"KUP OSLOBOĐENJA PODGORICE"


"KUP OSLOBOĐENJA PODGORICE"

Informacije


"KUP OSLOBOĐENJA PODGORICE"

04. Dec 2022.

03. Dec 2022. @ 19:25h (krajnji rok za prijavu)

SC "Morača"

Podgorica , Crna Gora

Karate klub "Budućnost" Podgorica

Kotizacija: pojedinačno 20 EUR, ekipno 25 EUR


PROPOZICIJE

TAKMIČENJE U KATAMA POČINJE TAČNO U 09:00 ČASOVA, DOK ĆE TAKMIČENJE U BORBAMA POČETI U 11:30 ČASOVA.


Kate


Kate | U21 APSOLUTNI | M | Aps. kat.

Kate | U21 EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | SENIORI APSOLUTNI | M | Aps. kat.

Kate | SENIORI APSOLUTNI | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | SENIORI EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | JUNIORI APSOLUTNI | M | Aps. kat.

Kate | KADETI/JUNIORI EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | KADETI APSOLUTNI | M | Aps. kat.

Kate | 2009. 5. kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2009. 4. kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas

Kate | 2009. 3. kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Kate | 2009. 1/2. kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas

Kate | 2009. APSOLUTNI | M | Aps. kat.

Kate | 2010. 5. kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2010. 4. kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas

Kate | 2010. 3. kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Kate | 2010. 1/2. kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas

Kate | 2010. APSOLUTNI | M | Aps. kat.

Kate | 2010/11 EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | 2011. 5 kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2011. 4. kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas

Kate | 2011. 3. kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Kate | 2011. 1/2. kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas

Kate | 2011. APSOLUTNI | M | Aps. kat.

Kate | 2012. 5. kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2012. 4. kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas

Kate | 2012. 3. kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Kate | 2012. 1/2. kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas

Kate | 2012. APSOLUTNI | M | Aps. kat.

Kate | 2013/12 EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | 2013. 1/2 kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas

Kate | 2013. APSOLUTNI | M | Aps. kat.

Kate | 2013. 5 kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2013. 4 kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas

Kate | 2013. 3 kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Kate | 2014. 5 kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2014. 4 kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas

Kate | 2014. 3 kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Kate | 2014. 2 kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas

Kate | 2014. APSOLUTNI | M | Aps. kat.

Kate | 2014/15 EKIPNO | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas | Ekipno

Kate | 2015. 6 kyu | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas

Kate | 2015. 5 kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2015. 4 kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas

Kate | 2015. 3 kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Kate | 2016. i ml. 6 kyu | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas

Kate | 2016. i ml. 5 kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2016. i ml. 4 kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas

Kate | 2016. i mlađi EKIPNO | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas | Ekipno

Kate | U21 APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.

Kate | U21 EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kate | SENIORI APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.

Kate | SENIORI EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kate | JUNIORI APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.

Kate | KADETI/JUNIORI EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kate | KADETI APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.

Kate | 2009. 5. kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2009. 4. kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas

Kate | 2009. 3. kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Kate | 2009. 1/2. kyu | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas

Kate | 2009. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.

Kate | 2010. 5. kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2010. 4. kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas

Kate | 2010. 3. kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Kate | 2010. 1/2. kyu | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas

Kate | 2010. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.

Kate | 2010/11 EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kate | 2011. 5 kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2011. 4. kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas

Kate | 2011. 3. kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Kate | 2011. 1/2. kyu | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas

Kate | 2011. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.

Kate | 2012. 5. kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2012. 4. kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas

Kate | 2012. 3. kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Kate | 2012. 1/2. kyu | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas

Kate | 2012. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.

Kate | 2013/12 EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kate | 2013. 3 kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Kate | 2013. 1/2 kyu | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas

Kate | 2013. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.

Kate | 2013. 5 kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2013. 4 kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas

Kate | 2014. 5 kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2014. 4 kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas

Kate | 2014. 3 kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Kate | 2014. 2 kyu | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas

Kate | 2014. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.

Kate | 2014/15 EKIPNO | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas | Ekipno

Kate | 2015. 6 kyu | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas

Kate | 2015. 5 kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2015. 4 kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas

Kate | 2015. 3 kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Kate | 2016. i ml. 6 kyu | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas

Kate | 2016. i ml. 5 kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2016. i ml. 4 kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas

Kate | 2016. i mlađi EKIPNO | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas | Ekipno

Kumite


Kumite | SENIORI | M | -60 kg

Kumite | SENIORI | M | -67 kg

Kumite | SENIORI | M | -75 kg

Kumite | SENIORI | M | -84 kg

Kumite | SENIORI | M | +84 kg

Kumite | U21 | M | +84 kg

Kumite | U21 | M | -60 kg

Kumite | U21 | M | -67 kg

Kumite | U21 | M | -75 kg

Kumite | U21 | M | -84 kg

Kumite | JUNIORI | M | -55 kg

Kumite | JUNIORI | M | -61 kg

Kumite | JUNIORI | M | -68 kg

Kumite | JUNIORI | M | -76 kg

Kumite | JUNIORI | M | +76 kg

Kumite | KADETI | M | -57 kg

Kumite | KADETI | M | -47 kg

Kumite | KADETI | M | -52 kg

Kumite | KADETI | M | -63 kg

Kumite | KADETI | M | -70 kg

Kumite | KADETI | M | +70 kg

Kumite | 2009 | M | -40 kg

Kumite | 2009 | M | -45 kg

Kumite | 2009 | M | -50 kg

Kumite | 2009 | M | -55 kg

Kumite | 2009 | M | +55 kg

Kumite | 2010 | M | -37 kg

Kumite | 2010 | M | -42 kg

Kumite | 2010 | M | -47 kg

Kumite | 2010 | M | -52 kg

Kumite | 2010 | M | +52 kg

Kumite | 2011 | M | -35 kg

Kumite | 2011 | M | -40 kg

Kumite | 2011 | M | -45 kg

Kumite | 2011 | M | -50 kg

Kumite | 2011 | M | +50 kg

Kumite | 2012 | M | -30 kg

Kumite | 2012 | M | -35 kg

Kumite | 2012 | M | -40 kg

Kumite | 2012 | M | -45 kg

Kumite | 2012 | M | +45 kg

Kumite | 2013 | M | -27 kg

Kumite | 2013 | M | -32 kg

Kumite | 2013 | M | -37 kg

Kumite | 2013 | M | -42 kg

Kumite | 2013 | M | +42 kg

Kumite | SENIORI | Ž | -50 kg

Kumite | SENIORI | Ž | -55 kg

Kumite | SENIORI | Ž | -61 kg

Kumite | SENIORI | Ž | -68 kg

Kumite | SENIORI | Ž | +68 kg

Kumite | U21 | Ž | -50 kg

Kumite | U21 | Ž | -55 kg

Kumite | U21 | Ž | -61 kg

Kumite | U21 | Ž | -68 kg

Kumite | U21 | Ž | +68 kg

Kumite | JUNIORI | Ž | -48 kg

Kumite | JUNIORI | Ž | -53 kg

Kumite | JUNIORI | Ž | -59 kg

Kumite | JUNIORI | Ž | -66 kg

Kumite | JUNIORI | Ž | +66 kg

Kumite | KADETI | Ž | -47 kg

Kumite | KADETI | Ž | -54 kg

Kumite | KADETI | Ž | -61 kg

Kumite | KADETI | Ž | +61 kg

Kumite | 2009 | Ž | -39 kg

Kumite | 2009 | Ž | -44 kg

Kumite | 2009 | Ž | -49 kg

Kumite | 2009 | Ž | -54 kg

Kumite | 2009 | Ž | +54 kg

Kumite | 2010 | Ž | -35 kg

Kumite | 2010 | Ž | -40 kg

Kumite | 2010 | Ž | -45 kg

Kumite | 2010 | Ž | -50 kg

Kumite | 2010 | Ž | +50 kg

Kumite | 2011 | Ž | -32 kg

Kumite | 2011 | Ž | -36 kg

Kumite | 2011 | Ž | -40 kg

Kumite | 2011 | Ž | -44 kg

Kumite | 2011 | Ž | +44 kg

Kumite | 2013 | Ž | +37 kg

Kumite | 2012 | Ž | -30 kg

Kumite | 2012 | Ž | -34 kg

Kumite | 2012 | Ž | -37 kg

Kumite | 2012 | Ž | -40 kg

Kumite | 2012 | Ž | +40 kg

Kumite | 2013 | Ž | -27 kg

Kumite | 2013 | Ž | -30 kg

Kumite | 2013 | Ž | -34 kg

Kumite | 2013 | Ž | -37 kg

Kontakt osobe

Rajko Vujošević

karatebuducnost@t-com.me

069012171


Hoteli

Bilten


Kotizacija

Pojedinačno: 20 €

Ekipno: 25 €

Generalni poredak

Klub Zlatne Srebrne Bronzane
Karate klub Bar 28 30 39
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" 23 13 20
Karate klub Buducnost 15 13 18
Gorstak 12 4 3
Akademija Arnela Odzakovic 7 7 4
Beogradski karate savez 6 15 13
Karare klub ''RIS21 '' Budva 6 4 5
Karate klub Borac 6 2 4
Karate Klub "Stari Grad" Budva 5 4 8
Karate Klub Bijela 5 3 3
Karate klub Zeta 5 1 7
Karate klub Sampion Niksic 5 0 5
Karate klub Mostar Mostar 4 6 3
Karate klub "RIS" 4 5 9
Karate Klub Fokus Niksic 4 4 7
Karate klub Kondor 4 3 15
KK POTOCI 4 1 5
Karate klub Junior 3 4 7
Omladinski karate klub Mawashi 2015 3 2 1
Karate Club Rei 3 1 1
Karate Klub Champion 3 0 1
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova" 2 6 5
Onogost 2 5 8
Karate klub "Vukovi" 2 1 2
Karate klub Bjelopoljac 1 6 8
Karate klub SEIKEN 1 3 7
Karate Klub Zrinjski 1 3 4
Karate klub Futura Bugojno 1 2 3
Klub Borilačkih Sportova "Velež" 1 2 1
Karate Klub BUDVA 1 1 4
Omladinski karate klub Mawashi 1 1 1
Karate Klub "Kotor" 1 0 4
Karate klub Mawashi 1 0 3
Karate klub Risan 1 0 2
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav 0 1 2
Клуб Борилачких Спортова требиње 0 1 2
Karate Klub Student 0 1 1
Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić 0 1 0
kbs"Castra" 0 0 2

Kate - Pojedinačno

Kate | 2010. 4. kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006858 Danis Ždralić Karate klub Mostar Mostar

