate | Kate | Kadeti/Juniori | M | Zeleni pojas-Plavi pojas | Ekipno

Kate | Kate | Kadeti (14-16) 3-5.KYU | M | Oranž pojas-Plavi pojas

Kate | Kate | Kadeti (14-16) Apsolutna | M | Aps. kat.

Kate | Kate | 2008 - 6.KYU | M | Žuti pojas-Žuti pojas

Kate | Kate | 2008 - 5.KYU | M | Oranž pojas-Oranž pojas

Kate | Kate | 2008 - 4.KYU | M | Zeleni pojas-Zeleni pojas

Kate | Kate | 2008 - 3.KYU | M | Plavi pojas-Plavi pojas

Kate | Kate | 2008 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | Kate | 2008 - APSOLUTNA | M | Aps. kat.

Kate | Kate | 2008/2009 | M | Ekipno

Kate | Kate | 2009 - 5.KYU | M | Oranž pojas-Oranž pojas

Kate | Kate | 2009 - 4.KYU | M | Zeleni pojas-Zeleni pojas

Kate | Kate | 2009 - 3.KYU | M | Plavi pojas-Plavi pojas

Kate | Kate | 2009 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | Kate | 2009 - Apsolutna | M | Aps. kat.

Kate | Kate | 2009 - 6.KYU | M | Žuti pojas-Žuti pojas

Kate | Kate | 2010 - 6.KYU | M | Žuti pojas-Žuti pojas

Kate | Kate | 2010 - 5.KYU | M | Oranž pojas-Oranž pojas

Kate | Kate | 2010 - 4.KYU | M | Zeleni pojas-Zeleni pojas

Kate | Kate | 2010 - 3.KYU | M | Plavi pojas-Plavi pojas

Kate | Kate | 2010 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | Kate | 2010 - APSOLUTNA | M | Aps. kat.

Kate | Kate | 2010/2011 | M | Ekipno

Kate | Kate | 2011 - 6.KYU | M | Žuti pojas-Žuti pojas

Kate | Kate | 2011 - 5.KYU | M | Oranž pojas-Oranž pojas

Kate | Kate | 2011 - 4.KYU | M | Zeleni pojas-Zeleni pojas

Kate | Kate | 2011 - 3.KYU | M | Plavi pojas-Plavi pojas

Kate | Kate | 2011 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | Kate | 2011 - Apsolutna | M | Aps. kat.

Kate | Kate | 2012 - 6.KYU | M | Žuti pojas-Žuti pojas

Kate | Kate | 2012 - 5.KYU | M | Oranž pojas-Oranž pojas

Kate | Kate | 2012 - 4.KYU | M | Zeleni pojas-Zeleni pojas

Kate | Kate | 2012 - 3.KYU | M | Plavi pojas-Plavi pojas

Kate | Kate | 2012 - 2.KYU | M | Braon pojas-Braon pojas

Kate | Kate | 2012 - Apsolutna | M | Aps. kat.

Kate | Kate | 2012/2013 | M | Ekipno

Kate | Kate | 2013 - 6.KYU | M | Žuti pojas-Žuti pojas

Kate | Kate | 2013 - 5.KYU | M | Oranž pojas-Oranž pojas

Kate | Kate | 2013 - 4.KYU | M | Zeleni pojas-Zeleni pojas

Kate | Kate | 2013 - 3.KYU | M | Plavi pojas-Plavi pojas

Kate | Kate | 2014 I MLADJI - 6.KYU | M | Žuti pojas-Žuti pojas

Kate | Kate | 2014 I MLADJI - 5.KYU | M | Oranž pojas-Oranž pojas

Kate | Kate | 2014 I MLADJI - 4.KYU | M | Zeleni pojas-Zeleni pojas

Kate | Kate | U21 (18-21) 3-5.KYU | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | Kate | U21 (18-21) Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Kate | Kate | U21 | Ž | Ekipno | Ž | Ekipno

Kate | Kate | SENIORI 16+ 3-5.KYU | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | Kate | SENIORI 16+ Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Kate | Kate | Seniori | Ž | Ekipno

Kate | Kate | Juniori (16 - 18) - Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Kate | Kate | Juniori (16 - 18) - 3.-5.KYu | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas

Kate | Kate | Kadeti/Juniori | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas | Ekipno

Kate | Kate | Kadeti (14-16) 3-5.KYU | Ž | Oranž pojas-Plavi pojas

Kate | Kate | Kadeti (14-16) Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Kate | Kate | 2008 - 6.KYU | Ž | Žuti pojas-Žuti pojas

Kate | Kate | 2008 - 5.KYU | Ž | Oranž pojas-Oranž pojas

Kate | Kate | 2008 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.

Kate | Kate | 2008 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | Kate | 2008 - 3.KYU | Ž | Plavi pojas-Plavi pojas

Kate | Kate | 2008 - 4.KYU | Ž | Zeleni pojas-Zeleni pojas

Kate | Kate | 2008/2009 | Ž | Ekipno

Kate | Kate | 2009 - 6.KYU | Ž | Žuti pojas-Žuti pojas

Kate | Kate | 2009 - 5.KYU | Ž | Oranž pojas-Oranž pojas

Kate | Kate | 2009 - 4.KYU | Ž | Zeleni pojas-Zeleni pojas

Kate | Kate | 2009 - 3.KYU | Ž | Plavi pojas-Plavi pojas

Kate | Kate | 2009 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | Kate | 2009 - Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Kate | Kate | 2010 - 6.KYU | Ž | Žuti pojas-Žuti pojas

Kate | Kate | 2010 - 5.KYU | Ž | Oranž pojas-Oranž pojas

Kate | Kate | 2010 - 4.KYU | Ž | Zeleni pojas-Zeleni pojas

Kate | Kate | 2010 - 3.KYU | Ž | Plavi pojas-Plavi pojas

Kate | Kate | 2010 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | Kate | 2010 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.

Kate | Kate | 2010/2011 | Ž | Ekipno

Kate | Kate | 2011 - 6.KYU | Ž | Žuti pojas-Žuti pojas

Kate | Kate | 2011 - 5.KYU | Ž | Oranž pojas-Oranž pojas

Kate | Kate | 2011 - 4.KYU | Ž | Zeleni pojas-Zeleni pojas

Kate | Kate | 2011 - 3.KYU | Ž | Plavi pojas-Plavi pojas

Kate | Kate | 2011 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | Kate | 2011 - Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Kate | Kate | 2012 - 5.KYU | Ž | Oranž pojas-Oranž pojas

Kate | Kate | 2012 - 4.KYU | Ž | Zeleni pojas-Zeleni pojas

Kate | Kate | 2012 - 3.KYU | Ž | Plavi pojas-Plavi pojas

Kate | Kate | 2012 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Braon pojas

Kate | Kate | 2012 - Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Kate | Kate | 2012 - 6.KYU | Ž | Žuti pojas-Žuti pojas

