Završeni turniri

Turnir održan 20. Oct 2018. god.

Turnir održan 07. Oct 2018. god.

Turnir održan 30. Sep 2018. god.

Turnir održan 30. Jun 2018. god.

Turnir održan 27. May 2018. god.