Kate | 2009. 1/2. kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000536 Hamed Erović Karate klub Bar

Kate | 2009. 4. kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000896 Edon Emsha Karate Club Rei

Kate | 2009. 3. kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000897 Mustafa Adzemović Karate Club Rei

Kate | U21 APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000856 Dzena Canovic Karate klub Buducnost
2. WKF003361 Tamara Dimitrijević Beogradski karate savez

Kate | 2009. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000279 Neda Beljkaš KK POTOCI
2. MNE001135 Una Vučićević Karate Klub "Stari Grad" Budva
3. MNE003146 Helena Grgurović Karate Klub "Stari Grad" Budva
3. MNE003030 Elena Dacić Karate klub Bar

Kate | 2009. 1/2. kyu | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000295 Milena Stojanović Karate klub Bar
2. MNE001152 Marijana Marković Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav
3. WKF006730 Nikolina Trifunović Beogradski karate savez

Kate | 2009. 3. kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000569 Katarina Janković KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE004041 Izabela Gutić Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav

Kate | 2009. 4. kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004566 Nevena Savić Karate klub Risan
2. WKF004575 Mia Jurić Karate klub Futura Bugojno
3. WKF004628 Dženita Bevrnja Karate klub Futura Bugojno

Kate | 2009. 5. kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003786 Era Avdiu KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE006610 Larisa Demirović Karate klub Bar

Kate | 2009. 5. kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001065 MATIJA BOLJEVIĆ Karate klub Kondor
2. MNE006091 Ensar Luka KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2009. APSOLUTNI | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000039 Luka Klačar KK POTOCI
2. WKF005903 Dorian Jovičić Jović Beogradski karate savez
3. MNE000292 Aleksa Barjaktarović Karate klub Bar
3. WKF006884 Ahmed Busnov Karate klub Mawashi

Kate | 2015. 3 kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE005521 Klara Popović Karate klub Junior
2. MNE005220 Glorija Raspopovic Karate klub Buducnost
3. MNE004103 Milica Vasiljević Karate klub Bar
3. MNE004974 Mina Milošević Karate Klub "Stari Grad" Budva

Kate | 2015. 4 kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE005220 Glorija Raspopovic Karate klub Buducnost
2. MNE005378 Staša Kosović Karate klub Bar
3. MNE004907 VASILIJA DRAKIĆ Karate klub Kondor
3. MNE005638 Čuturić Ilda Karate klub "RIS"

Kate | 2015. 5 kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003790 Irisi Shabanoviq KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE005771 Vasilisa Prelević Karate klub Bar
3. MNE005638 Čuturić Ilda Karate klub "RIS"
3. MNE004922 Sofija Ocokoljić Karate Klub "Stari Grad" Budva

Kate | 2015. 6 kyu | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003887 Lucija Milićević Karate Klub "Stari Grad" Budva
2. MNE006601 Dunja Krivokapić Karate klub Bar
3. MNE006140 Leana Kovaçeviq KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE005554 LORENA MADŽAROVIĆ Karate klub Kondor

Kate | 2015. 6 kyu | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE006413 Matija Maraš Karate klub Zeta
2. MNE004877 Vasilije Borozan Karate klub Bar
3. MNE004193 Ajan Čobović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE005806 Nikola Lav Jokić Karare klub ''RIS21 '' Budva

Kate | 2015. 5 kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE005806 Nikola Lav Jokić Karare klub ''RIS21 '' Budva
2. MNE005517 Aleksa Paunović Karate klub Junior
3. MNE005769 Stefan Vuković Karate klub Bar
3. WKF006906 Imran Badnjević Akademija Arnela Odzakovic

Kate | 2015. 4 kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE005203 Luka Ilincic Karate klub Buducnost
2. MNE005211 petar djurkovic Karate klub Buducnost
3. MNE005357 Andrija Opančina Karate klub Bar
3. MNE005344 David Otašević Karate klub Bar

Kate | 2015. 3 kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE006413 Matija Maraš Karate klub Zeta
2. MNE005211 petar djurkovic Karate klub Buducnost
3. WKF005916 Aljoša Živković Beogradski karate savez
3. MNE004858 Maid Alomerović Karate klub Bar

Kate | 2011. APSOLUTNI | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000281 Dušan Borović KK POTOCI
2. MNE001652 Dario Šćekić Karate klub Bar
3. WKF006887 Daren Atiković Karate klub Mawashi
3. MNE001689 stevan Markovic Karate klub Buducnost

Kate | 2011. 1/2. kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004083 Ismar Čaušević Karate klub Bar
2. MNE003744 Vanja Vujosevic Karate klub Buducnost
3. WKF006727 Rastko Gavrilovic Beogradski karate savez
3. WKF006728 Simeon Jarčević Beogradski karate savez

Kate | JUNIORI APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004814 Mina Nikolić Beogradski karate savez
2. MNE001120 Mila Marković Karate Klub BUDVA
3. WKF005906 Iva Marjanović Beogradski karate savez
3. MNE000404 Arijana Kočan Karate klub Bar

Kate | JUNIORI APSOLUTNI | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001123 Lazar Sekulić Karate Klub BUDVA
2. WKF005895 Vuk Barudžija Beogradski karate savez
3. WKF006739 Uroš Milašinović Beogradski karate savez
3. WKF006740 Andrej Barać Beogradski karate savez

Kate | KADETI APSOLUTNI | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000635 Benjamin Aljošević Karate klub Bar
2. WKF005897 Đorđe Cvetković Beogradski karate savez
3. WKF005895 Vuk Barudžija Beogradski karate savez

Kate | 2016. i ml. 6 kyu | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE006629 Filip Markovic Karate klub Zeta
2. MNE006554 Marjan Djokic Karate klub Junior
3. MNE006626 Kemal Đulamerović Karate klub Bar
3. MNE006602 Marko Polović Karate klub Bar

Kate | 2016. i ml. 5 kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006844 Omar Mahmutagić Akademija Arnela Odzakovic
2. MNE005245 Mihailo Klačar KK POTOCI
3. MNE004097 Mihailo Peličić Karate klub Bar

Kate | 2016. i ml. 4 kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006844 Omar Mahmutagić Akademija Arnela Odzakovic
2. MNE004878 Viktor Vukmarković Karate klub Bar
3. MNE005542 DUŠAN TRIPUNOVIĆ Karate klub Kondor

Kate | 2016. i ml. 6 kyu | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004791 Aiša Radončić Karate klub Junior
2. MNE006590 Karina Tsmilianovich Karare klub ''RIS21 '' Budva
3. MNE006920 Sonja Đukić Karate klub Bar
3. MNE006625 Lena Krivokapić Karate klub Bar

Kate | 2016. i ml. 4 kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE005354 Anđelija Vukanović Karate klub Bar
2. MNE003755 Anamarija Janković Karate Club Rei

Kate | 2016. i ml. 5 kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE006590 Karina Tsmilianovich Karare klub ''RIS21 '' Budva
2. MNE006619 Sara Nikezić Karate klub Bar

Kate | 2011. 5 kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003794 Neira Kollari Kollari KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE006142 Mishel Vukoviç KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE006882 Ksenija Devedžić KK POTOCI
3. MNE006482 Lara Djuretić Karate klub Kondor

Kate | 2011. 4. kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006857 Maksumić Nejla Karate klub Mostar Mostar
2. WKF006731 Mina Pešić Beogradski karate savez

Kate | 2011. 3. kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003727 Andja Koprivica Karate klub Buducnost
2. MNE003879 Sara Mugosa Karate klub Junior
3. MNE003697 Martina Bošković KK POTOCI
3. MNE004068 Lamija Hodžić Karate klub Bar

Kate | 2011. 3. kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001810 Edonis Kraja KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE001687 Oleg Bozovic Karate klub Buducnost
3. MNE005642 Džan Tarić Karate klub "RIS"
3. MNE006107 Florian Ceka KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2011. 4. kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001818 Tarik Nikezić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. WKF004756 Amer Kurtović Karate klub Bjelopoljac
3. MNE000474 Antonio Junković KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE003698 Imar Krajina KK POTOCI

Kate | 2011. 5 kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000442 Amar Čobović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE005152 Matija Ajković Karate klub Zeta
3. MNE005522 Lav Kljajić Karate klub Junior

Kate | 2011. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000631 Nađa Knežević Karate klub Bar
2. WKF006857 Maksumić Nejla Karate klub Mostar Mostar
3. MNE003886 Teodora Ćorović Karate Klub "Stari Grad" Budva
3. MNE003727 Andja Koprivica Karate klub Buducnost

Kate | 2011. 1/2. kyu | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003798 Emira Gjonoviq KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE000643 Mikhaela Volchkova KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE001942 Melina Međedović Karate klub Bar

Kate | 2010. APSOLUTNI | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000757 Uroš Stevović Karate Klub "Stari Grad" Budva
2. MNE000634 Andrija Kosović Karate klub Bar
3. MNE000867 Petar Vojinovic Karate klub Buducnost
3. MNE001926 Drazen Sutovic Karate klub Buducnost

Kate | 2010. 1/2. kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000867 Petar Vojinovic Karate klub Buducnost
2. WKF006736 Stefan Petrović Beogradski karate savez

Kate | 2010. 3. kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006858 Danis Ždralić Karate klub Mostar Mostar
2. WKF006858 Danis Ždralić Karate klub Mostar Mostar
3. MNE006107 Florian Ceka KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2010. 5. kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE006604 Kenan Ratoder Karate klub Bar
2. MNE006117 Rinor Kurti KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2013. 1/2 kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004063 Vujo Ivanišević Karate klub Bar
2. MNE003721 Alexander Okulov Karate klub Bar
3. MNE005157 Pavle Vuković Karate klub Zeta

Kate | 2013. 5 kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003795 Naira Pelinku KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE006106 Ema Kasneci KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE004920 Agata Khasdan Karate Klub BUDVA
3. MNE005592 Eva Medvedeva Karate Klub BUDVA

Kate | 2013. 4 kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE005218 Sofija Raspopovic Karate klub Buducnost
2. WKF006915 Lajla Begić Karate klub Bjelopoljac
3. MNE005409 Ana Spahić Karate klub SEIKEN
3. MNE003942 Sofija Kordić Karate klub Risan

Kate | 2013. 3 kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006905 Beciragic Emina Akademija Arnela Odzakovic
2. MNE004852 Kalina Sjekloća Karate klub Bar
3. MNE006093 Erina Niković KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE006403 ANA PEJOVIĆ Karate klub Kondor

Kate | 2013. 1/2 kyu | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003878 Nina Krulj Karate klub Buducnost
2. MNE003735 Katarina Novakovic Karate klub Buducnost
3. MNE003897 Nerma Sijarić Karate klub Bar
3. MNE004181 Petra Kovačević Karate klub SEIKEN

