"KUP OSLOBOĐENJA PODGORICE"


"KUP OSLOBOĐENJA PODGORICE"

Informacije


"KUP OSLOBOĐENJA PODGORICE"

04. Dec 2022.

03. Dec 2022. @ 18:00h (krajnji rok za prijavu)

SC "Morača"

Podgorica , Crna Gora

Karate klub "Budućnost" Podgorica

Kotizacija: pojedinačno 20 EUR, ekipno 25 EUR


Krajnji rok za prijavu:


PROPOZICIJE

TAKMIČENJE U KATAMA POČINJE TAČNO U 09:00 ČASOVA, DOK ĆE TAKMIČENJE U BORBAMA POČETI U 11:30 ČASOVA.


Kate


Kate | U21 APSOLUTNI | M | Aps. kat.

Kate | U21 EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | SENIORI APSOLUTNI | M | Aps. kat.

Kate | SENIORI APSOLUTNI | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | SENIORI EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | JUNIORI APSOLUTNI | M | Aps. kat.

Kate | KADETI/JUNIORI EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | KADETI APSOLUTNI | M | Aps. kat.

Kate | 2009. 5. kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2009. 4. kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas

Kate | 2009. 3. kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Kate | 2009. 1/2. kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas

Kate | 2009. APSOLUTNI | M | Aps. kat.

Kate | 2010. 5. kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2010. 4. kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas

Kate | 2010. 3. kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Kate | 2010. 1/2. kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas

Kate | 2010. APSOLUTNI | M | Aps. kat.

Kate | 2010/11 EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | 2011. 5 kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2011. 4. kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas

Kate | 2011. 3. kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Kate | 2011. 1/2. kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas

Kate | 2011. APSOLUTNI | M | Aps. kat.

Kate | 2012. 5. kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2012. 4. kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas

Kate | 2012. 3. kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Kate | 2012. 1/2. kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas

Kate | 2012. APSOLUTNI | M | Aps. kat.

Kate | 2013/12 EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | 2013. 1/2 kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas

Kate | 2013. APSOLUTNI | M | Aps. kat.

Kate | 2013. 5 kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2013. 4 kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas

Kate | 2013. 3 kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Kate | 2014. 5 kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2014. 4 kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas

Kate | 2014. 3 kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Kate | 2014. 2 kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas

Kate | 2014. APSOLUTNI | M | Aps. kat.

Kate | 2014/15 EKIPNO | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas | Ekipno

Kate | 2015. 6 kyu | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas

Kate | 2015. 5 kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2015. 4 kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas

Kate | 2015. 3 kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Kate | 2016. i ml. 6 kyu | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas

Kate | 2016. i ml. 5 kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2016. i ml. 4 kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas

Kate | 2016. i mlađi EKIPNO | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas | Ekipno

Kate | U21 APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.

Kate | U21 EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kate | SENIORI APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.

Kate | SENIORI EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kate | JUNIORI APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.

Kate | KADETI/JUNIORI EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kate | KADETI APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.

Kate | 2009. 5. kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2009. 4. kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas

Kate | 2009. 3. kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Kate | 2009. 1/2. kyu | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas

Kate | 2009. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.

Kate | 2010. 5. kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2010. 4. kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas

Kate | 2010. 3. kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Kate | 2010. 1/2. kyu | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas

Kate | 2010. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.

Kate | 2010/11 EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kate | 2011. 5 kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2011. 4. kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas

Kate | 2011. 3. kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Kate | 2011. 1/2. kyu | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas

Kate | 2011. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.

Kate | 2012. 5. kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2012. 4. kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas

Kate | 2012. 3. kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Kate | 2012. 1/2. kyu | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas

Kate | 2012. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.

Kate | 2013/12 EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kate | 2013. 3 kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Kate | 2013. 1/2 kyu | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas

Kate | 2013. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.

Kate | 2013. 5 kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2013. 4 kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas

Kate | 2014. 5 kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2014. 4 kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas

Kate | 2014. 3 kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Kate | 2014. 2 kyu | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas

Kate | 2014. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.

Kate | 2014/15 EKIPNO | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas | Ekipno

Kate | 2015. 6 kyu | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas

Kate | 2015. 5 kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2015. 4 kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas

Kate | 2015. 3 kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Kate | 2016. i ml. 6 kyu | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas

Kate | 2016. i ml. 5 kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2016. i ml. 4 kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas

Kate | 2016. i mlađi EKIPNO | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas | Ekipno

