VII Grand Prix Montenegro 2022


VII Grand Prix Montenegro 2022

Informacije


VII Grand Prix Montenegro 2022

27. Nov 2022.

26. Nov 2022. @ 18:30h (krajnji rok za prijavu)

Sportski centar Igalo

Igalo , Crna Gora

Karate klub "Bijela" Bijela

Kotizacija: pojedinačno 18 EUR, ekipno 30 EUR


PROPOZICIJE

KATE:

Opis za kate...

BORBE:

Opis za borbe...

ZAŠTITNA OPREMA:

Opis za zaštitnu opremu...


Kate


Kate | seniori EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | +16 seniori | M | Aps. kat.

Kate | 16-17 juniori | M | Aps. kat.

Kate | kadeti-juniori EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | 14-15 kadeti | M | Aps. kat.

Kate | 2009 I nivo | M | Žuti pojas-Zeleni pojas

Kate | 2009 II nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2009 A nivo | M | Aps. kat.

Kate | 2010 I nivo | M | Žuti pojas-Zeleni pojas

Kate | 2010 II nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2010 A nivo | M | Aps. kat.

Kate | 2011 I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2011 II nivo | M | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | 2011 A nivo | M | Aps. kat.

Kate | 2012 I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2012 II nivo | M | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | 2012 A nivo | M | Aps. kat.

Kate | 2013 I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2013 II nivo | M | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | 2013 A nivo | M | Aps. kat.

Kate | 2014 I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2014 A nivo | M | Aps. kat.

Kate | 2015 I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2015 A nivo | M | Aps. kat.

Kate | 2016 i mlađi I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2016 i mlađi A nivo | M | Aps. kat.

Kate | seniorke EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kate | +16 seniorke | Ž | Aps. kat.

Kate | 16-17 juniorke | Ž | Aps. kat.

Kate | kadetkinje-juniorke EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kate | 14-15 kadetkinje | Ž | Aps. kat.

Kate | 2009 I nivo | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas

Kate | 2009 II nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2009 A nivo | Ž | Aps. kat.

Kate | 2010 I nivo | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas

Kate | 2010 II nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2010 A nivo | Ž | Aps. kat.

Kate | 2011 I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2011 II nivo | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | 2011 A nivo | Ž | Aps. kat.

Kate | 2012 I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2012 II nivo | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | 2012 A nivo | Ž | Aps. kat.

Kate | 2013 I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2013 II nivo | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | 2013 A nivo | Ž | Aps. kat.

Kate | 2014 I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2014 A nivo | Ž | Aps. kat.

Kate | 2015 A nivo | Ž | Aps. kat.

Kate | 2015 I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2016 i mlađi I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2016 i mlađi A nivo | Ž | Aps. kat.

Kumite


Kumite | +18 seniori BORBE | M | -60 kg | Aps. kat.

Kumite | +18 seniori BORBE | M | -67 kg | Aps. kat.

Kumite | +18 seniori BORBE | M | -75 kg | Aps. kat.

Kumite | +18 seniori BORBE | M | -84 kg | Aps. kat.

Kumite | +18 seniori BORBE | M | +84 kg | Aps. kat.

Kumite | 16/17 juniori BORBE | M | -55 kg | Aps. kat.

Kumite | 16/17 juniori BORBE | M | -61 kg | Aps. kat.

Kumite | 16/17 juniori BORBE | M | -68 kg | Aps. kat.

Kumite | 16/17 juniori BORBE | M | -76 kg | Aps. kat.

Kumite | 16/17 juniori BORBE | M | +76 kg | Aps. kat.

Kumite | 14/15 kadeti BORBE | M | -52 kg | Aps. kat.

Kumite | 14/15 kadeti BORBE | M | -57 kg | Aps. kat.

Kumite | 14/15 kadeti BORBE | M | -63 kg | Aps. kat.

Kumite | 14/15 kadeti BORBE | M | -70 kg | Aps. kat.

Kumite | 14/15 kadeti BORBE | M | +70 kg | Aps. kat.

Kumite | dječaci 2009 BORBE | M | -45 kg | Aps. kat.

Kumite | dječaci 2009 BORBE | M | -50 kg | Aps. kat.

Kumite | dječaci 2009 BORBE | M | -55 kg | Aps. kat.

Kumite | dječaci 2009 BORBE | M | +55 kg | Aps. kat.

Kumite | dječaci 2010 BORBE | M | -40 kg | Aps. kat.

Kumite | dječaci 2010 BORBE | M | -45 kg | Aps. kat.

Kumite | dječaci 2010 BORBE | M | -50 kg | Aps. kat.

Kumite | dječaci 2010 BORBE | M | +50 kg | Aps. kat.

Kumite | dječaci 2011 BORBE | M | -37 kg | Aps. kat.

Kumite | dječaci 2011 BORBE | M | -42 kg | Aps. kat.

Kumite | dječaci 2011 BORBE | M | -47 kg | Aps. kat.

Kumite | dječaci 2011 BORBE | M | +47 kg | Aps. kat.

Kumite | dječaci 2012 BORBE | M | -35 kg | Aps. kat.

Kumite | dječaci 2012 BORBE | M | -40 kg | Aps. kat.

Kumite | dječaci 2012 BORBE | M | -45 kg | Aps. kat.

Kumite | dječaci 2012 BORBE | M | +45 kg | Aps. kat.

Kumite | dječaci 2013 BORBE | M | -25 kg | Aps. kat.

Kumite | dječaci 2013 BORBE | M | -30 kg | Aps. kat.

Kumite | dječaci 2013 BORBE | M | -35 kg | Aps. kat.

Kumite | dječaci 2013 BORBE | M | +35 kg | Aps. kat.

Kumite | 2014 i mlađi BORBE | M | -25 kg | Aps. kat.

Kumite | 2014 i mlađi BORBE | M | -30 kg | Aps. kat.

Kumite | 2014 i mlađi BORBE | M | -35 kg | Aps. kat.

Kumite | 2014 i mlađi BORBE | M | +35 kg | Aps. kat.

Kumite | +18 seniorke BORBE | Ž | -50 kg | Aps. kat.

Kumite | +18 seniorke BORBE | Ž | -55 kg | Aps. kat.

Kumite | +18 seniorke BORBE | Ž | -61 kg | Aps. kat.

Kumite | +18 seniorke BORBE | Ž | -68 kg | Aps. kat.

Kumite | +18 seniorke BORBE | Ž | +68 kg | Aps. kat.

Kumite | 16/17 juniorke BORBE | Ž | -48 kg | Aps. kat.

Kumite | 16/17 juniorke BORBE | Ž | -53 kg | Aps. kat.

Kumite | 16/17 juniorke BORBE | Ž | -59 kg | Aps. kat.

Kumite | 16/17 juniorke BORBE | Ž | +59 kg | Aps. kat.

Kumite | 14/15 kadetkinje BORBE | Ž | -47 kg | Aps. kat.

Kumite | 14/15 kadetkinje BORBE | Ž | -54 kg | Aps. kat.

Kumite | 14/15 kadetkinje BORBE | Ž | +54 kg | Aps. kat.

Kumite | djevojčice 2009 BORBE | Ž | -40 kg | Aps. kat.

Kumite | djevojčice 2009 BORBE | Ž | -45 kg | Aps. kat.

Kumite | djevojčice 2009 BORBE | Ž | -50 kg | Aps. kat.

Kumite | djevojčice 2009 BORBE | Ž | +50 kg | Aps. kat.

Kumite | djevojčice 2010 BORBE | Ž | -38 kg | Aps. kat.

Kumite | djevojčice 2010 BORBE | Ž | -43 kg | Aps. kat.

Kumite | djevojčice 2010 BORBE | Ž | -48 kg | Aps. kat.

Kumite | djevojčice 2010 BORBE | Ž | +48 kg | Aps. kat.

Kumite | djevojčice 2011 BORBE | Ž | -35 kg | Aps. kat.

Kumite | djevojčice 2011 BORBE | Ž | -40 kg | Aps. kat.

Kumite | djevojčice 2011 BORBE | Ž | -45 kg | Aps. kat.

Kumite | djevojčice 2011 BORBE | Ž | +45 kg | Aps. kat.

Kumite | djevojčice 2012 BORBE | Ž | -30 kg | Aps. kat.

Kumite | djevojčice 2012 BORBE | Ž | -35 kg | Aps. kat.

Kumite | djevojčice 2012 BORBE | Ž | -40 kg | Aps. kat.

Kumite | djevojčice 2012 BORBE | Ž | +40 kg | Aps. kat.

Kumite | djevojčice 2013 BORBE | Ž | +35 kg | Aps. kat.

Kumite | djevojčice 2013 BORBE | Ž | -35 kg | Aps. kat.

Kumite | djevojčice 2013 BORBE | Ž | -30 kg | Aps. kat.

Kumite | djevojčice 2013 BORBE | Ž | -25 kg | Aps. kat.

Kumite | 2014 i mlađi BORBE | Ž | +35 kg | Aps. kat.

Kumite | 2014 i mlađi BORBE | Ž | -35 kg | Aps. kat.

Kumite | 2014 i mlađi BORBE | Ž | -30 kg | Aps. kat.

Kumite | 2014 i mlađi BORBE | Ž | -25 kg | Aps. kat.

Kontakt osobe

Slađan Mikulić

karateklubbijela@gmail.com

0038268205447


Hoteli

Bilten


Kotizacija

Pojedinačno: 18 €

Ekipno: 30 €

Generalni poredak

Klub Zlatne Srebrne Bronzane
Karate klub Bar 16 15 16
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" 14 6 9
Hercegovac Bileća 11 16 16
Karate klub Buducnost 8 6 3
Karate Klub Fokus Niksic 7 4 3
Zagrebački karate savez 7 2 3
Gorstak 7 1 1
Karate klub Sampion Niksic 6 8 1
Karate klub Zeta 5 2 7
Karate klub "Master" Bugojno 4 5 6
Šotokan tim 4 5 5
Karate Klub Bijela 4 4 15
KK POTOCI 4 1 8
Karate klub "Iskra" 4 0 1
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova" 2 2 5
Karate klub "RIS" 2 2 4
Karate klub "Vukovi" 2 2 1
KARATE KLUB ""DO"" TUZLA 2 2 0
Karate Klub Zrinjski 2 1 2
Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik 1 3 4
Karate klub Jedinstvo 1 3 4
Karate klub Postojna 1 3 2
Karare klub ''RIS21 '' Budva 1 2 9
Karate klub Junior 1 2 6
Karate klub "Specijal" Goražde 1 2 4
Karate Klub "Kotor" 1 2 3
Onogost 1 1 5
Karate Klub Student 1 1 4
Karate klub Šesnaesta Banja Luka 1 1 0
KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA 1 0 10
Karate klub Trebinje 1 0 5
Karate Klub "Stari Grad" Budva 1 0 2
KARATE KLUB ŠIBENIK 1066 1 0 0
KARATE KLUB "JION" 0 3 6
Karate Klub Bijelo Brdo 0 2 1
Karate Klub "Tempo" 0 1 2
Karate klub Drniš 0 1 2
Karate klub Kondor 0 1 0
Клуб Борилачких Спортова требиње 0 0 4
Karate klub Rudar Velenje 0 0 1
Karate klub Risan 0 0 1
Klub Borilačkih Sportova "Velež" 0 0 1

