"TROFEJ BARA 2021"


"TROFEJ BARA 2021"

Informacije


"TROFEJ BARA 2021"

14. Nov 2021.

13. Nov 2021. @ 22:00h (krajnji rok za prijavu)

BAR

Bar , Crna Gora

Karate klub "Bar"

Kotizacija: pojedinačno 15 EUR, ekipno 25 EUR


PROPOZICIJE

KATE:


Svi takmičari I nivoa rade učeničke kate. Mogu ponavljati katu u svakom krugu.

Svi takmičari II nivoa rade učeničke kate. (U polufinalu i finalu mogu raditi majstorsku katu). Mogu ponavljati katu u svakom 3krugu (moraju znati 2 kate).

Svi takmičari apsolutnog nivoa rade WKF pravila.

Kadeti, juniori, seniori rade WKF – pravila.

Bunkai nije obavezan.


All the competitors - first level do the students’ kate.

Can repeat the kate in every second turn.

(they must be able to do two kate).

All the competitors - second level do the students’ kate.

(In the semifinals and finals, they can do the master kate).

Can repeat the kate in every third turn.

(they must be able to do two kate).

All the competitors - absolute level do WKF rules.

Cadets, Juniors, Seniors do WKF rules.

Bunkai is not required.


BORBE/KUMITE:

BORBE: 2008 i mlađi - 1,5 min, ostali 2 - 3 min.

Takmičari moraju imati propisanu opremu.

Takmičari nastupaju na sopstvenu odgovornost.

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede.


FIGHTS: 2008 and younger - a minute and a half,

the others 2 - 3 minutes.

Competitors must have proper equipment.

Competitors enter the competition at their own risk.

The organizer is not responsiblefor possible injuries.


OSTALO/others:

Treneri moraju imati sportsku opremu,

u protivnom ne mogu biti na terenu.

Svaka ekipa može delegirati sudiju, a organizator zadržava pravo njegovog angažovanja i omogući novčanu nadoknadu.

Inostranim sudijama novčana nadoknada u visini 60,00 €

Inostranim sudijama sa Evropskom i Svjetskom licencom 100,00 €


Coaches must have sports equipment otherwise

they cannot be on the ground.

Each team can delegate a referee, and the organizer

reserves the right of the engagement ofthe referee

and enables money compensations.

Money compensation for foreign referees is 60,00 €

Money compensation for foreign referees with European

and the World licence is 100 €


Kate


Kate | Kate seniori | M | Aps. kat.

Kate | kate ekipno dječaci seniori | M | Ekipno

Kate | Kate juniori | M | Aps. kat.

Kate | kate ekipno dječaci kadeti-juniori | M | Ekipno

Kate | Kate kadeti | M | Aps. kat.

Kate | Kate dječaci 2008 I nivo | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | Kate dječaci 2008 II nivo | M | Oranž pojas-Zeleni pojas

Kate | Kate dječaci 2008 apsolutni nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | kate ekipno dječaci 2008-2009 | M | Ekipno

Kate | Kate dječaci 2009 I nivo | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | Kate dječaci 2009 II nivo | M | Oranž pojas-Zeleni pojas

Kate | Kate dječaci 2009 apsolutni nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | Kate dječaci 2010 I nivo | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | Kate dječaci 2010 II nivo | M | Oranž pojas-Zeleni pojas

Kate | Kate dječaci 2010 Apsolutni nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | kate ekipno dječaci 2010-2011 | M | Ekipno

Kate | Kate dječaci 2011 I nivo | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | Kate dječaci 2011 II nivo | M | Oranž pojas-Zeleni pojas

Kate | Kate dječaci 2011 Apsolutni nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | Kate dječaci 2012 I nivo | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | Kate dječaci 2012 II nivo | M | Oranž pojas-Zeleni pojas

Kate | Kate dječaci 2012 apsolutni nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | kate ekipno dječaci 2012-2013 | M | Ekipno

Kate | Kate dječaci 2013 I nivo | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | Kate dječaci 2013 II nivo | M | Oranž pojas-Zeleni pojas

Kate | Kate dječaci 2013 Apsolutni nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | Kate dječaci 2014 I nivo | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | Kate dječaci 2014 II nivo | M | Oranž pojas-Zeleni pojas

Kate | Kate dječaci 2014 apsolutni nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | kate ekipno dječaci 2014-2015 i mlađi | M | Ekipno

Kate | Kate dječaci 2015 i mlađi I nivo | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | Kate dječaci 2015 i mlađi apsolutni nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | Kate seniorke | Ž | Aps. kat.

Kate | kate ekipno djevojčice seniori | Ž | Ekipno

Kate | Kate juniorke | Ž | Aps. kat.

Kate | kate ekipno djevojčice kadeti-juniori | Ž | Ekipno

Kate | Kate kadetkinje | Ž | Aps. kat.

Kate | Kate djevojčice 2008 I nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | Kate djevojčice 2008 II nivo | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas

Kate | Kate djevojčice 2008 apsolutni nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | kate ekipno djevojčice 2008-2009 | Ž | Ekipno

Kate | Kate djevojčice 2009 I nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | Kate djevojčice 2009 II nivo | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas

Kate | Kate djevojčice 2009 apsolutni nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | Kate djevojčice 2010 I nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | Kate djevojčice 2010 II nivo | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas

Kate | Kate djevojčice 2010 Apsolutni nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | kate ekipno djevojčice 2010-2011 | Ž | Ekipno

Kate | Kate djevojčice 2011 I nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | Kate djevojčice 2011 II nivo | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas

Kate | Kate djevojčice 2011 Apsolutni nivo | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | Kate djevojčice 2012 I nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | Kate djevojčice 2012 II nivo | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas

Kate | Kate djevojčice 2012 apsolutni nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | kate ekipno djevojčice 2012-2013 | Ž | Ekipno

Kate | Kate djevojčice 2013 I nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | Kate djevojčice 2013 II nivo | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas

Kate | Kate djevojčice 2013 Apsolutni nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | Kate djevojčice 2014 I nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | Kate djevojčice 2014 II nivo | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas

Kate | Kate djevojčice 2014 Apsolutni nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | kate ekipno djevojčice 2014-2015 i mlađi | Ž | Ekipno

Kate | Kate djevojčice 2015 i mlađi I nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | Kate djevojčice 2015 i mlađi apsolutni nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Kumite


