ULCINJ OPEN 2022


ULCINJ OPEN 2022

Informacije


ULCINJ OPEN 2022

03. Apr 2022.

02. Apr 2022. @ 13:00h (krajnji rok za prijavu)

Osnovna škola "Maršal Tito"

Ulcinj , Crna Gora

Karate klub "Ulcinj", Ulcinj

Kotizacija: pojedinačno 13 EUR, ekipno 17 EUR


PROPOZICIJE

PROPOZICIJE TAKMIČENJA WKF – KSCG DJELIMIČNO MODIFIKOVANA

I - NIVO takmičari/ke rade učeničke i predučeničke kate.

2015/2014/2013/2012 mogu ponavljati istu katu.

2011/2010/2009/2008 mogu ponavljati istu katu u svakom 3 krugu (moraju znati 2 kate).

kadeti/kinje 14/15 god. mogu ponavljati istu katu u svakom 4 krugu (moraju znati 3 kate).

takmičari/ke rade kate po izboru.II - NIVO

2015/2014/2013/2012 mogu ponavljati istu katu u svakom 3 krugu (moraju znati 2 kate).

2011/2010/2009/2008 mogu ponavljati istu katu u svakom 4 krugu (moraju znati 3 kate).

takmičari/ke rade kate po izboru.Aapsolutni NIVO

2015/2014/2013 mogu ponavljati istu katu u svakom 4 krugu (moraju znati 3 kate).

2012/2011/2010/2009/2008 bez prava ponavljanja.

Kadeti/kinje, juniori/ke i seniori/ke rade po pravilima WKF.

Kate ekipno se rade po izboru, prema godištima označenim na tabeli.

Bunkai nije obavezan, ali može da se radi.

JEDAN ISTI TAKMIČAR U KATAMA IMA PRAVO NASTUPA U SVOJOJ, APSOLUTNOJ I U STARIJOJ KATEGORIJI.


BORBE:

2008 i mlađi - 1,5min;

Kadeti, juniori i seniorke - 2min, seniori - 3min.

Svaki takmičar mora imati propisanu opremu.

Svaki takmičar nastupa na sopstvenu odgovornost.

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede.

Treneri moraju imati sportsku opremu i akreditaciju dobijenu od organizatora, u protivnom ne mogu biti na tatamiju.


NAPOMENA:

Za tačne podatke takmičara (godina rodjenja i kilaža) odgovornost snosi predstavnik kluba.

U slučaju sumnje, slijedi provjera i diskvalifikovanje takmičara.


TAKMIČENJE SE ODRŽAVA NA 5 BORILIŠTA.


JEDAN ISTI TAKMIČAR U BORBAMA IMA PRAVO NASTUPA U SVOJOJ I U STARIJOJ KATEGORIJI.Kate


Kate | KATE MUŠKARCI SENIORI APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.

Kate | KATE EKIPNO MUŠKARCI SENIORI | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | KATE EKIPNO DJEČACI 2007/2008 | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | KATE MUŠKARCI JUNIORI APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.

Kate | KATE EKIPNO MUŠKARCI KADETI/JUNIORI | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | KATE MUŠKARCI KADETI I NIVO | M | Žuti pojas-Zeleni pojas

Kate | KATE MUŠKARCI KADETI APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.

Kate | KATE DJEČACI 2008 I NIVO | M | Žuti pojas-Zeleni pojas

Kate | KATE DJEČACI 2008 II NIVO | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | KATE DJEČACI 2008 APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.

Kate | KATE DJEČACI 2009 I NIVO | M | Žuti pojas-Zeleni pojas

Kate | KATE DJEČACI 2009 II NIVO | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | KATE DJEČACI 2009 APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.

Kate | KATE EKIPNO DJEČACI 2009/2010 | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | KATE DJEČACI 2010 I NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | KATE DJEČACI 2010 II NIVO | M | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | KATE DJEČACI 2010 APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.

Kate | KATE DJEČACI 2011 I NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | KATE DJEČACI 2011 II NIVO | M | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | KATE DJEČACI 2011 APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.

Kate | KATE EKIPNO DJEČACI 2011/2012 | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | KATE DJEČACI 2012 I NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | KATE DJEČACI 2012 II NIVO | M | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | KATE DJEČACI 2012 APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.

Kate | KATE DJEČACI 2013 I NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | KATE DJEČACI 2013 II NIVO | M | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | KATE DJEČACI 2013 APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.

Kate | KATE DJEČACI 2014 I NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | KATE DJEČACI 2014 II NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas

Kate | KATE DJEČACI 2014 APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.

Kate | KATE EKIPNO DJEČACI 2013 I MLAĐI | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | KATE DJEČACI 2015 I MLAĐI II NIVO | M | Oranž pojas-Zeleni pojas

Kate | KATE DJEČACI 2015 I MLAĐI APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.

Kate | KATE DJEČACI 2015 I MLAĐI I NIVO | M | Žuti pojas-Žuti pojas

Kate | KATE ŽENE SENIORKE APSOLUTNI NIVO | Ž | Aps. kat.

Kate | KATE EKIPNO ŽENE SENIORI | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kate | KATE EKIPNO DJEVOJČICE 2007/2008 | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kate | KATE ŽENE JUNIORKE APSOLUTNI NIVO | Ž | Aps. kat.

Kate | KATE EKIPNO ŽENE KADETI/JUNIORI | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kate | KATE ŽENE KADETKINJE I NIVO | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas

Kate | KATE ŽENE KADETKINJE APSOLUTNI NIVO | Ž | Aps. kat.

Kate | KATE DJEVOJČICE 2008 I NIVO | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas

Kate | KATE DJEVOJČICE 2008 II NIVO | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | KATE DJEVOJČICE 2008 APSOLUTNI NIVO | Ž | Aps. kat.

Kate | KATE DJEVOJČICE 2009 I NIVO | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas

Kate | KATE DJEVOJČICE 2009 II NIVO | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | KATE DJEVOJČICE 2009 APSOLUTNI NIVO | Ž | Aps. kat.

Kate | KATE EKIPNO DJEVOJČICE 2009/2010 | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kate | KATE DJEVOJČICE 2010 APSOLUTNI NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | KATE DJEVOJČICE 2010 I NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | KATE DJEVOJČICE 2010 II NIVO | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | KATE DJEVOJČICE 2011 I NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | KATE DJEVOJČICE 2011 II NIVO | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | KATE DJEVOJČICE 2011 APSOLUTNI NIVO | Ž | Aps. kat.

Kate | KATE EKIPNO DJEVOJČICE 2011/2012 | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kate | KATE DJEVOJČICE 2012 I NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | KATE DJEVOJČICE 2012 II NIVO | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | KATE DJEVOJČICE 2012 APSOLUTNI NIVO | Ž | Aps. kat.

Kate | KATE DJEVOJČICE 2013 I NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | KATE DJEVOJČICE 2013 II NIVO | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | KATE DJEVOJČICE 2013 APSOLUTNI NIVO | Ž | Aps. kat.

Kate | KATE DJEVOJČICE 2014 I NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | KATE DJEVOJČICE 2014 II NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas

Kate | KATE DJEVOJČICE 2014 APSOLUTNI NIVO | Ž | Aps. kat.

Kate | KATE EKIPNO DJEVOJČICE 2013 I MLAĐI | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 I MLAĐI II NIVO | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas

Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 I MLAĐI APSOLUTNI NIVO | Ž | Aps. kat.

Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 I MLAĐI I NIVO | Ž | Žuti pojas-Žuti pojas