Kate - Pojedinačno

Kate | 2015 I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003790 Irisi Shabanoviq KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. WKF006827 Andrea Perović Hercegovac Bileća
3. WKF006782 Ejna Bešo KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA
3. MNE005460 Maša Todorović Karate klub "Iskra"

Kate | 2015 I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE006413 Matija Maraš Karate klub Zeta
2. MNE005806 Nikola Lav Jokić Karare klub ''RIS21 '' Budva
3. MNE005160 Uroš Skrobanović Karate klub Zeta
3. WKF006781 Imran Pivić KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA

Kate | 2016 i mlađi A nivo | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE005491 Milica Kovačević Karate klub Zeta
2. MNE005354 Anđelija Vukanović Karate klub Bar
3. WKF006830 Sara Čuknić Hercegovac Bileća

Kate | 2016 i mlađi I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE005491 Milica Kovačević Karate klub Zeta
2. WKF006830 Sara Čuknić Hercegovac Bileća
3. MNE004791 Aiša Radončić Karate klub Junior
3. MNE006590 Karina Tsmilianovich Karare klub ''RIS21 '' Budva

Kate | 2016 i mlađi A nivo | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004564 Vladimir Konatar Karate klub Jedinstvo
2. MNE006629 Filip Markovic Karate klub Zeta

Kate | 2012 I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003795 Naira Pelinku KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. WKF006814 Marija Sudžum Hercegovac Bileća
3. WKF004282 Sara Savić Karate Klub Bijelo Brdo
3. WKF006874 Anastasija Prodanović Karate klub Trebinje

Kate | 2015 A nivo | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006808 Sofija Ilić Hercegovac Bileća
2. MNE005521 Klara Popović Karate klub Junior
3. MNE003790 Irisi Shabanoviq KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. WKF006827 Andrea Perović Hercegovac Bileća

Kate | 2015 A nivo | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE006413 Matija Maraš Karate klub Zeta
2. MNE005238 Luka Drobnjak KK POTOCI
3. MNE005806 Nikola Lav Jokić Karare klub ''RIS21 '' Budva
3. WKF006412 Ayan Mulabdić Karate klub Rudar Velenje

Kate | 2013 I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003795 Naira Pelinku KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. WKF006829 Kristina Tomašević Hercegovac Bileća
3. MNE004794 Asja Radončić Karate klub Junior
3. WKF006817 Anica Ilić Hercegovac Bileća

Kate | 2016 i mlađi I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006781 Imran Pivić KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA
2. MNE004564 Vladimir Konatar Karate klub Jedinstvo
3. WKF006779 Ismail Bojić KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA
3. MNE006554 Marjan Djokic Karate klub Junior

Kate | 2012 II nivo | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006825 Danijela Kuljić Hercegovac Bileća
2. WKF006765 LORENA JELČIĆ Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik
3. MNE005239 Marija ZINDOVIĆ KK POTOCI

Kate | 2014 A nivo | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003916 Milovan Jankovic Gorstak
2. WKF006802 Viktor Aleksić Hercegovac Bileća
3. MNE005159 Stefan Kovačević Karate klub Zeta
3. MNE003731 David Kovacevic Karate klub Buducnost

Kate | 2014 I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003790 Irisi Shabanoviq KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. WKF006823 Jana Milićević Hercegovac Bileća
3. WKF006782 Ejna Bešo KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA
3. MNE005154 Mija Ajković Karate klub Zeta

Kate | 2014 A nivo | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003722 Stefani Đuković Karate klub Bar
2. MNE003893 Mia Bulatović Karate klub Bar
3. MNE003892 Ana Pavlović Karate klub Bar
3. MNE003724 Lorena Pajović Karate klub Junior

Kate | 2012 II nivo | M | Zeleni pojas-Braon pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004701 Pavle Nešković Hercegovac Bileća
2. MNE001810 Edonis Kraja KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE005243 Miloš Popadić KK POTOCI

Kate | 2013 I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006809 Georgije Ćalasan Hercegovac Bileća
2. WKF006815 Luka Glušac Hercegovac Bileća
3. MNE001724 Rodoljub Timotijević Karare klub ''RIS21 '' Budva

Kate | 2014 I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006802 Viktor Aleksić Hercegovac Bileća
2. MNE004565 Filip Radojević Karate klub Jedinstvo
3. MNE005147 Dušan Skrobanović Karate klub Zeta
3. MNE005806 Nikola Lav Jokić Karare klub ''RIS21 '' Budva

Kate | 2013 A nivo | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001614 Jakov Cupara KK POTOCI
2. MNE001765 Lazar Popovic Karate klub Buducnost
3. MNE002518 Omar Durović Karate klub Bar
3. MNE004091 Andrija Barjaktarović Karate klub Bar

Kate | 2013 II nivo | M | Zeleni pojas-Braon pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004705 Luka Lojpur Hercegovac Bileća
2. MNE004063 Vujo Ivanišević Karate klub Bar
3. MNE005526 Pavle Minić Karate klub Junior
3. MNE005233 Danilo Drobnjak KK POTOCI

Kate | 2012 I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000442 Amar Čobović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. WKF004706 Nikola Vujović Hercegovac Bileća
3. MNE005162 Vasilije Mikulić Karate klub Zeta
3. MNE005243 Miloš Popadić KK POTOCI

Kate | 2012 A nivo | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004195 Lara Savovi' Karate klub Junior
2. MNE003905 Ksenija Knezevic Karate klub Bar
3. MNE001940 Staša Petranović Karate klub Bar

Kate | 2013 A nivo | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003878 Nina Krulj Karate klub Buducnost
2. MNE001658 Itana Badnjar Karate klub Bar
3. WKF006818 Aleksandra Kešeljević Hercegovac Bileća
3. WKF004625 MERJEM BOŠNJAK KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA

Kate | 2013 II nivo | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006818 Aleksandra Kešeljević Hercegovac Bileća
2. MNE003878 Nina Krulj Karate klub Buducnost
3. MNE005235 Dunja ČOGURIĆ KK POTOCI
3. WKF006819 Jana Dunđerović Hercegovac Bileća

Kate | 2012 A nivo | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001766 Mladjan Ramovic Karate klub Buducnost
2. MNE001818 Tarik Nikezić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE001667 Vladimir Ilievski Karate klub Bar
3. MNE002514 Ajlan Durović Karate klub Bar

Kate | +16 seniorke | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000827 Mila Mrakovic Karate klub Buducnost
2. MNE000864 Masa Djukanovic Karate klub Buducnost
3. MNE000856 Dzena Canovic Karate klub Buducnost

Kate | +16 seniori | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000826 Filip Bakic Karate klub Buducnost
2. MNE000421 Kenan Nikočević Karate klub Bar

Kate | 2010 II nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006786 Marija Rudonjic Karate klub Postojna
2. WKF004714 Teodora Šešlija Hercegovac Bileća
3. MNE000652 Martina Dabović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. WKF006810 Ivana Samardžić Hercegovac Bileća

Kate | 2011 I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000442 Amar Čobović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. WKF006752 Stefan Miodanić Karate Klub Bijelo Brdo
3. WKF004704 Kristijan Kuljić Hercegovac Bileća
3. WKF006780 ANES Pivić KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA

Kate | 2011 II nivo | M | Zeleni pojas-Braon pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001810 Edonis Kraja KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE003744 Vanja Vujosevic Karate klub Buducnost

Kate | 2011 A nivo | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000281 Dušan Borović KK POTOCI
2. MNE001652 Dario Šćekić Karate klub Bar
3. MNE004081 Sergej Laković Karate klub Bar
3. MNE001818 Tarik Nikezić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2011 I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003798 Emira Gjonoviq KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE003879 Sara Mugosa Karate klub Junior
3. WKF006458 Andrea Prodanović Karate klub Trebinje
3. WKF006759 IRIS SOLOMUN Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik

Kate | 2010 I nivo | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000478 Agnesa Kollari KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE000651 Ivana Dabović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. WKF006764 PETRA MIŠKIĆ Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik
3. MNE000455 Ajla Dodić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2011 II nivo | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006816 Aneta Batinić Hercegovac Bileća
2. WKF006698 MARTA BJELICA Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik
3. MNE001879 Petra Blagojevic Karate klub Jedinstvo
3. WKF004627 TEA RAŠIĆ KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA

Kate | 2011 A nivo | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000631 Nađa Knežević Karate klub Bar
2. WKF006816 Aneta Batinić Hercegovac Bileća
3. MNE001879 Petra Blagojevic Karate klub Jedinstvo
3. MNE000049 Nataša Šubarić KK POTOCI

Kate | 2010 A nivo | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000279 Neda Beljkaš KK POTOCI
2. WKF006786 Marija Rudonjic Karate klub Postojna
3. MNE001943 Lana Stanković Karate klub Bar
3. MNE000410 Lejla Duraković Karate klub Bar

Kate | 2010 II nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000454 Marko Konatar KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. WKF006785 Gregor Dujc Karate klub Postojna
3. MNE000867 Petar Vojinovic Karate klub Buducnost
3. MNE000650 Ivan Dabović KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2010 I nivo | M | Žuti pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006869 Filip Radaš Zagrebački karate savez
2. WKF004703 Petar Kapetinić Hercegovac Bileća
3. WKF004700 Aleksej Komnenović Hercegovac Bileća
3. MNE005524 Luka Minić Karate klub Junior

Kate | 2010 A nivo | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000757 Uroš Stevović Karate Klub "Stari Grad" Budva
2. MNE001926 Drazen Sutovic Karate klub Buducnost
3. WKF006785 Gregor Dujc Karate klub Postojna
3. MNE000634 Andrija Kosović Karate klub Bar

Kate | 14-15 kadetkinje | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000852 Mia Ramovic Karate klub Buducnost
2. WKF004708 Saška Ilić Hercegovac Bileća
3. WKF006564 Merjem Đonko Karate Klub Student

Kate | 14-15 kadeti | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000635 Benjamin Aljošević Karate klub Bar
2. MNE000375 Aleksa Šćekić Karate klub Bar
3. WKF004721 Filip Milinić Karate klub Trebinje

Kate | 16-17 juniori | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004737 Pavle Palikuća Karate klub Trebinje
2. MNE000514 Arian Bejta KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 16-17 juniorke | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000404 Arijana Kočan Karate klub Bar
2. MNE001221 Danica Radovanović Karate klub Buducnost
3. MNE000773 Mia Bošnjaković Šotokan tim
3. MNE000678 Ivana Vidojević Šotokan tim

Kate | 2009 I nivo | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000478 Agnesa Kollari KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE003786 Era Avdiu KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. WKF006778 Amina Bojić KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA
3. MNE005144 Anja Šindolić Karate klub Zeta