Kate | 2013. 3 kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE005526 Pavle Minić Karate klub Junior
2. MNE004157 Selman Selimović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE004897 Damer Omeragić Karate klub Bar
3. MNE005651 Kan Tarić Karate klub "RIS"

Kate | 2013. APSOLUTNI | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001765 Lazar Popovic Karate klub Buducnost
2. MNE004091 Andrija Barjaktarović Karate klub Bar
3. MNE004094 Gleb Voroninskis Karate klub Bar
3. MNE004973 Matija Milošević Karate Klub "Stari Grad" Budva

Kate | 2013. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003878 Nina Krulj Karate klub Buducnost
2. WKF006837 Lejla Talić Akademija Arnela Odzakovic
3. MNE003735 Katarina Novakovic Karate klub Buducnost
3. MNE005218 Sofija Raspopovic Karate klub Buducnost

Kate | 2013. 5 kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE006917 Imran Gusinjac Karate klub Bar
2. MNE006605 Armin Sijarić Karate klub Bar
3. MNE006251 Uglješa Vujović Karare klub ''RIS21 '' Budva

Kate | 2013. 4 kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004838 Ahmed Međedović Karate klub Bar
2. MNE005206 Marko Ilicic Karate klub Buducnost
3. MNE006551 Matija Knezevic Karate klub Buducnost
3. MNE006552 Jagoš Vlahovic Karate klub Buducnost

Kate | 2014. 2 kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE002207 Petar Dragnić Karate Klub "Stari Grad" Budva
2. MNE004847 David Vukmarković Karate klub Bar
3. MNE006078 Arbër Boci KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE005163 Vasilije Rajović Karate klub Zeta

Kate | 2014. 4 kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE005187 Strahinja Mujovic Karate klub Buducnost
2. MNE005190 Vasilije Terzic Karate klub Buducnost
3. MNE005364 Hamza Hadžiburić Karate klub Bar
3. MNE004845 Darian Škrielj Karate klub Bar

Kate | 2014. 3 kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003870 Aleksa Krstajic Karate klub Buducnost
2. MNE003731 David Kovacevic Karate klub Buducnost
3. MNE004098 Balša Leković Karate klub Bar

Kate | 2014. 5 kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE005806 Nikola Lav Jokić Karare klub ''RIS21 '' Budva
2. MNE003733 Gordan Gregovic Karate klub Buducnost
3. MNE005155 Miloš Peković Karate klub Zeta
3. MNE003926 Aleksandar Stijepović Karate klub Risan

Kate | 2014. APSOLUTNI | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003883 Đorđe Šuleić Karate Klub "Stari Grad" Budva
2. MNE004088 Viktor Dukić Karate klub Bar
3. MNE003731 David Kovacevic Karate klub Buducnost
3. MNE003870 Aleksa Krstajic Karate klub Buducnost

Kate | 2014. 3 kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006738 Jovana Đukić Beogradski karate savez
2. MNE005518 Anđela Đurović Karate klub Junior
3. MNE006055 Mia Dragašević Karate klub "RIS"
3. MNE005146 Danica Miranović Karate klub Zeta

Kate | 2014. 5 kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003790 Irisi Shabanoviq KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE003781 Marija Gracun Karate Klub "Stari Grad" Budva
3. MNE005194 Jana Vujacic Karate klub Buducnost
3. MNE005593 Sofija Kažanegra Karate Klub BUDVA

Kate | 2014. 4 kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE005154 Mija Ajković Karate klub Zeta
2. MNE005193 Nadila Hodzic Karate klub Buducnost
3. MNE006055 Mia Dragašević Karate klub "RIS"
3. MNE005236 Jana GAZDIĆ KK POTOCI

Kate | 2010. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000279 Neda Beljkaš KK POTOCI
2. MNE000770 Teodora Medojević Karate Klub "Stari Grad" Budva
3. MNE001943 Lana Stanković Karate klub Bar
3. MNE004053 Nina Pešić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2010. 4. kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006538 Melina Bevrnja Karate klub Futura Bugojno
2. WKF004629 Emela Topić Karate klub Futura Bugojno
3. WKF006539 Amina Pandžo Karate klub Futura Bugojno

Kate | 2010. 1/2. kyu | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001657 Hana Suljević Karate klub Bar
2. WKF006729 Una Pilipović Beogradski karate savez
3. MNE003914 Vesna Anđušić Karate klub Kondor
3. MNE004053 Nina Pešić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2010. 5. kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003794 Neira Kollari Kollari KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE003914 Vesna Anđušić Karate klub Kondor
3. MNE006607 Ksenija Branković Karate klub Bar

Kate | KADETI APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000852 Mia Ramovic Karate klub Buducnost
2. WKF005910 Jovana Petrović Beogradski karate savez
3. WKF006742 Jana Vuković Beogradski karate savez
3. MNE000950 Stefani Selimović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | U21 APSOLUTNI | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000376 Nikola Milić Karate klub Bar
2. WKF006746 Andrej Apostoloski Beogradski karate savez
3. WKF002730 Petar Vuković Beogradski karate savez

Kate | SENIORI APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004814 Mina Nikolić Beogradski karate savez
2. MNE000827 Mila Mrakovic Karate klub Buducnost
3. MNE000856 Dzena Canovic Karate klub Buducnost
3. MNE000864 Masa Djukanovic Karate klub Buducnost

Kate | 2012. 3. kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001810 Edonis Kraja KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE006096 Eldion Sulejmani KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE003785 Dijar Avdiu KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE004905 MILJAN STOJANOVIĆ Karate klub Kondor

Kate | 2012. 4. kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001818 Tarik Nikezić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. WKF006853 Faris Bobar Karate klub Mostar Mostar
3. MNE003910 Ognjen Maraš Karate klub Kondor
3. WKF006880 Danin Đulić Karate klub Mostar Mostar

Kate | 2012. 3. kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006726 Anja Rovcanin Beogradski karate savez
2. WKF006900 Tina Roganović Beogradski karate savez
3. MNE006406 SARA LUKAČEVIĆ Karate klub Kondor
3. MNE005519 Anja Đurović Karate klub Junior

Kate | 2012. 4. kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006854 Lajla Marić Karate klub Mostar Mostar
2. WKF006855 Amina Rahimić Karate klub Mostar Mostar
3. MNE005476 Kristina Đurović Karate klub Bar
3. WKF004960 Iman Macić Karate klub Bjelopoljac

Kate | 2012. 5. kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003795 Naira Pelinku KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. WKF006855 Amina Rahimić Karate klub Mostar Mostar
3. WKF006854 Lajla Marić Karate klub Mostar Mostar
3. WKF004960 Iman Macić Karate klub Bjelopoljac

Kate | 2012. 5. kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000442 Amar Čobović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. WKF006853 Faris Bobar Karate klub Mostar Mostar
3. WKF006880 Danin Đulić Karate klub Mostar Mostar

Kate | 2014. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003722 Stefani Đuković Karate klub Bar
2. MNE003893 Mia Bulatović Karate klub Bar
3. MNE003892 Ana Pavlović Karate klub Bar
3. WKF006711 Simona Savić Klub Borilačkih Sportova "Velež"

Kate | 2012. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006835 Azra Hadžić Akademija Arnela Odzakovic
2. MNE003904 Hana Lukolić Karate klub Bar
3. MNE004195 Lara Savovi' Karate klub Junior
3. MNE001940 Staša Petranović Karate klub Bar

Kate | 2014. 2 kyu | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE005154 Mija Ajković Karate klub Zeta
2. MNE004086 Maša Masoničić Karate klub Bar
3. MNE005581 JOVANA MARAŠ Karate klub Kondor
3. MNE006405 NINA NOVAKOVIĆ Karate klub Kondor

Kate | 2012. 1/2. kyu | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003303 Nađa Šćekić Karate klub Bar
2. WKF006737 Angelina Jovanović Beogradski karate savez
3. MNE004074 Monika Đukić Karate klub Bar

Kate | 2012. 1/2. kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005918 Sergej Živković Beogradski karate savez
2. WKF006725 Petar Repić Beogradski karate savez
3. MNE001766 Mladjan Ramovic Karate klub Buducnost
3. MNE001647 Benjamin Mehović Karate klub Bar

Kate | 2012. APSOLUTNI | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001667 Vladimir Ilievski Karate klub Bar
2. WKF006734 Mateja Đipalo Beogradski karate savez
3. MNE001810 Edonis Kraja KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. WKF006725 Petar Repić Beogradski karate savez

Kate - Ekipno

Kate | 2010/11 EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE000410 Lejla Duraković
MNE000631 Nađa Knežević
MNE001943 Lana Stanković
2. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE003798 Emira Gjonoviq
MNE003794 Neira Kollari Kollari
MNE004053 Nina Pešić
3. Karate klub Futura Bugojno WKF004629 Emela Topić
WKF006538 Melina Bevrnja
WKF006539 Amina Pandžo

Kate | 2010/11 EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE000634 Andrija Kosović
MNE001652 Dario Šćekić
MNE004081 Sergej Laković
2. Karate klub Buducnost MNE000867 Petar Vojinovic
MNE001689 stevan Markovic
MNE001926 Drazen Sutovic
3. Beogradski karate savez WKF006727 Rastko Gavrilovic
WKF006728 Simeon Jarčević
WKF006736 Stefan Petrović

Kate | SENIORI EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Buducnost MNE001038 Rijad Mandic
MNE000826 Filip Bakic
MNE000853 Milos Gorovic

Kate | SENIORI EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Buducnost MNE000827 Mila Mrakovic
MNE000856 Dzena Canovic
MNE000864 Masa Djukanovic

Kate | 2016. i mlađi EKIPNO | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate Club Rei MNE003755 Anamarija Janković
MNE005305 Emilia Janković
MNE005304 Elena Računica

Kate | 2014/15 EKIPNO | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Buducnost MNE003731 David Kovacevic
MNE003733 Gordan Gregovic
MNE003870 Aleksa Krstajic
2. Karate klub Bar MNE004098 Balša Leković
MNE004088 Viktor Dukić
MNE004847 David Vukmarković
3. Karate klub Bar MNE005344 David Otašević
MNE005359 Edis Adrović
MNE005357 Andrija Opančina
3. Karate Klub "Stari Grad" Budva MNE002207 Petar Dragnić
MNE003883 Đorđe Šuleić
MNE005328 Matija Ćorović

Kate | 2014/15 EKIPNO | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE003722 Stefani Đuković
MNE003892 Ana Pavlović
MNE003893 Mia Bulatović
2. Karate Klub "Stari Grad" Budva MNE003253 Sofija Aleksić
MNE003887 Lucija Milićević
MNE004974 Mina Milošević
3. Karate Klub BUDVA MNE004921 Mila Jonović
MNE005594 Sonja Mogilnikova
MNE005593 Sofija Kažanegra