Kumite


Kumite | BORBE MUŠKARCI SENIORI | M | -60 kg

Kumite | BORBE MUŠKARCI SENIORI | M | -67 kg

Kumite | BORBE MUŠKARCI SENIORI | M | -75 kg

Kumite | BORBE MUŠKARCI SENIORI | M | -84 kg

Kumite | BORBE MUŠKARCI SENIORI | M | +84 kg

Kumite | BORBE MUŠKARCI JUNIORI | M | -55 kg

Kumite | BORBE MUŠKARCI JUNIORI | M | -61 kg

Kumite | BORBE MUŠKARCI JUNIORI | M | -68 kg

Kumite | BORBE MUŠKARCI JUNIORI | M | -76 kg

Kumite | BORBE MUŠKARCI JUNIORI | M | +76 kg

Kumite | BORBE MUŠKARCI KADETI | M | -52 kg

Kumite | BORBE MUŠKARCI KADETI | M | -57 kg

Kumite | BORBE MUŠKARCI KADETI | M | -63 kg

Kumite | BORBE MUŠKARCI KADETI | M | -70 kg

Kumite | BORBE MUŠKARCI KADETI | M | +70 kg

Kumite | BORBE DJEČACI 2008 | M | -45 kg

Kumite | BORBE DJEČACI 2008 | M | -50 kg

Kumite | BORBE DJEČACI 2008 | M | -55 kg

Kumite | BORBE DJEČACI 2008 | M | +55 kg

Kumite | BORBE DJEČACI 2009 | M | -40 kg

Kumite | BORBE DJEČACI 2009 | M | -45 kg

Kumite | BORBE DJEČACI 2009 | M | -50 kg

Kumite | BORBE DJEČACI 2009 | M | -55 kg

Kumite | BORBE DJEČACI 2009 | M | +55 kg

Kumite | BORBE DJEČACI 2010 | M | -37 kg

Kumite | BORBE DJEČACI 2010 | M | -42 kg

Kumite | BORBE DJEČACI 2010 | M | -47 kg

Kumite | BORBE DJEČACI 2010 | M | -52 kg

Kumite | BORBE DJEČACI 2010 | M | +52 kg

Kumite | BORBE DJEČACI 2011 | M | -35 kg

Kumite | BORBE DJEČACI 2011 | M | -40 kg

Kumite | BORBE DJEČACI 2011 | M | -45 kg

Kumite | BORBE DJEČACI 2011 | M | -50 kg

Kumite | BORBE DJEČACI 2011 | M | +55 kg

Kumite | BORBE DJEČACI 2012 | M | -30 kg

Kumite | BORBE DJEČACI 2012 | M | -35 kg

Kumite | BORBE DJEČACI 2012 | M | -40 kg

Kumite | BORBE DJEČACI 2012 | M | -45 kg

Kumite | BORBE DJEČACI 2012 | M | +45 kg

Kumite | BORBE DJEČACI 2013 I MLAĐI | M | -25 kg

Kumite | BORBE DJEČACI 2013 I MLAĐI | M | -30 kg

Kumite | BORBE DJEČACI 2013 I MLAĐI | M | -35 kg

Kumite | BORBE DJEČACI 2013 I MLAĐI | M | -40 kg

Kumite | BORBE DJEČACI 2013 I MLAĐI | M | +40 kg

Kumite | BORBE ŽENE SENIORKE | Ž | -50 kg

Kumite | BORBE ŽENE SENIORKE | Ž | -55 kg

Kumite | BORBE ŽENE SENIORKE | Ž | -61 kg

Kumite | BORBE ŽENE SENIORKE | Ž | -68 kg

Kumite | BORBE ŽENE SENIORKE | Ž | +68 kg

Kumite | BORBE ŽENE JUNIORKE | Ž | -48 kg

Kumite | BORBE ŽENE JUNIORKE | Ž | -53 kg

Kumite | BORBE ŽENE JUNIORKE | Ž | -59 kg

Kumite | BORBE ŽENE JUNIORKE | Ž | +59 kg

Kumite | BORBE ŽENE KADETKINJE | Ž | -47 kg

Kumite | BORBE ŽENE KADETKINJE | Ž | -54 kg

Kumite | BORBE ŽENE KADETKINJE | Ž | +54 kg

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2008 | Ž | -44 kg

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2008 | Ž | -49 kg

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2008 | Ž | -54 kg

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2008 | Ž | +54 kg

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2009 | Ž | -54 kg

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2009 | Ž | +54 kg

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2009 | Ž | -39 kg

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2009 | Ž | -44 kg

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2009 | Ž | -49 kg

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2010 | Ž | -35 kg

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2010 | Ž | -40 kg

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2010 | Ž | -45 kg

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2010 | Ž | -50 kg

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2010 | Ž | +50 kg

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2011 | Ž | -32 kg

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2011 | Ž | -36 kg

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2011 | Ž | -40 kg

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2011 | Ž | -44 kg

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2011 | Ž | +44 kg

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2012 | Ž | -30 kg

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2012 | Ž | -34 kg

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2012 | Ž | -37 kg

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2012 | Ž | -40 kg

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2012 | Ž | +40 kg

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2013 I MLAĐI | Ž | -30 kg

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2013 I MLAĐI | Ž | -34 kg

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2013 I MLAĐI | Ž | -37 kg

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2013 I MLAĐI | Ž | +37 kg

Kontakt osobe

Ruzdhi Rama

ruzdhi_rama@hotmail.com

0038269444570


Hoteli

Bilten


Kotizacija

Pojedinačno: 13 €

Ekipno: 17 €

Generalni poredak

Klub Zlatne Srebrne Bronzane
Karate klub Bar 22 11 19
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" 14 7 26
Gorstak 11 4 5
Klubi i Karatesë "Sharri 1997" 10 7 7
Karate Club Rei 9 13 11
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova" 7 7 7
Klubi i Karatesë Agim Ramadani 7 5 2
Karate Klub Fokus Niksic 6 2 7
Karate klub "RIS" 6 1 7
Karate klub Buducnost 5 8 9
KK "AS" 5 2 6
karate Klub "OLIMP" 5 2 5
Klubi i Karatesë "E&E WAZARI" 4 6 14
KK POTOCI 4 4 6
Omladinski karate klub Mawashi 2015 4 4 6
Klubi i Karatesë "Fituesi" 4 3 0
Klubi i Karatesë "Besa-Obiliq" 3 2 1
Karate klub "Iskra" 2 4 7
Klubi i Karatesë Perparimi Prishtinë 2 4 4
Klubi i Karatese Unsu 2 3 5
Karare klub ''RIS21 '' Budva 2 3 4
Klubi i Karatesë "Luftetari" 2 2 3
Kubi i Karatesë "As Prishtina" 2 2 2
Klubi i Karatesë "Kastrioti" 2 1 2
Karate Klub Rinia Mateç 2 1 0
Klubi i Karatesë "Fati" Tetovë 2 0 2
Karate Klub Bijela 1 5 6
Karate klub UNSU 1 2 4
Klubi i Karatesë "Ipoon" 1 1 2
Karate Club Katana Gjilan 1 1 1
KARATE KLUB "DRINI" 1 0 2
Karate klub "Vukovi" 1 0 2
Klubi i Karatesë "Princi" 1 0 2
Bosna 1 0 0
Karate klub Zeta 0 4 15
Klubi i Karatesë "Prishtina" 0 2 6
Omladinski karate klub Mawashi 0 2 4
Karate Klub MB - SPORT 0 2 3
Klubi i Karatesë Fuati Prishtinë 0 2 1
Klubi i Karatesë "Besa" Lluzhan 0 2 1
Karate Klub Bijelo Brdo 0 2 0
Karate klub Kondor 0 1 9
Karate klub Jedinstvo 0 1 5
Karate Klub "Tomori" 0 1 3
Wado Ryu Karate Vlorë Flamurtari 0 1 3
KARATE KAMZA 0 1 3
KARATE-DO LEIBNITZ 0 1 3
Klubi i Karatesë "Ardhmëria" 0 1 3
KK "BIJT E SHQIPES" 0 1 2
Klubi i Karatesë "Podujeva" 0 1 2
KARATE KLUB POSITIVE 0 1 1
KLUBI I KARATESË BARDHOSHI 0 1 0
KARATE KLUB ""DO"" TUZLA 0 1 0
Klubi i Karatesë "Eagle" 0 0 3
Klubi i Karatesë "Peja" 0 0 1
KLUBI I KARATESË BARANI 0 0 1
Karate Klub Energjia 0 0 1
Klubi i Karatesë "K - Drini" 0 0 1
Pljevlja 2016 0 0 0

Kate - Pojedinačno

Kate | KATE DJEČACI 2013 I NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004879 Aldin Sokolaj Karate klub Bar
2. MNE001724 Rodoljub Timotijević KARATE KLUB POSITIVE
3. MNE005206 Marko Ilicic Karate klub Buducnost
3. WKF005869 Fron Loki Klubi i Karatesë "Kastrioti"

Kate | KATE ŽENE SENIORKE APSOLUTNI NIVO | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000827 Mila Mrakovic Karate klub Buducnost
2. MNE000404 Arijana Kočan Karate klub Bar
3. WKF005879 Enkela Arifi Klubi i Karatesë "Prishtina"
3. WKF005880 Elsa Mehanja Klubi i Karatesë "Prishtina"

Kate | KATE MUŠKARCI SENIORI APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005750 Art Berisha Klubi i Karatesë Agim Ramadani
2. WKF005756 Lundrit Rashiti Karate Club Katana Gjilan
3. WKF005692 REDON REXHEPI Klubi i Karatese Unsu
3. WKF004511 Bajrom Osmani Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 I MLAĐI II NIVO | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003790 Irisi Shabanoviq KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE005491 Milica Kovačević Karate klub Zeta
3. MNE005456 Maja Živković Karate klub "Iskra"
3. MNE005554 LORENA MADŽAROVIĆ Karate klub Kondor

Kate | KATE DJEVOJČICE 2013 I NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005666 Reina Matoshi Klubi i Karatesë "Sharri 1997"
2. MNE005218 Sofija Raspopovic Karate klub Buducnost
3. MNE004852 Kalina Sjekloća Karate klub Bar
3. MNE004867 Sara Mulalić Karate klub Bar

Kate | KATE DJEVOJČICE 2013 II NIVO | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004095 Isidora Bracić Karate klub Bar
2. MNE003993 Isidora Đakonović Karate Club Rei
3. MNE005235 Dunja ČOGURIĆ KK POTOCI
3. MNE001688 Sofia Popovic Karate klub Buducnost

Kate | KATE DJEVOJČICE 2013 APSOLUTNI NIVO | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001658 Itana Badnjar Karate klub Bar
2. MNE003878 Nina Krulj Karate klub Buducnost
3. MNE005486 Darija Knežević Karate klub Zeta
3. MNE003735 Katarina Novakovic Karate klub Buducnost

Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 I MLAĐI I NIVO | Ž | Žuti pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003754 Melina Gurzakovic Karate Club Rei
2. MNE005311 Maisa Duraković Karate Club Rei
3. MNE005378 Staša Kosović Karate klub Bar
3. MNE005220 Glorija Raspopovic Karate klub Buducnost

Kate | KATE DJEČACI 2013 II NIVO | M | Zeleni pojas-Braon pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001614 Jakov Cupara KK POTOCI
2. MNE003706 Boris Perović KK POTOCI
3. MNE004063 Vujo Ivanišević Karate klub Bar
3. MNE001765 Lazar Popovic Karate klub Buducnost

Kate | KATE DJEČACI 2013 APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004091 Andrija Barjaktarović Karate klub Bar
2. MNE001765 Lazar Popovic Karate klub Buducnost
3. MNE001614 Jakov Cupara KK POTOCI
3. MNE005473 Ognjen Asanović Karate klub Kondor

Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 I MLAĐI APSOLUTNI NIVO | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003790 Irisi Shabanoviq KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE003754 Melina Gurzakovic Karate Club Rei
3. MNE005554 LORENA MADŽAROVIĆ Karate klub Kondor
3. MNE003755 Anamarija Janković Karate Club Rei

Kate | KATE DJEVOJČICE 2011 I NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005709 Erina Sherifi KK "AS"
2. WKF005613 Melisa Alushaj Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"
3. MNE005285 Ksenija Roganovic Karate klub "Iskra"
3. MNE005334 Nikoleta Đurović Karate klub "Iskra"

Kate | KATE DJEČACI 2015 I MLAĐI APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE005306 Feim Gurzaković Karate Club Rei
2. MNE005160 Uroš Skrobanović Karate klub Zeta
3. MNE005448 Bogdan Radulović Karate klub "Iskra"
3. MNE004193 Ajan Čobović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | KATE DJEČACI 2015 I MLAĐI I NIVO | M | Žuti pojas-Žuti pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005708 Daris Rahimi KK "AS"
2. MNE005806 Nikola Lav Jokić Karare klub ''RIS21 '' Budva
3. MNE005344 David Otašević Karate klub Bar
3. MNE005359 Edis Adrović Karate klub Bar

Kate | KATE DJEČACI 2015 I MLAĐI II NIVO | M | Oranž pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE005806 Nikola Lav Jokić Karare klub ''RIS21 '' Budva
2. MNE004097 Mihailo Peličić Karate klub Bar
3. MNE005556 MATIJA MARAŠ Karate klub Kondor
3. MNE004878 Viktor Vukmarković Karate klub Bar

Kate | KATE DJEVOJČICE 2014 I NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003790 Irisi Shabanoviq KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE003754 Melina Gurzakovic Karate Club Rei
3. MNE005193 Nadila Hodzic Karate klub Buducnost
3. MNE005486 Darija Knežević Karate klub Zeta

Kate | KATE DJEVOJČICE 2014 II NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003893 Mia Bulatović Karate klub Bar
2. MNE005146 Danica Miranović Karate klub Zeta
3. MNE004086 Maša Masoničić Karate klub Bar
3. MNE005246 Nikolija BRAŠNJO KK POTOCI

Kate | KATE DJEVOJČICE 2014 APSOLUTNI NIVO | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003722 Stefani Đuković Karate klub Bar
2. MNE003892 Ana Pavlović Karate klub Bar
3. MNE004780 Aleksia Baćović Karate klub "Iskra"
3. MNE005311 Maisa Duraković Karate Club Rei

Kate | KATE DJEČACI 2014 I NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005844 Omer Hyseni Klubi i Karatesë "Luftetari"
2. WKF005665 Pellumb Alija Klubi i Karatesë "Sharri 1997"
3. WKF005708 Daris Rahimi KK "AS"
3. MNE004098 Balša Leković Karate klub Bar

Kate | KATE DJEČACI 2014 II NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003948 Vid Beljkaš KK POTOCI
2. MNE004088 Viktor Dukić Karate klub Bar
3. MNE005159 Stefan Kovačević Karate klub Zeta
3. MNE004565 Filip Radojević Karate klub Jedinstvo

Kate | KATE DJEČACI 2014 APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005844 Omer Hyseni Klubi i Karatesë "Luftetari"
2. MNE003731 David Kovacevic Karate klub Buducnost
3. MNE004565 Filip Radojević Karate klub Jedinstvo
3. MNE005163 Vasilije Rajović Karate klub Zeta

Kate | KATE MUŠKARCI JUNIORI APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000751 Saša Petrić Karate klub "Iskra"
2. MNE000023 Aleksa Janjić Karate klub Bar
3. WKF005877 Melos Klaiqi Klubi i Karatesë "Prishtina"
3. WKF005690 NORIK HALILOSMANI Klubi i Karatese Unsu

Kate | KATE ŽENE JUNIORKE APSOLUTNI NIVO | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005867 Alma Loki Klubi i Karatesë "Kastrioti"
2. MNE000404 Arijana Kočan Karate klub Bar
3. WKF002353 Rona Emerllahu Klubi i Karatesë "Sharri 1997"
3. WKF005880 Elsa Mehanja Klubi i Karatesë "Prishtina"

Kate | KATE DJEVOJČICE 2010 I NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005670 Engjullusha Isufi Klubi i Karatesë "Sharri 1997"
2. MNE003914 Vesna Anđušić Karate klub Kondor
3. MNE004453 Ksenija Radenkovic Omladinski karate klub Mawashi 2015
3. MNE000455 Ajla Dodić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | KATE DJEVOJČICE 2012 I NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005666 Reina Matoshi Klubi i Karatesë "Sharri 1997"
2. WKF005613 Melisa Alushaj Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"
3. MNE004864 Nikolina Drača Karate klub Bar
3. WKF005612 Anduena Alushaj Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"