Kate | 2009 A nivo | Ž | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000279 Neda Beljkaš KK POTOCI
2. WKF004710 Marija Ilić Hercegovac Bileća
3. MNE003030 Elena Dacić Karate klub Bar
3. MNE000388 Kristina Bokovac Karate klub Bar

Kate | 2009 I nivo | M | Žuti pojas-Zeleni pojas

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000454 Marko Konatar KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. WKF006833 Nikola Milošević Hercegovac Bileća
3. WKF006869 Filip Radaš Zagrebački karate savez
3. WKF006760 LEO MACANOVIĆ Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik

Kate | 2009 II nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006017 Dali Macanović Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik
2. WKF006754 FILIP BJELICA Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik
3. MNE001612 FILIP JOVIĆ KK POTOCI

Kate | 2009 A nivo | M | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000292 Aleksa Barjaktarović Karate klub Bar
2. WKF006799 Filip Subotic Karate klub Postojna
3. MNE000039 Luka Klačar KK POTOCI
3. WKF006788 Jovan Rudonjic Karate klub Postojna

Kate | 2009 II nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004710 Marija Ilić Hercegovac Bileća
2. MNE004053 Nina Pešić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE000569 Katarina Janković KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
3. MNE000560 Jelena Samardžić Karate klub Risan

Kate - Ekipno

Kate | kadetkinje-juniorke EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE000400 Mariam Zahrane
MNE000404 Arijana Kočan
MNE000543 Anida Berjašević
2. Karate Klub Bijelo Brdo WKF004274 Una Panišić
WKF004275 Klara Hajduković
WKF004276 Petra Paola Lendić

Kate | seniorke EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Buducnost MNE000827 Mila Mrakovic
MNE000856 Dzena Canovic
MNE000864 Masa Djukanovic

Kate | seniori EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Buducnost MNE001038 Rijad Mandic
MNE000826 Filip Bakic
MNE000853 Milos Gorovic

Kate | kadeti-juniori EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno

Mjesto Klub Ekipa
1. Karate klub Bar MNE000375 Aleksa Šćekić
MNE000385 Ajsel Gerschwitz
MNE000635 Benjamin Aljošević

Kumite - Pojedinačno

Kumite | 14/15 kadeti BORBE | M | -57 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003189 Dario Turk KARATE KLUB ŠIBENIK 1066
2. MNE005317 Vasilije Vujacic Karate klub "Vukovi"
3. WKF006060 Ilhan Omanović Karate klub "Master" Bugojno

Kumite | 14/15 kadeti BORBE | M | -70 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000141 Anes Arifaj Karate klub "Iskra"
2. MNE001161 Lazar Djurčević Karate klub "Vukovi"
3. WKF006793 EMIR KALOPER Karate klub "Specijal" Goražde

Kumite | 14/15 kadetkinje BORBE | Ž | -47 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004159 Suela Arifi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
2. MNE001018 Anastasija Vukotic Karate klub Sampion Niksic
3. MNE001703 Maša Bošković Šotokan tim

Kumite | 14/15 kadetkinje BORBE | Ž | -54 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003126 SOFIJA MIKULIĆ Karate Klub Bijela
2. MNE004457 Lana Vukcevic Karate klub Kondor
3. WKF001553 Mateja Pantic Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | 14/15 kadeti BORBE | M | -63 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000375 Aleksa Šćekić Karate klub Bar
2. MNE000387 Dejan Dabanović Karate klub Bar
3. WKF004712 Lazar Parežanin Hercegovac Bileća
3. WKF006800 NEMANJA TARANA Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite | 16/17 juniori BORBE | M | -55 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000001 Balša Vojinović Karate klub "Iskra"

Kumite | 16/17 juniorke BORBE | Ž | -53 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001221 Danica Radovanović Karate klub Buducnost

Kumite | 14/15 kadeti BORBE | M | +70 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000141 Anes Arifaj Karate klub "Iskra"
2. MNE000026 Mihailo Gojaković Karate klub Bar
3. WKF003859 Armin Cetin Karate klub "Master" Bugojno
3. WKF006057 Eman Omerinović Karate klub "Master" Bugojno

Kumite | 14/15 kadetkinje BORBE | Ž | +54 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004508 DZENITA HASIĆ KARATE KLUB ""DO"" TUZLA
2. MNE000248 Jovana Kotlaja Karate klub "RIS"
3. MNE003126 SOFIJA MIKULIĆ Karate Klub Bijela
3. MNE000400 Mariam Zahrane Karate klub Bar

Kumite | 16/17 juniorke BORBE | Ž | -59 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000989 Anja Nikolić Karate Klub Fokus Niksic
2. WKF006804 Teodora Miljević Karate klub Šesnaesta Banja Luka

Kumite | 16/17 juniori BORBE | M | -61 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000001 Balša Vojinović Karate klub "Iskra"
2. MNE000695 Sergej Cimbaljević Šotokan tim
3. WKF001278 MARKO PERIŠIĆ Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite | +18 seniori BORBE | M | -67 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000577 Matija Bojić Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | +18 seniori BORBE | M | -60 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000577 Matija Bojić Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | 16/17 juniorke BORBE | Ž | +59 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001052 Lea Marić Šotokan tim
2. MNE000543 Anida Berjašević Karate klub Bar
3. WKF006561 Stela Čučak Karate Klub Student
3. WKF004674 Marija Mandić Karate Klub Zrinjski

Kumite | 2014 i mlađi BORBE | Ž | -30 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE005154 Mija Ajković Karate klub Zeta
2. MNE004542 Ksenija Bojanić KARATE KLUB "JION"
3. MNE004023 Nađa Vučeljić KARATE KLUB "JION"
3. MNE004551 Maris Kozulic Karate Klub Bijela

Kumite | 2014 i mlađi BORBE | Ž | -25 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004052 Jovana Blečić Karate klub Sampion Niksic
2. MNE004641 Nikolina Savić Karate klub "RIS"
3. MNE005951 Anđela Bijelić KARATE KLUB "JION"
3. MNE006068 Anđela Šćepanović KARATE KLUB "JION"

Kumite | 2014 i mlađi BORBE | Ž | -35 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004545 Viktorija Vujović Karate klub Sampion Niksic
2. MNE004552 Anja Milovic Karate Klub Bijela
3. MNE006702 Katarina Lisicic Karate Klub "Tempo"

Kumite | 2014 i mlađi BORBE | Ž | +35 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004553 Nadja Bulajic Karate Klub Bijela

Kumite | 2014 i mlađi BORBE | M | +35 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006791 AJNUR ĆEHAJIĆ Karate klub "Specijal" Goražde
2. MNE005729 Uros Kilibarda Karate Klub Bijela
3. MNE005155 Miloš Peković Karate klub Zeta
3. MNE006707 Pavle Lazic Karate Klub "Tempo"

Kumite | 2014 i mlađi BORBE | M | -30 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006797 Toma Ribar Zagrebački karate savez
2. MNE005339 Matija Radović Karate klub Sampion Niksic
3. MNE005501 Viktor Jovović KARATE KLUB "JION"
3. MNE003757 Danilo Mićunović Karare klub ''RIS21 '' Budva

Kumite | 2014 i mlađi BORBE | M | -25 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006796 Šimun Marić Zagrebački karate savez
2. MNE004549 Maksim Šarančić Karate klub Sampion Niksic
3. MNE005528 Aleksa Bjelanovic Karate Klub "Kotor"
3. MNE004565 Filip Radojević Karate klub Jedinstvo

Kumite | 2014 i mlađi BORBE | M | -35 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE006783 Damjan Šerovic Karate Klub Bijela

Kumite | 16/17 juniori BORBE | M | -68 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE002970 Lado Vuković Gorstak
2. MNE000390 Jovan Đuranović Karate klub Bar
3. WKF001436 STANKO TEGARIĆ Клуб Борилачких Спортова требиње
3. MNE002988 Drago Delić Onogost

Kumite | djevojčice 2011 BORBE | Ž | +45 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004162 Alea Kelmendi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
2. WKF004167 Rea Sejdiu Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. MNE001674 Djurdja Todorovic Karate klub Buducnost
3. WKF006845 AMNA BABIĆ Karate klub "Specijal" Goražde

Kumite | +18 seniori BORBE | M | +84 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006559 Haris Bešić Karate Klub Student

Kumite | +18 seniori BORBE | M | -84 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001927 Nikola Popovic Karate klub Buducnost
2. WKF006567 Kenan Šarić Karate Klub Student

Kumite | 16/17 juniori BORBE | M | -76 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000636 Đorđe Durutović Karate klub Bar
2. WKF003858 Derviš Selimović Karate klub "Master" Bugojno
3. WKF006560 Danis Kuko Karate Klub Student

Kumite | +18 seniori BORBE | M | -75 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006641 Mario Krieziu Karate klub "Master" Bugojno
2. MNE000271 Stefan Bajić Karate klub Buducnost
3. WKF006557 Anel Tanović Karate Klub Student

Kumite | djevojčice 2012 BORBE | Ž | -35 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006794 Lucija Šćurić Zagrebački karate savez
2. MNE001168 Zerina Ličina Karate klub Jedinstvo
3. WKF006874 Anastasija Prodanović Karate klub Trebinje
3. WKF006881 Andrea Prodanović Karate klub Trebinje

Kumite | djevojčice 2012 BORBE | Ž | +40 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006825 Danijela Kuljić Hercegovac Bileća
2. WKF006768 Kaja Paula Hrga Karate klub Drniš

Kumite | 14/15 kadeti BORBE | M | -52 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000789 Balsa Danilovic Gorstak
2. WKF006640 Mehmed Beganović Karate klub "Master" Bugojno
3. MNE000409 Damir Duraković Karate klub Bar
3. MNE005849 Uros Dragas Karate Klub Bijela

Kumite | +18 seniorke BORBE | Ž | +68 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000524 Vasilisa Bujić Karate klub Bar

Kumite | +18 seniorke BORBE | Ž | -68 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000524 Vasilisa Bujić Karate klub Bar

Kumite | djevojčice 2012 BORBE | Ž | -40 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE005338 Jana Radusinović Karate klub Sampion Niksic
2. MNE004585 Mila Sladoja Karate Klub "Kotor"
3. MNE003127 ANĐELKA POPOVIĆ Karate Klub Bijela
3. MNE003046 Katarina Vujisic Gorstak

Kumite | +18 seniorke BORBE | Ž | -55 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004668 Dora Rezić Karate Klub Zrinjski
2. MNE000670 Sara Radenković Karate Klub Fokus Niksic
3. MNE006865 Polina Malichenko Karate Klub "Stari Grad" Budva
3. MNE000100 Jovana Strujić Karate klub "RIS"

Kumite | +18 seniorke BORBE | Ž | -61 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000670 Sara Radenković Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | 16/17 juniori BORBE | M | +76 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000572 Lazar Potpara Karate Klub Fokus Niksic
2. MNE000701 Luka Tomanović Šotokan tim
3. WKF006638 Mario Krieziu Karate klub "Master" Bugojno
3. MNE000785 Aleksandar Džoganović Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | dječaci 2009 BORBE | M | -45 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000690 Radovan Đurović Šotokan tim
2. WKF003857 Mehmed Beganović Karate klub "Master" Bugojno
3. MNE000366 Šćepan Ivanović Karate Klub Bijela
3. MNE000659 David Vulanović Onogost