Kate | 2013/12 EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE001658 Itana Badnjar
MNE003897 Nerma Sijarić
MNE004095 Isidora Bracić
2. Karate klub Bar MNE001940 Staša Petranović
MNE003905 Ksenija Knezevic
MNE003904 Hana Lukolić
3. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000643 Mikhaela Volchkova
MNE003795 Naira Pelinku
MNE006142 Mishel Vukoviç
3. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE006093 Erina Niković
MNE006100 Emirjona Ceka
MNE006106 Ema Kasneci

Kate | 2013/12 EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000442 Amar Čobović
MNE001810 Edonis Kraja
MNE001818 Tarik Nikezić
2. Beogradski karate savez WKF005918 Sergej Živković
WKF006734 Mateja Đipalo
WKF006735 Mihajlo Skadrić
3. Karate klub SEIKEN MNE000716 Branko Zenović
MNE001778 Bogdan Boljević
MNE006147 Lazar Janković
3. Karate Klub "Stari Grad" Budva MNE004973 Matija Milošević
MNE004975 Kemil Čantić
MNE006460 Timur Trofymenko

Kate | KADETI/JUNIORI EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate Klub "Stari Grad" Budva MNE000721 Lana Čormaković
MNE000727 Nina Pešić
MNE001135 Una Vučićević
2. Karate klub Bar MNE000388 Kristina Bokovac
MNE000404 Arijana Kočan
MNE000412 Ajla Berjašević
3. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000874 Vasilisa Miranović
MNE000950 Stefani Selimović
MNE000515 Yllëza Rama
3. Beogradski karate savez WKF006742 Jana Vuković
WKF006744 Lenka Zlatić
WKF006745 Nikolija Sofronijević

Kate | KADETI/JUNIORI EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Beogradski karate savez WKF006739 Uroš Milašinović
WKF006740 Andrej Barać
WKF006741 Uroš Dugonjić
2. Beogradski karate savez WKF005895 Vuk Barudžija
WKF005897 Đorđe Cvetković
WKF005909 Pavle Pap
3. Karate klub Bar MNE000023 Aleksa Janjić
MNE000385 Ajsel Gerschwitz
MNE000635 Benjamin Aljošević
3. Karate Club Rei MNE000896 Edon Emsha
MNE000897 Mustafa Adzemović
MNE000973 Armin Gurzaković

Kumite - Pojedinačno

Kumite | SENIORI | Ž | -61 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006895 Tamara Živković Karate klub Borac

Kumite | SENIORI | Ž | -68 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000524 Vasilisa Bujić Karate klub Bar

Kumite | SENIORI | Ž | +68 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000524 Vasilisa Bujić Karate klub Bar

Kumite | SENIORI | M | -60 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000472 Albert Rudović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | SENIORI | Ž | -50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000469 Diellëza Rama KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | JUNIORI | Ž | -66 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004139 Nevena Maraš Karate klub Kondor

Kumite | JUNIORI | M | -61 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000514 Arian Bejta KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE000450 Almir Perović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2013 | M | -27 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004555 Petar Mikulic Karate Klub Bijela
2. MNE003039 Marko Rakočević Gorstak
3. MNE006494 Pavle Kascelan Karate Klub "Kotor"
3. MNE004800 Milo Strugar Karate klub Junior

Kumite | 2013 | M | -32 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE005339 Matija Radović Karate klub Sampion Niksic
2. MNE003757 Danilo Mićunović Karare klub ''RIS21 '' Budva
3. MNE001832 Veljko Matović Onogost
3. MNE003041 Aleksa Bojic Gorstak

Kumite | 2009 | Ž | -39 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001747 Vasilija Bijelović Karate Klub Fokus Niksic
2. MNE000255 Darija Savić Karate klub "RIS"
3. WKF004163 Somea Kutllovci Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | SENIORI | M | -75 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000496 Nemanja Mikulić Karate Klub Bijela
2. MNE000830 Filip Mijanovic Karate klub Buducnost
3. WKF006557 Anel Tanović Karate Klub Student
3. MNE001927 Nikola Popovic Karate klub Buducnost

Kumite | SENIORI | M | -67 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003606 Amin Klino Karate Klub Champion
2. MNE000596 Mirza Mehmedović Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić

Kumite | JUNIORI | Ž | -59 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001191 Jovana Ćalić Omladinski karate klub Mawashi 2015
2. MNE000989 Anja Nikolić Karate Klub Fokus Niksic
3. WKF003605 Nudžejma Čengić Karate Klub Champion

Kumite | JUNIORI | Ž | +66 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003602 Nađa Muhović Karate Klub Champion
2. MNE000248 Jovana Kotlaja Karate klub "RIS"
3. MNE000543 Anida Berjašević Karate klub Bar

Kumite | 2009 | Ž | -49 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001012 Jovana Vujisic Gorstak
2. MNE003786 Era Avdiu KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2009 | Ž | -44 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000267 Dina Katana Karate klub "RIS"
2. MNE003136 Lara Šakotić Karate Klub Fokus Niksic
3. MNE001152 Marijana Marković Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav

Kumite | 2010 | Ž | +50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000732 Ira Mijović Karate klub SEIKEN
2. MNE000639 Irina Raznatovic Karate klub SEIKEN
3. MNE003224 Darija Vukovć Karare klub ''RIS21 '' Budva
3. MNE003917 Ivona Vlahović Gorstak

Kumite | 2010 | Ž | -50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006840 Mona Cokoja Akademija Arnela Odzakovic
2. MNE003912 Tea Maraš Karate klub Kondor
3. WKF004162 Alea Kelmendi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. WKF004757 Nejla Kurtović Karate klub Bjelopoljac

Kumite | 2010 | Ž | -45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000267 Dina Katana Karate klub "RIS"
2. WKF004167 Rea Sejdiu Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. WKF006862 Olta Bekolli Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. WKF004757 Nejla Kurtović Karate klub Bjelopoljac

Kumite | 2010 | Ž | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000796 Jovana Cetkovic Gorstak
2. MNE000255 Darija Savić Karate klub "RIS"
3. MNE005011 Aleksandra Damjanović Onogost
3. MNE001019 Katarina Vukotic Karate klub Sampion Niksic

Kumite | 2010 | Ž | -35 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004163 Somea Kutllovci Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
2. MNE002987 ASJA DELIĆ Onogost

Kumite | KADETI | Ž | +61 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004534 Teodora Krstović Karate klub Borac
2. WKF004160 Ariona Ahmeti Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. MNE000400 Mariam Zahrane Karate klub Bar

Kumite | KADETI | Ž | -61 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001029 Katarina Djukic Gorstak
2. WKF004530 Marta Joksimović Karate klub Borac
3. MNE004043 Armina Gutić Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav
3. MNE001734 Anita Kovačević Karate klub "RIS"

Kumite | KADETI | Ž | -54 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004531 Đurđa Joksimović Karate klub Borac
2. MNE004457 Lana Vukcevic Karate klub Kondor
3. WKF001553 Mateja Pantic Karate Klub Fokus Niksic
3. WKF006923 Ardisa Sopi. Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | KADETI | Ž | -47 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000569 Katarina Janković KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE001629 Milica Samardžić Onogost
3. MNE001018 Anastasija Vukotic Karate klub Sampion Niksic

Kumite | 2013 | M | -42 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003043 Uroš Samardžić Gorstak
2. MNE004666 Vasilije Begovic Karate Klub Bijela
3. MNE004738 Karlo Kovacic Karate Klub "Kotor"
3. MNE006098 Emir Redžović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2013 | M | -37 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004582 Luka Barjaktarovic Karate Klub "Kotor"
2. MNE004063 Vujo Ivanišević Karate klub Bar
3. MNE005414 Đorđije Raičević Karate klub SEIKEN
3. MNE004895 Petar Nikolić Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | 2012 | Ž | -30 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006712 Isidora Kilibarda Klub Borilačkih Sportova "Velež"
2. WKF006835 Azra Hadžić Akademija Arnela Odzakovic
3. MNE004665 Ena Popovic Karate Klub Bijela
3. MNE002871 IVA VUKČEVIĆ Karate klub Kondor

Kumite | 2012 | M | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006352 Davud Muhović Karate Klub Champion
2. MNE003047 Nemanja Dožić Gorstak
3. MNE005017 Vasilj Popovic Onogost
3. MNE003043 Uroš Samardžić Gorstak

Kumite | 2012 | Ž | -34 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006885 Ana Zrno Karate Klub Zrinjski
2. MNE004104 Marija Savić Karate klub "RIS"
3. MNE005519 Anja Đurović Karate klub Junior

Kumite | 2012 | Ž | -37 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003046 Katarina Vujisic Gorstak
2. WKF006839 Amna Brkanić Akademija Arnela Odzakovic
3. WKF006362 Rafaela Ćorić Karate Klub Zrinjski

Kumite | 2012 | Ž | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE005338 Jana Radusinović Karate klub Sampion Niksic
2. WKF006910 Ajša Bukva Akademija Arnela Odzakovic
3. MNE006084 Arjanita Sukalić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2012 | Ž | +40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000643 Mikhaela Volchkova KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE006106 Ema Kasneci KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE004058 Anđela Aranitović Karate klub "RIS"

Kumite | 2009 | Ž | -54 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006892 Jana Virijević Karate klub Borac
2. MNE003053 Mina Kuzman Onogost
3. MNE005144 Anja Šindolić Karate klub Zeta
3. MNE000388 Kristina Bokovac Karate klub Bar

Kumite | 2009 | Ž | +54 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001029 Katarina Djukic Gorstak
2. WKF004160 Ariona Ahmeti Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. MNE002330 Iva Barjaktarović Karare klub ''RIS21 '' Budva
3. MNE001748 Vasilisa Čizmović Omladinski karate klub Mawashi

Kumite | 2010 | M | -37 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006836 Adi Ćesić Akademija Arnela Odzakovic
2. WKF004170 Enuar Ramadani Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. WKF006909 Karlo Raspudić Karate Klub Zrinjski
3. MNE000728 Slobodan Boljević Karate klub SEIKEN

Kumite | 2010 | M | -42 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001066 VASILIJE STOJANOVIĆ Karate klub Kondor
2. WKF006843 Omer Hadžić Akademija Arnela Odzakovic

Kumite | 2010 | M | -47 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001050 Adem Ramović Karate klub Bar
2. MNE001804 Vasilije Vuković Karate klub SEIKEN
3. MNE001926 Drazen Sutovic Karate klub Buducnost
3. MNE001635 Vuk Bajović Onogost