Kumite


Kumite | SENIORI | M | -60 kg

Kumite | SENIORI | M | -67 kg

Kumite | SENIORI | M | -75 kg

Kumite | SENIORI | M | -84 kg

Kumite | SENIORI | M | +84 kg

Kumite | U21 | M | -60 kg

Kumite | U21 | M | -67 kg

Kumite | U21 | M | -75 kg

Kumite | U21 | M | -84 kg

Kumite | U21 | M | +84 kg

Kumite | JUNIORI | M | -55 kg

Kumite | JUNIORI | M | -61 kg

Kumite | JUNIORI | M | -68 kg

Kumite | JUNIORI | M | -76 kg

Kumite | JUNIORI | M | +76 kg

Kumite | KADETI | M | -57 kg

Kumite | KADETI | M | -47 kg

Kumite | KADETI | M | -52 kg

Kumite | KADETI | M | -63 kg

Kumite | KADETI | M | -70 kg

Kumite | KADETI | M | +70 kg

Kumite | 2009 | M | -40 kg

Kumite | 2009 | M | -45 kg

Kumite | 2009 | M | -50 kg

Kumite | 2009 | M | -55 kg

Kumite | 2009 | M | +55 kg

Kumite | 2010 | M | -37 kg

Kumite | 2010 | M | -42 kg

Kumite | 2010 | M | -47 kg

Kumite | 2010 | M | -52 kg

Kumite | 2010 | M | +52 kg

Kumite | 2011 | M | -35 kg

Kumite | 2011 | M | -40 kg

Kumite | 2011 | M | -45 kg

Kumite | 2011 | M | -50 kg

Kumite | 2011 | M | +50 kg

Kumite | 2012 | M | -30 kg

Kumite | 2012 | M | -35 kg

Kumite | 2012 | M | -40 kg

Kumite | 2012 | M | -45 kg

Kumite | 2012 | M | +45 kg

Kumite | 2013 | M | -27 kg

Kumite | 2013 | M | -32 kg

Kumite | 2013 | M | -37 kg

Kumite | 2013 | M | -42 kg

Kumite | 2013 | M | +42 kg

Kumite | SENIORI | Ž | -50 kg

Kumite | SENIORI | Ž | -55 kg

Kumite | SENIORI | Ž | -61 kg

Kumite | SENIORI | Ž | -68 kg

Kumite | SENIORI | Ž | +68 kg

Kumite | U21 | Ž | -50 kg

Kumite | U21 | Ž | -55 kg

Kumite | U21 | Ž | -61 kg

Kumite | U21 | Ž | -68 kg

Kumite | U21 | Ž | +68 kg

Kumite | JUNIORI | Ž | -48 kg

Kumite | JUNIORI | Ž | -53 kg

Kumite | JUNIORI | Ž | -59 kg

Kumite | JUNIORI | Ž | -66 kg

Kumite | JUNIORI | Ž | +66 kg

Kumite | KADETI | Ž | -47 kg

Kumite | KADETI | Ž | -54 kg

Kumite | KADETI | Ž | -61 kg

Kumite | KADETI | Ž | +61 kg

Kumite | 2009 | Ž | -39 kg

Kumite | 2009 | Ž | -44 kg

Kumite | 2009 | Ž | -49 kg

Kumite | 2009 | Ž | -54 kg

Kumite | 2009 | Ž | +54 kg

Kumite | 2010 | Ž | -35 kg

Kumite | 2010 | Ž | -40 kg

Kumite | 2010 | Ž | -45 kg

Kumite | 2010 | Ž | -50 kg

Kumite | 2010 | Ž | +50 kg

Kumite | 2011 | Ž | -32 kg

Kumite | 2011 | Ž | -36 kg

Kumite | 2011 | Ž | -40 kg

Kumite | 2011 | Ž | -44 kg

Kumite | 2011 | Ž | +44 kg

Kumite | 2013 | Ž | +37 kg

Kumite | 2012 | Ž | -30 kg

Kumite | 2012 | Ž | -34 kg

Kumite | 2012 | Ž | -37 kg

Kumite | 2012 | Ž | -40 kg

Kumite | 2012 | Ž | +40 kg

Kumite | 2013 | Ž | -27 kg

Kumite | 2013 | Ž | -30 kg

Kumite | 2013 | Ž | -34 kg

Kumite | 2013 | Ž | -37 kg

Kontakt osobe

Rajko Vujošević

karatebuducnost@t-com.me

069012171


Hoteli

Bilten


Kotizacija

Pojedinačno: 20 €

Ekipno: 25 €

Ukupno prijava / klubovi / države: 524 / 32 / 6 Ispis

Prijavljeni klubovi

Prijavljeni takmičari

Kumite | 2013 | M | -27 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Marko Rakočević
8 god
Žuti pojas
Gorstak

Petar Mikulic
8 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Pavle Kascelan
8 god
Oranž pojas
Karate Klub "Kotor"

Kumite | 2013 | M | -32 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Veljko Matović
9 god
Oranž pojas
Onogost

ALEKSA RIHA
9 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Aleksa Bojic
8 god
Žuti pojas
Gorstak

Danilo Mićunović
8 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Marko Đorojević
9 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi

Kumite | 2013 | M | -37 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Luka Bajraktarovic
9 god
Žuti pojas
Karate Klub "Kotor"

Kumite | 2013 | M | -42 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Uroš Samardžić
9 god
Žuti pojas
Gorstak

Vasilije Begovic
9 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Karlo Kovacic
8 god
Žuti pojas
Karate Klub "Kotor"

Kumite | 2013 | M | +42 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Miloš Peković
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Kumite | 2013 | Ž | -27 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Mija Ajković
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Staša Petričević
9 god
Žuti pojas
Karate klub "Vukovi"

Iva Zrno
8 god
Plavi pojas
Karate Klub Zrinjski

Kumite | 2013 | Ž | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 4
VALENTINA CVIJOVIĆ
9 god
Žuti pojas
Karate klub "RIS"

Jovana Perunović
9 god
Plavi pojas
Onogost

Maris Kozulic
8 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Beciragic Emina
9 god
Žuti pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Kumite | 2013 | Ž | -34 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Anja Milovic
8 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Mila Sladoja
9 god
Žuti pojas
Karate Klub "Kotor"

Martina Đorojević
9 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi

Lejla Talić
9 god
Plavi pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Kumite | 2013 | Ž | -37 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Ana Brajković
8 god
Žuti pojas
Karate klub "RIS"

Nadja Bulajic
8 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Darija Novković
9 god
Žuti pojas
Karate klub "Vukovi"

Anđela Ćorić
9 god
Plavi pojas
Karate Klub Zrinjski

Kumite | 2013 | Ž | +37 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Naira Pelinku
9 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Anđela Aranitović
9 god
Oranž pojas
Karate klub "RIS"