Kumite | djevojčice 2011 BORBE | Ž | -40 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003749 Dejana Blečić Karate klub Sampion Niksic
2. MNE003127 ANĐELKA POPOVIĆ Karate Klub Bijela
3. WKF006770 Petra Tomić Karate klub Drniš

Kumite | djevojčice 2011 BORBE | Ž | -35 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006794 Lucija Šćurić Zagrebački karate savez
2. WKF006798 Katarina Ribar Zagrebački karate savez
3. MNE004665 Ena Popovic Karate Klub Bijela
3. MNE004016 Marija Lješković KARATE KLUB "JION"

Kumite | djevojčice 2012 BORBE | Ž | -30 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006798 Katarina Ribar Zagrebački karate savez
2. WKF006795 Anja Marić Zagrebački karate savez
3. WKF006712 Isidora Kilibarda Klub Borilačkih Sportova "Velež"
3. MNE001168 Zerina Ličina Karate klub Jedinstvo

Kumite | djevojčice 2011 BORBE | Ž | -45 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003798 Emira Gjonoviq KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. WKF006457 AMINA 1 DELIĆ KARATE KLUB ""DO"" TUZLA
3. WKF006698 MARTA BJELICA Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik
3. WKF003958 Lamija Omanović Karate klub "Master" Bugojno

Kumite | dječaci 2009 BORBE | M | -50 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000791 Ratko Grujic Gorstak
2. MNE000509 Blagota Mićunović Karare klub ''RIS21 '' Budva
3. WKF006822 Nikola Kisić Hercegovac Bileća
3. MNE001625 Aleksandar Vujačić Onogost

Kumite | dječaci 2012 BORBE | M | -45 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001810 Edonis Kraja KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
2. MNE005162 Vasilije Mikulić Karate klub Zeta
3. MNE006877 Vuk Begenišić Šotokan tim
3. WKF006847 AJNUR GABELA Karate klub "Specijal" Goražde

Kumite | dječaci 2012 BORBE | M | -35 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE002331 Luka Barjaktarović Karare klub ''RIS21 '' Budva
2. MNE004008 David Knežević KARATE KLUB "JION"
3. MNE001772 Novak Lausevic Karate klub "RIS"
3. MNE001818 Tarik Nikezić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | dječaci 2012 BORBE | M | +45 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE005013 Uroš Krulanović Onogost
2. WKF006790 AJNUR MIRVIĆ Karate klub "Specijal" Goražde

Kumite | dječaci 2013 BORBE | M | -30 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004555 Petar Mikulic Karate Klub Bijela
2. WKF004705 Luka Lojpur Hercegovac Bileća
3. WKF006797 Toma Ribar Zagrebački karate savez
3. MNE003023 ALEKSA RIHA Karate Klub Bijela

Kumite | dječaci 2012 BORBE | M | -40 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004728 Ardit Đonbaljaj Karate klub Bar
2. MNE003047 Nemanja Dožić Gorstak
3. WKF004701 Pavle Nešković Hercegovac Bileća
3. MNE005582 Bogdan Cirkovic Karate Klub Bijela

Kumite | dječaci 2013 BORBE | M | -35 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004582 Luka Bajraktarovic Karate Klub "Kotor"
2. MNE006437 Vuk Tomašević Šotokan tim
3. MNE001832 Veljko Matović Onogost
3. WKF006809 Georgije Ćalasan Hercegovac Bileća

Kumite | djevojčice 2013 BORBE | Ž | -25 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE005316 Staša Petričević Karate klub "Vukovi"
2. MNE004052 Jovana Blečić Karate klub Sampion Niksic
3. WKF006818 Aleksandra Kešeljević Hercegovac Bileća

Kumite | dječaci 2013 BORBE | M | -25 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004549 Maksim Šarančić Karate klub Sampion Niksic
2. MNE006494 Pavle Kascelan Karate Klub "Kotor"

Kumite | dječaci 2011 BORBE | M | -37 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE005995 Božo Tomašević Šotokan tim
2. MNE003750 Bogdan Gnjatović Karate klub Sampion Niksic
3. MNE002331 Luka Barjaktarović Karare klub ''RIS21 '' Budva
3. MNE004835 Filip Matkovic Karate Klub "Kotor"

Kumite | djevojčice 2013 BORBE | Ž | -30 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006795 Anja Marić Zagrebački karate savez
2. MNE004320 Jovana Perunović Onogost
3. MNE004730 VALENTINA CVIJOVIĆ Karate klub "RIS"
3. WKF006819 Jana Dunđerović Hercegovac Bileća

Kumite | djevojčice 2013 BORBE | Ž | +35 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004058 Anđela Aranitović Karate klub "RIS"
2. MNE004020 Milena Piljević KARATE KLUB "JION"
3. WKF004625 MERJEM BOŠNJAK KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA
3. MNE004553 Nadja Bulajic Karate Klub Bijela

Kumite | djevojčice 2013 BORBE | Ž | -35 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006360 Anđela Ćorić Karate Klub Zrinjski
2. MNE004552 Anja Milovic Karate Klub Bijela
3. MNE004585 Mila Sladoja Karate Klub "Kotor"

Kumite | dječaci 2013 BORBE | M | +35 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004051 Dragoljub Dano Mijušković Karate klub Sampion Niksic
2. MNE006710 Vitomir Hajrovic Karate Klub "Tempo"
3. MNE005729 Uros Kilibarda Karate Klub Bijela
3. MNE004666 Vasilije Begovic Karate Klub Bijela

Kumite | dječaci 2009 BORBE | M | +55 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001659 Kenan Hodžić Karate klub Bar
2. MNE000682 Nemanja Gecaj Šotokan tim
3. WKF006771 Antonio Đeka Karate klub Drniš
3. WKF001263 NIKOLA KOPRIVICA Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite | djevojčice 2009 BORBE | Ž | -45 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001747 Vasilija Bijelović Karate Klub Fokus Niksic
2. MNE003136 Lara Šakotić Karate Klub Fokus Niksic
3. MNE001019 Katarina Vukotic Karate klub Sampion Niksic
3. WKF006850 DŽEJNAA PRŠEŠŠ Karate klub "Specijal" Goražde

Kumite | djevojčice 2009 BORBE | Ž | -50 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001012 Jovana Vujisic Gorstak
2. WKF006801 Ajna Čepalo Karate klub "Master" Bugojno
3. WKF004168 Genisa Llapashtica Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. WKF006777 Lamija Kalabić KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA

Kumite | djevojčice 2010 BORBE | Ž | -38 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF001847 AMINA AVDIĆ KARATE KLUB ""DO"" TUZLA
2. MNE003749 Dejana Blečić Karate klub Sampion Niksic
3. MNE005650 Jana Radanović Karate klub "RIS"
3. MNE000478 Agnesa Kollari KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | djevojčice 2009 BORBE | Ž | -40 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001747 Vasilija Bijelović Karate Klub Fokus Niksic
2. WKF004163 Somea Kutllovci Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. WKF003947 Hana Velagić Karate klub "Master" Bugojno
3. MNE004731 Nika Jokić Karare klub ''RIS21 '' Budva

Kumite | dječaci 2009 BORBE | M | -55 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004109 Vuk ŠKATARIĆ Karate klub "Vukovi"
2. WKF003961 Ahmed Beganović Karate klub "Master" Bugojno
3. MNE000361 Petar Riha Karate Klub Bijela
3. WKF006872 Luka Pišonić Zagrebački karate savez

Kumite | dječaci 2011 BORBE | M | -42 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003052 Arijan Aljošević Karate klub Bar
2. WKF004671 Antonio Palameta Karate Klub Zrinjski
3. MNE003891 Filip Radojević Karate Klub Fokus Niksic
3. WKF004704 Kristijan Kuljić Hercegovac Bileća

Kumite | djevojčice 2010 BORBE | Ž | -48 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003958 Lamija Omanović Karate klub "Master" Bugojno
2. WKF006789 RIJANA ŠALO Karate klub "Specijal" Goražde
3. WKF004167 Rea Sejdiu Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. MNE004053 Nina Pešić KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | dječaci 2011 BORBE | M | -47 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE003049 Luka Djuric Gorstak
2. MNE004155 Petar Zečević Karate Klub Fokus Niksic
3. WKF006365 Ivano Detki Karate Klub Zrinjski

Kumite | djevojčice 2009 BORBE | Ž | +50 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001029 Katarina Djukic Gorstak
2. WKF001258 Šejla Ašćić KARATE KLUB ""DO"" TUZLA
3. WKF004160 Ariona Ahmeti Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. MNE003224 Darija Vukovć Karare klub ''RIS21 '' Budva

Kumite | djevojčice 2010 BORBE | Ž | -43 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF003947 Hana Velagić Karate klub "Master" Bugojno
2. WKF004714 Teodora Šešlija Hercegovac Bileća
3. MNE004570 Sara Popović Karate klub "Vukovi"
3. MNE005011 Aleksandra Damjanović Onogost

Kumite | dječaci 2010 BORBE | M | -45 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE000692 Stefan Birovljev Šotokan tim
2. MNE000881 Milos Gagovic Karate klub Sampion Niksic
3. MNE001050 Adem Ramović Karate klub Bar
3. WKF004700 Aleksej Komnenović Hercegovac Bileća

Kumite | dječaci 2011 BORBE | M | +47 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE004105 Arijan Džukljan Karate klub "RIS"
2. MNE001009 Petar Mrvaljevic Karate klub Sampion Niksic
3. MNE004007 Darko Šćepanović KARATE KLUB "JION"
3. MNE003134 Boško Matović Šotokan tim

Kumite | dječaci 2010 BORBE | M | -40 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004703 Petar Kapetinić Hercegovac Bileća
2. MNE003891 Filip Radojević Karate Klub Fokus Niksic
3. MNE000366 Šćepan Ivanović Karate Klub Bijela

Kumite | dječaci 2010 BORBE | M | -50 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF004603 Veljko Milišić Karate klub Šesnaesta Banja Luka
2. MNE000389 Aleksa Đuranović Karate klub Bar
3. MNE000509 Blagota Mićunović Karare klub ''RIS21 '' Budva
3. MNE000362 Vuk Cimbaljević Karate Klub Bijela

Kumite | djevojčice 2010 BORBE | Ž | +48 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. WKF006801 Ajna Čepalo Karate klub "Master" Bugojno
2. MNE000777 Zoja Seba Šotokan tim
3. WKF005622 Njomza Ademi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"
3. WKF004162 Alea Kelmendi Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | dječaci 2010 BORBE | M | +50 kg | Aps. kat.