Kate | KATE DJEVOJČICE 2012 APSOLUTNI NIVO | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005052 Danina Rexhepi karate Klub "OLIMP"
2. MNE003904 Hana Lukolić Karate klub Bar
3. MNE004458 Isidora Boljevic Karate klub Kondor
3. MNE001168 Zerina Ličina Karate klub Jedinstvo

Kate | KATE DJEVOJČICE 2012 II NIVO | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005052 Danina Rexhepi karate Klub "OLIMP"
2. MNE001936 Lana Prelević Karate klub "Iskra"
3. MNE002871 IVA VUKČEVIĆ Karate klub Kondor
3. MNE001618 Nina Đurović KK POTOCI

Kate | KATE DJEČACI 2012 I NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001810 Edonis Kraja KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. WKF005667 Unik Mehmeti Klubi i Karatesë "Sharri 1997"
3. MNE001459 Cimur Trofimenko KARATE KLUB POSITIVE
3. WKF005871 Atis Krasniqi Klubi i Karatesë "Peja"

Kate | KATE DJEČACI 2012 II NIVO | M | Zeleni pojas-Braon pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001818 Tarik Nikezić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. WKF005720 luka Vejnović Karate Klub MB - SPORT
3. MNE001647 Benjamin Mehović Karate klub Bar
3. MNE004079 Konstantin Tereščenko Karate klub Bar

Kate | KATE DJEVOJČICE 2011 II NIVO | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000322 Matea Leovac KK POTOCI
2. WKF005669 Amela Mehmeti Klubi i Karatesë "Sharri 1997"
3. MNE001883 Teodora Šebek Karate klub Jedinstvo
3. MNE003727 Andja Koprivica Karate klub Buducnost

Kate | KATE DJEVOJČICE 2011 APSOLUTNI NIVO | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000631 Nađa Knežević Karate klub Bar
2. MNE000322 Matea Leovac KK POTOCI
3. MNE004040 Teodora Drašković Karate klub Jedinstvo
3. MNE003798 Emira Gjonoviq KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | KATE DJEČACI 2012 APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001667 Vladimir Ilievski Karate klub Bar
2. MNE002514 Ajlan Durović Karate klub Bar
3. MNE001815 Luka Konatar KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE001818 Tarik Nikezić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | KATE DJEVOJČICE 2008 I NIVO | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005740 Ezana Sylejmani Klubi i Karatesë Agim Ramadani
2. MNE000891 Elda Kurtović Karate Club Rei
3. MNE000874 Vasilisa Miranović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE003786 Era Avdiu KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | KATE DJEVOJČICE 2008 II NIVO | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005694 TUANA TERNAVA Klubi i Karatese Unsu
2. WKF005687 KAONA MJEKU Klubi i Karatese Unsu
3. WKF005688 KLEA MJEKU Klubi i Karatese Unsu
3. MNE000950 Stefani Selimović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | KATE DJEČACI 2011 I NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005739 Amar Daku Klubi i Karatesë Agim Ramadani
2. WKF005668 Anuar Krasniqi Klubi i Karatesë "Sharri 1997"
3. MNE001815 Luka Konatar KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE001810 Edonis Kraja KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | KATE DJEVOJČICE 2010 II NIVO | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005677 Sherazad Kurtalić Bosna
2. WKF005678 Nina PESIC KARATE-DO LEIBNITZ
3. MNE000478 Agnesa Kollari KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. WKF005776 Vlera Salihu Klubi i Karatesë "Podujeva"

Kate | KATE DJEVOJČICE 2010 APSOLUTNI NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000410 Lejla Duraković Karate klub Bar
2. MNE001943 Lana Stanković Karate klub Bar
3. MNE003914 Vesna Anđušić Karate klub Kondor
3. MNE000478 Agnesa Kollari KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | KATE DJEČACI 2010 II NIVO | M | Zeleni pojas-Braon pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF002373 Peon Musmurati KK "AS"
2. MNE001926 Drazen Sutovic Karate klub Buducnost
3. MNE000454 Marko Konatar KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE005161 Vasilije Dabanović Karate klub Zeta

Kate | KATE DJEVOJČICE 2009 I NIVO | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005852 Rinesa Zenuni Klubi i Karatesë "Fituesi"
2. WKF005740 Ezana Sylejmani Klubi i Karatesë Agim Ramadani
3. WKF005616 Suela Gashi Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"
3. MNE004455 Lana Popovic Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kate | KATE DJEVOJČICE 2009 II NIVO | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005671 Albiona Baliu Klubi i Karatesë "Sharri 1997"
2. MNE000569 Katarina Janković KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE000066 Lena Lončar KK POTOCI
3. WKF005678 Nina PESIC KARATE-DO LEIBNITZ

Kate | KATE DJEVOJČICE 2009 APSOLUTNI NIVO | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000412 Ajla Berjašević Karate klub Bar
2. MNE000388 Kristina Bokovac Karate klub Bar
3. WKF002343 Lijana Iseni Klubi i Karatesë "Sharri 1997"
3. WKF005845 Suela Halimi Klubi i Karatesë "Luftetari"

Kate | KATE DJEČACI 2009 I NIVO | M | Žuti pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005711 Diorit Beqiri KK "AS"
2. MNE000897 Mustafa Adzemović Karate Club Rei
3. MNE004593 Matija Bulatovic Gorstak
3. MNE003298 Nikša Kašćelan Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kate | KATE DJEČACI 2011 II NIVO | M | Zeleni pojas-Braon pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004081 Sergej Laković Karate klub Bar
2. MNE001689 stevan Markovic Karate klub Buducnost
3. MNE000442 Amar Čobović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE001818 Tarik Nikezić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | KATE ŽENE KADETKINJE I NIVO | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000950 Stefani Selimović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE000891 Elda Kurtović Karate Club Rei
3. MNE000515 Yllëza Rama KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | KATE DJEČACI 2009 APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000454 Marko Konatar KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE000897 Mustafa Adzemović Karate Club Rei
3. WKF005711 Diorit Beqiri KK "AS"
3. MNE001065 MATIJA BOLJEVIĆ Karate klub Kondor

Kate | KATE DJEČACI 2009 II NIVO | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001612 FILIP JOVIĆ KK POTOCI
2. MNE000606 Sergej Raičević KARATE KLUB POSITIVE
3. MNE005148 Đorđe Dudić Karate klub Zeta
3. MNE001065 MATIJA BOLJEVIĆ Karate klub Kondor

Kate | KATE DJEČACI 2011 APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001818 Tarik Nikezić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE001815 Luka Konatar KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE000442 Amar Čobović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE003744 Vanja Vujosevic Karate klub Buducnost

Kate | KATE DJEČACI 2010 APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005856 Muhamed Sahiti Klubi i Karatesë "Fituesi"
2. MNE000454 Marko Konatar KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE005161 Vasilije Dabanović Karate klub Zeta
3. MNE000634 Andrija Kosović Karate klub Bar

Kate | KATE DJEČACI 2010 I NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001399 Dragan Bjekovic Omladinski karate klub Mawashi 2015
2. MNE004449 Andrija Stojanovic Omladinski karate klub Mawashi 2015
3. MNE005148 Đorđe Dudić Karate klub Zeta
3. MNE005363 Hamza Nikezić Karate klub Bar

Kate | KATE MUŠKARCI KADETI I NIVO | M | Žuti pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000973 Armin Gurzaković Karate Club Rei
2. WKF004173 Enrik Pjetri KARATE KAMZA
3. MNE005156 Nikola Šarčević Karate klub Zeta

Kate | KATE ŽENE KADETKINJE APSOLUTNI NIVO | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000852 Mia Ramovic Karate klub Buducnost
2. WKF005674 Adriana Fejzullahu Klubi i Karatesë "Sharri 1997"
3. MNE000108 Viktorija Raičević Karate klub "Iskra"
3. MNE000127 Tamara Klisić Karate klub "Iskra"

Kate | KATE DJEČACI 2008 APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000635 Benjamin Aljošević Karate klub Bar
2. MNE000106 Aleksa Vujošević Karate klub "Iskra"
3. MNE000041 David Rondović KK POTOCI

Kate | KATE DJEČACI 2008 I NIVO | M | Žuti pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000897 Mustafa Adzemović Karate Club Rei
2. MNE000973 Armin Gurzaković Karate Club Rei
3. MNE005156 Nikola Šarčević Karate klub Zeta
3. WKF005617 Erblin Shoshi Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"

Kate | KATE DJEVOJČICE 2008 APSOLUTNI NIVO | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000127 Tamara Klisić Karate klub "Iskra"
2. MNE000891 Elda Kurtović Karate Club Rei
3. WKF002445 Riga Sheholli Klubi i Karatesë "Ardhmëria"
3. MNE000874 Vasilisa Miranović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | KATE DJEČACI 2008 II NIVO | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000973 Armin Gurzaković Karate Club Rei
2. MNE000897 Mustafa Adzemović Karate Club Rei
3. MNE005156 Nikola Šarčević Karate klub Zeta
3. MNE004789 Vasilije Banović Karate klub "Iskra"

Kate | KATE MUŠKARCI KADETI APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000023 Aleksa Janjić Karate klub Bar
2. MNE000041 David Rondović KK POTOCI
3. WKF005836 Rigers Rami KARATE KAMZA
3. WKF005876 Ammar Arifi Klubi i Karatesë "Prishtina"

Kate - Ekipno

Kate | KATE EKIPNO DJEVOJČICE 2013 I MLAĐI | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE003722 Stefani Đuković
MNE003892 Ana Pavlović
MNE003893 Mia Bulatović
2. Karate klub Zeta MNE005154 Mija Ajković
MNE005146 Danica Miranović
MNE005497 Tijana Popović
3. Karate Club Rei MNE003755 Anamarija Janković
MNE003754 Melina Gurzakovic
MNE005311 Maisa Duraković
3. Karate Club Rei MNE001752 Mia Prelević
MNE003996 Zana Džidžović
MNE003993 Isidora Đakonović

Kate | KATE EKIPNO DJEVOJČICE 2011/2012 | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE001940 Staša Petranović
MNE003905 Ksenija Knezevic
MNE003904 Hana Lukolić
2. Karate klub Jedinstvo MNE001168 Zerina Ličina
MNE001883 Teodora Šebek
MNE004040 Teodora Drašković
3. Klubi i Karatesë "E&E WAZARI" WKF005612 Anduena Alushaj
WKF005613 Melisa Alushaj
WKF005614 Florina Geci

Kate | KATE EKIPNO DJEČACI 2009/2010 | M | Aps. kat. | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. KK "AS" WKF002373 Peon Musmurati
WKF005711 Diorit Beqiri
WKF005712 Berton Nazifi

Kate | KATE EKIPNO MUŠKARCI SENIORI | M | Aps. kat. | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Buducnost MNE001038 Rijad Mandic
MNE000826 Filip Bakic
MNE000853 Milos Gorovic

Kate | KATE EKIPNO DJEVOJČICE 2009/2010 | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE000410 Lejla Duraković
MNE001657 Hana Suljević
MNE001943 Lana Stanković
2. Klubi i Karatesë Agim Ramadani WKF005740 Ezana Sylejmani
WKF005745 Elma Bilalli
WKF005753 Tuana Bilalli
3. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000478 Agnesa Kollari
MNE000569 Katarina Janković
MNE000651 Ivana Dabović
3. Klubi i Karatesë "Sharri 1997" WKF005670 Engjullusha Isufi
WKF005671 Albiona Baliu
WKF005672 Lijana Iseni

Kate | KATE EKIPNO DJEVOJČICE 2007/2008 | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000874 Vasilisa Miranović
MNE000453 Izabela Hakanjin
MNE000515 Yllëza Rama
2. Karate Klub Bijelo Brdo WKF004274 Una Panišić
WKF004275 Klara Hajduković
WKF004276 Petra Paola Lendić
3. Karate Club Rei MNE000891 Elda Kurtović
MNE000976 Ena Hodžić
MNE001750 ADŽEMOVIĆ MEDINA

Kate | KATE EKIPNO DJEČACI 2007/2008 | M | Aps. kat. | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE000023 Aleksa Janjić
MNE000385 Ajsel Gerschwitz
MNE000635 Benjamin Aljošević
2. Karate klub "Iskra" MNE000106 Aleksa Vujošević
MNE000125 Đorđe Medojević
MNE000751 Saša Petrić