Kumite | 2013 | Ž | -27 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004052 Jovana Blečić Karate klub Sampion Niksic
2. MNE005316 Staša Petričević Karate klub "Vukovi"
3. WKF006883 Iva Zrno Karate Klub Zrinjski
3. MNE004730 VALENTINA CVIJOVIĆ Karate klub "RIS"

Kumite | 2013 | M | +42 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004051 Dragoljub Dano Mijušković Karate klub Sampion Niksic
2. WKF006919 Patrik Böhm Karate Klub Zrinjski
3. WKF005399 SERGEJ BRKIĆ Клуб Борилачких Спортова требиње
3. MNE005155 Miloš Peković Karate klub Zeta

Kumite | KADETI | M | -47 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE005849 Uros Dragas Karate Klub Bijela
2. WKF006902 Filip Vuković Klub Borilačkih Sportova "Velež"
3. MNE000843 Vukota Marsenic Karate klub Buducnost

Kumite | KADETI | M | -52 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000789 Balsa Danilovic Gorstak
2. MNE000409 Damir Duraković Karate klub Bar
3. MNE001157 MIlorad Lutovac Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav
3. MNE005086 Vasilije Mitrić Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | 2012 | M | -30 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001667 Vladimir Ilievski Karate klub Bar
2. MNE001772 Novak Lausevic Karate klub "RIS"
3. WKF005396 GOJKO RUŽIĆ Клуб Борилачких Спортова требиње
3. MNE000442 Amar Čobović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2012 | M | -35 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE002331 Luka Barjaktarović Karare klub ''RIS21 '' Budva
2. MNE004184 Luka Bulatović Omladinski karate klub Mawashi
3. MNE001818 Tarik Nikezić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. WKF006914 Laris Mujan Karate klub Bjelopoljac

Kumite | SENIORI | M | +84 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000572 Lazar Potpara Karate Klub Fokus Niksic
2. MNE000284 Nemanja Jovović Karate klub Bar
3. WKF004123 Tarik Bajić Karate klub Bjelopoljac
3. WKF006894 Bogdan Trikoš Karate klub Borac

Kumite | SENIORI | M | -84 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004123 Tarik Bajić Karate klub Bjelopoljac
2. WKF006567 Kenan Šarić Karate Klub Student
3. MNE000402 Dušan Bjelić Karate klub Bar

Kumite | JUNIORI | Ž | -48 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000548 Sofija Dedijer Onogost
2. MNE000515 Yllëza Rama KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2013 | Ž | -30 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004320 Jovana Perunović Onogost
2. MNE004551 Maris Kozulic Karate Klub Bijela
3. MNE005154 Mija Ajković Karate klub Zeta
3. WKF006905 Beciragic Emina Akademija Arnela Odzakovic

Kumite | 2009 | M | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000792 Lazar Perisic Gorstak
2. WKF004170 Enuar Ramadani Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. WKF006836 Adi Ćesić Akademija Arnela Odzakovic

Kumite | 2012 | M | +45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001810 Edonis Kraja KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE006908 Pavle Šoć Karate klub SEIKEN
3. MNE001810 Edonis Kraja KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE005531 Lazar Micic Karate Klub "Kotor"

Kumite | 2012 | M | -45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006838 Dan Gračić Akademija Arnela Odzakovic
2. MNE000316 Dušan Božović Karare klub ''RIS21 '' Budva
3. MNE004896 Roman Marojević Karate Klub Fokus Niksic
3. MNE005013 Uroš Krulanović Onogost

Kumite | 2009 | M | -45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001201 Rajan Jovanović Omladinski karate klub Mawashi 2015
2. MNE001625 Aleksandar Vujačić Onogost
3. MNE001067 BALŠA VUKČEVIĆ Karate klub Kondor

Kumite | 2009 | M | -50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000791 Ratko Grujic Gorstak
2. MNE000509 Blagota Mićunović Karare klub ''RIS21 '' Budva
3. MNE001625 Aleksandar Vujačić Onogost
3. MNE006907 Lazar Pejović Karate klub SEIKEN

Kumite | 2013 | Ž | -34 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE006470 Martina Đorojević Omladinski karate klub Mawashi
2. MNE004552 Anja Milovic Karate Klub Bijela
3. MNE004585 Mila Sladoja Karate Klub "Kotor"
3. WKF006837 Lejla Talić Akademija Arnela Odzakovic

Kumite | 2010 | M | +52 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000634 Andrija Kosović Karate klub Bar
2. MNE001663 Rayan Zahrane Karate klub Bar
3. MNE001010 Vuk Radusinovic Karate klub Sampion Niksic
3. MNE000757 Uroš Stevović Karate Klub "Stari Grad" Budva

Kumite | 2010 | M | -52 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000509 Blagota Mićunović Karare klub ''RIS21 '' Budva
2. MNE000389 Aleksa Đuranović Karate klub Bar
3. MNE000361 Petar Riha Karate Klub Bijela
3. MNE000362 Vuk Cimbaljević Karate Klub Bijela

Kumite | 2009 | M | -55 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004109 Vuk ŠKATARIĆ Karate klub "Vukovi"
2. MNE001197 Demir Pivić Omladinski karate klub Mawashi 2015
3. MNE001065 MATIJA BOLJEVIĆ Karate klub Kondor
3. WKF006884 Ahmed Busnov Karate klub Mawashi

Kumite | 2013 | Ž | +37 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004058 Anđela Aranitović Karate klub "RIS"
2. MNE003795 Naira Pelinku KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE005805 Sofija Milić Karare klub ''RIS21 '' Budva

Kumite | 2013 | Ž | -37 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE005789 Ana Brajković Karate klub "RIS"
2. WKF006360 Anđela Ćorić Karate Klub Zrinjski
3. MNE005314 Darija Novković Karate klub "Vukovi"
3. MNE004191 Kristina Đokić Karate klub Junior

Kumite | U21 | M | -84 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000496 Nemanja Mikulić Karate Klub Bijela
2. WKF004523 Ognjen Živković Karate klub Borac

Kumite | U21 | M | -75 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004522 Mihajlo Marković Karate klub Borac
2. MNE000285 Lazar Jovović Karate klub Bar
3. MNE000830 Filip Mijanovic Karate klub Buducnost
3. MNE001927 Nikola Popovic Karate klub Buducnost

Kumite | 2011 | Ž | -44 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003798 Emira Gjonoviq KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. WKF006842 Ilda Islamagić Akademija Arnela Odzakovic
3. MNE000006 Miljana Džaković Karate klub "RIS"
3. WKF006898 Jovana Šikanjić kbs"Castra"

Kumite | 2011 | Ž | +44 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004162 Alea Kelmendi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
2. WKF006862 Olta Bekolli Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. WKF004167 Rea Sejdiu Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. MNE001674 Djurdja Todorovic Karate klub Buducnost

Kumite | 2009 | M | +55 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001082 RADOMIR MADŽAROVIĆ Karate klub Kondor
2. MNE001659 Kenan Hodžić Karate klub Bar
3. MNE000672 Balša Nedić Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | U21 | M | +84 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004533 Uroš Krstović Karate klub Borac
2. WKF004956 Harun Pajić Karate klub Bjelopoljac

Kumite | JUNIORI | M | -68 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE002970 Lado Vuković Gorstak
2. MNE000390 Jovan Đuranović Karate klub Bar
3. WKF004532 Filip Virijević Karate klub Borac

Kumite | 2011 | Ž | -32 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003889 Andrea Šakotić Karate Klub Fokus Niksic
2. WKF006361 Lara Pehar Karate Klub Zrinjski
3. MNE005015 Teodora Perović Onogost

Kumite | JUNIORI | M | -76 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000636 Đorđe Durutović Karate klub Bar
2. WKF004751 Bakir Ćatović Karate klub Bjelopoljac

Kumite | 2011 | Ž | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003749 Dejana Blečić Karate klub Sampion Niksic
2. MNE005015 Teodora Perović Onogost
3. MNE001784 Jana Krivokapić Karate klub SEIKEN

Kumite | 2011 | M | -45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001000 Lazar Rakocevic Gorstak
2. WKF006838 Dan Gračić Akademija Arnela Odzakovic
3. WKF006365 Ivano Detki Karate Klub Zrinjski
3. MNE001664 Vasilije Ilievski Karate klub Bar

Kumite | 2011 | M | -35 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE002331 Luka Barjaktarović Karare klub ''RIS21 '' Budva
2. MNE006443 Andrija Zekovic Gorstak
3. MNE003750 Bogdan Gnjatović Karate klub Sampion Niksic
3. MNE001068 DAMJAN VUKČEVIĆ Karate klub Kondor

Kumite | 2011 | M | +50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006888 Nidal Helać Karate klub Mawashi
2. MNE000868 Lazar Lazovic Karate klub Buducnost
3. MNE001009 Petar Mrvaljevic Karate klub Sampion Niksic
3. MNE004568 Ljubo Lalatovic Onogost

Kumite | JUNIORI | Ž | -53 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001221 Danica Radovanović Karate klub Buducnost
2. MNE000548 Sofija Dedijer Onogost

Kumite | JUNIORI | M | +76 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000572 Lazar Potpara Karate Klub Fokus Niksic
2. WKF004752 Harun Šoše Karate klub Bjelopoljac
3. MNE001202 Vuk Lučić Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kumite | 2011 | M | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003052 Arijan Aljošević Karate klub Bar
2. MNE003890 Nikita Marojević Karate Klub Fokus Niksic
3. MNE006594 Vojin Bušković Karate klub Junior
3. MNE006851 Milan Kilibarda Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | KADETI | M | -70 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001161 Lazar Djurčević Karate klub "Vukovi"
2. MNE000998 Stefan Vujisic Gorstak
3. WKF006891 Aleksa Ratković Karate klub Borac
3. MNE000290 Novak Gvozdenović Karate klub Bar

Kumite | KADETI | M | -63 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000353 Nenad Đuričić Karate Klub Bijela
2. WKF004753 Džanin Šahinagić Karate klub Bjelopoljac
3. WKF006890 Andrej Marković Karate klub Borac
3. MNE000387 Dejan Dabanović Karate klub Bar

Kumite | KADETI | M | -57 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001186 Vuk Papović Omladinski karate klub Mawashi 2015
2. WKF001262 ĐORĐE KARIĆ Клуб Борилачких Спортова требиње
3. WKF006899 Sergej Jakovljević kbs"Castra"
3. MNE005317 Vasilije Vujacic Karate klub "Vukovi"

Kumite | 2011 | M | -50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003049 Luka Djuric Gorstak
2. WKF006903 Saša Grahovac Klub Borilačkih Sportova "Velež"
3. MNE004154 Branko Miljanić Karate Klub Fokus Niksic
3. WKF004756 Amer Kurtović Karate klub Bjelopoljac