Kumite | borbe seniori | M | -60 kg

Kumite | borbe seniori | M | -67 kg

Kumite | borbe seniori | M | -75 kg

Kumite | borbe seniori | M | -84 kg

Kumite | borbe seniori | M | +84 kg

Kumite | borbe juniori | M | -55 kg

Kumite | borbe juniori | M | -61 kg

Kumite | borbe juniori | M | -68 kg

Kumite | borbe juniori | M | -76 kg

Kumite | borbe juniori | M | +76 kg

Kumite | borbe kadeti | M | -52 kg

Kumite | borbe kadeti | M | -57 kg

Kumite | borbe kadeti | M | -63 kg

Kumite | borbe kadeti | M | -70 kg

Kumite | borbe kadeti | M | +70 kg

Kumite | borbe dječaci 2008 | M | -40 kg

Kumite | borbe dječaci 2008 | M | -45 kg

Kumite | borbe dječaci 2008 | M | -50 kg

Kumite | borbe dječaci 2008 | M | -55 kg

Kumite | borbe dječaci 2008 | M | +55 kg

Kumite | borbe dječaci 2009 | M | -37 kg

Kumite | borbe dječaci 2009 | M | -42 kg

Kumite | borbe dječaci 2009 | M | -47 kg

Kumite | borbe dječaci 2009 | M | -52 kg

Kumite | borbe dječaci 2009 | M | +52 kg

Kumite | borbe dječaci 2010 | M | -35 kg

Kumite | borbe dječaci 2010 | M | -40 kg

Kumite | borbe dječaci 2010 | M | -45 kg

Kumite | borbe dječaci 2010 | M | -50 kg

Kumite | borbe dječaci 2010 | M | +50 kg

Kumite | borbe dječaci 2011 | M | -30 kg

Kumite | borbe dječaci 2011 | M | -35 kg

Kumite | borbe dječaci 2011 | M | -40 kg

Kumite | borbe dječaci 2011 | M | -45 kg

Kumite | borbe dječaci 2011 | M | +45 kg

Kumite | borbe dječaci 2012 | M | -30 kg

Kumite | borbe dječaci 2012 | M | -35 kg

Kumite | borbe dječaci 2012 | M | +35 kg

Kumite | borbe dječaci 2013 i mlađi | M | -30 kg

Kumite | borbe dječaci 2013 i mlađi | M | +30 kg

Kumite | borbe seniorke | Ž | -50 kg

Kumite | borbe seniorke | Ž | -55 kg

Kumite | borbe seniorke | Ž | -61 kg

Kumite | borbe seniorke | Ž | -68 kg

Kumite | borbe seniorke | Ž | +68 kg

Kumite | borbe juniorke | Ž | -48 kg

Kumite | borbe juniorke | Ž | -53 kg

Kumite | borbe juniorke | Ž | -59 kg

Kumite | borbe juniorke | Ž | +59 kg

Kumite | borbe kadetkinje | Ž | -47 kg

Kumite | borbe kadetkinje | Ž | -54 kg

Kumite | borbe kadetkinje | Ž | +54 kg

Kumite | borbe djevojčice 2008 | Ž | -39 kg

Kumite | borbe djevojčice 2008 | Ž | -44 kg

Kumite | borbe djevojčice 2008 | Ž | -49 kg

Kumite | borbe djevojčice 2008 | Ž | -54 kg

Kumite | borbe djevojčice 2008 | Ž | +54 kg

Kumite | borbe djevojčice 2009 | Ž | -35 kg

Kumite | borbe djevojčice 2009 | Ž | -40 kg

Kumite | borbe djevojčice 2009 | Ž | -45 kg

Kumite | borbe djevojčice 2009 | Ž | -50 kg

Kumite | borbe djevojčice 2009 | Ž | +50 kg

Kumite | borbe djevojčice 2010 | Ž | -32 kg

Kumite | borbe djevojčice 2010 | Ž | -36 kg

Kumite | borbe djevojčice 2010 | Ž | -40 kg

Kumite | borbe djevojčice 2010 | Ž | -44 kg

Kumite | borbe djevojčice 2010 | Ž | +44 kg

Kumite | borbe djevojčice 2011 | Ž | -30 kg

Kumite | borbe djevojčice 2011 | Ž | -34 kg

Kumite | borbe djevojčice 2011 | Ž | -37 kg

Kumite | borbe djevojčice 2011 | Ž | -40 kg

Kumite | borbe djevojčice 2011 | Ž | +40 kg

Kumite | borbe djevojčice 2012 | Ž | -30 kg

Kumite | borbe djevojčice 2012 | Ž | -35 kg

Kumite | borbe djevojčice 2012 | Ž | +35 kg

Kumite | borbe djevojčice 2013 i mlađi | Ž | -30 kg

Kumite | borbe djevojčice 2013 i mlađi | Ž | +30 kg

Kontakt osobe

Almir Cecunjanin

karateklubbar@yahoo.com

+38269215664


Hoteli

Almir Cecunjanin

Bar

karateklubbar@yahoo.com

+38269215664

Bar


Bilten


Kotizacija

Pojedinačno: 15 €

Ekipno: 25 €

Generalni poredak

Klub Zlatne Srebrne Bronzane
Karate klub Bar 27 19 44
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" 17 11 13
Gorstak 12 7 15
Karate klub Buducnost 8 11 11
Karate klub "Iskra" 7 7 11
Karate Klub Fokus Niksic 7 5 3
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova" 7 3 5
KK POTOCI 6 0 3
Beogradski karate savez 5 4 8
Karate klub "RIS" 4 4 5
Karate Klub "Stari Grad" Budva 4 3 1
Karate Klub BUDVA 4 0 3
Karate klub "Respect" 3 7 7
Karate Club Rei 3 3 11
Karate Klub Champion 3 3 0
Karate Klub Bijela 3 2 6
Karate klub Kondor 2 3 9
Karate klub Jedinstvo 2 3 7
Karate klub Sampion Niksic 2 2 4
Omladinski karate klub Mawashi 2 2 2
Клуб Борилачких Спортова требиње 2 0 2
KARATE KLUB "JION" 1 4 3
Omladinski karate klub Mawashi 2015 1 3 7
Onogost 1 3 7
karate Klub "OLIMP" 1 2 1
Karate klub "Vukovi" 1 1 1
Šotokan tim 1 1 0
Klubi i Karatesë "Sharri 1997" 1 0 3
Klubi i Karatesë "Ardhmëria" 1 0 1
Karate klub Piva 1 0 1
BRATSTVO 1 0 0
Karate klub Junior 0 4 8
Karate klub Risan 0 3 1
Karate klub Šampion Novi Pazar 0 2 1
Karate Klub "Podgorica" 0 1 1
Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić 0 1 0
Pljevlja 2016 0 0 1
KARATE KLUB POSITIVE 0 0 0

Kate - Pojedinačno

Kate | Kate djevojčice 2010 I nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004053 Nina Pešić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE000478 Agnesa Kollari KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE004302 Aleksandra Visnjic Gorstak
3. MNE000651 Ivana Dabović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | Kate djevojčice 2013 I nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004852 Kalina Sjekloća Karate klub Bar
2. MNE003942 Sofija Kordić Karate klub Risan
3. MNE003254 Martina Vuksanović Karate Klub BUDVA
3. MNE004900 Aiša Balić Karate klub Jedinstvo

Kate | Kate djevojčice 2015 i mlađi I nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004292 Masa Scepanovic Gorstak
2. MNE004295 Vladana Pekovic Gorstak
3. MNE003754 Melina Gurzakovic Karate Club Rei
3. MNE004291 Ljubica Abramovic Gorstak

Kate | Kate djevojčice 2015 i mlađi apsolutni nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003902 Mona Desančić Karate klub Bar
2. MNE003922 Mija Iković Karate klub "Iskra"
3. MNE003790 Irisi Shabanoviq KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE003755 Anamarija Janković Karate Club Rei

Kate | Kate djevojčice 2011 II nivo | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003886 Teodora Ćorović Karate Klub "Stari Grad" Budva
2. MNE004036 Nija Rovčanin Karate klub Jedinstvo
3. MNE000322 Matea Leovac KK POTOCI
3. MNE004068 Lamija Hodžić Karate klub Bar

Kate | Kate djevojčice 2011 I nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003727 Andja Koprivica Karate klub Buducnost
2. MNE001965 Kosara Odalović Omladinski karate klub Mawashi 2015
3. MNE004775 Jovanović Kristina Karate klub "Iskra"
3. MNE004787 Katarina Aleksandrov Karate klub "Iskra"

Kate | Kate djevojčice 2010 II nivo | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE002195 Anastasija Stojkovska Karate Klub BUDVA
2. MNE004560 SIMONA DAVIDOVIĆ Karate klub Kondor
3. MNE003035 Iva Jakić Karate klub Bar
3. MNE000072 Sanja Ristanović KK POTOCI

Kate | Kate djevojčice 2013 II nivo | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003735 Katarina Novakovic Karate klub Buducnost
2. MNE003795 Naira Pelinku KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE004095 Isidora Bracić Karate klub Bar
3. MNE003897 Nerma Sijarić Karate klub Bar

Kate | Kate djevojčice 2013 Apsolutni nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003878 Nina Krulj Karate klub Buducnost
2. WKF004759 Ajlin Pašalić Karate klub "Respect"
3. MNE001658 Itana Badnjar Karate klub Bar
3. MNE003923 Milica Iković Karate klub "Iskra"

Kate | Kate djevojčice 2008 I nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000874 Vasilisa Miranović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE000891 Elda Kurtović Karate Club Rei
3. MNE004779 Kristina Ćalasan Karate klub "Iskra"
3. MNE000865 Masa Jovicevic Karate klub Buducnost

Kate | Kate djevojčice 2014 Apsolutni nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003722 Stefani Đuković Karate klub Bar
2. MNE003892 Ana Pavlović Karate klub Bar
3. MNE003790 Irisi Shabanoviq KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE003725 Milica Đurović Karate klub Junior

Kate | Kate djevojčice 2014 II nivo | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003893 Mia Bulatović Karate klub Bar
2. MNE004086 Maša Masoničić Karate klub Bar
3. MNE004136 Anika Krkotić Karate klub Kondor
3. MNE003903 Daša Desančić Karate klub Bar

Kate | Kate djevojčice 2014 I nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004831 Danina Rexhepi karate Klub "OLIMP"
2. MNE003725 Milica Đurović Karate klub Junior
3. MNE004854 Lana Drača Karate klub Bar
3. MNE003724 Lorena Pajović Karate klub Junior

Kate | Kate djevojčice 2011 Apsolutni nivo | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004246 Edna Bašagić Karate klub "Respect"
2. MNE001942 Melina Međedović Karate klub Bar
3. MNE000631 Nađa Knežević Karate klub Bar
3. MNE001879 Petra Blagojevic Karate klub Jedinstvo

Kate | Kate djevojčice 2008 II nivo | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000950 Stefani Selimović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE004076 Alisa Kisličenko Karate klub Bar
3. MNE004729 Elizaveta Krisenko Karate klub Bar
3. MNE004841 Amira Ayupova Karate klub Bar

Kate | Kate djevojčice 2012 I nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001936 Lana Prelević Karate klub "Iskra"
2. MNE001719 Nina Radevic Karate Klub "Podgorica"
3. MNE002871 IVA VUKČEVIĆ Karate klub Kondor
3. MNE004665 Ena Popovic Karate Klub Bijela

Kate | Kate djevojčice 2010 Apsolutni nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000279 Neda Beljkaš KK POTOCI
2. WKF004242 Zara Alibalić Karate klub "Respect"
3. WKF002736 Teodora Arsić Beogradski karate savez
3. MNE000410 Lejla Duraković Karate klub Bar

Kate | Kate kadetkinje | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000404 Arijana Kočan Karate klub Bar
2. MNE000515 Yllëza Rama KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE003051 Adelisa Murić Karate klub Bar
3. MNE000539 Nikoleta Markolović Karate klub Bar

Kate | Kate djevojčice 2008 apsolutni nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000108 Viktorija Raičević Karate klub "Iskra"
2. MNE000852 Mia Ramovic Karate klub Buducnost
3. MNE000127 Tamara Klisić Karate klub "Iskra"
3. MNE000531 Ksenija Božović Karate klub Bar

Kate | Kate djevojčice 2009 I nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004053 Nina Pešić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE004303 Tamara Visnjic Gorstak
3. MNE004870 Stanislava Mališić Karate klub Bar
3. MNE003759 Jelena Gavrilović KARATE KLUB POSITIVE

Kate | Kate djevojčice 2009 II nivo | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000569 Katarina Janković KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE000560 Jelena Samardžić Karate klub Risan
3. MNE003791 Lediona Zeqiri KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE003899 Elizabeta Capenko Karate klub Bar

Kate | Kate djevojčice 2009 apsolutni nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000279 Neda Beljkaš KK POTOCI
2. MNE000721 Lana Čormaković Karate Klub "Stari Grad" Budva
3. WKF004241 Berina Mehanović Karate klub "Respect"
3. MNE000412 Ajla Berjašević Karate klub Bar

Kate | Kate djevojčice 2012 II nivo | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003904 Hana Lukolić Karate klub Bar
2. WKF004244 Amina Ćosović Karate klub "Respect"
3. MNE001883 Teodora Šebek Karate klub Jedinstvo
3. WKF004245 Džana Mešić Karate klub "Respect"

Kate | Kate seniorke | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004825 Ivana Đurđević Beogradski karate savez
2. WKF004812 Marija Radović Beogradski karate savez
3. MNE003932 Jelena Risteljić Karate klub Risan

Kate | Kate juniorke | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004814 Mina Nikolić Beogradski karate savez
2. WKF003361 Tamara Dimitrijević Beogradski karate savez
3. WKF004827 Nevena Stevanović Beogradski karate savez
3. WKF004813 Milica Radović Beogradski karate savez

Kate | Kate djevojčice 2012 apsolutni nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001940 Staša Petranović Karate klub Bar
2. WKF004245 Džana Mešić Karate klub "Respect"
3. MNE003905 Ksenija Knezevic Karate klub Bar
3. WKF004244 Amina Ćosović Karate klub "Respect"

Kate | Kate dječaci 2015 i mlađi apsolutni nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004564 Vladimir Konatar Karate klub Jedinstvo
2. MNE004097 Mihailo Peličić Karate klub Bar
3. MNE004781 Brano Bošković Karate klub "Iskra"
3. MNE004090 Amir Burdžović Karate klub Bar

Kate | Kate dječaci 2010 I nivo | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004926 Nemanja Radulović Karate Klub BUDVA
2. MNE004774 Aleksa Roganović Karate klub "Iskra"
3. MNE004784 Pavle Roganović Karate klub "Iskra"
3. MNE004865 Rastko Matija Đuranović Karate klub Bar