Kate | Kate | 2012/2013 | Ž | Ekipno

Kate | Kate | 2013 - 6.KYU | Ž | Žuti pojas-Žuti pojas

Kate | Kate | 2013 - 5.KYU | Ž | Oranž pojas-Oranž pojas

Kate | Kate | 2013 - 4.KYU | Ž | Zeleni pojas-Zeleni pojas

Kate | Kate | 2013 - 3.KYU | Ž | Plavi pojas-Plavi pojas

Kate | Kate | 2014 I MLADJI - 6.KYU | Ž | Žuti pojas-Žuti pojas

Kate | Kate | 2014 I MLADJI - 5.KYU | Ž | Oranž pojas-Oranž pojas

Kate | Kate | 2014 I MLADJI - 4.KYU | Ž | Zeleni pojas-Zeleni pojas

Kumite


Kumite | Kumite | Seniori | M | -60 kg | M | -60 kg

Kumite | Kumite | Seniori | M | -67 kg | M | -67 kg

Kumite | Kumite | Seniori | M | -75 kg | M | -75 kg

Kumite | Kumite | Seniori | M | -84 kg | M | -84 kg

Kumite | Kumite | Seniori | M | +84 kg | M | +84 kg

Kumite | Kumite | U21 | M | -60 kg | M | -60 kg

Kumite | Kumite | U21 | M | -67 kg | M | -67 kg

Kumite | Kumite | U21 | M | -75 kg | M | -75 kg

Kumite | Kumite | U21 | M | -84 kg | M | -84 kg

Kumite | Kumite | U21 | M | +84 kg | M | +84 kg

Kumite | Kumite | Juniori | M | -55 kg | M | -55 kg

Kumite | Kumite | Juniori | M | -61 kg | M | -61 kg

Kumite | Kumite | Juniori | M | -68 kg | M | -68 kg

Kumite | Kumite | Juniori | M | -76 kg | M | -76 kg

Kumite | Kumite | Juniori | M | +76 kg | M | +76 kg

Kumite | Kumite | Kadeti | M | -52 kg | M | -52 kg

Kumite | Kumite | Kadeti | M | -57 kg | M | -57 kg

Kumite | Kumite | Kadeti | M | -63 kg | M | -63 kg

Kumite | Kumite | Kadeti | M | -70 kg | M | -70 kg

Kumite | Kumite | Kadeti | M | +70 kg | M | +70 kg

Kumite | Kumite | 2008 | M | -40 kg | M | -40 kg

Kumite | Kumite | 2008 | M | -45 kg | M | -45 kg

Kumite | Kumite | 2008 | M | -50 kg | M | -50 kg

Kumite | Kumite | 2008 | M | -55 kg | M | -55 kg

Kumite | Kumite | 2008 | M | +55 kg | M | +55 kg

Kumite | Kumite | 2009 | M | -37 kg | M | -37 kg

Kumite | Kumite | 2009 | M | -42 kg | M | -42 kg

Kumite | Kumite | 2009 | M | -47 kg | M | -47 kg

Kumite | Kumite | 2009 | M | -52 kg | M | -52 kg

Kumite | Kumite | 2009 | M | +52 kg | M | +52 kg

Kumite | Kumite | 2010 | M | -35 kg | M | -35 kg

Kumite | Kumite | 2010 | M | -40 kg | M | -40 kg

Kumite | Kumite | 2010 | M | -45 kg | M | -45 kg

Kumite | Kumite | 2010 | M | -50 kg | M | -50 kg

Kumite | Kumite | 2010 | M | +50 kg | M | +50 kg

Kumite | Kumite | 2011 | M | -30 kg | M | -30 kg

Kumite | Kumite | 2011 | M | -35 kg | M | -35 kg

Kumite | Kumite | 2011 | M | -40 kg | M | -40 kg

Kumite | Kumite | 2011 | M | -45 kg | M | -45 kg

Kumite | Kumite | 2011 | M | +45 kg | M | +45 kg

Kumite | Kumite | 2012 | M | -26 kg | M | -26 kg

Kumite | Kumite | 2012 | M | -30 kg | M | -30 kg

Kumite | Kumite | 2012 | M | -34 kg | M | -34 kg

Kumite | Kumite | 2012 | M | -38 kg | M | -38 kg

Kumite | Kumite | 2012 | M | +38 kg | M | +38 kg

Kumite | Kumite | 2013 | M | -26 kg | M | -26 kg

Kumite | Kumite | 2013 | M | -30 kg | M | -30 kg

Kumite | Kumite | 2013 | M | -34 kg | M | -34 kg

Kumite | Kumite | 2013 | M | -38 kg | M | -38 kg

Kumite | Kumite | 2013 | M | +38 kg | M | +38 kg

Kumite | Kumite | 2014 | M | -25 kg | M | -25 kg

Kumite | Kumite | 2014 | M | +25kg | M | +25 kg

Kumite | Kumite | Seniori | Ž | -50 kg | Ž | -50 kg

Kumite | Kumite | Seniori | Ž | -55 kg | Ž | -55 kg

Kumite | Kumite | Seniori | Ž | -61 kg | Ž | -61 kg

Kumite | Kumite | Seniori | Ž | -68 kg | Ž | -68 kg

Kumite | Kumite | Seniori | Ž | +68 kg | Ž | +68 kg

Kumite | Kumite | U21 | Ž | -50 kg | Ž | -50 kg

Kumite | Kumite | U21 | Ž | -55 kg | Ž | -55 kg

Kumite | Kumite | U21 | Ž | -61 kg | Ž | -61 kg

Kumite | Kumite | U21 | Ž | -68 kg | Ž | -68 kg

Kumite | Kumite | U21 | Ž | +68 kg | Ž | +68 kg

Kumite | Kumite | Juniori | Ž | -48 kg | Ž | -48 kg

Kumite | Kumite | Juniori | Ž | -53 kg | Ž | -53 kg

Kumite | Kumite | Juniori | Ž | -59 kg | Ž | -59 kg

Kumite | Kumite | Juniori | Ž | +59 kg | Ž | +59 kg

Kumite | Kumite | Kadeti | Ž | -47 kg | Ž | -47 kg

Kumite | Kumite | Kadeti | Ž | -54 kg | Ž | -54 kg

Kumite | Kumite | Kadeti | Ž | +54 kg | Ž | +54 kg

Kumite | Kumite | 2008 | Ž | -39 kg | Ž | -39 kg

Kumite | Kumite | 2008 | Ž | -44 kg | Ž | -44 kg

Kumite | Kumite | 2008 | Ž | -49 kg | Ž | -49 kg

Kumite | Kumite | 2008 | Ž | -54 kg | Ž | -54 kg

Kumite | Kumite | 2008 | Ž | +54 kg | Ž | +54 kg

Kumite | Kumite | 2009 | Ž | -35 kg | Ž | -35 kg

Kumite | Kumite | 2009 | Ž | -40 kg | Ž | -40 kg

Kumite | Kumite | 2009 | Ž | -45 kg | Ž | -45 kg

Kumite | Kumite | 2009 | Ž | -50 kg | Ž | -50 kg

Kumite | Kumite | 2009 | Ž | +50 kg | Ž | +50 kg

Kumite | Kumite | 2010 | Ž | -32 kg | Ž | -32 kg

Kumite | Kumite | 2010 | Ž | -36 kg | Ž | -36 kg

Kumite | Kumite | 2010 | Ž | -40 kg | Ž | -40 kg

Kumite | Kumite | 2010 | Ž | -44 kg | Ž | -44 kg

Kumite | Kumite | 2010 | Ž | +44 kg | Ž | +44 kg

Kumite | Kumite | 2011 | Ž | -30 kg | Ž | -30 kg

Kumite | Kumite | 2011 | Ž | -34 kg | Ž | -34 kg

Kumite | Kumite | 2011 | Ž | -37 kg | Ž | -37 kg

Kumite | Kumite | 2011 | Ž | -40 kg | Ž | -40 kg

Kumite | Kumite | 2011 | Ž | +40 kg | Ž | +40 kg

Kumite | Kumite | 2012 | Ž | +36 kg | Ž | +36 kg

Kumite | Kumite | 2012 | Ž | -28 kg | Ž | -28 kg

Kumite | Kumite | 2012 | Ž | -32 kg | Ž | -32 kg

Kumite | Kumite | 2012 | Ž | -36 kg | Ž | -36 kg

Kumite | Kumite | 2013 | Ž | -28 kg | Ž | -28 kg

Kumite | Kumite | 2013 | Ž | -32 kg | Ž | -32 kg

Kumite | Kumite | 2013 | Ž | -36 kg | Ž | -36 kg

Kumite | Kumite | 2013 | Ž | +36 kg | Ž | +36 kg

Kumite | Kumite | 2014 | Ž | -25 kg | Ž | -25 kg

Kumite | Kumite | 2014 | Ž | +25 kg | Ž | +25 kg

Kontakt osobe

Skađan Mikulić

karateklubbijela@gmail.com

+38268205447


Hoteli

Bilten


Kotizacija

Pojedinačno: 16 €

Ekipno: 30 €

Generalni poredak

Klub Zlatne Srebrne Bronzane
Karate klub Bar 27 30 35
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" 25 17 17
Hercegovac Bileća 16 9 5
Karate Club Rei 13 7 4
Karate Klub "Stari Grad" Budva 12 1 3
Gorstak 10 5 5
Karate Klub Bijela 9 4 12
Karate klub "RIS" 8 8 2
Karate Klub Fokus Niksic 8 3 2
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova" 7 5 5
Клуб Борилачких Спортова требиње 7 4 8
Karate Klub Bijelo Brdo 6 9 7
Omladinski karate klub Mawashi 2015 5 6 7
Karate klub Buducnost 4 10 6
Karate klub "Iskra" 4 1 0
Karate Klub Zrinjski 4 0 4
KK CROHERC 4 0 3
Karate klub Sampion Niksic 3 5 2
Karate klub Risan 3 3 4
Onogost 2 4 3
Karate klub "Vukovi" 2 1 5
PORTO TOLERO 2 1 3
Omladinski karate klub Mawashi 2 1 2
Karate klub Trebinje 2 0 6
Karate klub Šesnaesta Banja Luka 2 0 2
Karate klub Jedinstvo 1 3 1
Karate klub Obii Kaštela 1 0 0
Šotokan tim 1 0 0
KARATE KLUB "JION" 0 6 6
KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA 0 2 2
KARATE KLUB ""DO"" TUZLA 0 2 0
Karate klub Rudar Velenje 0 1 4
Karate klub "Bugojno" Bugojno 0 1 3
Karate klub Bjelopoljac 0 1 0
Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić 0 1 0
Karate Klub BUDVA 0 1 0
Karate klub Futura Bugojno 0 0 3
Pljevlja 2016 0 0 1
KARATE KLUB POSITIVE 0 0 0

Kate - Pojedinačno

Kate | Kate | 2014 I MLADJI - 6.KYU | Ž | Žuti pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004086 Maša Masoničić Karate klub Bar
2. MNE004103 Milica Vasiljević Karate klub Bar
3. MNE004550 Helena Trojanovic Karate Klub Bijela
3. MNE004553 Nadja Bulajic Karate Klub Bijela

Kate | Kate | 2012 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Braon pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003121 Kristina Anakijevska Karate klub Bar

Kate | Kate | 2011 - 6.KYU | Ž | Žuti pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003965 NAĐA ZEČEVIĆ Клуб Борилачких Спортова требиње
2. WKF004282 Sara Savić Karate Klub Bijelo Brdo
3. MNE003798 Emira Gjonoviq KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE003933 Ksenija Vojvodić Karate klub Risan

Kate | Kate | 2014 I MLADJI - 5.KYU | Ž | Oranž pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003892 Ana Pavlović Karate klub Bar
2. MNE003893 Mia Bulatović Karate klub Bar
3. MNE003790 Irisi Shabanoviq KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE003754 Melina Gurzakovic Karate Club Rei

Kate | Kate | 2013 - 6.KYU | M | Žuti pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004582 Luka Barjaktarovic Karate Klub Bijela
2. MNE004087 Vedad Burdžović Karate klub Bar
3. MNE004666 Vasilije Begovic Karate Klub Bijela
3. MNE004064 Đorđe Živković Karate klub Bar

Kate | Kate | 2014 I MLADJI - 4.KYU | Ž | Zeleni pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003722 Stefani Đuković Karate klub Bar
2. MNE003790 Irisi Shabanoviq KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE004096 Zulejha Murati Karate klub Bar

Kate | Kate | 2011 - 5.KYU | Ž | Oranž pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004711 Anastasija Babić Hercegovac Bileća
2. MNE003727 Andja Koprivica Karate klub Buducnost
3. WKF004282 Sara Savić Karate Klub Bijelo Brdo
3. WKF004627 TEA RAŠIĆ KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA

Kate | Kate | 2011 - 3.KYU | Ž | Plavi pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003886 Teodora Ćorović Karate Klub "Stari Grad" Budva
2. MNE003036 Maša Čelebić Karate klub Bar
3. MNE000398 Maša Vujošević Karate klub Bar

Kate | Kate | 2013 - 4.KYU | M | Zeleni pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004077 Aleksa Đukić Karate klub Bar
2. MNE003721 Alexander Okulov Karate klub Bar

Kate | Kate | 2011 - 4.KYU | Ž | Zeleni pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004713 Arijana Bošnjak Hercegovac Bileća
2. WKF004282 Sara Savić Karate Klub Bijelo Brdo
3. WKF004617 Helena Ždrale Karate klub Šesnaesta Banja Luka

Kate | Kate | 2010 - 5.KYU | Ž | Oranž pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004053 Nina Pešić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE000651 Ivana Dabović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE004570 Sara Popović Karate klub "Vukovi"

Kate | Kate | 2010 - 4.KYU | Ž | Zeleni pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004714 Teodora Šešlija Hercegovac Bileća
2. MNE000455 Ajla Dodić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | Kate | 2011 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001940 Staša Petranović Karate klub Bar
2. MNE001942 Melina Međedović Karate klub Bar

Kate | Kate | 2011 - Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000631 Nađa Knežević Karate klub Bar

Kate | Kate | 2011 - 6.KYU | M | Žuti pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000474 Antonio Junković KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE004584 Matej Bajraktarovic Karate Klub Bijela
3. MNE004589 Thomas Harrison-Cripps Karate Klub Bijela

Kate | Kate | 2012 - 6.KYU | M | Žuti pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001818 Tarik Nikezić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE003128 ANDRIJA IVANOVIĆ Karate Klub Bijela
3. MNE004101 Tadija Perović Karate klub Bar
3. MNE004587 Nikola Petrovic Karate Klub Bijela

Kate | Kate | 2012 - Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001168 Zerina Ličina Karate klub Jedinstvo
2. MNE003905 Ksenija Knezevic Karate klub Bar

Kate | Kate | 2013 - 5.KYU | Ž | Oranž pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004095 Isidora Bracić Karate klub Bar
2. MNE001688 Sofia Popovic Karate klub Buducnost
3. WKF004720 Teodora Dervišević Karate klub Trebinje
3. MNE003882 Andrea Ćorović Karate Klub "Stari Grad" Budva

Kate | Kate | 2014 I MLADJI - 6.KYU | M | Žuti pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004451 Niksa Paunovic Omladinski karate klub Mawashi 2015
2. MNE004061 Simon Paladin Karate klub Bar
3. MNE004062 Dilan Agović Karate klub Bar
3. MNE004090 Amir Burdžović Karate klub Bar

Kate | Kate | 2012 - 6.KYU | Ž | Žuti pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003127 ANĐELKA POPOVIĆ Karate Klub Bijela
2. MNE004665 Ena Popovic Karate Klub Bijela
3. MNE003027 JOVANA VUKOVIĆ Karate Klub Bijela
3. MNE000643 Mikhaela Volchkova KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | Kate | 2012 - 4.KYU | Ž | Zeleni pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003904 Hana Lukolić Karate klub Bar
2. WKF004282 Sara Savić Karate Klub Bijelo Brdo
3. MNE004093 Galina Čekrizova Karate klub Bar

Kate | Kate | 2012 - 5.KYU | M | Oranž pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004706 Nikola Vujović Hercegovac Bileća
2. MNE004079 Konstantin Tereščenko Karate klub Bar
3. MNE000442 Amar Čobović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE003896 Vuk Spaić Karate klub Bar

Kate | Kate | 2011 - 4.KYU | M | Zeleni pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003744 Vanja Vujosevic Karate klub Buducnost
2. MNE001664 Vasilije Ilievski Karate klub Bar

Kate | Kate | 2013 - 4.KYU | Ž | Zeleni pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003735 Katarina Novakovic Karate klub Buducnost
2. MNE003795 Naira Pelinku KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | Kate | 2012 - 3.KYU | Ž | Plavi pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004282 Sara Savić Karate Klub Bijelo Brdo
2. MNE004074 Monika Đukić Karate klub Bar
3. MNE003905 Ksenija Knezevic Karate klub Bar
3. MNE003716 Srna Obradović Karate klub Bar

Kate | Kate | 2012 - 5.KYU | Ž | Oranž pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004066 Valerija Gerasimova Karate klub Bar
2. WKF003963 LENA KRUNIĆ Клуб Борилачких Спортова требиње
3. MNE004586 Milja Sladoja Karate Klub Bijela

Kate | Kate | 2010 - 6.KYU | Ž | Žuti pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000478 Agnesa Kollari KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE003791 Lediona Zeqiri KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE000652 Martina Dabović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE004739 Bojana Stijepovic Karate Klub Bijela

Kate | Kate | 2013 - 5.KYU | M | Oranž pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004056 Luka Bulatović Karate klub "Iskra"
2. WKF004705 Luka Lojpur Hercegovac Bileća
3. MNE004063 Vujo Ivanišević Karate klub Bar
3. MNE003023 ALEKSA RIHA Karate Klub Bijela