Kate | KATE EKIPNO DJEČACI 2013 I MLAĐI | M | Aps. kat. | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Buducnost MNE001765 Lazar Popovic
MNE003731 David Kovacevic
MNE003870 Aleksa Krstajic
2. KK POTOCI MNE001614 Jakov Cupara
MNE003706 Boris Perović
MNE003948 Vid Beljkaš
3. Karate klub Zeta MNE005142 Aleks Kaluđerović
MNE005159 Stefan Kovačević
MNE005163 Vasilije Rajović
3. Karate klub Zeta MNE005147 Dušan Skrobanović
MNE005155 Miloš Peković
MNE005157 Pavle Vuković

Kate | KATE EKIPNO ŽENE SENIORI | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Buducnost MNE000827 Mila Mrakovic
MNE000856 Dzena Canovic
MNE000864 Masa Djukanovic
2. Karate Klub Bijelo Brdo WKF004278 Anastasija Kujavić
WKF004279 Nikolina Vukas
WKF004280 Jovana Milakić
3. KARATE-DO LEIBNITZ WKF001821 ADNA ALIBEGIC
WKF002524 ELMA PODOJAK
WKF003628 DUSKA SIPKA

Kate | KATE EKIPNO ŽENE KADETI/JUNIORI | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000874 Vasilisa Miranović
MNE000950 Stefani Selimović
MNE000515 Yllëza Rama
2. Klubi i Karatesë Perparimi Prishtinë WKF005814 ANILA FONIQI
WKF005815 EDINA METOLLI
WKF005817 DINETA ISLAMI
3. KARATE KLUB "DRINI" WKF005870 Fjolla Hajdari
WKF005887 Melisa Hajredini
WKF005888 Velerda Seferi
3. Karate klub Buducnost MNE000852 Mia Ramovic
MNE001221 Danica Radovanović
MNE001474 Emina Efović

Kate | KATE EKIPNO DJEČACI 2011/2012 | M | Aps. kat. | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" MNE000442 Amar Čobović
MNE001810 Edonis Kraja
MNE001818 Tarik Nikezić
2. Karate klub Buducnost MNE001689 stevan Markovic
MNE001766 Mladjan Ramovic
MNE003744 Vanja Vujosevic
3. Karate klub Zeta MNE005152 Matija Ajković
MNE005161 Vasilije Dabanović
MNE005164 Vuk Šarčević
3. Karate klub Zeta MNE005162 Vasilije Mikulić
MNE005149 Gojko Đuretić
MNE005158 Sergej Šindolić

Kate | KATE EKIPNO MUŠKARCI KADETI/JUNIORI | M | Aps. kat. | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE000023 Aleksa Janjić
MNE000376 Nikola Milić
MNE000385 Ajsel Gerschwitz
2. Karate klub "Iskra" MNE000106 Aleksa Vujošević
MNE000125 Đorđe Medojević
MNE000751 Saša Petrić

Kumite - Pojedinačno

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2013 I MLAĐI | Ž | -30 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004730 VALENTINA CVIJOVIĆ Karate klub "RIS"
2. WKF005535 Artesa Alushaj Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"
3. MNE003754 Melina Gurzakovic Karate Club Rei

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2013 I MLAĐI | Ž | -34 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005666 Reina Matoshi Klubi i Karatesë "Sharri 1997"
2. MNE003754 Melina Gurzakovic Karate Club Rei

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2013 I MLAĐI | Ž | -37 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE005311 Maisa Duraković Karate Club Rei

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2013 I MLAĐI | Ž | +37 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004058 Anđela Aranitović Karate klub "RIS"
2. WKF002896 SEJLA AŠĆIĆ KARATE KLUB ""DO"" TUZLA
3. MNE001752 Mia Prelević Karate Club Rei
3. MNE005789 Ana Brajković Pljevlja 2016

Kumite | BORBE DJEČACI 2013 I MLAĐI | M | +40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE005310 Rejan Grbović Karate Club Rei

Kumite | BORBE DJEČACI 2013 I MLAĐI | M | -25 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004555 Petar Mikulic Karate Klub Bijela
2. WKF005844 Omer Hyseni Klubi i Karatesë "Luftetari"
3. MNE005702 Amar Alić Karate Club Rei

Kumite | BORBE DJEČACI 2013 I MLAĐI | M | -30 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003757 Danilo Mićunović Karare klub ''RIS21 '' Budva
2. MNE004555 Petar Mikulic Karate Klub Bijela
3. MNE003023 ALEKSA RIHA Karate Klub Bijela
3. WKF005610 Ergis Pepaj Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"

Kumite | BORBE DJEČACI 2012 | M | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001815 Luka Konatar KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE000442 Amar Čobović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. WKF005798 Kleistjon Bregu Karate Klub "Tomori"
3. MNE005582 Bogdan Cirkovic Karate Klub Bijela

Kumite | BORBE DJEČACI 2012 | M | -45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001810 Edonis Kraja KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE004448 Kosta Jovanovic Omladinski karate klub Mawashi 2015
3. WKF005799 Parid Delilaj Karate Klub "Tomori"

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2012 | Ž | -34 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003993 Isidora Đakonović Karate Club Rei

Kumite | BORBE DJEČACI 2012 | M | +45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001816 Rejan Hardolli KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2012 | Ž | -37 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005052 Danina Rexhepi karate Klub "OLIMP"
2. MNE003046 Katarina Vujisic Gorstak

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2012 | Ž | -30 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005614 Florina Geci Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"
2. MNE004665 Ena Popovic Karate Klub Bijela
3. WKF005612 Anduena Alushaj Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"
3. MNE004104 Marija Savić Karate klub "RIS"

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2012 | Ž | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005052 Danina Rexhepi karate Klub "OLIMP"
2. WKF005797 Ajla Himi Karate Klub "Tomori"
3. MNE001752 Mia Prelević Karate Club Rei

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2012 | Ž | +40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001752 Mia Prelević Karate Club Rei
2. MNE003127 ANĐELKA POPOVIĆ Karate Klub Bijela

Kumite | BORBE DJEČACI 2012 | M | -30 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005866 Yll Mahalla Klubi i Karatesë "Kastrioti"
2. MNE001818 Tarik Nikezić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. WKF005609 Erdi Llapi Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"
3. WKF005610 Ergis Pepaj Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"

Kumite | BORBE DJEČACI 2012 | M | -35 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005739 Amar Daku Klubi i Karatesë Agim Ramadani
2. WKF005860 Noel Buxheli KK "BIJT E SHQIPES"
3. MNE004184 Luka Bulatović Omladinski karate klub Mawashi
3. WKF005667 Unik Mehmeti Klubi i Karatesë "Sharri 1997"

Kumite | BORBE DJEČACI 2013 I MLAĐI | M | -35 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003039 Marko Rakočević Gorstak
2. WKF005790 Benet Arifi Klubi i Karatesë "Ipoon"
3. WKF005760 Fron Shalqini Klubi i Karatesë "Eagle"
3. WKF005810 Redis Abazaj Karate Klub "Tomori"

Kumite | BORBE DJEČACI 2013 I MLAĐI | M | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004894 Danilo Ugren Karate Klub Fokus Niksic
2. MNE003043 Uroš Samardžić Gorstak
3. MNE005582 Bogdan Cirkovic Karate Klub Bijela
3. MNE004895 Petar Nikolić Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | BORBE DJEČACI 2011 | M | -45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001000 Lazar Rakocevic Gorstak
2. MNE004155 Petar Zečević Karate Klub Fokus Niksic
3. MNE004154 Branko Miljanić Karate Klub Fokus Niksic
3. WKF005710 Buron Nuhiu KK "AS"

Kumite | BORBE DJEČACI 2011 | M | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003891 Filip Radojević Karate Klub Fokus Niksic
2. MNE000316 Dušan Božović Karare klub ''RIS21 '' Budva
3. MNE001735 Djordjije Ćosović Karate klub "RIS"
3. MNE001741 Vasilije Cvijović Karate klub "RIS"

Kumite | BORBE DJEČACI 2011 | M | -35 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005668 Anuar Krasniqi Klubi i Karatesë "Sharri 1997"
2. MNE003052 Arijan Aljošević Karate klub Bar
3. WKF005821 Mateo Tozaj Wado Ryu Karate Vlorë Flamurtari
3. MNE001460 Lazar Žerajić Karare klub ''RIS21 '' Budva

Kumite | BORBE DJEČACI 2011 | M | -50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001000 Lazar Rakocevic Gorstak
2. MNE003049 Luka Djuric Gorstak
3. WKF005823 Ouen Cekodhima Wado Ryu Karate Vlorë Flamurtari
3. MNE003890 Nikita Marojević Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2011 | Ž | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001674 Djurdja Todorovic Karate klub Buducnost
2. MNE005302 Tamara Đakonovic Karate Club Rei

Kumite | BORBE DJEČACI 2011 | M | +55 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004105 Arijan Džukljan Karate klub "RIS"
2. MNE000868 Lazar Lazovic Karate klub Buducnost

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2010 | Ž | -45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004167 Rea Sejdiu Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
2. WKF004164 Dea Aliu Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. MNE004893 Ksenija Ugren Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2010 | Ž | -50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004830 Lanika Rexhepi karate Klub "OLIMP"
2. MNE003798 Emira Gjonoviq KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE001113 Jovana Kuljanin Karare klub ''RIS21 '' Budva
3. WKF005678 Nina PESIC KARATE-DO LEIBNITZ

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2010 | Ž | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000267 Dina Katana Karate klub "RIS"
2. WKF005776 Vlera Salihu Klubi i Karatesë "Podujeva"
3. WKF005670 Engjullusha Isufi Klubi i Karatesë "Sharri 1997"
3. MNE001943 Lana Stanković Karate klub Bar

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2010 | Ž | -35 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000255 Darija Savić Karate klub "RIS"
2. WKF005625 Emira Maqedonci Kubi i Karatesë "As Prishtina"
3. WKF005834 Stina Dauti karate Klub "OLIMP"
3. MNE000478 Agnesa Kollari KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2010 | Ž | +50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003917 Ivona Vlahović Gorstak
2. WKF004830 Lanika Rexhepi karate Klub "OLIMP"
3. MNE000651 Ivana Dabović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE000455 Ajla Dodić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2011 | Ž | -32 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005744 Tuana Bilalli Klubi i Karatesë Agim Ramadani
2. WKF005874 Shpata Llalloshi Klubi i Karatesë "Prishtina"
3. WKF005614 Florina Geci Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"
3. WKF005612 Anduena Alushaj Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"

Kumite | BORBE ŽENE SENIORKE | Ž | -50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005604 Redona Gashi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
2. WKF005691 ARJETA PACOLLI Klubi i Karatese Unsu
3. WKF002377 Hatixhe Zejnullahu KK "AS"

Kumite | BORBE ŽENE SENIORKE | Ž | -55 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003491 Albulena Gervalla Kubi i Karatesë "As Prishtina"
2. WKF005604 Redona Gashi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. WKF005814 ANILA FONIQI Klubi i Karatesë Perparimi Prishtinë
3. WKF002377 Hatixhe Zejnullahu KK "AS"

Kumite | BORBE ŽENE SENIORKE | Ž | -61 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005629 Albulena Grvalla Kubi i Karatesë "As Prishtina"
2. WKF005628 Njomza Ibrahimi Kubi i Karatesë "As Prishtina"
3. WKF005627 Amire Mustafa Kubi i Karatesë "As Prishtina"
3. WKF002383 Rinesa Osmani Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2011 | Ž | +44 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005853 Sara Mustafa Klubi i Karatesë "Fituesi"
2. MNE001962 Gorana Đorojević Omladinski karate klub Mawashi
3. WKF005705 Iguana Beshaj Karate Klub Energjia
3. MNE001113 Jovana Kuljanin Karare klub ''RIS21 '' Budva

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2011 | Ž | -36 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003889 Andrea Šakotić Karate Klub Fokus Niksic
2. WKF005709 Erina Sherifi KK "AS"
3. WKF005834 Stina Dauti karate Klub "OLIMP"
3. WKF005052 Danina Rexhepi karate Klub "OLIMP"