Kate | Kate dječaci 2015 i mlađi I nivo | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004286 Nikola Vlahovic Gorstak
2. MNE004858 Maid Alomerović Karate klub Bar
3. MNE004564 Vladimir Konatar Karate klub Jedinstvo
3. MNE004805 Oleg Radulović Karate klub Junior

Kate | Kate dječaci 2011 I nivo | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001849 Hristijan Zaov Karate klub "Iskra"
2. MNE004835 Filip Matkovic Karate Klub Bijela
3. MNE002197 Branko Martinović Karate Klub BUDVA
3. MNE004589 Thomas Harrison-Cripps Karate Klub Bijela

Kate | Kate dječaci 2011 II nivo | M | Oranž pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003744 Vanja Vujosevic Karate klub Buducnost
2. MNE001689 stevan Markovic Karate klub Buducnost
3. MNE004904 ALEKSANDAR KLIKOVAC Karate klub Kondor
3. MNE003715 Nemanja Šaranović Karate klub Junior

Kate | Kate dječaci 2012 I nivo | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001818 Tarik Nikezić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. WKF004760 Isa Kaljić Karate klub "Respect"
3. MNE001751 Memin Gurzaković Karate Club Rei
3. MNE004289 Balsa Scepanovic Gorstak

Kate | Kate dječaci 2010 II nivo | M | Oranž pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001680 Lazar Djikanovic Karate klub Buducnost
2. MNE003711 Dimitrije Lašić Karate klub Junior
3. MNE001945 Aleksa Đurović Karate klub Junior
3. MNE001066 VASILIJE STOJANOVIĆ Karate klub Kondor

Kate | Kate dječaci 2010 Apsolutni nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000281 Dušan Borović KK POTOCI
2. MNE000757 Uroš Stevović Karate Klub "Stari Grad" Budva
3. MNE001926 Drazen Sutovic Karate klub Buducnost
3. MNE000634 Andrija Kosović Karate klub Bar

Kate | Kate dječaci 2009 apsolutni nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000039 Luka Klačar KK POTOCI
2. MNE001926 Drazen Sutovic Karate klub Buducnost
3. MNE000536 Hamed Erović Karate klub Bar
3. MNE001102 Bogdan Maljević Karate klub Bar

Kate | Kate dječaci 2009 I nivo | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000897 Mustafa Adzemović Karate Club Rei
2. MNE000896 Edon Emsha Karate Club Rei
3. MNE004447 Vasilije Miladinovic Omladinski karate klub Mawashi 2015
3. MNE001711 Ilija Mijovic Karate Klub "Podgorica"

Kate | Kate dječaci 2012 II nivo | M | Oranž pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE002202 Mark Ciganok Karate Klub BUDVA
2. MNE000442 Amar Čobović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE001766 Mladjan Ramovic Karate klub Buducnost
3. MNE003718 Zakir Murati Karate klub Bar

Kate | Kate dječaci 2011 Apsolutni nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000281 Dušan Borović KK POTOCI
2. MNE000983 Vukan Kanura Karate klub Buducnost
3. MNE001652 Dario Šćekić Karate klub Bar
3. MNE002516 Draško Martinović Karate klub Bar

Kate | Kate dječaci 2008 I nivo | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000897 Mustafa Adzemović Karate Club Rei
2. MNE000563 Milan Vukasović Karate klub Risan
3. MNE001186 Vuk Papović Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kate | Kate dječaci 2008 II nivo | M | Oranž pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000289 Damjan Mrgudović Karate klub Bar
2. MNE004017 Marko Ćuk KARATE KLUB "JION"

Kate | Kate dječaci 2009 II nivo | M | Oranž pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000757 Uroš Stevović Karate Klub "Stari Grad" Budva
2. MNE003034 Nasih Murati Karate klub Bar
3. MNE001065 MATIJA BOLJEVIĆ Karate klub Kondor
3. MNE003298 Nikša Kašćelan Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kate | Kate dječaci 2008 apsolutni nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000635 Benjamin Aljošević Karate klub Bar
2. MNE000106 Aleksa Vujošević Karate klub "Iskra"
3. MNE000125 Đorđe Medojević Karate klub "Iskra"
3. MNE000751 Saša Petrić Karate klub "Iskra"

Kate | Kate kadeti | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000023 Aleksa Janjić Karate klub Bar
2. MNE000751 Saša Petrić Karate klub "Iskra"
3. MNE000385 Ajsel Gerschwitz Karate klub Bar
3. MNE000617 Danilo Raonic Karate klub "Iskra"

Kate | Kate dječaci 2013 II nivo | M | Oranž pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001765 Lazar Popovic Karate klub Buducnost
2. MNE004056 Luka Bulatović Karate klub "Iskra"
3. MNE004063 Vujo Ivanišević Karate klub Bar
3. MNE004563 Bogdan Konatar Karate klub Jedinstvo

Kate | Kate dječaci 2013 I nivo | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001724 Rodoljub Timotijević KARATE KLUB POSITIVE
2. MNE004582 Luka Barjaktarovic Karate Klub Bijela
3. MNE003877 Nikola Petanovic Karate klub Buducnost
3. MNE004838 Ahmed Međedović Karate klub Bar

Kate | Kate dječaci 2013 Apsolutni nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001614 Jakov Cupara KK POTOCI
2. WKF004243 Kaan Fazlić Karate klub "Respect"
3. MNE002518 Omar Durović Karate klub Bar
3. MNE001765 Lazar Popovic Karate klub Buducnost

Kate | Kate seniori | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004824 Marko Opačić Beogradski karate savez

Kate | Kate juniori | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001123 Lazar Sekulić Karate Klub BUDVA
2. MNE000376 Nikola Milić Karate klub Bar
3. MNE000450 Almir Perović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | Kate dječaci 2014 I nivo | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE002207 Petar Dragnić Karate Klub BUDVA
2. MNE003872 Ivo Martinovic Karate klub Buducnost
3. MNE004847 David Vukmarković Karate klub Bar
3. MNE004061 Simon Paladin Karate klub Bar

Kate | Kate dječaci 2014 II nivo | M | Oranž pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003883 Đorđe Šuleić Karate Klub "Stari Grad" Budva
2. MNE003900 Arijan Zoranić Karate klub Bar
3. MNE004088 Viktor Dukić Karate klub Bar
3. MNE004110 Vuk Bojovic Gorstak

Kate | Kate dječaci 2014 apsolutni nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003916 Milovan Jankovic Gorstak
2. MNE002207 Petar Dragnić Karate Klub BUDVA
3. MNE004565 Filip Radojević Karate klub Jedinstvo
3. MNE003731 David Kovacevic Karate klub Buducnost

Kate | Kate dječaci 2012 apsolutni nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004243 Kaan Fazlić Karate klub "Respect"
2. MNE001766 Mladjan Ramovic Karate klub Buducnost
3. MNE002202 Mark Ciganok Karate Klub BUDVA
3. WKF004760 Isa Kaljić Karate klub "Respect"

Kate - Ekipno

Kate | kate ekipno djevojčice 2014-2015 i mlađi | Ž | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE003722 Stefani Đuković
MNE003892 Ana Pavlović
MNE003893 Mia Bulatović
2. Karate klub Junior MNE003724 Lorena Pajović
MNE004796 Barbara Nikčević
MNE004801 Mišel Nikčević
3. Karate Club Rei MNE003755 Anamarija Janković
MNE003779 Lucia Stanovic
MNE003754 Melina Gurzakovic
MNE003996 Zana Džidžović

Kate | kate ekipno djevojčice 2012-2013 | Ž | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE001940 Staša Petranović
MNE003905 Ksenija Knezevic
MNE003904 Hana Lukolić
2. Karate klub Jedinstvo MNE001168 Zerina Ličina
MNE001883 Teodora Šebek
MNE004900 Aiša Balić
3. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000643 Mikhaela Volchkova
MNE003795 Naira Pelinku
MNE003792 Leonisa Zeqiri
3. Karate klub Buducnost MNE001688 Sofia Popovic
MNE003735 Katarina Novakovic
MNE003878 Nina Krulj

Kate | kate ekipno djevojčice 2010-2011 | Ž | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE000410 Lejla Duraković
MNE000631 Nađa Knežević
MNE001943 Lana Stanković
2. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000651 Ivana Dabović
MNE000652 Martina Dabović
MNE003791 Lediona Zeqiri
3. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000455 Ajla Dodić
MNE000478 Agnesa Kollari
MNE004053 Nina Pešić

Kate | kate ekipno djevojčice 2008-2009 | Ž | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE000388 Kristina Bokovac
MNE000412 Ajla Berjašević
MNE003030 Elena Dacić
2. Karate klub Bar MNE000295 Milena Stojanović
MNE000531 Ksenija Božović
MNE002515 Anja Bujković
3. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000874 Vasilisa Miranović
MNE000950 Stefani Selimović
MNE000569 Katarina Janković
3. Karate Club Rei MNE000891 Elda Kurtović
MNE000976 Ena Hodžić
MNE000977 Genida Hodžić

Kate | kate ekipno djevojčice seniori | Ž | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Beogradski karate savez WKF001993 Tamara Grčić
WKF004812 Marija Radović
WKF004825 Ivana Đurđević
2. Karate klub Buducnost MNE000827 Mila Mrakovic
MNE000856 Dzena Canovic
MNE000864 Masa Djukanovic

Kate | kate ekipno djevojčice kadeti-juniori | Ž | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000874 Vasilisa Miranović
MNE000950 Stefani Selimović
MNE000515 Yllëza Rama
2. Karate klub Buducnost MNE001220 Anđela Milić
MNE001221 Danica Radovanović
MNE001230 Marija Jovanović

Kate | kate ekipno dječaci 2008-2009 | M | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE000292 Aleksa Barjaktarović
MNE000375 Aleksa Šćekić
MNE000536 Hamed Erović

Kate | kate ekipno dječaci seniori | M | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000466 Marko Dabović
MNE000468 Ronald Jacović
MNE000471 Elvir Isljamović

Kate | kate ekipno dječaci 2014-2015 i mlađi | M | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE003900 Arijan Zoranić
MNE004070 Erol Gusinjac
MNE004088 Viktor Dukić
2. Karate klub Junior MNE004807 Sava Radulović
MNE004805 Oleg Radulović
MNE004803 Nikša Radenović
3. Karate klub Jedinstvo MNE004565 Filip Radojević
MNE004564 Vladimir Konatar
MNE004899 Ahmed Balić