Kumite | KADETI | M | +70 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000026 Mihailo Gojaković Karate klub Bar
2. MNE001202 Vuk Lučić Omladinski karate klub Mawashi 2015
3. WKF004755 Hamza Hanić Karate klub Bjelopoljac

Kumite - Ekipno

Kate - Pojedinačno

Kate - Ekipno

Kumite - Pojedinačno

Kumite - Ekipno

Ukupno prijava / klubovi / države: 752 / 44 / 6 Ispis

Prijavljeni klubovi

Prijavljeni takmičari

Kumite | 2013 | M | -27 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Marko Rakočević
9 god
Žuti pojas
Gorstak

Maksim Šarančić
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Sampion Niksic

Petar Mikulic
8 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Milo Strugar
10 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Pavle Kascelan
8 god
Oranž pojas
Karate Klub "Kotor"

Kumite | 2013 | M | -32 kg / Prijavljenih takmičara: 8
Veljko Matović
10 god
Oranž pojas
Onogost

ALEKSA RIHA
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Aleksa Bojic
9 god
Žuti pojas
Gorstak

Danilo Mićunović
9 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

DIMITRIJE ATELJEVIĆ
10 god
Zeleni pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Matija Radović
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Sampion Niksic

Bogić Jovetić
10 god
Bijeli pojas
Karate klub Sampion Niksic

Marko Đorojević
10 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi

Kumite | 2013 | M | -37 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Đorđije Raičević
10 god
Bijeli pojas
Karate klub SEIKEN

Vujo Ivanišević
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Luka Barjaktarovic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub "Kotor"

Petar Nikolić
10 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | 2013 | M | -42 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Uroš Samardžić
10 god
Žuti pojas
Gorstak

Vasilije Begovic
9 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Karlo Kovacic
9 god
Žuti pojas
Karate Klub "Kotor"

Emir Redžović
10 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2013 | M | +42 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Dragoljub Dano Mijušković
9 god
Žuti pojas
Karate klub Sampion Niksic

Miloš Peković
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

SERGEJ BRKIĆ
9 god
Oranž pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Patrik Böhm
10 god
Zeleni pojas
Karate Klub Zrinjski

Kumite | 2013 | Ž | -27 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Lorena Pajović
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Junior

VALENTINA CVIJOVIĆ
10 god
Žuti pojas
Karate klub "RIS"

Jovana Blečić
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Sampion Niksic

Staša Petričević
10 god
Žuti pojas
Karate klub "Vukovi"

Iva Zrno
9 god
Plavi pojas
Karate Klub Zrinjski

Kumite | 2013 | Ž | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Jovana Perunović
10 god
Plavi pojas
Onogost

Maris Kozulic
9 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Mija Ajković
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Beciragic Emina
10 god
Žuti pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Kumite | 2013 | Ž | -34 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Viktorija Vujović
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Sampion Niksic

Anja Milovic
9 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Mila Sladoja
9 god
Žuti pojas
Karate Klub "Kotor"

Martina Đorojević
10 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi

Lejla Talić
9 god
Plavi pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Kumite | 2013 | Ž | -37 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Ana Brajković
9 god
Žuti pojas
Karate klub "RIS"

Kristina Đokić
9 god
Zeleni pojas
Karate klub Junior

Darija Novković
10 god
Žuti pojas
Karate klub "Vukovi"

Anđela Ćorić
10 god
Plavi pojas
Karate Klub Zrinjski

Kumite | 2013 | Ž | +37 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Naira Pelinku
9 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Anđela Aranitović
10 god
Oranž pojas
Karate klub "RIS"

Sofija Milić
9 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Kumite | 2012 | M | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 8
Amar Čobović
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Vladimir Ilievski
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Novak Lausevic
11 god
Plavi pojas
Karate klub "RIS"

Muhamed Šunje
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bjelopoljac

GOJKO RUŽIĆ
10 god
Žuti pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Gleb PALKHOUSKI
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Andrej Savic
11 god
Plavi pojas
Bushido Banja Luka

Laris Mujan
13 god
Zeleni pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kumite | 2012 | M | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Tarik Nikezić
11 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Luka Barjaktarović
11 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Luka Bulatović
11 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi

Muhamed Šunje
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bjelopoljac

Laris Mujan
13 god
Zeleni pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kumite | 2012 | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Nemanja Dožić
10 god
Žuti pojas
Gorstak

Uroš Samardžić
10 god
Žuti pojas
Gorstak

Ardit Đonbaljaj
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Vasilj Popovic
10 god
Zeleni pojas
Onogost

Davud Muhović
11 god
Bijeli pojas
Karate Klub Champion

Maxim Fogada
11 god
Žuti pojas
Farmex karate club Nitra

Kumite | 2012 | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Dušan Božović
11 god
Zeleni pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Roman Marojević
10 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Uroš Krulanović
10 god
Zeleni pojas
Onogost

Dan Gračić
11 god
Plavi pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Kumite | 2012 | M | +45 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Edonis Kraja
11 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Stefan Krulanović
10 god
Zeleni pojas
Onogost

Lazar Micic
11 god
Žuti pojas
Karate Klub "Kotor"

Pavle Šoć
10 god
Bijeli pojas
Karate klub SEIKEN

Kumite | 2012 | Ž | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 5
IVA VUKČEVIĆ
11 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

Ena Popovic
11 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Emani Radončić
11 god
Oranž pojas
Karate klub Junior

Isidora Kilibarda
11 god
Oranž pojas
Klub Borilačkih Sportova "Velež"

Azra Hadžić
11 god
Plavi pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Kumite | 2012 | Ž | -34 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Lorena Bulatovic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Marija Savić
11 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

Anja Đurović
10 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Ana Zrno
11 god
Plavi pojas
Karate Klub Zrinjski

Kumite | 2012 | Ž | -37 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Katarina Vujisic
11 god
Žuti pojas
Gorstak

Rafaela Ćorić
11 god
Plavi pojas
Karate Klub Zrinjski

Adela Uharčeková
10 god
Žuti pojas
Farmex karate club Nitra

Amna Brkanić
11 god
Plavi pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Kumite | 2012 | Ž | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Jana Radusinović
11 god
Bijeli pojas
Karate klub Sampion Niksic

Arjanita Sukalić
10 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Ajša Bukva
10 god
Oranž pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Kumite | 2012 | Ž | +40 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Mikhaela Volchkova
11 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Anđela Aranitović
10 god
Oranž pojas
Karate klub "RIS"

Ema Kasneci
9 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2011 | M | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 9
DAMJAN VUKČEVIĆ
11 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

stevan Markovic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Lazar Đorojević
11 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Luka Barjaktarović
11 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Bogdan Gnjatović
11 god
Bijeli pojas
Karate klub Sampion Niksic

Vlado Perutović
12 god
Zeleni pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Andrija Zekovic
12 god
Bijeli pojas
Gorstak

Mihael Šimić
12 god
Plavi pojas
Karate Klub Zrinjski

Andrej Savic
11 god
Plavi pojas
Bushido Banja Luka

Kumite | 2011 | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Antonio Junković
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Arijan Aljošević
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Nikita Marojević
11 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Vojin Bušković
11 god
Bijeli pojas
Karate klub Junior

Milan Kilibarda
12 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Mihajlo Banjac
12 god
Žuti pojas
kbs"Castra"

Kumite | 2011 | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Lazar Rakocevic
12 god
Oranž pojas
Gorstak

Vasilije Ilievski
12 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Vasilije Cvijović
12 god
Žuti pojas
Karate klub "RIS"

Ivano Detki
12 god
Plavi pojas
Karate Klub Zrinjski

Michal Kretter
12 god
Žuti pojas
Farmex karate club Nitra

Dan Gračić
11 god
Plavi pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Kumite | 2011 | M | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Luka Djuric
12 god
Žuti pojas
Gorstak

Branko Miljanić
12 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Márton Müller
12 god
Plavi pojas
Szarvas

Amer Kurtović
12 god
Oranž pojas
Karate klub Bjelopoljac

Saša Grahovac
11 god
Zeleni pojas
Klub Borilačkih Sportova "Velež"

Kumite | 2011 | M | +50 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Lazar Lazovic
12 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Petar Mrvaljevic
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Sampion Niksic

Arijan Džukljan
12 god
Žuti pojas
Karate klub "RIS"

Ljubo Lalatovic
12 god
Plavi pojas
Onogost

Filip Serdar
12 god
Žuti pojas
kbs"Castra"

Nidal Helać
12 god
Plavi pojas
Karate klub Mawashi

Kumite | 2011 | Ž | -32 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Andrea Šakotić
12 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Teodora Perović
11 god
Zeleni pojas
Onogost

Lara Pehar
12 god
Plavi pojas
Karate Klub Zrinjski

Emma Bírová
11 god
Oranž pojas
Farmex karate club Nitra

Kumite | 2011 | Ž | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Jana Krivokapić
11 god
Zeleni pojas
Karate klub SEIKEN

Dejana Blečić
12 god
Bijeli pojas
Karate klub Sampion Niksic

Teodora Perović
11 god
Zeleni pojas
Onogost

Kumite | 2011 | Ž | -44 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Miljana Džaković
12 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

Emira Gjonoviq
12 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Medina Talović
11 god
Žuti pojas
Karate klub "RIS"

Helena Peković
12 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Ilda Islamagić
11 god
Zeleni pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Jovana Šikanjić
12 god
Žuti pojas
kbs"Castra"

Kumite | 2011 | Ž | +44 kg / Prijavljenih takmičara: 7
Djurdja Todorovic
12 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Gorana Đorojević
12 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi

Alea Kelmendi
11 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Dea Aliu
12 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Rea Sejdiu
12 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Vedrana Misdalo
12 god
Žuti pojas
Karate Klub "Kotor"

Olta Bekolli
12 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | 2010 | M | -37 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Slobodan Boljević
13 god
Plavi pojas
Karate klub SEIKEN

Enuar Ramadani
12 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Adi Ćesić
12 god
Plavi pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Karlo Raspudić
13 god
Plavi pojas
Karate Klub Zrinjski

Kumite | 2010 | M | -42 kg / Prijavljenih takmičara: 3
VASILIJE STOJANOVIĆ
12 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

Adam Bagi
12 god
Plavi pojas
Szarvas

Omer Hadžić
12 god
Plavi pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Kumite | 2010 | M | -47 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Adem Ramović
13 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Vasilije Vuković
13 god
Zeleni pojas
Karate klub SEIKEN