Kate | Kate | 2013 - 6.KYU | Ž | Žuti pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003942 Sofija Kordić Karate klub Risan
2. MNE004023 Nađa Vučeljić KARATE KLUB "JION"
3. MNE004585 Mila Sladoja Karate Klub Bijela
3. MNE003930 Helena Dabižinović Karate klub Risan

Kate | Kate | 2014 I MLADJI - 5.KYU | M | Oranž pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003883 Đorđe Šuleić Karate Klub "Stari Grad" Budva
2. MNE004564 Vladimir Konatar Karate klub Jedinstvo
3. MNE004110 Vuk Bojovic Gorstak
3. MNE003900 Arijan Zoranić Karate klub Bar

Kate | Kate | 2011 - 5.KYU | M | Oranž pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004704 Kristijan Kuljić Hercegovac Bileća
2. MNE001689 stevan Markovic Karate klub Buducnost
3. MNE004456 Nemanja Jurisevic Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kate | Kate | 2011 - 3.KYU | M | Plavi pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004081 Sergej Laković Karate klub Bar

Kate | Kate | 2010 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000410 Lejla Duraković Karate klub Bar

Kate | Kate | 2010 - 3.KYU | Ž | Plavi pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003886 Teodora Ćorović Karate Klub "Stari Grad" Budva
2. MNE000559 Sofija Malešević Karate klub Risan
3. WKF004716 Tara Palikuća Karate klub Trebinje

Kate | Kate | 2010 - 6.KYU | M | Žuti pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004449 Andrija Stojanovic Omladinski karate klub Mawashi 2015
2. MNE004025 Radivoje Vučeljić KARATE KLUB "JION"
3. MNE001969 Pavle Konatar Omladinski karate klub Mawashi 2015
3. MNE004029 Veljko Lučić KARATE KLUB "JION"

Kate | Kate | 2012 - 4.KYU | M | Zeleni pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004701 Pavle Nešković Hercegovac Bileća
2. MNE003718 Zakir Murati Karate klub Bar
3. MNE004732 Orhan Alomerović Karate klub Bar

Kate | Kate | 2012 - 3.KYU | M | Plavi pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001815 Luka Konatar KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE002202 Mark Ciganok Karate Klub BUDVA
3. MNE003029 Mateja Milić Karate klub Bar
3. MNE002514 Ajlan Durović Karate klub Bar

Kate | Kate | 2010 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000770 Teodora Medojević Karate Klub "Stari Grad" Budva
2. MNE004053 Nina Pešić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE001943 Lana Stanković Karate klub Bar

Kate | Kate | 2014 I MLADJI - 4.KYU | M | Zeleni pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003916 Milovan Jankovic Gorstak

Kate | Kate | 2013 - 3.KYU | Ž | Plavi pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001658 Itana Badnjar Karate klub Bar
2. MNE003878 Nina Krulj Karate klub Buducnost
3. WKF004625 MERJEM BOŠNJAK KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA
3. MNE003735 Katarina Novakovic Karate klub Buducnost

Kate | Kate | 2011 - Apsolutna | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001460 Lazar Žerajić KARATE KLUB POSITIVE
2. MNE001689 stevan Markovic Karate klub Buducnost

Kate | Kate | 2012 - Apsolutna | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000316 Dušan Božović KARATE KLUB POSITIVE
2. WKF004706 Nikola Vujović Hercegovac Bileća

Kate | Kate | 2011 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001652 Dario Šćekić Karate klub Bar
2. MNE000442 Amar Čobović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | Kate | 2012 - 2.KYU | M | Braon pojas-Braon pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001667 Vladimir Ilievski Karate klub Bar
2. MNE001816 Rejan Hardolli KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | Kate | 2010 - 4.KYU | M | Zeleni pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000454 Marko Konatar KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE000650 Ivan Dabović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. WKF004718 Andrija Šarović Karate klub Trebinje

Kate | Kate | 2013 - 3.KYU | M | Plavi pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004091 Andrija Barjaktarović Karate klub Bar
2. MNE002518 Omar Durović Karate klub Bar
3. MNE004094 Gleb Voroninskis Karate klub Bar

Kate | Kate | 2010 - 3.KYU | M | Plavi pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000519 Aleks Simonović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE003308 Damjan Dacić Karate klub Bar

Kate | Kate | 2010 - 5.KYU | M | Oranž pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004703 Petar Kapetinić Hercegovac Bileća
2. WKF004700 Aleksej Komnenović Hercegovac Bileća
3. MNE004080 Jurij Tereščenko Karate klub Bar

Kate | Kate | 2009 - 6.KYU | Ž | Žuti pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004566 Nevena Savić Karate klub Risan
2. MNE004455 Lana Popovic Omladinski karate klub Mawashi 2015
3. MNE004731 Nika Jokić Karate klub "RIS"
3. MNE003786 Era Avdiu KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | Kate | 2008 - 6.KYU | Ž | Žuti pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000874 Vasilisa Miranović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. WKF004274 Una Panišić Karate Klub Bijelo Brdo
3. MNE000891 Elda Kurtović Karate Club Rei

Kate | Kate | 2009 - 5.KYU | Ž | Oranž pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000569 Katarina Janković KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. WKF004626 SARAH MLIVIĆ KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA
3. WKF004575 Mia Jurić Karate klub Futura Bugojno

Kate | Kate | 2010 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000757 Uroš Stevović Karate Klub "Stari Grad" Budva
2. MNE001926 Drazen Sutovic Karate klub Buducnost

Kate | Kate | 2009 - 4.KYU | Ž | Zeleni pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004710 Marija Ilić Hercegovac Bileća
2. MNE003899 Elizabeta Capenko Karate klub Bar
3. WKF004628 Dženita Bevrnja Karate klub Futura Bugojno

Kate | Kate | 2008 - 5.KYU | Ž | Oranž pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000891 Elda Kurtović Karate Club Rei
2. WKF004274 Una Panišić Karate Klub Bijelo Brdo
3. MNE004019 Mia Baošić KARATE KLUB "JION"

Kate | Kate | 2009 - 3.KYU | Ž | Plavi pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003146 Helena Grgurović Karate Klub "Stari Grad" Budva
2. MNE000560 Jelena Samardžić Karate klub Risan
3. MNE000569 Katarina Janković KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | Kate | 2010 - APSOLUTNA | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000757 Uroš Stevović Karate Klub "Stari Grad" Budva
2. MNE001926 Drazen Sutovic Karate klub Buducnost
3. MNE000634 Andrija Kosović Karate klub Bar
3. MNE000509 Blagota Mićunović KARATE KLUB POSITIVE

Kate | Kate | Kadeti (14-16) 3-5.KYU | Ž | Oranž pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000558 Lana Subotić Karate klub Risan
2. MNE000539 Nikoleta Markolović Karate klub Bar
3. MNE000515 Yllëza Rama KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. WKF004574 Klara Šuta Karate klub Futura Bugojno

Kate | Kate | Kadeti (14-16) Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000404 Arijana Kočan Karate klub Bar
2. WKF004708 Saška Ilić Hercegovac Bileća

Kate | Kate | 2008 - 4.KYU | Ž | Zeleni pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000891 Elda Kurtović Karate Club Rei
2. WKF004274 Una Panišić Karate Klub Bijelo Brdo
3. MNE004179 Sara Kračković Karate klub "Vukovi"
3. MNE004729 Elizaveta Krisenko Karate klub Bar

Kate | Kate | 2009 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000727 Nina Pešić Karate Klub "Stari Grad" Budva
2. MNE000295 Milena Stojanović Karate klub Bar
3. MNE003030 Elena Dacić Karate klub Bar

Kate | Kate | Juniori (16 - 18) - Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000773 Mia Bošnjaković Šotokan tim
2. WKF004709 Dajana Ilić Hercegovac Bileća
3. WKF004279 Nikolina Vukas Karate Klub Bijelo Brdo
3. MNE001221 Danica Radovanović Karate klub Buducnost

Kate | Kate | Juniori (16 - 18) - Apsolutna | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004601 Sanjin Dokmanović Karate klub Šesnaesta Banja Luka

Kate | Juniori (16 - 18) | M | Zeleni pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000517 Simon Simonović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | Kate | 2009 - Apsolutna | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000292 Aleksa Barjaktarović Karate klub Bar

Kate | Kate | 2009 - Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004710 Marija Ilić Hercegovac Bileća
2. MNE000412 Ajla Berjašević Karate klub Bar
3. MNE001135 Una Vučićević Karate Klub "Stari Grad" Budva

Kate | Kate | Kadeti (14-16) 3-5.KYU | M | Oranž pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004707 Pavle Mihić Hercegovac Bileća
2. MNE000992 Luka Milić Karate Klub "Stari Grad" Budva
3. MNE003297 Mojaš Kašćelan Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kate | Kate | 2008 - 3.KYU | Ž | Plavi pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE002515 Anja Bujković Karate klub Bar
2. MNE004084 Laura Rajšić Karate klub Bar
3. WKF001864 KRISTINA BULATOVIĆ Клуб Борилачких Спортова требиње
3. MNE001935 Tea Tešović Karate Klub "Stari Grad" Budva

Kate | Kate | Kadeti (14-16) Apsolutna | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000023 Aleksa Janjić Karate klub Bar
2. WKF004707 Pavle Mihić Hercegovac Bileća
3. WKF004721 Filip Milinić Karate klub Trebinje

Kate | Kate | 2008 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000891 Elda Kurtović Karate Club Rei
2. MNE000950 Stefani Selimović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE000531 Ksenija Božović Karate klub Bar

Kate | Kate | 2009 - 6.KYU | M | Žuti pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003298 Nikša Kašćelan Omladinski karate klub Mawashi 2015
2. MNE000896 Edon Emsha Karate Club Rei

Kate | Kate | 2009 - 5.KYU | M | Oranž pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000897 Mustafa Adzemović Karate Club Rei
2. MNE000896 Edon Emsha Karate Club Rei
3. MNE004010 Filip Bulajić KARATE KLUB "JION"

Kate | Kate | SENIORI 16+ 3-5.KYU | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004709 Dajana Ilić Hercegovac Bileća
2. MNE003932 Jelena Risteljić Karate klub Risan
3. WKF004280 Jovana Milakić Karate Klub Bijelo Brdo
3. WKF004278 Anastasija Kujavić Karate Klub Bijelo Brdo

Kate | Kate | 2009 - 4.KYU | M | Zeleni pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000897 Mustafa Adzemović Karate Club Rei
2. MNE000896 Edon Emsha Karate Club Rei

Kate | Kate | 2008 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000727 Nina Pešić Karate Klub "Stari Grad" Budva
2. MNE000976 Ena Hodžić Karate Club Rei

Kate | Kate | 2009 - 3.KYU | M | Plavi pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000897 Mustafa Adzemović Karate Club Rei
2. MNE003034 Nasih Murati Karate klub Bar
3. MNE003028 Anel Kaplani Karate klub Bar

Kate | Kate | SENIORI 16+ Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004279 Nikolina Vukas Karate Klub Bijelo Brdo
2. WKF004280 Jovana Milakić Karate Klub Bijelo Brdo
3. MNE001221 Danica Radovanović Karate klub Buducnost
3. WKF004278 Anastasija Kujavić Karate Klub Bijelo Brdo

Kate | Kate | SENIORI 16+ Apsolutna | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004737 Pavle Palikuća Karate klub Trebinje

Kate | Kate | SENIORI 16+ 3-5.KYU | M | Zeleni pojas-Braon pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000466 Marko Dabović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | Kate | U21 (18-21) 3-5.KYU | M | Zeleni pojas-Braon pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000471 Elvir Isljamović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | Kate | 2008 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000973 Armin Gurzaković Karate Club Rei
2. MNE000289 Damjan Mrgudović Karate klub Bar

Kate | Kate | 2008 - 3.KYU | M | Plavi pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000973 Armin Gurzaković Karate Club Rei
2. WKF004712 Lazar Parežanin Hercegovac Bileća

Kate | Kate | 2008 - 6.KYU | M | Žuti pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000973 Armin Gurzaković Karate Club Rei

Kate | Kate | 2008 - 4.KYU | M | Zeleni pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000973 Armin Gurzaković Karate Club Rei