Kate | kate ekipno dječaci kadeti-juniori | M | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE000023 Aleksa Janjić
MNE000296 Đorđe Stojanović
MNE000385 Ajsel Gerschwitz
2. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000450 Almir Perović
MNE000456 Leid Hodžić
MNE000514 Arian Bejta

Kate | kate ekipno dječaci 2010-2011 | M | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Buducnost MNE000983 Vukan Kanura
MNE001680 Lazar Djikanovic
MNE001926 Drazen Sutovic
2. Karate klub Bar MNE001652 Dario Šćekić
MNE002516 Draško Martinović
MNE004081 Sergej Laković
3. Karate klub Junior MNE001945 Aleksa Đurović
MNE003715 Nemanja Šaranović
MNE003711 Dimitrije Lašić

Kate | kate ekipno dječaci 2012-2013 | M | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE001667 Vladimir Ilievski
MNE002518 Omar Durović
MNE002514 Ajlan Durović
2. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000442 Amar Čobović
MNE001810 Edonis Kraja
MNE001818 Tarik Nikezić
3. Karate klub Junior MNE004795 Balša Talović
MNE004800 Milo Strugar
MNE004804 Novak Čekerevac

Kumite - Pojedinačno

Kumite | borbe djevojčice 2012 | Ž | +35 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003795 Naira Pelinku KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE004020 Milena Piljević KARATE KLUB "JION"
3. MNE003127 ANĐELKA POPOVIĆ Karate Klub Bijela

Kumite | borbe djevojčice 2012 | Ž | -35 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003920 Martina Todorović Karate klub "Iskra"
2. MNE000643 Mikhaela Volchkova KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE003792 Leonisa Zeqiri KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | borbe djevojčice 2011 | Ž | -37 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003749 Dejana Blečić Karate klub Sampion Niksic

Kumite | borbe djevojčice 2011 | Ž | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004153 Helena Peković Karate Klub Fokus Niksic
2. MNE001674 Djurdja Todorovic Karate klub Buducnost
3. MNE000006 Miljana Džaković Karate klub "RIS"

Kumite | borbe djevojčice 2011 | Ž | +40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003798 Emira Gjonoviq KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE001962 Gorana Đorojević Omladinski karate klub Mawashi

Kumite | borbe djevojčice 2011 | Ž | -34 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003889 Andrea Šakotić Karate Klub Fokus Niksic
2. MNE000643 Mikhaela Volchkova KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | borbe djevojčice 2013 i mlađi | Ž | +30 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004058 Anđela Aranitović Karate klub "RIS"
2. WKF004831 Danina Rexhepi karate Klub "OLIMP"
3. MNE004023 Nađa Vučeljić KARATE KLUB "JION"
3. MNE004542 Ksenija Bojanić KARATE KLUB "JION"

Kumite | borbe djevojčice 2013 i mlađi | Ž | -30 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004730 VALENTINA CVIJOVIĆ Karate klub "RIS"
2. MNE004320 Jovana Perunović Onogost
3. MNE003771 Ana Pejović Pljevlja 2016
3. MNE003037 Milica Grujic Gorstak

Kumite | borbe djevojčice 2010 | Ž | -44 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001674 Djurdja Todorovic Karate klub Buducnost
2. MNE004053 Nina Pešić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE004893 Ksenija Ugren Karate Klub Fokus Niksic
3. MNE003912 Tea Maraš Karate klub Kondor

Kumite | borbe djevojčice 2010 | Ž | +44 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003917 Ivona Vlahović Gorstak
2. WKF004830 Lanika Rexhepi karate Klub "OLIMP"
3. MNE000455 Ajla Dodić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE001872 Jovana Jovanović Karate klub Piva

Kumite | borbe seniorke | Ž | -61 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000441 Erza Muratović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | borbe seniorke | Ž | -68 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000469 Diellëza Rama KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | borbe seniorke | Ž | -50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF001993 Tamara Grčić Beogradski karate savez

Kumite | borbe seniorke | Ž | +68 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF002382 Valza Gashi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
2. MNE000576 Magdalena Potpara Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | borbe djevojčice 2008 | Ž | +54 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003126 SOFIJA MIKULIĆ Karate Klub Bijela
2. MNE000950 Stefani Selimović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE000976 Ena Hodžić Karate Club Rei
3. WKF004765 Lejla Gadžo Karate klub "Respect"

Kumite | borbe djevojčice 2008 | Ž | -39 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000891 Elda Kurtović Karate Club Rei

Kumite | borbe djevojčice 2009 | Ž | +50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000630 Sofija Vučković Onogost
2. MNE000003 Maša Ćosović Karate klub "RIS"
3. MNE000386 Vasilisa Vukanović Karate klub Bar
3. MNE003917 Ivona Vlahović Gorstak

Kumite | borbe kadetkinje | Ž | -47 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000874 Vasilisa Miranović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. WKF004912 Emina Čalaković Karate klub Šampion Novi Pazar
3. MNE001734 Anita Kovačević Karate klub "RIS"
3. MNE001750 ADŽEMOVIĆ MEDINA Karate Club Rei

Kumite | borbe djevojčice 2011 | Ž | -30 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004016 Marija Lješković KARATE KLUB "JION"
2. MNE004040 Teodora Drašković Karate klub Jedinstvo

Kumite | borbe djevojčice 2010 | Ž | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000267 Dina Katana Karate klub "RIS"
2. MNE001943 Lana Stanković Karate klub Bar
3. MNE001691 Tijana Vujisic Karate klub Buducnost
3. MNE003791 Lediona Zeqiri KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | borbe djevojčice 2010 | Ž | -36 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004172 Emira Maqedonci Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
2. MNE000255 Darija Savić Karate klub "RIS"
3. MNE001019 Katarina Vukotic Karate klub Sampion Niksic
3. MNE002987 ASJA DELIĆ Onogost

Kumite | borbe djevojčice 2009 | Ž | -50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001029 Katarina Djukic Gorstak
2. MNE003053 Mina Kuzman Onogost
3. MNE000388 Kristina Bokovac Karate klub Bar
3. WKF002343 Lijana Iseni Klubi i Karatesë "Sharri 1997"

Kumite | borbe juniorke | Ž | +59 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000916 Stojanovic Jovana BRATSTVO
2. WKF002760 Jana Grčak Beogradski karate savez
3. WKF002353 Rona Emerllahu Klubi i Karatesë "Sharri 1997"
3. WKF004823 Bojana Smiljanić Beogradski karate savez

Kumite | borbe djevojčice 2010 | Ž | -32 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003798 Emira Gjonoviq KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE004731 Nika Jokić Karate klub "RIS"
3. MNE000478 Agnesa Kollari KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | borbe djevojčice 2009 | Ž | -45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000018 Tara Ćupić Karate klub "Iskra"
2. MNE001744 Marija Čizmović Omladinski karate klub Mawashi
3. MNE001012 Jovana Vujisic Gorstak

Kumite | borbe seniorke | Ž | -55 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF002383 Rinesa Osmani Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
2. WKF004919 Merjem Klepić Karate Klub Champion
3. MNE000788 Andjela Ivanovic Gorstak

Kumite | borbe djevojčice 2009 | Ž | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003136 Lara Šakotić Karate Klub Fokus Niksic
2. MNE000267 Dina Katana Karate klub "RIS"
3. MNE000569 Katarina Janković KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | borbe djevojčice 2012 | Ž | -30 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004898 Andjela Jovović Karate klub Piva
2. MNE004665 Ena Popovic Karate Klub Bijela
3. MNE004104 Marija Savić Karate klub "RIS"
3. MNE003920 Martina Todorović Karate klub "Iskra"

Kumite | borbe juniorke | Ž | -48 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000515 Yllëza Rama KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE000878 Teodora Bubanja Karate klub "Iskra"

Kumite | borbe djevojčice 2008 | Ž | -49 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004457 Lana Vukcevic Karate klub Kondor
2. MNE001474 Emina Efović Karate klub Buducnost
3. MNE001629 Milica Samardžić Onogost
3. WKF004513 Esra Maqedonci Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | borbe djevojčice 2008 | Ž | -54 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003609 Aljin Kurtović Karate Klub Champion
2. MNE001029 Katarina Djukic Gorstak
3. MNE004084 Laura Rajšić Karate klub Bar
3. MNE000003 Maša Ćosović Karate klub "RIS"

Kumite | borbe djevojčice 2009 | Ž | -35 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001747 Vasilija Bijelović Karate Klub Fokus Niksic
2. WKF004172 Emira Maqedonci Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. MNE004731 Nika Jokić Karate klub "RIS"
3. MNE000255 Darija Savić Karate klub "RIS"

Kumite | borbe kadetkinje | Ž | -54 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF002390 Qendresa Ibrahimi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
2. MNE000760 Ljubica Vlahovic Gorstak
3. WKF004513 Esra Maqedonci Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. WKF004815 Mina Milosavljević Beogradski karate savez

Kumite | borbe djevojčice 2008 | Ž | -44 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000874 Vasilisa Miranović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE004013 Jelena Marković KARATE KLUB "JION"
3. MNE000569 Katarina Janković KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | borbe juniorke | Ž | -59 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF002383 Rinesa Osmani Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
2. MNE001052 Lea Marić Šotokan tim
3. WKF001987 Tamara Mijailović Beogradski karate savez
3. MNE001191 Jovana Ćalić Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kumite | borbe juniorke | Ž | -53 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000788 Andjela Ivanovic Gorstak
2. MNE000242 Kalina Ječmenica Karate klub "RIS"
3. WKF002390 Qendresa Ibrahimi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. WKF001995 Jana Barać Beogradski karate savez

Kumite | borbe kadetkinje | Ž | +54 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003602 Nađa Muhović Karate Klub Champion
2. MNE000248 Jovana Kotlaja Karate klub "RIS"
3. MNE000400 Mariam Zahrane Karate klub Bar
3. MNE000543 Anida Berjašević Karate klub Bar

Kumite | borbe dječaci 2011 | M | +45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001009 Petar Mrvaljevic Karate klub Sampion Niksic
2. MNE003049 Luka Djuric Gorstak
3. MNE004105 Arijan Džukljan Karate klub "RIS"
3. MNE004568 Ljubo Lalatovic Onogost

Kumite | borbe dječaci 2011 | M | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004182 Nikola Ćalić Omladinski karate klub Mawashi
2. MNE000316 Dušan Božović KARATE KLUB POSITIVE
3. MNE004664 DORIJAN BULAJIC Karate Klub Bijela

Kumite | borbe dječaci 2010 | M | +50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000634 Andrija Kosović Karate klub Bar
2. MNE001663 Rayan Zahrane Karate klub Bar
3. MNE001010 Vuk Radusinovic Karate klub Sampion Niksic
3. WKF004924 Prijam Gashi karate Klub "OLIMP"

