KOLAŠINSKI POBJEDNIK 2022


KOLAŠINSKI POBJEDNIK 2022

Informacije


KOLAŠINSKI POBJEDNIK 2022

16. Oct 2022.

15. Oct 2022. @ 18:00h (krajnji rok za prijavu)

Sportski centar, Kolašin

Kolašin , Crna Gora

Karate klub "Gorštak" Kolašin

Kotizacija: pojedinačno 13 EUR, ekipno 15 EUR


Krajnji rok za prijavu:


PROPOZICIJE

KATE:

Opis za kate...

BORBE:

Opis za borbe...

ZAŠTITNA OPREMA:

Opis za zaštitnu opremu...


Kate


Kate | Veterani EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | U21 (M) | M | Aps. kat.

Kate | U21 (M) EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | 16-17 juniori | M | Aps. kat.

Kate | Kadeti-Juniori EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | 14-15 kadeti | M | Aps. kat.

Kate | 2008 (svi pojasevi) | M | Aps. kat.

Kate | 2009 I nivo | M | Žuti pojas-Zeleni pojas

Kate | 2009 II nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2009 A nivo | M | Aps. kat.

Kate | 2009 - 2010 EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | 2010 I nivo | M | Žuti pojas-Zeleni pojas

Kate | 2010 II nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2010 A nivo | M | Aps. kat.

Kate | 2011 I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2011 II nivo | M | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | 2011 A nivo | M | Aps. kat.

Kate | 2011 - 2012 EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | 2012 I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2012 II nivo | M | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | 2012 A nivo | M | Aps. kat.

Kate | 2013 I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2013 II nivo | M | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | 2013 A nivo | M | Aps. kat.

Kate | 2013 - 2014 EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | 2014 I nivo (Taikyoku) | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2014 II nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2014 A nivo | M | Aps. kat.

Kate | 2015 I nivo (Taikyoku) | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2015 II nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2015 A nivo | M | Aps. kat.

Kate | 2016 A nivo | M | Aps. kat.

Kate | 2015 i mlađi EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | 2016 i mlađi I nivo (Taikyoku) | M | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | Veteranke | Ž | Aps. kat.

Kate | Veteranke EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kate | U21 (Ž) | Ž | Aps. kat.

Kate | U21 (Ž) EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kate | 16-17 juniorke | Ž | Aps. kat.

Kate | Kadetkinje-Juniorke EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kate | 14-15 kadetkinje | Ž | Aps. kat.

Kate | 2008 (svi pojasevi) | Ž | Aps. kat.

Kate | 2009 I nivo | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas

Kate | 2009 II nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2009 A nivo | Ž | Aps. kat.

Kate | 2010 I nivo | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas

Kate | 2010 II nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | 2010 A nivo | Ž | Aps. kat.

Kate | 2011 I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2011 II nivo | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | 2011 A nivo | Ž | Aps. kat.

Kate | 2011 - 2012 EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kate | 2012 I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2012 II nivo | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | 2012 A nivo | Ž | Aps. kat.

Kate | 2013 I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2013 II nivo | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | 2013 A nivo | Ž | Aps. kat.

Kate | 2013 - 2014 EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kate | 2014 I nivo (Taikyoku) | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2014 II nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2014 A nivo | Ž | Aps. kat.

Kate | 2015 I nivo (Taikyoku) | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kate | 2015 II nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | 2015 A nivo | Ž | Aps. kat.

Kate | 2016 A nivo | Ž | Aps. kat.

Kate | 2015 i mlađe EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kate | 2016 i mlađe I nivo (Taikyoku) | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas

Kumite


Kumite | U21 (M) | M | -67 kg | Aps. kat.

Kumite | U21 (M) | M | -75 kg | Aps. kat.

Kumite | U21 (M) | M | +75 kg | Aps. kat.

Kumite | 16/17 juniori | M | -55 kg | Aps. kat.

Kumite | 16/17 juniori | M | -61 kg | Aps. kat.

Kumite | 16/17 juniori | M | -68 kg | Aps. kat.

Kumite | 16/17 juniori | M | -76 kg | Aps. kat.

Kumite | 16/17 juniori | M | +76 kg | Aps. kat.

Kumite | 14/15 kadeti | M | -52 kg | Aps. kat.

Kumite | 14/15 kadeti | M | -57 kg | Aps. kat.

Kumite | 14/15 kadeti | M | -63 kg | Aps. kat.

Kumite | 14/15 kadeti | M | -70 kg | Aps. kat.

Kumite | 14/15 kadeti | M | +70 kg | Aps. kat.

Kumite | 2009 | M | -40 kg | Aps. kat.

Kumite | 2009 | M | -45 kg | Aps. kat.

Kumite | 2009 | M | -50 kg | Aps. kat.

Kumite | 2009 | M | -55 kg | Aps. kat.

Kumite | 2009 | M | +55 kg | Aps. kat.

Kumite | 2010 | M | -37 kg | Aps. kat.

Kumite | 2010 | M | -42 kg | Aps. kat.

Kumite | 2010 | M | -47 kg | Aps. kat.

Kumite | 2010 | M | -52 kg | Aps. kat.

Kumite | 2010 | M | +52 kg | Aps. kat.

Kumite | 2011 | M | -35 kg | Aps. kat.

Kumite | 2011 | M | -40 kg | Aps. kat.

Kumite | 2011 | M | -45 kg | Aps. kat.

Kumite | 2011 | M | -50 kg | Aps. kat.

Kumite | 2011 | M | +50 kg | Aps. kat.

Kumite | 2012 | M | -30 kg | Aps. kat.

Kumite | 2012 | M | -35 kg | Aps. kat.

Kumite | 2012 | M | -40 kg | Aps. kat.