Kate | Kate | 2008 - 5.KYU | M | Oranž pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000973 Armin Gurzaković Karate Club Rei

Kate | Kate | 2009 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000757 Uroš Stevović Karate Klub "Stari Grad" Budva
2. MNE001102 Bogdan Maljević Karate klub Bar
3. MNE000536 Hamed Erović Karate klub Bar

Kate | Kate | 2008 - APSOLUTNA | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004712 Lazar Parežanin Hercegovac Bileća
2. MNE000375 Aleksa Šćekić Karate klub Bar

Kate | Kate | U21 (18-21) Apsolutna | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004279 Nikolina Vukas Karate Klub Bijelo Brdo
2. WKF004280 Jovana Milakić Karate Klub Bijelo Brdo
3. WKF004278 Anastasija Kujavić Karate Klub Bijelo Brdo

Kate | Kate | U21 (18-21) 3-5.KYU | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004279 Nikolina Vukas Karate Klub Bijelo Brdo
2. WKF004280 Jovana Milakić Karate Klub Bijelo Brdo
3. WKF004278 Anastasija Kujavić Karate Klub Bijelo Brdo

Kate | Kate | Juniori (16 - 18) - 3.-5.KYu | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001220 Anđela Milić Karate klub Buducnost
2. MNE001230 Marija Jovanović Karate klub Buducnost

Kate - Ekipno

Kate | Kate | Seniori | Ž | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate Klub Bijelo Brdo WKF004278 Anastasija Kujavić
WKF004279 Nikolina Vukas
WKF004280 Jovana Milakić

Kate | Kate | Seniori | M | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000466 Marko Dabović
MNE000471 Elvir Isljamović
MNE000982 Aldin Bulić

Kate | Kate | U21 | Ž | Ekipno | Ž | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate Klub Bijelo Brdo WKF004278 Anastasija Kujavić
WKF004279 Nikolina Vukas
WKF004280 Jovana Milakić

Kate | Kate | U21 | M | Ekipno | M | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000468 Ronald Jacović
MNE000471 Elvir Isljamović
MNE000472 Albert Rudović

Kate | Kate | 2010/2011 | Ž | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Hercegovac Bileća WKF004711 Anastasija Babić
WKF004713 Arijana Bošnjak
WKF004714 Teodora Šešlija
2. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000455 Ajla Dodić
MNE000478 Agnesa Kollari
MNE004053 Nina Pešić
3. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000651 Ivana Dabović
MNE000652 Martina Dabović
MNE003791 Lediona Zeqiri

Kate | Kate | 2010/2011 | M | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000442 Amar Čobović
MNE001815 Luka Konatar
MNE001818 Tarik Nikezić
2. Hercegovac Bileća WKF004700 Aleksej Komnenović
WKF004703 Petar Kapetinić
WKF004704 Kristijan Kuljić

Kate | Kate | 2012/2013 | Ž | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE001940 Staša Petranović
MNE003905 Ksenija Knezevic
MNE003904 Hana Lukolić
2. Karate klub Bar MNE003722 Stefani Đuković
MNE003892 Ana Pavlović
MNE003893 Mia Bulatović
3. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000643 Mikhaela Volchkova
MNE003795 Naira Pelinku
MNE003792 Leonisa Zeqiri
3. Karate klub Buducnost MNE001688 Sofia Popovic
MNE003735 Katarina Novakovic
MNE003878 Nina Krulj

Kate | Kate | 2008/2009 | Ž | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate Klub "Stari Grad" Budva MNE000727 Nina Pešić
MNE001135 Una Vučićević
MNE003146 Helena Grgurović
2. Karate klub Bar MNE000388 Kristina Bokovac
MNE000412 Ajla Berjašević
MNE003030 Elena Dacić
3. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000874 Vasilisa Miranović
MNE000950 Stefani Selimović
MNE000569 Katarina Janković

Kate | Kate | 2008/2009 | M | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE000292 Aleksa Barjaktarović
MNE000375 Aleksa Šćekić
MNE000536 Hamed Erović
2. Karate Club Rei MNE000896 Edon Emsha
MNE000897 Mustafa Adzemović
MNE000973 Armin Gurzaković

Kate | Kate | Kadeti/Juniori | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate Klub "Stari Grad" Budva MNE000308 Ksenija Božović
MNE000729 Teodora Gracun
MNE001935 Tea Tešović
2. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000874 Vasilisa Miranović
MNE000950 Stefani Selimović
MNE000515 Yllëza Rama

Kate | Kate | 2012/2013 | M | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Hercegovac Bileća WKF004701 Pavle Nešković
WKF004705 Luka Lojpur
WKF004706 Nikola Vujović
2. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000442 Amar Čobović
MNE001810 Edonis Kraja
MNE001818 Tarik Nikezić
3. Karate klub Bar MNE001667 Vladimir Ilievski
MNE002518 Omar Durović
MNE002514 Ajlan Durović
3. Karate klub Bar MNE003900 Arijan Zoranić
MNE004070 Erol Gusinjac
MNE004088 Viktor Dukić

Kumite - Pojedinačno

Kumite | Kumite | 2014 | Ž | -25 kg | Ž | -25 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003037 Milica Grujic Gorstak
2. MNE003754 Melina Gurzakovic Karate Club Rei
3. MNE003771 Ana Pejović Pljevlja 2016

Kumite | Kumite | 2014 | Ž | +25 kg | Ž | +25 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003754 Melina Gurzakovic Karate Club Rei
2. MNE003790 Irisi Shabanoviq KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE004542 Ksenija Bojanić KARATE KLUB "JION"

Kumite | Kumite | 2014 | M | -25 kg | M | -25 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004555 Petar Mikulic Karate Klub Bijela
2. MNE003757 Danilo Mićunović KARATE KLUB POSITIVE
3. MNE004549 Maksim Šarančić Karate klub Sampion Niksic
3. WKF004656 DRAGIŠA GRUBAČ Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite | Kumite | 2014 | M | +25kg | M | +25 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004549 Maksim Šarančić Karate klub Sampion Niksic
2. MNE003770 Aleksaj Ilinčić Pljevlja 2016

Kumite | Kumite | 2013 | Ž | -32 kg | Ž | -32 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003795 Naira Pelinku KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | Kumite | 2011 | Ž | -30 kg | Ž | -30 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004617 Helena Ždrale Karate klub Šesnaesta Banja Luka
2. MNE004016 Marija Lješković KARATE KLUB "JION"
3. MNE004040 Teodora Drašković Karate klub Jedinstvo

Kumite | Kumite | 2011 | Ž | -34 kg | Ž | -34 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003889 Andrea Šakotić Karate Klub Fokus Niksic
2. WKF004660 MIA GRGIĆ Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite | Kumite | 2013 | M | +38 kg | M | +38 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004051 Dragoljub Dano Mijušković Karate klub Sampion Niksic

Kumite | Kumite | 2013 | M | -34 kg | M | -34 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004157 Selman Selimović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | Kumite | 2013 | Ž | -28 kg | Ž | -28 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004730 VALENTINA CVIJOVIĆ Karate klub "RIS"
2. MNE004542 Ksenija Bojanić KARATE KLUB "JION"
3. MNE004023 Nađa Vučeljić KARATE KLUB "JION"

Kumite | Kumite | 2011 | Ž | -37 kg | Ž | -37 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003798 Emira Gjonoviq KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE003749 Dejana Blečić Karate klub Sampion Niksic
3. WKF004677 Bruna Galić PORTO TOLERO

Kumite | Kumite | 2013 | Ž | -36 kg | Ž | -36 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003795 Naira Pelinku KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE004020 Milena Piljević KARATE KLUB "JION"

Kumite | Kumite | 2011 | Ž | -40 kg | Ž | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000006 Miljana Džaković Karate klub "RIS"
2. MNE001674 Djurdja Todorovic Karate klub Buducnost

Kumite | Kumite | 2013 | Ž | +36 kg | Ž | +36 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004058 Anđela Aranitović Karate klub "RIS"
2. WKF004625 MERJEM BOŠNJAK KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA

Kumite | Kumite | 2010 | Ž | -32 kg | Ž | -32 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004716 Tara Palikuća Karate klub Trebinje
2. MNE000478 Agnesa Kollari KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE004016 Marija Lješković KARATE KLUB "JION"

Kumite | Kumite | 2012 | Ž | -28 kg | Ž | -28 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004104 Marija Savić Karate klub "RIS"
2. MNE004665 Ena Popovic Karate Klub Bijela
3. MNE004320 Jovana Perunović Onogost

Kumite | Kumite | Seniori | M | +84 kg | M | +84 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004696 Oliver Čule KK CROHERC

Kumite | Kumite | 2013 | M | -26 kg | M | -26 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004555 Petar Mikulic Karate Klub Bijela
2. MNE003039 Marko Rakočević Gorstak

Kumite | Kumite | 2010 | Ž | -36 kg | Ž | -36 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000255 Darija Savić Karate klub "RIS"
2. WKF004714 Teodora Šešlija Hercegovac Bileća
3. MNE001019 Katarina Vukotic Karate klub Sampion Niksic
3. WKF004677 Bruna Galić PORTO TOLERO

Kumite | Kumite | 2011 | Ž | +40 kg | Ž | +40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001674 Djurdja Todorovic Karate klub Buducnost
2. MNE000006 Miljana Džaković Karate klub "RIS"
3. WKF004713 Arijana Bošnjak Hercegovac Bileća
3. MNE001962 Gorana Đorojević Omladinski karate klub Mawashi

Kumite | Kumite | 2013 | M | -30 kg | M | -30 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003967 STEFAN KOPRIVICA Клуб Борилачких Спортова требиње
2. WKF003964 DIMITRIJE ATELJEVIĆ Клуб Борилачких Спортова требиње
3. MNE003023 ALEKSA RIHA Karate Klub Bijela

Kumite | Kumite | U21 | M | +84 kg | M | +84 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004696 Oliver Čule KK CROHERC
2. WKF004122 Alija Glamoć Karate klub Bjelopoljac
3. MNE000489 Ivan Žižić Onogost

Kumite | Kumite | Seniori | M | -75 kg | M | -75 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000496 Nemanja Mikulić Karate Klub Bijela
2. MNE000238 Kristijan Božić Onogost

Kumite | Kumite | 2013 | M | -38 kg | M | -38 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003043 Uroš Samardžić Gorstak
2. MNE004051 Dragoljub Dano Mijušković Karate klub Sampion Niksic
3. MNE004666 Vasilije Begovic Karate Klub Bijela

Kumite | Kumite | U21 | M | -84 kg | M | -84 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF001273 MARKO TRKLJA Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite | Kumite | Seniori | M | -84 kg | M | -84 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF001273 MARKO TRKLJA Клуб Борилачких Спортова требиње
2. MNE000590 Pavle Babić Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić

Kumite | Kumite | 2010 | Ž | -40 kg | Ž | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000267 Dina Katana Karate klub "RIS"
2. MNE000255 Darija Savić Karate klub "RIS"
3. MNE001943 Lana Stanković Karate klub Bar
3. MNE003791 Lediona Zeqiri KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | Kumite | 2010 | Ž | -44 kg | Ž | -44 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004053 Nina Pešić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | Kumite | 2008 | Ž | -39 kg | Ž | -39 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000891 Elda Kurtović Karate Club Rei

Kumite | Kumite | U21 | Ž | -68 kg | Ž | -68 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004678 Ana Sinković PORTO TOLERO

Kumite | Kumite | Seniori | Ž | -61 kg | Ž | -61 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004493 Albulena Gervalla Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | Kumite | Seniori | Ž | -68 kg | Ž | -68 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004678 Ana Sinković PORTO TOLERO

Kumite | Kumite | U21 | Ž | -61 kg | Ž | -61 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000469 Diellëza Rama KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | Kumite | U21 | M | -67 kg | M | -67 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003258 Arlind Selmanaj Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
2. MNE000271 Stefan Bajić Karate klub Buducnost

Kumite | Kumite | U21 | Ž | -55 kg | Ž | -55 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000100 Jovana Strujić Karate klub "RIS"
2. WKF002803 ALMINA HALOLOVIĆ KARATE KLUB ""DO"" TUZLA