Sofija Milić
9 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Kumite | 2012 | M | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Amar Čobović
10 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Vladimir Ilijevski
10 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Muhamed Šunje
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bjelopoljac

Gleb PALKHOUSKI
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Andrej Savic
10 god
Plavi pojas
Bushido Banja Luka

Laris Mujan
10 god
Zeleni pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kumite | 2012 | M | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Tarik Nikezić
10 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Novak Lausevic
10 god
Plavi pojas
Karate klub "RIS"

Luka Barjaktarović
10 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Luka Bulatović
10 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi

Laris Mujan
10 god
Zeleni pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kumite | 2012 | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Nemanja Dožić
10 god
Žuti pojas
Gorstak

Uroš Samardžić
9 god
Žuti pojas
Gorstak

Ardit Đonbaljaj
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Vasilj Popovic
10 god
Zeleni pojas
Onogost

Maxim Fogada
10 god
Žuti pojas
Farmex karate club Nitra

Kumite | 2012 | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Dušan Božović
10 god
Zeleni pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Uroš Krulanović
10 god
Zeleni pojas
Onogost

Stefan Krulanović
10 god
Zeleni pojas
Onogost

Dan Gračić
10 god
Plavi pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Kumite | 2012 | M | +45 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Edonis Kraja
10 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Lazar Micic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub "Kotor"

Kumite | 2012 | Ž | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Ena Popovic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Isidora Kilibarda
10 god
Oranž pojas
Klub Borilačkih Sportova "Velež"

Azra Hadžić
10 god
Plavi pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Kumite | 2012 | Ž | -34 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Lorena Bulatovic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Marija Savić
10 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

Ana Zrno
10 god
Plavi pojas
Karate Klub Zrinjski

Kumite | 2012 | Ž | -37 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Katarina Vujisic
10 god
Žuti pojas
Gorstak

Rafaela Ćorić
10 god
Plavi pojas
Karate Klub Zrinjski

Adela Uharčeková
9 god
Žuti pojas
Farmex karate club Nitra

Amna Brkanić
10 god
Plavi pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Kumite | 2012 | Ž | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Mikhaela Volchkova
10 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Ajša Bukva
10 god
Oranž pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Kumite | 2011 | M | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 6
stevan Markovic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Lazar Đorojević
10 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Luka Barjaktarović
10 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Andrija Zekovic
11 god
Bijeli pojas
Gorstak

Mihael Šimić
11 god
Plavi pojas
Karate Klub Zrinjski

Andrej Savic
10 god
Plavi pojas
Bushido Banja Luka

Kumite | 2011 | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Mihajlo Banjac
11 god
Žuti pojas
kbs"Castra"

Kumite | 2011 | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Lazar Rakocevic
11 god
Oranž pojas
Gorstak

Vasilije Ilijevski
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Ivano Detki
11 god
Plavi pojas
Karate Klub Zrinjski

Michal Kretter
11 god
Žuti pojas
Farmex karate club Nitra

Dan Gračić
10 god
Plavi pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Kumite | 2011 | M | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Dahan Basovic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Vasilije Cvijović
11 god
Žuti pojas
Karate klub "RIS"

Luka Djuric
11 god
Žuti pojas
Gorstak

Márton Müller
11 god
Plavi pojas
Szarvas

Saša Grahovac
11 god
Zeleni pojas
Klub Borilačkih Sportova "Velež"

Kumite | 2011 | M | +50 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Lazar Lazovic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Arijan Džukljan
11 god
Žuti pojas
Karate klub "RIS"

Ljubo Lalatovic
11 god
Plavi pojas
Onogost

Filip Serdar
11 god
Žuti pojas
kbs"Castra"

Nidal Helać
11 god
Plavi pojas
Karate klub Mawashi

Kumite | 2011 | Ž | -32 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Teodora Perović
10 god
Zeleni pojas
Onogost

Lara Pehar
11 god
Plavi pojas
Karate Klub Zrinjski

Emma Bírová
11 god
Oranž pojas
Farmex karate club Nitra

Kumite | 2011 | Ž | -44 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Miljana Džaković
11 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

Emira Gjonoviq
11 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Ilda Islamagić
10 god
Zeleni pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Jovana Šikanjić
11 god
Žuti pojas
kbs"Castra"

Kumite | 2011 | Ž | +44 kg / Prijavljenih takmičara: 9
Jovana Kuljanin
11 god
Zeleni pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Djurdja Todorovic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Gorana Đorojević
11 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi

Medina Talović
11 god
Žuti pojas
Karate klub "RIS"

Alea Kelmendi
11 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Dea Aliu
11 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Rea Sejdiu
11 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Vedrana Misdalo
11 god
Žuti pojas
Karate Klub "Kotor"

Olta Bekolli
11 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | 2010 | M | -37 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Enuar Ramadani
12 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Adi Ćesić
12 god
Plavi pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Karlo Raspudić
12 god
Plavi pojas
Karate Klub Zrinjski

Kumite | 2010 | M | -42 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Adam Bagi
11 god
Plavi pojas
Szarvas

Kumite | 2010 | M | -47 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Adem Ramović
12 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Vuk Bajović
12 god
Oranž pojas
Onogost

Drazen Sutovic
12 god
Zeleni pojas
Karate klub Buducnost

Omer Hadžić
12 god
Plavi pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Kumite | 2010 | M | -52 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Petar Riha
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Vuk Cimbaljević
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Aleksa Đuranović
12 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Blagota Mićunović
12 god
Plavi pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Vuk Dragasevic
12 god
Plavi pojas
Karate klub "RIS"

Kumite | 2010 | M | +52 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Andrija Kosović
12 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Filip Serdar
11 god
Žuti pojas
kbs"Castra"

Petar Marčeta
12 god
Oranž pojas
kbs"Castra"