Mjesto Takmičar Klub
1. MNE001663 Rayan Zahrane Karate klub Bar
2. MNE000634 Andrija Kosović Karate klub Bar
3. MNE000757 Uroš Stevović Karate Klub "Stari Grad" Budva
3. MNE000361 Petar Riha Karate Klub Bijela

Kumite - Ekipno

Kate - Pojedinačno

Kate - Ekipno

Kumite - Pojedinačno

Kumite - Ekipno

Ukupno prijava / klubovi / države: 683 / 49 / 6 Ispis

Prijavljeni klubovi

Prijavljeni takmičari

Kate | 2016 i mlađi I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Vladimir Konatar
7 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Marjan Djokic
6 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Ismail Bojić
6 god
Žuti pojas
KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA

Imran Pivić
6 god
Žuti pojas
KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA

Kate | 2016 i mlađi I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Aiša Radončić
6 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Milica Kovačević
6 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Karina Tsmilianovich
5 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Sara Čuknić
6 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Kate | 2016 i mlađi A nivo | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 2
Vladimir Konatar
7 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Filip Markovic
6 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Kate | 2016 i mlađi A nivo | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 3
Milica Kovačević
6 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Anđelija Vukanović
7 god
Bijeli pojas
Karate klub Bar

Sara Čuknić
6 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Kate | 2015 I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 8
Mihail Vidović
7 god
Žuti pojas
Karate klub Risan

Uroš Skrobanović
7 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Nikola Lav Jokić
7 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Ayan Mulabdić
7 god
Žuti pojas
Karate klub Rudar Velenje

Matija Maraš
7 god
Žuti pojas
Karate klub Zeta

Jovan Kascelan
7 god
Žuti pojas
Karate Klub "Kotor"

Ismail Bojić
6 god
Žuti pojas
KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA

Imran Pivić
6 god
Žuti pojas
KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA

Kate | 2015 I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Irisi Shabanoviq
8 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Maša Todorović
7 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Ejna Bešo
7 god
Žuti pojas
KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA

Sofija Ilić
7 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Andrea Perović
7 god
Žuti pojas
Hercegovac Bileća

Kate | 2015 A nivo | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 5
Ajan Čobović
7 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Luka Drobnjak
8 god
Žuti pojas
KK POTOCI

Nikola Lav Jokić
7 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Ayan Mulabdić
7 god
Žuti pojas
Karate klub Rudar Velenje

Matija Maraš
7 god
Žuti pojas
Karate klub Zeta

Kate | 2015 A nivo | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
Irisi Shabanoviq
8 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Klara Popović
8 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Sofija Ilić
7 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Andrea Perović
7 god
Žuti pojas
Hercegovac Bileća

Kate | 2014 I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 10
Aleksandar Stijepović
8 god
Žuti pojas
Karate klub Risan

Filip Radojević
8 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Nemanja Radojičić
8 god
Žuti pojas
Karate klub Risan

Aleks Kaluđerović
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Dušan Skrobanović
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Miloš Peković
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Nikola Lav Jokić
7 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Pavle Kascelan
8 god
Oranž pojas
Karate Klub "Kotor"

Viktor Aleksić
8 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Dimitrije Tabaković
8 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Kate | 2014 I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 8
Irisi Shabanoviq
8 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Iskra Gunjajević
8 god
Žuti pojas
Karate klub Risan

Lena SMOLOVIĆ
8 god
Žuti pojas
KK POTOCI

Mija Ajković
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Tijana Popović
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Ejna Bešo
7 god
Žuti pojas
KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA

Sofija Vujović
8 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Jana Milićević
9 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Kate | 2014 A nivo | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
David Kovacevic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Milovan Jankovic
8 god
Žuti pojas
Gorstak

Filip Radojević
8 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Stefan Kovačević
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Ayan Mulabdić
7 god
Žuti pojas
Karate klub Rudar Velenje

Viktor Aleksić
8 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Kate | 2014 A nivo | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 7
Stefani Đuković
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Lorena Pajović
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Junior

Ana Pavlović
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Mia Bulatović
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Simona Savić
9 god
Zeleni pojas
Klub Borilačkih Sportova "Velež"

Sofija Vujović
8 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Jana Milićević
9 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Kate | 2013 I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Rodoljub Timotijević
9 god
Oranž pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Georgije Ćalasan
10 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Luka Glušac
9 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Kate | 2013 I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 9
Naira Pelinku
9 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Sofija Kordić
9 god
Oranž pojas
Karate klub Risan

Teodora Dervišević
9 god
Oranž pojas
Karate klub Trebinje

Asja Radončić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Blanka Bilafer
9 god
Žuti pojas
Karate klub Risan

Tamara Šašlić
10 god
Oranž pojas
Karate Klub Bijelo Brdo

Anica Ilić
10 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Kristina Tomašević
9 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Mia Kascelan
9 god
Žuti pojas
Karate Klub "Kotor"

Kate | 2013 II nivo | M | Zeleni pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Vujo Ivanišević
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Luka Lojpur
9 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Danilo Drobnjak
9 god
Žuti pojas
KK POTOCI

Pavle Minić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Kate | 2013 II nivo | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Nina Krulj
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Dunja ČOGURIĆ
9 god
Žuti pojas
KK POTOCI

Lena SMOLOVIĆ
8 god
Žuti pojas
KK POTOCI

Aleksandra Kešeljević
9 god
Zeleni pojas
Hercegovac Bileća

Jana Dunđerović
9 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Kate | 2013 A nivo | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
Jakov Cupara
10 god
Oranž pojas
KK POTOCI

Lazar Popovic
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Omar Durović
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Andrija Barjaktarović
9 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Kate | 2013 A nivo | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
Itana Badnjar
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Nina Krulj
9 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Kristina Đokić
9 god
Zeleni pojas
Karate klub Junior

MERJEM BOŠNJAK
10 god
Braon pojas
KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA

Marija Subotić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Risan

Aleksandra Kešeljević
9 god
Zeleni pojas
Hercegovac Bileća

Kate | 2012 I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 8
Amar Čobović
10 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Rodoljub Timotijević
9 god
Oranž pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Andrej Marić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Risan

Dimitrije Subotić
10 god
Oranž pojas
Karate klub Risan

Nikola Vujović
11 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Miloš Popadić
10 god
Žuti pojas
KK POTOCI

Vasilije Mikulić
10 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Jovan Mirković
11 god
Žuti pojas
Karate klub Trebinje

Kate | 2012 I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 7
Naira Pelinku
9 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Iva Bulatovic
10 god
Žuti pojas
Gorstak

Sara Savić
11 god
Oranž pojas
Karate Klub Bijelo Brdo

Emani Radončić
10 god
Oranž pojas
Karate klub Junior

Teodora Đerković
10 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Marija Sudžum
10 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Anastasija Prodanović
10 god
Žuti pojas
Karate klub Trebinje

Kate | 2012 II nivo | M | Zeleni pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Edonis Kraja
10 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Pavle Nešković
10 god
Zeleni pojas
Hercegovac Bileća

Miloš Popadić
10 god
Žuti pojas
KK POTOCI

Kate | 2012 II nivo | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Marija ZINDOVIĆ
10 god
Žuti pojas
KK POTOCI

LORENA JELČIĆ
10 god
Oranž pojas
Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik

Danijela Kuljić
11 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Kate | 2012 A nivo | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
Vladimir Ilievski
10 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Tarik Nikezić
10 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Mladjan Ramovic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Ajlan Durović
10 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Pavle Nešković
10 god
Zeleni pojas
Hercegovac Bileća

Ivor Halilagić
10 god
Braon pojas
Jion Peb Bihac

Kate | 2012 A nivo | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
Zerina Ličina
11 god
Braon pojas
Karate klub Jedinstvo

Staša Petranović
10 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Ksenija Knezevic
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Hana Lukolić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Lara Savovi'
10 god
Zeleni pojas
Karate klub Junior

Sara Talić
10 god
Braon pojas
Jion Peb Bihac

Kate | 2011 I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 6
Amar Čobović
10 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kristijan Kuljić
12 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Vlado Šarović
11 god
Žuti pojas
Karate klub Trebinje

Matija Ajković
11 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Stefan Miodanić
12 god
Oranž pojas
Karate Klub Bijelo Brdo

ANES Pivić
11 god
Žuti pojas
KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA

Kate | 2011 I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Emira Gjonoviq
12 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Sara Mugosa
11 god
Bijeli pojas
Karate klub Junior

Andrea Prodanović
11 god
Oranž pojas
Karate klub Trebinje

IRIS SOLOMUN
11 god
Oranž pojas
Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik

Kate | 2011 II nivo | M | Zeleni pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 3
Edonis Kraja
10 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Vanja Vujosevic
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Ivor Halilagić
10 god
Braon pojas
Jion Peb Bihac

Kate | 2011 II nivo | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 5
Petra Blagojevic
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Jedinstvo

TEA RAŠIĆ
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA

MARTA BJELICA
12 god
Plavi pojas
Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik

Aleksandra Dunđer
11 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Aneta Batinić
11 god
Zeleni pojas
Hercegovac Bileća

Kate | 2011 A nivo | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 5
Dušan Borović
12 god
Zeleni pojas
KK POTOCI

Tarik Nikezić
10 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Dario Šćekić
11 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Sergej Laković
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Ivor Halilagić
10 god
Braon pojas
Jion Peb Bihac

Kate | 2011 A nivo | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
Nataša Šubarić
12 god
Zeleni pojas
KK POTOCI

Nađa Knežević
11 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Petra Blagojevic
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Jedinstvo

Sara Talić
10 god
Braon pojas
Jion Peb Bihac

MARTA BJELICA
12 god
Plavi pojas
Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik

Aneta Batinić
11 god
Zeleni pojas
Hercegovac Bileća

Kate | 2010 I nivo | M | Žuti pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 6
Aleksej Komnenović
12 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Petar Kapetinić
12 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Luka Minić
12 god
Žuti pojas
Karate klub Junior

Veljko Ilinčić
12 god
Zeleni pojas
Karate Klub Bijelo Brdo

ANES Pivić
11 god
Žuti pojas
KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA

Filip Radaš
12 god
Zeleni pojas
Zagrebački karate savez

Kate | 2010 I nivo | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Ajla Dodić
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Agnesa Kollari
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Ivana Dabović
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

PETRA MIŠKIĆ
12 god
Žuti pojas
Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik

Kate | 2010 II nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 4
Petar Vojinovic
13 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Marko Konatar
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Ivan Dabović
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Gregor Dujc
12 god
Oranž pojas
Karate klub Postojna

Kate | 2010 II nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 5
Martina Dabović
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Nina Pešić
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Teodora Šešlija
12 god
Zeleni pojas
Hercegovac Bileća

Marija Rudonjic
12 god
Plavi pojas
Karate klub Postojna

Ivana Samardžić
12 god
Plavi pojas
Hercegovac Bileća

Kate | 2010 A nivo | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
Andrija Kosović
12 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Uroš Stevović
13 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Drazen Sutovic
13 god
Zeleni pojas
Karate klub Buducnost

Andrija Šarović
12 god
Plavi pojas
Karate klub Trebinje

Ivan Milinic
12 god
Plavi pojas
Karate klub Trebinje

Gregor Dujc
12 god
Oranž pojas
Karate klub Postojna

Kate | 2010 A nivo | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 7
Neda Beljkaš
12 god
Zeleni pojas
KK POTOCI