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2011 | Ž | -44 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004167 Rea Sejdiu Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
2. MNE004153 Helena Peković Karate Klub Fokus Niksic
3. MNE003798 Emira Gjonoviq KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. WKF005864 Amanda Dedej KK "BIJT E SHQIPES"

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2008 | Ž | +54 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005688 KLEA MJEKU Klubi i Karatese Unsu
2. WKF002444 Mjellma Balaj Klubi i Karatesë "Ardhmëria"
3. MNE000976 Ena Hodžić Karate Club Rei
3. MNE000531 Ksenija Božović Karate klub Bar

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2008 | Ž | -44 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003261 Suela Arifi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
2. WKF005816 EDA METOLLI Klubi i Karatesë Perparimi Prishtinë
3. WKF005713 Kristina Marjanovic Karate klub UNSU
3. WKF005719 Marija Branković Karate Klub MB - SPORT

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2008 | Ž | -54 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001029 Katarina Djukic Gorstak
2. MNE001748 Vasilisa Čizmović Omladinski karate klub Mawashi
3. WKF005687 KAONA MJEKU Klubi i Karatese Unsu
3. MNE001734 Anita Kovačević Karate klub "RIS"

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2008 | Ž | -49 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005616 Suela Gashi Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"
2. WKF005258 Marija Gavrilović Karate klub UNSU
3. WKF002445 Riga Sheholli Klubi i Karatesë "Ardhmëria"
3. WKF005819 ERA LOCI Klubi i Karatesë Perparimi Prishtinë

Kumite | BORBE DJEČACI 2010 | M | -47 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005618 Rilind Hysenaj Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"
2. MNE003049 Luka Djuric Gorstak
3. MNE004129 Andrija Rakočević Karate Klub Fokus Niksic
3. WKF005846 Xhelbrim Kadrija Klubi i Karatesë "Luftetari"

Kumite | BORBE DJEČACI 2010 | M | -42 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005787 Isa Elmazi Klubi i Karatesë "Fati" Tetovë
2. WKF005851 Edion Mustafa Klubi i Karatesë "Fituesi"
3. WKF005759 Aulon Nuridini Klubi i Karatesë "Eagle"
3. MNE001735 Djordjije Ćosović Karate klub "RIS"

Kumite | BORBE DJEČACI 2010 | M | -37 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005615 Sahit Krasniqi Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"
2. WKF002373 Peon Musmurati KK "AS"
3. WKF005859 Bleon Nako KK "BIJT E SHQIPES"
3. MNE004183 Jaksa Mićanović Omladinski karate klub Mawashi

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2009 | Ž | +54 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF002343 Lijana Iseni Klubi i Karatesë "Sharri 1997"
2. WKF005622 Njomza Ademi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. MNE001192 Mia Banović Omladinski karate klub Mawashi 2015
3. MNE000386 Vasilisa Vukanović Karate klub Bar

Kumite | BORBE ŽENE SENIORKE | Ž | -68 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005793 Emedina Istogu Klubi i Karatesë "Ipoon"
2. WKF003262 Njomza Osmani Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. WKF005879 Enkela Arifi Klubi i Karatesë "Prishtina"
3. WKF005774 FESTINA CURRI KLUBI I KARATESË BARANI

Kumite | BORBE ŽENE SENIORKE | Ž | +68 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003262 Njomza Osmani Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2009 | Ž | -54 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001029 Katarina Djukic Gorstak
2. WKF005845 Suela Halimi Klubi i Karatesë "Luftetari"
3. MNE001748 Vasilisa Čizmović Omladinski karate klub Mawashi
3. WKF004830 Lanika Rexhepi karate Klub "OLIMP"

Kumite | BORBE MUŠKARCI SENIORI | M | -60 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005630 Albinot Selmani Klubi i Karatesë "Besa-Obiliq"
2. WKF005632 Islam Selmani Klubi i Karatesë "Besa-Obiliq"
3. WKF005795 Erdian Zeneli Klubi i Karatesë "Ipoon"
3. WKF005820 MUJË KRASNIQI Klubi i Karatesë Perparimi Prishtinë

Kumite | BORBE ŽENE JUNIORKE | Ž | -53 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF002390 Qendresa Ibrahimi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
2. WKF005814 ANILA FONIQI Klubi i Karatesë Perparimi Prishtinë
3. WKF002375 Elorinë Musliu KK "AS"
3. WKF005867 Alma Loki Klubi i Karatesë "Kastrioti"

Kumite | BORBE ŽENE JUNIORKE | Ž | -48 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005815 EDINA METOLLI Klubi i Karatesë Perparimi Prishtinë
2. WKF005633 Vlera Thaqi Klubi i Karatesë "Besa-Obiliq"
3. WKF005778 Blerina. Mehmeti Klubi i Karatesë "Podujeva"
3. MNE001750 ADŽEMOVIĆ MEDINA Karate Club Rei

Kumite | BORBE DJEČACI 2010 | M | +52 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000634 Andrija Kosović Karate klub Bar
2. WKF005741 Deon Rexhepi Klubi i Karatesë Agim Ramadani
3. MNE000519 Aleks Simonović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE000650 Ivan Dabović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | BORBE DJEČACI 2010 | M | -52 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000389 Aleksa Đuranović Karate klub Bar
2. MNE000454 Marko Konatar KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE000383 Irfan Kurpejović Karate klub Bar
3. MNE000509 Blagota Mićunović Karare klub ''RIS21 '' Budva

Kumite | BORBE ŽENE JUNIORKE | Ž | -59 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000788 Andjela Ivanovic Gorstak
2. MNE001191 Jovana Ćalić Omladinski karate klub Mawashi 2015
3. WKF002383 Rinesa Osmani Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. WKF005693 DENISA GEGAJ Klubi i Karatese Unsu

Kumite | BORBE MUŠKARCI SENIORI | M | -67 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005631 Arlind Selmanaj Klubi i Karatesë "Besa-Obiliq"
2. WKF005855 Sefer Bajrami Klubi i Karatesë "Fituesi"

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2009 | Ž | -49 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005740 Ezana Sylejmani Klubi i Karatesë Agim Ramadani
2. WKF005616 Suela Gashi Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"
3. WKF005819 ERA LOCI Klubi i Karatesë Perparimi Prishtinë
3. MNE001012 Jovana Vujisic Gorstak

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2009 | Ž | -39 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001747 Vasilija Bijelović Karate Klub Fokus Niksic
2. WKF005852 Rinesa Zenuni Klubi i Karatesë "Fituesi"
3. WKF005625 Emira Maqedonci Kubi i Karatesë "As Prishtina"

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2009 | Ž | -44 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005745 Elma Bilalli Klubi i Karatesë Agim Ramadani
2. MNE000267 Dina Katana Karate klub "RIS"
3. WKF005671 Albiona Baliu Klubi i Karatesë "Sharri 1997"
3. MNE001744 Marija Čizmović Omladinski karate klub Mawashi

Kumite | BORBE MUŠKARCI JUNIORI | M | -55 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005632 Islam Selmani Klubi i Karatesë "Besa-Obiliq"
2. WKF005812 YLL MORINA Klubi i Karatesë Fuati Prishtinë
3. MNE001194 Damjan Gobović Omladinski karate klub Mawashi 2015
3. WKF005714 Milos Letic Karate klub UNSU

Kumite | BORBE DJEČACI 2009 | M | -40 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001201 Rajan Jovanović Omladinski karate klub Mawashi 2015
2. WKF005811 FUAT BERISHA Klubi i Karatesë Fuati Prishtinë
3. MNE000792 Lazar Perisic Gorstak
3. WKF005615 Sahit Krasniqi Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"

Kumite | BORBE DJEČACI 2008 | M | -45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000789 Balsa Danilovic Gorstak
2. WKF005617 Erblin Shoshi Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"
3. WKF004230 Ivan Knežević Karate klub UNSU
3. WKF005811 FUAT BERISHA Klubi i Karatesë Fuati Prishtinë

Kumite | BORBE DJEČACI 2008 | M | -50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF002345 Kemajl Kashtanjeva Klubi i Karatesë "Sharri 1997"
2. WKF005863 Adi Curri Klubi i Karatesë "Besa" Lluzhan
3. MNE001706 LAZAR GARDAŠEVIĆ Karate Klub Bijela
3. MNE001185 Lazar Grbović Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kumite | BORBE ŽENE JUNIORKE | Ž | +59 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005854 Behije Mustafa Klubi i Karatesë "Fituesi"
2. WKF005775 ERBLINA SOPJANI KLUBI I KARATESË BARDHOSHI
3. WKF002382 Valza Gashi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. WKF005828 Orgesa Kurshumliu Klubi i Karatesë "Princi"

Kumite | BORBE MUŠKARCI JUNIORI | M | +76 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000572 Lazar Potpara Karate Klub Fokus Niksic
2. WKF005676 Adriatik Fejzullahu Klubi i Karatesë "Sharri 1997"
3. WKF005890 Hamza Zylali KARATE KLUB "DRINI"
3. MNE000244 Stevo Mrdak Karate klub "RIS"

Kumite | BORBE ŽENE KADETKINJE | Ž | -47 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005816 EDA METOLLI Klubi i Karatesë Perparimi Prishtinë
2. WKF005258 Marija Gavrilović Karate klub UNSU
3. WKF005633 Vlera Thaqi Klubi i Karatesë "Besa-Obiliq"
3. WKF005788 Aldina Abazi Klubi i Karatesë "Fati" Tetovë

Kumite | BORBE MUŠKARCI JUNIORI | M | -61 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004267 Nedim Shaqiri Karate Klub Rinia Mateç
2. WKF002392 Dren Gashi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. MNE000353 Nenad Đuričić Karate Klub Bijela
3. WKF002385 Qendrim Halimi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | BORBE MUŠKARCI SENIORI | M | -84 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005890 Hamza Zylali KARATE KLUB "DRINI"
2. WKF005835 Arbër Rukiqi karate Klub "OLIMP"
3. WKF005826 Beler Beleraj Wado Ryu Karate Vlorë Flamurtari

Kumite | BORBE MUŠKARCI SENIORI | M | +84 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000572 Lazar Potpara Karate Klub Fokus Niksic
2. WKF005826 Beler Beleraj Wado Ryu Karate Vlorë Flamurtari
3. WKF005843 Kelijon Panxha KARATE KAMZA
3. WKF005835 Arbër Rukiqi karate Klub "OLIMP"

Kumite | BORBE DJEČACI 2008 | M | -55 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000635 Benjamin Aljošević Karate klub Bar
2. WKF005620 Eron Haxhijaj Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"
3. MNE005086 Vasilije Mitrić Karate Klub Fokus Niksic
3. WKF005748 Oltian Rudhani Klubi i Karatesë Agim Ramadani

Kumite | BORBE DJEČACI 2009 | M | -50 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004903 Haris Maloku Klubi i Karatesë "Sharri 1997"
2. MNE001706 LAZAR GARDAŠEVIĆ Karate Klub Bijela
3. WKF005618 Rilind Hysenaj Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"
3. WKF005863 Adi Curri Klubi i Karatesë "Besa" Lluzhan

Kumite | BORBE DJEČACI 2009 | M | +55 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005830 Rion Bahtiri Klubi i Karatesë "Princi"
2. WKF005743 Bardh Bllaca Klubi i Karatesë Agim Ramadani
3. WKF005783 Astrit Osmani Klubi i Karatesë "Fati" Tetovë

Kumite | BORBE ŽENE KADETKINJE | Ž | -54 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF002390 Qendresa Ibrahimi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
2. WKF005818 FINESA ISLAMI Klubi i Karatesë Perparimi Prishtinë
3. WKF001553 Mateja Pantic Karate Klub Fokus Niksic
3. WKF005721 Danica Prvulović Karate Klub MB - SPORT

Kumite | BORBE MUŠKARCI JUNIORI | M | -68 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE002970 Lado Vuković Gorstak
2. WKF005752 Fisnik Halimi Klubi i Karatesë Agim Ramadani
3. MNE001161 Lazar Djurčević Karate klub "Vukovi"
3. WKF005829 Goni Ismaili Klubi i Karatesë "Princi"