Kumite | 2010 | Ž | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Darija Savić
12 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

Somea Kutllovci
12 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | 2010 | Ž | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Jovana Cetkovic
12 god
Oranž pojas
Gorstak

ASJA DELIĆ
12 god
Žuti pojas
Onogost

Bojana Stijepovic
12 god
Žuti pojas
Karate Klub "Kotor"

Aleksandra Damjanović
11 god
Zeleni pojas
Onogost

Kumite | 2010 | Ž | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 7
Dina Katana
12 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

ASJA DELIĆ
12 god
Žuti pojas
Onogost

Rea Sejdiu
11 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Sara Popović
12 god
Zeleni pojas
Karate klub "Vukovi"

Nejla Kurtović
12 god
Zeleni pojas
Karate klub Bjelopoljac

Olta Bekolli
11 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Jovana Šikanjić
11 god
Žuti pojas
kbs"Castra"

Kumite | 2010 | Ž | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Tijana Vujisic
12 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Nina Pešić
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Alea Kelmendi
11 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Nejla Kurtović
12 god
Zeleni pojas
Karate klub Bjelopoljac

Mona Cokoja
12 god
Plavi pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Kumite | 2010 | Ž | +50 kg / Prijavljenih takmičara: 6
MARTINA MIŠIĆ
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Darija Vukovć
12 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Ivona Vlahović
12 god
Žuti pojas
Gorstak

Dea Aliu
11 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Sofija Prelevic
12 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Nahla Bubalo
12 god
Plavi pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Kumite | 2009 | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Lazar Perisic
13 god
Oranž pojas
Gorstak

Enuar Ramadani
12 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Adi Ćesić
12 god
Plavi pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Kumite | 2009 | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Rajan Jovanović
13 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kumite | 2009 | M | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Blagota Mićunović
12 god
Plavi pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Ratko Grujic
13 god
Oranž pojas
Gorstak

Aleksandar Vujačić
13 god
Zeleni pojas
Onogost

Kumite | 2009 | M | -55 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Vuk ŠKATARIĆ
13 god
Plavi pojas
Karate klub "Vukovi"

Anes Hanić
12 god
Plavi pojas
Karate klub Bjelopoljac

Ahmed Busnov
13 god
Braon pojas
Karate klub Mawashi

Kumite | 2009 | M | +55 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Kenan Hodžić
13 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Matej Kalinić
12 god
Plavi pojas
Bushido Banja Luka

Kumite | 2009 | Ž | -39 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Somea Kutllovci
12 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Nika Jokić
12 god
Oranž pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Kumite | 2009 | Ž | -44 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Natália Nádašdiová
13 god
Oranž pojas
Farmex karate club Nitra

Kumite | 2009 | Ž | -49 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Maša Ćosović
13 god
Zeleni pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Jovana Vujisic
13 god
Oranž pojas
Gorstak

Kumite | 2009 | Ž | -54 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Lea Balta
13 god
Zeleni pojas
Bushido Banja Luka

Mina Kuzman
13 god
Braon pojas
Onogost

Marija Bajic
13 god
Plavi pojas
Onogost

Anja Šindolić
13 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Kristína Ilavská
13 god
Oranž pojas
Farmex karate club Nitra

Jana Virijević
13 god
Plavi pojas
Karate klub Borac

Kumite | 2009 | Ž | +54 kg / Prijavljenih takmičara: 7
Ajla Berjašević
13 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Katarina Djukic
13 god
Oranž pojas
Gorstak

Vasilisa Čizmović
13 god
Plavi pojas
Omladinski karate klub Mawashi

Iva Barjaktarović
13 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Ariona Ahmeti
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Marianna Bagosi
13 god
Plavi pojas
Szarvas

Ismihana Hodžić
12 god
Plavi pojas
Karate klub Mawashi

Kumite | KADETI | M | -47 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Vukota Marsenic
14 god
Zeleni pojas
Karate klub Buducnost

Filip Vuković
14 god
Plavi pojas
Klub Borilačkih Sportova "Velež"

Kumite | KADETI | M | -52 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Damir Duraković
14 god
Braon pojas
Karate klub Bar

MIlorad Lutovac
14 god
Braon pojas
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav

Balsa Danilovic
14 god
Braon pojas
Gorstak

Uros Dragas
14 god
Oranž pojas
Karate Klub Bijela

Kumite | KADETI | M | -63 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Nenad Đuričić
14 god
Oranž pojas
Karate Klub Bijela

Milan Zajović
15 god
Plavi pojas
Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić

Vuk Papović
14 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Zoltán Surányi
13 god
Plavi pojas
Szarvas

Andrej Marković
14 god
Plavi pojas
Karate klub Borac

Stefan Sarić
15 god
Plavi pojas
Karate klub Borac

Kumite | KADETI | M | -70 kg / Prijavljenih takmičara: 8
Novak Gvozdenović
14 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Simon Simonović
15 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Stefan Vujisic
14 god
Oranž pojas
Gorstak

Lazar Djurčević
15 god
Braon pojas
Karate klub "Vukovi"

Kristijan Bjeljac
14 god
Braon pojas
Bushido Banja Luka

Džanin Šahinagić
14 god
Plavi pojas
Karate klub Bjelopoljac

Hamza Hanić
14 god
Plavi pojas
Karate klub Bjelopoljac

Aleksa Ratković
14 god
Zeleni pojas
Karate klub Borac

Kumite | KADETI | M | +70 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Mihailo Gojaković
15 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Vaso Abramović
15 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Vuk Lučić
15 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Uroš Čalić
15 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kerim Turkić
15 god
Braon pojas
Karate klub Bjelopoljac