Vuk Bajović
13 god
Oranž pojas
Onogost

Drazen Sutovic
13 god
Zeleni pojas
Karate klub Buducnost

Kumite | 2010 | M | -52 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Petar Riha
13 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Vuk Cimbaljević
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Aleksa Đuranović
13 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Blagota Mićunović
12 god
Plavi pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Vuk Dragasevic
12 god
Plavi pojas
Karate klub "RIS"

KONSTANTIN PRAVICA
13 god
Oranž pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite | 2010 | M | +52 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Andrija Kosović
13 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Uroš Stevović
13 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Vuk Radusinovic
13 god
Plavi pojas
Karate klub Sampion Niksic

Rayan Zahrane
12 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Filip Serdar
12 god
Žuti pojas
kbs"Castra"

Petar Marčeta
13 god
Oranž pojas
kbs"Castra"

Kumite | 2010 | Ž | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 2
ASJA DELIĆ
13 god
Žuti pojas
Onogost

Somea Kutllovci
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | 2010 | Ž | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Darija Savić
13 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

Jovana Cetkovic
12 god
Oranž pojas
Gorstak

Katarina Vukotic
13 god
Plavi pojas
Karate klub Sampion Niksic

Bojana Stijepovic
13 god
Žuti pojas
Karate Klub "Kotor"

Aleksandra Damjanović
12 god
Zeleni pojas
Onogost

Kumite | 2010 | Ž | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Dina Katana
13 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

Rea Sejdiu
12 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Sara Popović
12 god
Zeleni pojas
Karate klub "Vukovi"

Nejla Kurtović
13 god
Zeleni pojas
Karate klub Bjelopoljac

Olta Bekolli
12 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Jovana Šikanjić
12 god
Žuti pojas
kbs"Castra"

Kumite | 2010 | Ž | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Tijana Vujisic
13 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Tea Maraš
13 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

Nina Pešić
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Alea Kelmendi
11 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Nejla Kurtović
13 god
Zeleni pojas
Karate klub Bjelopoljac

Mona Cokoja
13 god
Plavi pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Kumite | 2010 | Ž | +50 kg / Prijavljenih takmičara: 7
Irina Raznatovic
13 god
Braon pojas
Karate klub SEIKEN

Ira Mijović
13 god
Braon pojas
Karate klub SEIKEN

Darija Vukovć
13 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Ivona Vlahović
13 god
Žuti pojas
Gorstak

Dea Aliu
12 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Sofija Prelevic
13 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Nahla Bubalo
13 god
Plavi pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Kumite | 2009 | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Lazar Perisic
14 god
Oranž pojas
Gorstak

Enuar Ramadani
12 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Adi Ćesić
12 god
Plavi pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Kumite | 2009 | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 3
BALŠA VUKČEVIĆ
13 god
Oranž pojas
Karate klub Kondor

Rajan Jovanović
13 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Aleksandar Vujačić
14 god
Zeleni pojas
Onogost

Kumite | 2009 | M | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Blagota Mićunović
12 god
Plavi pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Ratko Grujic
14 god
Oranž pojas
Gorstak

Aleksandar Vujačić
14 god
Zeleni pojas
Onogost

Lazar Pejović
13 god
Bijeli pojas
Karate klub SEIKEN

Kumite | 2009 | M | -55 kg / Prijavljenih takmičara: 4
MATIJA BOLJEVIĆ
14 god
Oranž pojas
Karate klub Kondor

Demir Pivić
14 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Vuk ŠKATARIĆ
14 god
Plavi pojas
Karate klub "Vukovi"

Ahmed Busnov
14 god
Braon pojas
Karate klub Mawashi

Kumite | 2009 | M | +55 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Balša Nedić
14 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

RADOMIR MADŽAROVIĆ
14 god
Bijeli pojas
Karate klub Kondor

NIKOLA KOPRIVICA
14 god
Žuti pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Kenan Hodžić
14 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Matej Kalinić
13 god
Plavi pojas
Bushido Banja Luka

Kumite | 2009 | Ž | -39 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Darija Savić
13 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

Vasilija Bijelović
14 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Somea Kutllovci
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Nika Jokić
13 god
Oranž pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Kumite | 2009 | Ž | -44 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Dina Katana
13 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

Marijana Marković
13 god
Braon pojas
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav

Lara Šakotić
14 god
Zeleni pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Natália Nádašdiová
14 god
Oranž pojas
Farmex karate club Nitra

Kumite | 2009 | Ž | -49 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Maša Ćosović
13 god
Zeleni pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Jovana Vujisic
14 god
Oranž pojas
Gorstak

Era Avdiu
13 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Nejla Kurtović
13 god
Zeleni pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kumite | 2009 | Ž | -54 kg / Prijavljenih takmičara: 7
Kristina Bokovac
14 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Lea Balta
13 god
Zeleni pojas
Bushido Banja Luka

Mina Kuzman
14 god
Braon pojas
Onogost

Anja Šindolić
14 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Kristína Ilavská
14 god
Oranž pojas
Farmex karate club Nitra

Jana Virijević
14 god
Plavi pojas
Karate klub Borac

Ardisa Sopi.
14 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | 2009 | Ž | +54 kg / Prijavljenih takmičara: 7
Ajla Berjašević
14 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Katarina Djukic
14 god
Oranž pojas
Gorstak

Vasilisa Čizmović
14 god
Plavi pojas
Omladinski karate klub Mawashi

Iva Barjaktarović
14 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Ariona Ahmeti
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Marianna Bagosi
14 god
Plavi pojas
Szarvas

Ismihana Hodžić
13 god
Plavi pojas
Karate klub Mawashi

Kumite | KADETI | M | -47 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Vukota Marsenic
14 god
Zeleni pojas
Karate klub Buducnost

Uros Dragas
15 god
Oranž pojas
Karate Klub Bijela

Filip Vuković
14 god
Plavi pojas
Klub Borilačkih Sportova "Velež"

Kumite | KADETI | M | -52 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Damir Duraković
15 god
Braon pojas
Karate klub Bar

MIlorad Lutovac
15 god
Braon pojas
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav

Balsa Danilovic
15 god
Braon pojas
Gorstak

Vasilije Mitrić
15 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | KADETI | M | -63 kg / Prijavljenih takmičara: 8
Nenad Đuričić
15 god
Oranž pojas
Karate Klub Bijela

Dejan Dabanović
15 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Milan Zajović
16 god
Plavi pojas
Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić

Vuk Papović
14 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Zoltán Surányi
14 god
Plavi pojas
Szarvas

Džanin Šahinagić
15 god
Plavi pojas
Karate klub Bjelopoljac

Andrej Marković
15 god
Plavi pojas
Karate klub Borac

Stefan Sarić
16 god
Plavi pojas
Karate klub Borac

Kumite | KADETI | M | -70 kg / Prijavljenih takmičara: 8
Novak Gvozdenović
15 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Stefan Vujisic
15 god
Oranž pojas
Gorstak

Lazar Djurčević
16 god
Braon pojas
Karate klub "Vukovi"

Kristijan Bjeljac
15 god
Braon pojas
Bushido Banja Luka

Jakša Kalezić
15 god
Oranž pojas
Karate klub SEIKEN

Hamza Hanić
15 god
Plavi pojas
Karate klub Bjelopoljac

NEMANJA TARANA
15 god
Oranž pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Aleksa Ratković
15 god
Zeleni pojas
Karate klub Borac

Kumite | KADETI | M | +70 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Mihailo Gojaković
16 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Vuk Lučić
16 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

milan leper
16 god
Zeleni pojas
Karate klub energija

Ákos Kemény
16 god
Plavi pojas
Szarvas

Hamza Hanić
15 god
Plavi pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kumite | KADETI | Ž | -47 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Katarina Janković
14 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Anastasija Vukotic
15 god
Plavi pojas
Karate klub Sampion Niksic

Milica Samardžić
15 god
Zeleni pojas
Onogost

Kumite | KADETI | Ž | -54 kg / Prijavljenih takmičara: 7
Emina Efović
14 god
Plavi pojas
Karate klub Buducnost

Mateja Pantic
15 god
Žuti pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Lea Balta
13 god
Zeleni pojas
Bushido Banja Luka

Tamara Gotovac
15 god
Plavi pojas
Bushido Banja Luka

Lana Vukcevic
15 god
Oranž pojas
Karate klub Kondor

Đurđa Joksimović
16 god
Plavi pojas
Karate klub Borac

Ardisa Sopi.
14 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | KADETI | Ž | -61 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Katarina Djukic
14 god
Oranž pojas
Gorstak

Anita Kovačević
14 god
Žuti pojas
Karate klub "RIS"

Armina Gutić
16 god
Oranž pojas
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav

Marta Joksimović
16 god
Plavi pojas
Karate klub Borac

Kumite | KADETI | Ž | +61 kg / Prijavljenih takmičara: 7
Jovana Kotlaja
16 god
Plavi pojas
Karate klub "RIS"

Mariam Zahrane
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Stefani Selimović
15 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Elma Basic
16 god
Plavi pojas
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav

jovana derajić
15 god
Zeleni pojas
Karate klub energija

Ariona Ahmeti
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Teodora Krstović
16 god
Plavi pojas
Karate klub Borac

Kumite | JUNIORI | M | -55 kg / Prijavljenih takmičara: 1
đorđe galonja
15 god
Zeleni pojas
Karate klub energija

Kumite | JUNIORI | M | -61 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Almir Perović
16 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Arian Bejta
17 god
Braon pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | JUNIORI | M | -68 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Jovan Đuranović
17 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Kristijan Bjeljac
15 god
Braon pojas
Bushido Banja Luka

Lado Vuković
17 god
Zeleni pojas
Gorstak

Filip Virijević
17 god
Plavi pojas
Karate klub Borac

Peter Müller
18 god
Plavi pojas
Szarvas

Kumite | JUNIORI | M | -76 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Đorđe Durutović
16 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Bakir Ćatović
17 god
Braon pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kumite | JUNIORI | M | +76 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Lazar Potpara
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Vuk Lučić
16 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

milan leper
16 god
Zeleni pojas
Karate klub energija

Harun Šoše
16 god
Braon pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kumite | JUNIORI | Ž | -48 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Yllëza Rama
16 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Sofija Dedijer
17 god
Braon pojas
Onogost

Kumite | JUNIORI | Ž | -53 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Sofija Dedijer
17 god
Braon pojas
Onogost

Danica Radovanović
18 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Tamara Gotovac
15 god
Plavi pojas
Bushido Banja Luka

Kumite | JUNIORI | Ž | -59 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Anja Nikolić
17 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Jovana Ćalić
18 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Nudžejma Čengić
19 god
Bijeli pojas
Karate Klub Champion

Nadine Bubáková
17 god
Zeleni pojas
Farmex karate club Nitra

Kumite | JUNIORI | Ž | -66 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Nevena Maraš
16 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