Kumite | BORBE MUŠKARCI KADETI | M | -57 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005716 Milos Letiic Karate klub UNSU
2. WKF005876 Ammar Arifi Klubi i Karatesë "Prishtina"
3. WKF005620 Eron Haxhijaj Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"

Kumite | BORBE DJEČACI 2009 | M | -55 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001211 Sava Popović Omladinski karate klub Mawashi 2015
2. MNE001197 Demir Pivić Omladinski karate klub Mawashi 2015
3. WKF002446 Erik Krasniqi Klubi i Karatesë "Ardhmëria"
3. WKF005840 Hervi Palluci KARATE KAMZA

Kumite | BORBE DJEČACI 2009 | M | -45 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000791 Ratko Grujic Gorstak
2. WKF002179 Stefan Đorič Karate Klub MB - SPORT
3. WKF005758 Edin Dervari Klubi i Karatesë "K - Drini"
3. MNE000361 Petar Riha Karate Klub Bijela

Kumite | BORBE MUŠKARCI KADETI | M | -52 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000789 Balsa Danilovic Gorstak
2. WKF005863 Adi Curri Klubi i Karatesë "Besa" Lluzhan
3. WKF004230 Ivan Knežević Karate klub UNSU
3. MNE004109 Vuk ŠKATARIĆ Karate klub "Vukovi"

Kumite | BORBE MUŠKARCI KADETI | M | -63 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004266 Fisnik Shaqiri Karate Klub Rinia Mateç
2. WKF002392 Dren Gashi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. WKF002178 Bogdan Milenković Karate Klub MB - SPORT
3. WKF005755 Rilind Maliki Karate Club Katana Gjilan

Kumite | BORBE DJEČACI 2008 | M | +55 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005754 Rilind Maliqi Karate Club Katana Gjilan
2. WKF004158 Blerand Osmani Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. MNE004112 Ivan Milikic Gorstak
3. WKF005848 Diellon Mala Klubi i Karatesë "Luftetari"

Kumite | BORBE MUŠKARCI JUNIORI | M | -76 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF002352 Fatijon Bajrami Klubi i Karatesë "Sharri 1997"
2. WKF005689 LEART GASHI Klubi i Karatese Unsu
3. WKF005751 Engjëll Zymberi Klubi i Karatesë Agim Ramadani
3. WKF004511 Bajrom Osmani Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | BORBE MUŠKARCI SENIORI | M | -75 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF005780 Doan Osmani Klubi i Karatesë "Fati" Tetovë
2. MNE000496 Nemanja Mikulić Karate Klub Bijela
3. WKF004511 Bajrom Osmani Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. WKF005794 Argjend Bajrami Klubi i Karatesë "Ipoon"

Kumite | BORBE MUŠKARCI KADETI | M | +70 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001203 Uroš Čalić Omladinski karate klub Mawashi 2015
2. WKF002346 Reald Emerllahu Klubi i Karatesë "Sharri 1997"
3. MNE000026 Mihailo Gojaković Karate klub Bar
3. MNE004112 Ivan Milikic Gorstak

Kumite | BORBE MUŠKARCI KADETI | M | -70 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001161 Lazar Djurčević Karate klub "Vukovi"
2. WKF005717 Enis Avdiu Karate Klub Rinia Mateç
3. MNE000517 Simon Simonović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. WKF005621 Dardan Haxhijaj Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"

Kumite | BORBE ŽENE KADETKINJE | Ž | +54 kg

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000248 Jovana Kotlaja Karate klub "RIS"
2. WKF005868 Valeza Loki Klubi i Karatesë "Kastrioti"
3. WKF005766 Stina Sallauka Klubi i Karatesë "Eagle"
3. WKF005674 Adriana Fejzullahu Klubi i Karatesë "Sharri 1997"

Kumite - Ekipno

Kate - Pojedinačno

Kate - Ekipno

Kumite - Pojedinačno

Kumite - Ekipno

Ukupno prijava / klubovi / države: 1076 / 69 / 10 Ispis

Prijavljeni klubovi

Prijavljeni takmičari

Kate | KATE DJEČACI 2015 I MLAĐI I NIVO | M | Žuti pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 19
Ajan Čobović
7 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Feim Gurzaković
7 god
Bijeli pojas
Karate Club Rei

Uroš Skrobanović
7 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Luka Arsovic
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

petar djurkovic
7 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Luka Ilincic
7 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Relja Radulovic
7 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Aleksa Mićović
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Omer Agović
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

David Otašević
7 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Edis Adrović
7 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Andrija Opančina
7 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Viktor Vuković
7 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

MATIJA MARAŠ
8 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

Nikola Lav Jokić
7 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Vasilije Vujosevic
8 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Filip Perisic
7 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Daris Rahimi
7 god
Žuti pojas
KK "AS"

Stefan Vuković
7 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 I MLAĐI I NIVO | Ž | Žuti pojas-Žuti pojas / Prijavljenih takmičara: 20
Anamarija Janković
7 god
Bijeli pojas
Karate Club Rei

Melina Gurzakovic
7 god
Oranž pojas
Karate Club Rei

Milica Vasiljević
7 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Adriana Ljuljđuraj
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Maisa Duraković
7 god
Bijeli pojas
Karate Club Rei

Anja Radulovic
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Glorija Raspopovic
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Milica Kovačević
6 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Hana Mujić
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Anđelija Vukanović
7 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Jana Dabović
7 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Staša Kosović
7 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Petra Vujović
6 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Mia Krivokapic
7 god
Žuti pojas
Karate Klub "Kotor"

Lidija Simović
7 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

OLTA SHALA
5 god
Žuti pojas
Klubi i Karatese Unsu

Milica Komatina
8 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Nikolina Ina Ivkovic
7 god
Žuti pojas
Karate klub UNSU

Nikolija Ojdanić
6 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Vasilisa Prelević
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kumite | BORBE DJEČACI 2013 I MLAĐI | M | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Marko Rakočević
8 god
Žuti pojas
Gorstak

Aleksa Mitrović
10 god
Žuti pojas
Karate Klub MB - SPORT

luka Vejnović
10 god
Zeleni pojas
Karate Klub MB - SPORT

Fron Shalqini
10 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Eagle"

Benet Arifi
8 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Ipoon"

Redis Abazaj
10 god
Zeleni pojas
Karate Klub "Tomori"

Kumite | BORBE DJEČACI 2013 I MLAĐI | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Uroš Samardžić
9 god
Žuti pojas
Gorstak

Vasilije Begovic
9 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Bogdan Cirkovic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Petar Nikolić
9 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Danilo Ugren
10 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2013 I MLAĐI | Ž | -34 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Melina Gurzakovic
7 god
Oranž pojas
Karate Club Rei

Reina Matoshi
9 god
Oranž pojas
Klubi i Karatesë "Sharri 1997"

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2013 I MLAĐI | Ž | +37 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Mia Prelević
10 god
Bijeli pojas
Karate Club Rei

SEJLA AŠĆIĆ
3 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB ""DO"" TUZLA

Ana Brajković
9 god
Žuti pojas
Pljevlja 2016

Anđela Aranitović
10 god
Oranž pojas
Karate klub "RIS"

Kumite | BORBE DJEČACI 2012 | M | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 11
Vladimir Ilievski
10 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Tarik Nikezić
10 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Memin Gurzaković
11 god
Bijeli pojas
Karate Club Rei

Erdi Llapi
10 god
Oranž pojas
Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"

Ergis Pepaj
10 god
Oranž pojas
Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"

Aleksa Mitrović
10 god
Žuti pojas
Karate Klub MB - SPORT

luka Vejnović
10 god
Zeleni pojas
Karate Klub MB - SPORT

Arti Tmava
10 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Mitrovica"

Enar Pollomi
10 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë KOLOSI

Yll Mahalla
11 god
Oranž pojas
Klubi i Karatesë "Kastrioti"

Atis Krasniqi
11 god
Oranž pojas
Klubi i Karatesë "Peja"

Kumite | BORBE DJEČACI 2012 | M | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 10
Mateja Milić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Luka Barjaktarović
10 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Luka Bulatović
10 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi

Ardit Đonbaljaj
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Roman Marojević
10 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Unik Mehmeti
11 god
Oranž pojas
Klubi i Karatesë "Sharri 1997"

Amar Daku
10 god
Oranž pojas
Klubi i Karatesë Agim Ramadani

Aris Arifi
11 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Ipoon"

Gerald Hoxha
11 god
Žuti pojas
KARATE KAMZA

Noel Buxheli
11 god
Zeleni pojas
KK "BIJT E SHQIPES"

Kumite | BORBE DJEČACI 2012 | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Dušan Božović
11 god
Zeleni pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Amar Čobović
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Luka Konatar
10 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Uroš Samardžić
9 god
Žuti pojas
Gorstak

Bogdan Cirkovic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Kleistjon Bregu
11 god
Zeleni pojas
Karate Klub "Tomori"

Kumite | BORBE DJEČACI 2012 | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Edonis Kraja
11 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kosta Jovanovic
10 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Parid Delilaj
10 god
Zeleni pojas
Karate Klub "Tomori"

Kumite | BORBE DJEČACI 2012 | M | +45 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Rejan Hardolli
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2012 | Ž | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Marija Savić
10 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

Ena Popovic
11 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Anduena Alushaj
10 god
Oranž pojas
Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"

Melisa Alushaj
10 god
Oranž pojas
Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"

Florina Geci
10 god
Oranž pojas
Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2012 | Ž | -34 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Isidora Đakonović
10 god
Bijeli pojas
Karate Club Rei

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2012 | Ž | -37 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Katarina Vujisic
11 god
Žuti pojas
Gorstak

Danina Rexhepi
11 god
Oranž pojas
karate Klub "OLIMP"

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2012 | Ž | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Mia Prelević
10 god
Bijeli pojas
Karate Club Rei

Danina Rexhepi
11 god
Oranž pojas
karate Klub "OLIMP"

Ajla Himi
11 god
Zeleni pojas
Karate Klub "Tomori"

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2012 | Ž | +40 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Mia Prelević
10 god
Bijeli pojas
Karate Club Rei

ANĐELKA POPOVIĆ
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Kumite | BORBE DJEČACI 2011 | M | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 13
Miljan Džaković
11 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

Lazar Žerajić
11 god
Zeleni pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Arijan Aljošević
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Arti Hysenaj
12 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"

Beslim Hajdari
12 god
Zeleni pojas
Kubi i Karatesë "As Prishtina"

Anuar Krasniqi
11 god
Oranž pojas
Klubi i Karatesë "Sharri 1997"

Erlis Cenolli
12 god
Oranž pojas
Karate Klub Energjia

Yll Tmava
12 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Mitrovica"

Asad Ahmeti
11 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë Agim Ramadani

Asim Ahmeti
11 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë Agim Ramadani

Mateo Tozaj
11 god
Zeleni pojas
Wado Ryu Karate Vlorë Flamurtari

Mevlan Dalipi
11 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fituesi"

Ergi Dervish
11 god
Zeleni pojas
KK "BIJT E SHQIPES"

Kumite | BORBE DJEČACI 2011 | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Dušan Božović
11 god
Zeleni pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Djordjije Ćosović
11 god
Žuti pojas
Karate klub "RIS"

Vasilije Cvijović
12 god
Žuti pojas
Karate klub "RIS"

Vukan Popovic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Filip Radojević
11 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Adriano Prençi
11 god
Zeleni pojas
KARATE KAMZA

Kumite | BORBE DJEČACI 2011 | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Lazar Rakocevic
11 god
Oranž pojas
Gorstak

Petar Zečević
12 god
Zeleni pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Branko Miljanić
11 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Buron Nuhiu
12 god
Zeleni pojas
KK "AS"

Aregli Belloj
11 god
Zeleni pojas
Wado Ryu Karate Vlorë Flamurtari

Kumite | BORBE DJEČACI 2011 | M | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Lazar Rakocevic
11 god
Oranž pojas
Gorstak

Luka Djuric
12 god
Žuti pojas
Gorstak

Nikita Marojević
11 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Ouen Cekodhima
12 god
Zeleni pojas
Wado Ryu Karate Vlorë Flamurtari