Kumite | 2012 | M | -45 kg | Aps. kat.

Kumite | 2012 | M | +45 kg | Aps. kat.

Kumite | 2013 | M | -35 kg | Aps. kat.

Kumite | 2013 | M | +35 kg | Aps. kat.

Kumite | 2014 | M | -30 kg | Aps. kat.

Kumite | 2014 | M | +30 kg | Aps. kat.

Kumite | 2015 i mlađi | M | -25 kg | Aps. kat.

Kumite | 2015 i mlađi | M | +25 kg | Aps. kat.

Kumite | U21 (Ž) | Ž | -55 kg | Aps. kat.

Kumite | U21 (Ž) | Ž | -68 kg | Aps. kat.

Kumite | U21 (Ž) | Ž | +68 kg | Aps. kat.

Kumite | 16/17 juniorke | Ž | -48 kg | Aps. kat.

Kumite | 16/17 juniorke | Ž | -53 kg | Aps. kat.

Kumite | 16/17 juniorke | Ž | -59 kg | Aps. kat.

Kumite | 16/17 juniorke | Ž | +59 kg | Aps. kat.

Kumite | 14/15 kadetkinje | Ž | -47 kg | Aps. kat.

Kumite | 14/15 kadetkinje | Ž | -54 kg | Aps. kat.

Kumite | 14/15 kadetkinje | Ž | +54 kg | Aps. kat.

Kumite | 2009 | Ž | -39 kg | Aps. kat.

Kumite | 2009 | Ž | -44 kg | Aps. kat.

Kumite | 2009 | Ž | -49 kg | Aps. kat.

Kumite | 2009 | Ž | -54 kg | Aps. kat.

Kumite | 2009 | Ž | +54 kg | Aps. kat.

Kumite | 2010 | Ž | -35 kg | Aps. kat.

Kumite | 2010 | Ž | -40 kg | Aps. kat.

Kumite | 2010 | Ž | -45 kg | Aps. kat.

Kumite | 2010 | Ž | -50 kg | Aps. kat.

Kumite | 2010 | Ž | +50 kg | Aps. kat.

Kumite | 2011 | Ž | -32 kg | Aps. kat.

Kumite | 2011 | Ž | -36 kg | Aps. kat.

Kumite | 2011 | Ž | -40 kg | Aps. kat.

Kumite | 2011 | Ž | -44 kg | Aps. kat.

Kumite | 2011 | Ž | +44 kg | Aps. kat.

Kumite | 2012 | Ž | -30 kg | Aps. kat.

Kumite | 2012 | Ž | -34 kg | Aps. kat.

Kumite | 2012 | Ž | -37 kg | Aps. kat.

Kumite | 2012 | Ž | -40 kg | Aps. kat.

Kumite | 2012 | Ž | +40 kg | Aps. kat.

Kumite | 2013 | Ž | -34 kg | Aps. kat.

Kumite | 2013 | Ž | +34 kg | Aps. kat.

Kumite | 2014 | Ž | -28 kg | Aps. kat.

Kumite | 2014 | Ž | +28 kg | Aps. kat.

Kumite | 2015 i mlađe | Ž | -25 kg | Aps. kat.

Kumite | 2015 i mlađe | Ž | +25 kg | Aps. kat.

Kontakt osobe

Željko Vukićević

zeljkovukicevickolasin@gmail.com

0038268733123


Hoteli

Bilten


Kotizacija

Pojedinačno: 13 €

Ekipno: 15 €

Ukupno prijava / klubovi / države: 33 / 3 / 1 Ispis

Prijavljeni klubovi

Prijavljeni takmičari

Kate | 2014 II nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Vid Beljkaš
8 god
Žuti pojas
KK POTOCI

Boris Vujanović
8 god
Žuti pojas
KK POTOCI

Kate | 2014 A nivo | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Vid Beljkaš
8 god
Žuti pojas
KK POTOCI

Kate | 2013 I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Selman Selimović
9 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2013 II nivo | M | Zeleni pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Jakov Cupara
9 god
Oranž pojas
KK POTOCI

Boris Perović
9 god
Žuti pojas
KK POTOCI

Kate | 2013 A nivo | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Jakov Cupara
9 god
Oranž pojas
KK POTOCI

Kate | 2011 A nivo | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Dušan Borović
11 god
Zeleni pojas
KK POTOCI

Kate | 2011 A nivo | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Matea Leovac
10 god
Oranž pojas
KK POTOCI

Kate | 2010 A nivo | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Dušan Borović
11 god
Zeleni pojas
KK POTOCI

Kate | 2009 A nivo | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Luka Klačar
13 god
Braon pojas
KK POTOCI

Kate | 14-15 kadetkinje | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 2
Vasilisa Miranović
14 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Izabela Hakanjin
14 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2008 (svi pojasevi) | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 2
Vasilisa Miranović
14 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Stefani Selimović
14 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2011 | Ž | -40 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Emira Gjonoviq
11 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2011 | Ž | -44 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Martina Bošković
11 god
Žuti pojas
KK POTOCI

Kumite | 2010 | Ž | -50 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Nina Pešić
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2009 | M | -50 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Vuk ŠKATARIĆ
13 god
Plavi pojas
Karate klub "Vukovi"

Kumite | 2009 | Ž | -44 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Katarina Janković
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 14/15 kadeti | M | -70 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Lazar Djurčević
15 god
Braon pojas
Karate klub "Vukovi"

Kumite | 14/15 kadeti | M | +70 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Lazar Djurčević
15 god
Braon pojas
Karate klub "Vukovi"

Kumite | 14/15 kadetkinje | Ž | -54 kg | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Izabela Hakanjin
14 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"