Ákos Kemény
15 god
Plavi pojas
Szarvas

Kumite | KADETI | Ž | -47 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Vasilisa Miranović
14 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Katarina Janković
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | KADETI | Ž | -54 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Emina Efović
14 god
Plavi pojas
Karate klub Buducnost

Milica Samardžić
14 god
Zeleni pojas
Onogost

Lea Balta
13 god
Zeleni pojas
Bushido Banja Luka

Tamara Gotovac
15 god
Plavi pojas
Bushido Banja Luka

Đurđa Joksimović
15 god
Plavi pojas
Karate klub Borac

Ardisa Sopi
14 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | KADETI | Ž | -61 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Katarina Djukic
13 god
Oranž pojas
Gorstak

Anita Kovačević
14 god
Žuti pojas
Karate klub "RIS"

Armina Gutić
15 god
Oranž pojas
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav

Marta Joksimović
15 god
Plavi pojas
Karate klub Borac

Kumite | KADETI | Ž | +61 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Jovana Kotlaja
15 god
Plavi pojas
Karate klub "RIS"

Mariam Zahrane
15 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Stefani Selimović
14 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Elma Basic
15 god
Plavi pojas
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav

Ariona Ahmeti
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Teodora Krstović
15 god
Plavi pojas
Karate klub Borac

Kumite | JUNIORI | M | -61 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Arian Bejta
16 god
Braon pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | JUNIORI | M | -68 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Jovan Đuranović
16 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Kristijan Bjeljac
14 god
Braon pojas
Bushido Banja Luka

Lado Vuković
16 god
Zeleni pojas
Gorstak

Filip Virijević
16 god
Plavi pojas
Karate klub Borac

Peter Müller
17 god
Plavi pojas
Szarvas

Kumite | JUNIORI | M | -76 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Bakir Ćatović
17 god
Braon pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kumite | JUNIORI | M | +76 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Vuk Lučić
15 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Harun Šoše
16 god
Braon pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kumite | JUNIORI | Ž | -48 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Yllëza Rama
15 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | JUNIORI | Ž | -53 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Sofija Dedijer
16 god
Braon pojas
Onogost

Danica Radovanović
17 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Tamara Gotovac
15 god
Plavi pojas
Bushido Banja Luka

Kumite | JUNIORI | Ž | -59 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Jovana Ćalić
17 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Dina Alivodić
15 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Nadine Bubáková
16 god
Zeleni pojas
Farmex karate club Nitra

Kumite | JUNIORI | Ž | -66 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Jovana Kotlaja
15 god
Plavi pojas
Karate klub "RIS"

Ella Hóková
17 god
Zeleni pojas
Farmex karate club Nitra

Kumite | JUNIORI | Ž | +66 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Anida Berjašević
16 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Kumite | U21 | M | -60 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Máté Nagy
18 god
Crni pojas 1.DAN
Szarvas

Kumite | U21 | M | -67 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Kelemen Kerti
19 god
Plavi pojas
Szarvas

Kumite | U21 | M | -75 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Lazar Jovović
18 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Filip Mijanovic
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Nikola Popovic
18 god
Plavi pojas
Karate klub Buducnost

Mihajlo Marković
18 god
Plavi pojas
Karate klub Borac

Kumite | U21 | M | -84 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Nemanja Mikulić
18 god
Braon pojas
Karate Klub Bijela

Ognjen Živković
18 god
Plavi pojas
Karate klub Borac

Kumite | U21 | M | +84 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Uroš Krstović
17 god
Plavi pojas
Karate klub Borac

Harun Pajić
18 god
Plavi pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kumite | U21 | Ž | -61 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Veronika Helferová
17 god
Zeleni pojas
Farmex karate club Nitra

Kumite | SENIORI | M | -67 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Mirza Mehmedović
18 god
Braon pojas
Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić

Andrija Pejovic
20 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Kumite | SENIORI | M | -75 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Stefan Bajić
21 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Filip Mijanovic
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Nemanja Mikulić
18 god
Braon pojas
Karate Klub Bijela

Nikola Popovic
18 god
Plavi pojas
Karate klub Buducnost

Kumite | SENIORI | M | -84 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Vasilije Micunovic
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Tarik Bajić
21 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bjelopoljac

Bendegúz Talas
22 god
Plavi pojas
Szarvas

Kumite | SENIORI | M | +84 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Nemanja Jovović
19 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Tarik Bajić
21 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bjelopoljac

Daniel Franko
22 god
Plavi pojas
Szarvas

Milivoje Novakovic
23 god
Oranž pojas
Karate klub Buducnost

Bogdan Trikoš
25 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Borac

Kumite | SENIORI | Ž | -61 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Tamara Živković
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Borac

Kumite | SENIORI | Ž | -68 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Diellëza Rama
21 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2016. i ml. 6 kyu | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Mihailo Klačar
5 god
Bijeli pojas
KK POTOCI

Vuko Martinovic
6 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Kemal Đulamerović
6 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Filip Markovic
6 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Kate | 2016. i ml. 6 kyu | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Karina Tsmilianovich
5 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Kate | 2016. i ml. 5 kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Mihailo Peličić
6 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Mihailo Klačar
5 god
Bijeli pojas
KK POTOCI

Omar Mahmutagić
5 god
Žuti pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Kate | 2016. i ml. 5 kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Karina Tsmilianovich
5 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Kate | 2016. i ml. 4 kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Viktor Vukmarković
6 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Omar Mahmutagić
5 god
Žuti pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Kate | 2016. i ml. 4 kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Anđelija Vukanović
6 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Kate | 2015. 6 kyu | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Erol Škrielj
7 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Viktor Vuković
7 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Nikola Lav Jokić
7 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Kate | 2015. 5 kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 6
Vasilije Borozan
7 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Omer Agović
7 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Andrija Opančina
7 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Nikola Lav Jokić
7 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Stefan Vuković
7 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Imran Badnjević
7 god
Žuti pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Kate | 2015. 5 kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Irisi Shabanoviq
7 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Anja Radulovic
7 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Kate | 2015. 4 kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 4
petar djurkovic
7 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Luka Ilincic
7 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