Lejla Duraković
13 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Lana Stanković
12 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Aleksandra Visnjic
12 god
Žuti pojas
Gorstak

Tara Palikuća
12 god
Plavi pojas
Karate klub Trebinje

Marija Rudonjic
12 god
Plavi pojas
Karate klub Postojna

Ivana Samardžić
12 god
Plavi pojas
Hercegovac Bileća

Kate | 2009 I nivo | M | Žuti pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 4
Marko Konatar
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

LEO MACANOVIĆ
13 god
Oranž pojas
Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik

Nikola Milošević
13 god
Zeleni pojas
Hercegovac Bileća

Filip Radaš
12 god
Zeleni pojas
Zagrebački karate savez

Kate | 2009 I nivo | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 6
Agnesa Kollari
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Era Avdiu
13 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Nevena Savić
13 god
Oranž pojas
Karate klub Risan

Karin Ograjenšek
14 god
Oranž pojas
Karate klub Rudar Velenje

Anja Šindolić
14 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Amina Bojić
13 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA

Kate | 2009 II nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 3
FILIP JOVIĆ
13 god
Oranž pojas
KK POTOCI

Dali Macanović
13 god
Plavi pojas
Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik

FILIP BJELICA
13 god
Zeleni pojas
Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik

Kate | 2009 II nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN / Prijavljenih takmičara: 8
Milena Stojanović
13 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Jelena Samardžić
13 god
Braon pojas
Karate klub Risan

Katarina Janković
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Nina Pešić
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

SARAH MLIVIĆ
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA

Karin Ograjenšek
14 god
Oranž pojas
Karate klub Rudar Velenje

Marija Ilić
13 god
Zeleni pojas
Hercegovac Bileća

Amina Bojić
13 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA

Kate | 2009 A nivo | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
Luka Klačar
14 god
Braon pojas
KK POTOCI

Aleksa Barjaktarović
13 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Dali Macanović
13 god
Plavi pojas
Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik

Jakob Bojc
13 god
Plavi pojas
Karate klub Postojna

Jovan Rudonjic
13 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Postojna

Filip Subotic
13 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Postojna

Kate | 2009 A nivo | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
Neda Beljkaš
12 god
Zeleni pojas
KK POTOCI

Kristina Bokovac
14 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Ajla Berjašević
13 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Elena Dacić
14 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Marija Ilić
13 god
Zeleni pojas
Hercegovac Bileća

Lamija Kalabić
13 god
Plavi pojas
KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA

Kate | 14-15 kadeti | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 8
Aleksa Janjić
15 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Luka Klačar
14 god
Braon pojas
KK POTOCI

Aleksa Šćekić
15 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Ajsel Gerschwitz
15 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Benjamin Aljošević
14 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Lazar Parežanin
14 god
Plavi pojas
Hercegovac Bileća

Filip Milinić
15 god
Plavi pojas
Karate klub Trebinje

Sandi Talic
14 god
Braon pojas
Jion Peb Bihac

Kate | 14-15 kadetkinje | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 12
Viktorija Raičević
15 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Mia Ramovic
14 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Lana Subotić
15 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Risan

Una Panišić
14 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijelo Brdo

Klara Hajduković
14 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijelo Brdo

Petra Paola Lendić
14 god
Plavi pojas
Karate Klub Bijelo Brdo

Saška Ilić
15 god
Braon pojas
Hercegovac Bileća

Imana Durdzic
15 god
Crni pojas 1.DAN
Jion Peb Bihac

Merjem Đonko
15 god
Plavi pojas
Karate Klub Student

SILVIJA RADIĆ
15 god
Oranž pojas
Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik

Emra Subašić
15 god
Plavi pojas
Zagrebački karate savez

Ana Družinec
15 god
Plavi pojas
Zagrebački karate savez

Kate | 16-17 juniori | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 2
Arian Bejta
16 god
Braon pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Pavle Palikuća
18 god
Plavi pojas
Karate klub Trebinje

Kate | 16-17 juniorke | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
Arijana Kočan
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Ivana Vidojević
17 god
Braon pojas
Šotokan tim

Mia Bošnjaković
17 god
Plavi pojas
Šotokan tim

Danica Radovanović
17 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Iman Demić
16 god
Braon pojas
Karate Klub Student

Sarah Suljić
16 god
Braon pojas
Karate Klub Student

Kate | +16 seniori | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 3
Rijad Mandic
19 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Buducnost

Filip Bakic
20 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Buducnost

Kenan Nikočević
21 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Kate | +16 seniorke | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 3
Mila Mrakovic
21 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Dzena Canovic
19 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Masa Djukanovic
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Kumite | 2014 i mlađi BORBE | M | -25 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 9
Marko Rakočević
8 god
Žuti pojas
Gorstak

Maksim Šarančić
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Sampion Niksic

Filip Radojević
8 god
Žuti pojas
Karate klub Jedinstvo

Stefan Kovačević
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Aleksa Bjelanovic
7 god
Žuti pojas
Karate Klub "Kotor"

Ayan Mulabdić
7 god
Žuti pojas
Karate klub Rudar Velenje

Mihailo Lisicic
6 god
Žuti pojas
Karate Klub "Tempo"

Jovan Obradovic
8 god
Žuti pojas
Karate Klub "Tempo"

Šimun Marić
8 god
Bijeli pojas
Zagrebački karate savez

Kumite | 2014 i mlađi BORBE | M | -30 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 7
Danilo Mićunović
8 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Petar Mikulic
8 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Matija Radović
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Sampion Niksic

Viktor Jovović
8 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "JION"

Pavle Kascelan
8 god
Oranž pojas
Karate Klub "Kotor"

Milinko Kovacevic
8 god
Žuti pojas
Karate Klub "Tempo"

Toma Ribar
8 god
Bijeli pojas
Zagrebački karate savez

Kumite | 2014 i mlađi BORBE | M | -35 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 2
Aleksa Bojic
9 god
Žuti pojas
Gorstak

Damjan Šerovic
7 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Kumite | 2014 i mlađi BORBE | M | +35 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
Miloš Peković
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Uros Kilibarda
8 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Pavle Lazic
7 god
Žuti pojas
Karate Klub "Tempo"

AJNUR ĆEHAJIĆ
8 god
Oranž pojas
Karate klub "Specijal" Goražde

Kumite | 2014 i mlađi BORBE | Ž | +35 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 2
Mare Mileta
3 god
Braon pojas
KARATE KLUB ŠIBENIK 1066

Nadja Bulajic
9 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Kumite | 2014 i mlađi BORBE | Ž | -35 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 3
Viktorija Vujović
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Sampion Niksic

Anja Milovic
9 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Katarina Lisicic
8 god
Žuti pojas
Karate Klub "Tempo"

Kumite | 2014 i mlađi BORBE | Ž | -30 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
Nađa Vučeljić
9 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "JION"

Ksenija Bojanić
9 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "JION"

Maris Kozulic
9 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Mija Ajković
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Kumite | 2014 i mlađi BORBE | Ž | -25 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
Nikolina Savić
8 god
Žuti pojas
Karate klub "RIS"

Jovana Blečić
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Sampion Niksic

Anđela Bijelić
9 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "JION"

Anđela Šćepanović
8 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "JION"

Kumite | dječaci 2013 BORBE | M | -25 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 2
Maksim Šarančić
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Sampion Niksic

Pavle Kascelan
8 god
Oranž pojas
Karate Klub "Kotor"

Kumite | dječaci 2013 BORBE | M | -30 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 8
ALEKSA RIHA
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Danilo Mićunović
8 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

STEFAN KOPRIVICA
9 god
Zeleni pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Petar Mikulic
8 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Luka Lojpur
9 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Bogić Jovetić
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Sampion Niksic

Maksim Ralić
9 god
Bijeli pojas
Karate klub Sampion Niksic

Toma Ribar
8 god
Bijeli pojas
Zagrebački karate savez

Kumite | dječaci 2013 BORBE | M | -35 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
Veljko Matović
9 god
Oranž pojas
Onogost

Luka Bulatović
9 god
Oranž pojas
Karate klub "Iskra"

Vujo Ivanišević
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Luka Bajraktarovic
9 god
Žuti pojas
Karate Klub "Kotor"

Vuk Tomašević
10 god
Bijeli pojas
Šotokan tim

Georgije Ćalasan
10 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Kumite | dječaci 2013 BORBE | M | +35 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
Dragoljub Dano Mijušković
9 god
Žuti pojas
Karate klub Sampion Niksic

Vasilije Begovic
9 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Bogdan Cirkovic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Uros Kilibarda
8 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Vitomir Hajrovic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub "Tempo"

MILUTIN VUČUREVIĆ
9 god
Bijeli pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite | djevojčice 2013 BORBE | Ž | +35 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 7
Mia Prelević
10 god
Bijeli pojas
Karate Club Rei

Naira Pelinku
9 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Anđela Aranitović
9 god
Oranž pojas
Karate klub "RIS"

Milena Piljević
9 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "JION"

Nadja Bulajic
9 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

MERJEM BOŠNJAK
10 god
Braon pojas
KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA

Teodora Dervišević
9 god
Oranž pojas
Karate klub Trebinje

Kumite | djevojčice 2013 BORBE | Ž | -35 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
Anja Milovic
9 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Mila Sladoja
9 god
Žuti pojas
Karate Klub "Kotor"

Darija Novković
10 god
Žuti pojas
Karate klub "Vukovi"

Anđela Ćorić
9 god
Plavi pojas
Karate Klub Zrinjski

Kumite | djevojčice 2013 BORBE | Ž | -30 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
VALENTINA CVIJOVIĆ
10 god
Žuti pojas
Karate klub "RIS"

Jovana Perunović
9 god
Plavi pojas
Onogost

Maris Kozulic
9 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Anja Marić
9 god
Bijeli pojas
Zagrebački karate savez

Anica Ilić
10 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Jana Dunđerović
9 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Kumite | djevojčice 2013 BORBE | Ž | -25 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 3
Jovana Blečić
8 god
Bijeli pojas
Karate klub Sampion Niksic

Staša Petričević
10 god
Žuti pojas
Karate klub "Vukovi"

Aleksandra Kešeljević
9 god
Zeleni pojas
Hercegovac Bileća

Kumite | dječaci 2012 BORBE | M | -35 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 12
Amar Čobović
10 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Vladimir Ilievski
10 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Tarik Nikezić
10 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Novak Lausevic
11 god
Plavi pojas
Karate klub "RIS"

Luka Barjaktarović
10 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

ANDRIJA IVANOVIĆ
11 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

David Knežević
10 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "JION"

Luka Bajraktarovic
9 god
Žuti pojas
Karate Klub "Kotor"

MARKO MUMALO
10 god
Žuti pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Vasilj Popovic
10 god
Zeleni pojas
Onogost

Gleb PALKHOUSKI
11 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Ali Eminoglu
11 god
Braon pojas
Jion Peb Bihac

Kumite | dječaci 2012 BORBE | M | -40 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 12
Nemanja Dožić
10 god
Žuti pojas
Gorstak

Uroš Samardžić
9 god
Žuti pojas
Gorstak

Nikola Petrovic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub "Kotor"