Ella Hóková
18 god
Zeleni pojas
Farmex karate club Nitra

Kumite | JUNIORI | Ž | +66 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Jovana Kotlaja
16 god
Plavi pojas
Karate klub "RIS"

Anida Berjašević
16 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Nađa Muhović
17 god
Bijeli pojas
Karate Klub Champion

Kumite | U21 | M | -60 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Máté Nagy
19 god
Crni pojas 1.DAN
Szarvas

Kumite | U21 | M | -67 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Kelemen Kerti
20 god
Plavi pojas
Szarvas

Kumite | U21 | M | -75 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Lazar Jovović
18 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Filip Mijanovic
19 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Nikola Popovic
19 god
Plavi pojas
Karate klub Buducnost

Mihajlo Marković
19 god
Plavi pojas
Karate klub Borac

Kumite | U21 | M | -84 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Nemanja Mikulić
19 god
Braon pojas
Karate Klub Bijela

Ognjen Živković
19 god
Plavi pojas
Karate klub Borac

Kumite | U21 | M | +84 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Nemanja Jovović
20 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Uroš Krstović
18 god
Plavi pojas
Karate klub Borac

Harun Pajić
19 god
Plavi pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kumite | U21 | Ž | -55 kg / Prijavljenih takmičara: 1
PAOLA KOSTIĆ
20 god
Braon pojas
Karate klub energija

Kumite | U21 | Ž | -61 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Veronika Helferová
18 god
Zeleni pojas
Farmex karate club Nitra

Kumite | SENIORI | M | -60 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Albert Rudović
21 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | SENIORI | M | -67 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Mirza Mehmedović
19 god
Braon pojas
Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić

Amin Klino
19 god
Bijeli pojas
Karate Klub Champion

Andrija Pejovic
21 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Kumite | SENIORI | M | -75 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Stefan Bajić
21 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Filip Mijanovic
19 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Nemanja Mikulić
19 god
Braon pojas
Karate Klub Bijela

Nikola Popovic
19 god
Plavi pojas
Karate klub Buducnost

Anel Tanović
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Student

Kumite | SENIORI | M | -84 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Vasilije Micunovic
21 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Dušan Bjelić
19 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Tarik Bajić
22 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bjelopoljac

Bendegúz Talas
23 god
Plavi pojas
Szarvas

Kenan Šarić
24 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Student

Kumite | SENIORI | M | +84 kg / Prijavljenih takmičara: 7
Nemanja Jovović
20 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Lazar Potpara
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Tarik Bajić
22 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bjelopoljac

Daniel Franko
23 god
Plavi pojas
Szarvas

Milivoje Novakovic
24 god
Oranž pojas
Karate klub Buducnost

Haris Bešić
26 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Student

Bogdan Trikoš
26 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Borac

Kumite | SENIORI | Ž | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Diellëza Rama
22 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | SENIORI | Ž | -55 kg / Prijavljenih takmičara: 2
PAOLA KOSTIĆ
20 god
Braon pojas
Karate klub energija

Polina Malichenko
21 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Kumite | SENIORI | Ž | -61 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Tamara Živković
21 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Borac

Kumite | SENIORI | Ž | -68 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Vasilisa Bujić
23 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Kumite | SENIORI | Ž | +68 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Vasilisa Bujić
23 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Kate | 2016. i ml. 6 kyu | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas / Prijavljenih takmičara: 6
Vuko Martinovic
7 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Andrej Dedaj
7 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Marko Polović
6 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Marjan Djokic
7 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Kemal Đulamerović
6 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Filip Markovic
7 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Kate | 2016. i ml. 6 kyu | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Aiša Radončić
7 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Karina Tsmilianovich
6 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Lena Krivokapić
6 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Sonja Đukić
7 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2016. i ml. 5 kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Mihailo Peličić
7 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Jakov Janović
7 god
Žuti pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Mihailo Klačar
6 god
Bijeli pojas
KK POTOCI

Omar Mahmutagić
6 god
Žuti pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Kate | 2016. i ml. 5 kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Sara Nikezić
6 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Karina Tsmilianovich
6 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Kate | 2016. i ml. 4 kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Viktor Vukmarković
7 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

DUŠAN TRIPUNOVIĆ
6 god
Bijeli pojas
Karate klub Kondor

Omar Mahmutagić
6 god
Žuti pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Kate | 2016. i ml. 4 kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Anamarija Janković
7 god
Bijeli pojas
Karate Club Rei

Anđelija Vukanović
7 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Kate | 2015. 6 kyu | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas / Prijavljenih takmičara: 6
Ajan Čobović
8 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Vasilije Borozan
7 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Erol Škrielj
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Viktor Vuković
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Nikola Lav Jokić
8 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Matija Maraš
8 god
Žuti pojas
Karate klub Zeta

Kate | 2015. 6 kyu | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Lucija Milićević
8 god
Žuti pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Mila Jonović
8 god
Žuti pojas
Karate Klub BUDVA

Leana Kovaçeviq
8 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

LORENA MADŽAROVIĆ
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Kondor

Dunja Krivokapić
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2015. 5 kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 6
Mihail Vidović
8 god
Žuti pojas
Karate klub Risan

Omer Agović
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Aleksa Paunović
8 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Nikola Lav Jokić
8 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Stefan Vuković
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Imran Badnjević
8 god
Žuti pojas
Akademija Arnela Odzakovic

Kate | 2015. 5 kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 6
Irisi Shabanoviq
8 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Sofija Ocokoljić
8 god
Oranž pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Čuturić Ilda
7 god
Oranž pojas
Karate klub "RIS"

Anja Radulovic
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

LORENA MADŽAROVIĆ
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Kondor

Vasilisa Prelević
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2015. 4 kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 6
petar djurkovic
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Luka Ilincic
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

David Otašević
7 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Edis Adrović
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Andrija Opančina
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

STARHINJA LUKAČEVIĆ
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Kondor

Kate | 2015. 4 kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 5
VASILIJA DRAKIĆ
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Kondor

Čuturić Ilda
7 god
Oranž pojas
Karate klub "RIS"

Glorija Raspopovic
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Staša Kosović
7 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Božana Đergić
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Kondor

Kate | 2015. 3 kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Maid Alomerović
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

petar djurkovic
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Luka Ilincic
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Aljoša Živković
8 god
Oranž pojas
Beogradski karate savez

Matija Maraš
8 god
Žuti pojas
Karate klub Zeta

Kate | 2015. 3 kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Milica Vasiljević
7 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Mina Milošević
8 god
Oranž pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Glorija Raspopovic
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Klara Popović
8 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Kate | 2014. 5 kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 7
Gordan Gregovic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Aleksandar Stijepović
8 god
Žuti pojas
Karate klub Risan

Nemanja Radojičić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Risan

Miloš Peković
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Vuk Vukčević
8 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Nikola Lav Jokić
8 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Lazar Marković
8 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Kate | 2014. 5 kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 7
Marija Gracun
9 god
Žuti pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Irisi Shabanoviq
8 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Jana Vujacic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Anastasija Vukadinovic
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Sofija Kažanegra
9 god
Žuti pojas
Karate Klub BUDVA

Zara Novalić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Miljana Jaćimović
9 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Kate | 2014. 4 kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 6
Darian Škrielj
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Vasilije Rajović
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Strahinja Mujovic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Vasilije Terzic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Arber Selimi
9 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Hamza Hadžiburić
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Kate | 2014. 4 kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 6
Jana GAZDIĆ
8 god
Žuti pojas
KK POTOCI

Nikolija BRAŠNJO
8 god
Žuti pojas
KK POTOCI

Mija Ajković
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Nadila Hodzic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Asija Đonbaljaj
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Mia Dragašević
9 god
Žuti pojas
Karate klub "RIS"

Kate | 2014. 3 kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 4
David Kovacevic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Aleksa Krstajic
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Balša Leković
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Aleks Kaluđerović
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Kate | 2014. 3 kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Anika Krkotić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

Danica Miranović
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Anđela Đurović
9 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Mia Dragašević
9 god
Žuti pojas
Karate klub "RIS"

Jovana Đukić
8 god
Zeleni pojas
Beogradski karate savez

Kate | 2014. 2 kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Petar Dragnić
9 god
Žuti pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Dilan Agović
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

David Vukmarković
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Vasilije Rajović
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Arbër Boci
9 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2014. 2 kyu | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Maša Masoničić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Mija Ajković
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

JOVANA MARAŠ
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Kondor

NINA NOVAKOVIĆ
9 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

Kate | 2014. APSOLUTNI | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 5
David Kovacevic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Gordan Gregovic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Đorđe Šuleić
9 god
Žuti pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Aleksa Krstajic
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Viktor Dukić
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2014. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
Stefani Đuković
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Milica Đurović
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Junior

Lorena Pajović
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Junior

Ana Pavlović
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Mia Bulatović
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Simona Savić
9 god
Zeleni pojas
Klub Borilačkih Sportova "Velež"

Kate | 2013. 5 kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Uglješa Vujović
9 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Armin Sijarić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Nikola Tomović
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Imran Gusinjac
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2013. 5 kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 13
Humeijra Duraku
10 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Naira Pelinku
9 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Asja Radončić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Agata Khasdan
10 god
Žuti pojas
Karate Klub BUDVA

Marija Subotić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Risan

Lena Calasan
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Arjanita Sukalić
10 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Ema Kasneci
9 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Rumejsa Perović
9 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Irina Šainović
10 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Eva Medvedeva
9 god
Žuti pojas
Karate Klub BUDVA

Maša Dragnić
10 god
Žuti pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Lajla Begić
10 god
Oranž pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kate | 2013. 4 kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 6
Neven Maraš
9 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

Ahmed Međedović
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Marko Ilicic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Emir Redžović
10 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Matija Knezevic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Jagoš Vlahovic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Kate | 2013. 4 kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 8
Ana Spahić
10 god
Bijeli pojas
Karate klub SEIKEN

Sofija Kordić
9 god
Oranž pojas
Karate klub Risan

Sara Mulalić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Emina Prekić
9 god
Oranž pojas
Karate klub "RIS"

Sofija Raspopovic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Emirjona Ceka
10 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Nevena Gvozdenović
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Lajla Begić
10 god
Oranž pojas
Karate klub Bjelopoljac

Kate | 2013. 3 kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Selman Selimović
10 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Damer Omeragić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kan Tarić
9 god
Oranž pojas
Karate klub "RIS"

Pavle Minić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Kate | 2013. 3 kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Kalina Sjekloća
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Erina Niković
10 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Lenka Ivanišević
10 god
Oranž pojas
Beogradski karate savez

ANA PEJOVIĆ
10 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

Beciragic Emina
10 god
Žuti pojas
Akademija Arnela Odzakovic