Kumite | Kumite | 2012 | Ž | +36 kg | Ž | +36 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003127 ANĐELKA POPOVIĆ Karate Klub Bijela

Kumite | Kumite | 2011 | M | -30 kg | M | -30 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF001869 MAKSIM MILJKOVIĆ Клуб Борилачких Спортова требиње
2. MNE003324 Bogdan Sošić Karate klub Jedinstvo
3. MNE000474 Antonio Junković KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. WKF004719 Vlado Šarović Karate klub Trebinje

Kumite | Kumite | 2012 | Ž | -36 kg | Ž | -36 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000643 Mikhaela Volchkova KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | Kumite | 2012 | Ž | -32 kg | Ž | -32 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003795 Naira Pelinku KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | Kumite | 2010 | Ž | +44 kg | Ž | +44 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000267 Dina Katana Karate klub "RIS"
2. MNE003917 Ivona Vlahović Gorstak
3. WKF004623 Asja Sarajlić Karate klub "Bugojno" Bugojno

Kumite | Kumite | 2008 | Ž | -54 kg | Ž | -54 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001734 Anita Kovačević Karate klub "RIS"
2. WKF004622 Elivra Nevenović Karate klub "Bugojno" Bugojno
3. MNE000531 Ksenija Božović Karate klub Bar
3. MNE001474 Emina Efović Karate klub Buducnost

Kumite | Kumite | 2012 | M | -30 kg | M | -30 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004184 Luka Bulatović Omladinski karate klub Mawashi
2. MNE003029 Mateja Milić Karate klub Bar
3. MNE000442 Amar Čobović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | Kumite | 2012 | M | -38 kg | M | -38 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004701 Pavle Nešković Hercegovac Bileća
2. MNE004008 David Knežević KARATE KLUB "JION"
3. MNE004667 Sergej Zlokovuc Karate Klub Bijela

Kumite | Kumite | 2012 | M | -26 kg | M | -26 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003128 ANDRIJA IVANOVIĆ Karate Klub Bijela
2. MNE004050 Mihailo Mašulović Karate klub Sampion Niksic
3. MNE001667 Vladimir Ilievski Karate klub Bar
3. MNE001818 Tarik Nikezić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | Kumite | 2010 | M | -35 kg | M | -35 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000366 Šćepan Ivanović Karate Klub Bijela
2. MNE004130 Aleksa Jakšić Onogost
3. MNE004183 Jaksa Mićanović Omladinski karate klub Mawashi
3. WKF004700 Aleksej Komnenović Hercegovac Bileća

Kumite | Kumite | Seniori | Ž | +68 kg | Ž | +68 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000576 Magdalena Potpara Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | Kumite | Seniori | Ž | -55 kg | Ž | -55 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004493 Albulena Gervalla Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
2. MNE000100 Jovana Strujić Karate klub "RIS"

Kumite | Kumite | 2010 | M | -40 kg | M | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004703 Petar Kapetinić Hercegovac Bileća
2. MNE003325 Duško Sošić Karate klub Jedinstvo
3. MNE001050 Adem Ramović Karate klub Bar

Kumite | Kumite | U21 | M | -75 kg | M | -75 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000496 Nemanja Mikulić Karate Klub Bijela
2. MNE000238 Kristijan Božić Onogost

Kumite | Kumite | U21 | Ž | +68 kg | Ž | +68 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000576 Magdalena Potpara Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | Kumite | 2008 | Ž | -44 kg | Ž | -44 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000874 Vasilisa Miranović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE001029 Katarina Djukic Gorstak
3. MNE004179 Sara Kračković Karate klub "Vukovi"

Kumite | Kumite | 2008 | Ž | -49 kg | Ž | -49 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001029 Katarina Djukic Gorstak
2. MNE001629 Milica Samardžić Onogost

Kumite | Kumite | U21 | M | -60 kg | M | -60 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000577 Matija Bojić Karate Klub Fokus Niksic
2. WKF003495 Albinot Selmani Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. WKF002387 Meriton Zhdrella Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. WKF003258 Arlind Selmanaj Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | Kumite | Seniori | M | -67 kg | M | -67 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003258 Arlind Selmanaj Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
2. MNE000271 Stefan Bajić Karate klub Buducnost
3. WKF003495 Albinot Selmani Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | Kumite | Seniori | M | -60 kg | M | -60 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000577 Matija Bojić Karate Klub Fokus Niksic
2. WKF003258 Arlind Selmanaj Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | Kumite | 2011 | M | -35 kg | M | -35 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003052 Arijan Aljošević Karate klub Bar
2. MNE004081 Sergej Laković Karate klub Bar
3. MNE004664 DORIJAN BULAJIC Karate Klub Bijela
3. MNE001460 Lazar Žerajić KARATE KLUB POSITIVE

Kumite | Kumite | 2011 | M | -40 kg | M | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004671 Antonio Palameta Karate Klub Zrinjski
2. MNE001770 Janko Kotlaja Karate klub "RIS"
3. WKF004704 Kristijan Kuljić Hercegovac Bileća
3. WKF004672 Ivan Talić Karate Klub Zrinjski

Kumite | Kumite | 2008 | Ž | +54 kg | Ž | +54 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003126 SOFIJA MIKULIĆ Karate Klub Bijela
2. MNE000950 Stefani Selimović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE004019 Mia Baošić KARATE KLUB "JION"
3. WKF004621 Emina Alić Karate klub "Bugojno" Bugojno

Kumite | Kumite | Kadeti | Ž | -47 kg | Ž | -47 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000515 Yllëza Rama KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | Kumite | 2008 | M | -45 kg | M | -45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004109 Vuk ŠKATARIĆ Karate klub "Vukovi"
2. MNE000409 Damir Duraković Karate klub Bar
3. MNE000563 Milan Vukasović Karate klub Risan

Kumite | Kumite | Juniori | Ž | -48 kg | Ž | -48 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004668 Dora Rezić Karate Klub Zrinjski

Kumite | Kumite | 2012 | M | +38 kg | M | +38 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000316 Dušan Božović KARATE KLUB POSITIVE
2. WKF004676 STEFAN BJELICA Клуб Борилачких Спортова требиње
3. MNE001816 Rejan Hardolli KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | Kumite | 2012 | M | -34 kg | M | -34 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004184 Luka Bulatović Omladinski karate klub Mawashi
2. MNE004728 Ardit Đonbaljaj Karate klub Bar
3. WKF004655 JOVAN KOVAĆEVIĆ Клуб Борилачких Спортова требиње
3. WKF004657 MARKO MUMALO Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite | Kumite | 2011 | M | -45 kg | M | -45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000881 Milos Gagovic Karate klub Sampion Niksic
2. MNE004155 Petar Zečević Karate Klub Fokus Niksic
3. MNE001000 Lazar Rakocevic Gorstak
3. MNE004154 Branko Miljanić Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | Kumite | 2010 | M | -45 kg | M | -45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004670 Kristijan Palameta Karate Klub Zrinjski
2. MNE000361 Petar Riha Karate Klub Bijela
3. MNE000362 Vuk Cimbaljević Karate Klub Bijela
3. MNE000389 Aleksa Đuranović Karate klub Bar

Kumite | Kumite | 2011 | M | +45 kg | M | +45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003049 Luka Djuric Gorstak
2. MNE001000 Lazar Rakocevic Gorstak
3. MNE000566 Daniel Polcer Karate klub Risan
3. MNE004568 Ljubo Lalatovic Onogost

Kumite | Kumite | Juniori | M | -76 kg | M | -76 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000830 Filip Mijanovic Karate klub Buducnost
2. WKF004630 Tijan Skaza Karate klub Rudar Velenje
3. WKF004694 Danijel Karačić KK CROHERC
3. WKF004685 Armin Mujdžić Karate klub Rudar Velenje

Kumite | Kumite | 2008 | M | -55 kg | M | -55 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000877 Vuk Vučinić Karate klub "Iskra"
2. MNE001186 Vuk Papović Omladinski karate klub Mawashi 2015
3. MNE000375 Aleksa Šćekić Karate klub Bar
3. MNE000092 Matija Laketić Karate klub "RIS"

Kumite | Kumite | 2010 | M | -50 kg | M | -50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004673 Andrej Prskalo Karate Klub Zrinjski
2. MNE001010 Vuk Radusinovic Karate klub Sampion Niksic
3. MNE001861 Vuk Dragasevic Karate klub "RIS"
3. MNE000454 Marko Konatar KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | Kumite | 2008 | M | -50 kg | M | -50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF001283 SAŠA PEJOVIĆ Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite | Kumite | 2010 | M | +50 kg | M | +50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000634 Andrija Kosović Karate klub Bar
2. MNE001010 Vuk Radusinovic Karate klub Sampion Niksic
3. WKF004718 Andrija Šarović Karate klub Trebinje
3. MNE001663 Rayan Zahrane Karate klub Bar

Kumite | Kumite | 2008 | M | +55 kg | M | +55 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000141 Anes Arifaj Karate klub "Iskra"
2. MNE000092 Matija Laketić Karate klub "RIS"
3. MNE000998 Stefan Vujisic Gorstak
3. MNE004112 Ivan Milikic Gorstak

Kumite | Kumite | Juniori | Ž | -53 kg | Ž | -53 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF002390 Qendresa Ibrahimi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
2. MNE000242 Kalina Ječmenica Karate klub "RIS"
3. WKF004695 Patricija Prga KK CROHERC
3. MNE001221 Danica Radovanović Karate klub Buducnost

Kumite | Kumite | 2009 | Ž | -40 kg | Ž | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003136 Lara Šakotić Karate Klub Fokus Niksic
2. MNE000569 Katarina Janković KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE004723 Danila Pešikan Karate klub Risan

Kumite | Kumite | 2009 | Ž | -35 kg | Ž | -35 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001747 Vasilija Bijelović Karate Klub Fokus Niksic
2. MNE004731 Nika Jokić Karate klub "RIS"
3. MNE004570 Sara Popović Karate klub "Vukovi"

Kumite | Kumite | Juniori | Ž | -59 kg | Ž | -59 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004735 Lolita Lana Ivaković Karate klub Obii Kaštela
2. MNE000247 Jelena Kotlaja Karate klub "RIS"
3. MNE001191 Jovana Ćalić Omladinski karate klub Mawashi 2015
3. WKF004624 Adela Adžem Karate klub "Bugojno" Bugojno

Kumite | Kumite | Juniori | Ž | +59 kg | Ž | +59 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF001264 ANASTASIJA KOPRIVICA Клуб Борилачких Спортова требиње
2. MNE004567 Esma Hojkuric Karate klub Buducnost

Kumite | Kumite | Juniori | M | +76 kg | M | +76 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000572 Lazar Potpara Karate Klub Fokus Niksic
2. WKF001252 Sandro Krešić KARATE KLUB ""DO"" TUZLA
3. WKF004685 Armin Mujdžić Karate klub Rudar Velenje
3. WKF004691 Jure Puce KK CROHERC

Kumite | Kumite | Kadeti | M | -52 kg | M | -52 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000296 Đorđe Stojanović Karate klub Bar
2. MNE000112 Balić Alan Karate klub "Iskra"
3. MNE001194 Damjan Gobović Omladinski karate klub Mawashi 2015
3. MNE004024 Nikola Mikić KARATE KLUB "JION"

Kumite | Kumite | Juniori | M | -61 kg | M | -61 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF002387 Meriton Zhdrella Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
2. WKF002385 Qendrim Halimi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. WKF004601 Sanjin Dokmanović Karate klub Šesnaesta Banja Luka
3. WKF004632 Manas Stojnić Karate klub Rudar Velenje

Kumite | Kumite | Kadeti | Ž | -54 kg | Ž | -54 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000760 Ljubica Vlahovic Gorstak
2. WKF002390 Qendresa Ibrahimi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. WKF004669 Petra Bandić Karate Klub Zrinjski
3. MNE001191 Jovana Ćalić Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kumite | Kumite | Kadeti | M | -57 kg | M | -57 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000334 Filip Šoškić Karate klub "Iskra"
2. MNE002970 Lado Vuković Gorstak
3. MNE000588 Filip Bojić Karate Klub Fokus Niksic
3. WKF001278 MARKO PERIŠIĆ Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite | Kumite | Juniori | M | -55 kg | M | -55 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004693 Mate Šaravanja KK CROHERC