Kumite | borbe seniori | M | +84 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000284 Nemanja Jovović Karate klub Bar
2. WKF003597 Anes Bostandžić Karate Klub Champion
3. MNE001031 Nikola Bulatovic Gorstak

Kumite | borbe seniori | M | -75 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000285 Lazar Jovović Karate klub Bar
2. WKF003596 Afan Zukić Karate Klub Champion

Kumite | borbe dječaci 2009 | M | +52 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001659 Kenan Hodžić Karate klub Bar
2. MNE000672 Balša Nedić Karate Klub Fokus Niksic
3. MNE000897 Mustafa Adzemović Karate Club Rei
3. MNE004583 Marko Kovacevic Karate Klub Bijela

Kumite | borbe dječaci 2009 | M | -47 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004903 Haris Maloku Klubi i Karatesë "Sharri 1997"
2. MNE000362 Vuk Cimbaljević Karate Klub Bijela
3. WKF004249 Adis Gadžo Karate klub "Respect"
3. WKF004766 Imran Rahmanović Karate klub "Respect"

Kumite | borbe dječaci 2013 i mlađi | M | +30 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003043 Uroš Samardžić Gorstak
2. MNE004894 Danilo Ugren Karate Klub Fokus Niksic
3. MNE004051 Dragoljub Dano Mijušković Karate klub Sampion Niksic
3. MNE001832 Veljko Matović Onogost

Kumite | borbe dječaci 2011 | M | -45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004155 Petar Zečević Karate Klub Fokus Niksic
2. MNE001000 Lazar Rakocevic Gorstak
3. MNE000881 Milos Gagovic Karate klub Sampion Niksic
3. MNE004154 Branko Miljanić Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | borbe seniori | M | -84 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF001273 MARKO TRKLJA Клуб Борилачких Спортова требиње
2. MNE000590 Pavle Babić Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić

Kumite | borbe dječaci 2009 | M | -37 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000792 Lazar Perisic Gorstak
2. MNE001067 BALŠA VUKČEVIĆ Karate klub Kondor
3. MNE001201 Rajan Jovanović Omladinski karate klub Mawashi 2015
3. MNE000905 Marko Laković Karate klub "Iskra"

Kumite | borbe seniori | M | -67 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF002387 Meriton Zhdrella Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
2. MNE000271 Stefan Bajić Karate klub Buducnost
3. MNE001150 Matija Tanović Onogost

Kumite | borbe seniori | M | -60 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000577 Matija Bojić Karate Klub Fokus Niksic
2. WKF002385 Qendrim Halimi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | borbe dječaci 2013 i mlađi | M | -30 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003038 Luka Grujic Gorstak
2. MNE003757 Danilo Mićunović KARATE KLUB POSITIVE
3. WKF003964 DIMITRIJE ATELJEVIĆ Клуб Борилачких Спортова требиње
3. MNE003039 Marko Rakočević Gorstak

Kumite | borbe dječaci 2011 | M | -35 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003891 Filip Radojević Karate Klub Fokus Niksic
2. MNE003750 Bogdan Gnjatović Karate klub Sampion Niksic
3. MNE003048 Djordje Grujic Gorstak
3. MNE004081 Sergej Laković Karate klub Bar

Kumite | borbe dječaci 2012 | M | -35 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003047 Nemanja Dožić Gorstak
2. MNE004728 Ardit Đonbaljaj Karate klub Bar
3. MNE004184 Luka Bulatović Omladinski karate klub Mawashi
3. MNE003029 Mateja Milić Karate klub Bar

Kumite | borbe dječaci 2012 | M | -30 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001667 Vladimir Ilievski Karate klub Bar
2. MNE004050 Mihailo Mašulović Karate klub Sampion Niksic
3. MNE001818 Tarik Nikezić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE004141 Todor Klikovac Karate klub Kondor

Kumite | borbe dječaci 2008 | M | -50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004766 Imran Rahmanović Karate klub "Respect"
2. MNE000506 Luka Sudžum Onogost
3. WKF002345 Kemajl Kashtanjeva Klubi i Karatesë "Sharri 1997"
3. MNE000843 Vukota Marsenic Karate klub Buducnost

Kumite | borbe juniori | M | -68 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000514 Arian Bejta KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | borbe juniori | M | -55 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000407 Tarik Međedović Karate klub Bar
2. WKF004918 Irfan Čalaković Karate klub Šampion Novi Pazar
3. WKF003260 Trim Curri Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | borbe dječaci 2011 | M | -30 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF001869 MAKSIM MILJKOVIĆ Клуб Борилачких Спортова требиње
2. MNE001652 Dario Šćekić Karate klub Bar
3. MNE001068 DAMJAN VUKČEVIĆ Karate klub Kondor
3. WKF001865 PAVLE TOMAŠEVIĆ Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite | borbe dječaci 2010 | M | -50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000383 Irfan Kurpejović Karate klub Bar
2. WKF004771 Tarik Korjenić Karate klub "Respect"
3. MNE000650 Ivan Dabović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE001827 Pavle Davidović Karate klub "Iskra"

Kumite | borbe dječaci 2009 | M | -42 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004109 Vuk ŠKATARIĆ Karate klub "Vukovi"
2. MNE001065 MATIJA BOLJEVIĆ Karate klub Kondor
3. MNE001065 MATIJA BOLJEVIĆ Karate klub Kondor

Kumite | borbe dječaci 2012 | M | +35 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004184 Luka Bulatović Omladinski karate klub Mawashi
2. MNE004008 David Knežević KARATE KLUB "JION"
3. MNE000316 Dušan Božović KARATE KLUB POSITIVE

Kumite | borbe dječaci 2009 | M | -52 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001082 RADOMIR MADŽAROVIĆ Karate klub Kondor
2. MNE000896 Edon Emsha Karate Club Rei
3. MNE001827 Pavle Davidović Karate klub "Iskra"

Kumite | borbe dječaci 2008 | M | -55 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000334 Filip Šoškić Karate klub "Iskra"
2. MNE001186 Vuk Papović Omladinski karate klub Mawashi 2015
3. MNE000375 Aleksa Šćekić Karate klub Bar

Kumite | borbe dječaci 2010 | M | -45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001000 Lazar Rakocevic Gorstak
2. MNE001105 Lazar Grujic Gorstak
3. MNE000361 Petar Riha Karate Klub Bijela
3. MNE000362 Vuk Cimbaljević Karate Klub Bijela

Kumite | borbe dječaci 2010 | M | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003325 Duško Sošić Karate klub Jedinstvo
2. MNE001050 Adem Ramović Karate klub Bar
3. MNE002066 Matija Sindik Omladinski karate klub Mawashi 2015
3. MNE004183 Jaksa Mićanović Omladinski karate klub Mawashi

Kumite | borbe kadeti | M | +70 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001203 Uroš Čalić Omladinski karate klub Mawashi 2015
2. MNE001179 Vaso Abramović Omladinski karate klub Mawashi 2015
3. MNE001202 Vuk Lučić Omladinski karate klub Mawashi 2015
3. WKF004816 Dimitrije Nikolovski Beogradski karate savez

Kumite | borbe dječaci 2010 | M | -35 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000366 Šćepan Ivanović Karate Klub Bijela
2. MNE000530 Boris Božović Karate klub Bar
3. WKF004911 Ejub Čalaković Karate klub Šampion Novi Pazar
3. MNE004130 Aleksa Jakšić Onogost

Kumite | borbe dječaci 2008 | M | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000789 Balsa Danilovic Gorstak
2. MNE000905 Marko Laković Karate klub "Iskra"
3. MNE004881 Aleksandar Stanišić KARATE KLUB "JION"

Kumite | borbe dječaci 2008 | M | -45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000635 Benjamin Aljošević Karate klub Bar
2. MNE000409 Damir Duraković Karate klub Bar
3. MNE004109 Vuk ŠKATARIĆ Karate klub "Vukovi"
3. MNE000791 Ratko Grujic Gorstak

Kumite | borbe juniori | M | -76 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000285 Lazar Jovović Karate klub Bar
2. WKF002387 Meriton Zhdrella Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. MNE001927 Nikola Popovic Karate klub Buducnost
3. MNE000830 Filip Mijanovic Karate klub Buducnost

Kumite | borbe kadeti | M | -70 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF002448 Enes Zejnullahu Klubi i Karatesë "Ardhmëria"
2. MNE000551 Martin Jaramaz Onogost
3. MNE000636 Đorđe Durutović Karate klub Bar

Kumite | borbe kadeti | M | -63 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000141 Anes Arifaj Karate klub "Iskra"
2. MNE001161 Lazar Djurčević Karate klub "Vukovi"
3. WKF004517 Ensar Zejnullahu Klubi i Karatesë "Ardhmëria"
3. MNE001405 Luka Dujovic Karate klub "RIS"

Kumite | borbe juniori | M | -61 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF002385 Qendrim Halimi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
2. WKF004819 Filip Lučić Beogradski karate savez
3. MNE004111 Sava Tapuskovic Gorstak

Kumite | borbe kadeti | M | -52 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000098 Ognjen Vranes Karate klub "RIS"
2. MNE000296 Đorđe Stojanović Karate klub Bar
3. WKF003260 Trim Curri Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. MNE000789 Balsa Danilovic Gorstak

Kumite | borbe juniori | M | +76 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003597 Anes Bostandžić Karate Klub Champion
2. MNE000572 Lazar Potpara Karate Klub Fokus Niksic
3. MNE000402 Dušan Bjelić Karate klub Bar
3. MNE000764 Mihail Vukčević Karate klub Bar

Kumite | borbe dječaci 2008 | M | +55 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000353 Nenad Đuričić Karate Klub Bijela
2. MNE000141 Anes Arifaj Karate klub "Iskra"
3. MNE000387 Dejan Dabanović Karate klub Bar
3. MNE000998 Stefan Vujisic Gorstak

Kumite | borbe kadeti | M | -57 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000695 Sergej Cimbaljević Šotokan tim
2. MNE000334 Filip Šoškić Karate klub "Iskra"
3. MNE002988 Drago Delić Onogost
3. MNE000588 Filip Bojić Karate Klub Fokus Niksic

Kumite - Ekipno

Kate - Pojedinačno

Kate - Ekipno

Kumite - Pojedinačno

Kumite - Ekipno

Ukupno prijava / klubovi / države: 801 / 39 / 5 Ispis

Prijavljeni klubovi

Prijavljeni takmičari

Kate | Kate dječaci 2015 i mlađi I nivo | M | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 13
Nikola Vlahovic
8 god
Žuti pojas
Gorstak