David Otašević
7 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Edis Adrović
7 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Kate | 2015. 4 kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Glorija Raspopovic
7 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Staša Kosović
6 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Vasilisa Prelević
7 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2015. 3 kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Maid Alomerović
7 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Aljoša Živković
7 god
Oranž pojas
Beogradski karate savez

Kate | 2015. 3 kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Milica Vasiljević
7 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Čuturić Ilda
7 god
Oranž pojas
Karate klub "RIS"

Kate | 2014. 5 kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Miloš Peković
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Nikola Lav Jokić
7 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Kate | 2014. 5 kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 7
Jana GAZDIĆ
8 god
Žuti pojas
KK POTOCI

Nikolija BRAŠNJO
7 god
Žuti pojas
KK POTOCI

Mija Ajković
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Jana Vujacic
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Anastasija Vukadinovic
7 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Sofija Kažanegra
8 god
Žuti pojas
Karate Klub BUDVA

Mia Dragašević
8 god
Žuti pojas
Karate klub "RIS"

Kate | 2014. 4 kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Darian Škrielj
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Strahinja Mujovic
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Vasilije Terzic
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Hamza Hadžiburić
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Kate | 2014. 4 kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Jana GAZDIĆ
8 god
Žuti pojas
KK POTOCI

Nikolija BRAŠNJO
7 god
Žuti pojas
KK POTOCI

Nadila Hodzic
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Asija Đonbaljaj
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Zara Novalić
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2014. 3 kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 4
David Kovacevic
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Aleksa Krstajic
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Balša Leković
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Aleks Kaluđerović
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Kate | 2014. 3 kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Danica Miranović
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Jovana Đukić
8 god
Zeleni pojas
Beogradski karate savez

Kate | 2014. 2 kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Gordan Gregovic
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Dilan Agović
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

David Vukmarković
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2014. 2 kyu | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Maša Masoničić
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2014. APSOLUTNI | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
David Kovacevic
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Gordan Gregovic
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Aleksa Krstajic
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Viktor Dukić
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2014. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Simona Savić
8 god
Zeleni pojas
Klub Borilačkih Sportova "Velež"

Kate | 2013. 5 kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Rodoljub Timotijević
9 god
Oranž pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Pavle Vuković
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Uglješa Vujović
9 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Imran Gusinjac
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2013. 5 kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Naira Pelinku
9 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Agata Khasdan
9 god
Žuti pojas
Karate Klub BUDVA

Lena Calasan
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Eva Medvedeva
8 god
Žuti pojas
Karate Klub BUDVA

Lajla Begić
9 god
Oranž pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kate | 2013. 4 kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Ahmed Međedović
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Marko Ilicic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Kate | 2013. 4 kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Emina Prekić
9 god
Oranž pojas
Karate klub "RIS"

Sofija Raspopovic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Irina Šainović
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Nevena Gvozdenović
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Lajla Begić
9 god
Oranž pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kate | 2013. 3 kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Vujo Ivanišević
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kan Tarić
9 god
Oranž pojas
Karate klub "RIS"

Kate | 2013. 3 kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Sara Mulalić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kalina Sjekloća
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Lenka Ivanišević
9 god
Oranž pojas
Beogradski karate savez

Beciragic Emina
9 god
Žuti pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Kate | 2013. 1/2 kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Alexander Okulov
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Gleb Voroninskis
8 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Kate | 2013. 1/2 kyu | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Katarina Novakovic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Nina Krulj
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Nerma Sijarić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Isidora Bracić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2013. APSOLUTNI | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 3
Lazar Popovic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Omar Durović
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Andrija Barjaktarović
9 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Kate | 2013. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 5
Itana Badnjar
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Katarina Novakovic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Nina Krulj
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Sofija Raspopovic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Lejla Talić
9 god
Plavi pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Kate | 2012. 5. kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 9
Rodoljub Timotijević
9 god
Oranž pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Edonis Kraja
10 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Imar Krajina
10 god
Žuti pojas
KK POTOCI

Iman Macić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bjelopoljac

Muhamed Šunje
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bjelopoljac

Džan Tarić
10 god
Oranž pojas
Karate klub "RIS"

Faris Bobar
10 god
Oranž pojas
Karate klub Mostar Mostar

Danin Đulić
10 god
Oranž pojas
Karate klub Mostar Mostar

Laris Mujan
10 god
Zeleni pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kate | 2012. 5. kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Dunja GRUJIČIĆ
10 god
Bijeli pojas
KK POTOCI

Lajla Marić
9 god
Oranž pojas
Karate klub Mostar Mostar

Amina Rahimić
10 god
Oranž pojas
Karate klub Mostar Mostar

Ksenija Devedžić
10 god
Bijeli pojas
KK POTOCI

Kate | 2012. 4. kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 7
Tarik Nikezić
10 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Iman Macić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bjelopoljac

EMAN ČOLIĆ
10 god
Oranž pojas
Karate klub Futura Bugojno

EDAN PANDŽO
10 god
Oranž pojas
Karate klub Futura Bugojno

ELHAN HALILOVIĆ
10 god
Oranž pojas
Karate klub Futura Bugojno

Faris Bobar
10 god
Oranž pojas
Karate klub Mostar Mostar

Danin Đulić
10 god
Oranž pojas
Karate klub Mostar Mostar

Kate | 2012. 4. kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Teodora Đerković
10 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Kristina Đurović
10 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Lajla Marić
9 god
Oranž pojas
Karate klub Mostar Mostar