Kumite | BORBE DJEČACI 2011 | M | +55 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Lazar Lazovic
12 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Arijan Džukljan
12 god
Žuti pojas
Karate klub "RIS"

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2011 | Ž | -32 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Hana Sukranli
11 god
Plavi pojas
Bosna

Anduena Alushaj
10 god
Oranž pojas
Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"

Florina Geci
10 god
Oranž pojas
Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"

Tuana Bilalli
11 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë Agim Ramadani

Stina Dauti
11 god
Oranž pojas
karate Klub "OLIMP"

Shpata Llalloshi
11 god
Braon pojas
Klubi i Karatesë "Prishtina"

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2011 | Ž | -36 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Andrea Šakotić
11 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Danina Rexhepi
11 god
Oranž pojas
karate Klub "OLIMP"

Amela Mehmeti
12 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Sharri 1997"

Erina Sherifi
12 god
Oranž pojas
KK "AS"

Urata Osmani
11 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Mitrovica"

Stina Dauti
11 god
Oranž pojas
karate Klub "OLIMP"

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2011 | Ž | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Djurdja Todorovic
12 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

AMINA DELIĆ
11 god
Žuti pojas
KARATE KLUB ""DO"" TUZLA

Tamara Đakonovic
11 god
Oranž pojas
Karate Club Rei

Vedrana Misdalo
12 god
Žuti pojas
Karate Klub "Kotor"

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2011 | Ž | -44 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Miljana Džaković
11 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

Emira Gjonoviq
12 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Helena Peković
11 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Alea Kelmendi
11 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Rea Sejdiu
12 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Amanda Dedej
11 god
Zeleni pojas
KK "BIJT E SHQIPES"

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2011 | Ž | +44 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Jovana Kuljanin
12 god
Zeleni pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Gorana Đorojević
11 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi

Dea Aliu
12 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Iguana Beshaj
12 god
Oranž pojas
Karate Klub Energjia

Sara Mustafa
11 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fituesi"

Kumite | BORBE DJEČACI 2010 | M | -37 kg / Prijavljenih takmičara: 7
Lazar Žerajić
11 god
Zeleni pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Peon Musmurati
12 god
Oranž pojas
KK "AS"

Jaksa Mićanović
12 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi

Sahit Krasniqi
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"

Tozo Tozaj
12 god
Zeleni pojas
Wado Ryu Karate Vlorë Flamurtari

Muhamed Sahiti
12 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fituesi"

Bleon Nako
12 god
Zeleni pojas
KK "BIJT E SHQIPES"

Kumite | BORBE DJEČACI 2010 | M | -42 kg / Prijavljenih takmičara: 10
Adem Ramović
12 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Djordjije Ćosović
11 god
Žuti pojas
Karate klub "RIS"

Matija Sindik
12 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Aulon Nuridini
12 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Eagle"

Isa Elmazi
12 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fati" Tetovë

Hysen Selenica
12 god
Zeleni pojas
Karate Klub "Tomori"

Almir Pollomi
12 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë KOLOSI

Xhelbrim Kadrija
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Luftetari"

Edion Mustafa
12 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fituesi"

Don Avdyli
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Peja"

Kumite | BORBE DJEČACI 2010 | M | -47 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Petar Riha
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Luka Djuric
12 god
Žuti pojas
Gorstak

Andrija Rakočević
13 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Rilind Hysenaj
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"

Alex Disha
12 god
Oranž pojas
Karate Klub Energjia

Xhelbrim Kadrija
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Luftetari"

Kumite | BORBE DJEČACI 2010 | M | -52 kg / Prijavljenih takmičara: 7
Irfan Kurpejović
13 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Aleksa Đuranović
13 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Marko Konatar
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Blagota Mićunović
12 god
Plavi pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Anes Hanić
13 god
Plavi pojas
Karate klub Bjelopoljac

Elon Kallaba
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Eagle"

Ledion Zuna
13 god
Zeleni pojas
KARATE KAMZA

Kumite | BORBE DJEČACI 2010 | M | +52 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Aleks Simonović
13 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Andrija Kosović
13 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Ivan Dabović
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Anes Hanić
13 god
Plavi pojas
Karate klub Bjelopoljac

Deon Rexhepi
12 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë Agim Ramadani

Erion Buleshka
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Peja"

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2010 | Ž | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 8
Darija Savić
13 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

Agnesa Kollari
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

AMINA AVDIĆ
13 god
Žuti pojas
KARATE KLUB ""DO"" TUZLA

Somea Kutllovci
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Jana Radanović
12 god
Žuti pojas
Karate klub "RIS"

Emira Maqedonci
12 god
Zeleni pojas
Kubi i Karatesë "As Prishtina"

Sherazad Kurtalić
12 god
Plavi pojas
Bosna

Stina Dauti
11 god
Oranž pojas
karate Klub "OLIMP"

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2010 | Ž | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 7
Dina Katana
13 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

Tijana Vujisic
13 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Lana Stanković
12 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Fabiola Ademi
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Irina Nikolić
13 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Engjullusha Isufi
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Sharri 1997"

Vlera Salihu
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Podujeva"

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2010 | Ž | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Alea Kelmendi
11 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Dea Aliu
12 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Rea Sejdiu
12 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Ksenija Ugren
13 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2010 | Ž | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Jovana Kuljanin
12 god
Zeleni pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Emira Gjonoviq
12 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Ana Đukić
13 god
Oranž pojas
ENERGIJA

Lanika Rexhepi
12 god
Oranž pojas
karate Klub "OLIMP"

Nina PESIC
12 god
Oranž pojas
KARATE-DO LEIBNITZ

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2010 | Ž | +50 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Ajla Dodić
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Ivana Dabović
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Ivona Vlahović
13 god
Žuti pojas
Gorstak

Lanika Rexhepi
12 god
Oranž pojas
karate Klub "OLIMP"

Andrea Rakočević
13 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Njomza Ademi
12 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | BORBE DJEČACI 2009 | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Lazar Perisic
13 god
Oranž pojas
Gorstak

Rajan Jovanović
13 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Kosta Ćalasan
14 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Sahit Krasniqi
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"

Eriol Vokshi
13 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë Agim Ramadani

FUAT BERISHA
14 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë Fuati Prishtinë

Kumite | BORBE DJEČACI 2009 | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Petar Riha
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Ratko Grujic
14 god
Oranž pojas
Gorstak

Stefan Đorič
13 god
Oranž pojas
Karate Klub MB - SPORT

Edin Dervari
14 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "K - Drini"

Almir Pollomi
12 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë KOLOSI

Kadri Aliu
13 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Llapi"

Kumite | BORBE DJEČACI 2009 | M | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 8
Blagota Mićunović
12 god
Plavi pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Mihailo Bjelic
13 god
Žuti pojas
Gorstak

LAZAR GARDAŠEVIĆ
14 god
Oranž pojas
Karate Klub Bijela

Vuk ŠKATARIĆ
14 god
Plavi pojas
Karate klub "Vukovi"

Anes Hanić
13 god
Plavi pojas
Karate klub Bjelopoljac

Haris Maloku
14 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Sharri 1997"

Rilind Hysenaj
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"

Adi Curri
14 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Besa" Lluzhan

Kumite | BORBE DJEČACI 2009 | M | -55 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Demir Pivić
13 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Sava Popović
13 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Erik Krasniqi
14 god
Oranž pojas
Klubi i Karatesë "Ardhmëria"

Hervi Palluci
14 god
Zeleni pojas
KARATE KAMZA

Kumite | BORBE DJEČACI 2009 | M | +55 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Marko Kovacevic
13 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Anes Hanić
13 god
Plavi pojas
Karate klub Bjelopoljac

Bardh Bllaca
14 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë Agim Ramadani

Astrit Osmani
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fati" Tetovë

Rion Bahtiri
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Princi"

Enes Rashiti
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Luftetari"

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2009 | Ž | -39 kg / Prijavljenih takmičara: 7
Darija Savić
13 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

Vasilija Bijelović
13 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Fabiola Ademi
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Somea Kutllovci
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Emira Maqedonci
12 god
Zeleni pojas
Kubi i Karatesë "As Prishtina"

Sherazad Kurtalić
12 god
Plavi pojas
Bosna

Rinesa Zenuni
14 god
Oranž pojas
Klubi i Karatesë "Fituesi"

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2009 | Ž | -44 kg / Prijavljenih takmičara: 7
Dina Katana
13 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

Marija Čizmović
14 god
Plavi pojas
Omladinski karate klub Mawashi

Lara Šakotić
13 god
Zeleni pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Genisa Llapashtica
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Albiona Baliu
13 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Sharri 1997"

Marija Branković
13 god
Plavi pojas
Karate Klub MB - SPORT

Elma Bilalli
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë Agim Ramadani

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2009 | Ž | -49 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Katarina Janković
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Jovana Vujisic
14 god
Oranž pojas
Gorstak

Suela Gashi
14 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"

Ezana Sylejmani
13 god
Oranž pojas
Klubi i Karatesë Agim Ramadani

ERA LOCI
13 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë Perparimi Prishtinë

Suela Halimi
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Luftetari"

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2009 | Ž | -54 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Kristina Bokovac
14 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Katarina Djukic
14 god
Oranž pojas
Gorstak

Vasilisa Čizmović
14 god
Plavi pojas
Omladinski karate klub Mawashi

Lanika Rexhepi
12 god
Oranž pojas
karate Klub "OLIMP"

Danica Prvulović
13 god
Plavi pojas
Karate Klub MB - SPORT

Suela Halimi
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Luftetari"

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2009 | Ž | +54 kg / Prijavljenih takmičara: 10
Vasilisa Vukanović
14 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Mia Banović
14 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Lora Pean
14 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Lijana Iseni
13 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Sharri 1997"

Elsa Bilalli
13 god
Oranž pojas
KK "AS"

Mjellma Balaj
13 god
Oranž pojas
Klubi i Karatesë "Ardhmëria"

Ivona Vlahović
13 god
Žuti pojas
Gorstak

Ariona Ahmeti
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Lanika Rexhepi
12 god
Oranž pojas
karate Klub "OLIMP"

Njomza Ademi
12 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | BORBE DJEČACI 2008 | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 11
Vukota Marsenic
14 god
Zeleni pojas
Karate klub Buducnost

Armin Gurzaković
14 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Balsa Danilovic
15 god
Braon pojas
Gorstak

Ratko Grujic
14 god
Oranž pojas
Gorstak

Bešić Osman
14 god
Oranž pojas
KARATE KLUB ""DO"" TUZLA

Stefan Đorič
13 god
Oranž pojas
Karate Klub MB - SPORT

Ivan Knežević
14 god
Plavi pojas
Karate klub UNSU

Erblin Shoshi
14 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"

Jon Fejzullahu
14 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Sharri 1997"

FUAT BERISHA
14 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë Fuati Prishtinë

Uros Dragas
14 god
Oranž pojas
Karate Klub Bijela

Kumite | BORBE DJEČACI 2008 | M | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Justin Marojević
14 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Lazar Grbović
15 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

LAZAR GARDAŠEVIĆ
14 god
Oranž pojas
Karate Klub Bijela

Kemajl Kashtanjeva
14 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Sharri 1997"

Aldin Abazi
14 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Fati" Tetovë

Adi Curri
14 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Besa" Lluzhan

Kumite | BORBE DJEČACI 2008 | M | -55 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Benjamin Aljošević
14 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Vasilije Mitrić
14 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Eron Haxhijaj
15 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"

Oltian Rudhani
14 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë Agim Ramadani

Argjend Sadiku
15 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Llapi"

Kumite | BORBE DJEČACI 2008 | M | +55 kg / Prijavljenih takmičara: 17
Novak Gvozdenović
14 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Aleksa Šćekić
15 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Dejan Dabanović
14 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Balša Nedić
14 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Stefan Vujisic
15 god
Oranž pojas
Gorstak

Ivan Milikic
14 god
Zeleni pojas
Gorstak

Blerand Osmani
14 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Marko Kovacevic
13 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Džanin Šahinagić
14 god
Plavi pojas
Karate klub Bjelopoljac