Vladimir Konatar
8 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Sava Radulović
9 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Aleksa Vojvodić
8 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Oleg Radulović
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Junior

Viktor Vukmarković
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Maid Alomerović
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Stanislav Koruptev
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Stefan Bradić
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Danilo Međedović
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Mustafa Peković
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Vasilije Borozan
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Abdullah Balić
8 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Kate | Kate djevojčice 2015 i mlađi I nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 18
Sofija Aleksić
8 god
Žuti pojas
Karate Klub BUDVA

Melina Gurzakovic
8 god
Oranž pojas
Karate Club Rei

Milica Vasiljević
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Vladana Pekovic
9 god
Žuti pojas
Gorstak

Ljubica Abramovic
9 god
Žuti pojas
Gorstak

Masa Scepanovic
8 god
Žuti pojas
Gorstak

Anja Vlahovic
8 god
Žuti pojas
Gorstak

Tamara Rašović
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Una Đuranović
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Aiša Radončić
7 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Simona Pejović
9 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Stefanija Pekić
7 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Adriana Ljuljđuraj
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Maša Stijepović
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Lejna Čoković
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

VASILIJA DRAKIĆ
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Kondor

Sofija Ocokoljić
8 god
Oranž pojas
Karate Klub BUDVA

Mila Jonović
8 god
Žuti pojas
Karate Klub BUDVA

Kate | Kate dječaci 2015 i mlađi apsolutni nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 4
Amir Burdžović
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Mihailo Peličić
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Vladimir Konatar
8 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Brano Bošković
9 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Kate | Kate djevojčice 2015 i mlađi apsolutni nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 4
Irisi Shabanoviq
9 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Anamarija Janković
8 god
Bijeli pojas
Karate Club Rei

Mona Desančić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Mija Iković
9 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Kate | Kate dječaci 2014 I nivo | M | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 26
Petar Dragnić
9 god
Žuti pojas
Karate Klub BUDVA

Gordan Gregovic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Ivo Martinovic
10 god
Bijeli pojas
Karate klub Buducnost

Pavle Šturanović
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Simon Paladin
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Dilan Agović
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Jovan Lalić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Balša Leković
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Dimitrije Pješčić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Ognjen Bojic
9 god
Žuti pojas
Gorstak

Niksa Paunovic
10 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Andrija Slanjankic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Lazar Lakicevic
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Viktor Kaludjerovic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Karlo Kovacic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Nikša Radenović
9 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Pavle Vojvodić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

David Vukmarković
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Darian Škrielj
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Matija Bauković
9 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Lazar Bracović
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Nikola Međedović
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Dušan Vukasović
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Uroš Rakočević
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Jovan Šipčić
10 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Jakša Čadjenović
10 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Kate | Kate dječaci 2014 II nivo | M | Oranž pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 8
David Kovacevic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Đorđe Šuleić
9 god
Žuti pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Aleksa Krstajic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Arijan Zoranić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Erol Gusinjac
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Viktor Dukić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Vuk Bojovic
9 god
Oranž pojas
Gorstak

Ahmed Balić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Kate | Kate dječaci 2014 apsolutni nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 5
Petar Dragnić
9 god
Žuti pojas
Karate Klub BUDVA

David Kovacevic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Aleksa Krstajic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Milovan Jankovic
9 god
Žuti pojas
Gorstak

Filip Radojević
9 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Kate | Kate djevojčice 2014 I nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 19
Maja Bulatovic
10 god
Bijeli pojas
Karate Klub "Podgorica"

Milica Đurović
10 god
Bijeli pojas
Karate klub Junior

Lorena Pajović
10 god
Bijeli pojas
Karate klub Junior

Džana Muzurović
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Tea Jankovic
10 god
Žuti pojas
Gorstak

Jana Jovanovic
9 god
Žuti pojas
Gorstak

Maris Kozulic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Helena Trojanovic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Anja Milovic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Nadja Bulajic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Barbara Nikčević
10 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Mišel Nikčević
10 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Zoja Novaković
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Teodora Buntić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Tijana Marković
9 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Aleksia Baćović
9 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Ivona Radoman
10 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Lana Drača
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Danina Rexhepi
9 god
Oranž pojas
karate Klub "OLIMP"

Kate | Kate djevojčice 2014 II nivo | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Mia Bulatović
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Daša Desančić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Maša Masoničić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Zulejha Murati
10 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Anika Krkotić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

Kate | Kate djevojčice 2014 Apsolutni nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 5
Stefani Đuković
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Milica Đurović
10 god
Bijeli pojas
Karate klub Junior

Lorena Pajović
10 god
Bijeli pojas
Karate klub Junior

Irisi Shabanoviq
9 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Ana Pavlović
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | Kate dječaci 2013 I nivo | M | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 25
Rodoljub Timotijević
10 god
Oranž pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Filip Popovic
11 god
Bijeli pojas
Karate Klub "Podgorica"

ALEKSA RIHA
11 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Ognjen Radmanović
10 god
Žuti pojas
Gorstak

Vasilije Aleksić
10 god
Žuti pojas
Karate Klub BUDVA

Nikola Petanovic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Pavle Pavićević
10 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Đorđe Živković
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Ervin Muzurović
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Ilja Guran
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Pavle Jovanovic
10 god
Žuti pojas
Gorstak

Martin Marovic
11 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Luka Barjaktarovic
11 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Vasilije Begovic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Balša Talović
10 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Milo Strugar
11 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Filip Vukmanović
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Aleksandar Matović
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Aldin Sokolaj
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Ahmed Međedović
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Aleksandar Zajic
10 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Leon Ljuljđuraj
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Damer Omeragić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Vladislav Ačkeev
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Uros Vukasovic
11 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Kate | Kate dječaci 2013 II nivo | M | Oranž pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 8
Lazar Popovic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

BOGDAN MADŽAROVIĆ
10 god
Bijeli pojas
Karate klub Kondor

Neven Maraš
10 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

Luka Bulatović
10 god
Oranž pojas
Karate klub "Iskra"

Lev Šatohin
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Vujo Ivanišević
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Vedad Burdžović
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Bogdan Konatar
10 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Kate | Kate dječaci 2013 Apsolutni nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 7
Jakov Cupara
11 god
Oranž pojas
KK POTOCI

Lazar Popovic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Omar Durović
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Alexander Okulov
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Gleb Voroninskis
10 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Andrija Barjaktarović
10 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Kaan Fazlić
10 god
Oranž pojas
Karate klub "Respect"

Kate | Kate djevojčice 2013 I nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 12
Martina Vuksanović
10 god
Žuti pojas
Karate Klub BUDVA

Sofija Kordić
10 god
Oranž pojas
Karate klub Risan

Aleksandra Rakocevic
10 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Mila Sladoja
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Vasilisa Radulovic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Asja Radončić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Mona Jočić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Sara Mulalić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kalina Sjekloća
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Maša Savković
10 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Aiša Balić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Agata Khasdan
11 god
Žuti pojas
Karate Klub BUDVA

Kate | Kate djevojčice 2013 II nivo | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Naira Pelinku
10 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Katarina Novakovic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Sara Stamenković
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Nerma Sijarić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Isidora Bracić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | Kate djevojčice 2013 Apsolutni nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 4
Itana Badnjar
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Nina Krulj
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Milica Iković
10 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Ajlin Pašalić
11 god
Zeleni pojas
Karate klub "Respect"

Kate | Kate dječaci 2012 I nivo | M | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 18
Rejan Hardolli
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Tarik Nikezić
11 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Memin Gurzaković
11 god
Bijeli pojas
Karate Club Rei

Vuk Spaić
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Ognjen Maraš
11 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

Šuković Miloš
11 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Petar Kordić
12 god
Oranž pojas
Karate klub Risan

Mitar Čvorović
11 god
Žuti pojas
Karate klub "Iskra"

Balsa Scepanovic
11 god
Žuti pojas
Gorstak

Nikola Petrovic
11 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Filip Perović
11 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "JION"

Ardit Đonbaljaj
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Isa Kaljić
12 god
Žuti pojas
Karate klub "Respect"

Simon Novaković
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Petar Delibašić
11 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Mihailo Labović
11 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

David Rubežić
11 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

MILJAN STOJANOVIĆ
11 god
Bijeli pojas
Karate klub Kondor

Kate | Kate dječaci 2012 II nivo | M | Oranž pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 13
Amar Čobović
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Edonis Kraja
11 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Benjamin Mehović
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Mladjan Ramovic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Mark Ciganok
11 god
Plavi pojas
Karate Klub BUDVA

Zakir Murati
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Artem Karas
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Lazar Pavličić
11 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Konstantin Tereščenko
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Tadija Perović
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Orhan Alomerović
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Novak Čekerevac
11 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Aleksa Kovač
12 god
Oranž pojas
Karate klub Junior

Kate | Kate dječaci 2012 apsolutni nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 8
Vladimir Ilievski
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Bogdan Grupković
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Mladjan Ramovic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Mark Ciganok
11 god
Plavi pojas
Karate Klub BUDVA

Mateja Milić
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Ajlan Durović
12 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Kaan Fazlić
10 god
Oranž pojas
Karate klub "Respect"

Isa Kaljić
12 god
Žuti pojas
Karate klub "Respect"

Kate | Kate djevojčice 2012 I nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 17
Mikhaela Volchkova
12 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Nina Radevic
11 god
Bijeli pojas
Karate Klub "Podgorica"

Lana Prelević
11 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

IVA VUKČEVIĆ
12 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

ANĐELKA POPOVIĆ
11 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Leonisa Zeqiri
11 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Darja Gurjanova
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Iva Bulatovic
11 god
Žuti pojas
Gorstak

Sofija Jankovic
11 god
Žuti pojas
Gorstak

Milja Sladoja
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Ena Popovic
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Enisa Bracić
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Nikolina Drača
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Dunja Vratnica
12 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Mija Vujotić
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Ajna Peković
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Sara Hodžić
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | Kate djevojčice 2012 II nivo | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 16
Djikanovic Lana
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Teodora Šebek
11 god
Oranž pojas
Karate klub Jedinstvo

Nađa Šćekić
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Ksenija Knezevic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Katarina Radojević
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Hana Lukolić
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Valerija Gerasimova
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Monika Đukić
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Galina Čekrizova
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Lara Savovi'
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Junior

Amina Ćosović
11 god
Oranž pojas
Karate klub "Respect"

Džana Mešić
11 god
Oranž pojas
Karate klub "Respect"