Amina Rahimić
10 god
Oranž pojas
Karate klub Mostar Mostar

Kate | 2012. 3. kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Anja Rovcanin
10 god
Zeleni pojas
Beogradski karate savez

Tina Roganović
10 god
Zeleni pojas
Beogradski karate savez

Kate | 2012. 1/2. kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Benjamin Mehović
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Mladjan Ramovic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Orhan Alomerović
10 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Sergej Živković
10 god
Plavi pojas
Beogradski karate savez

Petar Repić
10 god
Plavi pojas
Beogradski karate savez

Kate | 2012. 1/2. kyu | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Kristina Anakijevska
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Monika Đukić
10 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Angelina Jovanović
10 god
Plavi pojas
Beogradski karate savez

Kate | 2012. APSOLUTNI | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 9
Vladimir Ilijevski
10 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Tarik Nikezić
10 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Lazar Popovic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Mladjan Ramovic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Ajlan Durović
10 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Petar Repić
10 god
Plavi pojas
Beogradski karate savez

Mateja Đipalo
10 god
Braon pojas
Beogradski karate savez

Mihajlo Skadrić
10 god
Braon pojas
Beogradski karate savez

Faris Bobar
10 god
Oranž pojas
Karate klub Mostar Mostar

Kate | 2012. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 3
Ksenija Knezevic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Anja Rovcanin
10 god
Zeleni pojas
Beogradski karate savez

Azra Hadžić
10 god
Plavi pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Kate | 2011. 5 kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Branko Martinović
11 god
Oranž pojas
Karate Klub BUDVA

Imar Krajina
10 god
Žuti pojas
KK POTOCI

Matija Ajković
11 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Kate | 2011. 4. kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Antonio Junković
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Amer Kurtović
11 god
Oranž pojas
Karate klub Bjelopoljac

Iman Macić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kate | 2011. 4. kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Mina Pešić
11 god
Oranž pojas
Beogradski karate savez

Maksumić Nejla
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Mostar Mostar

Kate | 2011. 3. kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Oleg Bozovic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Kate | 2011. 3. kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Andja Koprivica
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Martina Bošković
11 god
Žuti pojas
KK POTOCI

Lamija Hodžić
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Kate | 2011. 1/2. kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Vanja Vujosevic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Ismar Čaušević
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Rastko Gavrilovic
11 god
Plavi pojas
Beogradski karate savez

Simeon Jarčević
11 god
Plavi pojas
Beogradski karate savez

Kate | 2011. APSOLUTNI | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
Dušan Borović
11 god
Zeleni pojas
KK POTOCI

Oleg Bozovic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

stevan Markovic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Dario Šćekić
11 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Vanja Vujosevic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Daren Atiković
11 god
Plavi pojas
Karate klub Mawashi

Kate | 2011. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 2
Andja Koprivica
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Maksumić Nejla
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Mostar Mostar

Kate | 2010. 4. kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Danis Ždralić
12 god
Oranž pojas
Karate klub Mostar Mostar

Kate | 2010. 4. kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Sofija Radosevic
12 god
Oranž pojas
Karate klub Buducnost

Emela Topić
12 god
Oranž pojas
Karate klub Futura Bugojno

Melina Bevrnja
12 god
Oranž pojas
Karate klub Futura Bugojno

Amina Pandžo
11 god
Oranž pojas
Karate klub Futura Bugojno

Kate | 2010. 3. kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Danis Ždralić
12 god
Oranž pojas
Karate klub Mostar Mostar

Kate | 2010. 1/2. kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Petar Vojinovic
12 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Stefan Petrović
11 god
Plavi pojas
Beogradski karate savez

Kate | 2010. 1/2. kyu | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Hana Suljević
12 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Nejla Kurtović
12 god
Zeleni pojas
Karate klub Bjelopoljac

Una Pilipović
12 god
Plavi pojas
Beogradski karate savez

Kate | 2010. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
Neda Beljkaš
12 god
Zeleni pojas
KK POTOCI

Sofija Radosevic
12 god
Oranž pojas
Karate klub Buducnost

Lejla Duraković
12 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Lana Stanković
12 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Nejla Kurtović
12 god
Zeleni pojas
Karate klub Bjelopoljac

Una Pilipović
12 god
Plavi pojas
Beogradski karate savez

Kate | 2010. APSOLUTNI | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 3
Petar Vojinovic
12 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Andrija Kosović
12 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Drazen Sutovic
12 god
Zeleni pojas
Karate klub Buducnost

Kate | 2009. 5. kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Katarina Janković
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2009. 4. kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Tijana Vučetić
13 god
Žuti pojas
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav

Mia Jurić
13 god
Oranž pojas
Karate klub Futura Bugojno

Dženita Bevrnja
13 god
Oranž pojas
Karate klub Futura Bugojno

Kate | 2009. 3. kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Izabela Gutić
13 god
Oranž pojas
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav

Nejla Macić
12 god
Zeleni pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kate | 2009. 1/2. kyu | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Marijana Marković
13 god
Braon pojas
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav

Nikolina Trifunović
13 god
Plavi pojas
Beogradski karate savez

Kate | 2009. APSOLUTNI | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
Luka Klačar
13 god
Braon pojas
KK POTOCI

Aleksa Barjaktarović
13 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Dorian Jovičić Jović
13 god
Braon pojas
Beogradski karate savez

Ahmed Busnov
13 god
Braon pojas
Karate klub Mawashi

Kate | 2009. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 5
Neda Beljkaš
12 god
Zeleni pojas
KK POTOCI