Sergej Zlokovuc
11 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Vasilije Begovic
9 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Pavle Nešković
10 god
Zeleni pojas
Hercegovac Bileća

Nikola Vujović
11 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Ardit Đonbaljaj
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Bogdan Cirkovic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Vasilije Mikulić
10 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Petar Čelebic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub "Tempo"

Radovan Kovacevic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub "Tempo"

Kumite | dječaci 2012 BORBE | M | -45 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 8
Dušan Božović
11 god
Zeleni pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Edonis Kraja
10 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Stefan Krulanović
10 god
Zeleni pojas
Onogost

Vasilije Mikulić
10 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Vitomir Hajrovic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub "Tempo"

AJNUR GABELA
10 god
Zeleni pojas
Karate klub "Specijal" Goražde

Jovan Mirković
11 god
Žuti pojas
Karate klub Trebinje

Vuk Begenišić
10 god
Oranž pojas
Šotokan tim

Kumite | dječaci 2012 BORBE | M | +45 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
Andrej Marić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Risan

Dajt Gashi
10 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatese Kosovari

Uroš Krulanović
10 god
Zeleni pojas
Onogost

AJNUR MIRVIĆ
10 god
Plavi pojas
Karate klub "Specijal" Goražde

Kumite | djevojčice 2012 BORBE | Ž | -30 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
Zerina Ličina
11 god
Braon pojas
Karate klub Jedinstvo

Ena Popovic
11 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Helena Ždrale
10 god
Zeleni pojas
Karate klub Šesnaesta Banja Luka

Isidora Kilibarda
10 god
Oranž pojas
Klub Borilačkih Sportova "Velež"

Anja Marić
9 god
Bijeli pojas
Zagrebački karate savez

Katarina Ribar
10 god
Bijeli pojas
Zagrebački karate savez

Kumite | djevojčice 2012 BORBE | Ž | -35 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 5
Zerina Ličina
11 god
Braon pojas
Karate klub Jedinstvo

Sara Talić
10 god
Braon pojas
Jion Peb Bihac

Lucija Šćurić
10 god
Bijeli pojas
Zagrebački karate savez

Anastasija Prodanović
10 god
Žuti pojas
Karate klub Trebinje

Andrea Prodanović
10 god
Žuti pojas
Karate klub Trebinje

Kumite | djevojčice 2012 BORBE | Ž | -40 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
Katarina Vujisic
10 god
Žuti pojas
Gorstak

ANĐELKA POPOVIĆ
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Mila Sladoja
9 god
Žuti pojas
Karate Klub "Kotor"

Jana Radusinović
11 god
Bijeli pojas
Karate klub Sampion Niksic

Kumite | djevojčice 2012 BORBE | Ž | +40 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 2
Kaja Paula Hrga
11 god
Plavi pojas
Karate klub Drniš

Danijela Kuljić
11 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Kumite | dječaci 2011 BORBE | M | -37 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 7
Luka Barjaktarović
10 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Bogdan Gnjatović
11 god
Bijeli pojas
Karate klub Sampion Niksic

DORIJAN BULAJIC
11 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Vlado Šarović
11 god
Žuti pojas
Karate klub Trebinje

Filip Matkovic
12 god
Žuti pojas
Karate Klub "Kotor"

Božo Tomašević
12 god
Bijeli pojas
Šotokan tim

Ali Eminoglu
11 god
Braon pojas
Jion Peb Bihac

Kumite | dječaci 2011 BORBE | M | -42 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 11
Stefan Miljanović
11 god
Žuti pojas
Šotokan tim

Milos Gagovic
12 god
Oranž pojas
Karate klub Sampion Niksic

Arijan Aljošević
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Filip Radojević
11 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Radivoje Vučeljić
11 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "JION"

Petar Bungić
11 god
Plavi pojas
Karate klub Kumite Jajce

Ivan Barišić
11 god
Plavi pojas
Karate klub Kumite Jajce

Lazar Lakicevic
11 god
Žuti pojas
Karate Klub "Kotor"

Nikola Petrovic
10 god
Žuti pojas
Karate Klub "Kotor"

Antonio Palameta
11 god
Plavi pojas
Karate Klub Zrinjski

Kristijan Kuljić
12 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Kumite | dječaci 2011 BORBE | M | -47 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 8
Dušan Božović
11 god
Zeleni pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Lazar Rakocevic
11 god
Oranž pojas
Gorstak

Vasilije Cvijović
11 god
Žuti pojas
Karate klub "RIS"

Luka Djuric
12 god
Žuti pojas
Gorstak

Stefan Tomić
11 god
Oranž pojas
Šotokan tim

Petar Zečević
12 god
Zeleni pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Matija Ajković
11 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Ivano Detki
11 god
Plavi pojas
Karate Klub Zrinjski

Kumite | dječaci 2011 BORBE | M | +47 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
Petar Mrvaljevic
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Sampion Niksic

Boško Matović
12 god
Žuti pojas
Šotokan tim

Darko Šćepanović
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "JION"

Arijan Džukljan
11 god
Žuti pojas
Karate klub "RIS"

Kumite | djevojčice 2011 BORBE | Ž | -35 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 7
Marija Lješković
11 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "JION"

Medina Talović
11 god
Žuti pojas
Karate klub "RIS"

Ena Popovic
11 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Lara Pehar
11 god
Plavi pojas
Karate Klub Zrinjski

Sara Talić
10 god
Braon pojas
Jion Peb Bihac

Lucija Šćurić
10 god
Bijeli pojas
Zagrebački karate savez

Katarina Ribar
10 god
Bijeli pojas
Zagrebački karate savez

Kumite | djevojčice 2011 BORBE | Ž | -40 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
ANĐELKA POPOVIĆ
10 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Dejana Blečić
11 god
Bijeli pojas
Karate klub Sampion Niksic

Teodora Perović
11 god
Zeleni pojas
Onogost

Petra Tomić
11 god
Žuti pojas
Karate klub Drniš

Kumite | djevojčice 2011 BORBE | Ž | -45 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 10
Miljana Džaković
11 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

Jovana Kuljanin
12 god
Zeleni pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Emira Gjonoviq
12 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Lamija Omanović
11 god
Plavi pojas
Karate klub "Master" Bugojno

AMINA 1 DELIĆ
11 god
Plavi pojas
KARATE KLUB ""DO"" TUZLA

MARTA BJELICA
12 god
Plavi pojas
Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik

Karmen Sučić
11 god
Oranž pojas
Karate klub Drniš

Aleksandra Dunđer
11 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Dunja Bošnjak
11 god
Zeleni pojas
Hercegovac Bileća

Olta Bekolli
11 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | djevojčice 2011 BORBE | Ž | +45 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
Djurdja Todorovic
12 god
Žuti pojas
Karate klub Buducnost

Alea Kelmendi
11 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Rea Sejdiu
11 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

TEA RAŠIĆ
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA

Lucija Lojić
12 god
Oranž pojas
Karate klub Drniš

AMNA BABIĆ
12 god
Plavi pojas
Karate klub "Specijal" Goražde

Kumite | dječaci 2010 BORBE | M | -40 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
Šćepan Ivanović
13 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Filip Radojević
11 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Lazar Lakicevic
11 god
Žuti pojas
Karate Klub "Kotor"

Petar Kapetinić
12 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Filip Matkovic
12 god
Žuti pojas
Karate Klub "Kotor"

Martin Gašpar
12 god
Zeleni pojas
ŠK CMK Banská Bystrica

Kumite | dječaci 2010 BORBE | M | -45 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
Stefan Birovljev
13 god
Žuti pojas
Šotokan tim

Milos Gagovic
12 god
Oranž pojas
Karate klub Sampion Niksic

Adem Ramović
12 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Ahmed Beganović
13 god
Zeleni pojas
Karate klub "Master" Bugojno

Petar Zečević
12 god
Zeleni pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Aleksej Komnenović
12 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Kumite | dječaci 2010 BORBE | M | -50 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 7
Vuk Cimbaljević
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Aleksa Đuranović
13 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Marko Konatar
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Blagota Mićunović
12 god
Plavi pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Veljko Milišić
13 god
Zeleni pojas
Karate klub Šesnaesta Banja Luka

Kristijan Palameta
12 god
Plavi pojas
Karate Klub Zrinjski

Pavle Grahovac
12 god
Zeleni pojas
Hercegovac Bileća

Kumite | dječaci 2010 BORBE | M | +50 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 12
Petar Riha
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Andrija Kosović
12 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Ivan Dabović
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Uroš Stevović
13 god
Plavi pojas
Karate Klub "Stari Grad" Budva

Petar Mrvaljevic
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Sampion Niksic

Vuk Radusinovic
12 god
Plavi pojas
Karate klub Sampion Niksic

Rayan Zahrane
12 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Vuk Dragasevic
12 god
Plavi pojas
Karate klub "RIS"

Pavle Davidović
12 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Ante Kaleb
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB ŠIBENIK 1066

Andrija Šarović
12 god
Plavi pojas
Karate klub Trebinje

Prijam Gashi
12 god
Plavi pojas
Klubi i Karatese Kosovari

Kumite | djevojčice 2010 BORBE | Ž | -38 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
Agnesa Kollari
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Jovana Cetkovic
12 god
Oranž pojas
Gorstak

AMINA AVDIĆ
13 god
Žuti pojas
KARATE KLUB ""DO"" TUZLA

Dejana Blečić
11 god
Bijeli pojas
Karate klub Sampion Niksic

Somea Kutllovci
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Jana Radanović
12 god
Žuti pojas
Karate klub "RIS"

Kumite | djevojčice 2010 BORBE | Ž | -43 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 9
Darija Savić
13 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

Katarina Vukotic
13 god
Plavi pojas
Karate klub Sampion Niksic

AMINA AVDIĆ
13 god
Žuti pojas
KARATE KLUB ""DO"" TUZLA

Gabrijela Burić
12 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB ŠIBENIK 1066

Hana Velagić
12 god
Zeleni pojas
Karate klub "Master" Bugojno

Sara Popović
12 god
Zeleni pojas
Karate klub "Vukovi"

Teodora Šešlija
12 god
Zeleni pojas
Hercegovac Bileća

Aleksandra Damjanović
12 god
Zeleni pojas
Onogost

Ivana Samardžić
12 god
Plavi pojas
Hercegovac Bileća

Kumite | djevojčice 2010 BORBE | Ž | -48 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
Dina Katana
13 god
Zeleni pojas
Karate klub "RIS"

Nina Pešić
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Lamija Omanović
11 god
Plavi pojas
Karate klub "Master" Bugojno

Rea Sejdiu
11 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

RIJANA ŠALO
11 god
Plavi pojas
Karate klub "Specijal" Goražde

Olta Bekolli
11 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Kumite | djevojčice 2010 BORBE | Ž | +48 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 13
Ajla Dodić
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Ivana Dabović
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Martina Dabović
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Zoja Seba
12 god
Žuti pojas
Šotokan tim

MARTINA MIŠIĆ
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Darija Vukovć
12 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Ivona Vlahović
13 god
Žuti pojas
Gorstak