Isidora Boljevic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

Nikolina Ilić
12 god
Oranž pojas
Karate klub Junior

Irina Babić
11 god
Oranž pojas
Karate klub Junior

Emani Radončić
11 god
Oranž pojas
Karate klub Junior

Kate | Kate djevojčice 2012 apsolutni nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 9
Zerina Ličina
12 god
Braon pojas
Karate klub Jedinstvo

Alina Bracić
11 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Staša Petranović
11 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Kristina Anakijevska
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Ksenija Knezevic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Srna Obradović
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Lara Savovi'
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Junior

Amina Ćosović
11 god
Oranž pojas
Karate klub "Respect"

Džana Mešić
11 god
Oranž pojas
Karate klub "Respect"

Kate | Kate dječaci 2011 I nivo | M | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 10
Oleg Bozovic
12 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Lazar Đorojević
12 god
Žuti pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Hristijan Zaov
13 god
Oranž pojas
Karate klub "Iskra"

Branko Martinović
12 god
Oranž pojas
Karate Klub BUDVA

Omar Feratović
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Nemanja Jurisevic
12 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Thomas Harrison-Cripps
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Matej Bajraktarovic
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Armando Sokolaj
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Filip Matkovic
13 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Kate | Kate dječaci 2011 II nivo | M | Oranž pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 7
stevan Markovic
12 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Vladan Bracović
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Vasilije Ilievski
12 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Nemanja Šaranović
13 god
Bijeli pojas
Karate klub Junior

Vanja Vujosevic
12 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Artjom Kisličenko
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

ALEKSANDAR KLIKOVAC
12 god
Bijeli pojas
Karate klub Kondor

Kate | Kate dječaci 2011 Apsolutni nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 10
Dušan Borović
13 god
Zeleni pojas
KK POTOCI

Mihail Ćirković
12 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Vukan Kanura
13 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Mihailo Sjekloća
12 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Dario Šćekić
12 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Dimitrije Krković
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Draško Martinović
12 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Nemanja Šaranović
13 god
Bijeli pojas
Karate klub Junior

Sergej Laković
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Ismar Čaušević
12 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Kate | Kate djevojčice 2011 I nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 11
Aleksandra Ćetković
12 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Kosara Odalović
12 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Andja Koprivica
13 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Sara Mugosa
13 god
Bijeli pojas
Karate klub Junior

Ksenija Vojvodić
12 god
Oranž pojas
Karate klub Risan

Milica Djuranovic
13 god
Žuti pojas
Karate Klub "Podgorica"

Tasa Scepanovic
12 god
Žuti pojas
Gorstak

Eva Domorod
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Jovanović Kristina
12 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Katarina Aleksandrov
12 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Kira Drozhzhova
13 god
Bijeli pojas
Karate Klub BUDVA

Kate | Kate djevojčice 2011 II nivo | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 6
Matea Leovac
12 god
Oranž pojas
KK POTOCI

Teodora Ćorović
13 god
Žuti pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Emira Gjonoviq
13 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Teodora Drašković
12 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Nija Rovčanin
13 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Lamija Hodžić
12 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Kate | Kate djevojčice 2011 Apsolutni nivo | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 7
Matea Leovac
12 god
Oranž pojas
KK POTOCI

Maša Vujošević
12 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Nađa Knežević
12 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Petra Blagojevic
12 god
Zeleni pojas
Karate klub Jedinstvo

Melina Međedović
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Edna Bašagić
12 god
Plavi pojas
Karate klub "Respect"

Berina Balić
13 god
Plavi pojas
Karate klub "Respect"

Kate | Kate dječaci 2010 I nivo | M | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 9
Pavle Konatar
14 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Radivoje Vučeljić
12 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "JION"

Veljko Lučić
13 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "JION"

Jurij Tereščenko
13 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Andrija Stojanovic
13 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Rastko Matija Đuranović
13 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Aleksa Roganović
13 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Pavle Roganović
13 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Nemanja Radulović
14 god
Bijeli pojas
Karate Klub BUDVA

Kate | Kate dječaci 2010 II nivo | M | Oranž pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 8
Ivan Dabović
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

VASILIJE STOJANOVIĆ
13 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

Lazar Djikanovic
13 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Aleksa Đurović
13 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Jovan Tomić
13 god
Oranž pojas
Karate klub Jedinstvo

Damjan Dacić
13 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Dimitrije Lašić
13 god
Bijeli pojas
Karate klub Junior

Alden Hodžić
14 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Kate | Kate dječaci 2010 Apsolutni nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 7
Dušan Borović
13 god
Zeleni pojas
KK POTOCI

Sergej Raičević
13 god
Plavi pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Andrija Kosović
14 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Uroš Stevović
14 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Drazen Sutovic
14 god
Zeleni pojas
Karate klub Buducnost

Aleksa Đurović
13 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Dimitrije Lašić
13 god
Bijeli pojas
Karate klub Junior

Kate | Kate djevojčice 2010 I nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 11
Ajla Dodić
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Agnesa Kollari
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Ivana Dabović
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Nina Pešić
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Aleksandra Visnjic
13 god
Žuti pojas
Gorstak

Ksenija Radenkovic
13 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Rijalda Kukuljac
12 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "JION"

Bojana Stijepovic
14 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Nikolina Marković
13 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Staša Džankić
13 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Kristina Redžović
13 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | Kate djevojčice 2010 II nivo | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 7
Sanja Ristanović
14 god
Oranž pojas
KK POTOCI

Sofija Malešević
13 god
Plavi pojas
Karate klub Risan

Martina Dabović
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Anastasija Stojkovska
13 god
Oranž pojas
Karate Klub BUDVA

Iva Jakić
14 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

SIMONA DAVIDOVIĆ
14 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

IVONA BRNOVIC
13 god
Bijeli pojas
Karate klub Kondor

Kate | Kate djevojčice 2010 Apsolutni nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 8
Neda Beljkaš
13 god
Zeleni pojas
KK POTOCI

Lejla Duraković
14 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Hana Suljević
13 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Ina Ramovic
13 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Lana Stanković
13 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Anastasija Stojkovska
13 god
Oranž pojas
Karate Klub BUDVA

Teodora Arsić
14 god
Braon pojas
Beogradski karate savez

Zara Alibalić
13 god
Plavi pojas
Karate klub "Respect"

Kate | Kate dječaci 2009 I nivo | M | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 9
Edon Emsha
14 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Mustafa Adzemović
14 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Ilija Mijovic
14 god
Oranž pojas
Karate Klub "Podgorica"

Luka Vujović
14 god
Žuti pojas
Karate klub "Iskra"

Nikola Bigović
14 god
Žuti pojas
Karate klub Risan

Vasilije Miladinovic
15 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Jovan Perovic
14 god
Bijeli pojas
Gorstak

Vasilije Banović
14 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Amin Ademi
14 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | Kate dječaci 2009 II nivo | M | Oranž pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Uroš Stevović
14 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

MATIJA BOLJEVIĆ
14 god
Oranž pojas
Karate klub Kondor

Anel Kaplani
14 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Nasih Murati
15 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Nikša Kašćelan
14 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kate | Kate dječaci 2009 apsolutni nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 6
Luka Klačar
15 god
Braon pojas
KK POTOCI

Aleksa Barjaktarović
14 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Nikola Stanisic
14 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Hamed Erović
14 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Bogdan Maljević
14 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Drazen Sutovic
14 god
Zeleni pojas
Karate klub Buducnost

Kate | Kate djevojčice 2009 I nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 7
Jelena Gavrilović
14 god
Žuti pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Nina Pešić
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Andrea Bojic
15 god
Žuti pojas
Gorstak

Tamara Visnjic
15 god
Žuti pojas
Gorstak

Nika Paunovic
14 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Stanislava Mališić
14 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Milena Vukmanović
14 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | Kate djevojčice 2009 II nivo | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 6
Jelena Samardžić
14 god
Braon pojas
Karate klub Risan

Katarina Janković
14 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Martina Dabović
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Lediona Zeqiri
13 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Elizabeta Capenko
14 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Rebeka Rovčanin
15 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Kate | Kate djevojčice 2009 apsolutni nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 7
Neda Beljkaš
13 god
Zeleni pojas
KK POTOCI

Milena Stojanović
14 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Kristina Bokovac
15 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Ajla Berjašević
14 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Lana Čormaković
14 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Elena Dacić
15 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Berina Mehanović
14 god
Plavi pojas
Karate klub "Respect"

Kate | Kate dječaci 2008 I nivo | M | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Mustafa Adzemović
14 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Milan Vukasović
15 god
Žuti pojas
Karate klub Risan

Vuk Papović
15 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kate | Kate dječaci 2008 II nivo | M | Oranž pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Damjan Mrgudović
15 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Marko Ćuk
15 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "JION"

Kate | Kate dječaci 2008 apsolutni nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 7
Luka Klačar
15 god
Braon pojas
KK POTOCI

Aleksa Vujošević
16 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Đorđe Medojević
15 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Aleksa Šćekić
16 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Benjamin Aljošević
15 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Saša Petrić
15 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Kemajl Kashtanjeva
15 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Sharri 1997"

Kate | Kate djevojčice 2008 I nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Masa Jovicevic
15 god
Oranž pojas
Karate klub Buducnost

Vasilisa Miranović
16 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Elda Kurtović
15 god
Oranž pojas
Karate Club Rei

Stefanija Marković
15 god
Bijeli pojas
Karate Klub BUDVA

Kristina Ćalasan
15 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Kate | Kate djevojčice 2008 II nivo | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Stefani Selimović
16 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Alisa Kisličenko
15 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Elizaveta Krisenko
15 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Amira Ayupova
16 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | Kate djevojčice 2008 apsolutni nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 7
Viktorija Raičević
16 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Tamara Klisić
15 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Mia Ramovic
15 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Ksenija Božović
15 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Anja Bujković
15 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Laura Rajšić
15 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Berina Mehanović
14 god
Plavi pojas
Karate klub "Respect"

Kate | Kate kadeti | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
Aleksa Janjić
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Ajsel Gerschwitz
16 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Danilo Raonic
17 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Saša Petrić
15 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Damjan Gobović
17 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Mojaš Kašćelan
17 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kate | Kate kadetkinje | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
Mia Ramovic
15 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Arijana Kočan
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Yllëza Rama
16 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Nikoleta Markolović
16 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Lana Subotić
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Risan

Adelisa Murić
17 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | Kate juniori | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 3
Nikola Milić
19 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Almir Perović
17 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Lazar Sekulić
18 god
Braon pojas
Karate Klub BUDVA

Kate | Kate juniorke | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 9
Mia Bošnjaković
18 god
Plavi pojas
Šotokan tim