Kumite | Kumite | Kadeti | M | -63 kg | M | -63 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001161 Lazar Djurčević Karate klub "Vukovi"
2. MNE001188 Miloš Roganović Omladinski karate klub Mawashi 2015
3. WKF001285 DANILO ŠUŠIĆ Клуб Борилачких Спортова требиње
3. MNE000353 Nenad Đuričić Karate Klub Bijela

Kumite | Kumite | 2009 | M | -37 kg | M | -37 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000792 Lazar Perisic Gorstak
2. MNE001201 Rajan Jovanović Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kumite | Kumite | 2009 | Ž | -45 kg | Ž | -45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001012 Jovana Vujisic Gorstak
2. MNE001744 Marija Čizmović Omladinski karate klub Mawashi
3. WKF001271 LANA ROSIĆ Клуб Борилачких Спортова требиње
3. MNE004591 Viktorija Fedorova Karate Klub Bijela

Kumite | Kumite | 2009 | Ž | -50 kg | Ž | -50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000630 Sofija Vučković Onogost
2. WKF004679 Sara Štrbić PORTO TOLERO
3. MNE000003 Maša Ćosović Karate klub "RIS"
3. MNE000388 Kristina Bokovac Karate klub Bar

Kumite | Kumite | Juniori | M | -68 kg | M | -68 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004692 Andrija Vasilj KK CROHERC
2. WKF002387 Meriton Zhdrella Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. WKF002385 Qendrim Halimi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. WKF004690 Silvio Kavelj PORTO TOLERO

Kumite | Kumite | Kadeti | M | -70 kg | M | -70 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000026 Mihailo Gojaković Karate klub Bar
2. MNE000636 Đorđe Durutović Karate klub Bar
3. MNE001161 Lazar Djurčević Karate klub "Vukovi"
3. WKF004631 Benjamin Softić Karate klub Rudar Velenje

Kumite | Kumite | 2009 | M | -42 kg | M | -42 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000791 Ratko Grujic Gorstak
2. MNE004109 Vuk ŠKATARIĆ Karate klub "Vukovi"
3. MNE001102 Bogdan Maljević Karate klub Bar
3. MNE001102 Bogdan Maljević Karate klub Bar

Kumite | Kumite | Kadeti | Ž | +54 kg | Ž | +54 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF002390 Qendresa Ibrahimi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
2. MNE000248 Jovana Kotlaja Karate klub "RIS"
3. WKF002390 Qendresa Ibrahimi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. WKF004674 Marija Mandić Karate Klub Zrinjski

Kumite | Kumite | Kadeti | M | +70 kg | M | +70 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001179 Vaso Abramović Omladinski karate klub Mawashi 2015
2. MNE001203 Uroš Čalić Omladinski karate klub Mawashi 2015
3. MNE000517 Simon Simonović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. WKF004698 Aleksandar Albijanić Hercegovac Bileća

Kumite | Kumite | 2009 | Ž | +50 kg | Ž | +50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000630 Sofija Vučković Onogost
2. MNE003053 Mina Kuzman Onogost
3. MNE001192 Mia Banović Omladinski karate klub Mawashi 2015
3. MNE000003 Maša Ćosović Karate klub "RIS"

Kumite | Kumite | 2009 | M | -47 kg | M | -47 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000791 Ratko Grujic Gorstak
2. MNE001211 Sava Popović Omladinski karate klub Mawashi 2015
3. MNE000800 Mihailo Bjelic Gorstak
3. WKF004702 Obrad Tomanović Hercegovac Bileća

Kumite | Kumite | 2009 | M | -52 kg | M | -52 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001211 Sava Popović Omladinski karate klub Mawashi 2015
2. MNE000454 Marko Konatar KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE000896 Edon Emsha Karate Club Rei

Kumite | Kumite | 2009 | M | +52 kg | M | +52 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001659 Kenan Hodžić Karate klub Bar
2. MNE000672 Balša Nedić Karate Klub Fokus Niksic
3. WKF004675 Lovro Čale Karate Klub Zrinjski
3. WKF001270 VUK TOMAŠEVIĆ Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite - Ekipno

Kate - Pojedinačno

Kate - Ekipno

Kumite - Pojedinačno

Kumite - Ekipno

Ukupno prijava / klubovi / države: 684 / 41 / 5 Ispis

Prijavljeni klubovi

Prijavljeni takmičari

Kate | Kate | U21 (18-21) 3-5.KYU | M | Zeleni pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Elvir Isljamović
22 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | Kate | U21 (18-21) 3-5.KYU | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Anastasija Kujavić
22 god
Braon pojas
Karate Klub Bijelo Brdo

Nikolina Vukas
20 god
Braon pojas
Karate Klub Bijelo Brdo

Jovana Milakić
21 god
Braon pojas
Karate Klub Bijelo Brdo

Kate | Kate | U21 (18-21) Apsolutna | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 3
Anastasija Kujavić
22 god
Braon pojas
Karate Klub Bijelo Brdo

Nikolina Vukas
20 god
Braon pojas
Karate Klub Bijelo Brdo

Jovana Milakić
21 god
Braon pojas
Karate Klub Bijelo Brdo

Kate | Kate | SENIORI 16+ 3-5.KYU | M | Zeleni pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Marko Dabović
24 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | Kate | SENIORI 16+ 3-5.KYU | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Jelena Risteljić
26 god
Braon pojas
Karate klub Risan

Anastasija Kujavić
22 god
Braon pojas
Karate Klub Bijelo Brdo

Jovana Milakić
21 god
Braon pojas
Karate Klub Bijelo Brdo

Dajana Ilić
20 god
Braon pojas
Hercegovac Bileća

Kate | Kate | SENIORI 16+ Apsolutna | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Pavle Palikuća
19 god
Plavi pojas
Karate klub Trebinje

Kate | Kate | SENIORI 16+ Apsolutna | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
Danica Radovanović
18 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Anastasija Kujavić
22 god
Braon pojas
Karate Klub Bijelo Brdo

Nikolina Vukas
20 god
Braon pojas
Karate Klub Bijelo Brdo

Jovana Milakić
21 god
Braon pojas
Karate Klub Bijelo Brdo

Kate | Kate | Juniori (16 - 18) - Apsolutna | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Sanjin Dokmanović
18 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Šesnaesta Banja Luka

Kate | Kate | Juniori (16 - 18) - Apsolutna | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
Mia Bošnjaković
18 god
Plavi pojas
Šotokan tim

Danica Radovanović
18 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Nikolina Vukas
20 god
Braon pojas
Karate Klub Bijelo Brdo

Dajana Ilić
20 god
Braon pojas
Hercegovac Bileća

Kate | Kate | Juniori (16 - 18) - 3.-5.KYu | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Anđela Milić
18 god
Oranž pojas
Karate klub Buducnost

Marija Jovanović
19 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Kate | Kate | Kadeti (14-16) 3-5.KYU | M | Oranž pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Luka Milić
17 god
Braon pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Mojaš Kašćelan
17 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Benjamin Softić
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Rudar Velenje

Pavle Mihić
16 god
Plavi pojas
Hercegovac Bileća

Kate | Kate | Kadeti (14-16) 3-5.KYU | Ž | Oranž pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Yllëza Rama
16 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Nikoleta Markolović
16 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Lana Subotić
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Risan

Klara Šuta
17 god
Plavi pojas
Karate klub Futura Bugojno

Kate | Kate | Kadeti (14-16) Apsolutna | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 3
Arijana Kočan
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Violeta Petroćenko
17 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Saška Ilić
16 god
Braon pojas
Hercegovac Bileća

Kate | Kate | Kadeti (14-16) Apsolutna | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 5
Aleksa Janjić
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Feliks Koba
18 god
Plavi pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Benjamin Softić
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Rudar Velenje

Pavle Mihić
16 god
Plavi pojas
Hercegovac Bileća

Filip Milinić
16 god
Plavi pojas
Karate klub Trebinje

Kate | Kate | 2008 - 6.KYU | Ž | Žuti pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Vasilisa Miranović
16 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Elda Kurtović
15 god
Oranž pojas
Karate Club Rei

Una Panišić
15 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijelo Brdo

Kate | Kate | 2008 - 5.KYU | Ž | Oranž pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Elda Kurtović
15 god
Oranž pojas
Karate Club Rei

Mia Baošić
14 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "JION"

Una Panišić
15 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijelo Brdo

Kate | Kate | 2008 - 3.KYU | M | Plavi pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Armin Gurzaković
15 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Lazar Parežanin
16 god
Plavi pojas
Hercegovac Bileća

Kate | Kate | 2008 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 2
Damjan Mrgudović
15 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Armin Gurzaković
15 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Kate | Kate | 2008 - APSOLUTNA | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 3
Luka Klačar
15 god
Braon pojas
KK POTOCI

Aleksa Šćekić
16 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Lazar Parežanin
16 god
Plavi pojas
Hercegovac Bileća

Kate | Kate | 2008 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 2
Ena Hodžić
15 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Nina Pešić
14 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Kate | Kate | 2008 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 3
Elda Kurtović
15 god
Oranž pojas
Karate Club Rei

Stefani Selimović
16 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Ksenija Božović
15 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Kate | Kate | 2008 - 3.KYU | Ž | Plavi pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Teodora Gracun
15 god
Braon pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Tea Tešović
15 god
Oranž pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

KRISTINA BULATOVIĆ
15 god
Plavi pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Anja Bujković
15 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Laura Rajšić
15 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Kate | Kate | 2008 - 4.KYU | Ž | Zeleni pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Elda Kurtović
15 god
Oranž pojas
Karate Club Rei

Sara Kračković
15 god
Plavi pojas
Karate klub "Vukovi"

Una Panišić
15 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijelo Brdo

Elizaveta Krisenko
15 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Kate | Kate | 2009 - 5.KYU | M | Oranž pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Edon Emsha
14 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Mustafa Adzemović
14 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Filip Bulajić
13 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "JION"

Kate | Kate | 2009 - 4.KYU | M | Zeleni pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Edon Emsha
14 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Mustafa Adzemović
14 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Kate | Kate | 2009 - 3.KYU | M | Plavi pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Mustafa Adzemović
14 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Anel Kaplani
14 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Nasih Murati
15 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | Kate | 2009 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 3
Hamed Erović
14 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Uroš Stevović
14 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Bogdan Maljević
14 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Kate | Kate | 2009 - Apsolutna | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 2
Luka Klačar
15 god
Braon pojas
KK POTOCI

Aleksa Barjaktarović
14 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Kate | Kate | 2009 - 6.KYU | Ž | Žuti pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Era Avdiu
14 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Nevena Savić
14 god
Oranž pojas
Karate klub Risan

Lana Popovic
14 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Nika Jokić
14 god
Oranž pojas
Karate klub "RIS"

Kate | Kate | 2009 - 5.KYU | Ž | Oranž pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Katarina Janković
14 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Mia Jurić
15 god
Oranž pojas
Karate klub Futura Bugojno

SARAH MLIVIĆ
14 god
Oranž pojas
KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA

Emela Topić
13 god
Oranž pojas
Karate klub Futura Bugojno

Kate | Kate | 2009 - 4.KYU | Ž | Zeleni pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Elizabeta Capenko
14 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Dženita Bevrnja
15 god
Oranž pojas
Karate klub Futura Bugojno

Marija Ilić
14 god
Zeleni pojas
Hercegovac Bileća

Kate | Kate | 2009 - 3.KYU | Ž | Plavi pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Jelena Samardžić
14 god
Braon pojas
Karate klub Risan

Katarina Janković
14 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Helena Grgurović
14 god
Žuti pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Kate | Kate | 2009 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 3
Milena Stojanović
14 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Nina Pešić
14 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Elena Dacić
15 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Kate | Kate | 2009 - Apsolutna | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 5
Neda Beljkaš
13 god
Zeleni pojas
KK POTOCI

Kristina Bokovac
15 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Ajla Berjašević
14 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Una Vučićević
14 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Marija Ilić
14 god
Zeleni pojas
Hercegovac Bileća

Kate | Kate | 2010 - 6.KYU | Ž | Žuti pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Agnesa Kollari
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Martina Dabović
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Lediona Zeqiri
13 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Bojana Stijepovic
14 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Kate | Kate | 2010 - 5.KYU | Ž | Oranž pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Ivana Dabović
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Nina Pešić
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Sara Popović
13 god
Zeleni pojas
Karate klub "Vukovi"