Hamza Hanić
14 god
Plavi pojas
Karate klub Bjelopoljac

SHPAT SHALA
15 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatese Unsu

Sergej Dobrić
15 god
Oranž pojas
Karate Klub MB - SPORT

Rilind Maliqi
14 god
Plavi pojas
Karate Club Katana Gjilan

Bardhi Hoxha
14 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "K - Drini"

Nafi Abdullahi
14 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Fati" Tetovë

Diellon Mala
14 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Luftetari"

Drini Hajredini
14 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "DRINI"

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2008 | Ž | -44 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Suela Arifi
14 god
Braon pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Genisa Llapashtica
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Ardisa Sopi
15 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kristina Marjanovic
14 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub UNSU

Marija Branković
13 god
Plavi pojas
Karate Klub MB - SPORT

EDA METOLLI
14 god
Braon pojas
Klubi i Karatesë Perparimi Prishtinë

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2008 | Ž | -49 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Riga Sheholli
14 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Ardhmëria"

Marija Gavrilović
14 god
Braon pojas
Karate klub UNSU

Suela Gashi
14 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"

ERA LOCI
13 god
Plavi pojas
Klubi i Karatesë Perparimi Prishtinë

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2008 | Ž | -54 kg / Prijavljenih takmičara: 7
Katarina Djukic
14 god
Oranž pojas
Gorstak

Emina Efović
14 god
Plavi pojas
Karate klub Buducnost

Vasilisa Čizmović
14 god
Plavi pojas
Omladinski karate klub Mawashi

Anita Kovačević
14 god
Žuti pojas
Karate klub "RIS"

Esra Maqedonci
15 god
Plavi pojas
Kubi i Karatesë "As Prishtina"

KAONA MJEKU
14 god
Braon pojas
Klubi i Karatese Unsu

TUANA TERNAVA
14 god
Braon pojas
Klubi i Karatese Unsu

Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2008 | Ž | +54 kg / Prijavljenih takmičara: 7
Ena Hodžić
15 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Ksenija Božović
14 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Mjellma Balaj
13 god
Oranž pojas
Klubi i Karatesë "Ardhmëria"

Ariona Ahmeti
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

KLEA MJEKU
14 god
Braon pojas
Klubi i Karatese Unsu

Helena Tafani
15 god
Oranž pojas
Karate Klub Energjia

Arizona Aliu
15 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Llapi"

Kate | KATE DJEČACI 2015 I MLAĐI II NIVO | M | Oranž pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 7
Mihailo Peličić
7 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Viktor Vukmarković
7 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Viktor Vuković
7 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

MATIJA MARAŠ
8 god
Žuti pojas
Karate klub Kondor

NIKOLA BATROVIĆ
7 god
Bijeli pojas
Karate klub Kondor

Nikola Lav Jokić
7 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Amar Alić
7 god
Bijeli pojas
Karate Club Rei

Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 I MLAĐI II NIVO | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 7
Irisi Shabanoviq
8 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

VASILIJA DRAKIĆ
7 god
Bijeli pojas
Karate klub Kondor

Milica Kovačević
6 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Maša Todorović
8 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Nikolina Bulatović
7 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Maja Živković
7 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

LORENA MADŽAROVIĆ
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Kondor

Kate | KATE DJEČACI 2015 I MLAĐI APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
Ajan Čobović
7 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Feim Gurzaković
7 god
Bijeli pojas
Karate Club Rei

Uroš Skrobanović
7 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Bogdan Radulović
7 god
Žuti pojas
Karate klub "Iskra"

Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 I MLAĐI APSOLUTNI NIVO | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 7
Irisi Shabanoviq
8 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Anamarija Janković
7 god
Bijeli pojas
Karate Club Rei

Melina Gurzakovic
7 god
Oranž pojas
Karate Club Rei

Simona Pejović
8 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Maisa Duraković
7 god
Bijeli pojas
Karate Club Rei

Nađa Rovčanin
8 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

LORENA MADŽAROVIĆ
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Kondor

Kate | KATE DJEČACI 2014 I NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 34
Gordan Gregovic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Pavle Šturanović
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Simon Paladin
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Dilan Agović
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Balša Leković
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Dimitrije Pješčić
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Niksa Paunovic
9 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Viktor Kaludjerovic
9 god
Žuti pojas
Karate Klub "Kotor"

Karlo Kovacic
9 god
Žuti pojas
Karate Klub "Kotor"

David Vukmarković
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Darian Škrielj
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Matija Bauković
8 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Uroš Rakočević
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Aleks Kaluđerović
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Stefan Kovačević
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Vasilije Rajović
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Dušan Skrobanović
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Miloš Peković
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Karim Hodzic
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Strahinja Mujovic
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Vasilije Terzic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Vasilije Senčić
8 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Alan Brkanović
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Alis Husović
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Hamza Hadžiburić
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Davud Đukić
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Marko Tasić
8 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Jovan Radulović
8 god
Žuti pojas
Karate klub "Iskra"

Omer Hodžić
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Rron Mustafa
8 god
Oranž pojas
Klubi i Karatesë "Fan"

Pellumb Alija
8 god
Žuti pojas
Klubi i Karatesë "Sharri 1997"

Bogdan Sekulović
9 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Daris Rahimi
7 god
Žuti pojas
KK "AS"

Omer Hyseni
8 god
Žuti pojas
Klubi i Karatesë "Luftetari"

Kate | KATE DJEVOJČICE 2014 I NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 15
Irisi Shabanoviq
8 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Lucia Stanovic
8 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Melina Gurzakovic
7 god
Oranž pojas
Karate Club Rei

Džana Muzurović
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Lana Drača
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Mija Ajković
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Danica Miranović
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Nadila Hodzic
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Anastasija Vukadinovic
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Tijana Popović
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Darija Knežević
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Neva Dubak
8 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Anastasija Niković
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Asija Đonbaljaj
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Zara Novalić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | KATE DJEČACI 2014 II NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 10
Vid Beljkaš
9 god
Žuti pojas
KK POTOCI

Viktor Dukić
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Filip Radojević
8 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Rejan Grbović
8 god
Bijeli pojas
Karate Club Rei

Aleks Kaluđerović
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Stefan Kovačević
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Vasilije Rajović
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Dušan Skrobanović
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Miloš Peković
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Amar Alić
7 god
Bijeli pojas
Karate Club Rei

Kate | KATE DJEVOJČICE 2014 II NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas / Prijavljenih takmičara: 6
Mia Bulatović
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Maša Masoničić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Zulejha Murati
9 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Nikolija BRAŠNJO
8 god
Žuti pojas
KK POTOCI

Mija Ajković
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Danica Miranović
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Kate | KATE DJEČACI 2014 APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
David Kovacevic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Anton Stanović
8 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Aleksa Krstajic
8 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Filip Radojević
8 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Vasilije Rajović
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Omer Hyseni
8 god
Žuti pojas
Klubi i Karatesë "Luftetari"

Kate | KATE DJEVOJČICE 2014 APSOLUTNI NIVO | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 5
Stefani Đuković
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Ana Pavlović
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Aleksia Baćović
8 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Maisa Duraković
7 god
Bijeli pojas
Karate Club Rei

Mija Ajković
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Kate | KATE DJEČACI 2013 I NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 25
Rodoljub Timotijević
10 god
Oranž pojas
KARATE KLUB POSITIVE

ALEKSA RIHA
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

BOGDAN MADŽAROVIĆ
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Kondor

Anton Stanović
8 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Ervin Muzurović
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Ilja Guran
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Martin Marovic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Vasilije Begovic
9 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Aleksandar Matović
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Aldin Sokolaj
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Ahmed Međedović
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Leon Ljuljđuraj
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Jakša Čadjenović
9 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Jusuf Adžemović
10 god
Bijeli pojas
Karate Club Rei

Pavle Vuković
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Marko Ilicic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

David Liković
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Vukašin Banović
9 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Ergis Pepaj
10 god
Oranž pojas
Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"

Florent Geci
9 god
Žuti pojas
Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"

Pellumb Alija
8 god
Žuti pojas
Klubi i Karatesë "Sharri 1997"

Savo Dragutinovic
10 god
Bijeli pojas
Karate klub Buducnost

Aleksa Mitrović
10 god
Žuti pojas
Karate Klub MB - SPORT

Aleksa Lakićević
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Fron Loki
10 god
Oranž pojas
Klubi i Karatesë "Kastrioti"

Kate | KATE DJEČACI 2013 II NIVO | M | Zeleni pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 11
Jakov Cupara
10 god
Oranž pojas
KK POTOCI

Lazar Popovic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Omar Durović
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

BOGDAN MADŽAROVIĆ
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Kondor

Boris Perović
9 god
Žuti pojas
KK POTOCI

Nikola Petanovic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Luka Bulatović
9 god
Oranž pojas
Karate klub "Iskra"

Lev Šatohin
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Vujo Ivanišević
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Rejan Grbović
8 god
Bijeli pojas
Karate Club Rei

luka Vejnović
10 god
Zeleni pojas
Karate Klub MB - SPORT

Kate | KATE DJEČACI 2013 APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 10
Jakov Cupara
10 god
Oranž pojas
KK POTOCI

Lazar Popovic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

BOGDAN MADŽAROVIĆ
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Kondor

Alexander Okulov
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Gleb Voroninskis
9 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Andrija Barjaktarović
9 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Ognjen Asanović
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Kondor

Pavle Vuković
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Aleksa Mitrović
10 god
Žuti pojas
Karate Klub MB - SPORT

luka Vejnović
10 god
Zeleni pojas
Karate Klub MB - SPORT

Kate | KATE DJEVOJČICE 2013 I NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 10
Lucia Stanovic
8 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Sara Mulalić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kalina Sjekloća
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Ana Krivokapic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Sofija Raspopovic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Sofija Milić
9 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Bojana Živković
10 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Artesa Alushaj
9 god
Oranž pojas
Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"

Elena Perisic
9 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Reina Matoshi
9 god
Oranž pojas
Klubi i Karatesë "Sharri 1997"

Kate | KATE DJEVOJČICE 2013 II NIVO | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Sofia Popovic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Isidora Đakonović
10 god
Bijeli pojas
Karate Club Rei

Isidora Bracić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Dunja ČOGURIĆ
9 god
Žuti pojas
KK POTOCI

Kate | KATE DJEVOJČICE 2013 APSOLUTNI NIVO | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 5
Sofia Popovic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Itana Badnjar
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Katarina Novakovic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Nina Krulj
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Darija Knežević
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Kate | KATE DJEČACI 2012 I NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 24
Cimur Trofimenko
10 god
Oranž pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Edonis Kraja
11 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Memin Gurzaković
11 god
Bijeli pojas
Karate Club Rei

Zakir Murati
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Dijar Avdiu
11 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kosta Jovanovic
10 god
Bijeli pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Nikola Petrovic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub "Kotor"

Mihailo Labović
10 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

David Rubežić
11 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Miloš Popadić
10 god
Žuti pojas
KK POTOCI

Vasilije Mikulić
11 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Luka Djurovic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Vlado Lopičić
10 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Danilo Vukčević
11 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Anel Peročević
11 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Petar Petričević
10 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Miloš Mićović
11 god
Žuti pojas
Karate klub "Iskra"

Erdi Llapi
10 god
Oranž pojas
Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"

Ergis Pepaj
10 god
Oranž pojas
Klubi i Karatesë "E&E WAZARI"

Unik Mehmeti
11 god
Oranž pojas
Klubi i Karatesë "Sharri 1997"

Aleksa Mitrović
10 god
Žuti pojas
Karate Klub MB - SPORT

Amar Daku
10 god
Oranž pojas
Klubi i Karatesë Agim Ramadani

Gerald Hoxha
11 god
Žuti pojas
KARATE KAMZA

Atis Krasniqi
11 god
Oranž pojas
Klubi i Karatesë "Peja"

Kate | KATE DJEČACI 2012 II NIVO | M | Zeleni pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 9
Tarik Nikezić
10 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Benjamin Mehović
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Mladjan Ramovic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Mateja Milić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Imar Krajina
11 god
Žuti pojas
KK POTOCI

Vuk Spaić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Lazar Pavličić
10 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Konstantin Tereščenko
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

luka Vejnović
10 god
Zeleni pojas
Karate Klub MB - SPORT