Mila Marković
19 god
Braon pojas
Karate Klub BUDVA

Anđela Milić
18 god
Oranž pojas
Karate klub Buducnost

Danica Radovanović
18 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Marija Jovanović
19 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Tamara Dimitrijević
19 god
Crni pojas 1.DAN
Beogradski karate savez

Milica Radović
19 god
Braon pojas
Beogradski karate savez

Mina Nikolić
18 god
Braon pojas
Beogradski karate savez

Nevena Stevanović
18 god
Braon pojas
Beogradski karate savez

Kate | Kate seniori | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 2
Filip Bakic
21 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Buducnost

Marko Opačić
20 god
Crni pojas 1.DAN
Beogradski karate savez

Kate | Kate seniorke | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 3
Jelena Risteljić
26 god
Braon pojas
Karate klub Risan

Marija Radović
23 god
Crni pojas 1.DAN
Beogradski karate savez

Ivana Đurđević
20 god
Crni pojas 1.DAN
Beogradski karate savez

Kumite | borbe dječaci 2013 i mlađi | M | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 10
ALEKSA RIHA
11 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Marko Rakočević
9 god
Žuti pojas
Gorstak

Nikola Perunović
10 god
Žuti pojas
Gorstak

Luka Grujic
10 god
Žuti pojas
Gorstak

Aleksaj Ilinčić
9 god
Žuti pojas
Pljevlja 2016

Danilo Mićunović
10 god
Žuti pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Maksim Šarančić
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Sampion Niksic

DIMITRIJE ATELJEVIĆ
10 god
Zeleni pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

STEFAN KOPRIVICA
10 god
Zeleni pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Petar Mikulic
9 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Kumite | borbe dječaci 2013 i mlađi | M | +30 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Veljko Matović
11 god
Oranž pojas
Onogost

Uroš Samardžić
10 god
Žuti pojas
Gorstak

Dragoljub Dano Mijušković
10 god
Žuti pojas
Karate klub Sampion Niksic

Vasilije Begovic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Petar Nikolić
10 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Danilo Ugren
11 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | borbe djevojčice 2013 i mlađi | Ž | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Milica Grujic
10 god
Žuti pojas
Gorstak

Ana Pejović
9 god
Žuti pojas
Pljevlja 2016

VALENTINA CVIJOVIĆ
11 god
Žuti pojas
Karate klub "RIS"

Jovana Perunović
10 god
Plavi pojas
Onogost

Kumite | borbe djevojčice 2013 i mlađi | Ž | +30 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Naira Pelinku
10 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Nađa Vučeljić
10 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "JION"

Anđela Aranitović
11 god
Oranž pojas
Karate klub "RIS"

Ksenija Bojanić
10 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "JION"

Danina Rexhepi
9 god
Oranž pojas
karate Klub "OLIMP"

Kumite | borbe dječaci 2012 | M | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Vladimir Ilievski
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Tarik Nikezić
11 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Novak Lausevic
12 god
Plavi pojas
Karate klub "RIS"

ANDRIJA IVANOVIĆ
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Mihailo Mašulović
11 god
Bijeli pojas
Karate klub Sampion Niksic

Todor Klikovac
11 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

Kumite | borbe dječaci 2012 | M | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Amar Čobović
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Mateja Milić
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Nemanja Dožić
11 god
Žuti pojas
Gorstak

Luka Bulatović
11 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi

Ardit Đonbaljaj
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kumite | borbe dječaci 2012 | M | +35 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Dušan Božović
12 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Rejan Hardolli
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

David Knežević
12 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "JION"

Luka Bulatović
11 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi

Roman Marojević
11 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | borbe djevojčice 2012 | Ž | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Marija Savić
11 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

Martina Todorović
12 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Ena Popovic
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Andjela Jovović
12 god
Plavi pojas
Karate klub Piva

Kumite | borbe djevojčice 2012 | Ž | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Mikhaela Volchkova
12 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Leonisa Zeqiri
11 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Martina Todorović
12 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | borbe djevojčice 2012 | Ž | +35 kg / Prijavljenih takmičara: 3
ANĐELKA POPOVIĆ
11 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Naira Pelinku
10 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Milena Piljević
10 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "JION"

Kumite | borbe dječaci 2011 | M | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 6
DAMJAN VUKČEVIĆ
12 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

stevan Markovic
12 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Dario Šćekić
12 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

PAVLE TOMAŠEVIĆ
12 god
Oranž pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

MAKSIM MILJKOVIĆ
12 god
Oranž pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Bogdan Sošić
12 god
Oranž pojas
Karate klub Jedinstvo

Kumite | borbe dječaci 2011 | M | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 7
Miljan Džaković
12 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

Lazar Žerajić
12 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Djordje Grujic
12 god
Žuti pojas
Gorstak

Arijan Aljošević
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Bogdan Gnjatović
12 god
Bijeli pojas
Karate klub Sampion Niksic

Filip Radojević
12 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Sergej Laković
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kumite | borbe dječaci 2011 | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Dušan Božović
12 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Antonio Junković
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Nikola Ćalić
12 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi

DORIJAN BULAJIC
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Kumite | borbe dječaci 2011 | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Lazar Rakocevic
12 god
Oranž pojas
Gorstak

Milos Gagovic
13 god
Oranž pojas
Karate klub Sampion Niksic

Vasilije Ilievski
12 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Petar Zečević
13 god
Zeleni pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Branko Miljanić
12 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | borbe dječaci 2011 | M | +45 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Petar Mrvaljevic
12 god
Zeleni pojas
Karate klub Sampion Niksic

Gavrilo Joličić
12 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Luka Djuric
13 god
Žuti pojas
Gorstak

Arijan Džukljan
13 god
Žuti pojas
Karate klub "RIS"

Ljubo Lalatovic
13 god
Plavi pojas
Onogost

Kumite | borbe djevojčice 2011 | Ž | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Marija Lješković
12 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "JION"

Teodora Drašković
12 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Kumite | borbe djevojčice 2011 | Ž | -34 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Mikhaela Volchkova
12 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Andrea Šakotić
12 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | borbe djevojčice 2011 | Ž | -37 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Dejana Blečić
12 god
Bijeli pojas
Karate klub Sampion Niksic

Dunja Vratnica
12 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | borbe djevojčice 2011 | Ž | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Miljana Džaković
12 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

Djurdja Todorovic
13 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Helena Peković
12 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | borbe djevojčice 2011 | Ž | +40 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Gorana Đorojević
12 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi

Emira Gjonoviq
13 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | borbe dječaci 2010 | M | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Šćepan Ivanović
14 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Boris Božović
13 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Lazar Žerajić
12 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Aleksa Jakšić
14 god
Braon pojas
Onogost

Isa Kalajac
13 god
Zeleni pojas
Karate klub "Respect"

Ejub Čalaković
13 god
Zeleni pojas
Karate klub Šampion Novi Pazar

Kumite | borbe dječaci 2010 | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Adem Ramović
13 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Vuk Bajović
13 god
Oranž pojas
Onogost

VANJA VUČINIĆ
13 god
Oranž pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Matija Sindik
13 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Duško Sošić
13 god
Oranž pojas
Karate klub Jedinstvo

Jaksa Mićanović
13 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi

Kumite | borbe dječaci 2010 | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 9
Petar Riha
13 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Vuk Cimbaljević
13 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Aleksa Đuranović
14 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Blagota Mićunović
13 god
Plavi pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Lazar Rakocevic
12 god
Oranž pojas
Gorstak

Lazar Grujic
13 god
Žuti pojas
Gorstak

Danijel Cvijovic
13 god
Oranž pojas
Karate klub "RIS"

Vuk Dragasevic
13 god
Plavi pojas
Karate klub "RIS"

Adis Gadžo
14 god
Plavi pojas
Karate klub "Respect"

Kumite | borbe dječaci 2010 | M | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Irfan Kurpejović
14 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Ivan Dabović
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Pavle Davidović
13 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Tarik Korjenić
13 god
Oranž pojas
Karate klub "Respect"

Kumite | borbe dječaci 2010 | M | +50 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Andrija Kosović
14 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Vuk Radusinovic
13 god
Plavi pojas
Karate klub Sampion Niksic

Ivan Dijanić
13 god
Žuti pojas
Karate klub "Iskra"

Rayan Zahrane
13 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Prijam Gashi
13 god
Oranž pojas
karate Klub "OLIMP"

Kumite | borbe djevojčice 2010 | Ž | -32 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Agnesa Kollari
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Emira Gjonoviq
13 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Nika Jokić
14 god
Oranž pojas
Karate klub "RIS"

Kumite | borbe djevojčice 2010 | Ž | -36 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Darija Savić
14 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

Jovana Cetkovic
13 god
Oranž pojas
Gorstak

Katarina Vukotic
14 god
Plavi pojas
Karate klub Sampion Niksic

ASJA DELIĆ
13 god
Žuti pojas
Onogost

Emira Maqedonci
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | borbe djevojčice 2010 | Ž | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Dina Katana
14 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

Tijana Vujisic
14 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Lana Stanković
13 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Lediona Zeqiri
13 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | borbe djevojčice 2010 | Ž | -44 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Djurdja Todorovic
13 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Tea Maraš
13 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

Nina Pešić
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Ksenija Ugren
14 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | borbe djevojčice 2010 | Ž | +44 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Ajla Dodić
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Martina Dabović
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Jovana Jovanović
13 god
Žuti pojas
Karate klub Piva

Ivona Vlahović
14 god
Žuti pojas
Gorstak

Lanika Rexhepi
13 god
Oranž pojas
karate Klub "OLIMP"

Kumite | borbe dječaci 2009 | M | -37 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Lazar Perisic
14 god
Oranž pojas
Gorstak

Marko Laković
14 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

BALŠA VUKČEVIĆ
14 god
Oranž pojas
Karate klub Kondor

Rajan Jovanović
14 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kumite | borbe dječaci 2009 | M | -42 kg / Prijavljenih takmičara: 3
MATIJA BOLJEVIĆ
14 god
Oranž pojas
Karate klub Kondor

Bogdan Maljević
14 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Vuk ŠKATARIĆ
14 god
Plavi pojas
Karate klub "Vukovi"

Kumite | borbe dječaci 2009 | M | -47 kg / Prijavljenih takmičara: 7
Vuk Cimbaljević
13 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Ratko Grujic
15 god
Oranž pojas
Gorstak

Mihailo Bjelic
14 god
Žuti pojas
Gorstak

Demir Pivić
14 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Adis Gadžo
14 god
Plavi pojas
Karate klub