Milena Stojanović
13 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Kristina Bokovac
13 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Ajla Berjašević
13 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Elena Dacić
13 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Kate | KADETI APSOLUTNI | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 9
Luka Klačar
13 god
Braon pojas
KK POTOCI

Aleksa Šćekić
14 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Benjamin Aljošević
14 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Luka Varinac
14 god
Plavi pojas
Beogradski karate savez

Vuk Barudžija
14 god
Braon pojas
Beogradski karate savez

Đorđe Cvetković
14 god
Braon pojas
Beogradski karate savez

Dorian Jovičić Jović
13 god
Braon pojas
Beogradski karate savez

Pavle Pap
15 god
Braon pojas
Beogradski karate savez

Nikola Blagojević
15 god
Crni pojas 1.DAN
Beogradski karate savez

Kate | KADETI APSOLUTNI | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 7
Mia Ramovic
14 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Vasilisa Miranović
14 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Stefani Selimović
14 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Jovana Petrović
14 god
Plavi pojas
Beogradski karate savez

Jana Vuković
15 god
Crni pojas 1.DAN
Beogradski karate savez

Lenka Zlatić
14 god
Crni pojas 1.DAN
Beogradski karate savez

Maksumić Enela
15 god
Braon pojas
Karate klub Mostar Mostar

Kate | JUNIORI APSOLUTNI | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 5
Lazar Sekulić
17 god
Braon pojas
Karate Klub BUDVA

Vuk Barudžija
14 god
Braon pojas
Beogradski karate savez

Uroš Milašinović
16 god
Crni pojas 1.DAN
Beogradski karate savez

Andrej Barać
16 god
Crni pojas 1.DAN
Beogradski karate savez

Uroš Dugonjić
16 god
Crni pojas 1.DAN
Beogradski karate savez

Kate | JUNIORI APSOLUTNI | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 10
Arijana Kočan
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Yllëza Rama
15 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Mila Marković
17 god
Braon pojas
Karate Klub BUDVA

Danica Radovanović
17 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Klara Šuta
16 god
Plavi pojas
Karate klub Futura Bugojno

Mina Nikolić
17 god
Braon pojas
Beogradski karate savez

Nevena Stevanović
17 god
Braon pojas
Beogradski karate savez

Teodora Kontić
15 god
Plavi pojas
Beogradski karate savez

Iva Marjanović
17 god
Braon pojas
Beogradski karate savez

Nikolija Sofronijević
16 god
Crni pojas 1.DAN
Beogradski karate savez

Kate | U21 APSOLUTNI | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 3
Rijad Mandic
19 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Buducnost

Petar Vuković
17 god
Plavi pojas
Beogradski karate savez

Andrej Apostoloski
18 god
Crni pojas 1.DAN
Beogradski karate savez

Kate | U21 APSOLUTNI | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 3
Dzena Canovic
19 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Tamara Dimitrijević
18 god
Crni pojas 1.DAN
Beogradski karate savez

Amila Bećić
18 god
Braon pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kate | SENIORI APSOLUTNI | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
Rijad Mandic
19 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Buducnost

Filip Bakic
20 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Buducnost

Mato Kankaraš
27 god
Braon pojas
Karate klub Peking

Enaid Bećić
16 god
Plavi pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kate | SENIORI APSOLUTNI | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 5
Mila Mrakovic
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Dzena Canovic
19 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Masa Djukanovic
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Klara Drobnjak
22 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Peking

Mina Nikolić
17 god
Braon pojas
Beogradski karate savez

Kumite | KADETI | M | -57 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Vuk Papović
14 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Matej Kalinić
12 god
Plavi pojas
Bushido Banja Luka

Vasilije Vujacic
15 god
Žuti pojas
Karate klub "Vukovi"

Sergej Jakovljević
15 god
Plavi pojas
kbs"Castra"

Kate | SENIORI EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 1
Karate klub Buducnost
 • Rijad Mandic
 • Filip Bakic
 • Milos Gorovic

Kate | SENIORI EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 1
Karate klub Buducnost
 • Mila Mrakovic
 • Dzena Canovic
 • Masa Djukanovic

Kate | KADETI/JUNIORI EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 2
Beogradski karate savez
 • Uroš Milašinović
 • Andrej Barać
 • Uroš Dugonjić

Beogradski karate savez
 • Vuk Barudžija
 • Đorđe Cvetković
 • Pavle Pap

Kate | KADETI/JUNIORI EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 2
Beogradski karate savez
 • Jana Vuković
 • Lenka Zlatić
 • Nikolija Sofronijević

Beogradski karate savez
 • Teodora Kontić
 • Iva Marjanović
 • Jovana Petrović

Kate | 2010/11 EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 2
Karate klub Buducnost
 • Petar Vojinovic
 • stevan Markovic
 • Drazen Sutovic

Beogradski karate savez
 • Rastko Gavrilovic
 • Simeon Jarčević
 • Stefan Petrović

Kate | 2010/11 EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 1
Karate klub Futura Bugojno
 • Emela Topić
 • Melina Bevrnja
 • Amina Pandžo

Kate | 2013/12 EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 2
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
 • Amar Čobović
 • Edonis Kraja
 • Tarik Nikezić

Beogradski karate savez
 • Sergej Živković
 • Mateja Đipalo
 • Mihajlo Skadrić

Kate | 2014/15 EKIPNO | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 1
Karate klub Buducnost
 • David Kovacevic
 • Gordan Gregovic
 • Aleksa Krstajic

Kate | 2014/15 EKIPNO | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 1
Karate Klub BUDVA
 • Mila Jonović
 • Sonja Mogilnikova
 • Sofija Kažanegra