Kate | Kate | 2010 - 4.KYU | Ž | Zeleni pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Ajla Dodić
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Teodora Šešlija
14 god
Zeleni pojas
Hercegovac Bileća

Kate | Kate | 2010 - 3.KYU | Ž | Plavi pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Sofija Malešević
13 god
Plavi pojas
Karate klub Risan

Teodora Ćorović
13 god
Žuti pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Tara Palikuća
13 god
Plavi pojas
Karate klub Trebinje

Kate | Kate | 2010 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 3
Teodora Medojević
14 god
Oranž pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Lana Stanković
13 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Nina Pešić
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | Kate | 2010 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 2
Neda Beljkaš
13 god
Zeleni pojas
KK POTOCI

Lejla Duraković
14 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Kate | Kate | 2009 - 6.KYU | M | Žuti pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Edon Emsha
14 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Nikša Kašćelan
14 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kate | Kate | 2010 - 6.KYU | M | Žuti pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Pavle Konatar
14 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Radivoje Vučeljić
12 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "JION"

Veljko Lučić
13 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "JION"

Andrija Stojanovic
13 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kate | Kate | 2010 - 5.KYU | M | Oranž pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Jurij Tereščenko
13 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Aleksej Komnenović
13 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Petar Kapetinić
13 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Kate | Kate | 2010 - 4.KYU | M | Zeleni pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Marko Konatar
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Ivan Dabović
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Andrija Šarović
13 god
Plavi pojas
Karate klub Trebinje

Kate | Kate | 2010 - 3.KYU | M | Plavi pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Aleks Simonović
13 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Damjan Dacić
13 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | Kate | 2010 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 2
Uroš Stevović
14 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Drazen Sutovic
14 god
Zeleni pojas
Karate klub Buducnost

Kate | Kate | 2010 - APSOLUTNA | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 5
Blagota Mićunović
13 god
Plavi pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Sergej Raičević
13 god
Plavi pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Andrija Kosović
14 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Uroš Stevović
14 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Drazen Sutovic
14 god
Zeleni pojas
Karate klub Buducnost

Kate | Kate | 2011 - 6.KYU | Ž | Žuti pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Emira Gjonoviq
13 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Ksenija Vojvodić
12 god
Oranž pojas
Karate klub Risan

NAĐA ZEČEVIĆ
13 god
Bijeli pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Sara Savić
12 god
Oranž pojas
Karate Klub Bijelo Brdo

EMA SULJIĆ
12 god
Žuti pojas
KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA

Kate | Kate | 2011 - 5.KYU | Ž | Oranž pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Andja Koprivica
13 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Sara Savić
12 god
Oranž pojas
Karate Klub Bijelo Brdo

TEA RAŠIĆ
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA

Anastasija Babić
12 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Kate | Kate | 2011 - 4.KYU | Ž | Zeleni pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Sara Savić
12 god
Oranž pojas
Karate Klub Bijelo Brdo

Helena Ždrale
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Šesnaesta Banja Luka

Arijana Bošnjak
13 god
Zeleni pojas
Hercegovac Bileća

Kate | Kate | 2011 - 3.KYU | Ž | Plavi pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Maša Vujošević
12 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Maša Čelebić
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Teodora Ćorović
13 god
Žuti pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Kate | Kate | 2011 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 2
Staša Petranović
11 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Melina Međedović
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | Kate | 2011 - Apsolutna | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Nađa Knežević
12 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Kate | Kate | 2011 - 6.KYU | M | Žuti pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Antonio Junković
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Thomas Harrison-Cripps
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Matej Bajraktarovic
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Kate | Kate | 2011 - 5.KYU | M | Oranž pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 3
stevan Markovic
12 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Nemanja Jurisevic
12 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kristijan Kuljić
13 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Kate | Kate | 2011 - 4.KYU | M | Zeleni pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Vasilije Ilievski
12 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Vanja Vujosevic
12 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Kate | Kate | 2011 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 2
Amar Čobović
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Dario Šćekić
12 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Kate | Kate | 2011 - Apsolutna | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 3
Mihail Ćirković
12 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Lazar Žerajić
12 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

stevan Markovic
12 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Kate | Kate | 2012 - 6.KYU | M | Žuti pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 7
Tarik Nikezić
11 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

ANDRIJA IVANOVIĆ
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Vasilije Aleksić
10 god
Žuti pojas
Karate Klub BUDVA

Petar Kordić
12 god
Oranž pojas
Karate klub Risan

Tadija Perović
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Nikola Petrovic
11 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Ardit Đonbaljaj
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | Kate | 2012 - 5.KYU | M | Oranž pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 7
Amar Čobović
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Edonis Kraja
11 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Vuk Spaić
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Yossef Konrad
11 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Artem Karas
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Konstantin Tereščenko
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Nikola Vujović
12 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Kate | Kate | 2012 - 4.KYU | M | Zeleni pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Cimur Trofimenko
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Zakir Murati
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Pavle Nešković
11 god
Zeleni pojas
Hercegovac Bileća

Orhan Alomerović
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Kate | Kate | 2012 - 3.KYU | M | Plavi pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Luka Konatar
11 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Mark Ciganok
11 god
Plavi pojas
Karate Klub BUDVA

Mateja Milić
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Ajlan Durović
12 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Kate | Kate | 2012 - 2.KYU | M | Braon pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Vladimir Ilievski
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Rejan Hardolli
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | Kate | 2012 - Apsolutna | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 2
Dušan Božović
12 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Nikola Vujović
12 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Kate | Kate | 2012 - 5.KYU | Ž | Oranž pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 4
LENA KRUNIĆ
11 god
Oranž pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Valerija Gerasimova
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Milja Sladoja
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Vera Kuracova
11 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Kate | Kate | 2012 - 4.KYU | Ž | Zeleni pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Hana Lukolić
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Galina Čekrizova
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Sara Savić
12 god
Oranž pojas
Karate Klub Bijelo Brdo

Kate | Kate | 2012 - 3.KYU | Ž | Plavi pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Nađa Šćekić
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Ksenija Knezevic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Srna Obradović
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Monika Đukić
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Sara Savić
12 god
Oranž pojas
Karate Klub Bijelo Brdo

Kate | Kate | 2012 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Kristina Anakijevska
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | Kate | 2012 - Apsolutna | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 2
Zerina Ličina
12 god
Braon pojas
Karate klub Jedinstvo

Ksenija Knezevic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | Kate | 2013 - 6.KYU | M | Žuti pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Đorđe Živković
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Vedad Burdžović
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Martin Marovic
11 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Luka Barjaktarovic
11 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Vasilije Begovic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Kate | Kate | 2013 - 5.KYU | M | Oranž pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 7
ALEKSA RIHA
11 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Nikola Petanovic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Luka Bulatović
10 god
Oranž pojas
Karate klub "Iskra"

Lev Šatohin
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Vujo Ivanišević
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Ilja Guran
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Luka Lojpur
10 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Kate | Kate | 2013 - 4.KYU | M | Zeleni pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Alexander Okulov
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Aleksa Đukić
10 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Kate | Kate | 2013 - 3.KYU | M | Plavi pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Omar Durović
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Gleb Voroninskis
10 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Andrija Barjaktarović
10 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Kate | Kate | 2013 - 6.KYU | Ž | Žuti pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Nađa Vučeljić
10 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "JION"

Sofija Kordić
10 god
Oranž pojas
Karate klub Risan

Helena Dabižinović
11 god
Žuti pojas
Karate klub Risan

Mila Sladoja
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Vasilisa Radulovic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Kate | Kate | 2013 - 5.KYU | Ž | Oranž pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Sofia Popovic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Andrea Ćorović
10 god
Žuti pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Isidora Bracić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Teodora Dervišević
10 god
Oranž pojas
Karate klub Trebinje

Kate | Kate | 2013 - 4.KYU | Ž | Zeleni pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Naira Pelinku
10 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Katarina Novakovic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Kate | Kate | 2013 - 3.KYU | Ž | Plavi pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Sofia Popovic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Itana Badnjar
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Katarina Novakovic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Nina Krulj
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

MERJEM BOŠNJAK
11 god
Braon pojas
KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA

Kate | Kate | 2014 I MLADJI - 6.KYU | Ž | Žuti pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 6
Sofija Aleksić
8 god
Žuti pojas
Karate Klub BUDVA

Maša Masoničić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Milica Vasiljević
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Maris Kozulic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Helena Trojanovic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Nadja Bulajic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Kate | Kate | 2014 I MLADJI - 5.KYU | Ž | Oranž pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Irisi Shabanoviq
9 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Melina Gurzakovic
8 god
Oranž pojas
Karate Club Rei

Ana Pavlović
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Mia Bulatović
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | Kate | 2014 I MLADJI - 4.KYU | Ž | Zeleni pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Stefani Đuković
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Irisi Shabanoviq
9 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Zulejha Murati
10 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Kate | Kate | 2014 I MLADJI - 6.KYU | M | Žuti pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 12
Pavle Šturanović
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Simon Paladin
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Dilan Agović
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Erol Gusinjac
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Amir Burdžović
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Mihailo Peličić
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Balša Leković
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Andrija Tomic
9 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Niksa Paunovic
10 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Andrija Slanjankic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Viktor Kaludjerovic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Karlo Kovacic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Kate | Kate | 2014 I MLADJI - 5.KYU | M | Oranž pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 6
Đorđe Šuleić
9 god
Žuti pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Aleksa Krstajic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Arijan Zoranić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Viktor Dukić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Vuk Bojovic
9 god
Oranž pojas
Gorstak

Vladimir Konatar
8 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Kate | Juniori (16 - 18) | M | Zeleni pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Simon Simonović
16 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | Kate | 2012 - 6.KYU | Ž | Žuti pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Mikhaela Volchkova
12 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

JOVANA VUKOVIĆ
11 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

ANĐELKA POPOVIĆ
11 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

IVANA KOVAČEVIĆ
11 god
Bijeli pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Ena Popovic
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Kumite | Kumite | Seniori | M | -60 kg | M | -60 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Matija Bojić
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Arlind Selmanaj
20 god
Crni pojas 1.DAN
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Albinot Selmani
21 god
Crni pojas 1.DAN
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | Kumite | Seniori | M | -67 kg | M | -67 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Stefan Bajić
22 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Arlind Selmanaj
20 god
Crni pojas 1.DAN
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Albinot Selmani
21 god
Crni pojas 1.DAN
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | Kumite | Seniori | M | -75 kg | M | -75 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Kristijan Božić
21 god
Crni pojas 1.DAN
Onogost

Nemanja Mikulić
20 god
Braon pojas
Karate Klub Bijela

Kumite | Kumite | Seniori | M | -84 kg | M | -84 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Pavle Babić
25 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić

MARKO TRKLJA
20 god
Plavi pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Mirnes Mulabdić
31 god
Crni pojas 3.DAN
Karate klub Rudar Velenje

Kumite | Kumite | Seniori | M | +84 kg | M | +84 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Mirnes Mulabdić
31 god
Crni pojas 3.DAN
Karate klub Rudar Velenje

Oliver Čule
21 god
Braon pojas
KK CROHERC

Kumite | Kumite | U21 | M | -60 kg | M | -60 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Matija Bojić
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Qendrim Halimi
18 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Meriton Zhdrella
18 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Arlind Selmanaj
20 god
Crni pojas 1.DAN
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Albinot Selmani
21 god
Crni pojas 1.DAN
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | Kumite | U21 | M | -67 kg | M | -67 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Stefan Bajić
22 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Matija Tanović
20 god
Crni pojas 1.DAN
Onogost

Arlind Selmanaj
20 god
Crni pojas 1.DAN
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | Kumite | U21 | M | -75 kg | M | -75 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Kristijan Božić
21 god
Crni pojas 1.DAN
Onogost

Nemanja Mikulić
20 god
Braon pojas
Karate Klub Bijela

Kumite | Kumite | U21 | M | -84 kg | M | -84 kg / Prijavljenih takmičara: 3
MARKO TRKLJA
20 god
Plavi pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Tarik Bajić
22 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bjelopoljac

Ante Ivaković
21 god
Braon pojas
Karate klub Obii Kaštela

Kumite | Kumite | U21 | M | +84 kg | M | +84 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Ivan Žižić
22 god
Crni pojas 1.DAN
Onogost