Alea Kelmendi
11 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Azra Hrnjić
12 god
Plavi pojas
Karate klub Kumite Jajce

Tara Palikuća
12 god
Plavi pojas
Karate klub Trebinje

Njomza Ademi
12 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Ajna Čepalo
13 god
Plavi pojas
Karate klub "Master" Bugojno

Anđela Šešlija
13 god
Zeleni pojas
Hercegovac Bileća

Kumite | dječaci 2009 BORBE | M | -45 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 7
Šćepan Ivanović
13 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

David Vulanović
14 god
Braon pojas
Onogost

Radovan Đurović
13 god
Oranž pojas
Šotokan tim

Mehmed Beganović
13 god
Plavi pojas
Karate klub "Master" Bugojno

Ahmed Hrnjić
13 god
Plavi pojas
Karate klub Kumite Jajce

Aleksandar Stanišić
13 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "JION"

Dali Macanović
13 god
Plavi pojas
Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik

Kumite | dječaci 2009 BORBE | M | -50 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
Blagota Mićunović
12 god
Plavi pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Ratko Grujic
14 god
Oranž pojas
Gorstak

Aleksandar Vujačić
13 god
Zeleni pojas
Onogost

LAZAR GARDAŠEVIĆ
14 god
Oranž pojas
Karate Klub Bijela

Rajko Batinić
13 god
Zeleni pojas
Hercegovac Bileća

Nikola Kisić
13 god
Zeleni pojas
Hercegovac Bileća

Kumite | dječaci 2009 BORBE | M | -55 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 10
Petar Riha
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Vuk Cimbaljević
12 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Vuk Radusinovic
12 god
Plavi pojas
Karate klub Sampion Niksic

Ahmed Beganović
13 god
Zeleni pojas
Karate klub "Master" Bugojno

Vuk ŠKATARIĆ
13 god
Plavi pojas
Karate klub "Vukovi"

Obrad Tomanović
14 god
Plavi pojas
Hercegovac Bileća

Prijam Gashi
12 god
Plavi pojas
Klubi i Karatese Kosovari

Dejan Šešlija
14 god
Plavi pojas
Hercegovac Bileća

Nikola Milošević
13 god
Zeleni pojas
Hercegovac Bileća

Luka Pišonić
14 god
Zeleni pojas
Zagrebački karate savez

Kumite | dječaci 2009 BORBE | M | +55 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 8
Balša Nedić
14 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Nemanja Gecaj
14 god
Oranž pojas
Šotokan tim

NIKOLA KOPRIVICA
13 god
Žuti pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Kenan Hodžić
13 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Pavle Davidović
12 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Ilhan Omanovic
13 god
Plavi pojas
Karate klub "Master" Bugojno

Antonio Đeka
13 god
Plavi pojas
Karate klub Drniš

ARMAN GRABOVICA
13 god
Braon pojas
Karate klub "Specijal" Goražde

Kumite | djevojčice 2009 BORBE | Ž | -40 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 5
Vasilija Bijelović
13 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Hana Velagić
12 god
Zeleni pojas
Karate klub "Master" Bugojno

Somea Kutllovci
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Marija Ilić
13 god
Zeleni pojas
Hercegovac Bileća

Nika Jokić
13 god
Oranž pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Kumite | djevojčice 2009 BORBE | Ž | -45 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
Katarina Janković
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Katarina Vukotic
13 god
Plavi pojas
Karate klub Sampion Niksic

Vasilija Bijelović
13 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Lara Šakotić
13 god
Zeleni pojas
Karate Klub Fokus Niksic

JANA STANIĆ
12 god
Plavi pojas
Karate klub "Specijal" Goražde

DŽEJNAA PRŠEŠŠ
14 god
Zeleni pojas
Karate klub "Specijal" Goražde

Kumite | djevojčice 2009 BORBE | Ž | -50 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 10
Maša Ćosović
13 god
Zeleni pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Jovana Vujisic
13 god
Oranž pojas
Gorstak

LANA ROSIĆ
13 god
Oranž pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Mina Kuzman
14 god
Braon pojas
Onogost

Lara Šakotić
13 god
Zeleni pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Era Avdiu
13 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Genisa Llapashtica
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Anja Šindolić
14 god
Bijeli pojas
Karate klub Zeta

Lamija Kalabić
13 god
Plavi pojas
KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA

Ajna Čepalo
13 god
Plavi pojas
Karate klub "Master" Bugojno

Kumite | djevojčice 2009 BORBE | Ž | +50 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 12
Saša Cerovina
13 god
Oranž pojas
Šotokan tim

Katarina Djukic
14 god
Oranž pojas
Gorstak

Šejla Ašćić
13 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB ""DO"" TUZLA

Iva Barjaktarović
13 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Darija Vukovć
12 god
Žuti pojas
Karare klub ''RIS21 '' Budva

Ivona Vlahović
13 god
Žuti pojas
Gorstak

Ariona Ahmeti
13 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

SARAH MLIVIĆ
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA

Petra Jaćimović
13 god
Bijeli pojas
Karate klub "RIS"

Njomza Ademi
12 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Andrea Vuković
13 god
Zeleni pojas
Hercegovac Bileća

Anastasija Kešeljević
14 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Kumite | 14/15 kadeti BORBE | M | -52 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
Damir Duraković
14 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Balsa Danilovic
14 god
Braon pojas
Gorstak

Rijad Mraković
14 god
Plavi pojas
Karate klub Kumite Jajce

Uros Dragas
14 god
Oranž pojas
Karate Klub Bijela

Miroslav Gašpar
14 god
Plavi pojas
ŠK CMK Banská Bystrica

Mehmed Beganović
14 god
Braon pojas
Karate klub "Master" Bugojno

Kumite | 14/15 kadeti BORBE | M | -57 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
ĐORĐE KARIĆ
14 god
Žuti pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Dario Turk
15 god
Braon pojas
KARATE KLUB ŠIBENIK 1066

Vasilije Vujacic
16 god
Žuti pojas
Karate klub "Vukovi"

Ilhan Omanović
15 god
Plavi pojas
Karate klub "Master" Bugojno

Kumite | 14/15 kadeti BORBE | M | -63 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
Aleksa Šćekić
15 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Dejan Dabanović
14 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Lazar Parežanin
14 god
Plavi pojas
Hercegovac Bileća

NEMANJA TARANA
14 god
Oranž pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Kumite | 14/15 kadeti BORBE | M | -70 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 3
Anes Arifaj
14 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Lazar Djurčević
16 god
Braon pojas
Karate klub "Vukovi"

EMIR KALOPER
14 god
Braon pojas
Karate klub "Specijal" Goražde

Kumite | 14/15 kadeti BORBE | M | +70 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 11
Mihailo Gojaković
15 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Anes Arifaj
14 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Vaso Abramović
15 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Vuk Lučić
15 god
Žuti pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Uroš Čalić
15 god
Oranž pojas
Omladinski karate klub Mawashi 2015

Duje Mihaljević
15 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB METKOVIĆ

Armin Cetin
15 god
Plavi pojas
Karate klub "Master" Bugojno

Ante Leontić
14 god
Braon pojas
KARATE KLUB METKOVIĆ

Derviš Selimović
16 god
Braon pojas
Karate klub "Master" Bugojno

Eman Omerinović
16 god
Braon pojas
Karate klub "Master" Bugojno

Bruno Mijatović
15 god
Zeleni pojas
Karate klub Drniš

Kumite | 14/15 kadetkinje BORBE | Ž | -47 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 5
Anastasija Vukotic
14 god
Plavi pojas
Karate klub Sampion Niksic

Maša Bošković
14 god
Žuti pojas
Šotokan tim

Suela Arifi
14 god
Zeleni pojas
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova"

Patricija Jurisic
14 god
Braon pojas
Karate klub Kumite Jajce

Lea Grgurević
14 god
Oranž pojas
Zagrebački karate savez

Kumite | 14/15 kadetkinje BORBE | Ž | -54 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 7
Emina Efović
14 god
Plavi pojas
Karate klub Buducnost

Mateja Pantic
15 god
Žuti pojas
Karate Klub Fokus Niksic

SOFIJA MIKULIĆ
15 god
Zeleni pojas
Karate Klub Bijela

Lana Vukcevic
14 god
Oranž pojas
Karate klub Kondor

Ema Galov
15 god
Braon pojas
KARATE KLUB METKOVIĆ

Zoja Boboková
14 god
Zeleni pojas
ŠK CMK Banská Bystrica

Tatjana Vujović
14 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

Kumite | 14/15 kadetkinje BORBE | Ž | +54 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 10
Jovana Kotlaja
15 god
Plavi pojas
Karate klub "RIS"

Mariam Zahrane
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Ljubica Vlahovic
15 god
Braon pojas
Gorstak

Viktorija Vukadinović
14 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

SOFIJA MIKULIĆ
15 god
Zeleni pojas
Karate Klub Bijela

Nikolina Đaković
15 god
Plavi pojas
Karate klub Kumite Jajce

DZENITA HASIĆ
14 god
Braon pojas
KARATE KLUB ""DO"" TUZLA

Jelica Tovarišić
14 god
Zeleni pojas
Klub Borilačkih Sportova "Velež"

Anastasija Vujović
15 god
Oranž pojas
Hercegovac Bileća

AMILA ZUPČIĆ
14 god
Plavi pojas
Karate klub "Specijal" Goražde

Kumite | 16/17 juniori BORBE | M | -55 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 2
Balša Vojinović
17 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Karlo Ramljak
16 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB ŠIBENIK 1066

Kumite | 16/17 juniori BORBE | M | -61 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
Balša Vojinović
17 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Sergej Cimbaljević
17 god
Zeleni pojas
Šotokan tim

MARKO PERIŠIĆ
16 god
Zeleni pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

ALEN MUJIC
16 god
Plavi pojas
KARATE KLUB ""DO"" TUZLA

Kumite | 16/17 juniori BORBE | M | -68 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 6
Jovan Đuranović
16 god
Braon pojas
Karate klub Bar

STANKO TEGARIĆ
17 god
Plavi pojas
Клуб Борилачких Спортова требиње

Lado Vuković
16 god
Zeleni pojas
Gorstak

Drago Delić
16 god
Zeleni pojas
Onogost

Sanjin Dokmanović
17 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Šesnaesta Banja Luka

Manas Stojnić
17 god
Plavi pojas
Karate klub Rudar Velenje

Kumite | 16/17 juniori BORBE | M | -76 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 5
Đorđe Durutović
16 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Derviš Selimović
16 god
Braon pojas
Karate klub "Master" Bugojno

Ivan Katić
17 god
Plavi pojas
Karate klub Kumite Jajce

Toma Mileta
17 god
Braon pojas
KARATE KLUB ŠIBENIK 1066

Danis Kuko
16 god
Plavi pojas
Karate Klub Student

Kumite | 16/17 juniori BORBE | M | +76 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 8
Lazar Potpara
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Luka Tomanović
16 god
Zeleni pojas
Šotokan tim

Aleksandar Džoganović
16 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Eman Omerinović