Alija Glamoć
22 god
Braon pojas
Karate klub Bjelopoljac

Oliver Čule
21 god
Braon pojas
KK CROHERC

Kumite | Kumite | Juniori | M | -61 kg | M | -61 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Dusan Todorovic
19 god
Crni pojas 1.DAN
Gorstak

Qendrim Halimi
18 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Meriton Zhdrella
18 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

AJDIN HASANBASIC
19 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB ""DO"" TUZLA

Sanjin Dokmanović
18 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Šesnaesta Banja Luka

Manas Stojnić
18 god
Plavi pojas
Karate klub Rudar Velenje

Kumite | Kumite | Juniori | M | -68 kg | M | -68 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Mirza Mehmedović
19 god
Braon pojas
Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić

Qendrim Halimi
18 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Meriton Zhdrella
18 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Manas Stojnić
18 god
Plavi pojas
Karate klub Rudar Velenje

Silvio Kavelj
20 god
Braon pojas
PORTO TOLERO

Andrija Vasilj
18 god
Braon pojas
KK CROHERC

Kumite | Kumite | Juniori | M | -76 kg | M | -76 kg / Prijavljenih takmičara: 7
Filip Mijanovic
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Nikola Popovic
19 god
Plavi pojas
Karate klub Buducnost

Neven Golijan
18 god
Braon pojas
Karate klub UNSU

Tijan Skaza
19 god
Braon pojas
Karate klub Rudar Velenje

Armin Mujdžić
18 god
Oranž pojas
Karate klub Rudar Velenje

Agan Duraković
19 god
Oranž pojas
Karate klub Rudar Velenje

Danijel Karačić
18 god
Braon pojas
KK CROHERC

Kumite | Kumite | Juniori | M | +76 kg | M | +76 kg / Prijavljenih takmičara: 8
Stevo Mrdak
18 god
Braon pojas
Karate klub "RIS"

Lazar Potpara
19 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Hašim Bešić
19 god
Braon pojas
KARATE KLUB ""DO"" TUZLA

Sandro Krešić
20 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB ""DO"" TUZLA

Tijan Skaza
19 god
Braon pojas
Karate klub Rudar Velenje

Armin Mujdžić
18 god
Oranž pojas
Karate klub Rudar Velenje

Agan Duraković
19 god
Oranž pojas
Karate klub Rudar Velenje

Jure Puce
19 god
Braon pojas
KK CROHERC

Kumite | Kumite | Kadeti | M | -52 kg | M | -52 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Đorđe Stojanović
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Balić Alan
16 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Feliks Koba
18 god
Plavi pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Damjan Gobović
17 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Nikola Mikić
17 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "JION"

Vukašin Tripunović
15 god
Braon pojas
Karate klub UNSU

Kumite | Kumite | Kadeti | M | -57 kg | M | -57 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Filip Šoškić
16 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Filip Bojić
16 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

MARKO PERIŠIĆ
17 god
Zeleni pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Lado Vuković
17 god
Zeleni pojas
Gorstak

Lazar Škatarić
17 god
Plavi pojas
Karate klub "Vukovi"

Radenko Vujović
17 god
Plavi pojas
Hercegovac Bileća

Kumite | Kumite | Kadeti | M | -63 kg | M | -63 kg / Prijavljenih takmičara: 8
Nenad Đuričić
16 god
Oranž pojas
Karate Klub Bijela

Jovan Đuranović
17 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Damjan Gačević
18 god
Braon pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Lazar Djurčević
17 god
Braon pojas
Karate klub "Vukovi"

Miloš Roganović
17 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

DANILO ŠUŠIĆ
17 god
Braon pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Miloš Ristić
16 god
Plavi pojas
Karate klub Šesnaesta Banja Luka

Manas Stojnić
18 god
Plavi pojas
Karate klub Rudar Velenje

Kumite | Kumite | Kadeti | M | -70 kg | M | -70 kg / Prijavljenih takmičara: 11
Mihailo Gojaković
16 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Đorđe Durutović
17 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Nemanja Dragaš
18 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Lazar Djurčević
17 god
Braon pojas
Karate klub "Vukovi"

Kerim Turkić
17 god
Braon pojas
Karate klub Bjelopoljac

Luka Knežević
18 god
Zeleni pojas
Karate klub Šesnaesta Banja Luka

Benjamin Softić
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Rudar Velenje

Manas Stojnić
18 god
Plavi pojas
Karate klub Rudar Velenje

Silvio Kavelj
17 god
Plavi pojas
PORTO TOLERO

Armin Mujdžić
18 god
Oranž pojas
Karate klub Rudar Velenje

Petar Glavaš
18 god
Braon pojas
KK CROHERC

Kumite | Kumite | Kadeti | M | +70 kg | M | +70 kg / Prijavljenih takmičara: 10
Simon Simonović
16 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Aleksandar Džoganović
18 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Vaso Abramović
16 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Uroš Čalić
16 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Neven Golijan
18 god
Braon pojas
Karate klub UNSU

Đorđe Ždrale
16 god
Oranž pojas
Karate klub Šesnaesta Banja Luka

Benjamin Softić
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Rudar Velenje

Armin Mujdžić
18 god
Oranž pojas
Karate klub Rudar Velenje

Agan Duraković
19 god
Oranž pojas
Karate klub Rudar Velenje

Aleksandar Albijanić
18 god
Braon pojas
Hercegovac Bileća

Kumite | Kumite | 2008 | M | -40 kg | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Vukašin Tripunović
15 god
Braon pojas
Karate klub UNSU

Ivan Knežević
15 god
Plavi pojas
Karate klub UNSU

Kumite | Kumite | 2008 | M | -45 kg | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Damir Duraković
15 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Milan Vukasović
15 god
Žuti pojas
Karate klub Risan

Lazar Grbović
16 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Enrike Churin
15 god
Žuti pojas
KARATE KLUB POSITIVE

LAZAR GARDAŠEVIĆ
15 god
Oranž pojas
Karate Klub Bijela

Vuk ŠKATARIĆ
14 god
Plavi pojas
Karate klub "Vukovi"

Kumite | Kumite | 2008 | M | -50 kg | M | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Luka Sudžum
16 god
Braon pojas
Onogost

Bakir Đug
16 god
Oranž pojas
KARATE KLUB ""DO"" TUZLA

SAŠA PEJOVIĆ
16 god
Oranž pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Kiril Ovečkin
16 god
Oranž pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Luka Clegg
15 god
Zeleni pojas
Karate klub Šesnaesta Banja Luka

Kumite | Kumite | 2008 | M | -55 kg | M | -55 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Matija Laketić
15 god
Plavi pojas
Karate klub "RIS"

Filip Šoškić
16 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Aleksa Šćekić
16 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Vasilije Pešikan
15 god
Žuti pojas
Karate klub Risan

Vuk Vučinić
15 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Vuk Papović
15 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kumite | Kumite | 2008 | M | +55 kg | M | +55 kg / Prijavljenih takmičara: 8
Matija Laketić
15 god
Plavi pojas
Karate klub "RIS"

Novak Gvozdenović
15 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Nenad Đuričić
16 god
Oranž pojas
Karate Klub Bijela

Anes Arifaj
15 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Dejan Dabanović
15 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Stefan Vujisic
16 god
Oranž pojas
Gorstak

Ivan Milikic
15 god
Zeleni pojas
Gorstak

Marko Kovacevic
14 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Kumite | Kumite | 2009 | M | -37 kg | M | -37 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Lazar Perisic
14 god
Oranž pojas
Gorstak

Rajan Jovanović
14 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kumite | Kumite | 2009 | M | -42 kg | M | -42 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Ratko Grujic
15 god
Oranž pojas
Gorstak

Bogdan Maljević
14 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

MATIJA KUŠTROV
15 god
Oranž pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

OSMAN 2 BESIC
14 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB ""DO"" TUZLA

Vuk ŠKATARIĆ
14 god
Plavi pojas
Karate klub "Vukovi"

Kumite | Kumite | 2009 | M | -47 kg | M | -47 kg / Prijavljenih takmičara: 7
Vuk Cimbaljević
13 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Ratko Grujic
15 god
Oranž pojas
Gorstak

Mihailo Bjelic
14 god
Žuti pojas
Gorstak

Demir Pivić
14 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Sava Popović
14 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

LAZAR GARDAŠEVIĆ
15 god
Oranž pojas
Karate Klub Bijela

Obrad Tomanović
15 god
Plavi pojas
Hercegovac Bileća

Kumite | Kumite | 2009 | M | -52 kg | M | -52 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Marko Konatar
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Edon Emsha
14 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Sava Popović
14 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kumite | Kumite | 2009 | M | +52 kg | M | +52 kg / Prijavljenih takmičara: 7
Balša Nedić
15 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

VUK TOMAŠEVIĆ
14 god
Zeleni pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Kenan Hodžić
14 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Nikola Bigović
14 god
Žuti pojas
Karate klub Risan

Luka Vojvidić
14 god
Žuti pojas
Karate klub Risan

Marko Kovacevic
14 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Lovro Čale
15 god
Plavi pojas
Karate Klub Zrinjski

Kumite | Kumite | 2010 | M | -35 kg | M | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 7
Šćepan Ivanović
14 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Dragan Bjekovic
13 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Aleksa Jakšić
14 god
Braon pojas
Onogost

Jaksa Mićanović
13 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi

Nemanja Clegg
12 god
Oranž pojas
Karate klub Šesnaesta Banja Luka

Aleksej Kimidijikić
12 god
Žuti pojas
Karate klub Rudar Velenje

Aleksej Komnenović
13 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Kumite | Kumite | 2010 | M | -40 kg | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Miloš Vujinović
14 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Vuk Vuković
14 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Adem Ramović
13 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Duško Sošić
13 god
Oranž pojas
Karate klub Jedinstvo

Petar Kapetinić
13 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Kumite | Kumite | 2010 | M | -45 kg | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 9
Petar Riha
13 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Vuk Cimbaljević
13 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Aleksa Đuranović
14 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Blagota Mićunović
13 god
Plavi pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Vasilije Ilievski
12 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Danijel Cvijovic
13 god
Oranž pojas
Karate klub "RIS"

Vuk Dragasevic
13 god
Plavi pojas
Karate klub "RIS"

Kristijan Palameta
13 god
Plavi pojas
Karate Klub Zrinjski

Jovan Popovic
14 god
Oranž pojas
Karate Klub Bijela

Kumite | Kumite | 2010 | M | -50 kg | M | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Marko Konatar
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Vuk Radusinovic
13 god
Plavi pojas
Karate klub Sampion Niksic

Danijel Cvijovic
13 god
Oranž pojas
Karate klub "RIS"

Vuk Dragasevic
13 god
Plavi pojas
Karate klub "RIS"

Veljko Milišić
14 god
Zeleni pojas
Karate klub Šesnaesta Banja Luka

Andrej Prskalo
14 god
Plavi pojas
Karate Klub Zrinjski

Kumite | Kumite | 2010 | M | +50 kg | M | +50 kg / Prijavljenih takmičara: 8
Aleks Simonović
13 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Andrija Kosović
14 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Ivan Dabović
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Nemanja Bulajic
13 god
Zeleni pojas
Karate klub Sampion Niksic

Vuk Radusinovic
13 god
Plavi pojas
Karate klub Sampion Niksic

Ivan Dijanić
13 god
Žuti pojas
Karate klub "Iskra"

Rayan Zahrane
13 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Andrija Šarović
13 god
Plavi pojas
Karate klub Trebinje

Kumite | Kumite | 2011 | M | -30 kg | M | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Mihail Ćirković
12 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Antonio Junković
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

PAVLE TOMAŠEVIĆ
12 god
Oranž pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

MAKSIM MILJKOVIĆ
12 god
Oranž pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Bogdan Sošić
12 god
Oranž pojas
Karate klub Jedinstvo

Vlado Šarović
12 god
Žuti pojas
Karate klub Trebinje

Kumite | Kumite | 2011 | M | -35 kg | M | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 11
Miljan Džaković
12 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

Lazar Žerajić
12 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Djordjije Ćosović
12 god
Žuti pojas
Karate klub "RIS"

Janko Kotlaja
12 god
Plavi pojas
Karate klub "RIS"

Djordje Grujic
12 god
Žuti pojas
Gorstak

Arijan Aljošević